סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014

Zvi Sever
Zvi SeverResrarch in the Semuliki National Park, Uganda

סבר, צ. 2014.מסלול טיול באוגנדה. 28 עמודים.

1
‫מסלול‬‫באוגנדה‬ ‫טיול‬164.4411.
‫הוכן‬‫ע‬"‫י‬‫פר‬‫ו‬‫פ‬'‫סבר‬ ‫צבי‬,‫מדריך‬"‫אחר‬ ‫עולם‬"‫אפריקה‬ ‫במזרח‬,
‫ע‬"‫ו‬ ‫אישי‬ ‫ניסיון‬ ‫פ‬"‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬":‫חברות‬ ‫פרסומי‬,‫ברשת‬ ‫ושמורות‬ ‫מטיילים‬‫האינטר‬‫נט‬
‫תוכן‬
‫מפת‬‫המסלול‬‫המעגלי‬–‫סובב‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444
‫מושגים‬‫וטיפים‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443
‫דרום‬-‫מזרח‬‫או‬‫גנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444.
‫העיר‬‫אנטבה‬(Entebbe)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444.
‫אגם‬‫ויקטוריה‬Lake Victoria))444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445
‫הע‬‫יר‬‫קמפלה‬(Kampala)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446
‫העיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447
‫מזרח‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449
‫העיר‬‫מ‬‫באלה‬(Mbale)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449
‫ביקור‬‫בשבט‬‫יהודי‬‫באוגנדה‬-‫שבט‬"‫אבה‬‫יודאיה‬"4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449
‫הפארק‬‫הלאומי‬‫הר‬‫אלגון‬(Mount Elgon N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411
‫מרכז‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411
‫סורוטי‬(Soroti)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411
‫צפון‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414
‫פארק‬‫לאומי‬‫קידפו‬(Kidepo N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414
‫צפון‬-‫מערב‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414
‫הפארק‬‫הלאומי‬‫מפלי‬‫מורצ‬'‫יסון‬((Murchison Falls N P44444444444444444444444444444444444444444444444444414
‫העיר‬‫מסינדי‬(Masindi)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441.
‫אגם‬‫אלברט‬(Lake Albert)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441.
‫מערב‬‫או‬‫גנדה‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444415
‫שמורת‬‫עמק‬‫סמליקי‬(WRSemliki Valley)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444415
‫פארק‬‫לאומי‬‫סמפאיה‬(Sempaya N. P.)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444416
‫פארק‬‫לאומי‬‫סמוליקי‬(Semuliki N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444416
‫פארק‬‫לאומי‬‫רוונזורי‬(Rwenzori N. P.)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444417
‫העיר‬‫פורט‬‫פורטל‬(Fort Portal)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411
‫פארק‬‫יער‬‫קיבאלה‬(Kibale Forest N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444419
‫דרום‬‫מערב‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441
‫פארק‬‫המלכה‬‫אליזבת‬(Queen Elizabeth N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441
‫שמורת‬‫בווינדי‬-‫גורילות‬+‫פיגמים‬(Bwindi NP)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441
‫הפארק‬‫הלאומי‬‫מגהינגה‬(Mgahinga N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443
‫אגם‬‫בוניוני‬(Lake Bunyonyi)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443
‫תחילת‬‫הדרך‬‫חזרה‬‫לקמפלה‬-‫מאגם‬‫בוניוני‬‫לצפון‬‫מזרח‬,‫לקמפלה‬4444444444444444444444444444444444444444444.
‫פארק‬‫לאומי‬‫אגם‬‫מבורֹו‬(Lake Mburo N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444.
‫קו‬‫המשווה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445
‫נספחים‬–‫מפות‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446
‫מפת‬‫שמורות‬‫הטבע‬‫העיקריות‬‫באוגנדה‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446
‫מפת‬‫הכבישים‬‫העיקריים‬‫באוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447
‫מפת‬‫הנהרות‬‫והאגמים‬‫באוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441
2
‫המעגלי‬ ‫המסלול‬ ‫מפת‬–‫אוגנדה‬ ‫סובב‬
‫מעגלי‬ ‫מסלול‬ ‫מפת‬,‫השעון‬ ‫כיוון‬ ‫כנגד‬,‫מערב‬ ‫לדרום‬ ‫מזרח‬ ‫מדרום‬
‫מקרא‬:‫המסלול‬-‫ורוד‬,‫טבע‬ ‫שמורת‬-‫ירוק‬,‫אגם‬-‫כחול‬
Reserve, FR= Forest Reserve, NP=National Park, WR= WildlifeL=Lake, R=River
*‫הערה‬-‫בטרו‬ ‫ללוחמה‬ ‫המטה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ר‬,‫כעת‬‫לא‬‫בצפון‬ ‫לטייל‬ ‫מומלץ‬,‫סודן‬ ‫לגבול‬ ‫סמוך‬(‫קידפו‬ ‫שמורת‬)
‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫מידותיה‬-‫כ‬711‫ק‬"‫מ‬(‫בד‬ ‫אך‬"‫כ‬ ‫כ‬511)‫רוחבה‬(‫למערב‬ ‫ממזרח‬)‫וכ‬711‫ק‬"‫ארכה‬ ‫מ‬
(‫לדרום‬ ‫מצפון‬4)
‫גיאוגרפיה‬-‫בין‬ ‫ממוקמת‬ ‫אוגנדה‬4‫עמק‬ ‫של‬ ‫הזרועות‬"‫השבר‬‫הגד‬‫ול‬(Rift Valley),‫הרמה‬ ‫על‬
‫המזרח‬ ‫האפריקאית‬-‫מערבית‬,‫בין‬ ‫שנע‬ ‫ברום‬900‫לכ‬-1,511‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫מטרים‬.‫ב‬‫צפון‬,‫ב‬‫הגבול‬ ‫קרבת‬
‫הסודני‬,‫מטה‬ ‫הרמה‬ ‫משתפלת‬,‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫למדרונות‬,‫מתונים‬ ‫מישורים‬ ‫היוצרים‬,‫הרים‬ ‫משובצי‬‫וגבעות‬.
‫בדרום‬,‫ויקטוריה‬ ‫לימת‬ ‫בהתקרבות‬,‫ש‬ ‫הטופוגרפיה‬ ‫משתנה‬‫לגבעות‬ ‫לה‬‫שטוחות‬‫ולעתים‬,‫ביצתיים‬ ‫עמקים‬.
3
‫ב‬‫מערב‬,‫ב‬‫קונגו‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטית‬ ‫הרפובליקה‬ ‫עם‬ ‫גבולה‬,‫ההרים‬ ‫שרשרת‬ ‫ידועה‬‫באפריקה‬ ‫הגבוהה‬,
‫הרוונזורי‬,‫הם‬"‫הירח‬ ‫הרי‬",‫סטנלי‬ ‫הנרי‬ ‫והעיתונאי‬ ‫ההרפתקן‬ ‫בפי‬,‫שגילה‬‫בהם‬ ‫וסייר‬4
‫יש‬‫געש‬ ‫הרי‬ ‫מספר‬,‫ובמזרח‬ ‫בצפון‬.‫פ‬ ‫לא‬ ‫געש‬ ‫הרי‬ ‫לועות‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬‫כלואים‬ ‫ובהם‬ ‫בלייה‬ ‫שעברו‬ ‫עילים‬
‫אגמים‬,‫לוע‬ ‫אגמי‬4
‫צומח‬-‫החקלאיים‬ ‫שטחיה‬‫כוללים‬‫בננות‬ ‫מטעי‬,‫תה‬,‫קפה‬‫ווניל‬,‫משווניים‬ ‫גשם‬ ‫יערות‬ ‫בכתמי‬ ‫המשובצים‬,
‫שבהם‬‫ההרים‬ ‫גורילות‬‫ו‬ ‫הנדירות‬‫שימפנזים‬.
‫וטיפים‬ ‫מושגים‬
‫דולר‬–‫להצטייד‬ ‫יש‬‫חדשים‬ ‫בשטרות‬ ‫רק‬,‫ש‬‫שנת‬ ‫אחרי‬0223,‫זה‬ ‫במסמך‬1$=‫כ‬4,511‫שילינג‬
‫אוגנדי‬UGX,(‫ל‬ ‫נכון‬-‫מרץ‬411.)
‫בודה‬-‫בודה‬(Buda Buda)=‫אופנוע‬,‫מקומית‬ ‫כמונית‬44‫תאונות‬ ‫ויש‬ ‫נמוכה‬ ‫הבטיחות‬ ‫רמת‬,‫זאת‬ ‫קחו‬
‫בחשבון‬4‫מטאטו‬(Mtatoo)=‫טנדר‬,‫בתשלום‬ ‫נוסעים‬ ‫להובלת‬ ‫כרכב‬44
‫האוכל‬ ‫על‬ ‫משהו‬‫ומחירו‬:‫קלויות‬ ‫מבננות‬ ‫ניזונים‬ ‫הנסיעה‬ ‫לאורך‬(‫כ‬.11‫שיל‬‫ינג‬),‫סוכר‬ ‫קני‬(‫כ‬
411‫שילינג‬),‫קלויה‬ ‫קסבה‬=‫מאוד‬ ‫יבש‬ ‫מקומי‬ ‫אדמה‬ ‫תפוח‬(311-711),‫ממוצע‬ ‫מלון‬ ‫בגודל‬ ‫אננס‬(111-
1511),‫בננות‬(‫ב‬ ‫גדול‬ ‫אשכול‬-4,111)‫זעיר‬ ‫בניילון‬ ‫ארוזים‬ ‫קטנטנים‬ ‫ובוטנים‬(4114)‫פ‬‫י‬‫וירקות‬ ‫רות‬
‫בשווקים‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬,‫לבשלם‬ ‫או‬ ‫האכילה‬ ‫לפני‬ ‫היטב‬ ‫לשטוף‬ ‫מומלץ‬4
‫מים‬-‫אל‬ ‫מהברזים‬ ‫מים‬ ‫לשתות‬ ‫אסור‬‫א‬‫ס‬ ‫מבקבוקים‬ ‫או‬ ‫מטוהרים‬ ‫מים‬ ‫רק‬‫גורים‬‫מינרלים‬ ‫מים‬ ‫של‬!4
‫וכייסים‬ ‫גנבים‬ ‫בגלל‬-‫לצילומים‬ ‫גיבוי‬–‫הזדמנות‬ ‫בכל‬ ‫לתמונות‬ ‫גיבוי‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬4‫מסמכים‬ ‫שימור‬–
‫למיי‬ ‫החשובים‬ ‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולהכניס‬ ‫לסרוק‬ ‫מומלץ‬‫ל‬,‫א‬ ‫כייסו‬ ‫או‬ ‫וגנבו‬ ‫במידה‬‫תכם‬,‫לפחות‬‫המסמכים‬
‫י‬‫י‬‫ברשותכם‬ ‫שארו‬4
‫החשמל‬:‫שבישראל‬ ‫לזה‬ ‫זהה‬ ‫בשקעים‬ ‫המתח‬,‫השקע‬ ‫אך‬‫שונה‬:‫יש‬‫אמנם‬3‫חורים‬,‫מתאם‬ ‫צריך‬ ‫אך‬4
‫נסיעות‬-‫גדולים‬ ‫אינם‬ ‫באוגנדה‬ ‫המרחקים‬,‫אך‬‫וקופצניות‬ ‫משובשות‬ ‫עפר‬ ‫בדרכי‬ ‫נסיעה‬,‫שעות‬ ‫נמשכת‬
‫רבות‬‫להתרעננות‬ ‫סביר‬ ‫מקום‬ ‫בלי‬ ‫רבים‬ ‫ובמקרים‬4‫אוטובוסים‬-‫יש‬‫קו‬‫ו‬‫ים‬‫סדירים‬4‫בד‬"‫כ‬‫האוטובוסים‬
‫באוגנדה‬‫צפופים‬,‫איטית‬ ‫הנסיעה‬‫בזמן‬ ‫יוצאים‬ ‫בהכרח‬ ‫ולא‬44‫מונית‬-‫אבל‬ ‫באוטובוס‬ ‫מאשר‬ ‫גבוה‬ ‫המחיר‬
‫משתלם‬ ‫בהחלט‬,‫בנוסעים‬ ‫אותה‬ ‫למלא‬ ‫מומלץ‬,‫מוזיל‬ ‫זה‬‫ב‬‫כ‬31$4‫מטאטו‬-‫לשבת‬ ‫כדאי‬‫הנהג‬ ‫יד‬ ‫על‬,‫כך‬
‫ש‬‫ניתן‬‫שנדחס‬ ‫מהאנשים‬ ‫להתעלם‬‫ים‬‫מאחור‬4‫מיניבוסים‬=‫מטאטו‬-‫נ‬‫ומהירים‬ ‫וחים‬,‫טוב‬ ‫פתרון‬ ‫נותנים‬
‫סביר‬ ‫ובמחיר‬4‫בודה‬ ‫בודה‬-‫נמוכה‬ ‫העלות‬,‫הנסיעה‬‫מהירה‬,‫בטיחותי‬ ‫פחות‬4
‫הערות‬:14‫וכייסות‬ ‫גנבות‬–‫כגון‬ ‫צפופים‬ ‫במקומות‬:‫מרכזי‬ ‫אוטובוסים‬ ‫תחנות‬‫ות‬,‫התיירות‬ ‫במרכזי‬ ‫חניונים‬
‫ועוד‬,‫במקום‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫ביעילות‬ ‫המנצלים‬ ‫וגנבים‬ ‫כייסים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬4‫היז‬‫הרו‬444‫אלתוש‬-‫מומלץ‬
‫מהארץ‬ ‫יתושים‬ ‫בדוחה‬ ‫להצטייד‬,‫טוב‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אלתוש‬4
‫אישור‬-‫לצפות‬ ‫לסיור‬‫בגורילות‬‫או‬‫שימפנזים‬-‫מסודר‬ ‫כניסה‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫לפארק‬ ‫להגיע‬ ‫טעם‬ ‫אין‬,
‫מסוים‬ ‫לתאריך‬4‫האישור‬ ‫ללא‬,‫לא‬‫להיכנס‬ ‫תורשו‬
(‫מנזלת‬ ‫סובלים‬ ‫רק‬ ‫או‬ ‫חולים‬ ‫אתם‬ ‫הכניסה‬ ‫ביום‬ ‫אם‬,‫סביר‬,‫שת‬‫בחוץ‬ ‫להישאר‬ ‫יאלצו‬,‫להד‬ ‫לא‬ ‫כדי‬‫את‬ ‫ביק‬
‫הגורילות‬4)‫לקבל‬ ‫אפשר‬‫מקומיות‬ ‫חברות‬ ‫דרך‬ ‫אישור‬,‫טיולי‬ ‫שמארגנות‬‫ם‬‫בשמור‬‫ישירות‬ ‫לפנות‬ ‫או‬ ‫ה‬
‫חי‬ ‫לרשות‬‫ות‬‫באוגנדה‬ ‫הבר‬(UWA),‫בקמפלה‬ ‫נמצא‬ ‫הראשי‬ ‫שמשרדה‬(‫דוא‬"‫ל‬:
info@ugandawildlife.org4)‫כניסה‬ ‫אישור‬-‫גורילות‬‫בסביבות‬ ‫עולה‬022$‫לאדם‬,‫ש‬‫ימפנזים‬151$4
‫יש‬‫הגבלה‬‫ב‬ ‫המבקרים‬ ‫מספר‬ ‫על‬‫יום‬,‫לכן‬‫להמתין‬ ‫יש‬‫לאישור‬‫רב‬ ‫זמן‬,‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫אפילו‬4‫להזמין‬ ‫אפשר‬
‫ולשלם‬ ‫מראש‬‫מהארץ‬(‫בנקאית‬ ‫בהעברה‬ ‫תשלום‬ ‫כולל‬).
‫חשובה‬ ‫הערה‬-‫ל‬ ‫ההגעה‬ ‫לעיתוי‬ ‫קשורה‬‫הגורילות‬ ‫טרק‬/‫שימפנזים‬4‫ליום‬ ‫מקום‬ ‫שמזמינים‬ ‫מאחר‬‫מסויים‬,
‫מראש‬ ‫שבועות‬,‫לוודא‬ ‫צריך‬‫בזמן‬ ‫שמגיעים‬,‫מאחרים‬ ‫אם‬ ‫מוחזר‬ ‫לא‬ ‫הכסף‬ ‫כי‬!!‫הציבורית‬ ‫בתנועה‬ ‫התלות‬
‫ו‬/‫או‬‫בטרמפים‬,‫גורמת‬‫הזמן‬ ‫לפני‬ ‫לפארק‬ ‫להגיע‬‫זמן‬ ‫לאבד‬ ‫וכך‬44
‫ביערות‬ ‫קופים‬ ‫סיורי‬-‫הסיור‬ ‫מתוכנן‬ ‫בו‬ ‫ליער‬ ‫סמוך‬ ‫בלילה‬ ‫לישון‬,‫כי‬‫אחרי‬ ‫לחיפוש‬ ‫היציאה‬‫קופים‬
‫מתקיימת‬‫בבוקר‬ ‫מוקדם‬4
‫לטיו‬ ‫ליוצאים‬ ‫ציוד‬ ‫רשימת‬‫באוגנדה‬ ‫ל‬
‫אוהל‬–‫טוב‬,‫לגשם‬ ‫עמיד‬,‫בחוץ‬ ‫ללון‬ ‫המתכננים‬ ‫הקמפינגים‬ ‫לאוהבי‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬4‫סערה‬ ‫מעיל‬–‫תפרים‬ ‫עם‬
‫מולחמים‬4‫למים‬ ‫אטימות‬ ‫שקיות‬–‫והשייט‬ ‫הרפטינג‬ ‫לאוהבי‬4‫ראשונה‬ ‫עזרה‬ ‫ערכת‬–‫היטב‬ ‫מאובזרת‬,‫כולל‬
‫הטיול‬ ‫תקופת‬ ‫לכל‬ ‫מספקת‬ ‫בכמות‬ ‫אישיות‬ ‫תרופות‬,‫או‬ ‫כדורים‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬‫מים‬ ‫לטהור‬ ‫מתקן‬4‫מערכת‬
Sulis–‫לבקבוק‬ ‫ישר‬ ‫מים‬ ‫לטהר‬ ‫היכולה‬‫ה‬‫ל‬ ‫מספיקה‬711‫ליטר‬4‫וסנדלים‬ ‫הליכה‬ ‫נעלי‬-‫למטיילים‬
4
‫הגשם‬ ‫ביערות‬,‫למים‬ ‫אטימות‬ ‫נעלים‬ ‫עדיף‬4‫יום‬ ‫תרמיל‬,‫טוב‬–‫של‬ ‫בגדלים‬31-35‫ליטר‬,‫שבתרמיל‬ ‫רצוי‬
‫ל‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬-4‫מים‬ ‫בקבוקי‬,‫לטיול‬ ‫וציוד‬ ‫למעיל‬ ‫מקום‬,‫יומ‬ ‫יום‬ ‫של‬‫יים‬,‫נגד‬ ‫כיסוי‬ ‫יהיה‬ ‫שלתרמיל‬ ‫חשוב‬
‫גשם‬4‫כביסה‬-‫כביסה‬ ‫וסבון‬ ‫כביסה‬ ‫לתליית‬ ‫גומי‬,‫מקומית‬ ‫מכבסה‬ ‫במציאת‬ ‫בעיה‬ ‫ישנה‬ ‫לעיתים‬,‫במיוחד‬
‫באזורי‬‫פריפריה‬4‫כסף‬ ‫חגורת‬–‫שונים‬ ‫מקומות‬ ‫בשני‬ ‫לפחות‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫להסתיר‬ ‫רצוי‬4‫נעילה‬-‫נעילת‬ ‫כבל‬
‫מנעולים‬ ‫וסט‬ ‫תרמיל‬4‫פנס‬‫רזרביות‬ ‫וסוללות‬ ‫ראש‬4‫תוש‬ ‫אל‬-‫חו‬‫מר‬‫וכילה‬ ‫יתושים‬ ‫דוחה‬4‫תצפית‬-‫משקפת‬
‫ספארי‬ ‫לטיולי‬ ‫הכרחית‬,‫משקפת‬ ‫חוסר‬ ‫בגלל‬ ‫ייחודיים‬ ‫מראות‬ ‫להפסיד‬ ‫חבל‬4‫מצלמה‬–‫נוסף‬ ‫כרטיס‬
‫רזרביות‬ ‫וסוללות‬4‫טואלט‬ ‫נייר‬-‫זה‬ ‫מצרך‬ ‫להשיג‬ ‫קשה‬ ‫לעיתים‬4‫בישול‬-‫בישול‬ ‫ערכת‬,‫לקחת‬ ‫מומלץ‬
‫בנזניה‬ ‫או‬ ‫כוהליה‬,‫ספי‬ ‫או‬ ‫כהל‬ ‫להשיג‬ ‫בעיה‬ ‫אין‬‫רט‬,‫הבנזניה‬ ‫לסתימת‬ ‫וגורם‬ ‫מלוכלך‬ ‫לעיתים‬ ‫הבנזין‬,‫יש‬
‫פילטר‬ ‫עם‬ ‫משפך‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬4‫גז‬ ‫מיכלי‬-‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫המקומות‬ ‫ברוב‬‫ל‬‫רכוש‬,‫הוא‬ ‫גז‬ ‫בלון‬ ‫לקנות‬ ‫שניתן‬ ‫מקום‬
‫בקניון‬ ‫בקמפלה‬Nakomat4‫במידה‬‫גז‬ ‫על‬ ‫בישול‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫והגעתם‬,‫מומלץ‬‫בחנות‬‫מספר‬ ‫לרכוש‬ ‫זו‬
‫גז‬ ‫בלונים‬,‫ימי‬ ‫לכל‬ ‫לכם‬ ‫שיספיקו‬‫הטיול‬4
‫אדם‬ ‫קופי‬-‫גורילה‬+‫שימפנזה‬-‫ב‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬:
‫שימפנזה‬-‫ב‬ ‫אוגנדה‬ ‫במערב‬6‫שמור‬‫ו‬‫ת‬:‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫שמורת‬'‫יסון‬+‫סמליקי‬+‫סמוליקי‬+‫רוונזורי‬+
‫קיבלה‬+‫אליזבת‬ ‫קווין‬4‫עד‬ ‫רום‬ ‫עד‬ ‫מעדיפות‬ ‫הן‬1,511‫מ‬'‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬4
‫הרים‬ ‫גורילת‬-‫ב‬ ‫אוגנדה‬ ‫מערב‬ ‫בדרום‬4‫שמורות‬:‫שמורת‬‫בווינ‬‫די‬+‫מגהינגה‬4‫ברום‬ ‫הרים‬ ‫גורילות‬
4,411-.,311‫מ‬'‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬4
*‫פיגמים‬/‫פיגמאים‬-‫הננסי‬ ‫האדם‬,‫האדם‬ ‫קופי‬ ‫באזורי‬ ‫חי‬,‫הנ‬ ‫בשמורות‬ ‫בסיורים‬ ‫לכן‬"‫באזור‬ ‫לארגן‬ ‫נסו‬ ‫ל‬
‫הפיגמאים‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫גם‬4
‫דרום‬-‫אוגנדה‬ ‫מזרח‬
‫העיר‬‫אנטבה‬(Entebbe)
‫אנטבה‬(Entebbe)-‫אנטבה‬ ‫השם‬ ‫משמעות‬-"‫כיסא‬‫לשבת‬ ‫המלך‬ ‫נהג‬ ‫שם‬ ‫כי‬4‫מהארץ‬ ‫טסים‬ ‫הרוב‬
‫ליינס‬ ‫אייר‬ ‫אתיופיאן‬ ‫בטיסת‬,‫מת‬"‫ל‬ ‫ומשם‬ ‫אבבה‬ ‫לאדיס‬ ‫א‬-‫אנטבה‬(Entebbe)‫לחופי‬ ‫השוכנת‬‫ימת‬
‫ויקטוריה‬4‫אקל‬‫וטרופי‬ ‫מאוד‬ ‫לח‬ ‫ים‬‫מ‬‫פנינו‬ ‫את‬ ‫קבל‬,‫קבלת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬‫הכניסה‬ ‫אישור‬‫וההתארגנות‬
‫הראשונית‬4‫ההגעה‬ ‫עם‬‫יצאו‬ ‫הרכב‬ ‫בעלי‬‫מ‬ ‫בנסיעה‬‫התעו‬ ‫נמל‬‫החדש‬ ‫פה‬‫והמודרני‬(‫ליד‬ ‫עוברים‬ ‫ביציאה‬
‫הישן‬ ‫התעופה‬ ‫נמל‬,‫בו‬‫התבצע‬‫יונתן‬ ‫מבצע‬/‫אנטבה‬.‫פ‬ ‫עיקר‬‫שבה‬ ‫התעופה‬ ‫ונמל‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫רסומה‬,‫היה‬
‫ביולי‬1976,‫המקומי‬ ‫התעופה‬ ‫בשדה‬ ‫והונחת‬ ‫נחטף‬ ‫פראנס‬ ‫אייר‬ ‫מטוס‬ ‫כאשר‬,‫סיוע‬ ‫קיבלו‬ ‫החוטפים‬
‫אוגנדה‬ ‫משליט‬,‫אי‬‫אמין‬ ‫די‬,‫מהנ‬ ‫חילוץ‬ ‫למבצע‬ ‫יצאה‬ ‫ישראל‬‫ידעה‬ ‫המודרנית‬ ‫שההיסטוריה‬ ‫והקשים‬ ‫ועזים‬,
‫סייר‬ ‫של‬ ‫כוח‬‫ו‬‫ת‬‫ואחרים‬,‫נתניהו‬ ‫יוני‬ ‫בפיקוד‬,‫החטופים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫וחילץ‬ ‫בשדה‬ ‫נחת‬,‫מתוך‬115‫חטופים‬
‫ויהודים‬ ‫ישראלים‬,‫הפעולה‬ ‫במהלך‬ ‫נהרגו‬3‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ט‬‫פים‬,‫החטופות‬ ‫אחת‬,‫ה‬ ‫בת‬ ‫בלוך‬ ‫דורה‬75,‫לבית‬ ‫נלקחה‬
‫ה‬ ‫הגעת‬ ‫לפני‬ ‫חולים‬‫כוח‬,‫נרצח‬ ‫המבצע‬ ‫ולאחר‬‫א‬ ‫בפקודת‬ ‫ה‬‫אמין‬ ‫ידי‬4‫יוני‬ ‫המבצע‬ ‫מפקד‬ ‫נהרג‬ ‫זה‬ ‫במבצע‬
‫על‬ ‫לאירוע‬ ‫הקוראים‬ ‫ויש‬ ‫נתניהו‬‫יונתן‬ ‫מבצע‬ ‫שמו‬4‫יום‬ ‫אותו‬ ‫מאז‬,‫המקום‬‫כשטח‬ ‫ומשמש‬ ‫לציבור‬ ‫נסגר‬
‫סגור‬ ‫צבאי‬4‫הוא‬‫אך‬ ‫בשימוש‬‫די‬‫ומוזנח‬4)
‫וסביבתה‬ ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬:
‫שוק‬-‫ב‬‫אנטבה‬‫מקומי‬ ‫שוק‬,‫של‬ ‫תצרוכתם‬ ‫את‬ ‫המספק‬‫תושבי‬‫המקום‬:‫פירות‬ ‫דוכני‬,‫דגים‬‫מיובשים‬
‫ויקטוריה‬ ‫מאגם‬ ‫המגיעים‬,‫מ‬ ‫חבלים‬‫צמח‬‫וכמובן‬ ‫האגבה‬,‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫הלאומי‬ ‫המאכל‬:‫בננות‬ ‫תבשיל‬
‫ירוקות‬,‫קרוי‬'‫מתוקי‬'‫המקומיים‬ ‫בפי‬4
‫הבוטניים‬ ‫הגנים‬‫אנטבה‬ ‫של‬-‫ב‬ ‫נפתחו‬-1191‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫בזמן‬‫האגם‬ ‫חוף‬ ‫על‬,‫אתנחתא‬ ‫כיום‬ ‫ומהווים‬
‫וירוקה‬ ‫נעימה‬‫מקמפלה‬ ‫למבקרים‬,‫לעיר‬ ‫קרוב‬ ‫בפיקניק‬ ‫החושקים‬4‫הגנים‬‫מרהיבים‬4‫רחב‬ ‫שטח‬ ‫על‬,
‫ירוק‬ ‫בדשא‬ ‫המכוסה‬,‫באפריקה‬ ‫המצויים‬ ‫העצים‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫נטועים‬4‫חלק‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫ובלתי‬ ‫צפוף‬ ‫גשם‬ ‫יער‬ ‫של‬ ‫ה‬
‫וא‬ ‫עביר‬‫קולובוס‬ ‫קופי‬ ‫מלא‬ ‫זור‬,‫טבע‬ ‫אוהבי‬–‫להחמיץ‬ ‫לא‬!
