Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2014 цор-лекція4

243 views

Published on

Лекція 4 - ВЕБКАСТИНГ ЯК НАВЧАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2014 цор-лекція4

 1. 1. ВЕБКАСТИНГ ЯК НАВЧАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ Лекція 4
 2. 2. Термінологія Подкастинг (англ. podcasting, від iPod і broadcasting - широкоформатне мовлення) - це процес при якому епізодично випускаються аудіо- чи відеоматеріали (подкасти) з можливістю їх скачування через веб-синдикацію (Atom, RSS і т.п.). Спочатку термін звучав як вебкастінг (англ. webcasting), але з появою mp3-плеєра iPod від Apple і з урахуванням його ролі у популяризації фідів, був змінений на «подкастинг».
 3. 3. Як це працює Подкастинг поширюється в мережі Інтернет за допомогою RSS (Really Simple Syndication) технології, завдяки якій потрібні звукові файли з'являються в комп'ютері практично в момент викладання в Мережі Приклад 1 Приклад 2 Приклад 3
 4. 4. Особливості • підписатися на подкастинг • перенесення файлів (контенту) з Інтернет на комп'ютер та інші цифрові портативні пристрої
 5. 5. Визначення Подкастинг – це технології створення, публікації та поширення через Інтернет контенту в різних форматах (аудіо-, відеофайлів, електронних документів та/або їх комбінації) на електронні пристрої передплатників подкастингу із застосуванням технології RSS або Atom.
 6. 6. Дидактичні властивості 1 ) мультимедійність (відображення і передача інформації в текстовому , графічному , аудіо - , відео- , анімаційному форматі ) і інформаційна насиченість ; 2 ) можливість виконання різних операцій з інформацією в ході розробки подкастів (пошук, аналіз, структурування, обробка, редагування, передача, зберігання тощо); 3 ) розвиток системи знань і навичок у процесі роботи з інформацією; 4 ) можливість організації самостійної роботи на занятті і в позааудиторний час (у разі використання готових подкастів); 5 ) можливість організації автономної роботи учнів (у разі створення власних подкастів); 6 ) можливість формування індивідуальної освітньої траєкторії (вивчення подкастів у зручний час, у зручному місці, таку кількість разів, яке необхідно кожному конкретному слухачеві); 7 ) можливість використання метакогнітівної стратегій при організації роботи з подкастами;
 7. 7. Дидактичні властивості 8) можливість закріплення отриманих знань через уміння та відпрацювання практичних навичок; 9) можливість оцінювання отриманих знань, умінь і навичок; 10) підвищення рівня мотивації при навчанні за рахунок залучення різноманітних форм і видів навчальної діяльності; 11) розвиток рефлексії і критичного мислення (наприклад , в процесі створення власних подкастів); 12) розвиток інформаційно-комунікаційної , особистісної та ділової компетенцій; 13) можливість долати існуючі часові та просторові межі; 14) можливість глибокого проникнення в сутність досліджуваних явищ і процесів; 15) показ досліджуваних явищ у розвитку, динаміці; 16) реальність відображення дійсності;
 8. 8. Дидактичні властивості 17) виразність, багатство образотворчих прийомів, емоційна насиченість; 18) можливість генерування інформації, її передачі, зберігання, резервування, перетворення і представлення в різних форматах за рахунок універсальних мультимедійних пристроїв обробки та подання контенту (у разі використання готових подкастів); 19) отримання автоматичного повідомлення про отримання нової інформації; 20) поширення інформації великій кількості користувачів - передплатників і обмін навчальним контентом серед розробників контенту; 21) вільний спеціальний пошук навчального контенту на подкаст- терміналах; 22) асинхронний обмін інформацією (текстовою , графічною , звуковою) між педагогом і учнем. 23) економія навчального часу за рахунок характеру подкасту (подкаст розраховують на 5-30 хвилинну взаємодію із користувачем).
 9. 9. Дидактичні функції 1) комунікативна - реалізується у розвитку вміння формулювати, висловлювати, аргументувати і виражати власну точку зору; 2) наочності та інтегративності - реалізується за рахунок усвідомленості і осмисленості навчального контенту, формування уявлень і понять , забезпечення можливості розглядати досліджуваний об'єкт, явище чи процес як частина і як ціле; 3) інформаційна - реалізується за рахунок того, що засоби навчання є безпосередніми джерелами знань, а також у можливості виконання різних операцій з інформацією (збір, обробка, аналіз, структурування, обмін тощо) та збільшення її обсягу ; 4) управлінська - реалізується як можливість керувати навчальною діяльністю учнів та керуванням власною навчальною діяльністю; 5) освітня - реалізується в отриманні нової інформації, предметних і міжпредметних знань і відносин; 6) розвиваюча - реалізується у розвитку нових умінь і навичок (інформаційних, комунікативних, академічних та ін.), компетенцій, творчих здібностей учнів і їхніх особистісних якостей;
 10. 10. Дидактичні функції 7) довідкова - реалізується у можливості розширення знань з поставленої проблеми в процесі створення власного подкасту; 8) контролююча - реалізується у можливості контролю діяльності учнів (асинхронно); 9) інтерактивна - реалізується у можливості взаємодії між суб'єктами навчального процесу в трьох типах : «учень - зміст навчання» , «учень - викладач» , «учень-учень»; 10) організаційно-оптимізаційна - реалізується у можливості оптимізувати організацію процесу навчання через вибір форм і методів навчання та реалізації диференціації та індивідуалізації навчання, а також інтенсифікації всіх рівнів навчальної діяльності; 11) мотиваційно-актівізаційна - реалізується за рахунок здатності мотивувати учнів шляхом застосування оригінальних варіантів подання навчального контенту і активізувати їх навчальну діяльність, сприяючи свідомому засвоєнню матеріалу, розвитку мислення, просторової уяви, спостережливості тощо; 12) адаптаційна - реалізується в можливості підтримувати сприятливі умови протікання процесу навчання, організації демонстрацій, самостійної роботи, забезпечувати спадковість знань .
 11. 11. Audacity 1>>> Інструкція №1 2>>> Інструкція №2
 12. 12. Online презентації Гіперпосилання 1 Гіперпосилання 2
 13. 13. Переваги • Мультимедійність • Інноваційність • Інваріантність • Безпечність • Доступність
 14. 14. Дякую за увагу!

×