Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Be12short

359 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Be12short

 1. 1. Backup Exec 12Złoty standard w ochronie danych WindowsJerzy JanowskiSenior Presales Consultant
 2. 2. Prezentacja Backup Exec 12 Złoty standard w ochronie danych Windows
 3. 3. Kluczowe obszary dla Backup Exec 12 • Ciągła ochrona Exchange – Eliminuje okno codziennego backupu Exchange – Przywraca Exchange do stanu z określonego momentu – Zapewnia dzisiejszym firmom ciągłość poczty elektronicznej • Przywracanie najważniejszych danych w ciągu kilku sekund – Przywraca poszczególne wiadomości, foldery i skrzynki pocztowe Exchange (bez backupów skrzynek pocztowych) – Przywraca poszczególne dokumenty serwera SharePoint – Przywraca użytkowników i własności Active Directory – Przywraca zamrożone obrazy danych SQL 2005 • Zwiększenie bezpieczeństwa danych – Umożliwia szyfrowanie backupów – Zabezpiecza dane i inne elementy w ruchu • Rozszerzenie obsługi platform – Współpracuje z 64-bitowymi serwerami Extended Media – Współpracuje z filerami NetApp – Współpracuje z klientami Oracle RAC, DB2, MAC, HP-UX, Solaris, SUSE – Windows Server 2008
 4. 4. Nowe podejście do ochronyi przywracania Exchange • Ciągła ochrona danych Exchange – Wyeliminowanie okna codziennego backupu Exchange – Przywracanie Exchange do stanu z określonego momentu – Zapewnienie dzisiejszym firmom ciągłości poczty elektronicznej • Przywracanie najważniejszych danych w ciągu kilku sekund – Poszczególne wiadomości e-mail, foldery lub skrzynki pocztowe – Wyeliminowanie backupu skrzynek pocztowych (MAPI)
 5. 5. Stary sposób – tradycyjny backup Exchange PT SOB ND PON WT ŚR CZW Pełny b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. bazy danych bazy danych bazy danych bazy danych bazy danych bazy danych bazy danych Pełny b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail • Dwa razy więcej backupów • Dwa razy więcej czasu • Dwa razy więcej nośników i pamięci masowej • Dwa razy więcej kłopotów Exchange Serwer backupu
 6. 6. Nowy sposób - ciągła ochrona danych PT SOB ND PON WT ŚR CZW Pełny b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. CIĄGŁA OCHRONA bazy danych bazy danych bazy danych bazy danych bazy danych bazy danych bazy danych Pełny b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. Przyrostowy b. skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail skrzynek e-mail Ciągle chronione dzienniki Tx Exchange Backup Exec
 7. 7. Ciągła ochrona za jednym kliknięciem
 8. 8. Przywracanie kluczowych danych w ciągukilku sekundTechnologia przywracania szczegółowego • Innowacyjna technologia przywracania (zgłoszona do opatentowania) • Dane Exchange i SharePoint na dysku • Backup danych w formacie ciągłym • Pozwala na szybki i bezpośredni dostęp • Umożliwia szczegółowe przywracanie z dysku
 9. 9. Szczegółowe przywracanie Exchange Podobnie jak przeglądanie Exchange
 10. 10. Przywracanie poszczególnych dokumentówSharePoint w ciągu kilku sekund • Nowa technologia przywracania szczegółowego (GRT) • Przywracanie poszczególnych dokumentów na podstawie backupu bazy danych
 11. 11. Przywracanie elementów Active Directoryw ciągu kilku sekund • Szczegółowe przywracanie poszczególnych kont użytkownika • Szczegółowe przywracanie poszczególnych atrybutów • Umożliwia przywracanie bez potrzeby ponownego uruchamiania! Katalog aktywny Backup Exec
 12. 12. Proste przywracanie bez ponownegouruchamiania • Potrzebne tylko jedno pole wyboru • Umożliwia szczegółowe przywracanie poszczególnych użytkowników i atrybutów • Przywracanie bez ponownego uruchamiania
 13. 13. Pełna obsługa systemu MicrosoftWindows Server 2008• Zoptymalizowana obsługa systemu Microsoft Windows Server 2008 – Obsługa systemu plików Windows 2008, w tym woluminów skompresowanych i szyfrowanych – Obsługa usługi Active Directory w systemie Microsoft Windows Server 2008 oraz nowego kontrolera domeny tylko do odczytu – Skalowalna obsługa „klastrów awaryjnych” rozbudowanych środowisk Windows – Obsługa podstawowej wersji systemu Windows Server 2008 — nowej wersji podstawowych funkcji serwera Backup Exec 12 Media Server SharePoint Exchange Active Directory SQL 13
