Contoh soalan 2-edu-3106

10,737 views

Published on

Published in: Education

Contoh soalan 2-edu-3106

  1. 1. OBJEKTIF SUBJEKTIF 1. Maksud budaya 2. Ransangan( kelompok asas) - Pelan tindakan: 1. Pedalaman 2. Orang asli 3. Indigenous - Keluarga - Pelan sekolah: kondusif dan mesra budaya 3. Padankan lokasi dan adat - Definisi budaya 4. Hari gawau dayak disambut oleh –Iban 5. Bergerak dan berinteraksi dengan semua murid 1. 5 keutamaan mengapa sistem kepercayaan mesti dipertahankan? 6. Kepelbagaian sosial kecuali a. Melibatkan iman/keyakinan 7. Elemen kecuali kelengkapan eletrik b. Sebagai identiti esuatu masyarakat, kaum, bangsa 8. Ciri-ciri kurikulum tersirat paling sesuai c. Keselamatan/ kesan kesejahteraan kepada berkelompok 9. Latihan teknik vokasional. Ketaksamaan dari aspek: Ketaksamaan d. Ikatan hubungan dalam kelompokjantina e. Kerjasama dalam komuniti 10. Peluang pendidikan di M’sia berlaku pada pedalaman dan bandar –taraf ekonomi. 2. 2 aktiviti boleh dilaksanakan oleh pihak sekolah untuk wujudkan 11. Salah satu program untuk kebestarian sekolah – kemudahan ICT hormat-menghormati : 12. Murid melayu tak minat belajar, cina bercakap, india bergerak. Cara a. Adakan program kebudayaantangani: memahami gaya pembelajaran murid b. Adakan RIMUP 13. Bagaimana guru tangani masalah PnP c. Lawatan/ pameran adat kepercayaan 14. Objektif kelas bercantum ikut faktor berikut kecuali: bilangan kurang d. Melawat jiran15 orang. e. Amalkan perayaan malaysia 15. Iklim manakah antara berikut menggambarkan usaha guru dalam f. Perkhemahan bersepadu jombori budayaiklim kondusif: Bersikap adil dan bertimbang rasa dalam periksa tugasan. 16. Persekitaran fisikal/ gambarkan persekitaran fizikal: pamer hasil 3. Klasifikasikan komuniti masyarakatlukisan kepada etnik yg sama. Murid tukar tempat masa aktiviti kumpulan a. Hidup berkelompok 17. Kelebihan dalam? b. Mempunyai budaya 18. Syarat komunikasi berkesan antara guru dan murid: mudah difahami c. Mengalami perubahan 19. Pencemaran alam sekitar, flora fauna d. Berinteraksi dalaman/ pihak luar 20. Pelbagai skim bantuan . syarat skim: 21. Program interaksi vokasional murid di pedalaman: bengkel
  2. 2. 4. Adat resam dan contoh b. Perayaan semua kaum a. Adat dalam perkahwinan c. Pertandingan tradisional b. Adat kelahiran d. Hair kebudayaan e. Kelab budaya c. Adat kematian ESEI d. Adat berkeluarga Bincang aktiviti sesuai dapat diaplikasikan dalam BD. e. Adat bermasyarakat - Latihan hormat menghormati - Latihan berkumpulan5. 4 program kerajaan bagi tingkatkan bilangan guru di pedalaman ikut - Latihan perkenalkan diriopsyen - Latihan hapus prasangka a. Sediakan rumah guru - Berkongsi tentang diri sendiri n orang lain b. Sediakan kemudahan c. Tambah baik isentif khusus Huraikan implikasi kepelbagaian sosiobudaya terhadap murid d. Wajib penempatan - Saling memahami - Murid berpeluang luah perasaan terhadap isu sosiobudaya6. 3 usaha kerajaan naikkan penyertaan kurang risiko keciciran - Pupuk perpaduan dalam kaum a. Penguasaan 3M - Wujud semangat kerjasama b. Mantapkan skim bantuan - Semai kemahiran interpersonal/ intrapersonal c. Mantap program pendidikan khas 5 strategi PnP yang sesuai digunakan untuk guru dalam BD pelbagai kaum7. 5 kepentingan pelan tindakan bagi pastikan kemanan masyrakat - Kaedah kolaboratif a. Pupuk rasa hormat kepada budaya dan etnik lain - Koperatif b. Pupuk semangat kekitaan 1 malaysia - Direktif c. Hormat menghormati - Kontekstual d. Jaga sensitiviti kaum lain - Mediatif e. Memaham adat resam kaum lain f. Wujud 1 bangsa malaysia yg bersatu padu Bincang cara guru urus persekitaran BD yang mesra budaya - Bersikap adil kepada semua pelajar ikut keperluan8. Bincangkan bagi wujudkan sekolah yang mesra budaya - Guna BBM sesuai a. Adakan hari terbuka - Kedudukan murid/ susun atur perlu ambilkira kepelbagaian budaya