‫המאפשרת‬ ‫בנקודה‬ ‫ממוקמים‬ ‫הגנים‬‫תצפית‬‫א‬ ‫על‬ ‫יפה‬‫ויקטוריה‬ ‫גם‬4‫ומפוזרים‬ ‫מטופחים‬ ‫מאוד‬ ‫הגנים‬,
‫ומנוחה‬ ‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ ‫בתחומם‬,‫הם‬‫מתחמים‬ ‫למספר‬ ‫מחולקים‬,‫הצמחייה‬ ‫סוג‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫שילוט‬ ‫יש‬‫אך‬‫מי‬
‫נשכר‬ ‫יצא‬ ‫מדריך‬ ‫שלוקח‬4‫בסיפורים‬ ‫ומלווים‬ ‫מקצועיים‬ ‫ההסברים‬,‫והטבע‬ ‫הגננות‬ ‫לחובבי‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬4
5
‫פרטים‬‫והעלויות‬ ‫ההגעה‬ ‫לגבי‬ ‫ומידע‬,‫ניתן‬‫הלינה‬ ‫ובמקומות‬ ‫לתיירים‬ ‫המידע‬ ‫בתחנת‬ ‫לקבל‬4‫הכניסה‬
‫בתשלום‬4
‫חיות‬ ‫גן‬‫חינוכי‬ ‫כמרכז‬-‫נקרא‬:Wildlife Uganda,‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫לבילוי‬ ‫מדהים‬ ‫מקום‬‫מסודר‬ ‫והמקום‬
‫הילדים‬ ‫לקהל‬ ‫ומותאם‬4‫ה‬‫חיות‬‫ט‬ ‫יחסית‬ ‫בתנאים‬ ‫נמצאות‬‫ו‬‫בים‬,‫נקי‬ ‫המקום‬,‫ו‬ ‫משולט‬‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫יש‬
‫ה‬‫חינוכית‬ ‫תוכנית‬ ‫לילדים‬ ‫מעביר‬4‫מקצועי‬ ‫מאוד‬4
‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫על‬ ‫שייט‬–‫תיירותי‬ ‫שייט‬ ‫מארגנות‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬‫באגם‬ ‫לאיים‬‫ולחופיו‬,‫נחמד‬4
‫אנטבה‬ ‫של‬ ‫הישן‬ ‫התעופה‬ ‫שדה‬–‫המקיפה‬ ‫הגדר‬‫מהו‬‫ו‬‫פופולארי‬ ‫אתר‬ ‫ה‬‫ל‬‫ישראלים‬,‫מזכרת‬‫ל‬‫אירוע‬
‫החטיפ‬‫ו‬ ‫ה‬‫ה‬‫ש‬‫על‬ ‫חרור‬‫ידי‬‫ישראל‬4
‫הזוחלים‬ ‫כפר‬-‫מתחם‬3‫ק‬"‫לזוחלי‬ ‫מוקדש‬ ‫וכולו‬ ‫מהעיר‬ ‫מ‬‫תבל‬ ‫מחלקי‬ ‫וקצת‬ ‫באפריקה‬ ‫ם‬‫אחרים‬4‫במקום‬
‫הדרכה‬ ‫מקבלים‬4‫הכנ‬‫בתשלום‬ ‫יסה‬4
‫המשווה‬ ‫קו‬-‫לאנטבה‬ ‫מערבית‬ ‫דרום‬ ‫נמצא‬4‫טוב‬ ‫מקום‬‫ל‬‫המשווה‬ ‫בקו‬ ‫פיקניק‬,‫צילומים‬ ‫אחרי‬‫בשלט‬
‫המיוחד‬‫בח‬ ‫ושיטוט‬‫המזכרות‬ ‫נויות‬,‫המקום‬ ‫את‬ ‫הממלאות‬‫מסעדות‬ ‫שתי‬ ‫וגם‬4
‫לינה‬–‫בעי‬‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫שפע‬ ‫ר‬,‫שונות‬ ‫ברמות‬4‫א‬‫מראש‬ ‫מקום‬ ‫הזמנתם‬ ‫לא‬ ‫ם‬,‫ההחלטה‬ ‫קבלת‬ ‫לפני‬,‫תכנסו‬
‫לבדוק‬‫חדרים‬,‫ושירותים‬ ‫מקלחות‬4
‫אוכל‬–‫יש‬‫ושווקים‬ ‫מסעדות‬ ‫שפע‬,‫בסיסיים‬ ‫היגיינה‬ ‫כללי‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬,‫רחוב‬ ‫בדוכני‬ ‫לאכול‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬,
‫מלוכלכים‬ ‫די‬ ‫רובם‬4
‫הגעה‬–‫התעופה‬ ‫לשדה‬ ‫בטיסה‬‫או‬‫מקניה‬ ‫בשייט‬/‫טנזניה‬,‫אג‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫גם‬ ‫היושבות‬‫ם‬‫ויקטוריה‬‫או‬‫על‬ ‫ברכב‬
‫כביש‬119,‫ה‬‫הבירה‬ ‫מקמפלה‬ ‫מגיע‬4
‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬Lake Victoria))
‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬‫במדינה‬ ‫וחשובה‬ ‫גדולה‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬4‫ל‬ ‫ושייך‬ ‫לקמפלה‬ ‫מדרום‬ ‫נמצא‬ ‫האגם‬-3‫מדינות‬
‫ב‬ ‫הגובלות‬‫ו‬:‫אוגנדה‬,‫וטנזניה‬ ‫קניה‬4‫זהו‬‫אפריקה‬ ‫באגמי‬ ‫הגדול‬+‫בג‬ ‫השני‬ ‫המתוקים‬ ‫המים‬ ‫אגם‬‫ודלו‬
‫בעולם‬4.5%‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫בשטחה‬ ‫נמצאים‬ ‫משטחו‬4‫ותפקידו‬ ‫בגודלו‬ ‫האגם‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬,‫כמוצא‬(‫המקור‬)
‫ל‬‫הלבן‬ ‫נילוס‬,‫מהאגם‬ ‫היוצא‬,‫הכחול‬ ‫לנילוס‬ ‫בסודן‬ ‫חובר‬‫וזורם‬‫כ‬ ‫משם‬-‫נילוס‬,‫התיכון‬ ‫והים‬ ‫למצרים‬ ‫עד‬4
‫הוא‬ ‫האגם‬‫באזור‬ ‫הגדול‬ ‫המים‬ ‫מקור‬,‫אלפי‬ ‫בשטחו‬‫קטנים‬ ‫איים‬,‫מסתור‬ ‫מקום‬ ‫המהווים‬‫גידול‬ ‫ובית‬‫לבעלי‬
‫באזור‬ ‫חיים‬4
‫באגם‬ ‫תיירות‬ ‫פעילויות‬:
‫האגם‬ ‫חופי‬–‫חוף‬Mirembe-‫חופשה‬ ‫בו‬ ‫לבלות‬ ‫נחמד‬ ‫מקום‬4‫לאורך‬‫ה‬‫פעילויות‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬ ‫חופים‬,‫חלקן‬
‫נופש‬ ‫פעילויות‬,‫המבוססות‬‫וחלק‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬ ‫על‬‫ן‬‫תיירותיות‬ ‫פעילויות‬4‫לא‬‫בשל‬ ‫האגם‬ ‫במי‬ ‫לרחוץ‬
‫ו‬ ‫מחד‬ ‫בבילהרציה‬ ‫להידבק‬ ‫האפשרות‬‫מאידך‬ ‫תנין‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬44
‫המעבורת‬ ‫ליד‬-‫דוכני‬‫שוק‬‫הכפר‬ ‫ובתי‬‫הסמוך‬4‫לשוטט‬ ‫נחמד‬4
‫באגם‬ ‫תיירותי‬ ‫שייט‬–‫תיירותי‬ ‫מאוד‬ ‫השייט‬,‫ח‬ ‫של‬ ‫לאורכם‬ ‫הוא‬ ‫ממנו‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬‫האגם‬ ‫ופי‬,‫מוקדש‬ ‫חלק‬
‫הרבים‬ ‫לאיים‬4
‫באיים‬ ‫הביקור‬-‫מאוד‬ ‫חוויתי‬ ‫הוא‬,‫מיוערים‬ ‫איים‬ ‫יש‬,‫עושים‬ ‫עליהם‬‫קצר‬ ‫רגלי‬ ‫טיול‬‫ב‬‫יער‬‫ו‬‫מגוון‬ ‫פוגשים‬
‫ציפורים‬ ‫של‬4‫חלקם‬‫קינון‬ ‫כמקום‬ ‫משמשים‬‫לציפורים‬‫ולכן‬‫מח‬ ‫אלה‬ ‫איים‬‫ו‬‫הטיול‬ ‫לתחום‬ ‫ץ‬,‫בכדי‬‫לאפשר‬
‫להתרבות‬ ‫לציפורים‬4‫יש‬‫הרבה‬‫לביקור‬ ‫מעניינים‬ ‫איים‬:‫ססה‬ ‫איי‬(Sesse Island)-‫בנופש‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬
‫נינוח‬,‫מ‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫נסו‬-1.‫ססה‬ ‫איי‬,‫שבצפון‬-‫מערב‬‫ה‬‫אגם‬,‫ש‬-.1‫מתוכם‬‫מיושבים‬4‫הרוב‬‫לא‬‫מיושבים‬
‫לכך‬ ‫גרם‬ ‫ומיקומם‬,‫במדינה‬ ‫האזרחים‬ ‫מלחמת‬ ‫בשנות‬ ‫כמעט‬ ‫נפגעו‬ ‫שלא‬4‫ניתן‬‫של‬ ‫רבים‬ ‫מינים‬ ‫בהם‬ ‫לראות‬
‫ציפורים‬‫קופים‬ ‫גם‬ ‫ולעתים‬,‫ותנינים‬ ‫היפופוטמים‬4‫המתוי‬ ‫האי‬‫י‬‫ר‬‫ססה‬ ‫באיי‬ ‫והגדול‬‫הוא‬-‫האי‬‫בוגאלה‬
(Buggala Island),‫ב‬ ‫הנגיש‬‫ת‬‫חבורה‬‫יחסי‬ ‫גדול‬ ‫מבחר‬ ‫יש‬ ‫ובו‬‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫של‬ ‫ת‬,‫שונות‬ ‫ברמות‬4‫חביב‬
‫הוא‬ ‫התרמילאים‬‫באנדה‬ ‫האי‬(Banda Island)‫השקט‬43‫שעות‬‫הפלגה‬‫אל‬-‫האי‬‫קלנגולה‬,‫להישאר‬ ‫כדאי‬
‫ללון‬4-‫לאיים‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬‫אל‬ ‫מקמפלה‬ ‫לנסוע‬ ‫יש‬‫בוקקטה‬(Bukakata)‫האיים‬ ‫אל‬ ‫במעבורת‬ ‫ומשם‬4‫כמו‬
‫כן‬,‫מ‬ ‫קטנות‬ ‫עץ‬ ‫בסירות‬ ‫בשיט‬ ‫לאיים‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬-‫קא‬‫סניי‬(Kasenyi),‫של‬ ‫נסיעה‬ ‫במרחק‬ ‫הנמצאת‬35
‫מקמפלה‬ ‫דרומה‬ ‫דקות‬4
‫מקלט‬‫שימפנזים‬‫ב‬‫נגאמבה‬ ‫אי‬-‫של‬ ‫מרחק‬ ‫לשוט‬ ‫ניתן‬43‫קילומטר‬‫מאנטבה‬‫אל‬‫השימפנזים‬ ‫מקלט‬
ChimpanzeeNgamba Island
6
Sancturary4‫האי‬ ‫על‬‫חיה‬‫שימפנזים‬ ‫קבוצת‬,‫מבעלים‬ ‫שנלקחו‬,‫כחוק‬ ‫שלא‬ ‫אותם‬ ‫שהחזיקו‬‫ניתן‬ ‫היה‬ ‫ולא‬
‫ל‬‫לטבע‬ ‫השיבם‬4‫מקרוב‬ ‫לראותם‬ ‫ניתן‬ ‫ההאכלה‬ ‫בשעות‬,‫הטבע‬ ‫בשמורות‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫הצלחתם‬ ‫לא‬ ‫אם‬4
‫למקלט‬ ‫להיכנס‬ ‫מורשים‬ ‫לא‬ ‫המבקרים‬‫קטן‬ ‫מגודר‬ ‫לשטח‬ ‫ומוגבלים‬,‫הקופים‬ ‫על‬ ‫להשקיף‬ ‫אפשר‬ ‫ממנו‬4‫עם‬
‫זאת‬,‫למקלט‬ ‫נדיבה‬ ‫לתרומה‬ ‫בתמורה‬,‫לטיול‬ ‫השימפנזים‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫ואף‬ ‫אחד‬ ‫ליום‬ ‫למטפל‬ ‫להפוך‬ ‫אפשר‬
‫ביער‬4‫באנטבה‬ ‫או‬ ‫בקמפלה‬ ‫טיולים‬ ‫חברות‬ ‫דרך‬ ‫ביקור‬ ‫לתאם‬ ‫יש‬4
‫תחבורה‬–‫עור‬ ‫מהווה‬ ‫האגם‬‫בו‬ ‫הגובלות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫תחבורה‬ ‫ק‬4‫במ‬‫בקווים‬ ‫מעבורות‬ ‫פועלות‬ ‫קום‬
‫סדירים‬,‫סירות‬ ‫מופעלות‬ ‫בנוסף‬/‫מעבורות‬‫תיירות‬ ‫למטרות‬,‫הש‬‫טו‬‫ת‬‫האגם‬ ‫ברחבי‬ ‫השונות‬ ‫האטרקציות‬ ‫בין‬4
‫אוכל‬–‫וביש‬ ‫התיירות‬ ‫במרכזי‬‫האגם‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ‫הנמצאים‬ ‫ובים‬,‫יש‬‫רמות‬ ‫במגוון‬ ‫מסעדות‬,‫ברובן‬‫דגים‬ ‫מגוון‬4
‫מהמקומות‬ ‫בחלק‬
‫שווקים‬ ‫יש‬,‫ופרות‬ ‫ירקות‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬,‫מים‬-‫מינרלים‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫סגורים‬ ‫בבקבוקים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מומלץ‬4
‫לינה‬–‫האגם‬ ‫חופי‬ ‫לאורך‬‫קיימים‬‫רמות‬ ‫במגוון‬ ‫מלונות‬,‫פשוט‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫בכפרים‬‫ים‬
‫וזולים‬4
‫העיר‬‫קמפלה‬(Kampala)
‫קמפלה‬(Kampala)‫המדינה‬ ‫במרכז‬ ‫נמצאת‬ ‫הבירה‬,‫בקרב‬‫וכ‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫ת‬.1‫ק‬"‫מאנטבה‬ ‫מ‬4‫היא‬
‫בשנת‬ ‫החליפה‬1964‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫הלאומית‬ ‫לבירתה‬ ‫והפכה‬ ‫אנטבה‬ ‫את‬4‫בשנת‬1979‫מהלומה‬ ‫העיר‬ ‫ספגה‬
‫בהפיכה‬ ‫קשה‬,‫נית‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מהשלטון‬ ‫אמין‬ ‫אידי‬ ‫את‬ ‫שהורידה‬‫לחרבן‬ ‫זכר‬ ‫לראות‬ ‫ן‬,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אך‬,‫קיימים‬
‫מפותחים‬ ‫אזורים‬ ‫בעיר‬.‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫שדרוג‬ ‫עברו‬ ‫התשתית‬ ‫מערכות‬,‫הכבישים‬ ‫בתשתית‬ ‫הן‬
‫תיירותית‬ ‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫והתקשורת‬4‫לתייר‬ ‫ובטוחה‬ ‫נעימה‬ ‫ומאוד‬ ‫רגועה‬ ‫העיר‬ ‫היום‬4‫בי‬‫אוגנדה‬ ‫רת‬,‫היא‬
‫ותוססת‬ ‫גדולה‬ ‫עיר‬‫ביר‬ ‫לערי‬ ‫יחסית‬ ‫ובטוחה‬‫אפריקאיות‬ ‫ה‬‫אחרות‬4‫ב‬ ‫לטייל‬ ‫ניתן‬‫ה‬‫פחד‬ ‫ללא‬ ‫האור‬ ‫בשעות‬,
‫הרבות‬ ‫ממסעדותיה‬ ‫ליהנות‬,‫הלילה‬ ‫ומועדוני‬ ‫הפאבים‬4
-‫קמפלה‬ ‫המילה‬,‫מ‬ ‫מורכבת‬"‫מלך‬"‫ו‬"‫אימפלה‬‫הראשון‬ ‫מוטסה‬ ‫המלך‬ ‫כי‬–‫באזור‬ ‫בחר‬
‫זה‬ ‫גבעות‬,‫האה‬ ‫הציד‬ ‫כאזור‬‫עליו‬ ‫וב‬,‫א‬ ‫של‬ ‫עדרים‬ ‫למקום‬ ‫והביא‬‫מפלות‬(‫אנטילופות‬ ‫של‬ ‫סוג‬4)
‫העיר‬ ‫מבנה‬-‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫המצומצם‬ ‫המודרני‬ ‫במרכז‬,‫משרדים‬ ‫ובנייני‬ ‫טובים‬ ‫מלונות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬4‫העיר‬ ‫שאר‬
‫על‬ ‫מתפרסת‬7‫שטח‬ ‫ועל‬ ‫גבעות‬
‫ק‬ ‫הרבה‬ ‫של‬"‫רבועים‬ ‫מ‬4‫זהו‬‫בנינים‬ ‫של‬ ‫גיבוב‬,‫אך‬‫מלכים‬ ‫קברי‬ ‫בעיר‬ ‫יש‬,‫מסגד‬,‫ושווקים‬ ‫אוניברסיטה‬
‫תוססים‬4
*‫הטיול‬ ‫תחילת‬‫בקמפלה‬‫הבירה‬,‫אפש‬ ‫בדיקת‬ ‫מאפשר‬‫וע‬ ‫רויות‬‫דכונים‬,‫ותחנת‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬
‫לתיירים‬ ‫המידע‬4
‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬:‫תיירות‬ ‫אתרי‬ ‫מגוון‬ ‫בעיר‬,‫ולהתעדכן‬ ‫לברר‬ ‫מאוד‬ ‫כדאי‬,‫המידע‬ ‫ותחנות‬ ‫במלונות‬
‫לתיירים‬,‫אירועים‬ ‫על‬4
‫מלך‬ ‫ארמון‬Buganda–‫השליט‬ ‫את‬ ‫שימש‬ ‫הארמון‬,‫הבוגנדה‬ ‫שבט‬ ‫של‬ ‫המלך‬(Tribe Hbognda),
‫חומ‬‫מפתיעים‬ ‫קצת‬ ‫הבנייה‬ ‫רי‬‫ביחס‬‫ל‬‫ארמון‬,‫מקש‬ ‫בנוי‬ ‫המבנה‬‫וצורתו‬–‫איגלו‬4‫זהו‬‫מ‬‫בעל‬ ‫בנה‬‫חשיבות‬
‫רבה‬‫המקומית‬ ‫וההיסטוריה‬ ‫למסורת‬4‫הוא‬ ‫בארמון‬ ‫האטרקציות‬ ‫אחת‬
‫והצינוק‬ ‫העינויים‬ ‫חדר‬,‫בשיא‬ ‫שהיו‬"‫תפארתם‬"‫אמין‬ ‫אידי‬ ‫הדיקטטור‬ ‫של‬ ‫שלטונו‬ ‫בימי‬4‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬4
‫המלכים‬ ‫קברי‬–‫ה‬ ‫בפי‬ ‫או‬‫מקומיים‬-‫קשובי‬ ‫קברי‬(Kasubi),‫ק‬ ‫אלה‬‫ממלכת‬ ‫של‬ ‫האחרונים‬ ‫המלכים‬ ‫ברי‬
Buganda,‫אוגנדה‬ ‫מלכי‬ ‫של‬ ‫הארמון‬ ‫וחצר‬ ‫בארמון‬ ‫מדובר‬,‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מסוף‬-194‫הראש‬ ‫למלך‬‫היו‬ ‫ון‬1.
‫מסיפיליס‬ ‫מת‬ ‫והוא‬ ‫נשים‬44‫הארמון‬,‫הוא‬‫המבנה‬‫בעולם‬ ‫הגדול‬‫שמקורה‬‫בקש‬4‫בשנת‬4111‫הוכרז‬ ‫האתר‬
‫ע‬"‫אונסק‬ ‫י‬"‫כ‬ ‫ו‬"‫אתר‬‫עולמי‬ ‫מורשת‬"4‫מסורתי‬ ‫קבורה‬ ‫כמקום‬ ‫הקבקאסים‬ ‫מלכי‬ ‫את‬ ‫שימש‬ ‫האתר‬‫ומכאן‬
‫המקומית‬ ‫להיסטוריה‬ ‫חשיבותו‬4‫של‬ ‫קברם‬ ‫נמצאים‬ ‫באתר‬.‫האחרונים‬ ‫המלכים‬:Muteesa‫הראשון‬,
Muwanga‫השני‬,‫דאודי‬Chwa‫השני‬,‫אדוארד‬Muteesa‫השני‬4‫ב‬4111‫מ‬‫י‬‫לשרוף‬ ‫ניסה‬ ‫שהו‬‫את‬
‫המתחם‬,‫בחלק‬ ‫לפחות‬ ‫הצליח‬ ‫הוא‬,‫נשרף‬ ‫הראשי‬ ‫המבנה‬,‫כ‬‫טוב‬ ‫לא‬ ‫ניראה‬ ‫המקום‬ ‫עת‬,‫לשחזר‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬
‫האתר‬ ‫את‬4‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הדרכה‬ ‫מוצעת‬,‫בסוף‬ ‫דעתכם‬ ‫לשיקול‬ ‫לטיפ‬ ‫כפוף‬4‫הדרכה‬ ‫לקחת‬ ‫כדאי‬,‫מקבלים‬ ‫כי‬
‫סקירה‬‫די‬‫מדו‬‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫המאוחרת‬ ‫הפוליטית‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫של‬ ‫יקת‬4‫נמצא‬ ‫האתר‬‫כ‬5‫ק‬"‫ויש‬ ‫מהעיר‬ ‫מ‬
7
‫סדירה‬ ‫תחבורה‬4
‫אוג‬ ‫מוזיאון‬‫נדה‬-‫בקמפלה‬ ‫נמצא‬4‫דל‬,‫יש‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫אך‬4
‫ע‬ ‫הגדול‬ ‫המסגד‬"‫קדפי‬ ‫ש‬–‫במסגד‬ ‫לבקר‬ ‫ניתן‬4‫המ‬‫מבחוץ‬ ‫מרשים‬ ‫בנה‬,‫מהפה‬ ‫נפלט‬ ‫פנימה‬ ‫הכניסה‬ ‫עם‬
‫וו‬‫א‬‫גדול‬ ‫וו‬,‫מרשים‬ ‫המסגד‬ ‫פנים‬,
‫זו‬‫ל‬ ‫הזדמנות‬‫י‬‫מהיופי‬ ‫הנות‬4‫ל‬ ‫בקרוב‬ ‫לעלות‬ ‫ניתן‬ ‫בסיום‬311‫מדרגות‬,‫הצריח‬ ‫לראש‬,‫משתלם‬ ‫המאמץ‬,
‫התצפית‬‫מאו‬ ‫מרשימה‬‫ד‬4
‫נדאר‬ ‫מרכז‬(Cultura Ndere)‫וריקודים‬ ‫למוסיקה‬–‫נחמד‬ ‫מקום‬,‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬‫מסורתיים‬ ‫ריקודים‬
‫השבטים‬ ‫של‬‫ה‬‫מ‬‫אוגנדה‬ ‫את‬ ‫רכיבים‬4‫מסורתיות‬ ‫בתלבושות‬ ‫מתלבשים‬ ‫הרקדנים‬,‫תרבותית‬ ‫חוויה‬ ‫זו‬4
‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬4‫יש‬-‫מזכרות‬ ‫שוק‬‫בעיר‬=‫באוגנדה‬ ‫מסוגו‬ ‫היחיד‬4
‫המרכזי‬ ‫השוק‬(Owino Market)-‫ובדים‬ ‫בגדים‬ ‫היא‬ ‫בשוק‬ ‫הסחורה‬ ‫עיקר‬,‫פ‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫י‬‫רות‬‫ו‬‫ירקות‬4
‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫למקום‬ ‫להקדיש‬4
‫הקרנפים‬ ‫מקלט‬Ziwa Rhino Sanctuary-‫הקרנפים‬ ‫כל‬ ‫ונכחדו‬ ‫כמעט‬ ‫באוגנדה‬‫עד‬1914‫צייד‬ ‫בגלל‬
‫האזרחים‬ ‫ומלחמות‬ ‫חוקי‬ ‫לא‬4‫הובאו‬
6‫שפה‬ ‫רחבי‬ ‫קרנפים‬"(‫לבנים‬)"‫שפה‬ ‫צרי‬ ‫גם‬ ‫ויביאו‬ ‫אפריקה‬ ‫מדרום‬"(‫ש‬‫חורים‬4)"‫של‬ ‫אלקטרונית‬ ‫גדר‬
61‫ק‬"‫מגינה‬ ‫סולארית‬ ‫המוזנת‬ ‫מ‬
‫החיות‬ ‫על‬4‫לקמפלה‬ ‫מצפון‬ ‫נמצא‬ ‫המקלט‬,‫של‬ ‫נסיעה‬‫כשעתיים‬4‫ב‬‫שמורה‬‫ה‬‫מגודרת‬,‫הגנה‬‫ע‬‫ל‬‫חיות‬‫נוספות‬4
‫במתחם‬ ‫הקרנפים‬‫רבייה‬ ‫גרעין‬ ‫הם‬‫מכן‬ ‫ולאחר‬,‫יבוצע‬‫שחר‬‫ו‬‫המתאימות‬ ‫לשמורות‬ ‫רם‬4‫ניתן‬ ‫למקלט‬ ‫טיול‬
‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫לארגן‬‫הטיו‬‫לים‬4‫ה‬‫נמצא‬ ‫מקלט‬‫לעיירה‬ ‫מערבית‬Nakasongola‫כ‬7‫ק‬"‫מהכביש‬ ‫מ‬
‫הראשי‬,‫פ‬ ‫ושני‬ ‫שילוט‬ ‫יש‬‫הכביש‬ ‫לצד‬ ‫קרנפים‬ ‫סלי‬,‫אי‬‫לפספס‬ ‫אפשר‬4‫יש‬‫מודרכים‬ ‫סיורים‬4
‫אנטבה‬(Entebbe)-‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫בצפון‬ ‫נמצאת‬,‫לקמפלה‬ ‫מדרום‬,‫כשע‬‫ה‬‫בלבד‬ ‫נסיעה‬4‫ר‬'‫אנטבה‬4
‫לינה‬–‫בקמפלה‬‫המאפשר‬ ‫מלונות‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬‫מבקר‬ ‫לכל‬ ‫מסודרת‬ ‫לינה‬4‫המלון‬ ‫למיקום‬ ‫בהתאם‬ ‫הלינה‬ ‫עלויות‬
‫בו‬ ‫הניתנת‬ ‫השירותים‬ ‫ורמת‬4‫הוסטל‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬Red Chilly,‫נחמד‬ ‫מקום‬,‫ה‬ ‫בפרבר‬ ‫ממוקם‬‫ירוק‬
‫בקמפלה‬,‫ב‬ ‫דורמס‬ ‫חדרי‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫כ‬9$4‫כ‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫קמפינג‬ ‫חניון‬ ‫יש‬ ‫העיר‬ ‫בשולי‬1$4‫נחמד‬ ‫המקום‬
‫טובים‬ ‫תנאים‬ ‫ומציע‬,‫ע‬ ‫מקלחות‬ ‫כולל‬‫חומים‬ ‫מים‬ ‫ם‬4‫ב‬-Natate Road‫אכסניית‬ ‫נמצאת‬Back Packers
‫נ‬ ‫אכסניה‬‫עימה‬,‫יקרה‬ ‫ולא‬ ‫מאורגנת‬–‫מותאמת‬‫לחלוטין‬,‫המערבי‬ ‫לתייר‬(6$‫לאוהל‬ ‫לאדם‬,‫לא‬ ‫וחדרים‬
‫יקרים‬),‫קצת‬ ‫אם‬ ‫גם‬‫מבודדת‬4‫אליה‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬,‫בקלות‬‫מהמרכז‬,‫על‬‫בודה‬ ‫בודה‬43‫נוספים‬ ‫יתרונות‬
