Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

IIHE-Lecture5

741 views

Published on

ЛЕКЦІЯ 5. Комп'ютерна графіка

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

IIHE-Lecture5

 1. 1. ЛЕКЦІЯ 5. Комп’ютерна графіка Комп’ютерна графіка технологія введення, виведення, відображення, перетворення та редагування графічних об’єктів під управлінням комп’ютера
 2. 2. Види комп’ютерної графіки та їх редактори  Векторна графіка (CorelDRAW, Macromedia Flash MX, векторний графічний редактор, що входить до складу Microsoft Word)  Растрова графіка (графічний редактор Paint, Adobe Photoshop)  Фрактальна графіка (Програма IFS Builder 3d) Для кожного виду графіки приведені переваги та недоліки, розглянуті графічні редактори та принцип їх роботи. Приведені можливості редакторів.
 3. 3. Векторна графіка Векторні зображення формуються з об’єктів (точка, лінія, окружність, прямокутник тощо), які зберігаються у пам’яті комп’ютера у вигляді графічних примітивів та описуються математичними формулами.
 4. 4. Векторна графіка - розглядає зображення із використанням прямих та вигнутих ліній, окружностей, еліпсів, прямокутників, а також параметрів, що описують колір та розташування. Недоліки  програмна залежність;  переведення зображення з векторного в растровий формат призводить до спотворення зображення. Переваги:  мінімальний об’єм файлу;  повна свобода трансформацій;  апаратна незалежність;  об’єктно-орієнтований характер векторної графіки.
 5. 5. Corel Draw
 6. 6. Macromedia Flash MX
 7. 7. Векторний графічний редактор, що входить до складу Microsoft Word Група інструментів:  Інструменти створення об’єктів  Інструменти малювання  Інструменти виділення  Інструменти групування та розгрупування об’єктів  Палітра кольорів
 8. 8. Можливості векторного редактора
 9. 9. Можливості векторного редактора
 10. 10. Можливості векторного редактора
 11. 11. Растрова графіка Растрове зображення зберігається за допомогою точок різного кольору (пікселів), які утворюють рядки та стовпці. Кожен піксель має визначене положення та колір. Збереження кожного пікселя потребує певної кількості бітів інформації, яке залежить від кількості кольорів у зображені.
 12. 12. Растрова графіка Піксель - мінімальна ділянка зображення, колір якого можна задати незалежним чином.
 13. 13. Растрова графіка Якість растрового зображення залежить від розміру зображення (кількості пікселів по горизонталі та вертикалі) та кількості кольорів, які можна задати для кожного пікселя. 16x16=256 пікселів для збереження кожного пікселя необхідно 1 біт Об’єм рисунка = 256 біт 256 біт = 32 байта
 14. 14. Растрова графіка
 15. 15. Adobe Photoshop
 16. 16. Відеокурс по Photoshop від 3DNews http://www.3dnews.ru/software/photosh op_video_guide/index2.htm
 17. 17. Растровий графічний редактор Paint група інструментів:  Інструменти створення об’єктів  Інструменти малювання  Інструменти виділення  Інструменти редагування малюнка  Текстові інструменти  Інструменти масштабу  Палітра кольорів
 18. 18. Растрова графіка - розглядає зображення із використанням кольорових точок (пікселів), розташованих на сітці. Положення та форма графічних примітивів задаються у системі координат Недоліки:  великий розмір файлів з простими зображеннями;  неможливість ідеального масштабування;  неможливість виводу на друк на плотер;  спотворення, що виникають при зміні розмірів, обертанні та інших перетвореннях. Переваги  дозволяє створити (відтворити) практично будь-який малюнок, незалежно від складності;  поширеність;  висока швидкість обробки складних зображень;  зображення природне для більшості пристроїв введення- виведення графічної інформації;  зображення легко масштабується та кореґується.
 19. 19. Можливості растрового редактора
 20. 20. Можливості растрового редактора
 21. 21. How to paint the MONA LISA with MS PAINT http://www.youtube.com/watch?v=uk2sPl_Z7ZU
