Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dua untukummat(slideshare)

1,532 views

Published on

“Sebuah susunan Du’a yang juga mengandungi pengajaran tentang harapan (matlamat) untuk tiap-tiap anggota masyarakat memohon dari Allah agar mencapainya, agar Ummat kita ini kelak dapat di-katakan meraih kemenangan yang sebenarnya (Hakiki).”

Published in: Education
 • Be the first to comment

Dua untukummat(slideshare)

 1. 1. “ Sebuah susunan Du’a yang juga mengandungi pengajaran tentang harapan (matlamat) untuk tiap-tiap anggota masyarakat memohon dari Allah agar mencapainya, agar Ummat kita ini kelak dapat di-katakan meraih kemenangan yang sebenarnya (Hakiki).” AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DENGAN NAMA ALLAH, YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG. ‘ AMALAN DISAMPAIKAN OLEH: USTAZ ZHULKEFLEE HJ ISMAIL
 2. 2. <ul><li>“ Dan Tuhan kamu berfirman: Berdo’alah kamu kepadaKu nescaya Aku perkenankan doa permohonan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong takbur daripada beribadat dan berdo’a kepadaKu, akan masuk Neraka Jahanam dalam keadaan hina.” </li></ul><ul><li>(Qur’an: Ghafir: 40: 60) </li></ul>DENGAN NAMA ALLAH, YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG. AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 3. 3. DENGAN NAMA ALLAH, YANG MAHA PEMURAH LAGI MAHA PENYAYANG. <ul><li>“ Dialah Yang Tetap Hidup; tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia; maka sembahlah kamu akan Dia dengan mengikhlaskan amal agama kamu kepadaNya semata-mata. Segala puji tertentu bagi Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam.” </li></ul><ul><li>(Qur’an: Ghafir: 40: 65) </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 4. 4. &quot;DU’A ITU IA-LAH ‘IBADAT (KEPADA ALLAH)” (HADITH RIWAYAT TIRMIDZII AND ABU DAWUD) AD-DU-’AA – HU-WAL- ‘IBAA - DAA-T HADITH MUHAMMAD S.A.W. : AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 5. 5. HADITH MUHAMMAD S.A.W. : AD-DU-’AA – MUKH-KHUL- ‘IBAA - DAA-T &quot;DU’A ITU ADALAH SOM-SOM (INTI-PATI) ‘IBADAT (KEPADA ALLAH)&quot;- (HADITH RIWAYAT BUKHARY) AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 6. 6. <ul><li>Inti (essence) du’a ini di-petik dari susunan du’a seorang tokoh Ahlil-Bayt –an-Nabi, Imam Muhammad ibn Hassan (semoga kesejahteraan Allah di limpahkan keatas Nabi Muhammad dan Aali-Muhammad, serta setiap orang yang mengikuti mereka dengan patuh dan kecintaan sehingga hari akhirat) </li></ul><ul><li>Ianya juga untuk direnung agar diambil pelajaran terhadap sikap dan harapan kita kepada tiap-tiap golongan dalam ummat – apakah yang harus dijadikan matlamat khusus ahwal mereka dalam konteks keberadaan dan kedudukan mereka dalam masyarakat. </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 7. 7. <ul><li>Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani </li></ul>BIS-MIL-LAA-HIR-ROH-MAA-NIR-RO-HEE-M AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 8. 8. AL-HAM-DU – LILLAA-HIL – LADZII- HA-DAA-NA – LI-HAA-DZAA WA-MAA – KUN-NAA LI-NAH-TA-DI-YA – LAU-LAA - AN-HA-DAA-NALLAAH <ul><li>Segala puji tertentu bagi Allah yang telah memberi hidayat petunjuk untuk (mendapat nikmat-nikmat) ini, padahal Kami tidak sekali-kali akan memperoleh petunjuk kalau Allah tidak memimpin kami (dengan taufikNya); </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 9. 9. AL-LAA-HUM-MA - SWOL-LI- ‘ALAA –MU-HAM-MAD WA ‘ALAA – AA-LI MU-HAM-MAD <ul><li>Ya Allah, (kami pohon) selawat kesejahteraan (Mu) keatas Nabi Muhammad dan juga keatas keluarga Muhammad, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 10. 