‫מגוון‬ ‫תפריט‬ ‫הם‬ ‫זו‬ ‫באכסניה‬,‫גדולים‬ ‫תיקים‬ ‫להשאיר‬ ‫ואפשרות‬ ‫אינטרנט‬,‫לקמפלה‬ ‫מחוץ‬ ‫כשנוסעים‬4‫מלון‬
‫זול‬,‫הוטל‬ ‫קרלטון‬-‫נעים‬ ‫כמקום‬ ‫שהתגלה‬,‫מאד‬ ‫נקי‬,‫מעולה‬ ‫לוגיסטי‬ ‫ומיקום‬ ‫טוב‬ ‫ויחס‬ ‫נחמד‬ ‫צוות‬ ‫עם‬
(‫ל‬ ‫קרוב‬-Taxi park,‫ל‬-Bus park‫ולשוק‬ ‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫לרחוב‬),‫התשלום‬31$‫ללילה‬(‫לחדר‬
‫מקלחת‬ ‫עם‬,‫שירות‬‫ים‬,‫חמים‬ ‫מים‬,‫מאוורר‬,‫כילות‬,‫טלביזיה‬,‫בוקר‬ ‫וארוחת‬ ‫מקרר‬4)
‫אוכל‬–‫יש‬‫תפריטים‬ ‫ובמגוון‬ ‫רבות‬ ‫מסעדות‬,‫מסעדות‬ ‫המפעילים‬ ‫מלונות‬ ‫ישנם‬,‫הניתנים‬ ‫מהשירותים‬ ‫כחלק‬
‫לתייר‬4‫מקומיים‬ ‫מאכלים‬ ‫לנסות‬ ‫שאוהב‬ ‫מי‬,‫הרחוב‬ ‫לדוכני‬ ‫או‬ ‫הקטנות‬ ‫למסעדות‬ ‫לרחוב‬ ‫שיצא‬ ‫מומלץ‬
‫מקומי‬ ‫תפריט‬ ‫המציעים‬4‫י‬‫אוכל‬ ‫לאכול‬ ‫מומלץ‬ ‫ולכן‬ ‫בעייתית‬ ‫אלה‬ ‫במקומות‬ ‫ההיגיינה‬ ‫שרמת‬ ‫לזכור‬ ‫ש‬
‫מבושל‬4‫העצמאי‬ ‫הבישול‬ ‫לחובב‬,‫בעיר‬ ‫מהסופרים‬ ‫בחלק‬ ‫גז‬ ‫בלוני‬ ‫מצאנו‬4‫קניות‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬‫בשוק‬
‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬,‫משהו‬ ‫וחסר‬ ‫במידה‬ ‫בישול‬ ‫ציוד‬ ‫וכן‬ ‫בזול‬ ‫מזון‬ ‫מצרכי‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬4
‫לתיירים‬ ‫מידע‬–‫מ‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬‫בסביבה‬ ‫באתרים‬ ‫וטיולים‬ ‫ספארי‬ ‫טיולי‬ ‫ארגנות‬,‫למידע‬ ‫מקור‬ ‫מהוות‬ ‫הן‬
‫עדכני‬4‫הלינה‬ ‫במקומות‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫ומידע‬ ‫לתיירים‬ ‫מידע‬ ‫תחנות‬ ‫ישנן‬ ‫בנוסף‬4‫אל‬ ‫לסור‬ ‫כדאי‬‫משרדי‬
‫האוגנדית‬ ‫הבר‬ ‫חיות‬ ‫רשות‬(Uganda Wildlife Authority, UWA),‫באחד‬ ‫מקום‬ ‫הזמנתם‬ ‫טרם‬ ‫אם‬
‫הצפייה‬ ‫מסיורי‬‫בגורילות‬/‫שימפנזים‬4‫הלאומיים‬ ‫הפארקים‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫עלוני‬ ‫גם‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫ברשות‬4
‫לילה‬ ‫חיי‬–‫התיירות‬ ‫לשירותי‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫התפתחות‬ ‫חלה‬,‫כגון‬ ‫בילוי‬ ‫מקומות‬ ‫פיתוח‬ ‫גם‬ ‫ביניהם‬:‫פאבים‬,
‫מסעדות‬,‫ועוד‬ ‫דיסקוטקים‬4
‫העיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)
‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫באוגנדה‬ ‫בגודלה‬ ‫השנייה‬ ‫העיר‬4‫כ‬ ‫נמצאת‬ ‫העיר‬15‫ק‬"‫קמפלה‬ ‫לבירה‬ ‫מזרחית‬ ‫צפון‬ ‫מ‬,
‫באוטובוס‬ ‫נסיעה‬ ‫שעתיים‬ ‫בערך‬‫או‬‫מאנטבה‬,‫מזרחה‬ ‫קצרה‬ ‫בנסיעה‬4‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬ ‫ממוקמת‬ ‫העיר‬
8
‫הנילוס‬ ‫ומקורות‬,‫והיום‬ ‫תיירותי‬ ‫לפיתוח‬ ‫הביאו‬ ‫והמיקום‬ ‫הנוף‬,‫וטיול‬ ‫תיירות‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫העיר‬‫גדול‬ ‫ים‬,‫עם‬
‫טובים‬ ‫תיירות‬ ‫שירותי‬4‫הי‬ ‫העיר‬‫י‬‫עד‬ ‫תה‬1916‫קטן‬ ‫דייגים‬ ‫כפר‬,‫בשנת‬1917‫בפיתוח‬ ‫החלו‬ ‫הבריטים‬
‫הי‬ ‫לשנת‬ ‫נחשבת‬ ‫וזו‬ ‫המקום‬‫ו‬‫העיר‬ ‫וסדות‬4‫גאוותה‬‫הקטנה‬ ‫העיר‬ ‫של‬‫במיקומה‬,‫הלבן‬ ‫הנילוס‬ ‫נהר‬ ‫מוצא‬
‫בה‬ ‫הממוקמים‬ ‫הלאומית‬ ‫הבירה‬ ‫מפעלי‬ ‫ואפילו‬,‫הגועש‬ ‫הנהר‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫נושאים‬4‫ה‬‫המרכזית‬ ‫אטרקציה‬
‫הנהר‬ ‫על‬ ‫רפטינג‬ ‫טיולי‬ ‫היא‬,‫בדרגה‬ ‫המדורג‬54‫אחד‬ ‫יום‬ ‫נמשכים‬ ‫אלו‬ ‫סיורים‬,‫מג‬ ‫ויוצאים‬'‫או‬ ‫ינגה‬
‫מקמפלה‬4‫מסלול‬ ‫ולכולן‬ ‫הסיורים‬ ‫את‬ ‫המארגנות‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬‫למדי‬ ‫זהה‬4
‫הנילוס‬‫הלבן‬-‫ועובר‬ ‫ויקטוריה‬ ‫מאגם‬ ‫יוצא‬‫ג‬ ‫ליד‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫צפונה‬ ‫בדרכו‬4‫זה‬‫מ‬ ‫ברוחב‬ ‫נהר‬‫אות‬
‫מטרים‬4‫צפים‬ ‫פלסטיק‬ ‫בקבוקי‬ ‫ראינו‬ ‫השייט‬ ‫לאורך‬,‫הנילוס‬ ‫לדייגי‬ ‫סימון‬ ‫שזה‬ ‫לנו‬ ‫והוסבר‬,‫השאירו‬ ‫היכן‬
‫הנילוס‬ ‫נסיכת‬ ‫דגי‬ ‫ללכידת‬ ‫שלהם‬ ‫הרשתות‬ ‫את‬4
‫הע‬ ‫אתריה‬‫י‬‫קריים‬‫הם‬:‫הלבן‬ ‫והנילוס‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬4‫האזור‬ ‫לכפרי‬ ‫טיול‬,‫על‬ ‫שומרים‬ ‫עדיין‬ ‫שחלקם‬
‫חייהם‬ ‫וצורת‬ ‫המסורת‬,‫לדוגמא‬:‫החקל‬‫עץ‬ ‫מחרשת‬ ‫עם‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫מעבדים‬ ‫עדיין‬ ‫בכפרים‬ ‫אים‬,‫הנמשכת‬
‫ע‬"‫שוורים‬ ‫י‬4‫לעיר‬ ‫בצמוד‬,‫הנ‬ ‫על‬‫ילוס‬,‫ישנו‬‫גדול‬ ‫סכר‬,‫בשנת‬ ‫עוד‬ ‫שניבנה‬195.,‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫הסכר‬‫מ‬‫תחנת‬
‫הידרואלקטרית‬ ‫חשמל‬,‫חשמ‬ ‫המספקת‬‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫ואף‬ ‫האזור‬ ‫לכל‬ ‫ל‬4‫במקום‬ ‫שישנן‬ ‫הפעילויות‬ ‫בין‬,‫ניתן‬
‫באנג‬ ‫לקפוץ‬'‫י‬,‫בקיאקי‬ ‫שייט‬‫ם‬,‫רפידים‬ ‫עם‬ ‫רפטינג‬,‫שטח‬ ‫אופני‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬ ‫מסלולי‬,‫ועוד‬ ‫סוסים‬ ‫טיולי‬4
‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬
‫הנילוס‬ ‫למקורות‬ ‫שייט‬–‫ת‬ ‫סירות‬ ‫יש‬‫הנילוס‬ ‫נהר‬ ‫על‬ ‫שייט‬ ‫העושות‬ ‫יירים‬4‫מסביב‬ ‫הטבע‬ ‫של‬ ‫היופי‬
‫מאוד‬ ‫מרשים‬,‫עלויות‬ ‫בדיקת‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬,‫החברות‬ ‫בין‬ ‫השייט‬ ‫במחיר‬ ‫גדול‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬‫השונות‬4‫הכניסה‬
‫בתשלום‬ ‫היא‬ ‫הפארק‬ ‫דרך‬(3$‫לאדם‬4)
‫הנילוס‬ ‫על‬ ‫רפטינג‬‫הלבן‬–‫באזור‬ ‫הוא‬ ‫מאוד‬ ‫וחוויתי‬ ‫יפה‬ ‫רפטינג‬ ‫אזור‬‫בוג‬ ‫מפלי‬'‫אג‬'‫לי‬Bujagali
Falls,‫רפטינג‬ ‫ומבצעות‬ ‫מארגנות‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬‫ע‬‫הנילוס‬ ‫ל‬,‫גבוהות‬ ‫בדרגות‬ ‫מהרפטינגים‬ ‫חלק‬.‫ו‬5
‫מתחילים‬ ‫למטיילים‬ ‫מיועדים‬ ‫לא‬ ‫ואלה‬44‫מגיעים‬ ‫ברפטינג‬‫ג‬‫למפלי‬ ‫ם‬Bad" Place"‫הסוערים‬4‫העל‬‫ות‬
‫גבוהה‬,‫כ‬145$‫ליום‬ ‫לאדם‬4‫להירשם‬ ‫יש‬‫מוקדם‬‫בחברת‬ ‫לרפטינג‬Adrift4‫יש‬3‫זהה‬ ‫במחיר‬ ‫חברות‬,‫אך‬
‫זו‬‫הותיקה‬‫וזה‬ ‫ביותר‬ ‫והמקצועית‬‫מ‬‫בשטח‬ ‫ורגש‬4‫שלהם‬ ‫באכסניה‬ ‫חינם‬ ‫לילה‬ ‫מעניקים‬ ‫הם‬,‫משותף‬ ‫בחדר‬,
‫ל‬ ‫מחוץ‬-‫ג‬'‫ינגה‬,‫הנילוס‬ ‫על‬4
‫ש‬‫הנילוס‬ ‫על‬ ‫קיאקים‬ ‫ייט‬–‫המים‬ ‫ספורט‬ ‫לחובבי‬ ‫חוויה‬,‫ה‬‫צמוד‬ ‫מדריך‬ ‫עם‬ ‫בקבוצה‬ ‫יציאה‬,‫יש‬‫מספר‬
‫שייט‬ ‫של‬ ‫רמות‬,‫מנוסים‬ ‫קיאקים‬ ‫לשייטי‬ ‫מיוחדת‬ ‫ורמה‬ ‫למתחילים‬ ‫נמוכה‬ ‫רמה‬4
‫באנג‬'‫י‬Bungee Jump-‫כ‬ ‫של‬ ‫מגובה‬.5‫מטר‬,‫מפחיד‬,‫בוג‬ ‫מפלי‬ ‫ליד‬ ‫הקפיצה‬ ‫מקום‬'‫אג‬'‫לי‬,‫פרטים‬
‫או‬ ‫לפארק‬ ‫בכניסה‬‫מ‬‫חב‬‫הנסיעות‬ ‫רות‬4
‫האגם‬ ‫על‬ ‫תיירותי‬ ‫שייט‬–‫מסוכן‬ ‫ספורט‬ ‫לא‬ ‫ובמיוחד‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬ ‫חובב‬ ‫שאיננו‬ ‫למי‬ ‫טוב‬,‫ספורט‬
‫אקסטרים‬4
‫האזור‬ ‫כפרי‬ ‫בין‬ ‫טיול‬–‫ליד‬ ‫הכפרים‬ ‫ובמיוחד‬‫סיפי‬ ‫מפלי‬(Sipi Falls)‫אלגון‬ ‫בהר‬(Mount Elgon)-
‫כלומר‬,‫צפונה‬ ‫לעלות‬ ‫מכאן‬ ‫ניתן‬44
‫אופני‬ ‫טיולי‬‫י‬‫ם‬–‫או‬ ‫לשכור‬ ‫ניתן‬‫בחלק‬ ‫פנים‬‫מה‬‫הוסטלים‬,‫לאופנ‬ ‫אך‬ ‫טובות‬ ‫הכי‬ ‫לא‬ ‫הדרכים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬‫י‬‫ים‬
‫מספיק‬ ‫זה‬,‫אופנ‬ ‫טיול‬‫י‬‫ומיוחדים‬ ‫מבודדים‬ ‫למקומות‬ ‫להיכנס‬ ‫למטייל‬ ‫מאפשר‬ ‫אך‬ ‫מאמץ‬ ‫דורש‬ ‫ים‬,‫שלא‬
‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫אליהם‬ ‫מגיעים‬4
‫טרקטורונים‬ ‫טיול‬–‫באזור‬4‫ומומלצת‬ ‫מהנה‬ ‫מאוד‬ ‫חוויה‬ ‫זו‬,‫לתרמילאים‬ ‫ידידותי‬ ‫לא‬ ‫המחיר‬ ‫פה‬ ‫גם‬4
‫סוסים‬ ‫טיול‬–‫חוויתי‬ ‫מאוד‬,‫מדהים‬ ‫המסלול‬ ‫לאורך‬ ‫הנוף‬4‫שעה‬ ‫לפי‬ ‫העלות‬,‫כ‬35$‫לשעה‬,51$
‫לשעתי‬‫י‬‫ו‬ ‫ם‬75$‫ל‬-3‫שעות‬4
‫בקנו‬ ‫שייט‬–‫בנהר‬ ‫השייט‬,‫המשייט‬ ‫לרצון‬ ‫בהתאם‬ ‫הקצב‬4‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫הנוף‬,‫השייט‬ ‫במהלך‬ ‫שפוגשים‬,
‫מהנה‬4
‫תיירים‬ ‫בסירת‬ ‫בנהר‬ ‫שייט‬–‫מאמץ‬ ‫ללא‬ ‫נחמד‬ ‫שייט‬ ‫זהו‬,‫מהנים‬ ‫מאוד‬ ‫והחוויות‬ ‫הנוף‬,‫שייט‬ ‫לקחת‬ ‫ניתן‬
‫וללון‬ ‫ימים‬ ‫למספר‬‫האיים‬ ‫על‬ ‫ואכסניות‬ ‫בהוסטלים‬,‫הבע‬‫היא‬ ‫הגדולה‬ ‫יה‬-‫יתושים‬,‫בדוחה‬ ‫להצטייד‬ ‫מומלץ‬
‫מהארץ‬ ‫יתושים‬,‫טוב‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אלתוש‬4
‫בוג‬ ‫מפלי‬'‫אג‬'‫אלי‬–Bujagali Falls-‫כ‬ ‫נמצאים‬1‫ק‬"‫מ‬‫מהעיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬,‫ב‬ ‫מרשים‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬‫יופיו‬,
‫הנ‬ ‫והרעש‬ ‫מדרגות‬ ‫בסדרת‬ ‫הנופלים‬ ‫המפלים‬ ‫תמונת‬‫לווה‬,‫עוצמה‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫יוצרים‬4‫ירוק‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬
‫לרוב‬ ‫וציפורים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫וסביבה‬ ‫צמחייה‬ ‫ושופע‬,‫מ‬‫דהים‬4‫בקטע‬
‫מסוים‬‫ל‬ ‫מתחלק‬ ‫הנהר‬-7‫ערוצים‬,‫מוגנות‬ ‫הן‬ ‫וכך‬ ‫ציפורים‬ ‫מקננות‬ ‫הזרמים‬ ‫בין‬ ‫במרווחים‬,‫הנשקף‬ ‫הנוף‬
9
‫מדהי‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬‫ם‬4‫פופולארית‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬‫האקסטרים‬ ‫לחובבי‬ ‫במיוחד‬4‫חברות‬
‫מפתחות‬ ‫אקסטרים‬‫האתגרי‬ ‫הספורט‬ ‫לחובבי‬ ‫המתחם‬ ‫את‬4
‫בונה‬ ‫אוגנדה‬ ‫ממשלת‬‫המפלים‬ ‫באזור‬ ‫גדול‬ ‫סכר‬,‫חשמל‬ ‫לייצר‬ ‫במטרה‬,‫כלכלי‬ ‫פיתרון‬ ‫יתן‬ ‫הסכר‬,‫יש‬ ‫אך‬
‫חשש‬,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫כולו‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫תשנה‬ ‫שהקמתו‬‫קריטית‬ ‫תהיה‬ ‫במקום‬ ‫והציפורים‬4‫לינה‬
‫המפלים‬ ‫ליד‬-‫מסודרים‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬,‫קמפינג‬ ‫וחניון‬ ‫מלונות‬4
‫לינה‬–‫ג‬ ‫העיר‬'‫ינג‬'‫ה‬‫אפשרויות‬ ‫שפע‬ ‫מציעה‬,‫ברמת‬ ‫ממלונות‬5‫מקימים‬ ‫בו‬ ‫קמפינג‬ ‫חניון‬ ‫ועד‬ ‫כוכבים‬
‫אוהלים‬4‫מגוו‬ ‫לתרמילאים‬‫ן‬‫מחירים‬,‫כ‬ ‫בדורמס‬ ‫זוגי‬ ‫חדר‬11,$‫בקמפינ‬ ‫אוהל‬ ‫הקמת‬‫כ‬ ‫ג‬5,$‫באוהל‬ ‫לינה‬
‫כ‬ ‫מיטות‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬45$‫לזוג‬4‫מלון‬-Bellevue Hotel,‫קטן‬ ‫מלון‬,‫נחמד‬,‫הע‬ ‫במרכז‬ ‫ונקי‬ ‫זול‬‫י‬‫ירה‬13$
‫ללילה‬4‫הוסטל‬backpacker‫הנהר‬ ‫על‬,‫ל‬ ‫גם‬ ‫יוצאים‬ ‫זה‬ ‫מהוסטל‬‫ר‬‫הנילוס‬ ‫בנהר‬ ‫פטינג‬4
‫ושתי‬ ‫אוכל‬‫י‬‫ה‬–‫לאכול‬ ‫מקומות‬ ‫שפע‬ ‫יש‬,‫הנקרא‬ ‫קפה‬ ‫בית‬ ‫יש‬ ‫בעיר‬:The Serce,‫במ‬‫אפשרויות‬ ‫מגוון‬ ‫קום‬
‫לקפה‬,‫טעים‬ ‫מאוד‬ ‫קפה‬ ‫אייס‬ ‫כולל‬,‫מי‬‫ץ‬‫פס‬‫י‬‫בחום‬ ‫מומלץ‬ ‫פלורה‬,‫במקום‬‫חינם‬ ‫אינטרנט‬‫מזכרות‬ ‫וחנות‬,
‫אטרקטיבי‬ ‫המזכרות‬ ‫מחירי‬‫י‬‫מאוד‬ ‫ם‬4
‫בילויים‬–‫לצעירים‬ ‫בילוי‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬ ‫שבוע‬ ‫בסוף‬,‫שתי‬ ‫והרבה‬ ‫אוירה‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬‫י‬‫ה‬4
‫הגעה‬–‫שכור‬ ‫רכב‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫באוטובוס‬,‫כביש‬ ‫על‬119A,‫פנים‬ ‫בטיסות‬ ‫גם‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬,‫בשדה‬ ‫הנוחתות‬
‫העיר‬ ‫של‬ ‫התעופה‬4‫התעופה‬ ‫משדה‬‫אנטבה‬,‫ש‬‫קמפלה‬ ‫ליד‬,‫לק‬ ‫ניתן‬‫לעיר‬ ‫אוטובוסים‬ ‫או‬ ‫מונית‬ ‫חת‬,‫יש‬‫קווים‬
‫סדירים‬4
‫אוגנדה‬ ‫מזרח‬
‫העיר‬‫מבאלה‬(Mbale)
‫מבלה‬,‫מקמפלה‬ ‫מזרח‬ ‫צפון‬-‫חוויות‬-"‫ל‬ ‫נסענו‬-‫מבלה‬‫באוטובוס‬4‫רב‬ ‫כל‬ ‫עצר‬ ‫האוטובוס‬‫שעה‬ ‫ע‬,‫למלא‬ ‫פעם‬
‫דלק‬,‫בצמיגים‬ ‫אויר‬ ‫למלא‬ ‫כך‬ ‫אחר‬,‫אח‬"‫כ‬‫הלאה‬ ‫וכך‬ ‫לקניות‬ ‫הלך‬ ‫הנהג‬4‫במקום‬.,‫אנשים‬ ‫שישה‬‫יושבים‬
‫לרוחב‬,‫הספסלים‬4‫בנוסף‬,‫ו‬ ‫הרעוע‬ ‫לאוטובוס‬ ‫חדר‬ ‫שבחוץ‬ ‫הגשם‬‫ה‬‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫אותנו‬ ‫רטיב‬4‫הנסיעה‬,‫שהי‬‫י‬‫תה‬
‫לקחת‬ ‫אמורה‬3‫שעות‬,‫ארכה‬5‫וחצי‬‫שעות‬,‫יגמר‬ ‫שלא‬ ‫שנדמה‬ ‫סיוט‬ ‫כמו‬"4
‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫מבלה‬:
‫מפלים‬-‫ח‬‫ו‬‫ויות‬-"‫ב‬‫למפלים‬ ‫דרך‬ ‫חפשנו‬ ‫מבאלה‬,‫במאטאטו‬ ‫נסיעה‬ ‫של‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫לאחר‬,‫לתחנה‬ ‫הגענו‬
‫הסופית‬-1.‫ק‬"‫מהמפלים‬ ‫מ‬4‫למפל‬ ‫מפחידה‬ ‫די‬ ‫נסיעה‬ ‫ונסענו‬ ‫בודה‬ ‫בודה‬ ‫לנו‬ ‫המתין‬ ‫במקום‬4‫הדרך‬:‫יש‬
‫מלון‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ‫לעצור‬,‫ו‬‫לחלוטין‬ ‫עלומה‬ ‫בנקודה‬,‫לרדת‬ ‫יש‬‫מהכביש‬,‫בקתות‬ ‫מספר‬ ‫בין‬,‫מאד‬ ‫תלולה‬ ‫בדרך‬,
‫מטה‬ ‫לרדת‬4‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫כעבור‬,‫מגיעים‬‫המדהים‬ ‫למפל‬4‫הדרך‬ ‫באמצע‬,‫נציג‬ ‫לנו‬ ‫המתין‬(?)‫האדמה‬ ‫בעל‬ ‫של‬
(?),‫כסף‬ ‫שביקש‬(‫ביקש‬4,111‫שילינג‬,‫קיבל‬1,111)‫ה‬ ‫ועל‬ ‫המעבר‬ ‫על‬"‫טיפול‬"‫ב‬‫סולם‬‫ובדרך‬4‫במפל‬
‫סנפלינג‬ ‫שעשו‬ ‫כאלה‬ ‫היו‬4‫ה‬ ‫וחזרה‬ ‫למטה‬ ‫הדרך‬‫בוץ‬ ‫ומלאים‬ ‫ירוקים‬ ‫בננות‬ ‫במטעי‬ ‫ועברה‬ ‫למדי‬ ‫קשה‬ ‫יתה‬
‫חלקלק‬4‫ל‬ ‫ושבנו‬ ‫בודה‬ ‫הבודה‬ ‫על‬ ‫למטאטו‬ ‫חזרנו‬-‫מבאלה‬"4
‫טרק‬/‫אלגון‬ ‫להר‬ ‫טיפוס‬-‫מבאלה‬ ‫בעיר‬ ‫מתאמים‬4
‫ביקור‬‫באוגנדה‬ ‫יהודי‬ ‫בשבט‬-‫שבט‬"‫אב‬‫ה‬‫יודא‬‫יה‬"
‫היהודי‬ ‫השבט‬–‫ב‬‫ה‬ ‫ליד‬ ‫כפר‬‫עיירה‬‫מבלה‬‫חי‬‫האבה‬ ‫שבט‬-‫י‬‫ודיה‬(‫יהודה‬ ‫בני‬Abayudaya,)‫טוען‬ ‫אשר‬,
‫שהו‬‫א‬‫אחד‬‫מ‬-14‫השבטים‬4‫שלהם‬ ‫במסורת‬,‫כגון‬ ‫יהודיים‬ ‫אלמנטים‬ ‫יש‬:‫השבת‬ ‫שמירת‬,‫מילה‬ ‫ברית‬,‫בית‬
‫ועוד‬ ‫כנסת‬4‫זה‬ ‫בכפר‬ ‫לינה‬ ‫לתכנן‬ ‫וניתן‬ ‫במידה‬,‫חוויה‬ ‫זו‬ ‫הישראלים‬ ‫לנו‬‫מיוחדת‬4
"‫ב‬‫מבאלה‬‫היהודי‬ ‫השבט‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫דרך‬ ‫חפשנו‬,‫הוא‬ ‫המדוייק‬ ‫ששמו‬‫אבאיודאיה‬.‫מספ‬ ‫יש‬ ‫לשבט‬‫ר‬
‫באזור‬ ‫כפרים‬,‫והגדול‬‫הוא‬ ‫בהם‬‫היל‬ ‫נבוגויה‬(Nabugoye Hill),‫להגיע‬ ‫וניתן‬ ‫מבאלה‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ‫נמצא‬
‫שעה‬ ‫רבע‬ ‫תוך‬ ‫בודה‬ ‫בודה‬ ‫על‬ ‫אליו‬4‫מקומי‬ ‫שבט‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫כ‬ ‫לפני‬ ‫שהתנצר‬151‫שנים‬4‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫כחלוף‬,
‫הבריטים‬ ‫עם‬ ‫סכסוך‬ ‫בגלל‬ ‫מעט‬ ‫ולא‬,‫השבט‬ ‫ראש‬ ‫החליט‬,‫צ‬ ‫ועבר‬ ‫הנכונה‬ ‫הדרך‬ ‫היא‬ ‫שהיהדות‬‫ד‬".(‫דומה‬
‫ברוסיה‬ ‫הסֹוּבֹוטניקים‬ ‫למקרה‬:‫לפני‬ ‫שהתגיירו‬ ‫נוצרים‬‫כ‬411‫שנה‬,‫ציונים‬ ‫היו‬‫לארץ‬ ‫ועלו‬‫אלכסנדר‬ ‫ובהם‬
‫זייד‬,‫מפורסמים‬ ‫ועוד‬ ‫שרון‬ ‫אריק‬ ‫של‬ ‫אמא‬4)"‫לאחרונה‬,‫היהודית‬ ‫המסורתית‬ ‫הקהילה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השבט‬ ‫אומץ‬
11
‫בארה‬"‫ובארץ‬ ‫ב‬,‫עניין‬ ‫בו‬ ‫גילה‬ ‫הישראלי‬ ‫הקונסול‬ ‫וגם‬4‫הכנסת‬ ‫בית‬-‫מ‬‫גדול‬ ‫בנה‬,‫סידורים‬ ‫אינספור‬ ‫מכיל‬
‫תנ‬ ‫ורק‬ ‫בעברית‬"‫אחד‬ ‫ך‬4‫מאד‬ ‫מפואר‬ ‫הארחה‬ ‫בית‬ ‫לקהילה‬ ‫יש‬(‫המחיר‬,‫בהתאם‬,15$‫ו‬ ‫ללינה‬-.$‫לארוחת‬
‫ותבשילים‬ ‫דגים‬ ‫עם‬ ‫עשירה‬ ‫ערב‬4)‫צעירים‬ ‫סטודנטים‬ ‫להכשרת‬ ‫מכון‬ ‫יש‬ ‫ובמקום‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ‫גר‬ ‫הרב‬,
‫להיות‬‫ה‬‫ב‬ ‫רבנים‬-0‫באוגנדה‬ ‫הקהילות‬.‫היהו‬ ‫כפר‬ ‫את‬ ‫יש‬‫דים‬‫פוטי‬-Putti-‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫למרגלות‬,‫להגיע‬
‫שכור‬ ‫ברכב‬ ‫אפשר‬ ‫אליו‬,‫בעברית‬ ‫תורה‬ ‫ספר‬ ‫עם‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫שם‬"4
‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫הלאומי‬ ‫הפארק‬(Mount Elgon N P)
