Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

סבר מסלול טיול אוגנדה 2014

233 views

Published on

מסלול טיול באוגנדה

Published in: Travel
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

סבר מסלול טיול אוגנדה 2014

 1. 1. 1 ‫מסלול‬‫באוגנדה‬ ‫טיול‬164.4411. ‫הוכן‬‫ע‬"‫י‬‫פר‬‫ו‬‫פ‬'‫סבר‬ ‫צבי‬,‫מדריך‬"‫אחר‬ ‫עולם‬"‫אפריקה‬ ‫במזרח‬, ‫ע‬"‫ו‬ ‫אישי‬ ‫ניסיון‬ ‫פ‬"‫ההמונים‬ ‫חוכמת‬":‫חברות‬ ‫פרסומי‬,‫ברשת‬ ‫ושמורות‬ ‫מטיילים‬‫האינטר‬‫נט‬ ‫תוכן‬ ‫מפת‬‫המסלול‬‫המעגלי‬–‫סובב‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444 ‫מושגים‬‫וטיפים‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443 ‫דרום‬-‫מזרח‬‫או‬‫גנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444. ‫העיר‬‫אנטבה‬(Entebbe)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444. ‫אגם‬‫ויקטוריה‬Lake Victoria))444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445 ‫הע‬‫יר‬‫קמפלה‬(Kampala)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446 ‫העיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447 ‫מזרח‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449 ‫העיר‬‫מ‬‫באלה‬(Mbale)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449 ‫ביקור‬‫בשבט‬‫יהודי‬‫באוגנדה‬-‫שבט‬"‫אבה‬‫יודאיה‬"4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444449 ‫הפארק‬‫הלאומי‬‫הר‬‫אלגון‬(Mount Elgon N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411 ‫מרכז‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411 ‫סורוטי‬(Soroti)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411 ‫צפון‬‫אוגנדה‬4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414 ‫פארק‬‫לאומי‬‫קידפו‬(Kidepo N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414 ‫צפון‬-‫מערב‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444414 ‫הפארק‬‫הלאומי‬‫מפלי‬‫מורצ‬'‫יסון‬((Murchison Falls N P44444444444444444444444444444444444444444444444444414 ‫העיר‬‫מסינדי‬(Masindi)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441. ‫אגם‬‫אלברט‬(Lake Albert)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441. ‫מערב‬‫או‬‫גנדה‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444415 ‫שמורת‬‫עמק‬‫סמליקי‬(WRSemliki Valley)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444415 ‫פארק‬‫לאומי‬‫סמפאיה‬(Sempaya N. P.)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444416 ‫פארק‬‫לאומי‬‫סמוליקי‬(Semuliki N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444416 ‫פארק‬‫לאומי‬‫רוונזורי‬(Rwenzori N. P.)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444417 ‫העיר‬‫פורט‬‫פורטל‬(Fort Portal)4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444411 ‫פארק‬‫יער‬‫קיבאלה‬(Kibale Forest N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444419 ‫דרום‬‫מערב‬‫אוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441 ‫פארק‬‫המלכה‬‫אליזבת‬(Queen Elizabeth N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441 ‫שמורת‬‫בווינדי‬-‫גורילות‬+‫פיגמים‬(Bwindi NP)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441 ‫הפארק‬‫הלאומי‬‫מגהינגה‬(Mgahinga N P)44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443 ‫אגם‬‫בוניוני‬(Lake Bunyonyi)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444443 ‫תחילת‬‫הדרך‬‫חזרה‬‫לקמפלה‬-‫מאגם‬‫בוניוני‬‫לצפון‬‫מזרח‬,‫לקמפלה‬4444444444444444444444444444444444444444444. ‫פארק‬‫לאומי‬‫אגם‬‫מבורֹו‬(Lake Mburo N P)444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444. ‫קו‬‫המשווה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444445 ‫נספחים‬–‫מפות‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446 ‫מפת‬‫שמורות‬‫הטבע‬‫העיקריות‬‫באוגנדה‬44444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444446 ‫מפת‬‫הכבישים‬‫העיקריים‬‫באוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444447 ‫מפת‬‫הנהרות‬‫והאגמים‬‫באוגנדה‬444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444441
 2. 2. 2 ‫המעגלי‬ ‫המסלול‬ ‫מפת‬–‫אוגנדה‬ ‫סובב‬ ‫מעגלי‬ ‫מסלול‬ ‫מפת‬,‫השעון‬ ‫כיוון‬ ‫כנגד‬,‫מערב‬ ‫לדרום‬ ‫מזרח‬ ‫מדרום‬ ‫מקרא‬:‫המסלול‬-‫ורוד‬,‫טבע‬ ‫שמורת‬-‫ירוק‬,‫אגם‬-‫כחול‬ Reserve, FR= Forest Reserve, NP=National Park, WR= WildlifeL=Lake, R=River *‫הערה‬-‫בטרו‬ ‫ללוחמה‬ ‫המטה‬ ‫פי‬ ‫על‬‫ר‬,‫כעת‬‫לא‬‫בצפון‬ ‫לטייל‬ ‫מומלץ‬,‫סודן‬ ‫לגבול‬ ‫סמוך‬(‫קידפו‬ ‫שמורת‬) ‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫מידותיה‬-‫כ‬711‫ק‬"‫מ‬(‫בד‬ ‫אך‬"‫כ‬ ‫כ‬511)‫רוחבה‬(‫למערב‬ ‫ממזרח‬)‫וכ‬711‫ק‬"‫ארכה‬ ‫מ‬ (‫לדרום‬ ‫מצפון‬4) ‫גיאוגרפיה‬-‫בין‬ ‫ממוקמת‬ ‫אוגנדה‬4‫עמק‬ ‫של‬ ‫הזרועות‬"‫השבר‬‫הגד‬‫ול‬(Rift Valley),‫הרמה‬ ‫על‬ ‫המזרח‬ ‫האפריקאית‬-‫מערבית‬,‫בין‬ ‫שנע‬ ‫ברום‬900‫לכ‬-1,511‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫מטרים‬.‫ב‬‫צפון‬,‫ב‬‫הגבול‬ ‫קרבת‬ ‫הסודני‬,‫מטה‬ ‫הרמה‬ ‫משתפלת‬,‫יותר‬ ‫נמוכים‬ ‫למדרונות‬,‫מתונים‬ ‫מישורים‬ ‫היוצרים‬,‫הרים‬ ‫משובצי‬‫וגבעות‬. ‫בדרום‬,‫ויקטוריה‬ ‫לימת‬ ‫בהתקרבות‬,‫ש‬ ‫הטופוגרפיה‬ ‫משתנה‬‫לגבעות‬ ‫לה‬‫שטוחות‬‫ולעתים‬,‫ביצתיים‬ ‫עמקים‬.