10. AL-LAA-HUM-MA R- ZUQ-NAA – TAU –FEE-QA –TO- ’A-TI WA – BU’-DAL – MA’ –SWEE-YA-TI - WA – SWID-QAN – NI-YAH <ul><li>Ya Allah, kurniakan kepada kami, kemudahan untuk ta’at, </li></ul><ul><li>dan menjauhi maksiat, </li></ul><ul><li>dan meluruskan niat, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 11. 11. WA – ‘IR-FAA –NA - HUR – MAH <ul><li>Dan mengetahui kemuliaan. </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 12. 12. WA – AK –RIM – NAA – BIL – HU-DAA WAL – IS –TI –QO – MA H <ul><li>Muliakan kami dengan </li></ul><ul><li>hidayat dan istiqomah , </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 13. 13. WA – SAD – DID – AL – SI-NA –TA – NAA BIS – SWO –WAA – BI – WAL – HIK-MAH <ul><li>Luruskanlah lidah-lidah kami dengan kebenaran dan hikmat, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 14. 14. WAM– LA’ – QU –LUU – BA – NAA BIL – ‘IL – MI – WAL – MA’ – RI - FAH <ul><li>Penuhi hati-hati kami </li></ul><ul><li>dengan ‘ilmu dan makrifat , </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 15. 15. WA – TWA – HIR – BU – TWUU – NA – NAA MI-NAL – HA- RAA –MI - WASH – SHUB -HA <ul><li>Bersihkan perut-perut kami dari yang haram dan yang syubhat , </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 16. 16. WAK – FUF – AY – DI – YA – NAA ‘ ANIL – ZUL – MI - WAS – SIR - QA <ul><li>Tahan tangan-tangan kami dari melakukan kezaliman dan perampasan, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 17. 17. WAGH – DWUD – AB – SWO – RA – NAA ‘ ANIL – FU – JUU –RI – WAL - KHI- YAA -NAH <ul><li>Tundukkanlah pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 18. 18. WAS – DUD – AS – MAA –’A- NAA ‘ ANIL – LAGH – WI – WAL – GHEE - BAH <ul><li>Palingkanlah pendengaran kami dari segala ucapan yang sia-sia dan umpatan, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 19. 19. TA – FAD – DWAL – ‘ALAA – ‘U - LA – MAA – INAA BIZ – ZUH – DI – WAN – NA – SWEE - HAH <ul><li>Karuniakanlah keatas para ‘ulama kami, kezuhudan dan nasihat (keikhlasan), </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 20. 20. WA – ‘A-LAAL – MU –TA – ‘AL – LI – MEE –NA BIL - JUH – DI – WAR – ROH - BAH <ul><li>Pada para pelajar, </li></ul><ul><li>kesungguhan dan semangat, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 21. 21. WA – ‘A-LAL – MUS – TA – MI – ‘EE-NA BIL – IT – TI – BAA – ‘EE – WAL – MAU – ‘I -ZOH <ul><li>Pada para pendengar, </li></ul><ul><li>kepatuhan dan peringatan, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 22. 22. WA – ‘A-LAL – MAR – DWOL – MUS – L I - MEE-NA BISH – SHI – FAA – I – WAR – RAA - HA <ul><li>Pada kaum Muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 23. 23. WA – ‘A-LAL – MAU – TAA – HUM BIR – RA’ – FA –TI – WAR – RAH - MA <ul><li>Pada kaum Muslimin yang meninggal dunia, kasih sayang Allah dan rahmat, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 24. 24. WA – ‘A-LAA – MA – SHAA – YI – KHI – NAA BIL – WA – QAA – RI – WAS – SA – KEE-NA <ul><li>Pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketenteraman, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 25. 25. WA – ‘A-LASH – SHA – BAA – BI – BIL – INAA – BA – TI - WAT – TAU - BAH <ul><li>Pada para pemuda kami, </li></ul><ul><li>penyesalan dan taubat , </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 26. 