‫אלגון‬ ‫הר‬-‫נמצא‬‫של‬ ‫בלבו‬‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫הלאומי‬ ‫הפארק‬(Mount Elgon National Park),‫המשתרע‬
‫הגבול‬ ‫עברי‬ ‫משני‬,‫ובקניה‬ ‫באוגנדה‬4‫זהו‬‫ה‬‫כבוי‬ ‫געש‬ ‫ר‬,‫שנים‬ ‫מיליוני‬ ‫שלפני‬,‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫ההר‬ ‫היה‬
‫באפריקה‬‫של‬ ‫לגובה‬ ‫אותו‬ ‫הנמיכו‬ ‫ונשנות‬ ‫חוזרות‬ ‫שהתפרצויות‬ ‫עד‬.,341‫מ‬'4‫נמצאים‬ ‫והשמורה‬ ‫ההר‬
‫לעיר‬ ‫ממזרח‬‫מבלה‬(Mbale Town)‫קניה‬ ‫גבול‬ ‫על‬4‫לשמורה‬ ‫מזרחית‬,‫הקנייתי‬ ‫בצדה‬,‫השטח‬ ‫נמצא‬
‫שיש‬ ‫רצו‬ ‫שהבריטים‬‫הי‬ ‫לעם‬ ‫לאומי‬ ‫כבית‬ ‫מש‬‫הודי‬,‫לשם‬ ‫שזכה‬ ‫מה‬"‫אוגנדה‬ ‫תוכנית‬",‫ההר‬ ‫צידי‬ ‫שני‬ ‫אז‬ ‫כי‬
‫לאוגנדה‬ ‫שייכים‬ ‫היו‬,‫הבריטים‬ ‫פי‬ ‫על‬4
‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫וסביבתו‬ ‫אלגון‬ ‫בהר‬:
‫מערות‬-‫במערות‬ ‫מנוקדות‬ ‫ההר‬ ‫מורדות‬,‫היא‬ ‫בהן‬ ‫שהנגישה‬‫קפקוואי‬ ‫מערת‬(Kapkwai Cave)
‫המידע‬ ‫לתחנת‬ ‫הסמוכה‬Forest Exploration Centre,‫גם‬ ‫משם‬‫ברמות‬ ‫הליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫יוצאים‬‫קושי‬
‫שונות‬4‫הלילה‬ ‫את‬ ‫בהן‬ ‫להעביר‬ ‫שאפשר‬ ‫מערות‬ ‫יש‬,‫המידע‬ ‫בתחנת‬ ‫לקבל‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫פרטים‬4‫יש‬ ‫בהר‬
‫אליה‬ ‫להיכנס‬ ‫נוהגים‬ ‫שפילים‬ ‫מערה‬,‫האמונה‬ ‫התפתחה‬ ‫וכך‬ ‫מותם‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫מוצאים‬ ‫חלקם‬,‫בית‬ ‫שזהו‬
‫למות‬ ‫מועדם‬ ‫בהגיע‬ ‫שם‬ ‫למות‬ ‫הולכים‬ ‫והם‬ ‫לפילים‬ ‫קברות‬44
‫בריכ‬‫ג‬ ‫ת‬'‫ונסון‬-‫בגובה‬.,151‫מ‬'‫נמצאת‬‫ג‬ ‫בריכת‬'‫ונסון‬,‫שטיפס‬ ‫הראשון‬ ‫האירופי‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫הקרויה‬
‫האלגון‬ ‫לפסגת‬,‫המקומיים‬ ‫השבטים‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫משמשת‬ ‫ואשר‬,‫אבותיהם‬ ‫רוחות‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬4
‫מפלים‬-‫ההר‬ ‫של‬ ‫והמערביים‬ ‫הצפוניים‬ ‫במורדות‬,‫יש‬‫מפלים‬‫יפהפיים‬,‫מצוקי‬ ‫לאורך‬ ‫רב‬ ‫מגובה‬ ‫שנופלים‬
‫הבזלת‬4
‫סיפי‬ ‫מפלי‬(Sipi Falls)-‫ב‬ ‫נמצאים‬-‫אלגון‬ ‫הר‬,‫כ‬51‫ק‬"‫מ‬‫מ‬‫הקרובה‬ ‫העיירה‬‫מבלה‬Mbale‫יוצא‬ ‫וממנה‬
‫ולמפלים‬ ‫לשמורה‬ ‫הטיול‬4‫וחצי‬ ‫כשעה‬ ‫למפלים‬ ‫מהעיר‬ ‫הנסיעה‬ ‫משך‬4‫למפלים‬ ‫המגיעים‬ ‫יש‬‫מ‬‫ג‬ ‫העיר‬`‫ינג‬`‫ה‬
(Jinja)‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬ ‫הנמצאת‬4
‫המפלים‬-‫של‬ ‫סידרה‬ ‫זו‬3‫מפלים‬,‫ש‬‫מביניה‬ ‫הגבוה‬‫כ‬ ‫של‬ ‫מגובה‬ ‫נופל‬ ‫ם‬91‫מטר‬,‫ביותר‬ ‫מרשים‬4‫היציאה‬
‫מהעיירה‬ ‫למפלים‬ ‫לטיול‬,‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫עם‬ ‫לטיול‬ ‫לצאת‬ ‫מומלץ‬,‫כ‬ ‫סיור‬ ‫עלות‬11$‫לאדם‬,‫השלישי‬ ‫במפל‬
‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫של‬ ‫סנפלינג‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬111‫מטר‬,‫חוויתי‬ ‫מאוד‬,‫כ‬ ‫העלות‬51$‫לאדם‬4‫הנחה‬ ‫יש‬ ‫לעיתים‬
‫מטיילים‬ ‫לקבוצת‬4‫אתג‬ ‫שמחפשים‬ ‫מטיילים‬‫רים‬‫מדי‬ ‫גדולים‬ ‫לא‬,‫המפלים‬ ‫על‬ ‫לתצפית‬ ‫לעלות‬ ‫מומלץ‬4‫בדרך‬
‫אחד‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫למפלים‬ ‫הטיול‬ ‫כלל‬4‫חוויות‬‫סיפי‬ ‫למפלי‬ ‫בדרך‬:"‫את‬ ‫המדריך‬ ‫לנו‬ ‫הציג‬ ‫בבוקר‬ ‫בשמונה‬
'‫עוזריו‬':‫ילדים‬ ‫שני‬‫כבני‬15‫חזקים‬ ‫במבוק‬ ‫מקלות‬ ‫ושני‬4‫להם‬ ‫שנזקקנו‬ ‫הסתבר‬ ‫בדיעבד‬-‫איך‬ ‫ועוד‬4
‫מאד‬ ‫תלול‬ ‫בשביל‬,‫בוצי‬,‫ל‬ ‫ירדנו‬ ‫להליכה‬ ‫וקשה‬ ‫חלקלק‬-‫סיפי‬ ‫מפל‬‫הגדול‬" 4‫המדריכים‬"‫עלינו‬ ‫לקחו‬ ‫שלנו‬
‫הרצינות‬ ‫בשיא‬ ‫אחריות‬,‫נמעד‬ ‫לבל‬ ‫שלנו‬ ‫צעד‬ ‫כל‬ ‫שמרו‬,‫אותנו‬ ‫ועודדו‬ ‫קשים‬ ‫במקומות‬ ‫לנו‬ ‫עזרו‬,‫אם‬ ‫בין‬
‫לא‬ ‫או‬ ‫צורך‬ ‫היה‬4‫במפל‬ ‫וצילומים‬ ‫התפעלות‬ ‫אחרי‬,‫וממנו‬ ‫לכפר‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫גרוע‬ ‫בשביל‬ ‫לטפס‬ ‫התחלנו‬
‫סבי‬ ‫בשביל‬‫העליונים‬ ‫למפלים‬ ‫יותר‬ ‫ר‬4‫צריכות‬ ‫שאנחנו‬ ‫ואמרו‬ ‫שונים‬ ‫אנשים‬ ‫אותנו‬ ‫עצרו‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬
‫להם‬ ‫לשלם‬4‫שלהם‬ ‫הדרך‬ ‫כי‬ ‫פעם‬,‫בקטע‬ ‫מטפסים‬ ‫שבו‬ ‫הרעוע‬ ‫הסולם‬ ‫או‬ ‫שלהם‬ ‫היא‬ ‫בדרך‬ ‫הסוכה‬ ‫או‬
‫מהעל‬‫י‬‫יה‬,‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫שלהם‬ ‫הוא‬4‫ה‬‫מכולם‬ ‫אותנו‬ ‫חילצו‬ ‫המלווים‬ ‫ילדים‬4‫קשה‬ ‫קצת‬ ‫היה‬ ‫הטיול‬,‫בגלל‬ ‫בעיקר‬
‫ה‬‫החלק‬ ‫בוץ‬"4
‫טיפוס‬/‫טרק‬-‫על‬ ‫שהטיפוס‬ ‫אף‬ ‫על‬‫אלגון‬ ‫הר‬‫כמו‬ ‫מפותח‬ ‫אינו‬‫ב‬‫קילימנג‬'‫שבקניה‬ ‫קניה‬ ‫הר‬ ‫או‬ ‫בטנזניה‬ ‫רו‬,
‫ההרים‬ ‫לשני‬ ‫יותר‬ ‫זולה‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬4‫ב‬ ‫השמורה‬ ‫במשרדי‬ ‫לתאם‬ ‫יש‬ ‫לפסגה‬ ‫הטרק‬ ‫את‬-‫מבאלה‬
(Mbale),‫מדריכים‬ ‫לשכירת‬ ‫הדואגים‬,‫סבלים‬(‫הצורך‬ ‫במידת‬)‫בבק‬ ‫לינה‬ ‫ומקום‬‫תות‬,‫הדרך‬ ‫לאורך‬4
‫כ‬ ‫נמשך‬ ‫המסלול‬-0‫הליכה‬ ‫ימי‬,‫הטיפוס‬ ‫באמצע‬ ‫נוסף‬ ‫מנוחה‬ ‫יום‬ ‫מוסיפים‬ ‫לעתים‬ ‫אך‬,‫הסתגלות‬ ‫לשם‬4
‫ב‬ ‫להצטייד‬ ‫יש‬:‫המסלול‬ ‫ימי‬ ‫לכל‬ ‫אוכל‬,‫ציוד‬‫חמים‬ ‫ובגדים‬ ‫לבישול‬4‫אי‬ ‫הטיפוס‬‫מרהיב‬ ‫והנוף‬ ‫קשה‬ ‫נו‬4
‫בחום‬ ‫מומלץ‬4
‫הקפה‬ ‫מטעי‬-‫יש‬‫חוויתי‬ ‫טיול‬ ‫מסלול‬,‫הקפה‬ ‫מטעי‬ ‫בין‬ ‫העובר‬‫באזור‬ ‫הגדלים‬,‫ערביקה‬ ‫מזן‬ ‫הקפה‬
(Arabica Coffee)4‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫לקחת‬ ‫מומלץ‬,‫המסלולים‬ ‫את‬ ‫המכיר‬4
11
‫לינה‬-‫ליד‬‫יש‬ ‫השמורה‬‫קמפינג‬ ‫אתר‬‫ו‬‫מסודרים‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬,‫בחלקם‬‫חמים‬ ‫מים‬ ‫ואין‬ ‫חשמל‬ ‫אין‬
‫במקלחות‬4‫והשירותים‬ ‫הניקיון‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מומלץ‬4‫עולה‬ ‫בדורמס‬ ‫ללילה‬ ‫חדר‬‫כ‬5,$‫ובקמפינ‬‫כ‬ ‫ג‬3$4‫מלון‬
‫אלגון‬ ‫הר‬(new HotelMount anodizing),‫כ‬11,$‫מסעדה‬ ‫גם‬ ‫מציע‬ ‫המלון‬,‫קצת‬ ‫המחיר‬ ‫טוב‬ ‫האוכל‬
‫גבוה‬4
‫אוכל‬–‫מסעדות‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬,‫ברחוב‬ ‫והן‬ ‫במלונות‬ ‫הן‬‫ו‬‫העיר‬ ‫ת‬4‫תפריטים‬ ‫מגוון‬ ‫מציעות‬ ‫המסעדות‬
‫ומערביים‬ ‫מקומיים‬,‫סיפוקו‬ ‫על‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫מטייל‬ ‫שכל‬ ‫כך‬,‫ב‬ ‫אכילה‬‫מומלצת‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫הרחוב‬ ‫דוכני‬,‫חלק‬
‫נמוכה‬ ‫ההגיינה‬ ‫ורמת‬ ‫מטונפים‬ ‫מהדוכנים‬,‫להימנע‬ ‫יש‬‫מהם‬4‫עצמי‬ ‫לבישול‬ ‫מצרכים‬ ‫רכישת‬,‫לעשות‬ ‫ניתן‬
‫ובשווקים‬ ‫במרכולים‬4
‫הגעה‬–‫מקמפלה‬ ‫ציבורי‬ ‫אוטובוס‬ ‫של‬ ‫סדיר‬ ‫קו‬ ‫יש‬(Kampala)‫ל‬ ‫הבירה‬-‫מבלה‬(Mbale),‫גם‬ ‫ניתן‬
‫מ‬ ‫להגיע‬-‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫הנמצאת‬‫הנילוס‬ ‫ומקורות‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬4‫עד‬ ‫כשעתיים‬ ‫הנסיעה‬ ‫משך‬3
‫באוטובוס‬ ‫שעות‬4
‫אוגנדה‬ ‫מרכז‬
‫סורוטי‬(Soroti)
‫סורוטי‬(Soroti)-‫מח‬ ‫עיר‬‫כ‬ ‫וז‬351‫ק‬"‫הבירה‬ ‫לקמפלה‬ ‫מצפון‬ ‫מ‬4‫מזרח‬ ‫בצפון‬ ‫יושבת‬ ‫העיר‬‫אגם‬‫קיוגה‬
(Lake Kyoga)‫ולידה‬
‫גדול‬ ‫תעופה‬ ‫שדה‬,‫נו‬ ‫מטוסי‬ ‫לנחיתת‬ ‫גם‬ ‫המתאים‬‫גדולים‬ ‫סעים‬4‫וחלק‬ ‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫בעת‬ ‫נבנתה‬ ‫העיר‬
‫היו‬ ‫מתושביה‬ ‫ניכר‬‫הודים‬ ‫סוחרים‬‫העיר‬ ‫של‬ ‫הבנייה‬ ‫צורת‬ ‫ומכאן‬‫שבה‬ ‫המקדשים‬ ‫וריבוי‬4‫שפע‬ ‫בעיר‬
‫מ‬‫בנים‬,‫שונות‬ ‫לדתות‬ ‫המשתייכים‬:‫מוסלמים‬,‫נוצרים‬,‫הינדים‬,‫ועוד‬ ‫סיקים‬4
‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫וסביבתה‬ ‫בסורוטי‬:
‫סלעי‬Moru Apeso-‫מסביב‬‫ישנו‬ ‫לעיר‬‫מיוחד‬ ‫מסלע‬,‫וולקנים‬ ‫סלעים‬,‫ב‬ ‫אשר‬‫י‬‫נ‬‫י‬‫גדול‬ ‫אחד‬ ‫סלע‬ ‫הם‬,
‫השטח‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫בולט‬,‫המקומיים‬ ‫בפי‬ ‫הנקרא‬Moru Apeso,‫זה‬ ‫סלע‬ ‫גוש‬,‫מיוחדת‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬4‫יש‬
‫וממנו‬ ‫לראשו‬ ‫העולה‬ ‫שביל‬‫תצפית‬‫קיוגה‬ ‫ואגם‬ ‫העיר‬ ‫על‬ ‫מרשימה‬,‫הבעיה‬,‫להוציא‬ ‫שיש‬‫טיפוס‬ ‫אישור‬
‫בעירייה‬ ‫מיוחד‬,‫בירו‬‫לשמה‬ ‫קרטיה‬4‫יש‬ ‫הסלע‬ ‫לרגלי‬‫קברות‬ ‫בית‬,‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫מתקופת‬4
‫בעיר‬ ‫דתיים‬ ‫מבנים‬ ‫סיור‬–‫מסגדים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫בעיר‬,‫הודים‬ ‫ומקדשים‬ ‫כנסיות‬-‫וסיקים‬ ‫הינדים‬,‫ניתן‬
‫מודרך‬ ‫לסיור‬ ‫להצטרף‬,‫הע‬ ‫המבנים‬ ‫בין‬ ‫העובר‬‫י‬‫קר‬‫י‬‫ים‬,‫מבחינה‬ ‫המבנה‬ ‫וחשיבות‬ ‫המקום‬ ‫סיפורי‬ ‫בליווי‬
‫דתית‬,‫ל‬‫כל‬‫מגזר‬4
‫לתיירים‬ ‫תרבות‬ ‫מופעי‬–‫המקומית‬ ‫והתרבות‬ ‫המסורת‬ ‫לחובבי‬,‫יש‬‫ריקודים‬ ‫של‬ ‫הופעות‬,‫ושירה‬ ‫נגינה‬,
‫בסגנונות‬‫באזור‬ ‫החיים‬ ‫השבטים‬ ‫של‬ ‫המסורתיים‬4‫הם‬ ‫במופע‬ ‫המוצגים‬ ‫הפופולאריים‬ ‫הריקודים‬:‫ריקוד‬
Akembe‫וריקוד‬Ajosi,‫שנ‬‫י‬‫מסורתיות‬ ‫בתלבושות‬ ‫הם‬,‫מרשימות‬ ‫מאוד‬4‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬,‫פרטים‬‫ניתן‬
‫הלינה‬ ‫במקומות‬ ‫לברר‬4
‫אותנטיות‬ ‫יד‬ ‫עבודות‬(handcraft)-‫התפר‬ ‫העיר‬‫לאזור‬ ‫הייחודיות‬ ‫היד‬ ‫בעבודות‬ ‫סמה‬4‫העבודות‬:‫פסלים‬,
‫בעץ‬ ‫תבליטים‬,‫בית‬ ‫כלי‬-‫מעץ‬ ‫והן‬ ‫מחרס‬ ‫הן‬,‫ועוד‬ ‫מסורתיים‬ ‫נגינה‬ ‫כלי‬4‫יד‬ ‫עבודות‬ ‫מגוון‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬
‫ובכפרים‬ ‫בשווקים‬4
‫קיוגה‬ ‫באגם‬ ‫סיורים‬(Lake Kyoga)–‫לאגם‬ ‫מאורגנים‬ ‫טיולים‬ ‫יוצאים‬ ‫מהעיר‬,‫מים‬ ‫מקווה‬ ‫הינו‬ ‫האגם‬
‫גדול‬,‫זרועותיו‬ ‫את‬ ‫השולח‬‫הכיוונים‬ ‫לכל‬,‫יש‬ ‫האגם‬ ‫של‬ ‫לחופו‬‫מסורתית‬ ‫במסגרת‬ ‫החיים‬ ‫כפרים‬,‫בהם‬
‫במאכלי‬ ‫המתמחות‬ ‫מסעדות‬‫אגם‬‫מקומיים‬4‫מנצלים‬ ‫מהתיירים‬ ‫חלק‬‫טיול‬‫יד‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫לקניות‬ ‫זה‬
‫אותנטיות‬,‫מצי‬ ‫במחירי‬‫א‬‫ה‬4
‫בא‬ ‫שייט‬‫גם‬–‫מאורגנים‬ ‫טיולים‬ ‫יש‬‫של‬‫באגם‬ ‫שייט‬,‫ס‬ ‫לשכור‬ ‫או‬ ‫מאורגן‬ ‫לסיור‬ ‫להצטרף‬ ‫ניתן‬‫עם‬ ‫ירה‬
‫מקומי‬ ‫מדריך‬,‫עצמאית‬ ‫בצורה‬4‫האגם‬ ‫לחופי‬ ‫הממוקמים‬ ‫וכפרים‬ ‫באיים‬ ‫עוצרים‬ ‫השייט‬ ‫במסגרת‬,‫הטיול‬
‫חוויה‬ ‫הוא‬ ‫לאיים‬,‫במיוחד‬‫א‬‫בחלקם‬ ‫לפחות‬ ‫עוצרים‬ ‫ם‬4‫הוא‬ ‫אטרקציה‬ ‫המהווה‬ ‫אי‬‫האי‬Anamulemuka,
‫על‬‫זה‬ ‫אי‬‫יונקים‬‫ו‬‫רבות‬ ‫ציפורים‬4‫המיוחד‬ ‫בעוף‬ ‫מתהדר‬ ‫זה‬ ‫אגם‬'‫מנעלן‬'‫שלו‬ ‫הענק‬ ‫המקור‬ ‫בעל‬
‫נעל‬ ‫צורת‬4!‫חוויה‬ ‫מהווה‬ ‫שוק‬ ‫בימי‬ ‫בכפרים‬ ‫טיול‬4
12
‫קיוגה‬ ‫באגם‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬-‫המים‬ ‫ספורט‬ ‫תיירות‬ ‫מתפתחת‬,‫יזמים‬‫ומשכירי‬ ‫מתקנים‬ ‫מפעילים‬‫קיאקים‬ ‫ם‬,
‫מים‬ ‫גלישת‬,‫רוח‬ ‫מצנחי‬‫ו‬‫ים‬ ‫אופנועי‬4
0‫אגמ‬‫לעיר‬ ‫ממזרח‬ ‫ים‬–‫לעיר‬ ‫ממזרח‬ ‫נמצאים‬ ‫אגמים‬ ‫שני‬‫ו‬‫לאטרקציה‬ ‫הפכו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫במיוחד‬
‫ל‬‫צפרים‬,‫מו‬‫מלץ‬4
‫אגם‬Bisina-‫מהו‬‫ו‬‫מקום‬ ‫ה‬‫ל‬‫ואגמים‬ ‫טבע‬ ‫חובבי‬,‫גדול‬ ‫הציפורים‬ ‫מגוון‬,‫צפרים‬ ‫לאזור‬ ‫שמושך‬ ‫מה‬.
‫אגם‬Opeta–‫מ‬‫ר‬‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫סביבו‬ ‫כז‬‫פרפרים‬,‫לאזור‬ ‫ייחודיים‬ ‫חלקם‬4‫בנוסף‬‫מרכז‬ ‫מהווה‬ ‫המקום‬
‫צפרות‬ ‫לטיולי‬ ‫ובסיס‬ ‫לציפורים‬4
‫לינה‬-‫סור‬ ‫בעיר‬‫טובה‬ ‫ברמה‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫מגוון‬ ‫וטי‬4‫על‬ ‫קבלנו‬ ‫מיוחדות‬ ‫המלצות‬‫סורוטי‬ ‫מלון‬(Soroti
Hotel)‫מאוד‬ ‫טוב‬ ‫שירות‬ ‫הנותן‬,‫חלקי‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫בפנסיון‬ ‫לשהות‬ ‫אפשר‬,‫פ‬ ‫והרבה‬ ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫הכולל‬‫י‬‫רות‬4
‫לטיו‬ ‫לצאת‬ ‫ניתן‬ ‫המלון‬ ‫באמצעות‬‫ובאזור‬ ‫בעיר‬ ‫לים‬4
‫אוגנדה‬ ‫צפון‬
‫הערה‬-‫אלו‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫במועד‬,‫אפריל‬411.,‫בטרור‬ ‫ללוחמה‬ ‫המטה‬,‫באוגנדה‬ ‫למטיילים‬ ‫ממליץ‬‫לא‬
‫סודן‬ ‫עם‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫לגבולה‬ ‫להתקרב‬4
‫קידפו‬ ‫לאומי‬ ‫פארק‬(Kidepo N P)
‫קידפו‬ ‫פארק‬‫ממוקם‬‫ממש‬‫המדינה‬ ‫בצפון‬‫סודן‬ ‫דרום‬ ‫גבול‬ ‫על‬‫וקניה‬,‫כ‬541‫ק‬"‫מ‬‫צפון‬‫לקמפלה‬ ‫מזרחית‬
‫הבירה‬,‫ליד‬‫קידפו‬ ‫העיר‬(Kidepo).‫בשנת‬ ‫הוקם‬ ‫הפארק‬19614‫נוף‬‫הגבוה‬ ‫וההר‬ ‫סאוונה‬ ‫הינו‬ ‫הפארק‬
‫הוא‬‫ה‬‫ר‬Morungole‫המ‬‫ת‬‫של‬ ‫לרום‬ ‫נשא‬4,751‫מטר‬4‫ה‬ ‫בשטח‬‫גדולים‬ ‫נהרות‬ ‫שני‬ ‫עוברים‬ ‫פארק‬:‫נהר‬
‫נארוס‬(Narus)‫ו‬‫ק‬ ‫נהר‬‫י‬‫ד‬‫פו‬(Kidepo),‫ה‬‫מהו‬‫ב‬ ‫החיים‬ ‫לבעלי‬ ‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫את‬ ‫וים‬‫שטח‬.‫מגוון‬
‫היונקים‬‫וכולל‬ ‫מרשים‬:‫ג‬'‫ירפות‬,‫אנטילופות‬,‫קרקלים‬,‫נמרים‬,‫בר‬‫ד‬‫לס‬,‫אריות‬,‫צבועים‬,‫תנים‬,‫ועוד‬4‫מגוון‬
‫הצי‬‫מאו‬ ‫לכמה‬ ‫ומגיע‬ ‫בהרבה‬ ‫גדול‬ ‫פורים‬‫ת‬‫מינים‬,‫כולל‬‫יענים‬,‫דורסים‬ ‫עופות‬‫וכו‬,'‫לתיירות‬ ‫אטרקציה‬
‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫ולצפרים‬ ‫ספארי‬4
‫ספארי‬ ‫טיול‬–‫הספארי‬ ‫בטיולי‬‫עד‬ ‫רואים‬‫מלח‬ ‫גדולים‬ ‫רים‬‫כ‬‫עשב‬ ‫ים‬4‫זו‬ ‫נידחת‬ ‫בשמורה‬,‫מרוכז‬‫בעלי‬ ‫מספר‬
‫באוגנדה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫החיים‬–‫הפתוחה‬ ‫בסוואנה‬ ‫חיים‬ ‫כולם‬,‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנחצית‬‫ה‬‫נהרות‬,‫הנעלמ‬‫ים‬
‫אחריהם‬ ‫ומותירים‬ ‫היבשה‬ ‫בתקופה‬‫מים‬ ‫ובורות‬ ‫רדודות‬ ‫בריכות‬4
‫מ‬‫י‬‫נהלות‬-‫במחנה‬Apoka‫השמורה‬ ‫שבשטח‬,‫מידע‬ ‫תחנת‬ ‫תמצאו‬,‫ל‬ ‫חנות‬‫במזון‬ ‫הצטיידות‬,‫להשכרת‬ ‫מקום‬
‫ספארי‬ ‫רכב‬‫ללינה‬ ‫עץ‬ ‫ובקתות‬4
‫לינה‬–‫מוגבלות‬ ‫די‬ ‫האפשרויות‬,‫ולודג‬ ‫לקמפינג‬ ‫שטח‬ ‫יש‬ ‫הפארק‬ ‫ליד‬,'‫יש‬ ‫בנוסף‬‫את‬‫ה‬‫קידפו‬ ‫עיירה‬,
‫לפארק‬ ‫הצמודה‬4
‫אוכל‬–‫בעיירה‬‫אוכל‬ ‫ודוכני‬ ‫מסעדות‬,‫היגיינה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫יש‬,‫אל‬ ‫מהברזים‬ ‫מים‬ ‫לשתות‬ ‫אסור‬‫א‬‫מים‬ ‫רק‬
‫או‬ ‫מטוהרים‬‫סגורים‬ ‫מבקבוקים‬4
‫הגעה‬–‫סדירה‬ ‫איננה‬ ‫לעיירה‬ ‫האוטובוסים‬ ‫תנועת‬,‫בש‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬‫טל‬(‫מהמלון‬ ‫התייר‬ ‫את‬ ‫הלוקח‬ ‫טרנזיט‬,
‫היום‬ ‫ובסוף‬ ‫ליעד‬ ‫אותו‬ ‫מסיע‬‫מחזיר‬‫למלון‬),‫ע‬ ‫המאורגן‬"‫הנסיעות‬ ‫סוכנויות‬ ‫י‬4‫תעופה‬ ‫שדה‬ ‫העיירה‬ ‫בקרבת‬
‫פנים‬ ‫בטיסת‬ ‫להגיע‬ ‫וניתן‬ ‫קטן‬4
‫צפון‬-‫אוגנדה‬ ‫מערב‬
‫הפאר‬‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫הלאומי‬ ‫ק‬'‫יסון‬(P(Murchison Falls N
‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫פארק‬'‫יסון‬(Murchison Falls National Park)-‫מצפון‬ ‫נמצא‬‫מערב‬‫לקמפלה‬4‫הפארק‬
‫בשנת‬ ‫הוקם‬1954‫האטרקציות‬ ‫לאחת‬ ‫הפך‬ ‫הכרזתו‬ ‫ומאז‬‫המבוקשות‬‫במדינה‬4‫של‬ ‫ייחודו‬‫ה‬‫במפלי‬ ‫פארק‬
‫השוצפים‬ ‫המים‬,‫מורצ‬ ‫מפלי‬'‫יסון‬(Murchison Falls)‫חלק‬ ‫המהווים‬‫הלבן‬ ‫מהנילוס‬4‫המפלים‬ ‫סידרת‬
"‫יושב‬‫ת‬"‫הנילוס‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫היובל‬ ‫על‬‫הלבן‬4‫נילוס‬‫זה‬,‫אל‬ ‫בהמשך‬ ‫מצטרף‬‫הכחול‬ ‫הנילוס‬‫המגיע‬
‫מאתיופיה‬,‫קרויים‬ ‫הם‬ ‫יחד‬-‫הנילוס‬,‫היאור‬‫בעברית‬,‫ש‬‫התיכון‬ ‫לים‬ ‫עד‬ ‫ומצרים‬ ‫סודן‬ ‫את‬ ‫בדרכו‬ ‫חוצה‬4
‫מפלי‬ ‫שמורת‬‫מורצ‬'‫יסון‬‫היא‬‫בשמורות‬ ‫הגדולה‬‫אוגנדה‬‫ושטח‬‫ה‬3,840‫קמ‬"‫ר‬.