 3. 3. 3 ‫ב‬‫מערב‬,‫ב‬‫קונגו‬ ‫של‬ ‫הדמוקרטית‬ ‫הרפובליקה‬ ‫עם‬ ‫גבולה‬,‫ההרים‬ ‫שרשרת‬ ‫ידועה‬‫באפריקה‬ ‫הגבוהה‬, ‫הרוונזורי‬,‫הם‬"‫הירח‬ ‫הרי‬",‫סטנלי‬ ‫הנרי‬ ‫והעיתונאי‬ ‫ההרפתקן‬ ‫בפי‬,‫שגילה‬‫בהם‬ ‫וסייר‬4 ‫יש‬‫געש‬ ‫הרי‬ ‫מספר‬,‫ובמזרח‬ ‫בצפון‬.‫פ‬ ‫לא‬ ‫געש‬ ‫הרי‬ ‫לועות‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬‫כלואים‬ ‫ובהם‬ ‫בלייה‬ ‫שעברו‬ ‫עילים‬ ‫אגמים‬,‫לוע‬ ‫אגמי‬4 ‫צומח‬-‫החקלאיים‬ ‫שטחיה‬‫כוללים‬‫בננות‬ ‫מטעי‬,‫תה‬,‫קפה‬‫ווניל‬,‫משווניים‬ ‫גשם‬ ‫יערות‬ ‫בכתמי‬ ‫המשובצים‬, ‫שבהם‬‫ההרים‬ ‫גורילות‬‫ו‬ ‫הנדירות‬‫שימפנזים‬. ‫וטיפים‬ ‫מושגים‬ ‫דולר‬–‫להצטייד‬ ‫יש‬‫חדשים‬ ‫בשטרות‬ ‫רק‬,‫ש‬‫שנת‬ ‫אחרי‬0223,‫זה‬ ‫במסמך‬1$=‫כ‬4,511‫שילינג‬ ‫אוגנדי‬UGX,(‫ל‬ ‫נכון‬-‫מרץ‬411.) ‫בודה‬-‫בודה‬(Buda Buda)=‫אופנוע‬,‫מקומית‬ ‫כמונית‬44‫תאונות‬ ‫ויש‬ ‫נמוכה‬ ‫הבטיחות‬ ‫רמת‬,‫זאת‬ ‫קחו‬ ‫בחשבון‬4‫מטאטו‬(Mtatoo)=‫טנדר‬,‫בתשלום‬ ‫נוסעים‬ ‫להובלת‬ ‫כרכב‬44 ‫האוכל‬ ‫על‬ ‫משהו‬‫ומחירו‬:‫קלויות‬ ‫מבננות‬ ‫ניזונים‬ ‫הנסיעה‬ ‫לאורך‬(‫כ‬.11‫שיל‬‫ינג‬),‫סוכר‬ ‫קני‬(‫כ‬ 411‫שילינג‬),‫קלויה‬ ‫קסבה‬=‫מאוד‬ ‫יבש‬ ‫מקומי‬ ‫אדמה‬ ‫תפוח‬(311-711),‫ממוצע‬ ‫מלון‬ ‫בגודל‬ ‫אננס‬(111- 1511),‫בננות‬(‫ב‬ ‫גדול‬ ‫אשכול‬-4,111)‫זעיר‬ ‫בניילון‬ ‫ארוזים‬ ‫קטנטנים‬ ‫ובוטנים‬(4114)‫פ‬‫י‬‫וירקות‬ ‫רות‬ ‫בשווקים‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬,‫לבשלם‬ ‫או‬ ‫האכילה‬ ‫לפני‬ ‫היטב‬ ‫לשטוף‬ ‫מומלץ‬4 ‫מים‬-‫אל‬ ‫מהברזים‬ ‫מים‬ ‫לשתות‬ ‫אסור‬‫א‬‫ס‬ ‫מבקבוקים‬ ‫או‬ ‫מטוהרים‬ ‫מים‬ ‫רק‬‫גורים‬‫מינרלים‬ ‫מים‬ ‫של‬!4 ‫וכייסים‬ ‫גנבים‬ ‫בגלל‬-‫לצילומים‬ ‫גיבוי‬–‫הזדמנות‬ ‫בכל‬ ‫לתמונות‬ ‫גיבוי‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬4‫מסמכים‬ ‫שימור‬– ‫למיי‬ ‫החשובים‬ ‫המסמכים‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫ולהכניס‬ ‫לסרוק‬ ‫מומלץ‬‫ל‬,‫א‬ ‫כייסו‬ ‫או‬ ‫וגנבו‬ ‫במידה‬‫תכם‬,‫לפחות‬‫המסמכים‬ ‫י‬‫י‬‫ברשותכם‬ ‫שארו‬4 ‫החשמל‬:‫שבישראל‬ ‫לזה‬ ‫זהה‬ ‫בשקעים‬ ‫המתח‬,‫השקע‬ ‫אך‬‫שונה‬:‫יש‬‫אמנם‬3‫חורים‬,‫מתאם‬ ‫צריך‬ ‫אך‬4 ‫נסיעות‬-‫גדולים‬ ‫אינם‬ ‫באוגנדה‬ ‫המרחקים‬,‫אך‬‫וקופצניות‬ ‫משובשות‬ ‫עפר‬ ‫בדרכי‬ ‫נסיעה‬,‫שעות‬ ‫נמשכת‬ ‫רבות‬‫להתרעננות‬ ‫סביר‬ ‫מקום‬ ‫בלי‬ ‫רבים‬ ‫ובמקרים‬4‫אוטובוסים‬-‫יש‬‫קו‬‫ו‬‫ים‬‫סדירים‬4‫בד‬"‫כ‬‫האוטובוסים‬ ‫באוגנדה‬‫צפופים‬,‫איטית‬ ‫הנסיעה‬‫בזמן‬ ‫יוצאים‬ ‫בהכרח‬ ‫ולא‬44‫מונית‬-‫אבל‬ ‫באוטובוס‬ ‫מאשר‬ ‫גבוה‬ ‫המחיר‬ ‫משתלם‬ ‫בהחלט‬,‫בנוסעים‬ ‫אותה‬ ‫למלא‬ ‫מומלץ‬,‫מוזיל‬ ‫זה‬‫ב‬‫כ‬31$4‫מטאטו‬-‫לשבת‬ ‫כדאי‬‫הנהג‬ ‫יד‬ ‫על‬,‫כך‬ ‫ש‬‫ניתן‬‫שנדחס‬ ‫מהאנשים‬ ‫להתעלם‬‫ים‬‫מאחור‬4‫מיניבוסים‬=‫מטאטו‬-‫נ‬‫ומהירים‬ ‫וחים‬,‫טוב‬ ‫פתרון‬ ‫נותנים‬ ‫סביר‬ ‫ובמחיר‬4‫בודה‬ ‫בודה‬-‫נמוכה‬ ‫העלות‬,‫הנסיעה‬‫מהירה‬,‫בטיחותי‬ ‫פחות‬4 ‫הערות‬:14‫וכייסות‬ ‫גנבות‬–‫כגון‬ ‫צפופים‬ ‫במקומות‬:‫מרכזי‬ ‫אוטובוסים‬ ‫תחנות‬‫ות‬,‫התיירות‬ ‫במרכזי‬ ‫חניונים‬ ‫ועוד‬,‫במקום‬ ‫הצפיפות‬ ‫את‬ ‫ביעילות‬ ‫המנצלים‬ ‫וגנבים‬ ‫כייסים‬ ‫הרבה‬ ‫יש‬4‫היז‬‫הרו‬444‫אלתוש‬-‫מומלץ‬ ‫מהארץ‬ ‫יתושים‬ ‫בדוחה‬ ‫להצטייד‬,‫טוב‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אלתוש‬4 ‫אישור‬-‫לצפות‬ ‫לסיור‬‫בגורילות‬‫או‬‫שימפנזים‬-‫מסודר‬ ‫כניסה‬ ‫אישור‬ ‫ללא‬ ‫לפארק‬ ‫להגיע‬ ‫טעם‬ ‫אין‬, ‫מסוים‬ ‫לתאריך‬4‫האישור‬ ‫ללא‬,‫לא‬‫להיכנס‬ ‫תורשו‬ (‫מנזלת‬ ‫סובלים‬ ‫רק‬ ‫או‬ ‫חולים‬ ‫אתם‬ ‫הכניסה‬ ‫ביום‬ ‫אם‬,‫סביר‬,‫שת‬‫בחוץ‬ ‫להישאר‬ ‫יאלצו‬,‫להד‬ ‫לא‬ ‫כדי‬‫את‬ ‫ביק‬ ‫הגורילות‬4)‫לקבל‬ ‫אפשר‬‫מקומיות‬ ‫חברות‬ ‫דרך‬ ‫אישור‬,‫טיולי‬ ‫שמארגנות‬‫ם‬‫בשמור‬‫ישירות‬ ‫לפנות‬ ‫או‬ ‫ה‬ ‫חי‬ ‫לרשות‬‫ות‬‫באוגנדה‬ ‫הבר‬(UWA),‫בקמפלה‬ ‫נמצא‬ ‫הראשי‬ ‫שמשרדה‬(‫דוא‬"‫ל‬: info@ugandawildlife.org4)‫כניסה‬ ‫אישור‬-‫גורילות‬‫בסביבות‬ ‫עולה‬022$‫לאדם‬,‫ש‬‫ימפנזים‬151$4 ‫יש‬‫הגבלה‬‫ב‬ ‫המבקרים‬ ‫מספר‬ ‫על‬‫יום‬,‫לכן‬‫להמתין‬ ‫יש‬‫לאישור‬‫רב‬ ‫זמן‬,‫שנה‬ ‫חצי‬ ‫אפילו‬4‫להזמין‬ ‫אפשר‬ ‫ולשלם‬ ‫מראש‬‫מהארץ‬(‫בנקאית‬ ‫בהעברה‬ ‫תשלום‬ ‫כולל‬). ‫חשובה‬ ‫הערה‬-‫ל‬ ‫ההגעה‬ ‫לעיתוי‬ ‫קשורה‬‫הגורילות‬ ‫טרק‬/‫שימפנזים‬4‫ליום‬ ‫מקום‬ ‫שמזמינים‬ ‫מאחר‬‫מסויים‬, ‫מראש‬ ‫שבועות‬,‫לוודא‬ ‫צריך‬‫בזמן‬ ‫שמגיעים‬,‫מאחרים‬ ‫אם‬ ‫מוחזר‬ ‫לא‬ ‫הכסף‬ ‫כי‬!!