 14. 14. Windows 2008
 15. 15. Exchange 2007
 16. 16. SharePoint Server 2007
 17. 17. Zalety udoskonalonej technologii odtwarzania danych nadowolnym poziomie szczegółowości • Definitywne wyeliminowanie konieczności tworzenia kopii zapasowych skrzynek pocztowych programu Exchange! • Szybkie i łatwe przywracanie wiadomości e-mail, plików i atrybutów użytkowników • NOWOŚĆ: Kopie zapasowe na wymiennych urządzeniach pamięci masowej • NOWOŚĆ: Automatyczne usuwanie wygasłych zadań w celu oszczędności miejsca • NOWOŚĆ: Obsługa tworzenia kopii zapasowych poza hostem dla oprogramowania Exchange w celu poprawy wydajności Program Backup Exec 12 zawierający zgłoszoną do opatentowania technologię odtwarzania danych na dowolnym poziomie szczegółowości Agent oprogramowania SharePoint Agent oprogramowania Exchange Agent usługi Active Directory 17
 18. 18. Lepsza ochrona platform• Lepsza wydajność procesu tworzenia kopii zapasowych oraz szyfrowanie danych – Obsługa większego rozmiaru bloku taśmy — do 1 MB – Obsługa konfiguracji szyfrowania LT0 4 T10 – Zgodny z normą FIPS 256-bitowy mechanizm szyfrowania AES (obecnie poddawany atestacji CMVP) umożliwiający elastyczne szyfrowanie danych przesyłanych w sieci lub do urządzeń pamięci masowej• Rozszerzona ochrona wielu systemów serwerowych – Obsługa systemu Mac OS X 10.5 – Obsługa serwerów Lotus Domino 8 – Obsługa serwerów plików IBM N Series NDMP – Obsługa środowiska Microsoft Virtual Server z dodatkiem SP1• Możliwości wypróbowania nowych agentów i modułów jako oprogramowania testowego – Agenci i moduły mogą być testowane w różnym czasie – 60-dniowy okres próbny można rozpocząć z poziomu konsoli programu Backup Exec 18
 19. 19. Nowa konsola zarządzania licencjami
 20. 20. Eliminowanie problemów z administracją systemamiinformatycznymi… Problem Rozwiązanie Korzyści Osobne zadania tworzenia kopii zapasowych Technologia odtwarzania danych na Przywracanie poszczególnych wiadomości e- na poziomie skrzynek pocztowych i aplikacji są dowolnym poziomie szczegółowości mail, skrzynek pocztowych, dokumentów lub czasochłonne i zbędne atrybutów użytkowników ze standardowej kopii zapasowej Konieczność stosowania skomplikowanych Składnik Agent for Enterprise Vault Automatyzuje proces tworzenia kopii skryptów i ręcznego zatrzymania systemu EV zapasowych i odzyskiwania zarchiwizowanych w celu wykonania kopii zapasowej danych Destrukcyjne ataki powodują uszkodzenie Prewencyjne tworzenie kopii zapasowych Uruchamianie zadania tworzenia kopii danych przed wykonaniem kopii zapasowej uruchamiane przez system ThreatCon zapasowej, zanim destrukcyjny atak spowoduje uszkodzenie danych Poświęcanie czasu i pieniędzy na Program Symantec Online Storage Zastąpienie taśm jako nośnika do przenoszenie taśm z kopiami zapasowymi do przechowywania krytycznych danych w lokalizacji zewnętrznych lokalizacjach zewnętrznych Konieczność osobnego zarządzania Moduł Central Admin Server Centralne zarządzenie wieloma serwerami poszczególnymi serwerami nośników nośników programu Backup Exec za pomocą programu Backup Exec jednej konsoli Przywracanie całego serwera trwa godziny lub Moduł System Recovery programu BE Pełne odtwarzanie systemu liczone w dni i rzadko dostępny jest identyczny sprzęt minutach, w tym odzyskiwanie z zapisem w zamienny całkowicie odmiennych platformach sprzętowych Próba objęcia ochroną rozrastającego się Agenci i moduły Program BE cechuje się skalowalnością środowiska umożliwiającą objęcie ochroną setek lub nawet tysięcy serwerów, w tym środowisk Linux, Unix oraz NetWare 20
 21. 21. Upgrade
 22. 22. Have your Customers Evaluate thelatest Backup Exec Free 60 Day Trial of Backup Exec 12 or Backup Exec System Recovery 8 Software (No License Keys Needed) www.backupexec.com
 23. 23. www.backupexec.com
 24. 24. www.backupexec.com - download
 25. 25. Support
 26. 26. Dziękuję!jerzy_janowski@symantec.com Międzyfunkcyjny zespół sieci Symantec Protection Network — aktualizacja informa 26

×