  3. 3. - Galak interaksi pelbagai hala -universal - Pemilihan strategi PnP yang mesra budaya -unsur simbolikBincang komunikasi bukan lisan yang digunakan oleh guru semasa PnP - Eye contact b) 5 perbezaan yg wujud dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia - Bahasa badan -berganding bahu di bawah politik yg sama - Pergerakan/ isyarat -ahli – ahlinya bergantung di antara satu sama lain - Ekspresi muka -hidup bercampur tetapi mengamalkan cara hidup berasingan - Senyuman di bibir -mempunyai sikap prasangka dan stereotaip - Kedudukan/ jarak tubuh -agama, bahasa dan budaya yg berbezaKemahiran komunikasi lisan/ bukan lisan dapat bantu murid untuk 2.memahami kepelbagaian sosiobudaya di sekolah. a) 4 tujuan pantang larang masih diamalkan - Disiplin murid -mendidik secara halus - Penyampaian maklumat baik/ berkesan -memberi teguran secara berhemah - Pembelajaran kondusif n MB -membentuk budi pekerti mulia - Proses PnP lancar -membolehkan adat istiadat tidak dilupakan - Objektif PnP tercapai n berkesan b)6 tugas Tok Batin____________________________________________________________ -menjadi bomoh -merestui perkahwinanSOALAN DR MIRI -melangsungkan upacara perkahwinanBahagian B -membuka ladang1. -menentukan sempadan kampunga) 5 ciri budaya -menentukan adat istiadat dan pantang larang-berkongsi-dipelajari-diwarisi-dinamik
  4. 4. 3. b)5 perkara tindakan yg diambil oleh KPM untuk merapatkan juranga) 5 faktor yg menyebabkan jurang ketaksamaan penduduk wujud di penduduk pelbagai kaum dan budaya di negara iniantara kawasan bandar dan di luar Bandar -membuat perubahan dan pembetulan ke atas undang – undang-kemudahan mendapati guru -mengubahsuai projek, program dan tindakan di peringkat tempatan-kemudahan bahan rujukan -menggalakkan pihak berkaitan menjalankan kajian tindakan-kelas sosial masyarakat -latihan perguruan dipertingkatkan-lokasi sekolah dan tempat tinggal -proses reformasi dalam sistem pendidikan-kemudahan ICT-peluang kerjaya selepas tamat belajar BAHAGIAN C 1.a) 5 cara yg boleh digunakan oleh guru bagi memastikan tiada murid b)Cadangan 5 usaha yang dilakukan oleh KPM untuk mengurangkan daripada pelbagai etnik terpinggir semasa proses pnpjurang ketaksamaan penduduk menggunakan bahan atau contoh berdasarkan pelbagai budaya -RMT guru bersifat adil dan demokrasi tanpa mengira agama, etnik, dan -KWAPM latar belakang -bantuan makanan asrama memastikan murid duduk dalam pelbagai kaum -jaket keselamatan merancang pnp dengan memberi peluang kepada mrd -elaun bulanan pelajar kurang upaya bekerjasama dan berinteraksi di antara pelbagai etnik menjadi role model yg bai kepada murid pelbagai etnik4. menjadi agen pemupuk kesefahaman antara pelbagai etnika) 5 tindakan yg diambil oleh KPM untuk meningkatkan taraf hidup melalui penerapan nilai murni dalam pnpmasyarakat Indegenous-yuran bulanan b)5 langkah yg boleh diambil oleh seorang guru untuk memastikan-kokurikulum murid daripada pelbagai etnik dapat memahami dan menghormati-pakaian seragam sekolah budaya dan amalan hidup etnik lain-buku teks dan alat tulis kurikulum : m/p sejarah, menyemai kesedaran, menghayati-tambang pengangkutan ke sekolah semangat patriotisme, perpaduan aktiviti kokurikulum : persatuan, kelab, permainan, unit beruniform kegiatan kemasyarakatan : gotong – royong, kerja amal