‫הציבורית‬ ‫בתנועה‬ ‫התלות‬ ‫ו‬/‫או‬‫בטרמפים‬,‫גורמת‬‫הזמן‬ ‫לפני‬ ‫לפארק‬ ‫להגיע‬‫זמן‬ ‫לאבד‬ ‫וכך‬44 ‫ביערות‬ ‫קופים‬ ‫סיורי‬-‫הסיור‬ ‫מתוכנן‬ ‫בו‬ ‫ליער‬ ‫סמוך‬ ‫בלילה‬ ‫לישון‬,‫כי‬‫אחרי‬ ‫לחיפוש‬ ‫היציאה‬‫קופים‬ ‫מתקיימת‬‫בבוקר‬ ‫מוקדם‬4 ‫לטיו‬ ‫ליוצאים‬ ‫ציוד‬ ‫רשימת‬‫באוגנדה‬ ‫ל‬ ‫אוהל‬–‫טוב‬,‫לגשם‬ ‫עמיד‬,‫בחוץ‬ ‫ללון‬ ‫המתכננים‬ ‫הקמפינגים‬ ‫לאוהבי‬ ‫מאוד‬ ‫חשוב‬4‫סערה‬ ‫מעיל‬–‫תפרים‬ ‫עם‬ ‫מולחמים‬4‫למים‬ ‫אטימות‬ ‫שקיות‬–‫והשייט‬ ‫הרפטינג‬ ‫לאוהבי‬4‫ראשונה‬ ‫עזרה‬ ‫ערכת‬–‫היטב‬ ‫מאובזרת‬,‫כולל‬ ‫הטיול‬ ‫תקופת‬ ‫לכל‬ ‫מספקת‬ ‫בכמות‬ ‫אישיות‬ ‫תרופות‬,‫או‬ ‫כדורים‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬‫מים‬ ‫לטהור‬ ‫מתקן‬4‫מערכת‬ Sulis–‫לבקבוק‬ ‫ישר‬ ‫מים‬ ‫לטהר‬ ‫היכולה‬‫ה‬‫ל‬ ‫מספיקה‬711‫ליטר‬4‫וסנדלים‬ ‫הליכה‬ ‫נעלי‬-‫למטיילים‬
 4. 4. 4 ‫הגשם‬ ‫ביערות‬,‫למים‬ ‫אטימות‬ ‫נעלים‬ ‫עדיף‬4‫יום‬ ‫תרמיל‬,‫טוב‬–‫של‬ ‫בגדלים‬31-35‫ליטר‬,‫שבתרמיל‬ ‫רצוי‬ ‫ל‬ ‫מקום‬ ‫יהיה‬-4‫מים‬ ‫בקבוקי‬,‫לטיול‬ ‫וציוד‬ ‫למעיל‬ ‫מקום‬,‫יומ‬ ‫יום‬ ‫של‬‫יים‬,‫נגד‬ ‫כיסוי‬ ‫יהיה‬ ‫שלתרמיל‬ ‫חשוב‬ ‫גשם‬4‫כביסה‬-‫כביסה‬ ‫וסבון‬ ‫כביסה‬ ‫לתליית‬ ‫גומי‬,‫מקומית‬ ‫מכבסה‬ ‫במציאת‬ ‫בעיה‬ ‫ישנה‬ ‫לעיתים‬,‫במיוחד‬ ‫באזורי‬‫פריפריה‬4‫כסף‬ ‫חגורת‬–‫שונים‬ ‫מקומות‬ ‫בשני‬ ‫לפחות‬ ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫להסתיר‬ ‫רצוי‬4‫נעילה‬-‫נעילת‬ ‫כבל‬ ‫מנעולים‬ ‫וסט‬ ‫תרמיל‬4‫פנס‬‫רזרביות‬ ‫וסוללות‬ ‫ראש‬4‫תוש‬ ‫אל‬-‫חו‬‫מר‬‫וכילה‬ ‫יתושים‬ ‫דוחה‬4‫תצפית‬-‫משקפת‬ ‫ספארי‬ ‫לטיולי‬ ‫הכרחית‬,‫משקפת‬ ‫חוסר‬ ‫בגלל‬ ‫ייחודיים‬ ‫מראות‬ ‫להפסיד‬ ‫חבל‬4‫מצלמה‬–‫נוסף‬ ‫כרטיס‬ ‫רזרביות‬ ‫וסוללות‬4‫טואלט‬ ‫נייר‬-‫זה‬ ‫מצרך‬ ‫להשיג‬ ‫קשה‬ ‫לעיתים‬4‫בישול‬-‫בישול‬ ‫ערכת‬,‫לקחת‬ ‫מומלץ‬ ‫בנזניה‬ ‫או‬ ‫כוהליה‬,‫ספי‬ ‫או‬ ‫כהל‬ ‫להשיג‬ ‫בעיה‬ ‫אין‬‫רט‬,‫הבנזניה‬ ‫לסתימת‬ ‫וגורם‬ ‫מלוכלך‬ ‫לעיתים‬ ‫הבנזין‬,‫יש‬ ‫פילטר‬ ‫עם‬ ‫משפך‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬4‫גז‬ ‫מיכלי‬-‫ניתן‬ ‫לא‬ ‫המקומות‬ ‫ברוב‬‫ל‬‫רכוש‬,‫הוא‬ ‫גז‬ ‫בלון‬ ‫לקנות‬ ‫שניתן‬ ‫מקום‬ ‫בקניון‬ ‫בקמפלה‬Nakomat4‫במידה‬‫גז‬ ‫על‬ ‫בישול‬ ‫מערכת‬ ‫עם‬ ‫והגעתם‬,‫מומלץ‬‫בחנות‬‫מספר‬ ‫לרכוש‬ ‫זו‬ ‫גז‬ ‫בלונים‬,‫ימי‬ ‫לכל‬ ‫לכם‬ ‫שיספיקו‬‫הטיול‬4 ‫אדם‬ ‫קופי‬-‫גורילה‬+‫שימפנזה‬-‫ב‬ ‫לראות‬ ‫ניתן‬: ‫שימפנזה‬-‫ב‬ ‫אוגנדה‬ ‫במערב‬6‫שמור‬‫ו‬‫ת‬:‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫שמורת‬'‫יסון‬+‫סמליקי‬+‫סמוליקי‬+‫רוונזורי‬+ ‫קיבלה‬+‫אליזבת‬ ‫קווין‬4‫עד‬ ‫רום‬ ‫עד‬ ‫מעדיפות‬ ‫הן‬1,511‫מ‬'‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬4 ‫הרים‬ ‫גורילת‬-‫ב‬ ‫אוגנדה‬ ‫מערב‬ ‫בדרום‬4‫שמורות‬:‫שמורת‬‫בווינ‬‫די‬+‫מגהינגה‬4‫ברום‬ ‫הרים‬ ‫גורילות‬ 4,411-.,311‫מ‬'‫הים‬ ‫פני‬ ‫מעל‬4 *‫פיגמים‬/‫פיגמאים‬-‫הננסי‬ ‫האדם‬,‫האדם‬ ‫קופי‬ ‫באזורי‬ ‫חי‬,‫הנ‬ ‫בשמורות‬ ‫בסיורים‬ ‫לכן‬"‫באזור‬ ‫לארגן‬ ‫נסו‬ ‫ל‬ ‫הפיגמאים‬ ‫עם‬ ‫מפגש‬ ‫גם‬4 ‫דרום‬-‫אוגנדה‬ ‫מזרח‬ ‫העיר‬‫אנטבה‬(Entebbe) ‫אנטבה‬(Entebbe)-‫אנטבה‬ ‫השם‬ ‫משמעות‬-"‫כיסא‬‫לשבת‬ ‫המלך‬ ‫נהג‬ ‫שם‬ ‫כי‬4‫מהארץ‬ ‫טסים‬ ‫הרוב‬ ‫ליינס‬ ‫אייר‬ ‫אתיופיאן‬ ‫בטיסת‬,‫מת‬"‫ל‬ ‫ומשם‬ ‫אבבה‬ ‫לאדיס‬ ‫א‬-‫אנטבה‬(Entebbe)‫לחופי‬ ‫השוכנת‬‫ימת‬ ‫ויקטוריה‬4‫אקל‬‫וטרופי‬ ‫מאוד‬ ‫לח‬ ‫ים‬‫מ‬‫פנינו‬ ‫את‬ ‫קבל‬,‫קבלת‬ ‫עם‬ ‫מיד‬‫הכניסה‬ ‫אישור‬‫וההתארגנות‬ ‫הראשונית‬4‫ההגעה‬ ‫עם‬‫יצאו‬ ‫הרכב‬ ‫בעלי‬‫מ‬ ‫בנסיעה‬‫התעו‬ ‫נמל‬‫החדש‬ ‫פה‬‫והמודרני‬(‫ליד‬ ‫עוברים‬ ‫ביציאה‬ ‫הישן‬ ‫התעופה‬ ‫נמל‬,‫בו‬‫התבצע‬‫יונתן‬ ‫מבצע‬/‫אנטבה‬.