Semangat menuntut ilmu

13,449 views

Published on

agama islam kelas X, sem.1 bab semangat menuntut ilmu

Published in: Education
0 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
13,449
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
662
Comments
0
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Semangat menuntut ilmu

  1. 1. ‫َ َ َ َ ْ ُ ِ َ َِْ ُ َ‬ ‫وما كان المؤْ منُون ِلينفروا كافَّةً ۚ‬ ‫فَلَوَل نَفَر من كُل فرقَة منهم طائفَة ٌ ِليتَفَقَّهوا‬ ‫ْ َ َ ِ ْ ِ ِْ ٍ ِْ ُْ َ ِ َ ُ‬ ‫في الدين‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ‬ ‫و ِلي ُْنذروا قَومهم إذَا رجعُوا إلَيهم لَعلَّهم‬ ‫َ ِ ُ‬ ‫ْ َ ُْ ِ َ َ‬ ‫ِ ِْْ َ ُْ‬ ‫يحذَرون‬ ‫َ ْ ُ َ‬
  2. 2. Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi Artinya: Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka antara mereka beberapa orang untuk beberapa orang untuk memperdalam memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk pengetahuan mereka tentang agamamerekauntuk dan Telah memberi peringatan kepada kaumnya apabila memberi peringatan kepada kaumnya apabila kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. mereka Taubah: kembali kepadanya, supaya mereka telah 122). (Q.S. Atitu dapat menjaga dirinya.
  3. 3. Imam Maliki, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Maliki bin Anas. Beliau lahir di Madinah tahun 716 M. Beliau merupakan ulama besar di Arab. Dalam menetapkan hokum fiqih, beliau berpedoman pada Al Quran, hadis, ijma sahabat, dan kemaslahatan urf (adat) penduduk Madinah. Buku karangannya diantaranya adalah Al Muwaththa. Imam Malik ini adalah guru Imam Syafi’i.
  4. 4. Imam Hanafi, nama lengkapnya adalah An Nukman bin Tsabit. Beliau adalah tokoh ilmuwan dalam bidang ilmu fiqih, yaitu ilmu yang mempelajari tentang tata cara beribadah dan muamalah. Lahir tahun 700 M di Kufah, Irak. Ajarannya dalam ilmu fiqih selalu berpegang kepada AlQuran dan Hadis.Beliau tidak menghendaki adanya taklid dan bid’ah yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Hadis.
  5. 5. Imam Ghazali, nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Ghazali. Beliau lahir di Iran tahun 1058 M. Beliau tokohyang terkenal dalam bidang ilmu tafsir, ilmu fiqih, ilmu filsafat, dan ilmu akhlak. Karena kekuasaan ilmunya, beliau mendapat gelar Hujjatul Islam. Karya beliau di antaranya adalah Tahafut Al Falasifah, Huluqul Muslim, dan yang terkenal adalah Ihya’ Ulumuddin.
  6. 6. Imam Syafi’i, nama lengkapnya adalah Muhammad Ibnu Idris bin Abbas bin Usman Asy Syafi’i. beliau dilahirkan di Palestina tahun 767 M. Menururt riwayat, beliau telah mahir membaca dan menulis arab pada usia 5 tahun. Pada usia 9 tahun, beliau telah hafal Al Quran 30 Juz. Pada usia 10 tahun, beliau sudah menghafal hadis yang terdapat dalam kitab Al Muwaththa karya Imam Malik. Di usianya yang 15 tahun, beliau lulus dalam spesialisasi hadis dari gurunya Imam Sufyan bin Uyaina, sehingga beliau diberi kepercayaan untuk mengajar dan memberi fatwa kepada masyarakat dan manjadi guru besar di Masjidil Haram, Mekah. Dalam menetapkan hokum fiqih, beliau berpedoman kepada Al Quran, hadis, ijma’ dan qiyas. Buku karangan beliau adalah Ar Risalah dan Al’Um. Ajaran Imam Syafi’I terkenal dengan Mahzab Syafi’I yang banyak dianut oleh umat islam di Indonesia, Asia Tenggara, Mesir, Baghdad, dan Negara lainnya
  7. 7. Ibnu Sina, nama lengkapnya adalah Abu Ali Al Huzaini bin Abdullah Ibnu Sina. Beliau adalah tokoh dalam bidang kedokteran dan filsafat. Beliau lahir di Bukhara tahun 980 M. Pada usia 10 tahun, beliau sudah hafal Al Quran. Pada usia 16 tahun, beliau sudah menguasai ilmu biologi dan ilmu kedokteran, sehingga ketika usianya 17 tahun, ia dipanggil penguasa untuk mengobatinya sampai berhasil sembuh.
  8. 8. Imam Hambali, nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hambal Asy Syaibani. Beliau lahir di Baghdad tahun 855 M. Ajarannya terkenal dengan nama Mahzab Hambali. Dalam menetapkan hukum fiqih Imam Hambali berpedoman padaAl Quran, hadis, fatwa para sahabat.
  9. 9. 1. 2. 3. 4. 5. Berada dijalan Allah SWT. Mendapat pahala yang mengalir terus Agar tidak terlaknat Ditinggikan derajatnya Dimudahkan jalan menuju surga Kesimpulan Kita diwajibkan menuntut ilmu serta mengamalkan agar ilmu tersebut bermanfaat bagi diri kita dan juga kepada orang lain.

×