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014
סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014

More Related Content

סבר-מסלול טיול באוגנדה, כולל מפות, 2014

 • 1. 1 ‫מסלול‬‫באוגנדה‬ ‫טיול‬164.4411. ‫הוכן‬‫ע‬"‫י‬‫פר‬‫ו‬‫פ‬'‫סבר‬ ‫צבי‬,‫מדריך‬"‫אחר‬ ‫עולם‬"‫אפריקה‬ ‫במזרח‬, ‫ע‬"‫ו‬ ‫אישי‬ ‫ניסיון‬ ‫פ‬"‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬":‫חברות‬ ‫פרסומי‬,‫ברשת‬ ‫ושמורות‬ ‫מטיילים‬‫האינטר‬‫נט‬ ‫תוכן‬ ‫מפת‬‫המסלול‬‫המעגלי‬–‫סובב‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ‫מושגים‬‫וטיפים‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443 ‫דרום‬-‫מזרח‬‫או‬‫גנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444. ‫העיר‬‫אנטבה‬(Entebbe)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444. ‫אגם‬‫ויקטוריה‬Lake Victoria))444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445 ‫הע‬‫יר‬‫קמפלה‬(Kampala)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446 ‫העיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447 ‫מזרח‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449 ‫העיר‬‫מ‬‫באלה‬(Mbale)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449 ‫ביקור‬‫בשבט‬‫יהודי‬‫באוגנדה‬-‫שבט‬"‫אבה‬‫יודאיה‬"4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449 ‫הפארק‬‫הלאומי‬‫הר‬‫אלגון‬(Mount Elgon N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411 ‫מרכז‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411 ‫סורוטי‬(Soroti)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411 ‫צפון‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414 ‫פארק‬‫לאומי‬‫קידפו‬(Kidepo N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414 ‫צפון‬-‫מערב‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414 ‫הפארק‬‫הלאומי‬‫מפלי‬‫מורצ‬'‫יסון‬((Murchison Falls N P44444444444444444444444444444444444444444444444444414 ‫העיר‬‫מסינדי‬(Masindi)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441. ‫אגם‬‫אלברט‬(Lake Albert)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441. ‫מערב‬‫או‬‫גנדה‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444415 ‫שמורת‬‫עמק‬‫סמליקי‬(WRSemliki Valley)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444415 ‫פארק‬‫לאומי‬‫סמפאיה‬(Sempaya N. P.)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444416 ‫פארק‬‫לאומי‬‫סמוליקי‬(Semuliki N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444416 ‫פארק‬‫לאומי‬‫רוונזורי‬(Rwenzori N. P.)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444417 ‫העיר‬‫פורט‬‫פורטל‬(Fort Portal)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411 ‫פארק‬‫יער‬‫קיבאלה‬(Kibale Forest N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444419 ‫דרום‬‫מערב‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441 ‫פארק‬‫המלכה‬‫אליזבת‬(Queen Elizabeth N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441 ‫שמורת‬‫בווינדי‬-‫גורילות‬+‫פיגמים‬(Bwindi NP)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441 ‫הפארק‬‫הלאומי‬‫מגהינגה‬(Mgahinga N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443 ‫אגם‬‫בוניוני‬(Lake Bunyonyi)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443 ‫תחילת‬‫הדרך‬‫חזרה‬‫לקמפלה‬-‫מאגם‬‫בוניוני‬‫לצפון‬‫מזרח‬,‫לקמפלה‬4444444444444444444444444444444444444444444. ‫פארק‬‫לאומי‬‫אגם‬‫מבורֹו‬(Lake Mburo N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444. ‫קו‬‫המשווה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445 ‫נספחים‬–‫מפות‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446 ‫מפת‬‫שמורות‬‫הטבע‬‫העיקריות‬‫באוגנדה‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446 ‫מפת‬‫הכבישים‬‫העיקריים‬‫באוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447 ‫מפת‬‫הנהרות‬‫והאגמים‬‫באוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441
 • 2. 2 ‫המעגלי‬ ‫המסלול‬ ‫מפת‬–‫אוגנדה‬ ‫סובב‬ ‫מעגלי‬ ‫מסלול‬ ‫מפת‬,‫השעון‬ ‫כיוון‬ ‫כנגד‬,‫מערב‬ ‫לדרום‬ ‫מזרח‬ ‫מדרום‬ ‫מקרא‬:‫המסלול‬-‫ורוד‬,‫טבע‬ ‫שמורת‬-‫ירוק‬,‫אגם‬-‫כחול‬ Reserve, FR= Forest Reserve, NP=National Park, WR= WildlifeL=Lake, R=River *‫הערה‬-‫בטרו‬ ‫ללוחמה‬ ‫המטה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ר‬,‫כעת‬‫לא‬‫בצפון‬ ‫לטייל‬ ‫מומלץ‬,‫סודן‬ ‫לגבול‬ ‫סמוך‬(‫קידפו‬ ‫שמורת‬) ‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫מידותיה‬-‫כ‬711‫ק‬"‫מ‬(‫בד‬ ‫אך‬"‫כ‬ ‫כ‬511)‫רוחבה‬(‫למערב‬ ‫ממזרח‬)‫וכ‬711‫ק‬"‫ארכה‬ ‫מ‬ (‫לדרום‬ ‫מצפון‬4) ‫גיאוגרפיה‬-‫בין‬ ‫ממוקמת‬ ‫אוגנדה‬4‫עמק‬ ‫של‬ ‫הזרועות‬"‫השבר‬‫הגד‬‫ול‬(Rift Valley),‫הרמה‬ ‫על‬ ‫המזרח‬ ‫האפריקאית‬-‫מערבית‬,‫בין‬ ‫שנע‬ ‫ברום‬900‫לכ‬-1,511‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫מטרים‬.‫ב‬‫צפון‬,‫ב‬‫הגבול‬ ‫קרבת‬ ‫הסודני‬,‫מטה‬ ‫הרמה‬ ‫משתפלת‬,‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫למדרונות‬,‫מתונים‬ ‫מישורים‬ ‫היוצרים‬,‫הרים‬ ‫משובצי‬‫וגבעות‬. ‫בדרום‬,‫ויקטוריה‬ ‫לימת‬ ‫בהתקרבות‬,‫ש‬ ‫הטופוגרפיה‬ ‫משתנה‬‫לגבעות‬ ‫לה‬‫שטוחות‬‫ולעתים‬,‫ביצתיים‬ ‫עמקים‬.
 • 3. 3 ‫ב‬‫מערב‬,‫ב‬‫קונגו‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטית‬ ‫הרפובליקה‬ ‫עם‬ ‫גבולה‬,‫ההרים‬ ‫שרשרת‬ ‫ידועה‬‫באפריקה‬ ‫הגבוהה‬, ‫הרוונזורי‬,‫הם‬"‫הירח‬ ‫הרי‬",‫סטנלי‬ ‫הנרי‬ ‫והעיתונאי‬ ‫ההרפתקן‬ ‫בפי‬,‫שגילה‬‫בהם‬ ‫וסייר‬4 ‫יש‬‫געש‬ ‫הרי‬ ‫מספר‬,‫ובמזרח‬ ‫בצפון‬.‫פ‬ ‫לא‬ ‫געש‬ ‫הרי‬ ‫לועות‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬‫כלואים‬ ‫ובהם‬ ‫בלייה‬ ‫שעברו‬ ‫עילים‬ ‫אגמים‬,‫לוע‬ ‫אגמי‬4 ‫צומח‬-‫החקלאיים‬ ‫שטחיה‬‫כוללים‬‫בננות‬ ‫מטעי‬,‫תה‬,‫קפה‬‫ווניל‬,‫משווניים‬ ‫גשם‬ ‫יערות‬ ‫בכתמי‬ ‫המשובצים‬, ‫שבהם‬‫ההרים‬ ‫גורילות‬‫ו‬ ‫הנדירות‬‫שימפנזים‬. ‫וטיפים‬ ‫מושגים‬ ‫דולר‬–‫להצטייד‬ ‫יש‬‫חדשים‬ ‫בשטרות‬ ‫רק‬,‫ש‬‫שנת‬ ‫אחרי‬0223,‫זה‬ ‫במסמך‬1$=‫כ‬4,511‫שילינג‬ ‫אוגנדי‬UGX,(‫ל‬ ‫נכון‬-‫מרץ‬411.) ‫בודה‬-‫בודה‬(Buda Buda)=‫אופנוע‬,‫מקומית‬ ‫כמונית‬44‫תאונות‬ ‫ויש‬ ‫נמוכה‬ ‫הבטיחות‬ ‫רמת‬,‫זאת‬ ‫קחו‬ ‫בחשבון‬4‫מטאטו‬(Mtatoo)=‫טנדר‬,‫בתשלום‬ ‫נוסעים‬ ‫להובלת‬ ‫כרכב‬44 ‫האוכל‬ ‫על‬ ‫משהו‬‫ומחירו‬:‫קלויות‬ ‫מבננות‬ ‫ניזונים‬ ‫הנסיעה‬ ‫לאורך‬(‫כ‬.11‫שיל‬‫ינג‬),‫סוכר‬ ‫קני‬(‫כ‬ 411‫שילינג‬),‫קלויה‬ ‫קסבה‬=‫מאוד‬ ‫יבש‬ ‫מקומי‬ ‫אדמה‬ ‫תפוח‬(311-711),‫ממוצע‬ ‫מלון‬ ‫בגודל‬ ‫אננס‬(111- 1511),‫בננות‬(‫ב‬ ‫גדול‬ ‫אשכול‬-4,111)‫זעיר‬ ‫בניילון‬ ‫ארוזים‬ ‫קטנטנים‬ ‫ובוטנים‬(4114)‫פ‬‫י‬‫וירקות‬ ‫רות‬ ‫בשווקים‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬,‫לבשלם‬ ‫או‬ ‫האכילה‬ ‫לפני‬ ‫היטב‬ ‫לשטוף‬ ‫מומלץ‬4 ‫מים‬-‫אל‬ ‫מהברזים‬ ‫מים‬ ‫לשתות‬ ‫אסור‬‫א‬‫ס‬ ‫מבקבוקים‬ ‫או‬ ‫מטוהרים‬ ‫מים‬ ‫רק‬‫גורים‬‫מינרלים‬ ‫מים‬ ‫של‬!4 ‫וכייסים‬ ‫גנבים‬ ‫בגלל‬-‫לצילומים‬ ‫גיבוי‬–‫הזדמנות‬ ‫בכל‬ ‫לתמונות‬ ‫גיבוי‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬4‫מסמכים‬ ‫שימור‬– ‫למיי‬ ‫החשובים‬ ‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולהכניס‬ ‫לסרוק‬ ‫מומלץ‬‫ל‬,‫א‬ ‫כייסו‬ ‫או‬ ‫וגנבו‬ ‫במידה‬‫תכם‬,‫לפחות‬‫המסמכים‬ ‫י‬‫י‬‫ברשותכם‬ ‫שארו‬4 ‫החשמל‬:‫שבישראל‬ ‫לזה‬ ‫זהה‬ ‫בשקעים‬ ‫המתח‬,‫השקע‬ ‫אך‬‫שונה‬:‫יש‬‫אמנם‬3‫חורים‬,‫מתאם‬ ‫צריך‬ ‫אך‬4 ‫נסיעות‬-‫גדולים‬ ‫אינם‬ ‫באוגנדה‬ ‫המרחקים‬,‫אך‬‫וקופצניות‬ ‫משובשות‬ ‫עפר‬ ‫בדרכי‬ ‫נסיעה‬,‫שעות‬ ‫נמשכת‬ ‫רבות‬‫להתרעננות‬ ‫סביר‬ ‫מקום‬ ‫בלי‬ ‫רבים‬ ‫ובמקרים‬4‫אוטובוסים‬-‫יש‬‫קו‬‫ו‬‫ים‬‫סדירים‬4‫בד‬"‫כ‬‫האוטובוסים‬ ‫באוגנדה‬‫צפופים‬,‫איטית‬ ‫הנסיעה‬‫בזמן‬ ‫יוצאים‬ ‫בהכרח‬ ‫ולא‬44‫מונית‬-‫אבל‬ ‫באוטובוס‬ ‫מאשר‬ ‫גבוה‬ ‫המחיר‬ ‫משתלם‬ ‫בהחלט‬,‫בנוסעים‬ ‫אותה‬ ‫למלא‬ ‫מומלץ‬,‫מוזיל‬ ‫זה‬‫ב‬‫כ‬31$4‫מטאטו‬-‫לשבת‬ ‫כדאי‬‫הנהג‬ ‫יד‬ ‫על‬,‫כך‬ ‫ש‬‫ניתן‬‫שנדחס‬ ‫מהאנשים‬ ‫להתעלם‬‫ים‬‫מאחור‬4‫מיניבוסים‬=‫מטאטו‬-‫נ‬‫ומהירים‬ ‫וחים‬,‫טוב‬ ‫פתרון‬ ‫נותנים‬ ‫סביר‬ ‫ובמחיר‬4‫בודה‬ ‫בודה‬-‫נמוכה‬ ‫העלות‬,‫הנסיעה‬‫מהירה‬,‫בטיחותי‬ ‫פחות‬4 ‫הערות‬:14‫וכייסות‬ ‫גנבות‬–‫כגון‬ ‫צפופים‬ ‫במקומות‬:‫מרכזי‬ ‫אוטובוסים‬ ‫תחנות‬‫ות‬,‫התיירות‬ ‫במרכזי‬ ‫חניונים‬ ‫ועוד‬,‫במקום‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫ביעילות‬ ‫המנצלים‬ ‫וגנבים‬ ‫כייסים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬4‫היז‬‫הרו‬444‫אלתוש‬-‫מומלץ‬ ‫מהארץ‬ ‫יתושים‬ ‫בדוחה‬ ‫להצטייד‬,‫טוב‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אלתוש‬4 ‫אישור‬-‫לצפות‬ ‫לסיור‬‫בגורילות‬‫או‬‫שימפנזים‬-‫מסודר‬ ‫כניסה‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫לפארק‬ ‫להגיע‬ ‫טעם‬ ‫אין‬, ‫מסוים‬ ‫לתאריך‬4‫האישור‬ ‫ללא‬,‫לא‬‫להיכנס‬ ‫תורשו‬ (‫מנזלת‬ ‫סובלים‬ ‫רק‬ ‫או‬ ‫חולים‬ ‫אתם‬ ‫הכניסה‬ ‫ביום‬ ‫אם‬,‫סביר‬,‫שת‬‫בחוץ‬ ‫להישאר‬ ‫יאלצו‬,‫להד‬ ‫לא‬ ‫כדי‬‫את‬ ‫ביק‬ ‫הגורילות‬4)‫לקבל‬ ‫אפשר‬‫מקומיות‬ ‫חברות‬ ‫דרך‬ ‫אישור‬,‫טיולי‬ ‫שמארגנות‬‫ם‬‫בשמור‬‫ישירות‬ ‫לפנות‬ ‫או‬ ‫ה‬ ‫חי‬ ‫לרשות‬‫ות‬‫באוגנדה‬ ‫הבר‬(UWA),‫בקמפלה‬ ‫נמצא‬ ‫הראשי‬ ‫שמשרדה‬(‫דוא‬"‫ל‬: info@ugandawildlife.org4)‫כניסה‬ ‫אישור‬-‫גורילות‬‫בסביבות‬ ‫עולה‬022$‫לאדם‬,‫ש‬‫ימפנזים‬151$4 ‫יש‬‫הגבלה‬‫ב‬ ‫המבקרים‬ ‫מספר‬ ‫על‬‫יום‬,‫לכן‬‫להמתין‬ ‫יש‬‫לאישור‬‫רב‬ ‫זמן‬,‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫אפילו‬4‫להזמין‬ ‫אפשר‬ ‫ולשלם‬ ‫מראש‬‫מהארץ‬(‫בנקאית‬ ‫בהעברה‬ ‫תשלום‬ ‫כולל‬). ‫חשובה‬ ‫הערה‬-‫ל‬ ‫ההגעה‬ ‫לעיתוי‬ ‫קשורה‬‫הגורילות‬ ‫טרק‬/‫שימפנזים‬4‫ליום‬ ‫מקום‬ ‫שמזמינים‬ ‫מאחר‬‫מסויים‬, ‫מראש‬ ‫שבועות‬,‫לוודא‬ ‫צריך‬‫בזמן‬ ‫שמגיעים‬,‫מאחרים‬ ‫אם‬ ‫מוחזר‬ ‫לא‬ ‫הכסף‬ ‫כי‬!!‫הציבורית‬ ‫בתנועה‬ ‫התלות‬ ‫ו‬/‫או‬‫בטרמפים‬,‫גורמת‬‫הזמן‬ ‫לפני‬ ‫לפארק‬ ‫להגיע‬‫זמן‬ ‫לאבד‬ ‫וכך‬44 ‫ביערות‬ ‫קופים‬ ‫סיורי‬-‫הסיור‬ ‫מתוכנן‬ ‫בו‬ ‫ליער‬ ‫סמוך‬ ‫בלילה‬ ‫לישון‬,‫כי‬‫אחרי‬ ‫לחיפוש‬ ‫היציאה‬‫קופים‬ ‫מתקיימת‬‫בבוקר‬ ‫מוקדם‬4 ‫לטיו‬ ‫ליוצאים‬ ‫ציוד‬ ‫רשימת‬‫באוגנדה‬ ‫ל‬ ‫אוהל‬–‫טוב‬,‫לגשם‬ ‫עמיד‬,‫בחוץ‬ ‫ללון‬ ‫המתכננים‬ ‫הקמפינגים‬ ‫לאוהבי‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬4‫סערה‬ ‫מעיל‬–‫תפרים‬ ‫עם‬ ‫מולחמים‬4‫למים‬ ‫אטימות‬ ‫שקיות‬–‫והשייט‬ ‫הרפטינג‬ ‫לאוהבי‬4‫ראשונה‬ ‫עזרה‬ ‫ערכת‬–‫היטב‬ ‫מאובזרת‬,‫כולל‬ ‫הטיול‬ ‫תקופת‬ ‫לכל‬ ‫מספקת‬ ‫בכמות‬ ‫אישיות‬ ‫תרופות‬,‫או‬ ‫כדורים‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬‫מים‬ ‫לטהור‬ ‫מתקן‬4‫מערכת‬ Sulis–‫לבקבוק‬ ‫ישר‬ ‫מים‬ ‫לטהר‬ ‫היכולה‬‫ה‬‫ל‬ ‫מספיקה‬711‫ליטר‬4‫וסנדלים‬ ‫הליכה‬ ‫נעלי‬-‫למטיילים‬
 • 4. 4 ‫הגשם‬ ‫ביערות‬,‫למים‬ ‫אטימות‬ ‫נעלים‬ ‫עדיף‬4‫יום‬ ‫תרמיל‬,‫טוב‬–‫של‬ ‫בגדלים‬31-35‫ליטר‬,‫שבתרמיל‬ ‫רצוי‬ ‫ל‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬-4‫מים‬ ‫בקבוקי‬,‫לטיול‬ ‫וציוד‬ ‫למעיל‬ ‫מקום‬,‫יומ‬ ‫יום‬ ‫של‬‫יים‬,‫נגד‬ ‫כיסוי‬ ‫יהיה‬ ‫שלתרמיל‬ ‫חשוב‬ ‫גשם‬4‫כביסה‬-‫כביסה‬ ‫וסבון‬ ‫כביסה‬ ‫לתליית‬ ‫גומי‬,‫מקומית‬ ‫מכבסה‬ ‫במציאת‬ ‫בעיה‬ ‫ישנה‬ ‫לעיתים‬,‫במיוחד‬ ‫באזורי‬‫פריפריה‬4‫כסף‬ ‫חגורת‬–‫שונים‬ ‫מקומות‬ ‫בשני‬ ‫לפחות‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫להסתיר‬ ‫רצוי‬4‫נעילה‬-‫נעילת‬ ‫כבל‬ ‫מנעולים‬ ‫וסט‬ ‫תרמיל‬4‫פנס‬‫רזרביות‬ ‫וסוללות‬ ‫ראש‬4‫תוש‬ ‫אל‬-‫חו‬‫מר‬‫וכילה‬ ‫יתושים‬ ‫דוחה‬4‫תצפית‬-‫משקפת‬ ‫ספארי‬ ‫לטיולי‬ ‫הכרחית‬,‫משקפת‬ ‫חוסר‬ ‫בגלל‬ ‫ייחודיים‬ ‫מראות‬ ‫להפסיד‬ ‫חבל‬4‫מצלמה‬–‫נוסף‬ ‫כרטיס‬ ‫רזרביות‬ ‫וסוללות‬4‫טואלט‬ ‫נייר‬-‫זה‬ ‫מצרך‬ ‫להשיג‬ ‫קשה‬ ‫לעיתים‬4‫בישול‬-‫בישול‬ ‫ערכת‬,‫לקחת‬ ‫מומלץ‬ ‫בנזניה‬ ‫או‬ ‫כוהליה‬,‫ספי‬ ‫או‬ ‫כהל‬ ‫להשיג‬ ‫בעיה‬ ‫אין‬‫רט‬,‫הבנזניה‬ ‫לסתימת‬ ‫וגורם‬ ‫מלוכלך‬ ‫לעיתים‬ ‫הבנזין‬,‫יש‬ ‫פילטר‬ ‫עם‬ ‫משפך‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬4‫גז‬ ‫מיכלי‬-‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫המקומות‬ ‫ברוב‬‫ל‬‫רכוש‬,‫הוא‬ ‫גז‬ ‫בלון‬ ‫לקנות‬ ‫שניתן‬ ‫מקום‬ ‫בקניון‬ ‫בקמפלה‬Nakomat4‫במידה‬‫גז‬ ‫על‬ ‫בישול‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫והגעתם‬,‫מומלץ‬‫בחנות‬‫מספר‬ ‫לרכוש‬ ‫זו‬ ‫גז‬ ‫בלונים‬,‫ימי‬ ‫לכל‬ ‫לכם‬ ‫שיספיקו‬‫הטיול‬4 ‫אדם‬ ‫קופי‬-‫גורילה‬+‫שימפנזה‬-‫ב‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬: ‫שימפנזה‬-‫ב‬ ‫אוגנדה‬ ‫במערב‬6‫שמור‬‫ו‬‫ת‬:‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫שמורת‬'‫יסון‬+‫סמליקי‬+‫סמוליקי‬+‫רוונזורי‬+ ‫קיבלה‬+‫אליזבת‬ ‫קווין‬4‫עד‬ ‫רום‬ ‫עד‬ ‫מעדיפות‬ ‫הן‬1,511‫מ‬'‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬4 ‫הרים‬ ‫גורילת‬-‫ב‬ ‫אוגנדה‬ ‫מערב‬ ‫בדרום‬4‫שמורות‬:‫שמורת‬‫בווינ‬‫די‬+‫מגהינגה‬4‫ברום‬ ‫הרים‬ ‫גורילות‬ 4,411-.,311‫מ‬'‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬4 *‫פיגמים‬/‫פיגמאים‬-‫הננסי‬ ‫האדם‬,‫האדם‬ ‫קופי‬ ‫באזורי‬ ‫חי‬,‫הנ‬ ‫בשמורות‬ ‫בסיורים‬ ‫לכן‬"‫באזור‬ ‫לארגן‬ ‫נסו‬ ‫ל‬ ‫הפיגמאים‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫גם‬4 ‫דרום‬-‫אוגנדה‬ ‫מזרח‬ ‫העיר‬‫אנטבה‬(Entebbe) ‫אנטבה‬(Entebbe)-‫אנטבה‬ ‫השם‬ ‫משמעות‬-"‫כיסא‬‫לשבת‬ ‫המלך‬ ‫נהג‬ ‫שם‬ ‫כי‬4‫מהארץ‬ ‫טסים‬ ‫הרוב‬ ‫ליינס‬ ‫אייר‬ ‫אתיופיאן‬ ‫בטיסת‬,‫מת‬"‫ל‬ ‫ומשם‬ ‫אבבה‬ ‫לאדיס‬ ‫א‬-‫אנטבה‬(Entebbe)‫לחופי‬ ‫השוכנת‬‫ימת‬ ‫ויקטוריה‬4‫אקל‬‫וטרופי‬ ‫מאוד‬ ‫לח‬ ‫ים‬‫מ‬‫פנינו‬ ‫את‬ ‫קבל‬,‫קבלת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬‫הכניסה‬ ‫אישור‬‫וההתארגנות‬ ‫הראשונית‬4‫ההגעה‬ ‫עם‬‫יצאו‬ ‫הרכב‬ ‫בעלי‬‫מ‬ ‫בנסיעה‬‫התעו‬ ‫נמל‬‫החדש‬ ‫פה‬‫והמודרני‬(‫ליד‬ ‫עוברים‬ ‫ביציאה‬ ‫הישן‬ ‫התעופה‬ ‫נמל‬,‫בו‬‫התבצע‬‫יונתן‬ ‫מבצע‬/‫אנטבה‬.‫פ‬ ‫עיקר‬‫שבה‬ ‫התעופה‬ ‫ונמל‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫רסומה‬,‫היה‬ ‫ביולי‬1976,‫המקומי‬ ‫התעופה‬ ‫בשדה‬ ‫והונחת‬ ‫נחטף‬ ‫פראנס‬ ‫אייר‬ ‫מטוס‬ ‫כאשר‬,‫סיוע‬ ‫קיבלו‬ ‫החוטפים‬ ‫אוגנדה‬ ‫משליט‬,‫אי‬‫אמין‬ ‫די‬,‫מהנ‬ ‫חילוץ‬ ‫למבצע‬ ‫יצאה‬ ‫ישראל‬‫ידעה‬ ‫המודרנית‬ ‫שההיסטוריה‬ ‫והקשים‬ ‫ועזים‬, ‫סייר‬ ‫של‬ ‫כוח‬‫ו‬‫ת‬‫ואחרים‬,‫נתניהו‬ ‫יוני‬ ‫בפיקוד‬,‫החטופים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫וחילץ‬ ‫בשדה‬ ‫נחת‬,‫מתוך‬115‫חטופים‬ ‫ויהודים‬ ‫ישראלים‬,‫הפעולה‬ ‫במהלך‬ ‫נהרגו‬3‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ט‬‫פים‬,‫החטופות‬ ‫אחת‬,‫ה‬ ‫בת‬ ‫בלוך‬ ‫דורה‬75,‫לבית‬ ‫נלקחה‬ ‫ה‬ ‫הגעת‬ ‫לפני‬ ‫חולים‬‫כוח‬,‫נרצח‬ ‫המבצע‬ ‫ולאחר‬‫א‬ ‫בפקודת‬ ‫ה‬‫אמין‬ ‫ידי‬4‫יוני‬ ‫המבצע‬ ‫מפקד‬ ‫נהרג‬ ‫זה‬ ‫במבצע‬ ‫על‬ ‫לאירוע‬ ‫הקוראים‬ ‫ויש‬ ‫נתניהו‬‫יונתן‬ ‫מבצע‬ ‫שמו‬4‫יום‬ ‫אותו‬ ‫מאז‬,‫המקום‬‫כשטח‬ ‫ומשמש‬ ‫לציבור‬ ‫נסגר‬ ‫סגור‬ ‫צבאי‬4‫הוא‬‫אך‬ ‫בשימוש‬‫די‬‫ומוזנח‬4) ‫וסביבתה‬ ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬: ‫שוק‬-‫ב‬‫אנטבה‬‫מקומי‬ ‫שוק‬,‫של‬ ‫תצרוכתם‬ ‫את‬ ‫המספק‬‫תושבי‬‫המקום‬:‫פירות‬ ‫דוכני‬,‫דגים‬‫מיובשים‬ ‫ויקטוריה‬ ‫מאגם‬ ‫המגיעים‬,‫מ‬ ‫חבלים‬‫צמח‬‫וכמובן‬ ‫האגבה‬,‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫הלאומי‬ ‫המאכל‬:‫בננות‬ ‫תבשיל‬ ‫ירוקות‬,‫קרוי‬'‫מתוקי‬'‫המקומיים‬ ‫בפי‬4 ‫הבוטניים‬ ‫הגנים‬‫אנטבה‬ ‫של‬-‫ב‬ ‫נפתחו‬-1191‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫בזמן‬‫האגם‬ ‫חוף‬ ‫על‬,‫אתנחתא‬ ‫כיום‬ ‫ומהווים‬ ‫וירוקה‬ ‫נעימה‬‫מקמפלה‬ ‫למבקרים‬,‫לעיר‬ ‫קרוב‬ ‫בפיקניק‬ ‫החושקים‬4‫הגנים‬‫מרהיבים‬4‫רחב‬ ‫שטח‬ ‫על‬, ‫ירוק‬ ‫בדשא‬ ‫המכוסה‬,‫באפריקה‬ ‫המצויים‬ ‫העצים‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫נטועים‬4‫חלק‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫ובלתי‬ ‫צפוף‬ ‫גשם‬ ‫יער‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫וא‬ ‫עביר‬‫קולובוס‬ ‫קופי‬ ‫מלא‬ ‫זור‬,‫טבע‬ ‫אוהבי‬–‫להחמיץ‬ ‫לא‬! ‫המאפשרת‬ ‫בנקודה‬ ‫ממוקמים‬ ‫הגנים‬‫תצפית‬‫א‬ ‫על‬ ‫יפה‬‫ויקטוריה‬ ‫גם‬4‫ומפוזרים‬ ‫מטופחים‬ ‫מאוד‬ ‫הגנים‬, ‫ומנוחה‬ ‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ ‫בתחומם‬,‫הם‬‫מתחמים‬ ‫למספר‬ ‫מחולקים‬,‫הצמחייה‬ ‫סוג‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫שילוט‬ ‫יש‬‫אך‬‫מי‬ ‫נשכר‬ ‫יצא‬ ‫מדריך‬ ‫שלוקח‬4‫בסיפורים‬ ‫ומלווים‬ ‫מקצועיים‬ ‫ההסברים‬,‫והטבע‬ ‫הגננות‬ ‫לחובבי‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬4