  5. 5. pemupukan kesedaran sivik : belajar menghormati hak orang lain, program RIMUP (Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan) mewujudkan semangat kekitaan, sikap bertanggungjawab murid sambutan perayaan mengikut kaum terhadap diri, sekolah dan masyarakat program bahasa ; selaras dengan tujuan kerajaan memperkasakan bahasa kebangsaan sebagai alat perpaduan etnik disiplin diri 3.a) 5 cara komunikasi bukan lisan yg boleh digunakan oleh guru ketika melaksanakan pnp2.a) 5 prinsip yang boleh merealisasikan untuk mengelakkan konflik -renungan mataberlaku dalam kalangan murid -pergerakan tangan istilah yang membawa kepada kedudukan yg sama untuk semua -ukiran senyuman di bibir etnik -ekspresi muka berdasarkan perubahan air muka menggunakan murid dari suku etnik yang berlainan semasa -pergerakan kecil tubuh badan percakapan perbincangan dan penulisan -memberi gerak badan positif semasa berinteraksi mengelakkan dari memberi teguran yang memberi kesan buruk kepada murid dari suku kaum etnik yg berlainan b) 5 implikasi terhadap murid sekiranya guru gagal melaksanakan menggunakan anekdot dari pelbagai budaya dalam konteks soisal komunikasi dengan berkesan dalam pengajaran dalam kelas semasa memberi contoh -murid x dapat menerima mesej dengan jelas guru mesti sensitif kepada penggunaan istilah tertentu -objektif pengajaran x tercapai guru perlu memberi galakan kpd mm untuk bercampur gaul -murid x dapat mendengar dengan jelas dalam kump etnik semasa aktiviti dijalankan -kawalan kelas kurang berkesan guru perlu menerapkan nilai perpaduan dalam kalangan mm -murid tidak seronok untuk belajar -hilang motivasib) 5 program yg boleh dilaksanakan oleh guru untuk mewujudkan -wujud masalah disiplin dalam bilik darjahpersekitaran sekolah yg mesra budaya aktiviti kebudayaan mengikut kaum ____________________________________________________________ penglibatan murid daripada pelbagai kaum dalam aktiviti mewujudkan ruang untuk memaparkan maklumat mengenai budaya setiap kaum
  6. 6. iNSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS TUN HUSSEIN ONN, BATU PAHAT antara ahli dalam kelompok (2011) v. Kekuatan - kekuatan individu terhad. Akan menjadi lebih kuat apabila melakukan dengan anggota kelompok lainSoalan 1 vi. Pencapaian tujuan - kolaborasi antara ahli dalam kelompok untuk mencapai(a) Dua pola budaya tersebut: matlamat bersamai. Wajib : Tiada pilihan lain selain patuh pada nilai sedia ada Soalan 2ii. Prefferred: Punya beberapa pilihan melakukan budaya, namun asa satuyang lebih digemari (a) Empat ciri utama masyarakatiii. Tipikal : Ada beberapa cara melakukan tetapi tidak digemari namunada satu yang kerap dilakukan i. Hidup berkelompokiv. Alternatif: Beberapa cara dilakukan tanpa ada sesuatu digemari ii. Mempunyai budayav. Terhad: Cara melakukan sesuatu dibenarkan hanya kepada orang- iii. Mengalami perubahanorang tertentu sahaja iv. Mempunyai kepimpinan v. Sering berinteraksi sama ada dalam dan dengan pihak luar(b) Tiga sebab individu saling bergantung dan bergabung di dalam vi. Mempunyai aturan sosial - susun lapis, kelas, status atau kastakelompok (b)Tiga proses perubahan bahasa beserta contoh yang sering berlakui. Keamanan - kurangkan ketidaksamaan dalam diri, berasa lebih takut dalam masyarakatdan tidakragu-ragu berhadapan halangan i. Perubahan bunyi {pinam} kepada pinangii. Status - Dipandang penting oleh orang lain dan pengakuan diri dalam ii. Perubahan fonem {vuat} kepada {kuat}kelompok iii. Perubahan morfem {nivunuh} kepada {dibunuh}iii. Harga diri - Memupuk nilai harga diri individu dan rasa kepunyaan iv. Penggantian kata {warsa} kepada {tahun}dalam v. Perubahan makna {khalwat - Arab} beribadat - berdua-duaankelompok vi. Penyempitan makna {tuan} dahulu digunakan untuk lelaki dan wanitaiv. Afiliasi - Dapat memenuhi keperluan sosial iaitu berinteraksi teeus tetapi kini untuk lelaki sahajamenerus vii. Kata slanga {tuang} kepada {ponteng}