 22. 22. Фрактальна графіка Фрактал - об'єкт, окремі елементи якого успадковують властивості батьківських структур. Фрактали дозволяють описувати цілі класи зображень, для детального опису яких потрібно відносно мало пам'яті. З іншого боку, фрактали слабо застосовні до зображень поза цих класів.
 23. 23. Фрактальна графіка - базується на математичних розрахунках (програмуванні). Переваги:  відмінна якість зображення;  підтримуються випадково-порождені фрактали;  дозволяє побудувати фрактали з великою роздільною здатністю. Недоліки:  необхідно знання мови програмування (скрипти)
 24. 24. Вікно програми фрактального редактору IFS Builder 3d Частина програми, що формує фрактал.
 25. 25. Можливості фрактального редактора
 26. 26. Можливості фрактального редактора
 27. 27. ФРАКТАЛИ http://www.youtube.com/watch?v=5sn-uk23xUw
 28. 28. Графічні редактори Для обробки зображень на комп’ютері використовуються спеціальні програми — графічні редактори. Графічний редактор – програма для створення, редагування та перегляду графічних зображень.
 29. 29. Панелі інструментів Графічні редактори надають можливість вибору інструментів для створення та редагування графічних зображень, об’єднуючи їх у панелі інструментів.  Інструменти малювання об’єктів  Інструменти, що виділяють  Інструменти редагування рисунку  Текстові інструменти  Інструменти, що масштабують  Палітра кольорів
 30. 30. Формати графічних файлів Bit MaP image (BMP) — універсальний формат растрових графічних файлів, використовується у операційній системі Windows. Tagged Image File Format (TIFF) — формат растрових графічних файлів, що підтримується всіма основними графічними редакторами. Включає до себе алгоритм стиснення без втрат інформації. Graphics Interchange Format (GIF) — формат растрових графічних файлів. Включає алгоритм стиснення без втрат інформації. Рекомендується для збереження зображень з обмеженою кількістю кольорів. Використовується для розміщення графічних зображень на Web-сторінках в Інтернеті. Portable Network Graphic (PNG) — формат растрових графічних файлів, аналогічний формату GIF. Рекомендується для розміщення графічних зображень на Web-сторінках в Інтернеті.
 31. 31. Формати графічних файлів Joint Photographic Expert Group (JPEG) — формат растрових графічних файлів, який реалізує ефективний алгоритм стиснення (метод JPEG) для відсканованих фотографій та ілюстрацій. Алгоритм стиснення дозволяє зменшити об’єм файлу в десятки разів, але призводить до незворотних втрат частини інформації. Використовується для розміщення графічних зображень на Web-сторінках в Інтернеті. Windows MetaFile (WMF) — універсальний формат векторних графічних файлів для Windows-додатків. Використовується для збереження колекції графічних зображень Microsoft Clip Gallery. Encapsulated PostScript (EPS) — формат векторних графічних файлів. Рекомендований для друку та створення ілюстрацій в настільних видавничих системах. CorelDRaw files (CDR) — оригінальний формат векторних графічних файлів, що використовується у системі обробки векторної графіки CorelDraw.
 32. 32. Питання для самоперевірки:  Які растрові графічні редактори Ви знаєте?  Які векторні графічні редактори Ви знаєте?  У якому редакторі, растровому або векторному, ви будете редагувати фотографію?  Що таке палітра кольорів?  Які інструменти Paint ви знаєте?  Як зберегти зображення у форматі GIF, JPEG?
 33. 33. Питання для самоперевірки:  У чому полягає відмінність растрових і векторних графічних зображень?  Визначте інформаційний обсяг файлу для зберігання цього зображення:  Перерахуйте властивості зображення, яке слід зберегти у форматі GIF.  Перерахуйте властивості зображення, яке слід зберегти у форматі JPEG.  Який з форматів, GIF або JPEG, забезпечує найменші втрати якості зображення? 64 біта=8 байт 42 біта
 34. 34. ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

×