 • 5. 5 ‫פרטים‬‫והעלויות‬ ‫ההגעה‬ ‫לגבי‬ ‫ומידע‬,‫ניתן‬‫הלינה‬ ‫ובמקומות‬ ‫לתיירים‬ ‫המידע‬ ‫בתחנת‬ ‫לקבל‬4‫הכניסה‬ ‫בתשלום‬4 ‫חיות‬ ‫גן‬‫חינוכי‬ ‫כמרכז‬-‫נקרא‬:Wildlife Uganda,‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫לבילוי‬ ‫מדהים‬ ‫מקום‬‫מסודר‬ ‫והמקום‬ ‫הילדים‬ ‫לקהל‬ ‫ומותאם‬4‫ה‬‫חיות‬‫ט‬ ‫יחסית‬ ‫בתנאים‬ ‫נמצאות‬‫ו‬‫בים‬,‫נקי‬ ‫המקום‬,‫ו‬ ‫משולט‬‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫יש‬ ‫ה‬‫חינוכית‬ ‫תוכנית‬ ‫לילדים‬ ‫מעביר‬4‫מקצועי‬ ‫מאוד‬4 ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫על‬ ‫שייט‬–‫תיירותי‬ ‫שייט‬ ‫מארגנות‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬‫באגם‬ ‫לאיים‬‫ולחופיו‬,‫נחמד‬4 ‫אנטבה‬ ‫של‬ ‫הישן‬ ‫התעופה‬ ‫שדה‬–‫המקיפה‬ ‫הגדר‬‫מהו‬‫ו‬‫פופולארי‬ ‫אתר‬ ‫ה‬‫ל‬‫ישראלים‬,‫מזכרת‬‫ל‬‫אירוע‬ ‫החטיפ‬‫ו‬ ‫ה‬‫ה‬‫ש‬‫על‬ ‫חרור‬‫ידי‬‫ישראל‬4 ‫הזוחלים‬ ‫כפר‬-‫מתחם‬3‫ק‬"‫לזוחלי‬ ‫מוקדש‬ ‫וכולו‬ ‫מהעיר‬ ‫מ‬‫תבל‬ ‫מחלקי‬ ‫וקצת‬ ‫באפריקה‬ ‫ם‬‫אחרים‬4‫במקום‬ ‫הדרכה‬ ‫מקבלים‬4‫הכנ‬‫בתשלום‬ ‫יסה‬4 ‫המשווה‬ ‫קו‬-‫לאנטבה‬ ‫מערבית‬ ‫דרום‬ ‫נמצא‬4‫טוב‬ ‫מקום‬‫ל‬‫המשווה‬ ‫בקו‬ ‫פיקניק‬,‫צילומים‬ ‫אחרי‬‫בשלט‬ ‫המיוחד‬‫בח‬ ‫ושיטוט‬‫המזכרות‬ ‫נויות‬,‫המקום‬ ‫את‬ ‫הממלאות‬‫מסעדות‬ ‫שתי‬ ‫וגם‬4 ‫לינה‬–‫בעי‬‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫שפע‬ ‫ר‬,‫שונות‬ ‫ברמות‬4‫א‬‫מראש‬ ‫מקום‬ ‫הזמנתם‬ ‫לא‬ ‫ם‬,‫ההחלטה‬ ‫קבלת‬ ‫לפני‬,‫תכנסו‬ ‫לבדוק‬‫חדרים‬,‫ושירותים‬ ‫מקלחות‬4 ‫אוכל‬–‫יש‬‫ושווקים‬ ‫מסעדות‬ ‫שפע‬,‫בסיסיים‬ ‫היגיינה‬ ‫כללי‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬,‫רחוב‬ ‫בדוכני‬ ‫לאכול‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬, ‫מלוכלכים‬ ‫די‬ ‫רובם‬4 ‫הגעה‬–‫התעופה‬ ‫לשדה‬ ‫בטיסה‬‫או‬‫מקניה‬ ‫בשייט‬/‫טנזניה‬,‫אג‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫גם‬ ‫היושבות‬‫ם‬‫ויקטוריה‬‫או‬‫על‬ ‫ברכב‬ ‫כביש‬119,‫ה‬‫הבירה‬ ‫מקמפלה‬ ‫מגיע‬4 ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬Lake Victoria)) ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬‫במדינה‬ ‫וחשובה‬ ‫גדולה‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬4‫ל‬ ‫ושייך‬ ‫לקמפלה‬ ‫מדרום‬ ‫נמצא‬ ‫האגם‬-3‫מדינות‬ ‫ב‬ ‫הגובלות‬‫ו‬:‫אוגנדה‬,‫וטנזניה‬ ‫קניה‬4‫זהו‬‫אפריקה‬ ‫באגמי‬ ‫הגדול‬+‫בג‬ ‫השני‬ ‫המתוקים‬ ‫המים‬ ‫אגם‬‫ודלו‬ ‫בעולם‬4.5%‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫בשטחה‬ ‫נמצאים‬ ‫משטחו‬4‫ותפקידו‬ ‫בגודלו‬ ‫האגם‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬,‫כמוצא‬(‫המקור‬) ‫ל‬‫הלבן‬ ‫נילוס‬,‫מהאגם‬ ‫היוצא‬,‫הכחול‬ ‫לנילוס‬ ‫בסודן‬ ‫חובר‬‫וזורם‬‫כ‬ ‫משם‬-‫נילוס‬,‫התיכון‬ ‫והים‬ ‫למצרים‬ ‫עד‬4 ‫הוא‬ ‫האגם‬‫באזור‬ ‫הגדול‬ ‫המים‬ ‫מקור‬,‫אלפי‬ ‫בשטחו‬‫קטנים‬ ‫איים‬,‫מסתור‬ ‫מקום‬ ‫המהווים‬‫גידול‬ ‫ובית‬‫לבעלי‬ ‫באזור‬ ‫חיים‬4 ‫באגם‬ ‫תיירות‬ ‫פעילויות‬: ‫האגם‬ ‫חופי‬–‫חוף‬Mirembe-‫חופשה‬ ‫בו‬ ‫לבלות‬ ‫נחמד‬ ‫מקום‬4‫לאורך‬‫ה‬‫פעילויות‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬ ‫חופים‬,‫חלקן‬ ‫נופש‬ ‫פעילויות‬,‫המבוססות‬‫וחלק‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬ ‫על‬‫ן‬‫תיירותיות‬ ‫פעילויות‬4‫לא‬‫בשל‬ ‫האגם‬ ‫במי‬ ‫לרחוץ‬ ‫ו‬ ‫מחד‬ ‫בבילהרציה‬ ‫להידבק‬ ‫האפשרות‬‫מאידך‬ ‫תנין‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬44 ‫המעבורת‬ ‫ליד‬-‫דוכני‬‫שוק‬‫הכפר‬ ‫ובתי‬‫הסמוך‬4‫לשוטט‬ ‫נחמד‬4 ‫באגם‬ ‫תיירותי‬ ‫שייט‬–‫תיירותי‬ ‫מאוד‬ ‫השייט‬,‫ח‬ ‫של‬ ‫לאורכם‬ ‫הוא‬ ‫ממנו‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬‫האגם‬ ‫ופי‬,‫מוקדש‬ ‫חלק‬ ‫הרבים‬ ‫לאיים‬4 ‫באיים‬ ‫הביקור‬-‫מאוד‬ ‫חוויתי‬ ‫הוא‬,‫מיוערים‬ ‫איים‬ ‫יש‬,‫עושים‬ ‫עליהם‬‫קצר‬ ‫רגלי‬ ‫טיול‬‫ב‬‫יער‬‫ו‬‫מגוון‬ ‫פוגשים‬ ‫ציפורים‬ ‫של‬4‫חלקם‬‫קינון‬ ‫כמקום‬ ‫משמשים‬‫לציפורים‬‫ולכן‬‫מח‬ ‫אלה‬ ‫איים‬‫ו‬‫הטיול‬ ‫לתחום‬ ‫ץ‬,‫בכדי‬‫לאפשר‬ ‫להתרבות‬ ‫לציפורים‬4‫יש‬‫הרבה‬‫לביקור‬ ‫מעניינים‬ ‫איים‬:‫ססה‬ ‫איי‬(Sesse Island)-‫בנופש‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬ ‫נינוח‬,‫מ‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫נסו‬-1.‫ססה‬ ‫איי‬,‫שבצפון‬-‫מערב‬‫ה‬‫אגם‬,‫ש‬-.1‫מתוכם‬‫מיושבים‬4‫הרוב‬‫לא‬‫מיושבים‬ ‫לכך‬ ‫גרם‬ ‫ומיקומם‬,‫במדינה‬ ‫האזרחים‬ ‫מלחמת‬ ‫בשנות‬ ‫כמעט‬ ‫נפגעו‬ ‫שלא‬4‫ניתן‬‫של‬ ‫רבים‬ ‫מינים‬ ‫בהם‬ ‫לראות‬ ‫ציפורים‬‫קופים‬ ‫גם‬ ‫ולעתים‬,‫ותנינים‬ ‫היפופוטמים‬4‫המתוי‬ ‫האי‬‫י‬‫ר‬‫ססה‬ ‫באיי‬ ‫והגדול‬‫הוא‬-‫האי‬‫בוגאלה‬ (Buggala Island),‫ב‬ ‫הנגיש‬‫ת‬‫חבורה‬‫יחסי‬ ‫גדול‬ ‫מבחר‬ ‫יש‬ ‫ובו‬‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫של‬ ‫ת‬,‫שונות‬ ‫ברמות‬4‫חביב‬ ‫הוא‬ ‫התרמילאים‬‫באנדה‬ ‫האי‬(Banda Island)‫השקט‬43‫שעות‬‫הפלגה‬‫אל‬-‫האי‬‫קלנגולה‬,‫להישאר‬ ‫כדאי‬ ‫ללון‬4-‫לאיים‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬‫אל‬ ‫מקמפלה‬ ‫לנסוע‬ ‫יש‬‫בוקקטה‬(Bukakata)‫האיים‬ ‫אל‬ ‫במעבורת‬ ‫ומשם‬4‫כמו‬ ‫כן‬,‫מ‬ ‫קטנות‬ ‫עץ‬ ‫בסירות‬ ‫בשיט‬ ‫לאיים‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬-‫קא‬‫סניי‬(Kasenyi),‫של‬ ‫נסיעה‬ ‫במרחק‬ ‫הנמצאת‬35 ‫מקמפלה‬ ‫דרומה‬ ‫דקות‬4 ‫מקלט‬‫שימפנזים‬‫ב‬‫נגאמבה‬ ‫אי‬-‫של‬ ‫מרחק‬ ‫לשוט‬ ‫ניתן‬43‫קילומטר‬‫מאנטבה‬‫אל‬‫השימפנזים‬ ‫מקלט‬ ChimpanzeeNgamba Island
 • 6. 6 Sancturary4‫האי‬ ‫על‬‫חיה‬‫שימפנזים‬ ‫קבוצת‬,‫מבעלים‬ ‫שנלקחו‬,‫כחוק‬ ‫שלא‬ ‫אותם‬ ‫שהחזיקו‬‫ניתן‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫ל‬‫לטבע‬ ‫השיבם‬4‫מקרוב‬ ‫לראותם‬ ‫ניתן‬ ‫ההאכלה‬ ‫בשעות‬,‫הטבע‬ ‫בשמורות‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫הצלחתם‬ ‫לא‬ ‫אם‬4 ‫למקלט‬ ‫להיכנס‬ ‫מורשים‬ ‫לא‬ ‫המבקרים‬‫קטן‬ ‫מגודר‬ ‫לשטח‬ ‫ומוגבלים‬,‫הקופים‬ ‫על‬ ‫להשקיף‬ ‫אפשר‬ ‫ממנו‬4‫עם‬ ‫זאת‬,‫למקלט‬ ‫נדיבה‬ ‫לתרומה‬ ‫בתמורה‬,‫לטיול‬ ‫השימפנזים‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫ואף‬ ‫אחד‬ ‫ליום‬ ‫למטפל‬ ‫להפוך‬ ‫אפשר‬ ‫ביער‬4‫באנטבה‬ ‫או‬ ‫בקמפלה‬ ‫טיולים‬ ‫חברות‬ ‫דרך‬ ‫ביקור‬ ‫לתאם‬ ‫יש‬4 ‫תחבורה‬–‫עור‬ ‫מהווה‬ ‫האגם‬‫בו‬ ‫הגובלות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫תחבורה‬ ‫ק‬4‫במ‬‫בקווים‬ ‫מעבורות‬ ‫פועלות‬ ‫קום‬ ‫סדירים‬,‫סירות‬ ‫מופעלות‬ ‫בנוסף‬/‫מעבורות‬‫תיירות‬ ‫למטרות‬,‫הש‬‫טו‬‫ת‬‫האגם‬ ‫ברחבי‬ ‫השונות‬ ‫האטרקציות‬ ‫בין‬4 ‫אוכל‬–‫וביש‬ ‫התיירות‬ ‫במרכזי‬‫האגם‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ‫הנמצאים‬ ‫ובים‬,‫יש‬‫רמות‬ ‫במגוון‬ ‫מסעדות‬,‫ברובן‬‫דגים‬ ‫מגוון‬4 ‫מהמקומות‬ ‫בחלק‬ ‫שווקים‬ ‫יש‬,‫ופרות‬ ‫ירקות‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬,‫מים‬-‫מינרלים‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫סגורים‬ ‫בבקבוקים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מומלץ‬4 ‫לינה‬–‫האגם‬ ‫חופי‬ ‫לאורך‬‫קיימים‬‫רמות‬ ‫במגוון‬ ‫מלונות‬,‫פשוט‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫בכפרים‬‫ים‬ ‫וזולים‬4 ‫העיר‬‫קמפלה‬(Kampala) ‫קמפלה‬(Kampala)‫המדינה‬ ‫במרכז‬ ‫נמצאת‬ ‫הבירה‬,‫בקרב‬‫וכ‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫ת‬.1‫ק‬"‫מאנטבה‬ ‫מ‬4‫היא‬ ‫בשנת‬ ‫החליפה‬1964‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫הלאומית‬ ‫לבירתה‬ ‫והפכה‬ ‫אנטבה‬ ‫את‬4‫בשנת‬1979‫מהלומה‬ ‫העיר‬ ‫ספגה‬ ‫בהפיכה‬ ‫קשה‬,‫נית‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מהשלטון‬ ‫אמין‬ ‫אידי‬ ‫את‬ ‫שהורידה‬‫לחרבן‬ ‫זכר‬ ‫לראות‬ ‫ן‬,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אך‬,‫קיימים‬ ‫מפותחים‬ ‫אזורים‬ ‫בעיר‬.‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫שדרוג‬ ‫עברו‬ ‫התשתית‬ ‫מערכות‬,‫הכבישים‬ ‫בתשתית‬ ‫הן‬ ‫תיירותית‬ ‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫והתקשורת‬4‫לתייר‬ ‫ובטוחה‬ ‫נעימה‬ ‫ומאוד‬ ‫רגועה‬ ‫העיר‬ ‫היום‬4‫בי‬‫אוגנדה‬ ‫רת‬,‫היא‬ ‫ותוססת‬ ‫גדולה‬ ‫עיר‬‫ביר‬ ‫לערי‬ ‫יחסית‬ ‫ובטוחה‬‫אפריקאיות‬ ‫ה‬‫אחרות‬4‫ב‬ ‫לטייל‬ ‫ניתן‬‫ה‬‫פחד‬ ‫ללא‬ ‫האור‬ ‫בשעות‬, ‫הרבות‬ ‫ממסעדותיה‬ ‫ליהנות‬,‫הלילה‬ ‫ומועדוני‬ ‫הפאבים‬4 -‫קמפלה‬ ‫המילה‬,‫מ‬ ‫מורכבת‬"‫מלך‬"‫ו‬"‫אימפלה‬‫הראשון‬ ‫מוטסה‬ ‫המלך‬ ‫כי‬–‫באזור‬ ‫בחר‬ ‫זה‬ ‫גבעות‬,‫האה‬ ‫הציד‬ ‫כאזור‬‫עליו‬ ‫וב‬,‫א‬ ‫של‬ ‫עדרים‬ ‫למקום‬ ‫והביא‬‫מפלות‬(‫אנטילופות‬ ‫של‬ ‫סוג‬4) ‫העיר‬ ‫מבנה‬-‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫המצומצם‬ ‫המודרני‬ ‫במרכז‬,‫משרדים‬ ‫ובנייני‬ ‫טובים‬ ‫מלונות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬4‫העיר‬ ‫שאר‬ ‫על‬ ‫מתפרסת‬7‫שטח‬ ‫ועל‬ ‫גבעות‬ ‫ק‬ ‫הרבה‬ ‫של‬"‫רבועים‬ ‫מ‬4‫זהו‬‫בנינים‬ ‫של‬ ‫גיבוב‬,‫אך‬‫מלכים‬ ‫קברי‬ ‫בעיר‬ ‫יש‬,‫מסגד‬,‫ושווקים‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫תוססים‬4 *‫הטיול‬ ‫תחילת‬‫בקמפלה‬‫הבירה‬,‫אפש‬ ‫בדיקת‬ ‫מאפשר‬‫וע‬ ‫רויות‬‫דכונים‬,‫ותחנת‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫לתיירים‬ ‫המידע‬4 ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬:‫תיירות‬ ‫אתרי‬ ‫מגוון‬ ‫בעיר‬,‫ולהתעדכן‬ ‫לברר‬ ‫מאוד‬ ‫כדאי‬,‫המידע‬ ‫ותחנות‬ ‫במלונות‬ ‫לתיירים‬,‫אירועים‬ ‫על‬4 ‫מלך‬ ‫ארמון‬Buganda–‫השליט‬ ‫את‬ ‫שימש‬ ‫הארמון‬,‫הבוגנדה‬ ‫שבט‬ ‫של‬ ‫המלך‬(Tribe Hbognda), ‫חומ‬‫מפתיעים‬ ‫קצת‬ ‫הבנייה‬ ‫רי‬‫ביחס‬‫ל‬‫ארמון‬,‫מקש‬ ‫בנוי‬ ‫המבנה‬‫וצורתו‬–‫איגלו‬4‫זהו‬‫מ‬‫בעל‬ ‫בנה‬‫חשיבות‬ ‫רבה‬‫המקומית‬ ‫וההיסטוריה‬ ‫למסורת‬4‫הוא‬ ‫בארמון‬ ‫האטרקציות‬ ‫אחת‬ ‫והצינוק‬ ‫העינויים‬ ‫חדר‬,‫בשיא‬ ‫שהיו‬"‫תפארתם‬"‫אמין‬ ‫אידי‬ ‫הדיקטטור‬ ‫של‬ ‫שלטונו‬ ‫בימי‬4‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬4 ‫המלכים‬ ‫קברי‬–‫ה‬ ‫בפי‬ ‫או‬‫מקומיים‬-‫קשובי‬ ‫קברי‬(Kasubi),‫ק‬ ‫אלה‬‫ממלכת‬ ‫של‬ ‫האחרונים‬ ‫המלכים‬ ‫ברי‬ Buganda,‫אוגנדה‬ ‫מלכי‬ ‫של‬ ‫הארמון‬ ‫וחצר‬ ‫בארמון‬ ‫מדובר‬,‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מסוף‬-194‫הראש‬ ‫למלך‬‫היו‬ ‫ון‬1. ‫מסיפיליס‬ ‫מת‬ ‫והוא‬ ‫נשים‬44‫הארמון‬,‫הוא‬‫המבנה‬‫בעולם‬ ‫הגדול‬‫שמקורה‬‫בקש‬4‫בשנת‬4111‫הוכרז‬ ‫האתר‬ ‫ע‬"‫אונסק‬ ‫י‬"‫כ‬ ‫ו‬"‫אתר‬‫עולמי‬ ‫מורשת‬"4‫מסורתי‬ ‫קבורה‬ ‫כמקום‬ ‫הקבקאסים‬ ‫מלכי‬ ‫את‬ ‫שימש‬ ‫האתר‬‫ומכאן‬ ‫המקומית‬ ‫להיסטוריה‬ ‫חשיבותו‬4‫של‬ ‫קברם‬ ‫נמצאים‬ ‫באתר‬.‫האחרונים‬ ‫המלכים‬:Muteesa‫הראשון‬, Muwanga‫השני‬,‫דאודי‬Chwa‫השני‬,‫אדוארד‬Muteesa‫השני‬4‫ב‬4111‫מ‬‫י‬‫לשרוף‬ ‫ניסה‬ ‫שהו‬‫את‬ ‫המתחם‬,‫בחלק‬ ‫לפחות‬ ‫הצליח‬ ‫הוא‬,‫נשרף‬ ‫הראשי‬ ‫המבנה‬,‫כ‬‫טוב‬ ‫לא‬ ‫ניראה‬ ‫המקום‬ ‫עת‬,‫לשחזר‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫האתר‬ ‫את‬4‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הדרכה‬ ‫מוצעת‬,‫בסוף‬ ‫דעתכם‬ ‫לשיקול‬ ‫לטיפ‬ ‫כפוף‬4‫הדרכה‬ ‫לקחת‬ ‫כדאי‬,‫מקבלים‬ ‫כי‬ ‫סקירה‬‫די‬‫מדו‬‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫המאוחרת‬ ‫הפוליטית‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫של‬ ‫יקת‬4‫נמצא‬ ‫האתר‬‫כ‬5‫ק‬"‫ויש‬ ‫מהעיר‬ ‫מ‬
 • 7. 7 ‫סדירה‬ ‫תחבורה‬4 ‫אוג‬ ‫מוזיאון‬‫נדה‬-‫בקמפלה‬ ‫נמצא‬4‫דל‬,‫יש‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫אך‬4 ‫ע‬ ‫הגדול‬ ‫המסגד‬"‫קדפי‬ ‫ש‬–‫במסגד‬ ‫לבקר‬ ‫ניתן‬4‫המ‬‫מבחוץ‬ ‫מרשים‬ ‫בנה‬,‫מהפה‬ ‫נפלט‬ ‫פנימה‬ ‫הכניסה‬ ‫עם‬ ‫וו‬‫א‬‫גדול‬ ‫וו‬,‫מרשים‬ ‫המסגד‬ ‫פנים‬, ‫זו‬‫ל‬ ‫הזדמנות‬‫י‬‫מהיופי‬ ‫הנות‬4‫ל‬ ‫בקרוב‬ ‫לעלות‬ ‫ניתן‬ ‫בסיום‬311‫מדרגות‬,‫הצריח‬ ‫לראש‬,‫משתלם‬ ‫המאמץ‬, ‫התצפית‬‫מאו‬ ‫מרשימה‬‫ד‬4 ‫נדאר‬ ‫מרכז‬(Cultura Ndere)‫וריקודים‬ ‫למוסיקה‬–‫נחמד‬ ‫מקום‬,‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬‫מסורתיים‬ ‫ריקודים‬ ‫השבטים‬ ‫של‬‫ה‬‫מ‬‫אוגנדה‬ ‫את‬ ‫רכיבים‬4‫מסורתיות‬ ‫בתלבושות‬ ‫מתלבשים‬ ‫הרקדנים‬,‫תרבותית‬ ‫חוויה‬ ‫זו‬4 ‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬4‫יש‬-‫מזכרות‬ ‫שוק‬‫בעיר‬=‫באוגנדה‬ ‫מסוגו‬ ‫היחיד‬4 ‫המרכזי‬ ‫השוק‬(Owino Market)-‫ובדים‬ ‫בגדים‬ ‫היא‬ ‫בשוק‬ ‫הסחורה‬ ‫עיקר‬,‫פ‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫י‬‫רות‬‫ו‬‫ירקות‬4 ‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫למקום‬ ‫להקדיש‬4 ‫הקרנפים‬ ‫מקלט‬Ziwa Rhino Sanctuary-‫הקרנפים‬ ‫כל‬ ‫ונכחדו‬ ‫כמעט‬ ‫באוגנדה‬‫עד‬1914‫צייד‬ ‫בגלל‬ ‫האזרחים‬ ‫ומלחמות‬ ‫חוקי‬ ‫לא‬4‫הובאו‬ 6‫שפה‬ ‫רחבי‬ ‫קרנפים‬"(‫לבנים‬)"‫שפה‬ ‫צרי‬ ‫גם‬ ‫ויביאו‬ ‫אפריקה‬ ‫מדרום‬"(‫ש‬‫חורים‬4)"‫של‬ ‫אלקטרונית‬ ‫גדר‬ 61‫ק‬"‫מגינה‬ ‫סולארית‬ ‫המוזנת‬ ‫מ‬ ‫החיות‬ ‫על‬4‫לקמפלה‬ ‫מצפון‬ ‫נמצא‬ ‫המקלט‬,‫של‬ ‫נסיעה‬‫כשעתיים‬4‫ב‬‫שמורה‬‫ה‬‫מגודרת‬,‫הגנה‬‫ע‬‫ל‬‫חיות‬‫נוספות‬4 ‫במתחם‬ ‫הקרנפים‬‫רבייה‬ ‫גרעין‬ ‫הם‬‫מכן‬ ‫ולאחר‬,‫יבוצע‬‫שחר‬‫ו‬‫המתאימות‬ ‫לשמורות‬ ‫רם‬4‫ניתן‬ ‫למקלט‬ ‫טיול‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫לארגן‬‫הטיו‬‫לים‬4‫ה‬‫נמצא‬ ‫מקלט‬‫לעיירה‬ ‫מערבית‬Nakasongola‫כ‬7‫ק‬"‫מהכביש‬ ‫מ‬ ‫הראשי‬,‫פ‬ ‫ושני‬ ‫שילוט‬ ‫יש‬‫הכביש‬ ‫לצד‬ ‫קרנפים‬ ‫סלי‬,‫אי‬‫לפספס‬ ‫אפשר‬4‫יש‬‫מודרכים‬ ‫סיורים‬4 ‫אנטבה‬(Entebbe)-‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫בצפון‬ ‫נמצאת‬,‫לקמפלה‬ ‫מדרום‬,‫כשע‬‫ה‬‫בלבד‬ ‫נסיעה‬4‫ר‬'‫אנטבה‬4 ‫לינה‬–‫בקמפלה‬‫המאפשר‬ ‫מלונות‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬‫מבקר‬ ‫לכל‬ ‫מסודרת‬ ‫לינה‬4‫המלון‬ ‫למיקום‬ ‫בהתאם‬ ‫הלינה‬ ‫עלויות‬ ‫בו‬ ‫הניתנת‬ ‫השירותים‬ ‫ורמת‬4‫הוסטל‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬Red Chilly,‫נחמד‬ ‫מקום‬,‫ה‬ ‫בפרבר‬ ‫ממוקם‬‫ירוק‬ ‫בקמפלה‬,‫ב‬ ‫דורמס‬ ‫חדרי‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫כ‬9$4‫כ‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫קמפינג‬ ‫חניון‬ ‫יש‬ ‫העיר‬ ‫בשולי‬1$4‫נחמד‬ ‫המקום‬ ‫טובים‬ ‫תנאים‬ ‫ומציע‬,‫ע‬ ‫מקלחות‬ ‫כולל‬‫חומים‬ ‫מים‬ ‫ם‬4‫ב‬-Natate Road‫אכסניית‬ ‫נמצאת‬Back Packers ‫נ‬ ‫אכסניה‬‫עימה‬,‫יקרה‬ ‫ולא‬ ‫מאורגנת‬–‫מותאמת‬‫לחלוטין‬,‫המערבי‬ ‫לתייר‬(6$‫לאוהל‬ ‫לאדם‬,‫לא‬ ‫וחדרים‬ ‫יקרים‬),‫קצת‬ ‫אם‬ ‫גם‬‫מבודדת‬4‫אליה‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬,‫בקלות‬‫מהמרכז‬,‫על‬‫בודה‬ ‫בודה‬43‫נוספים‬ ‫יתרונות‬ ‫מגוון‬ ‫תפריט‬ ‫הם‬ ‫זו‬ ‫באכסניה‬,‫גדולים‬ ‫תיקים‬ ‫להשאיר‬ ‫ואפשרות‬ ‫אינטרנט‬,‫לקמפלה‬ ‫מחוץ‬ ‫כשנוסעים‬4‫מלון‬ ‫זול‬,‫הוטל‬ ‫קרלטון‬-‫נעים‬ ‫כמקום‬ ‫שהתגלה‬,‫מאד‬ ‫נקי‬,‫מעולה‬ ‫לוגיסטי‬ ‫ומיקום‬ ‫טוב‬ ‫ויחס‬ ‫נחמד‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ (‫ל‬ ‫קרוב‬-Taxi park,‫ל‬-Bus park‫ולשוק‬ ‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫לרחוב‬),‫התשלום‬31$‫ללילה‬(‫לחדר‬ ‫מקלחת‬ ‫עם‬,‫שירות‬‫ים‬,‫חמים‬ ‫מים‬,‫מאוורר‬,‫כילות‬,‫טלביזיה‬,‫בוקר‬ ‫וארוחת‬ ‫מקרר‬4) ‫אוכל‬–‫יש‬‫תפריטים‬ ‫ובמגוון‬ ‫רבות‬ ‫מסעדות‬,‫מסעדות‬ ‫המפעילים‬ ‫מלונות‬ ‫ישנם‬,‫הניתנים‬ ‫מהשירותים‬ ‫כחלק‬ ‫לתייר‬4‫מקומיים‬ ‫מאכלים‬ ‫לנסות‬ ‫שאוהב‬ ‫מי‬,‫הרחוב‬ ‫לדוכני‬ ‫או‬ ‫הקטנות‬ ‫למסעדות‬ ‫לרחוב‬ ‫שיצא‬ ‫מומלץ‬ ‫מקומי‬ ‫תפריט‬ ‫המציעים‬4‫י‬‫אוכל‬ ‫לאכול‬ ‫מומלץ‬ ‫ולכן‬ ‫בעייתית‬ ‫אלה‬ ‫במקומות‬ ‫ההיגיינה‬ ‫שרמת‬ ‫לזכור‬ ‫ש‬ ‫מבושל‬4‫העצמאי‬ ‫הבישול‬ ‫לחובב‬,‫בעיר‬ ‫מהסופרים‬ ‫בחלק‬ ‫גז‬ ‫בלוני‬ ‫מצאנו‬4‫קניות‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬‫בשוק‬ ‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬,‫משהו‬ ‫וחסר‬ ‫במידה‬ ‫בישול‬ ‫ציוד‬ ‫וכן‬ ‫בזול‬ ‫מזון‬ ‫מצרכי‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬4 ‫לתיירים‬ ‫מידע‬–‫מ‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬‫בסביבה‬ ‫באתרים‬ ‫וטיולים‬ ‫ספארי‬ ‫טיולי‬ ‫ארגנות‬,‫למידע‬ ‫מקור‬ ‫מהוות‬ ‫הן‬ ‫עדכני‬4‫הלינה‬ ‫במקומות‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫ומידע‬ ‫לתיירים‬ ‫מידע‬ ‫תחנות‬ ‫ישנן‬ ‫בנוסף‬4‫אל‬ ‫לסור‬ ‫כדאי‬‫משרדי‬ ‫האוגנדית‬ ‫הבר‬ ‫חיות‬ ‫רשות‬(Uganda Wildlife Authority, UWA),‫באחד‬ ‫מקום‬ ‫הזמנתם‬ ‫טרם‬ ‫אם‬ ‫הצפייה‬ ‫מסיורי‬‫בגורילות‬/‫שימפנזים‬4‫הלאומיים‬ ‫הפארקים‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫עלוני‬ ‫גם‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫ברשות‬4 ‫לילה‬ ‫חיי‬–‫התיירות‬ ‫לשירותי‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫התפתחות‬ ‫חלה‬,‫כגון‬ ‫בילוי‬ ‫מקומות‬ ‫פיתוח‬ ‫גם‬ ‫ביניהם‬:‫פאבים‬, ‫מסעדות‬,‫ועוד‬ ‫דיסקוטקים‬4 ‫העיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja) ‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫באוגנדה‬ ‫בגודלה‬ ‫השנייה‬ ‫העיר‬4‫כ‬ ‫נמצאת‬ ‫העיר‬15‫ק‬"‫קמפלה‬ ‫לבירה‬ ‫מזרחית‬ ‫צפון‬ ‫מ‬, ‫באוטובוס‬ ‫נסיעה‬ ‫שעתיים‬ ‫בערך‬‫או‬‫מאנטבה‬,‫מזרחה‬ ‫קצרה‬ ‫בנסיעה‬4‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬ ‫ממוקמת‬ ‫העיר‬
 • 8. 8 ‫הנילוס‬ ‫ומקורות‬,‫והיום‬ ‫תיירותי‬ ‫לפיתוח‬ ‫הביאו‬ ‫והמיקום‬ ‫הנוף‬,‫וטיול‬ ‫תיירות‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫העיר‬‫גדול‬ ‫ים‬,‫עם‬ ‫טובים‬ ‫תיירות‬ ‫שירותי‬4‫הי‬ ‫העיר‬‫י‬‫עד‬ ‫תה‬1916‫קטן‬ ‫דייגים‬ ‫כפר‬,‫בשנת‬1917‫בפיתוח‬ ‫החלו‬ ‫הבריטים‬ ‫הי‬ ‫לשנת‬ ‫נחשבת‬ ‫וזו‬ ‫המקום‬‫ו‬‫העיר‬ ‫וסדות‬4‫גאוותה‬‫הקטנה‬ ‫העיר‬ ‫של‬‫במיקומה‬,‫הלבן‬ ‫הנילוס‬ ‫נהר‬ ‫מוצא‬ ‫בה‬ ‫הממוקמים‬ ‫הלאומית‬ ‫הבירה‬ ‫מפעלי‬ ‫ואפילו‬,‫הגועש‬ ‫הנהר‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫נושאים‬4‫ה‬‫המרכזית‬ ‫אטרקציה‬ ‫הנהר‬ ‫על‬ ‫רפטינג‬ ‫טיולי‬ ‫היא‬,‫בדרגה‬ ‫המדורג‬54‫אחד‬ ‫יום‬ ‫נמשכים‬ ‫אלו‬ ‫סיורים‬,‫מג‬ ‫ויוצאים‬'‫או‬ ‫ינגה‬ ‫מקמפלה‬4‫מסלול‬ ‫ולכולן‬ ‫הסיורים‬ ‫את‬ ‫המארגנות‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬‫למדי‬ ‫זהה‬4 ‫הנילוס‬‫הלבן‬-‫ועובר‬ ‫ויקטוריה‬ ‫מאגם‬ ‫יוצא‬‫ג‬ ‫ליד‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫צפונה‬ ‫בדרכו‬4‫זה‬‫מ‬ ‫ברוחב‬ ‫נהר‬‫אות‬ ‫מטרים‬4‫צפים‬ ‫פלסטיק‬ ‫בקבוקי‬ ‫ראינו‬ ‫השייט‬ ‫לאורך‬,‫הנילוס‬ ‫לדייגי‬ ‫סימון‬ ‫שזה‬ ‫לנו‬ ‫והוסבר‬,‫השאירו‬ ‫היכן‬ ‫הנילוס‬ ‫נסיכת‬ ‫דגי‬ ‫ללכידת‬ ‫שלהם‬ ‫הרשתות‬ ‫את‬4 ‫הע‬ ‫אתריה‬‫י‬‫קריים‬‫הם‬:‫הלבן‬ ‫והנילוס‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬4‫האזור‬ ‫לכפרי‬ ‫טיול‬,‫על‬ ‫שומרים‬ ‫עדיין‬ ‫שחלקם‬ ‫חייהם‬ ‫וצורת‬ ‫המסורת‬,‫לדוגמא‬:‫החקל‬‫עץ‬ ‫מחרשת‬ ‫עם‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫מעבדים‬ ‫עדיין‬ ‫בכפרים‬ ‫אים‬,‫הנמשכת‬ ‫ע‬"‫שוורים‬ ‫י‬4‫לעיר‬ ‫בצמוד‬,‫הנ‬ ‫על‬‫ילוס‬,‫ישנו‬‫גדול‬ ‫סכר‬,‫בשנת‬ ‫עוד‬ ‫שניבנה‬195.,‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫הסכר‬‫מ‬‫תחנת‬ ‫הידרואלקטרית‬ ‫חשמל‬,‫חשמ‬ ‫המספקת‬‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫ואף‬ ‫האזור‬ ‫לכל‬ ‫ל‬4‫במקום‬ ‫שישנן‬ ‫הפעילויות‬ ‫בין‬,‫ניתן‬ ‫באנג‬ ‫לקפוץ‬'‫י‬,‫בקיאקי‬ ‫שייט‬‫ם‬,‫רפידים‬ ‫עם‬ ‫רפטינג‬,‫שטח‬ ‫אופני‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬ ‫מסלולי‬,‫ועוד‬ ‫סוסים‬ ‫טיולי‬4 ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬ ‫הנילוס‬ ‫למקורות‬ ‫שייט‬–‫ת‬ ‫סירות‬ ‫יש‬‫הנילוס‬ ‫נהר‬ ‫על‬ ‫שייט‬ ‫העושות‬ ‫יירים‬4‫מסביב‬ ‫הטבע‬ ‫של‬ ‫היופי‬ ‫מאוד‬ ‫מרשים‬,‫עלויות‬ ‫בדיקת‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬,‫החברות‬ ‫בין‬ ‫השייט‬ ‫במחיר‬ ‫גדול‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬‫השונות‬4‫הכניסה‬ ‫בתשלום‬ ‫היא‬ ‫הפארק‬ ‫דרך‬(3$‫לאדם‬4) ‫הנילוס‬ ‫על‬ ‫רפטינג‬‫הלבן‬–‫באזור‬ ‫הוא‬ ‫מאוד‬ ‫וחוויתי‬ ‫יפה‬ ‫רפטינג‬ ‫אזור‬‫בוג‬ ‫מפלי‬'‫אג‬'‫לי‬Bujagali Falls,‫רפטינג‬ ‫ומבצעות‬ ‫מארגנות‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬‫ע‬‫הנילוס‬ ‫ל‬,‫גבוהות‬ ‫בדרגות‬ ‫מהרפטינגים‬ ‫חלק‬.‫ו‬5 ‫מתחילים‬ ‫למטיילים‬ ‫מיועדים‬ ‫לא‬ ‫ואלה‬44‫מגיעים‬ ‫ברפטינג‬‫ג‬‫למפלי‬ ‫ם‬Bad" Place"‫הסוערים‬4‫העל‬‫ות‬ ‫גבוהה‬,‫כ‬145$‫ליום‬ ‫לאדם‬4‫להירשם‬ ‫יש‬‫מוקדם‬‫בחברת‬ ‫לרפטינג‬Adrift4‫יש‬3‫זהה‬ ‫במחיר‬ ‫חברות‬,‫אך‬ ‫זו‬‫הותיקה‬‫וזה‬ ‫ביותר‬ ‫והמקצועית‬‫מ‬‫בשטח‬ ‫ורגש‬4‫שלהם‬ ‫באכסניה‬ ‫חינם‬ ‫לילה‬ ‫מעניקים‬ ‫הם‬,‫משותף‬ ‫בחדר‬, ‫ל‬ ‫מחוץ‬-‫ג‬'‫ינגה‬,‫הנילוס‬ ‫על‬4 ‫ש‬‫הנילוס‬ ‫על‬ ‫קיאקים‬ ‫ייט‬–‫המים‬ ‫ספורט‬ ‫לחובבי‬ ‫חוויה‬,‫ה‬‫צמוד‬ ‫מדריך‬ ‫עם‬ ‫בקבוצה‬ ‫יציאה‬,‫יש‬‫מספר‬ ‫שייט‬ ‫של‬ ‫רמות‬,‫מנוסים‬ ‫קיאקים‬ ‫לשייטי‬ ‫מיוחדת‬ ‫ורמה‬ ‫למתחילים‬ ‫נמוכה‬ ‫רמה‬4 ‫באנג‬'‫י‬Bungee Jump-‫כ‬ ‫של‬ ‫מגובה‬.5‫מטר‬,‫מפחיד‬,‫בוג‬ ‫מפלי‬ ‫ליד‬ ‫הקפיצה‬ ‫מקום‬'‫אג‬'‫לי‬,‫פרטים‬ ‫או‬ ‫לפארק‬ ‫בכניסה‬‫מ‬‫חב‬‫הנסיעות‬ ‫רות‬4 ‫האגם‬ ‫על‬ ‫תיירותי‬ ‫שייט‬–‫מסוכן‬ ‫ספורט‬ ‫לא‬ ‫ובמיוחד‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬ ‫חובב‬ ‫שאיננו‬ ‫למי‬ ‫טוב‬,‫ספורט‬ ‫אקסטרים‬4 ‫האזור‬ ‫כפרי‬ ‫בין‬ ‫טיול‬–‫ליד‬ ‫הכפרים‬ ‫ובמיוחד‬‫סיפי‬ ‫מפלי‬(Sipi Falls)‫אלגון‬ ‫בהר‬(Mount Elgon)- ‫כלומר‬,‫צפונה‬ ‫לעלות‬ ‫מכאן‬ ‫ניתן‬44 ‫אופני‬ ‫טיולי‬‫י‬‫ם‬–‫או‬ ‫לשכור‬ ‫ניתן‬‫בחלק‬ ‫פנים‬‫מה‬‫הוסטלים‬,‫לאופנ‬ ‫אך‬ ‫טובות‬ ‫הכי‬ ‫לא‬ ‫הדרכים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬‫י‬‫ים‬ ‫מספיק‬ ‫זה‬,‫אופנ‬ ‫טיול‬‫י‬‫ומיוחדים‬ ‫מבודדים‬ ‫למקומות‬ ‫להיכנס‬ ‫למטייל‬ ‫מאפשר‬ ‫אך‬ ‫מאמץ‬ ‫דורש‬ ‫ים‬,‫שלא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫אליהם‬ ‫מגיעים‬4 ‫טרקטורונים‬ ‫טיול‬–‫באזור‬4‫ומומלצת‬ ‫מהנה‬ ‫מאוד‬ ‫חוויה‬ ‫זו‬,‫לתרמילאים‬ ‫ידידותי‬ ‫לא‬ ‫המחיר‬ ‫פה‬ ‫גם‬4 ‫סוסים‬ ‫טיול‬–‫חוויתי‬ ‫מאוד‬,‫מדהים‬ ‫המסלול‬ ‫לאורך‬ ‫הנוף‬4‫שעה‬ ‫לפי‬ ‫העלות‬,‫כ‬35$‫לשעה‬,51$ ‫לשעתי‬‫י‬‫ו‬ ‫ם‬75$‫ל‬-3‫שעות‬4 ‫בקנו‬ ‫שייט‬–‫בנהר‬ ‫השייט‬,‫המשייט‬ ‫לרצון‬ ‫בהתאם‬ ‫הקצב‬4‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫הנוף‬,‫השייט‬ ‫במהלך‬ ‫שפוגשים‬, ‫מהנה‬4 ‫תיירים‬ ‫בסירת‬ ‫בנהר‬ ‫שייט‬–‫מאמץ‬ ‫ללא‬ ‫נחמד‬ ‫שייט‬ ‫זהו‬,‫מהנים‬ ‫מאוד‬ ‫והחוויות‬ ‫הנוף‬,‫שייט‬ ‫לקחת‬ ‫ניתן‬ ‫וללון‬ ‫ימים‬ ‫למספר‬‫האיים‬ ‫על‬ ‫ואכסניות‬ ‫בהוסטלים‬,‫הבע‬‫היא‬ ‫הגדולה‬ ‫יה‬-‫יתושים‬,‫בדוחה‬ ‫להצטייד‬ ‫מומלץ‬ ‫מהארץ‬ ‫יתושים‬,‫טוב‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אלתוש‬4 ‫בוג‬ ‫מפלי‬'‫אג‬'‫אלי‬–Bujagali Falls-‫כ‬ ‫נמצאים‬1‫ק‬"‫מ‬‫מהעיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬,‫ב‬ ‫מרשים‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬‫יופיו‬, ‫הנ‬ ‫והרעש‬ ‫מדרגות‬ ‫בסדרת‬ ‫הנופלים‬ ‫המפלים‬ ‫תמונת‬‫לווה‬,‫עוצמה‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫יוצרים‬4‫ירוק‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬ ‫לרוב‬ ‫וציפורים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫וסביבה‬ ‫צמחייה‬ ‫ושופע‬,‫מ‬‫דהים‬4‫בקטע‬ ‫מסוים‬‫ל‬ ‫מתחלק‬ ‫הנהר‬-7‫ערוצים‬,‫מוגנות‬ ‫הן‬ ‫וכך‬ ‫ציפורים‬ ‫מקננות‬ ‫הזרמים‬ ‫בין‬ ‫במרווחים‬,‫הנשקף‬ ‫הנוף‬
 • 9. 9 ‫מדהי‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬‫ם‬4‫פופולארית‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬‫האקסטרים‬ ‫לחובבי‬ ‫במיוחד‬4‫חברות‬ ‫מפתחות‬ ‫אקסטרים‬‫האתגרי‬ ‫הספורט‬ ‫לחובבי‬ ‫המתחם‬ ‫את‬4 ‫בונה‬ ‫אוגנדה‬ ‫ממשלת‬‫המפלים‬ ‫באזור‬ ‫גדול‬ ‫סכר‬,‫חשמל‬ ‫לייצר‬ ‫במטרה‬,‫כלכלי‬ ‫פיתרון‬ ‫יתן‬ ‫הסכר‬,‫יש‬ ‫אך‬ ‫חשש‬,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫כולו‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫תשנה‬ ‫שהקמתו‬‫קריטית‬ ‫תהיה‬ ‫במקום‬ ‫והציפורים‬4‫לינה‬ ‫המפלים‬ ‫ליד‬-‫מסודרים‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬,‫קמפינג‬ ‫וחניון‬ ‫מלונות‬4 ‫לינה‬–‫ג‬ ‫העיר‬'‫ינג‬'‫ה‬‫אפשרויות‬ ‫שפע‬ ‫מציעה‬,‫ברמת‬ ‫ממלונות‬5‫מקימים‬ ‫בו‬ ‫קמפינג‬ ‫חניון‬ ‫ועד‬ ‫כוכבים‬ ‫אוהלים‬4‫מגוו‬ ‫לתרמילאים‬‫ן‬‫מחירים‬,‫כ‬ ‫בדורמס‬ ‫זוגי‬ ‫חדר‬11,$‫בקמפינ‬ ‫אוהל‬ ‫הקמת‬‫כ‬ ‫ג‬5,$‫באוהל‬ ‫לינה‬ ‫כ‬ ‫מיטות‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬45$‫לזוג‬4‫מלון‬-Bellevue Hotel,‫קטן‬ ‫מלון‬,‫נחמד‬,‫הע‬ ‫במרכז‬ ‫ונקי‬ ‫זול‬‫י‬‫ירה‬13$ ‫ללילה‬4‫הוסטל‬backpacker‫הנהר‬ ‫על‬,‫ל‬ ‫גם‬ ‫יוצאים‬ ‫זה‬ ‫מהוסטל‬‫ר‬‫הנילוס‬ ‫בנהר‬ ‫פטינג‬4 ‫ושתי‬ ‫אוכל‬‫י‬‫ה‬–‫לאכול‬ ‫מקומות‬ ‫שפע‬ ‫יש‬,‫הנקרא‬ ‫קפה‬ ‫בית‬ ‫יש‬ ‫בעיר‬:The Serce,‫במ‬‫אפשרויות‬ ‫מגוון‬ ‫קום‬ ‫לקפה‬,‫טעים‬ ‫מאוד‬ ‫קפה‬ ‫אייס‬ ‫כולל‬,‫מי‬‫ץ‬‫פס‬‫י‬‫בחום‬ ‫מומלץ‬ ‫פלורה‬,‫במקום‬‫חינם‬ ‫אינטרנט‬‫מזכרות‬ ‫וחנות‬, ‫אטרקטיבי‬ ‫המזכרות‬ ‫מחירי‬‫י‬‫מאוד‬ ‫ם‬4 ‫בילויים‬–‫לצעירים‬ ‫בילוי‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬ ‫שבוע‬ ‫בסוף‬,‫שתי‬ ‫והרבה‬ ‫אוירה‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬‫י‬‫ה‬4 ‫הגעה‬–‫שכור‬ ‫רכב‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫באוטובוס‬,‫כביש‬ ‫על‬119A,‫פנים‬ ‫בטיסות‬ ‫גם‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬,‫בשדה‬ ‫הנוחתות‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫התעופה‬4‫התעופה‬ ‫משדה‬‫אנטבה‬,‫ש‬‫קמפלה‬ ‫ליד‬,‫לק‬ ‫ניתן‬‫לעיר‬ ‫אוטובוסים‬ ‫או‬ ‫מונית‬ ‫חת‬,‫יש‬‫קווים‬ ‫סדירים‬4 ‫אוגנדה‬ ‫מזרח‬ ‫העיר‬‫מבאלה‬(Mbale) ‫מבלה‬,‫מקמפלה‬ ‫מזרח‬ ‫צפון‬-‫חוויות‬-"‫ל‬ ‫נסענו‬-‫מבלה‬‫באוטובוס‬4‫רב‬ ‫כל‬ ‫עצר‬ ‫האוטובוס‬‫שעה‬ ‫ע‬,‫למלא‬ ‫פעם‬ ‫דלק‬,‫בצמיגים‬ ‫אויר‬ ‫למלא‬ ‫כך‬ ‫אחר‬,‫אח‬"‫כ‬‫הלאה‬ ‫וכך‬ ‫לקניות‬ ‫הלך‬ ‫הנהג‬4‫במקום‬.,‫אנשים‬ ‫שישה‬‫יושבים‬ ‫לרוחב‬,‫הספסלים‬4‫בנוסף‬,‫ו‬ ‫הרעוע‬ ‫לאוטובוס‬ ‫חדר‬ ‫שבחוץ‬ ‫הגשם‬‫ה‬‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫אותנו‬ ‫רטיב‬4‫הנסיעה‬,‫שהי‬‫י‬‫תה‬ ‫לקחת‬ ‫אמורה‬3‫שעות‬,‫ארכה‬5‫וחצי‬‫שעות‬,‫יגמר‬ ‫שלא‬ ‫שנדמה‬ ‫סיוט‬ ‫כמו‬"4 ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫מבלה‬: ‫מפלים‬-‫ח‬‫ו‬‫ויות‬-"‫ב‬‫למפלים‬ ‫דרך‬ ‫חפשנו‬ ‫מבאלה‬,‫במאטאטו‬ ‫נסיעה‬ ‫של‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫לאחר‬,‫לתחנה‬ ‫הגענו‬ ‫הסופית‬-1.‫ק‬"‫מהמפלים‬ ‫מ‬4‫למפל‬ ‫מפחידה‬ ‫די‬ ‫נסיעה‬ ‫ונסענו‬ ‫בודה‬ ‫בודה‬ ‫לנו‬ ‫המתין‬ ‫במקום‬4‫הדרך‬:‫יש‬ ‫מלון‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ‫לעצור‬,‫ו‬‫לחלוטין‬ ‫עלומה‬ ‫בנקודה‬,‫לרדת‬ ‫יש‬‫מהכביש‬,‫בקתות‬ ‫מספר‬ ‫בין‬,‫מאד‬ ‫תלולה‬ ‫בדרך‬, ‫מטה‬ ‫לרדת‬4‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫כעבור‬,‫מגיעים‬‫המדהים‬ ‫למפל‬4‫הדרך‬ ‫באמצע‬,‫נציג‬ ‫לנו‬ ‫המתין‬(?)‫האדמה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ (?),‫כסף‬ ‫שביקש‬(‫ביקש‬4,111‫שילינג‬,‫קיבל‬1,111)‫ה‬ ‫ועל‬ ‫המעבר‬ ‫על‬"‫טיפול‬"‫ב‬‫סולם‬‫ובדרך‬4‫במפל‬ ‫סנפלינג‬ ‫שעשו‬ ‫כאלה‬ ‫היו‬4‫ה‬ ‫וחזרה‬ ‫למטה‬ ‫הדרך‬‫בוץ‬ ‫ומלאים‬ ‫ירוקים‬ ‫בננות‬ ‫במטעי‬ ‫ועברה‬ ‫למדי‬ ‫קשה‬ ‫יתה‬ ‫חלקלק‬4‫ל‬ ‫ושבנו‬ ‫בודה‬ ‫הבודה‬ ‫על‬ ‫למטאטו‬ ‫חזרנו‬-‫מבאלה‬"4 ‫טרק‬/‫אלגון‬ ‫להר‬ ‫טיפוס‬-‫מבאלה‬ ‫בעיר‬ ‫מתאמים‬4 ‫ביקור‬‫באוגנדה‬ ‫יהודי‬ ‫בשבט‬-‫שבט‬"‫אב‬‫ה‬‫יודא‬‫יה‬" ‫היהודי‬ ‫השבט‬–‫ב‬‫ה‬ ‫ליד‬ ‫כפר‬‫עיירה‬‫מבלה‬‫חי‬‫האבה‬ ‫שבט‬-‫י‬‫ודיה‬(‫יהודה‬ ‫בני‬Abayudaya,)‫טוען‬ ‫אשר‬, ‫שהו‬‫א‬‫אחד‬‫מ‬-14‫השבטים‬4‫שלהם‬ ‫במסורת‬,‫כגון‬ ‫יהודיים‬ ‫אלמנטים‬ ‫יש‬:‫השבת‬ ‫שמירת‬,‫מילה‬ ‫ברית‬,‫בית‬ ‫ועוד‬ ‫כנסת‬4‫זה‬ ‫בכפר‬ ‫לינה‬ ‫לתכנן‬ ‫וניתן‬ ‫במידה‬,‫חוויה‬ ‫זו‬ ‫הישראלים‬ ‫לנו‬‫מיוחדת‬4 "‫ב‬‫מבאלה‬‫היהודי‬ ‫השבט‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫דרך‬ ‫חפשנו‬,‫הוא‬ ‫המדוייק‬ ‫ששמו‬‫אבאיודאיה‬.‫מספ‬ ‫יש‬ ‫לשבט‬‫ר‬ ‫באזור‬ ‫כפרים‬,‫והגדול‬‫הוא‬ ‫בהם‬‫היל‬ ‫נבוגויה‬(Nabugoye Hill),‫להגיע‬ ‫וניתן‬ ‫מבאלה‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ‫נמצא‬ ‫שעה‬ ‫רבע‬ ‫תוך‬ ‫בודה‬ ‫בודה‬ ‫על‬ ‫אליו‬4‫מקומי‬ ‫שבט‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫כ‬ ‫לפני‬ ‫שהתנצר‬151‫שנים‬4‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫כחלוף‬, ‫הבריטים‬ ‫עם‬ ‫סכסוך‬ ‫בגלל‬ ‫מעט‬ ‫ולא‬,‫השבט‬ ‫ראש‬ ‫החליט‬,‫צ‬ ‫ועבר‬ ‫הנכונה‬ ‫הדרך‬ ‫היא‬ ‫שהיהדות‬‫ד‬".(‫דומה‬ ‫ברוסיה‬ ‫הסֹוּבֹוטניקים‬ ‫למקרה‬:‫לפני‬ ‫שהתגיירו‬ ‫נוצרים‬‫כ‬411‫שנה‬,‫ציונים‬ ‫היו‬‫לארץ‬ ‫ועלו‬‫אלכסנדר‬ ‫ובהם‬ ‫זייד‬,‫מפורסמים‬ ‫ועוד‬ ‫שרון‬ ‫אריק‬ ‫של‬ ‫אמא‬4)"‫לאחרונה‬,‫היהודית‬ ‫המסורתית‬ ‫הקהילה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השבט‬ ‫אומץ‬
