Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2008 06-16 pepug-hcl_poznan_-_relacja

189 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2008 06-16 pepug-hcl_poznan_-_relacja

  1. 1. PEPUG/HCL – Poznań 2008-06-16W dniu 2008-06-16 odbyło się spotkanie wyjazdowe PEPUG – goszczone przez jednego zdotychczasowych prelegentów PEPUG-a: Jacka Kochana oraz przez Pawła Damiana – jednego zmoderatorów WSS - (w Auli B Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. AdamaMickiewicza w Poznaniu).Program merytoryczny przedstawiał się następująco:- Ziemek Borowski (PEPUG, PLSSUG Warszawa) – Etykieta postmastera czyli o uwarunkowaniachpracy administratora poczty.- Jacek Kochan: Business z SBS EBS 2008- Jacek Kochan: Bezpieczna komunikacja SMTP.Opowiadałem o tym jak widzę zawód administratora specjalizującego się w systemach pocztowych,jakie są główne współczesne problemy z dobrym wykonywaniem tego zawodu, tak techniczne jak iorganizacyjne i prawne. Siebie szeroko komentował nie będę: jak zwykle twórczo zdarzyło mi się razczy dwa zdryfowad obok tematu. I mówiłem wolniej niż na testach. Ale mam wrażenie (oby słuszne), że zgromadzona publicznośd słuchała z pewnym zaangażowaniem. Wystąpienie (premieroweprzed publicznością) pokazało że ew. warto wrócid w Warszawie do tematu, z byd może innym, niecomniej chaotycznym ujęciem tematu.Jacka sesja nt. SBS 2008 i Essentials pewne rzeczy nam wyjaśniła i wzbudziła w gronie obecnych nasali dośd intensywną dyskusję na tematy:- wady i zalety totalnej integracji SBS 2000 i 2003 (za słabo rozpoznaliśmy problemy związane z SBS2008 – w koocu to dopiero RC0 – by móc o nich dyskutowad),- utracone szanse biznesowe związane z brakiem Terminal Services w trybie aplikacyjnym w SBS (tak2003 jak i 2008 – np. do tej pory spotykam u niektórych klientów z tego powodu wykorzystywane SBS2000),- szanse MSFT związane z wersjami 120-dniowymi ForeFront for Exchange oraz ForeFront ClientSecurity – przede wszystkim te związane ze sprzedażą wiązaną oraz ceną.Sesja dotycząca bezpiecznego SMTP na Exchange 2007 w pewnym stopniu pokazała nie tylkomożliwości konfiguracyjne Exchange 2007 (chod także pewne – niepotrzebne w Exchange 2003 SP2 –tricki umożliwiające poradzenie sobie z globalnością pewnych ustawieo E2007) ale także stała siężywym przykładem do mojej sesji – gdzie Jacek pokazywał jak zrealizowad pewne techniki miłego zresztą ludzkości współżycia . Dodatkowo zacząłem znajdowad rozsądne (chod cenowo nadaluważam za umiarkowanie efektywne) uzasadnienia dla serwerów Exchange 2007 Edge.Frekwencja była umiarkowana – 6 osób z 13 zapisanych, w tym organizator i gośd – może pożegnalnymecz na mistrzostwach spowodował tak nikłą absencje. Ale bawiliśmy się doskonale. -- Ziemek Borowski

×