‫פ‬ ‫עיקר‬‫שבה‬ ‫התעופה‬ ‫ונמל‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫רסומה‬,‫היה‬ ‫ביולי‬1976,‫המקומי‬ ‫התעופה‬ ‫בשדה‬ ‫והונחת‬ ‫נחטף‬ ‫פראנס‬ ‫אייר‬ ‫מטוס‬ ‫כאשר‬,‫סיוע‬ ‫קיבלו‬ ‫החוטפים‬ ‫אוגנדה‬ ‫משליט‬,‫אי‬‫אמין‬ ‫די‬,‫מהנ‬ ‫חילוץ‬ ‫למבצע‬ ‫יצאה‬ ‫ישראל‬‫ידעה‬ ‫המודרנית‬ ‫שההיסטוריה‬ ‫והקשים‬ ‫ועזים‬, ‫סייר‬ ‫של‬ ‫כוח‬‫ו‬‫ת‬‫ואחרים‬,‫נתניהו‬ ‫יוני‬ ‫בפיקוד‬,‫החטופים‬ ‫רוב‬ ‫את‬ ‫וחילץ‬ ‫בשדה‬ ‫נחת‬,‫מתוך‬115‫חטופים‬ ‫ויהודים‬ ‫ישראלים‬,‫הפעולה‬ ‫במהלך‬ ‫נהרגו‬3‫ה‬‫ח‬‫ו‬‫ט‬‫פים‬,‫החטופות‬ ‫אחת‬,‫ה‬ ‫בת‬ ‫בלוך‬ ‫דורה‬75,‫לבית‬ ‫נלקחה‬ ‫ה‬ ‫הגעת‬ ‫לפני‬ ‫חולים‬‫כוח‬,‫נרצח‬ ‫המבצע‬ ‫ולאחר‬‫א‬ ‫בפקודת‬ ‫ה‬‫אמין‬ ‫ידי‬4‫יוני‬ ‫המבצע‬ ‫מפקד‬ ‫נהרג‬ ‫זה‬ ‫במבצע‬ ‫על‬ ‫לאירוע‬ ‫הקוראים‬ ‫ויש‬ ‫נתניהו‬‫יונתן‬ ‫מבצע‬ ‫שמו‬4‫יום‬ ‫אותו‬ ‫מאז‬,‫המקום‬‫כשטח‬ ‫ומשמש‬ ‫לציבור‬ ‫נסגר‬ ‫סגור‬ ‫צבאי‬4‫הוא‬‫אך‬ ‫בשימוש‬‫די‬‫ומוזנח‬4) ‫וסביבתה‬ ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬: ‫שוק‬-‫ב‬‫אנטבה‬‫מקומי‬ ‫שוק‬,‫של‬ ‫תצרוכתם‬ ‫את‬ ‫המספק‬‫תושבי‬‫המקום‬:‫פירות‬ ‫דוכני‬,‫דגים‬‫מיובשים‬ ‫ויקטוריה‬ ‫מאגם‬ ‫המגיעים‬,‫מ‬ ‫חבלים‬‫צמח‬‫וכמובן‬ ‫האגבה‬,‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫הלאומי‬ ‫המאכל‬:‫בננות‬ ‫תבשיל‬ ‫ירוקות‬,‫קרוי‬'‫מתוקי‬'‫המקומיים‬ ‫בפי‬4 ‫הבוטניים‬ ‫הגנים‬‫אנטבה‬ ‫של‬-‫ב‬ ‫נפתחו‬-1191‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫בזמן‬‫האגם‬ ‫חוף‬ ‫על‬,‫אתנחתא‬ ‫כיום‬ ‫ומהווים‬ ‫וירוקה‬ ‫נעימה‬‫מקמפלה‬ ‫למבקרים‬,‫לעיר‬ ‫קרוב‬ ‫בפיקניק‬ ‫החושקים‬4‫הגנים‬‫מרהיבים‬4‫רחב‬ ‫שטח‬ ‫על‬, ‫ירוק‬ ‫בדשא‬ ‫המכוסה‬,‫באפריקה‬ ‫המצויים‬ ‫העצים‬ ‫כל‬ ‫כמעט‬ ‫נטועים‬4‫חלק‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫ובלתי‬ ‫צפוף‬ ‫גשם‬ ‫יער‬ ‫של‬ ‫ה‬ ‫וא‬ ‫עביר‬‫קולובוס‬ ‫קופי‬ ‫מלא‬ ‫זור‬,‫טבע‬ ‫אוהבי‬–‫להחמיץ‬ ‫לא‬! ‫המאפשרת‬ ‫בנקודה‬ ‫ממוקמים‬ ‫הגנים‬‫תצפית‬‫א‬ ‫על‬ ‫יפה‬‫ויקטוריה‬ ‫גם‬4‫ומפוזרים‬ ‫מטופחים‬ ‫מאוד‬ ‫הגנים‬, ‫ומנוחה‬ ‫ישיבה‬ ‫מקומות‬ ‫בתחומם‬,‫הם‬‫מתחמים‬ ‫למספר‬ ‫מחולקים‬,‫הצמחייה‬ ‫סוג‬ ‫פי‬ ‫על‬,‫שילוט‬ ‫יש‬‫אך‬‫מי‬ ‫נשכר‬ ‫יצא‬ ‫מדריך‬ ‫שלוקח‬4‫בסיפורים‬ ‫ומלווים‬ ‫מקצועיים‬ ‫ההסברים‬,‫והטבע‬ ‫הגננות‬ ‫לחובבי‬ ‫מאוד‬ ‫מומלץ‬4
 5. 5. 5 ‫פרטים‬‫והעלויות‬ ‫ההגעה‬ ‫לגבי‬ ‫ומידע‬,‫ניתן‬‫הלינה‬ ‫ובמקומות‬ ‫לתיירים‬ ‫המידע‬ ‫בתחנת‬ ‫לקבל‬4‫הכניסה‬ ‫בתשלום‬4 ‫חיות‬ ‫גן‬‫חינוכי‬ ‫כמרכז‬-‫נקרא‬:Wildlife Uganda,‫ילדים‬ ‫עם‬ ‫לבילוי‬ ‫מדהים‬ ‫מקום‬‫מסודר‬ ‫והמקום‬ ‫הילדים‬ ‫לקהל‬ ‫ומותאם‬4‫ה‬‫חיות‬‫ט‬ ‫יחסית‬ ‫בתנאים‬ ‫נמצאות‬‫ו‬‫בים‬,‫נקי‬ ‫המקום‬,‫ו‬ ‫משולט‬‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫יש‬ ‫ה‬‫חינוכית‬ ‫תוכנית‬ ‫לילדים‬ ‫מעביר‬4‫מקצועי‬ ‫מאוד‬4 ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫על‬ ‫שייט‬–‫תיירותי‬ ‫שייט‬ ‫מארגנות‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬‫באגם‬ ‫לאיים‬‫ולחופיו‬,‫נחמד‬4 ‫אנטבה‬ ‫של‬ ‫הישן‬ ‫התעופה‬ ‫שדה‬–‫המקיפה‬ ‫הגדר‬‫מהו‬‫ו‬‫פופולארי‬ ‫אתר‬ ‫ה‬‫ל‬‫ישראלים‬,‫מזכרת‬‫ל‬‫אירוע‬ ‫החטיפ‬‫ו‬ ‫ה‬‫ה‬‫ש‬‫על‬ ‫חרור‬‫ידי‬‫ישראל‬4 ‫הזוחלים‬ ‫כפר‬-‫מתחם‬3‫ק‬"‫לזוחלי‬ ‫מוקדש‬ ‫וכולו‬ ‫מהעיר‬ ‫מ‬‫תבל‬ ‫מחלקי‬ ‫וקצת‬ ‫באפריקה‬ ‫ם‬‫אחרים‬4‫במקום‬ ‫הדרכה‬ ‫מקבלים‬4‫הכנ‬‫בתשלום‬ ‫יסה‬4 ‫המשווה‬ ‫קו‬-‫לאנטבה‬ ‫מערבית‬ ‫דרום‬ ‫נמצא‬4‫טוב‬ ‫מקום‬‫ל‬‫המשווה‬ ‫בקו‬ ‫פיקניק‬,‫צילומים‬ ‫אחרי‬‫בשלט‬ ‫המיוחד‬‫בח‬ ‫ושיטוט‬‫המזכרות‬ ‫נויות‬,‫המקום‬ ‫את‬ ‫הממלאות‬‫מסעדות‬ ‫שתי‬ ‫וגם‬4 ‫לינה‬–‫בעי‬‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫שפע‬ ‫ר‬,‫שונות‬ ‫ברמות‬4‫א‬‫מראש‬ ‫מקום‬ ‫הזמנתם‬ ‫לא‬ ‫ם‬,‫ההחלטה‬ ‫קבלת‬ ‫לפני‬,‫תכנסו‬ ‫לבדוק‬‫חדרים‬,‫ושירותים‬ ‫מקלחות‬4 ‫אוכל‬–‫יש‬‫ושווקים‬ ‫מסעדות‬ ‫שפע‬,‫בסיסיים‬ ‫היגיינה‬ ‫כללי‬ ‫על‬ ‫להקפיד‬ ‫יש‬,‫רחוב‬ ‫בדוכני‬ ‫לאכול‬ ‫מומלץ‬ ‫לא‬, ‫מלוכלכים‬ ‫די‬ ‫רובם‬4 ‫הגעה‬–‫התעופה‬ ‫לשדה‬ ‫בטיסה‬‫או‬‫מקניה‬ ‫בשייט‬/‫טנזניה‬,‫אג‬ ‫על‬ ‫הן‬ ‫גם‬ ‫היושבות‬‫ם‬‫ויקטוריה‬‫או‬‫על‬ ‫ברכב‬ ‫כביש‬119,‫ה‬‫הבירה‬ ‫מקמפלה‬ ‫מגיע‬4 ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬Lake Victoria)) ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬‫במדינה‬ ‫וחשובה‬ ‫גדולה‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬4‫ל‬ ‫ושייך‬ ‫לקמפלה‬ ‫מדרום‬ ‫נמצא‬ ‫האגם‬-3‫מדינות‬ ‫ב‬ ‫הגובלות‬‫ו‬:‫אוגנדה‬,‫וטנזניה‬ ‫קניה‬4‫זהו‬‫אפריקה‬ ‫באגמי‬ ‫הגדול‬+‫בג‬ ‫השני‬ ‫המתוקים‬ ‫המים‬ ‫אגם‬‫ודלו‬ ‫בעולם‬4.5%‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫בשטחה‬ ‫נמצאים‬ ‫משטחו‬4‫ותפקידו‬ ‫בגודלו‬ ‫האגם‬ ‫של‬ ‫ייחודו‬,‫כמוצא‬(‫המקור‬) ‫ל‬‫הלבן‬ ‫נילוס‬,‫מהאגם‬ ‫היוצא‬,‫הכחול‬ ‫לנילוס‬ ‫בסודן‬ ‫חובר‬‫וזורם‬‫כ‬ ‫משם‬-‫נילוס‬,‫התיכון‬ ‫והים‬ ‫למצרים‬ ‫עד‬4 ‫הוא‬ ‫האגם‬‫באזור‬ ‫הגדול‬ ‫המים‬ ‫מקור‬,‫אלפי‬ ‫בשטחו‬‫קטנים‬ ‫איים‬,‫מסתור‬ ‫מקום‬ ‫המהווים‬‫גידול‬ ‫ובית‬‫לבעלי‬ ‫באזור‬ ‫חיים‬4 ‫באגם‬ ‫תיירות‬ ‫פעילויות‬: ‫האגם‬ ‫חופי‬–‫חוף‬Mirembe-‫חופשה‬ ‫בו‬ ‫לבלות‬ ‫נחמד‬ ‫מקום‬4‫לאורך‬‫ה‬‫פעילויות‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬ ‫חופים‬,‫חלקן‬ ‫נופש‬ ‫פעילויות‬,‫המבוססות‬‫וחלק‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬ ‫על‬‫ן‬‫תיירותיות‬ ‫פעילויות‬4‫לא‬‫בשל‬ ‫האגם‬ ‫במי‬ ‫לרחוץ‬ ‫ו‬ ‫מחד‬ ‫בבילהרציה‬ ‫להידבק‬ ‫האפשרות‬‫מאידך‬ ‫תנין‬ ‫עם‬ ‫להיפגש‬44 ‫המעבורת‬ ‫ליד‬-‫דוכני‬‫שוק‬‫הכפר‬ ‫ובתי‬‫הסמוך‬4‫לשוטט‬ ‫נחמד‬4 ‫באגם‬ ‫תיירותי‬ ‫שייט‬–‫תיירותי‬ ‫מאוד‬ ‫השייט‬,‫ח‬ ‫של‬ ‫לאורכם‬ ‫הוא‬ ‫ממנו‬ ‫ניכר‬ ‫חלק‬‫האגם‬ ‫ופי‬,‫מוקדש‬ ‫חלק‬ ‫הרבים‬ ‫לאיים‬4 ‫באיים‬ ‫הביקור‬-‫מאוד‬ ‫חוויתי‬ ‫הוא‬,‫מיוערים‬ ‫איים‬ ‫יש‬,‫עושים‬ ‫עליהם‬‫קצר‬ ‫רגלי‬ ‫טיול‬‫ב‬‫יער‬‫ו‬‫מגוון‬ ‫פוגשים‬ ‫ציפורים‬ ‫של‬4‫חלקם‬‫קינון‬ ‫כמקום‬ ‫משמשים‬‫לציפורים‬‫ולכן‬‫מח‬ ‫אלה‬ ‫איים‬‫ו‬‫הטיול‬ ‫לתחום‬ ‫ץ‬,‫בכדי‬‫לאפשר‬ ‫להתרבות‬ ‫לציפורים‬4‫יש‬‫הרבה‬‫לביקור‬ ‫מעניינים‬ ‫איים‬:‫ססה‬ ‫איי‬(Sesse Island)-‫בנופש‬ ‫ברצונכם‬ ‫אם‬ ‫נינוח‬,‫מ‬ ‫אחד‬ ‫את‬ ‫נסו‬-1.‫ססה‬ ‫איי‬,‫שבצפון‬-‫מערב‬‫ה‬‫אגם‬,‫ש‬-.1‫מתוכם‬‫מיושבים‬4‫הרוב‬‫לא‬‫מיושבים‬ ‫לכך‬ ‫גרם‬ ‫ומיקומם‬,‫במדינה‬ ‫האזרחים‬ ‫מלחמת‬ ‫בשנות‬ ‫כמעט‬ ‫נפגעו‬ ‫שלא‬4‫ניתן‬‫של‬ ‫רבים‬ ‫מינים‬ ‫בהם‬ ‫לראות‬ ‫ציפורים‬‫קופים‬ ‫גם‬ ‫ולעתים‬,‫ותנינים‬ ‫היפופוטמים‬4‫המתוי‬ ‫האי‬‫י‬‫ר‬‫ססה‬ ‫באיי‬ ‫והגדול‬‫הוא‬-‫האי‬‫בוגאלה‬ (Buggala Island),‫ב‬ ‫הנגיש‬‫ת‬‫חבורה‬‫יחסי‬ ‫גדול‬ ‫מבחר‬ ‫יש‬ ‫ובו‬‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫של‬ ‫ת‬,‫שונות‬ ‫ברמות‬4‫חביב‬ ‫הוא‬ ‫התרמילאים‬‫באנדה‬ ‫האי‬(Banda Island)‫השקט‬43‫שעות‬‫הפלגה‬‫אל‬-‫האי‬‫קלנגולה‬,‫להישאר‬ ‫כדאי‬ ‫ללון‬4-‫לאיים‬ ‫להגיע‬ ‫כדי‬‫אל‬ ‫מקמפלה‬ ‫לנסוע‬ ‫יש‬‫בוקקטה‬(Bukakata)‫האיים‬ ‫אל‬ ‫במעבורת‬ ‫ומשם‬4‫כמו‬ ‫כן‬,‫מ‬ ‫קטנות‬ ‫עץ‬ ‫בסירות‬ ‫בשיט‬ ‫לאיים‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬-‫קא‬‫סניי‬(Kasenyi),‫של‬ ‫נסיעה‬ ‫במרחק‬ ‫הנמצאת‬35 ‫מקמפלה‬ ‫דרומה‬ ‫דקות‬4 ‫מקלט‬‫שימפנזים‬‫ב‬‫נגאמבה‬ ‫אי‬-‫של‬ ‫מרחק‬ ‫לשוט‬ ‫ניתן‬43‫קילומטר‬‫מאנטבה‬‫אל‬‫השימפנזים‬ ‫מקלט‬ ChimpanzeeNgamba Island
 6. 6. 6 Sancturary4‫האי‬ ‫על‬‫חיה‬‫שימפנזים‬ ‫קבוצת‬,‫מבעלים‬ ‫שנלקחו‬,‫כחוק‬ ‫שלא‬ ‫אותם‬ ‫שהחזיקו‬‫ניתן‬ ‫היה‬ ‫ולא‬ ‫ל‬‫לטבע‬ ‫השיבם‬4‫מקרוב‬ ‫לראותם‬ ‫ניתן‬ ‫ההאכלה‬ ‫בשעות‬,‫הטבע‬ ‫בשמורות‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫הצלחתם‬ ‫לא‬ ‫אם‬4 ‫למקלט‬ ‫להיכנס‬ ‫מורשים‬ ‫לא‬ ‫המבקרים‬‫קטן‬ ‫מגודר‬ ‫לשטח‬ ‫ומוגבלים‬,‫הקופים‬ ‫על‬ ‫להשקיף‬ ‫אפשר‬ ‫ממנו‬4‫עם‬ ‫זאת‬,‫למקלט‬ ‫נדיבה‬ ‫לתרומה‬ ‫בתמורה‬,‫לטיול‬ ‫השימפנזים‬ ‫את‬ ‫להוציא‬ ‫ואף‬ ‫אחד‬ ‫ליום‬ ‫למטפל‬ ‫להפוך‬ ‫אפשר‬ ‫ביער‬4‫באנטבה‬ ‫או‬ ‫בקמפלה‬ ‫טיולים‬ ‫חברות‬ ‫דרך‬ ‫ביקור‬ ‫לתאם‬ ‫יש‬4 ‫תחבורה‬–‫עור‬ ‫מהווה‬ ‫האגם‬‫בו‬ ‫הגובלות‬ ‫המדינות‬ ‫בין‬ ‫תחבורה‬ ‫ק‬4‫במ‬‫בקווים‬ ‫מעבורות‬ ‫פועלות‬ ‫קום‬ ‫סדירים‬,‫סירות‬ ‫מופעלות‬ ‫בנוסף‬/‫מעבורות‬‫תיירות‬ ‫למטרות‬,‫הש‬‫טו‬‫ת‬‫האגם‬ ‫ברחבי‬ ‫השונות‬ ‫האטרקציות‬ ‫בין‬4 ‫אוכל‬–‫וביש‬ ‫התיירות‬ ‫במרכזי‬‫האגם‬ ‫גדות‬ ‫על‬ ‫הנמצאים‬ ‫ובים‬,‫יש‬‫רמות‬ ‫במגוון‬ ‫מסעדות‬,‫ברובן‬‫דגים‬ ‫מגוון‬4 ‫מהמקומות‬ ‫בחלק‬ ‫שווקים‬ ‫יש‬,‫ופרות‬ ‫ירקות‬ ‫לרכוש‬ ‫ניתן‬ ‫בהם‬,‫מים‬-‫מינרלים‬ ‫מים‬ ‫של‬ ‫סגורים‬ ‫בבקבוקים‬ ‫ורק‬ ‫אך‬ ‫מומלץ‬4 ‫לינה‬–‫האגם‬ ‫חופי‬ ‫לאורך‬‫קיימים‬‫רמות‬ ‫במגוון‬ ‫מלונות‬,‫פשוט‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫בכפרים‬‫ים‬ ‫וזולים‬4 ‫העיר‬‫קמפלה‬(Kampala) ‫קמפלה‬(Kampala)‫המדינה‬ ‫במרכז‬ ‫נמצאת‬ ‫הבירה‬,‫בקרב‬‫וכ‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫ת‬.1‫ק‬"‫מאנטבה‬ ‫מ‬4‫היא‬ ‫בשנת‬ ‫החליפה‬1964‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫הלאומית‬ ‫לבירתה‬ ‫והפכה‬ ‫אנטבה‬ ‫את‬4‫בשנת‬1979‫מהלומה‬ ‫העיר‬ ‫ספגה‬ ‫בהפיכה‬ ‫קשה‬,‫נית‬ ‫היום‬ ‫ועד‬ ‫מהשלטון‬ ‫אמין‬ ‫אידי‬ ‫את‬ ‫שהורידה‬‫לחרבן‬ ‫זכר‬ ‫לראות‬ ‫ן‬,‫זאת‬ ‫עם‬ ‫אך‬,‫קיימים‬ ‫מפותחים‬ ‫אזורים‬ ‫בעיר‬.‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫שדרוג‬ ‫עברו‬ ‫התשתית‬ ‫מערכות‬,‫הכבישים‬ ‫בתשתית‬ ‫הן‬ ‫תיירותית‬ ‫בתשתית‬ ‫והן‬ ‫והתקשורת‬4‫לתייר‬ ‫ובטוחה‬ ‫נעימה‬ ‫ומאוד‬ ‫רגועה‬ ‫העיר‬ ‫היום‬4‫בי‬‫אוגנדה‬ ‫רת‬,‫היא‬ ‫ותוססת‬ ‫גדולה‬ ‫עיר‬‫ביר‬ ‫לערי‬ ‫יחסית‬ ‫ובטוחה‬‫אפריקאיות‬ ‫ה‬‫אחרות‬4‫ב‬ ‫לטייל‬ ‫ניתן‬‫ה‬‫פחד‬ ‫ללא‬ ‫האור‬ ‫בשעות‬, ‫הרבות‬ ‫ממסעדותיה‬ ‫ליהנות‬,‫הלילה‬ ‫ומועדוני‬ ‫הפאבים‬4 -‫קמפלה‬ ‫המילה‬,‫מ‬ ‫מורכבת‬"‫מלך‬"‫ו‬"‫אימפלה‬‫הראשון‬ ‫מוטסה‬ ‫המלך‬ ‫כי‬–‫באזור‬ ‫בחר‬ ‫זה‬ ‫גבעות‬,‫האה‬ ‫הציד‬ ‫כאזור‬‫עליו‬ ‫וב‬,‫א‬ ‫של‬ ‫עדרים‬ ‫למקום‬ ‫והביא‬‫מפלות‬(‫אנטילופות‬ ‫של‬ ‫סוג‬4) ‫העיר‬ ‫מבנה‬-‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫המצומצם‬ ‫המודרני‬ ‫במרכז‬,‫משרדים‬ ‫ובנייני‬ ‫טובים‬ ‫מלונות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬4‫העיר‬ ‫שאר‬ ‫על‬ ‫מתפרסת‬7‫שטח‬ ‫ועל‬ ‫גבעות‬ ‫ק‬ ‫הרבה‬ ‫של‬"‫רבועים‬ ‫מ‬4‫זהו‬‫בנינים‬ ‫של‬ ‫גיבוב‬,‫אך‬‫מלכים‬ ‫קברי‬ ‫בעיר‬ ‫יש‬,‫מסגד‬,‫ושווקים‬ ‫אוניברסיטה‬ ‫תוססים‬4 *‫הטיול‬ ‫תחילת‬‫בקמפלה‬‫הבירה‬,‫אפש‬ ‫בדיקת‬ ‫מאפשר‬‫וע‬ ‫רויות‬‫דכונים‬,‫ותחנת‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫לתיירים‬ ‫המידע‬4 ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬:‫תיירות‬ ‫אתרי‬ ‫מגוון‬ ‫בעיר‬,‫ולהתעדכן‬ ‫לברר‬ ‫מאוד‬ ‫כדאי‬,‫המידע‬ ‫ותחנות‬ ‫במלונות‬ ‫לתיירים‬,‫אירועים‬ ‫על‬4 ‫מלך‬ ‫ארמון‬Buganda–‫השליט‬ ‫את‬ ‫שימש‬ ‫הארמון‬,‫הבוגנדה‬ ‫שבט‬ ‫של‬ ‫המלך‬(Tribe Hbognda), ‫חומ‬‫מפתיעים‬ ‫קצת‬ ‫הבנייה‬ ‫רי‬‫ביחס‬‫ל‬‫ארמון‬,‫מקש‬ ‫בנוי‬ ‫המבנה‬‫וצורתו‬–‫איגלו‬4‫זהו‬‫מ‬‫בעל‬ ‫בנה‬‫חשיבות‬ ‫רבה‬‫המקומית‬ ‫וההיסטוריה‬ ‫למסורת‬4‫הוא‬ ‫בארמון‬ ‫האטרקציות‬ ‫אחת‬ ‫והצינוק‬ ‫העינויים‬ ‫חדר‬,‫בשיא‬ ‫שהיו‬"‫תפארתם‬"‫אמין‬ ‫אידי‬ ‫הדיקטטור‬ ‫של‬ ‫שלטונו‬ ‫בימי‬4‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬4 ‫המלכים‬ ‫קברי‬–‫ה‬ ‫בפי‬ ‫או‬‫מקומיים‬-‫קשובי‬ ‫קברי‬(Kasubi),‫ק‬ ‫אלה‬‫ממלכת‬ ‫של‬ ‫האחרונים‬ ‫המלכים‬ ‫ברי‬ Buganda,‫אוגנדה‬ ‫מלכי‬ ‫של‬ ‫הארמון‬ ‫וחצר‬ ‫בארמון‬ ‫מדובר‬,‫ה‬ ‫המאה‬ ‫מסוף‬-194‫הראש‬ ‫למלך‬‫היו‬ ‫ון‬1. ‫מסיפיליס‬ ‫מת‬ ‫והוא‬ ‫נשים‬44‫הארמון‬,‫הוא‬‫המבנה‬‫בעולם‬ ‫הגדול‬‫שמקורה‬‫בקש‬4‫בשנת‬4111‫הוכרז‬ ‫האתר‬ ‫ע‬"‫אונסק‬ ‫י‬"‫כ‬ ‫ו‬"‫אתר‬‫עולמי‬ ‫מורשת‬"4‫מסורתי‬ ‫קבורה‬ ‫כמקום‬ ‫הקבקאסים‬ ‫מלכי‬ ‫את‬ ‫שימש‬ ‫האתר‬‫ומכאן‬ ‫המקומית‬ ‫להיסטוריה‬ ‫חשיבותו‬4‫של‬ ‫קברם‬ ‫נמצאים‬ ‫באתר‬.‫האחרונים‬ ‫המלכים‬:Muteesa‫הראשון‬, Muwanga‫השני‬,‫דאודי‬Chwa‫השני‬,‫אדוארד‬Muteesa‫השני‬4‫ב‬4111‫מ‬‫י‬‫לשרוף‬ ‫ניסה‬ ‫שהו‬‫את‬ ‫המתחם‬,‫בחלק‬ ‫לפחות‬ ‫הצליח‬ ‫הוא‬,‫נשרף‬ ‫הראשי‬ ‫המבנה‬,‫כ‬‫טוב‬ ‫לא‬ ‫ניראה‬ ‫המקום‬ ‫עת‬,‫לשחזר‬ ‫כוונה‬ ‫יש‬ ‫האתר‬ ‫את‬4‫תשלום‬ ‫ללא‬ ‫הדרכה‬ ‫מוצעת‬,‫בסוף‬ ‫דעתכם‬ ‫לשיקול‬ ‫לטיפ‬ ‫כפוף‬4‫הדרכה‬ ‫לקחת‬ ‫כדאי‬,‫מקבלים‬ ‫כי‬ ‫סקירה‬‫די‬‫מדו‬‫אוגנדה‬ ‫של‬ ‫המאוחרת‬ ‫הפוליטית‬ ‫ההיסטוריה‬ ‫של‬ ‫יקת‬4‫נמצא‬ ‫האתר‬‫כ‬5‫ק‬"‫ויש‬ ‫מהעיר‬ ‫מ‬