 • 10. 11 ‫בארה‬"‫ובארץ‬ ‫ב‬,‫עניין‬ ‫בו‬ ‫גילה‬ ‫הישראלי‬ ‫הקונסול‬ ‫וגם‬4‫הכנסת‬ ‫בית‬-‫מ‬‫גדול‬ ‫בנה‬,‫סידורים‬ ‫אינספור‬ ‫מכיל‬ ‫תנ‬ ‫ורק‬ ‫בעברית‬"‫אחד‬ ‫ך‬4‫מאד‬ ‫מפואר‬ ‫הארחה‬ ‫בית‬ ‫לקהילה‬ ‫יש‬(‫המחיר‬,‫בהתאם‬,15$‫ו‬ ‫ללינה‬-.$‫לארוחת‬ ‫ותבשילים‬ ‫דגים‬ ‫עם‬ ‫עשירה‬ ‫ערב‬4)‫צעירים‬ ‫סטודנטים‬ ‫להכשרת‬ ‫מכון‬ ‫יש‬ ‫ובמקום‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ‫גר‬ ‫הרב‬, ‫להיות‬‫ה‬‫ב‬ ‫רבנים‬-0‫באוגנדה‬ ‫הקהילות‬.‫היהו‬ ‫כפר‬ ‫את‬ ‫יש‬‫דים‬‫פוטי‬-Putti-‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫למרגלות‬,‫להגיע‬ ‫שכור‬ ‫ברכב‬ ‫אפשר‬ ‫אליו‬,‫בעברית‬ ‫תורה‬ ‫ספר‬ ‫עם‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫שם‬"4 ‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫הלאומי‬ ‫הפארק‬(Mount Elgon N P) ‫אלגון‬ ‫הר‬-‫נמצא‬‫של‬ ‫בלבו‬‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫הלאומי‬ ‫הפארק‬(Mount Elgon National Park),‫המשתרע‬ ‫הגבול‬ ‫עברי‬ ‫משני‬,‫ובקניה‬ ‫באוגנדה‬4‫זהו‬‫ה‬‫כבוי‬ ‫געש‬ ‫ר‬,‫שנים‬ ‫מיליוני‬ ‫שלפני‬,‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫ההר‬ ‫היה‬ ‫באפריקה‬‫של‬ ‫לגובה‬ ‫אותו‬ ‫הנמיכו‬ ‫ונשנות‬ ‫חוזרות‬ ‫שהתפרצויות‬ ‫עד‬.,341‫מ‬'4‫נמצאים‬ ‫והשמורה‬ ‫ההר‬ ‫לעיר‬ ‫ממזרח‬‫מבלה‬(Mbale Town)‫קניה‬ ‫גבול‬ ‫על‬4‫לשמורה‬ ‫מזרחית‬,‫הקנייתי‬ ‫בצדה‬,‫השטח‬ ‫נמצא‬ ‫שיש‬ ‫רצו‬ ‫שהבריטים‬‫הי‬ ‫לעם‬ ‫לאומי‬ ‫כבית‬ ‫מש‬‫הודי‬,‫לשם‬ ‫שזכה‬ ‫מה‬"‫אוגנדה‬ ‫תוכנית‬",‫ההר‬ ‫צידי‬ ‫שני‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ‫לאוגנדה‬ ‫שייכים‬ ‫היו‬,‫הבריטים‬ ‫פי‬ ‫על‬4 ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫וסביבתו‬ ‫אלגון‬ ‫בהר‬: ‫מערות‬-‫במערות‬ ‫מנוקדות‬ ‫ההר‬ ‫מורדות‬,‫היא‬ ‫בהן‬ ‫שהנגישה‬‫קפקוואי‬ ‫מערת‬(Kapkwai Cave) ‫המידע‬ ‫לתחנת‬ ‫הסמוכה‬Forest Exploration Centre,‫גם‬ ‫משם‬‫ברמות‬ ‫הליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫יוצאים‬‫קושי‬ ‫שונות‬4‫הלילה‬ ‫את‬ ‫בהן‬ ‫להעביר‬ ‫שאפשר‬ ‫מערות‬ ‫יש‬,‫המידע‬ ‫בתחנת‬ ‫לקבל‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫פרטים‬4‫יש‬ ‫בהר‬ ‫אליה‬ ‫להיכנס‬ ‫נוהגים‬ ‫שפילים‬ ‫מערה‬,‫האמונה‬ ‫התפתחה‬ ‫וכך‬ ‫מותם‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫מוצאים‬ ‫חלקם‬,‫בית‬ ‫שזהו‬ ‫למות‬ ‫מועדם‬ ‫בהגיע‬ ‫שם‬ ‫למות‬ ‫הולכים‬ ‫והם‬ ‫לפילים‬ ‫קברות‬44 ‫בריכ‬‫ג‬ ‫ת‬'‫ונסון‬-‫בגובה‬.,151‫מ‬'‫נמצאת‬‫ג‬ ‫בריכת‬'‫ונסון‬,‫שטיפס‬ ‫הראשון‬ ‫האירופי‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫הקרויה‬ ‫האלגון‬ ‫לפסגת‬,‫המקומיים‬ ‫השבטים‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫משמשת‬ ‫ואשר‬,‫אבותיהם‬ ‫רוחות‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬4 ‫מפלים‬-‫ההר‬ ‫של‬ ‫והמערביים‬ ‫הצפוניים‬ ‫במורדות‬,‫יש‬‫מפלים‬‫יפהפיים‬,‫מצוקי‬ ‫לאורך‬ ‫רב‬ ‫מגובה‬ ‫שנופלים‬ ‫הבזלת‬4 ‫סיפי‬ ‫מפלי‬(Sipi Falls)-‫ב‬ ‫נמצאים‬-‫אלגון‬ ‫הר‬,‫כ‬51‫ק‬"‫מ‬‫מ‬‫הקרובה‬ ‫העיירה‬‫מבלה‬Mbale‫יוצא‬ ‫וממנה‬ ‫ולמפלים‬ ‫לשמורה‬ ‫הטיול‬4‫וחצי‬ ‫כשעה‬ ‫למפלים‬ ‫מהעיר‬ ‫הנסיעה‬ ‫משך‬4‫למפלים‬ ‫המגיעים‬ ‫יש‬‫מ‬‫ג‬ ‫העיר‬`‫ינג‬`‫ה‬ (Jinja)‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬ ‫הנמצאת‬4 ‫המפלים‬-‫של‬ ‫סידרה‬ ‫זו‬3‫מפלים‬,‫ש‬‫מביניה‬ ‫הגבוה‬‫כ‬ ‫של‬ ‫מגובה‬ ‫נופל‬ ‫ם‬91‫מטר‬,‫ביותר‬ ‫מרשים‬4‫היציאה‬ ‫מהעיירה‬ ‫למפלים‬ ‫לטיול‬,‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫עם‬ ‫לטיול‬ ‫לצאת‬ ‫מומלץ‬,‫כ‬ ‫סיור‬ ‫עלות‬11$‫לאדם‬,‫השלישי‬ ‫במפל‬ ‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫של‬ ‫סנפלינג‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬111‫מטר‬,‫חוויתי‬ ‫מאוד‬,‫כ‬ ‫העלות‬51$‫לאדם‬4‫הנחה‬ ‫יש‬ ‫לעיתים‬ ‫מטיילים‬ ‫לקבוצת‬4‫אתג‬ ‫שמחפשים‬ ‫מטיילים‬‫רים‬‫מדי‬ ‫גדולים‬ ‫לא‬,‫המפלים‬ ‫על‬ ‫לתצפית‬ ‫לעלות‬ ‫מומלץ‬4‫בדרך‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫למפלים‬ ‫הטיול‬ ‫כלל‬4‫חוויות‬‫סיפי‬ ‫למפלי‬ ‫בדרך‬:"‫את‬ ‫המדריך‬ ‫לנו‬ ‫הציג‬ ‫בבוקר‬ ‫בשמונה‬ '‫עוזריו‬':‫ילדים‬ ‫שני‬‫כבני‬15‫חזקים‬ ‫במבוק‬ ‫מקלות‬ ‫ושני‬4‫להם‬ ‫שנזקקנו‬ ‫הסתבר‬ ‫בדיעבד‬-‫איך‬ ‫ועוד‬4 ‫מאד‬ ‫תלול‬ ‫בשביל‬,‫בוצי‬,‫ל‬ ‫ירדנו‬ ‫להליכה‬ ‫וקשה‬ ‫חלקלק‬-‫סיפי‬ ‫מפל‬‫הגדול‬" 4‫המדריכים‬"‫עלינו‬ ‫לקחו‬ ‫שלנו‬ ‫הרצינות‬ ‫בשיא‬ ‫אחריות‬,‫נמעד‬ ‫לבל‬ ‫שלנו‬ ‫צעד‬ ‫כל‬ ‫שמרו‬,‫אותנו‬ ‫ועודדו‬ ‫קשים‬ ‫במקומות‬ ‫לנו‬ ‫עזרו‬,‫אם‬ ‫בין‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫צורך‬ ‫היה‬4‫במפל‬ ‫וצילומים‬ ‫התפעלות‬ ‫אחרי‬,‫וממנו‬ ‫לכפר‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫גרוע‬ ‫בשביל‬ ‫לטפס‬ ‫התחלנו‬ ‫סבי‬ ‫בשביל‬‫העליונים‬ ‫למפלים‬ ‫יותר‬ ‫ר‬4‫צריכות‬ ‫שאנחנו‬ ‫ואמרו‬ ‫שונים‬ ‫אנשים‬ ‫אותנו‬ ‫עצרו‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫להם‬ ‫לשלם‬4‫שלהם‬ ‫הדרך‬ ‫כי‬ ‫פעם‬,‫בקטע‬ ‫מטפסים‬ ‫שבו‬ ‫הרעוע‬ ‫הסולם‬ ‫או‬ ‫שלהם‬ ‫היא‬ ‫בדרך‬ ‫הסוכה‬ ‫או‬ ‫מהעל‬‫י‬‫יה‬,‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫שלהם‬ ‫הוא‬4‫ה‬‫מכולם‬ ‫אותנו‬ ‫חילצו‬ ‫המלווים‬ ‫ילדים‬4‫קשה‬ ‫קצת‬ ‫היה‬ ‫הטיול‬,‫בגלל‬ ‫בעיקר‬ ‫ה‬‫החלק‬ ‫בוץ‬"4 ‫טיפוס‬/‫טרק‬-‫על‬ ‫שהטיפוס‬ ‫אף‬ ‫על‬‫אלגון‬ ‫הר‬‫כמו‬ ‫מפותח‬ ‫אינו‬‫ב‬‫קילימנג‬'‫שבקניה‬ ‫קניה‬ ‫הר‬ ‫או‬ ‫בטנזניה‬ ‫רו‬, ‫ההרים‬ ‫לשני‬ ‫יותר‬ ‫זולה‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬4‫ב‬ ‫השמורה‬ ‫במשרדי‬ ‫לתאם‬ ‫יש‬ ‫לפסגה‬ ‫הטרק‬ ‫את‬-‫מבאלה‬ (Mbale),‫מדריכים‬ ‫לשכירת‬ ‫הדואגים‬,‫סבלים‬(‫הצורך‬ ‫במידת‬)‫בבק‬ ‫לינה‬ ‫ומקום‬‫תות‬,‫הדרך‬ ‫לאורך‬4 ‫כ‬ ‫נמשך‬ ‫המסלול‬-0‫הליכה‬ ‫ימי‬,‫הטיפוס‬ ‫באמצע‬ ‫נוסף‬ ‫מנוחה‬ ‫יום‬ ‫מוסיפים‬ ‫לעתים‬ ‫אך‬,‫הסתגלות‬ ‫לשם‬4 ‫ב‬ ‫להצטייד‬ ‫יש‬:‫המסלול‬ ‫ימי‬ ‫לכל‬ ‫אוכל‬,‫ציוד‬‫חמים‬ ‫ובגדים‬ ‫לבישול‬4‫אי‬ ‫הטיפוס‬‫מרהיב‬ ‫והנוף‬ ‫קשה‬ ‫נו‬4 ‫בחום‬ ‫מומלץ‬4 ‫הקפה‬ ‫מטעי‬-‫יש‬‫חוויתי‬ ‫טיול‬ ‫מסלול‬,‫הקפה‬ ‫מטעי‬ ‫בין‬ ‫העובר‬‫באזור‬ ‫הגדלים‬,‫ערביקה‬ ‫מזן‬ ‫הקפה‬ (Arabica Coffee)4‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫לקחת‬ ‫מומלץ‬,‫המסלולים‬ ‫את‬ ‫המכיר‬4
 • 11. 11 ‫לינה‬-‫ליד‬‫יש‬ ‫השמורה‬‫קמפינג‬ ‫אתר‬‫ו‬‫מסודרים‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬,‫בחלקם‬‫חמים‬ ‫מים‬ ‫ואין‬ ‫חשמל‬ ‫אין‬ ‫במקלחות‬4‫והשירותים‬ ‫הניקיון‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מומלץ‬4‫עולה‬ ‫בדורמס‬ ‫ללילה‬ ‫חדר‬‫כ‬5,$‫ובקמפינ‬‫כ‬ ‫ג‬3$4‫מלון‬ ‫אלגון‬ ‫הר‬(new HotelMount anodizing),‫כ‬11,$‫מסעדה‬ ‫גם‬ ‫מציע‬ ‫המלון‬,‫קצת‬ ‫המחיר‬ ‫טוב‬ ‫האוכל‬ ‫גבוה‬4 ‫אוכל‬–‫מסעדות‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬,‫ברחוב‬ ‫והן‬ ‫במלונות‬ ‫הן‬‫ו‬‫העיר‬ ‫ת‬4‫תפריטים‬ ‫מגוון‬ ‫מציעות‬ ‫המסעדות‬ ‫ומערביים‬ ‫מקומיים‬,‫סיפוקו‬ ‫על‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫מטייל‬ ‫שכל‬ ‫כך‬,‫ב‬ ‫אכילה‬‫מומלצת‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫הרחוב‬ ‫דוכני‬,‫חלק‬ ‫נמוכה‬ ‫ההגיינה‬ ‫ורמת‬ ‫מטונפים‬ ‫מהדוכנים‬,‫להימנע‬ ‫יש‬‫מהם‬4‫עצמי‬ ‫לבישול‬ ‫מצרכים‬ ‫רכישת‬,‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫ובשווקים‬ ‫במרכולים‬4 ‫הגעה‬–‫מקמפלה‬ ‫ציבורי‬ ‫אוטובוס‬ ‫של‬ ‫סדיר‬ ‫קו‬ ‫יש‬(Kampala)‫ל‬ ‫הבירה‬-‫מבלה‬(Mbale),‫גם‬ ‫ניתן‬ ‫מ‬ ‫להגיע‬-‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫הנמצאת‬‫הנילוס‬ ‫ומקורות‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬4‫עד‬ ‫כשעתיים‬ ‫הנסיעה‬ ‫משך‬3 ‫באוטובוס‬ ‫שעות‬4 ‫אוגנדה‬ ‫מרכז‬ ‫סורוטי‬(Soroti) ‫סורוטי‬(Soroti)-‫מח‬ ‫עיר‬‫כ‬ ‫וז‬351‫ק‬"‫הבירה‬ ‫לקמפלה‬ ‫מצפון‬ ‫מ‬4‫מזרח‬ ‫בצפון‬ ‫יושבת‬ ‫העיר‬‫אגם‬‫קיוגה‬ (Lake Kyoga)‫ולידה‬ ‫גדול‬ ‫תעופה‬ ‫שדה‬,‫נו‬ ‫מטוסי‬ ‫לנחיתת‬ ‫גם‬ ‫המתאים‬‫גדולים‬ ‫סעים‬4‫וחלק‬ ‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫בעת‬ ‫נבנתה‬ ‫העיר‬ ‫היו‬ ‫מתושביה‬ ‫ניכר‬‫הודים‬ ‫סוחרים‬‫העיר‬ ‫של‬ ‫הבנייה‬ ‫צורת‬ ‫ומכאן‬‫שבה‬ ‫המקדשים‬ ‫וריבוי‬4‫שפע‬ ‫בעיר‬ ‫מ‬‫בנים‬,‫שונות‬ ‫לדתות‬ ‫המשתייכים‬:‫מוסלמים‬,‫נוצרים‬,‫הינדים‬,‫ועוד‬ ‫סיקים‬4 ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫וסביבתה‬ ‫בסורוטי‬: ‫סלעי‬Moru Apeso-‫מסביב‬‫ישנו‬ ‫לעיר‬‫מיוחד‬ ‫מסלע‬,‫וולקנים‬ ‫סלעים‬,‫ב‬ ‫אשר‬‫י‬‫נ‬‫י‬‫גדול‬ ‫אחד‬ ‫סלע‬ ‫הם‬, ‫השטח‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫בולט‬,‫המקומיים‬ ‫בפי‬ ‫הנקרא‬Moru Apeso,‫זה‬ ‫סלע‬ ‫גוש‬,‫מיוחדת‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬4‫יש‬ ‫וממנו‬ ‫לראשו‬ ‫העולה‬ ‫שביל‬‫תצפית‬‫קיוגה‬ ‫ואגם‬ ‫העיר‬ ‫על‬ ‫מרשימה‬,‫הבעיה‬,‫להוציא‬ ‫שיש‬‫טיפוס‬ ‫אישור‬ ‫בעירייה‬ ‫מיוחד‬,‫בירו‬‫לשמה‬ ‫קרטיה‬4‫יש‬ ‫הסלע‬ ‫לרגלי‬‫קברות‬ ‫בית‬,‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫מתקופת‬4 ‫בעיר‬ ‫דתיים‬ ‫מבנים‬ ‫סיור‬–‫מסגדים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫בעיר‬,‫הודים‬ ‫ומקדשים‬ ‫כנסיות‬-‫וסיקים‬ ‫הינדים‬,‫ניתן‬ ‫מודרך‬ ‫לסיור‬ ‫להצטרף‬,‫הע‬ ‫המבנים‬ ‫בין‬ ‫העובר‬‫י‬‫קר‬‫י‬‫ים‬,‫מבחינה‬ ‫המבנה‬ ‫וחשיבות‬ ‫המקום‬ ‫סיפורי‬ ‫בליווי‬ ‫דתית‬,‫ל‬‫כל‬‫מגזר‬4 ‫לתיירים‬ ‫תרבות‬ ‫מופעי‬–‫המקומית‬ ‫והתרבות‬ ‫המסורת‬ ‫לחובבי‬,‫יש‬‫ריקודים‬ ‫של‬ ‫הופעות‬,‫ושירה‬ ‫נגינה‬, ‫בסגנונות‬‫באזור‬ ‫החיים‬ ‫השבטים‬ ‫של‬ ‫המסורתיים‬4‫הם‬ ‫במופע‬ ‫המוצגים‬ ‫הפופולאריים‬ ‫הריקודים‬:‫ריקוד‬ Akembe‫וריקוד‬Ajosi,‫שנ‬‫י‬‫מסורתיות‬ ‫בתלבושות‬ ‫הם‬,‫מרשימות‬ ‫מאוד‬4‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬,‫פרטים‬‫ניתן‬ ‫הלינה‬ ‫במקומות‬ ‫לברר‬4 ‫אותנטיות‬ ‫יד‬ ‫עבודות‬(handcraft)-‫התפר‬ ‫העיר‬‫לאזור‬ ‫הייחודיות‬ ‫היד‬ ‫בעבודות‬ ‫סמה‬4‫העבודות‬:‫פסלים‬, ‫בעץ‬ ‫תבליטים‬,‫בית‬ ‫כלי‬-‫מעץ‬ ‫והן‬ ‫מחרס‬ ‫הן‬,‫ועוד‬ ‫מסורתיים‬ ‫נגינה‬ ‫כלי‬4‫יד‬ ‫עבודות‬ ‫מגוון‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫ובכפרים‬ ‫בשווקים‬4 ‫קיוגה‬ ‫באגם‬ ‫סיורים‬(Lake Kyoga)–‫לאגם‬ ‫מאורגנים‬ ‫טיולים‬ ‫יוצאים‬ ‫מהעיר‬,‫מים‬ ‫מקווה‬ ‫הינו‬ ‫האגם‬ ‫גדול‬,‫זרועותיו‬ ‫את‬ ‫השולח‬‫הכיוונים‬ ‫לכל‬,‫יש‬ ‫האגם‬ ‫של‬ ‫לחופו‬‫מסורתית‬ ‫במסגרת‬ ‫החיים‬ ‫כפרים‬,‫בהם‬ ‫במאכלי‬ ‫המתמחות‬ ‫מסעדות‬‫אגם‬‫מקומיים‬4‫מנצלים‬ ‫מהתיירים‬ ‫חלק‬‫טיול‬‫יד‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫לקניות‬ ‫זה‬ ‫אותנטיות‬,‫מצי‬ ‫במחירי‬‫א‬‫ה‬4 ‫בא‬ ‫שייט‬‫גם‬–‫מאורגנים‬ ‫טיולים‬ ‫יש‬‫של‬‫באגם‬ ‫שייט‬,‫ס‬ ‫לשכור‬ ‫או‬ ‫מאורגן‬ ‫לסיור‬ ‫להצטרף‬ ‫ניתן‬‫עם‬ ‫ירה‬ ‫מקומי‬ ‫מדריך‬,‫עצמאית‬ ‫בצורה‬4‫האגם‬ ‫לחופי‬ ‫הממוקמים‬ ‫וכפרים‬ ‫באיים‬ ‫עוצרים‬ ‫השייט‬ ‫במסגרת‬,‫הטיול‬ ‫חוויה‬ ‫הוא‬ ‫לאיים‬,‫במיוחד‬‫א‬‫בחלקם‬ ‫לפחות‬ ‫עוצרים‬ ‫ם‬4‫הוא‬ ‫אטרקציה‬ ‫המהווה‬ ‫אי‬‫האי‬Anamulemuka, ‫על‬‫זה‬ ‫אי‬‫יונקים‬‫ו‬‫רבות‬ ‫ציפורים‬4‫המיוחד‬ ‫בעוף‬ ‫מתהדר‬ ‫זה‬ ‫אגם‬'‫מנעלן‬'‫שלו‬ ‫הענק‬ ‫המקור‬ ‫בעל‬ ‫נעל‬ ‫צורת‬4!‫חוויה‬ ‫מהווה‬ ‫שוק‬ ‫בימי‬ ‫בכפרים‬ ‫טיול‬4
 • 12. 12 ‫קיוגה‬ ‫באגם‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬-‫המים‬ ‫ספורט‬ ‫תיירות‬ ‫מתפתחת‬,‫יזמים‬‫ומשכירי‬ ‫מתקנים‬ ‫מפעילים‬‫קיאקים‬ ‫ם‬, ‫מים‬ ‫גלישת‬,‫רוח‬ ‫מצנחי‬‫ו‬‫ים‬ ‫אופנועי‬4 0‫אגמ‬‫לעיר‬ ‫ממזרח‬ ‫ים‬–‫לעיר‬ ‫ממזרח‬ ‫נמצאים‬ ‫אגמים‬ ‫שני‬‫ו‬‫לאטרקציה‬ ‫הפכו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫במיוחד‬ ‫ל‬‫צפרים‬,‫מו‬‫מלץ‬4 ‫אגם‬Bisina-‫מהו‬‫ו‬‫מקום‬ ‫ה‬‫ל‬‫ואגמים‬ ‫טבע‬ ‫חובבי‬,‫גדול‬ ‫הציפורים‬ ‫מגוון‬,‫צפרים‬ ‫לאזור‬ ‫שמושך‬ ‫מה‬. ‫אגם‬Opeta–‫מ‬‫ר‬‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫סביבו‬ ‫כז‬‫פרפרים‬,‫לאזור‬ ‫ייחודיים‬ ‫חלקם‬4‫בנוסף‬‫מרכז‬ ‫מהווה‬ ‫המקום‬ ‫צפרות‬ ‫לטיולי‬ ‫ובסיס‬ ‫לציפורים‬4 ‫לינה‬-‫סור‬ ‫בעיר‬‫טובה‬ ‫ברמה‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫מגוון‬ ‫וטי‬4‫על‬ ‫קבלנו‬ ‫מיוחדות‬ ‫המלצות‬‫סורוטי‬ ‫מלון‬(Soroti Hotel)‫מאוד‬ ‫טוב‬ ‫שירות‬ ‫הנותן‬,‫חלקי‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫בפנסיון‬ ‫לשהות‬ ‫אפשר‬,‫פ‬ ‫והרבה‬ ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫הכולל‬‫י‬‫רות‬4 ‫לטיו‬ ‫לצאת‬ ‫ניתן‬ ‫המלון‬ ‫באמצעות‬‫ובאזור‬ ‫בעיר‬ ‫לים‬4 ‫אוגנדה‬ ‫צפון‬ ‫הערה‬-‫אלו‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫במועד‬,‫אפריל‬411.,‫בטרור‬ ‫ללוחמה‬ ‫המטה‬,‫באוגנדה‬ ‫למטיילים‬ ‫ממליץ‬‫לא‬ ‫סודן‬ ‫עם‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫לגבולה‬ ‫להתקרב‬4 ‫קידפו‬ ‫לאומי‬ ‫פארק‬(Kidepo N P) ‫קידפו‬ ‫פארק‬‫ממוקם‬‫ממש‬‫המדינה‬ ‫בצפון‬‫סודן‬ ‫דרום‬ ‫גבול‬ ‫על‬‫וקניה‬,‫כ‬541‫ק‬"‫מ‬‫צפון‬‫לקמפלה‬ ‫מזרחית‬ ‫הבירה‬,‫ליד‬‫קידפו‬ ‫העיר‬(Kidepo).‫בשנת‬ ‫הוקם‬ ‫הפארק‬19614‫נוף‬‫הגבוה‬ ‫וההר‬ ‫סאוונה‬ ‫הינו‬ ‫הפארק‬ ‫הוא‬‫ה‬‫ר‬Morungole‫המ‬‫ת‬‫של‬ ‫לרום‬ ‫נשא‬4,751‫מטר‬4‫ה‬ ‫בשטח‬‫גדולים‬ ‫נהרות‬ ‫שני‬ ‫עוברים‬ ‫פארק‬:‫נהר‬ ‫נארוס‬(Narus)‫ו‬‫ק‬ ‫נהר‬‫י‬‫ד‬‫פו‬(Kidepo),‫ה‬‫מהו‬‫ב‬ ‫החיים‬ ‫לבעלי‬ ‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫את‬ ‫וים‬‫שטח‬.‫מגוון‬ ‫היונקים‬‫וכולל‬ ‫מרשים‬:‫ג‬'‫ירפות‬,‫אנטילופות‬,‫קרקלים‬,‫נמרים‬,‫בר‬‫ד‬‫לס‬,‫אריות‬,‫צבועים‬,‫תנים‬,‫ועוד‬4‫מגוון‬ ‫הצי‬‫מאו‬ ‫לכמה‬ ‫ומגיע‬ ‫בהרבה‬ ‫גדול‬ ‫פורים‬‫ת‬‫מינים‬,‫כולל‬‫יענים‬,‫דורסים‬ ‫עופות‬‫וכו‬,'‫לתיירות‬ ‫אטרקציה‬ ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫ולצפרים‬ ‫ספארי‬4 ‫ספארי‬ ‫טיול‬–‫הספארי‬ ‫בטיולי‬‫עד‬ ‫רואים‬‫מלח‬ ‫גדולים‬ ‫רים‬‫כ‬‫עשב‬ ‫ים‬4‫זו‬ ‫נידחת‬ ‫בשמורה‬,‫מרוכז‬‫בעלי‬ ‫מספר‬ ‫באוגנדה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫החיים‬–‫הפתוחה‬ ‫בסוואנה‬ ‫חיים‬ ‫כולם‬,‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנחצית‬‫ה‬‫נהרות‬,‫הנעלמ‬‫ים‬ ‫אחריהם‬ ‫ומותירים‬ ‫היבשה‬ ‫בתקופה‬‫מים‬ ‫ובורות‬ ‫רדודות‬ ‫בריכות‬4 ‫מ‬‫י‬‫נהלות‬-‫במחנה‬Apoka‫השמורה‬ ‫שבשטח‬,‫מידע‬ ‫תחנת‬ ‫תמצאו‬,‫ל‬ ‫חנות‬‫במזון‬ ‫הצטיידות‬,‫להשכרת‬ ‫מקום‬ ‫ספארי‬ ‫רכב‬‫ללינה‬ ‫עץ‬ ‫ובקתות‬4 ‫לינה‬–‫מוגבלות‬ ‫די‬ ‫האפשרויות‬,‫ולודג‬ ‫לקמפינג‬ ‫שטח‬ ‫יש‬ ‫הפארק‬ ‫ליד‬,'‫יש‬ ‫בנוסף‬‫את‬‫ה‬‫קידפו‬ ‫עיירה‬, ‫לפארק‬ ‫הצמודה‬4 ‫אוכל‬–‫בעיירה‬‫אוכל‬ ‫ודוכני‬ ‫מסעדות‬,‫היגיינה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫יש‬,‫אל‬ ‫מהברזים‬ ‫מים‬ ‫לשתות‬ ‫אסור‬‫א‬‫מים‬ ‫רק‬ ‫או‬ ‫מטוהרים‬‫סגורים‬ ‫מבקבוקים‬4 ‫הגעה‬–‫סדירה‬ ‫איננה‬ ‫לעיירה‬ ‫האוטובוסים‬ ‫תנועת‬,‫בש‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬‫טל‬(‫מהמלון‬ ‫התייר‬ ‫את‬ ‫הלוקח‬ ‫טרנזיט‬, ‫היום‬ ‫ובסוף‬ ‫ליעד‬ ‫אותו‬ ‫מסיע‬‫מחזיר‬‫למלון‬),‫ע‬ ‫המאורגן‬"‫הנסיעות‬ ‫סוכנויות‬ ‫י‬4‫תעופה‬ ‫שדה‬ ‫העיירה‬ ‫בקרבת‬ ‫פנים‬ ‫בטיסת‬ ‫להגיע‬ ‫וניתן‬ ‫קטן‬4 ‫צפון‬-‫אוגנדה‬ ‫מערב‬ ‫הפאר‬‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫הלאומי‬ ‫ק‬'‫יסון‬(P(Murchison Falls N ‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫פארק‬'‫יסון‬(Murchison Falls National Park)-‫מצפון‬ ‫נמצא‬‫מערב‬‫לקמפלה‬4‫הפארק‬ ‫בשנת‬ ‫הוקם‬1954‫האטרקציות‬ ‫לאחת‬ ‫הפך‬ ‫הכרזתו‬ ‫ומאז‬‫המבוקשות‬‫במדינה‬4‫של‬ ‫ייחודו‬‫ה‬‫במפלי‬ ‫פארק‬ ‫השוצפים‬ ‫המים‬,‫מורצ‬ ‫מפלי‬'‫יסון‬(Murchison Falls)‫חלק‬ ‫המהווים‬‫הלבן‬ ‫מהנילוס‬4‫המפלים‬ ‫סידרת‬ "‫יושב‬‫ת‬"‫הנילוס‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫היובל‬ ‫על‬‫הלבן‬4‫נילוס‬‫זה‬,‫אל‬ ‫בהמשך‬ ‫מצטרף‬‫הכחול‬ ‫הנילוס‬‫המגיע‬ ‫מאתיופיה‬,‫קרויים‬ ‫הם‬ ‫יחד‬-‫הנילוס‬,‫היאור‬‫בעברית‬,‫ש‬‫התיכון‬ ‫לים‬ ‫עד‬ ‫ומצרים‬ ‫סודן‬ ‫את‬ ‫בדרכו‬ ‫חוצה‬4 ‫מפלי‬ ‫שמורת‬‫מורצ‬'‫יסון‬‫היא‬‫בשמורות‬ ‫הגדולה‬‫אוגנדה‬‫ושטח‬‫ה‬3,840‫קמ‬"‫ר‬.