  7. 7. Soalan 3 Soalan 4(a) Empat kategori kanak-kanak istimewa yang memerlukan Program (a) Empat keperluan asas yang telah disediakan di kawasan pedalamanPendidikan Khas i. Bilik darjah ii. Asraman- 2,800 kapasiti penghunii. Kerencatan mental iii. Rumah guruii. Bermasalah pembelajaran iv. Bekalan elektrik 24 jam ke 664 sekolah rendahiii. Kecelaruan tingkah laku v. Bekalan air ke 193 sekolahiv. Cacat pendengaran – bermasalah komunikasiv. Cacat penglihatan (b) Tiga penilaian saya terhadap perubahan pendidikan dalam kalanganvi. Cacat fizikal masyarakat Orang Asli di pinggir bandarvii. Pintar-cerdas dan berbakat istimewa i. Peringkat pertama(b) Tiga faktor menyebabkan wujud ketaksamaan peluang pendidikan - Di prasekolah ditumpukan kepada kanak-kanak 5 – 6 tahundi Malaysia - Penyediaan asas kukuh sebelum pendidikan formal ii. Peringkat keduai. Kelas sosial - Peringkat rendah – kanak-kanak 7 – 12 tahun- Sistem feudal yang membezakan / memisahkan anggota masyarakat - Penyediaan asaas 3Mmendapatkan pendidikan yang sama dan setaraf- Jurang pendidikan terhasil akibat pencapaian tahap sosio-ekonomi yang iii. Peringkat ketigaberbeza antara kelas sosial - Peringkat menengah 13 – 18 tahun - Program pendidikan komprehensif dan berkualiti – kemahiran berfikirii. Kumpulan minoriti kritis dan kreatif- Disisih dan diabaikan kerana tiada kekuatan bersuara, kehendak tidak iv. Peringkat tertiaridiutamakan, didiskriminasi - Peringkat selepas pendidikan menengah ke peringkat pendidikan tinggiiii. Infasrtruktur v. Tumpuan kepada golongan tercicir- Kemudahan mendapatkan guru, kemudahan mendapatkan bahan- - Belia dan beliawanis yang tercicir dari sistem persekolahanbahan rujukan, kemudahan ICT, kekurangan kemudahan asas di sekolah - Penekanan kepada latihan dan kemahiran untuk pasaran tenaga buruh
  8. 8. BAHAGIAN C (ESEI) (40 MARKAH) vii. Matlamat atau objektif kurikulum tidak tertulis dalam kandungan kurikulum mahupun dalam penilaianSoalan 1 viii. Jenis kurikulum adalah berbeza-berbeza mengikut jenis institusi, tahap pembelajaran dan juga meatlamat kurikulum itu sendiri(a) Lima cara bagaimana kurikulum tersirat boleh menyatukan muridpelbagai kaum Soalan 2 i. Setiap pelajar wajib mengambil bahagian dalam aktiviti kokurikulum (a) Lima cara guru menguruskan persekitaran fizikal bilik darjah untukmenggalakkan interaksi dalam kelas sosial murid menggalakkan suasana mesra budaya ii. Pelajar menerima bahasa ibunda dan dialek kaum lain iii. Penerapan nilai budaya masyarakat pelbagai kaum melalui persatuan / i. Bilik darjah yang dinamik, guru memiliki gaya kepimpinan, kemahirankelab merancang aktiviti berkumpulan menggalakkan penglibatan murid-murid iv. Melalui aktiviti perkhemahan murid-murid belajar menghormati cara pelbagai etnikhidup kaum masing-masing v. Pelajar mengenal dan menghormati agama kaum masing-masing ii. Kebijaksanaan guru menggunakan kemahiran berkomunikasi, kebijaksanaan interpersonal untuk menggalakkan pergaulan murid-murid(b) Analisis terhadap lima ciri kurikulum tersirat yang terdapat dalam pelbagai kelas sosial atau kaumpendidikan masa kini iii. Penggunaan laman web, komputer dan CD dan LCD untuk i. Norma, nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakan dalam kurikulum menghasilkan pembudayaan bilik darjah kondusiftetapi diajar secara tidak langsung di dalam kelas. - Memupuk semangat kekitaan, semangat berdikari dan bekerjasama ii. Misalnya: daya intelek guru, tingkah laku dana