26. WA – ‘A-LAN – NI – SAA – I BIL – HA-YAA – I – WAL – ‘IF - FAH <ul><li>Pada para wanita kami, </li></ul><ul><li>perasaan malu dan (memelihara) kesucian diri, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 27. 27. WA – ‘A-LAL – AGH – NI – YAA – I BIT – TA –WAA – DWU -’I – WAS – SA –‘AH <ul><li>Pada orang-orang yang kaya, </li></ul><ul><li>sifat tawadhu’ (rendah hati) dan kedermawanan, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 28. 28. WA – ‘A-LAL – FU – QO – RAA – I BIS – SWOB – RI – WAL – QO –NAA – ‘AH <ul><li>Pada orang-orang fakir - miskin, kesabaran dan kecukupan, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 29. 29. WA – ‘A-LAL – GHUZ – ZAA – TI BIN – NASW-RI – WAL – GHO – LA - BAH <ul><li>Pada para pejuang, </li></ul><ul><li>kemenangan dan penaklukan </li></ul><ul><li>(atas seteru Allah dan seteru mereka), </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 30. 30. WA – ‘A-LAL – U-SA –RAA – I BOL – KHO – LAA- SWI – WAR – RAA - HAH <ul><li>Pada para tawanan, </li></ul><ul><li>kebebasan dan keselesaan (ketenangan), </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 31. 31. WA – ‘A-LAL – ‘U-MA – RAA –I BIL – ‘AD-LI – WASH – SHA – FA - QOH <ul><li>Pada para pemimpin, </li></ul><ul><li>Sifat keadilan dan rasa sayang, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 32. 32. WA – ‘A- LAR– RO – ‘IY – YA –TI BIL – IN – SWAA – FI – WAS – SEE - RA <ul><li>Pada seluruh rakyat, </li></ul><ul><li>kejujuran dan kebaikan perilaku (akhlak serta kelakuan), </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 33. 33. WA – BAA – RIK – LIL – HUJ- JAA- JIWAZ – ZUW –WAA –RI – FIZ – ZAA – DI – WAN – NA – FA - QOH <ul><li>Berkatilah para jemaah Haji dan para penziarah, dalam bekal dan nafkah, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 34. 34. WA Q – DWI – MAA – AU – JAB –TA - ‘ALAY – HIM MI- NAL – HAJ – JA - WAL – ‘ UM- RO <ul><li>Sempurnakan-lah untuk mereka Haji dan Umrah yang Engkau tetapkan itu, </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 35. 35. BI – FADW – LI –KA – WA – ROH – MA – TI –KA YAA – AR – HA –MAR – RAA – HI - MEEN <ul><li>Dengan kurnia-Mu dan Rahmat-Mu, wahai (Allah) Yang Paling Pengasih dari semua yang mengasihi. </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 36. 36. WA – SWOL – LAL-LAA-HU – ‘ALAA – SAY –YI –DI-NAA MU-HAM-MADIN WA – ‘ALAA – AA – LI – HI - WA – SWOH-BI –HI – WA-SAL -LAM <ul><li>Selawat dan Kesejahteraan Allah ke-atas Penghulu kami Nabi Muhammad dan juga ke-atas keluarga dan sahabat beliau (yang suci dan setia). </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 37. 37. SUB – HAA –NA – ROB – BI-KA – ROB- BIL – ‘IZ-ZA-TI – ‘AM-MAA YA – SWEE-FUUN – WA –SA –LAA-MUN ‘ALAL MUR –SA –LEE-NA WAL –HAM-DU – LIL-LAA-HI –ROB – BI; - ‘AA-LA -MEEN <ul><li>Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. </li></ul><ul><li>Dan kesejahteraan dilimpahkan atas sekalian para Rasul. </li></ul><ul><li>Dan segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. </li></ul>AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009 DU’A UNTUK UMMAT
 38. 38. http://an-naseehah.blogspot.com/ http://introductiontotauhid.blogspot.com/ http://oyoubelievers.blogspot.com/ http://al-amthaal.blogspot.com/ http://zhulkeflee-archive.blogspot.com/ http://criteriaforaholybook-quran.blogspot.com/ http://with-the-truthful.blogspot.com/ http ://muqaddam-nurul.blogspot.com/ السَّلامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُاللّهِ وَبَرَكَاتُه All welcome to visit my web-blog: AllRightsReserved©ZhulkefleeHjIsmail2009

×