akhlak guru antara murid pelbagai kaum iii. Merangkumi semua pengalaman pembelajaran yang murid peroleh dimana mereka belaajr iv. Guru menyediakan peraturan kelas berpandukan pekeliling dan iv. Boleh menjadi objektif pembelajaran tetapi hasil pembelajarannya peraturan sekolahadalah bersifat relatif dan agak sukar diukur secara kuantitatif. - Murid-murid belajar bertolak ansur, hormat menghormati, v. Misalnya sikap kerjasama, hormat mengormati bekerjasama, rasa tanggungjawab di antara mereka vi. Kewujudan adalah berbeza-beza bergantung kepada lokasi,persekitaran dan latar belakang peleksana kurikulum (murid – guru)
  9. 9. v. Guru berperanan sebagai pencetus idea, pembimbing, fasilitator untukmembina modal insan vi. Kaedah kajian masa depan - Murid-murid mengambil bahagian dalam penciptaan masa depan(b) Lima strategi pengajaran guru yang relevan budaya untuk - Guru membantu murid berfikiran jauh, mempunyai kuasa dan pilihanmenggalakkan murid berinteraksi antara pelbagai kaum untuk masa depan yang perlu dihadapi - Murid yang pelbagai latar budaya merancang kehidupan merekai. Kaedah koperatif- Murid belajar secara berkumpulan, berbincang secara harmonis, Soalan 3berinteraksi dengan murid pelbagai latar budaya Berdasarkan Model Simetri Newcomb, guru boleh melaksanakan ii. Kaedah kontekstual komunikasi berkesan dalam bilik darjah - Murid akan mengaitkan bahan pengajaran dan pembelajaran kepadasituasi / budaya kehidupan mereka Xiii. Kaedah generatif AB- Menggalakkan murid menjana idea-idea kritis dan kreatif yang sesuaidengan budaya yang diketengahkan A = Individu- Membuat pertimbangan untuk meneruskan budaya yang relevan B = Individudengan kehidupan masa kini X = Mesej iv. Kaedah direktif - Model Simetri Newcomb adalah berasaskan interaksi individu terhadap - Guru memberikan penerangan secara langsung kepada murid tentang mesej yang hendak disampaikan atau diterima, dikenali Modelkepelbagaian budaya dalam kelompok mereka Komunikasi Kemanusiaan - Komunikasi beroperasi daripada empat orientasi, iaitu: v. Kaedah mediatif a. Orientasi A terhadap perkara X, iaitu sikap dan kepercayaan A terhadap - Mengaplikasikan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, membuat perkara Xkeputusan, mengenalpasti andaian b. Orientasi A terhadap perkara B, iaitu sikap A terhadap B - Membuat hipotesis berkaitan dengan budaya yang masih relevan untuk c. Orientasi B terhadap perkara X, iaitu sikap dan kepercayaan B terhadapdiamalkan perkara X
  10. 10. d. Orientasi B terhadap A, iaitu sikap B terhadap A (b) Lima masalah komunikasi yang biasa berlaku dalam bilik darjah dan - Komunikasi berkesan banyak bergantung kepada sikap dan kepercayaan cara-cara mengatasinyaterhadap individu dan mesej yang hendak disampaikan i. Kebisingan e. Jika B menghromati A dan menaruh kepercayaan terhadap mesej maka - Guru menggunakan komunikasi bukan lisan, menunggu murid berhentisimetri membuat bising dan meneruskan pengajaran dicapai, komunikasi adalah berkesan jika A dipandang rendah oleh B, maka mesej yang disampaikan A tidak ii. Guru kurang berpengalamanmendapat - Guru mengikuti kursus dalam perkhidmatan, mendapat nasihat dan persetujuan. Simetri tidak dicapai, komunikasi kurang berkesan tunjuk ajar daripada guru yang berpengalaman iii. Perhubungan guru dengan murid kurang mesra - Guru mengawal murid dengan cara demokratik iv. Kurang minat terhadap pelajaran - Guru menyampaikan pelajaran dengan cara menarik minat, seperti kaedah kumpulan, kaedah main, kaedah bercerita v. Suasana bilik darjah kurang kondusif - Bilik darjah bersih dan selesa menimbulkan perasaan riang gembira untuk belajar

×