 7. 7. 7 ‫סדירה‬ ‫תחבורה‬4 ‫אוג‬ ‫מוזיאון‬‫נדה‬-‫בקמפלה‬ ‫נמצא‬4‫דל‬,‫יש‬ ‫מה‬ ‫זה‬ ‫אך‬4 ‫ע‬ ‫הגדול‬ ‫המסגד‬"‫קדפי‬ ‫ש‬–‫במסגד‬ ‫לבקר‬ ‫ניתן‬4‫המ‬‫מבחוץ‬ ‫מרשים‬ ‫בנה‬,‫מהפה‬ ‫נפלט‬ ‫פנימה‬ ‫הכניסה‬ ‫עם‬ ‫וו‬‫א‬‫גדול‬ ‫וו‬,‫מרשים‬ ‫המסגד‬ ‫פנים‬, ‫זו‬‫ל‬ ‫הזדמנות‬‫י‬‫מהיופי‬ ‫הנות‬4‫ל‬ ‫בקרוב‬ ‫לעלות‬ ‫ניתן‬ ‫בסיום‬311‫מדרגות‬,‫הצריח‬ ‫לראש‬,‫משתלם‬ ‫המאמץ‬, ‫התצפית‬‫מאו‬ ‫מרשימה‬‫ד‬4 ‫נדאר‬ ‫מרכז‬(Cultura Ndere)‫וריקודים‬ ‫למוסיקה‬–‫נחמד‬ ‫מקום‬,‫לראות‬ ‫ניתן‬ ‫בו‬‫מסורתיים‬ ‫ריקודים‬ ‫השבטים‬ ‫של‬‫ה‬‫מ‬‫אוגנדה‬ ‫את‬ ‫רכיבים‬4‫מסורתיות‬ ‫בתלבושות‬ ‫מתלבשים‬ ‫הרקדנים‬,‫תרבותית‬ ‫חוויה‬ ‫זו‬4 ‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬4‫יש‬-‫מזכרות‬ ‫שוק‬‫בעיר‬=‫באוגנדה‬ ‫מסוגו‬ ‫היחיד‬4 ‫המרכזי‬ ‫השוק‬(Owino Market)-‫ובדים‬ ‫בגדים‬ ‫היא‬ ‫בשוק‬ ‫הסחורה‬ ‫עיקר‬,‫פ‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫י‬‫רות‬‫ו‬‫ירקות‬4 ‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫למקום‬ ‫להקדיש‬4 ‫הקרנפים‬ ‫מקלט‬Ziwa Rhino Sanctuary-‫הקרנפים‬ ‫כל‬ ‫ונכחדו‬ ‫כמעט‬ ‫באוגנדה‬‫עד‬1914‫צייד‬ ‫בגלל‬ ‫האזרחים‬ ‫ומלחמות‬ ‫חוקי‬ ‫לא‬4‫הובאו‬ 6‫שפה‬ ‫רחבי‬ ‫קרנפים‬"(‫לבנים‬)"‫שפה‬ ‫צרי‬ ‫גם‬ ‫ויביאו‬ ‫אפריקה‬ ‫מדרום‬"(‫ש‬‫חורים‬4)"‫של‬ ‫אלקטרונית‬ ‫גדר‬ 61‫ק‬"‫מגינה‬ ‫סולארית‬ ‫המוזנת‬ ‫מ‬ ‫החיות‬ ‫על‬4‫לקמפלה‬ ‫מצפון‬ ‫נמצא‬ ‫המקלט‬,‫של‬ ‫נסיעה‬‫כשעתיים‬4‫ב‬‫שמורה‬‫ה‬‫מגודרת‬,‫הגנה‬‫ע‬‫ל‬‫חיות‬‫נוספות‬4 ‫במתחם‬ ‫הקרנפים‬‫רבייה‬ ‫גרעין‬ ‫הם‬‫מכן‬ ‫ולאחר‬,‫יבוצע‬‫שחר‬‫ו‬‫המתאימות‬ ‫לשמורות‬ ‫רם‬4‫ניתן‬ ‫למקלט‬ ‫טיול‬ ‫חברות‬ ‫באמצעות‬ ‫לארגן‬‫הטיו‬‫לים‬4‫ה‬‫נמצא‬ ‫מקלט‬‫לעיירה‬ ‫מערבית‬Nakasongola‫כ‬7‫ק‬"‫מהכביש‬ ‫מ‬ ‫הראשי‬,‫פ‬ ‫ושני‬ ‫שילוט‬ ‫יש‬‫הכביש‬ ‫לצד‬ ‫קרנפים‬ ‫סלי‬,‫אי‬‫לפספס‬ ‫אפשר‬4‫יש‬‫מודרכים‬ ‫סיורים‬4 ‫אנטבה‬(Entebbe)-‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫בצפון‬ ‫נמצאת‬,‫לקמפלה‬ ‫מדרום‬,‫כשע‬‫ה‬‫בלבד‬ ‫נסיעה‬4‫ר‬'‫אנטבה‬4 ‫לינה‬–‫בקמפלה‬‫המאפשר‬ ‫מלונות‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬‫מבקר‬ ‫לכל‬ ‫מסודרת‬ ‫לינה‬4‫המלון‬ ‫למיקום‬ ‫בהתאם‬ ‫הלינה‬ ‫עלויות‬ ‫בו‬ ‫הניתנת‬ ‫השירותים‬ ‫ורמת‬4‫הוסטל‬ ‫על‬ ‫ממליצים‬Red Chilly,‫נחמד‬ ‫מקום‬,‫ה‬ ‫בפרבר‬ ‫ממוקם‬‫ירוק‬ ‫בקמפלה‬,‫ב‬ ‫דורמס‬ ‫חדרי‬ ‫גם‬ ‫יש‬‫כ‬9$4‫כ‬ ‫של‬ ‫בעלות‬ ‫קמפינג‬ ‫חניון‬ ‫יש‬ ‫העיר‬ ‫בשולי‬1$4‫נחמד‬ ‫המקום‬ ‫טובים‬ ‫תנאים‬ ‫ומציע‬,‫ע‬ ‫מקלחות‬ ‫כולל‬‫חומים‬ ‫מים‬ ‫ם‬4‫ב‬-Natate Road‫אכסניית‬ ‫נמצאת‬Back Packers ‫נ‬ ‫אכסניה‬‫עימה‬,‫יקרה‬ ‫ולא‬ ‫מאורגנת‬–‫מותאמת‬‫לחלוטין‬,‫המערבי‬ ‫לתייר‬(6$‫לאוהל‬ ‫לאדם‬,‫לא‬ ‫וחדרים‬ ‫יקרים‬),‫קצת‬ ‫אם‬ ‫גם‬‫מבודדת‬4‫אליה‬ ‫להגיע‬ ‫אפשר‬,‫בקלות‬‫מהמרכז‬,‫על‬‫בודה‬ ‫בודה‬43‫נוספים‬ ‫יתרונות‬ ‫מגוון‬ ‫תפריט‬ ‫הם‬ ‫זו‬ ‫באכסניה‬,‫גדולים‬ ‫תיקים‬ ‫להשאיר‬ ‫ואפשרות‬ ‫אינטרנט‬,‫לקמפלה‬ ‫מחוץ‬ ‫כשנוסעים‬4‫מלון‬ ‫זול‬,‫הוטל‬ ‫קרלטון‬-‫נעים‬ ‫כמקום‬ ‫שהתגלה‬,‫מאד‬ ‫נקי‬,‫מעולה‬ ‫לוגיסטי‬ ‫ומיקום‬ ‫טוב‬ ‫ויחס‬ ‫נחמד‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ (‫ל‬ ‫קרוב‬-Taxi park,‫ל‬-Bus park‫ולשוק‬ ‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫הראשי‬ ‫לרחוב‬),‫התשלום‬31$‫ללילה‬(‫לחדר‬ ‫מקלחת‬ ‫עם‬,‫שירות‬‫ים‬,‫חמים‬ ‫מים‬,‫מאוורר‬,‫כילות‬,‫טלביזיה‬,‫בוקר‬ ‫וארוחת‬ ‫מקרר‬4) ‫אוכל‬–‫יש‬‫תפריטים‬ ‫ובמגוון‬ ‫רבות‬ ‫מסעדות‬,‫מסעדות‬ ‫המפעילים‬ ‫מלונות‬ ‫ישנם‬,‫הניתנים‬ ‫מהשירותים‬ ‫כחלק‬ ‫לתייר‬4‫מקומיים‬ ‫מאכלים‬ ‫לנסות‬ ‫שאוהב‬ ‫מי‬,‫הרחוב‬ ‫לדוכני‬ ‫או‬ ‫הקטנות‬ ‫למסעדות‬ ‫לרחוב‬ ‫שיצא‬ ‫מומלץ‬ ‫מקומי‬ ‫תפריט‬ ‫המציעים‬4‫י‬‫אוכל‬ ‫לאכול‬ ‫מומלץ‬ ‫ולכן‬ ‫בעייתית‬ ‫אלה‬ ‫במקומות‬ ‫ההיגיינה‬ ‫שרמת‬ ‫לזכור‬ ‫ש‬ ‫מבושל‬4‫העצמאי‬ ‫הבישול‬ ‫לחובב‬,‫בעיר‬ ‫מהסופרים‬ ‫בחלק‬ ‫גז‬ ‫בלוני‬ ‫מצאנו‬4‫קניות‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬‫בשוק‬ ‫קמפלה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬,‫משהו‬ ‫וחסר‬ ‫במידה‬ ‫בישול‬ ‫ציוד‬ ‫וכן‬ ‫בזול‬ ‫מזון‬ ‫מצרכי‬ ‫להשיג‬ ‫ניתן‬4 ‫לתיירים‬ ‫מידע‬–‫מ‬ ‫הנסיעות‬ ‫חברות‬‫בסביבה‬ ‫באתרים‬ ‫וטיולים‬ ‫ספארי‬ ‫טיולי‬ ‫ארגנות‬,‫למידע‬ ‫מקור‬ ‫מהוות‬ ‫הן‬ ‫עדכני‬4‫הלינה‬ ‫במקומות‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫נוסף‬ ‫ומידע‬ ‫לתיירים‬ ‫מידע‬ ‫תחנות‬ ‫ישנן‬ ‫בנוסף‬4‫אל‬ ‫לסור‬ ‫כדאי‬‫משרדי‬ ‫האוגנדית‬ ‫הבר‬ ‫חיות‬ ‫רשות‬(Uganda Wildlife Authority, UWA),‫באחד‬ ‫מקום‬ ‫הזמנתם‬ ‫טרם‬ ‫אם‬ ‫הצפייה‬ ‫מסיורי‬‫בגורילות‬/‫שימפנזים‬4‫הלאומיים‬ ‫הפארקים‬ ‫של‬ ‫מידע‬ ‫עלוני‬ ‫גם‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫ברשות‬4 ‫לילה‬ ‫חיי‬–‫התיירות‬ ‫לשירותי‬ ‫הקשור‬ ‫בכל‬ ‫התפתחות‬ ‫חלה‬,‫כגון‬ ‫בילוי‬ ‫מקומות‬ ‫פיתוח‬ ‫גם‬ ‫ביניהם‬:‫פאבים‬, ‫מסעדות‬,‫ועוד‬ ‫דיסקוטקים‬4 ‫העיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja) ‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫באוגנדה‬ ‫בגודלה‬ ‫השנייה‬ ‫העיר‬4‫כ‬ ‫נמצאת‬ ‫העיר‬15‫ק‬"‫קמפלה‬ ‫לבירה‬ ‫מזרחית‬ ‫צפון‬ ‫מ‬, ‫באוטובוס‬ ‫נסיעה‬ ‫שעתיים‬ ‫בערך‬‫או‬‫מאנטבה‬,‫מזרחה‬ ‫קצרה‬ ‫בנסיעה‬4‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬ ‫ממוקמת‬ ‫העיר‬
 8. 8. 8 ‫הנילוס‬ ‫ומקורות‬,‫והיום‬ ‫תיירותי‬ ‫לפיתוח‬ ‫הביאו‬ ‫והמיקום‬ ‫הנוף‬,‫וטיול‬ ‫תיירות‬ ‫מרכז‬ ‫היא‬ ‫העיר‬‫גדול‬ ‫ים‬,‫עם‬ ‫טובים‬ ‫תיירות‬ ‫שירותי‬4‫הי‬ ‫העיר‬‫י‬‫עד‬ ‫תה‬1916‫קטן‬ ‫דייגים‬ ‫כפר‬,‫בשנת‬1917‫בפיתוח‬ ‫החלו‬ ‫הבריטים‬ ‫הי‬ ‫לשנת‬ ‫נחשבת‬ ‫וזו‬ ‫המקום‬‫ו‬‫העיר‬ ‫וסדות‬4‫גאוותה‬‫הקטנה‬ ‫העיר‬ ‫של‬‫במיקומה‬,‫הלבן‬ ‫הנילוס‬ ‫נהר‬ ‫מוצא‬ ‫בה‬ ‫הממוקמים‬ ‫הלאומית‬ ‫הבירה‬ ‫מפעלי‬ ‫ואפילו‬,‫הגועש‬ ‫הנהר‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫את‬ ‫נושאים‬4‫ה‬‫המרכזית‬ ‫אטרקציה‬ ‫הנהר‬ ‫על‬ ‫רפטינג‬ ‫טיולי‬ ‫היא‬,‫בדרגה‬ ‫המדורג‬54‫אחד‬ ‫יום‬ ‫נמשכים‬ ‫אלו‬ ‫סיורים‬,‫מג‬ ‫ויוצאים‬'‫או‬ ‫ינגה‬ ‫מקמפלה‬4‫מסלול‬ ‫ולכולן‬ ‫הסיורים‬ ‫את‬ ‫המארגנות‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬ ‫יש‬‫למדי‬ ‫זהה‬4 ‫הנילוס‬‫הלבן‬-‫ועובר‬ ‫ויקטוריה‬ ‫מאגם‬ ‫יוצא‬‫ג‬ ‫ליד‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫צפונה‬ ‫בדרכו‬4‫זה‬‫מ‬ ‫ברוחב‬ ‫נהר‬‫אות‬ ‫מטרים‬4‫צפים‬ ‫פלסטיק‬ ‫בקבוקי‬ ‫ראינו‬ ‫השייט‬ ‫לאורך‬,‫הנילוס‬ ‫לדייגי‬ ‫סימון‬ ‫שזה‬ ‫לנו‬ ‫והוסבר‬,‫השאירו‬ ‫היכן‬ ‫הנילוס‬ ‫נסיכת‬ ‫דגי‬ ‫ללכידת‬ ‫שלהם‬ ‫הרשתות‬ ‫את‬4 ‫הע‬ ‫אתריה‬‫י‬‫קריים‬‫הם‬:‫הלבן‬ ‫והנילוס‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬4‫האזור‬ ‫לכפרי‬ ‫טיול‬,‫על‬ ‫שומרים‬ ‫עדיין‬ ‫שחלקם‬ ‫חייהם‬ ‫וצורת‬ ‫המסורת‬,‫לדוגמא‬:‫החקל‬‫עץ‬ ‫מחרשת‬ ‫עם‬ ‫האדמה‬ ‫את‬ ‫מעבדים‬ ‫עדיין‬ ‫בכפרים‬ ‫אים‬,‫הנמשכת‬ ‫ע‬"‫שוורים‬ ‫י‬4‫לעיר‬ ‫בצמוד‬,‫הנ‬ ‫על‬‫ילוס‬,‫ישנו‬‫גדול‬ ‫סכר‬,‫בשנת‬ ‫עוד‬ ‫שניבנה‬195.,‫חלק‬ ‫הוא‬ ‫הסכר‬‫מ‬‫תחנת‬ ‫הידרואלקטרית‬ ‫חשמל‬,‫חשמ‬ ‫המספקת‬‫מזה‬ ‫יותר‬ ‫ואף‬ ‫האזור‬ ‫לכל‬ ‫ל‬4‫במקום‬ ‫שישנן‬ ‫הפעילויות‬ ‫בין‬,‫ניתן‬ ‫באנג‬ ‫לקפוץ‬'‫י‬,‫בקיאקי‬ ‫שייט‬‫ם‬,‫רפידים‬ ‫עם‬ ‫רפטינג‬,‫שטח‬ ‫אופני‬ ‫על‬ ‫רכיבה‬ ‫מסלולי‬,‫ועוד‬ ‫סוסים‬ ‫טיולי‬4 ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬ ‫הנילוס‬ ‫למקורות‬ ‫שייט‬–‫ת‬ ‫סירות‬ ‫יש‬‫הנילוס‬ ‫נהר‬ ‫על‬ ‫שייט‬ ‫העושות‬ ‫יירים‬4‫מסביב‬ ‫הטבע‬ ‫של‬ ‫היופי‬ ‫מאוד‬ ‫מרשים‬,‫עלויות‬ ‫בדיקת‬ ‫לעשות‬ ‫מומלץ‬,‫החברות‬ ‫בין‬ ‫השייט‬ ‫במחיר‬ ‫גדול‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬‫השונות‬4‫הכניסה‬ ‫בתשלום‬ ‫היא‬ ‫הפארק‬ ‫דרך‬(3$‫לאדם‬4) ‫הנילוס‬ ‫על‬ ‫רפטינג‬‫הלבן‬–‫באזור‬ ‫הוא‬ ‫מאוד‬ ‫וחוויתי‬ ‫יפה‬ ‫רפטינג‬ ‫אזור‬‫בוג‬ ‫מפלי‬'‫אג‬'‫לי‬Bujagali Falls,‫רפטינג‬ ‫ומבצעות‬ ‫מארגנות‬ ‫חברות‬ ‫מספר‬‫ע‬‫הנילוס‬ ‫ל‬,‫גבוהות‬ ‫בדרגות‬ ‫מהרפטינגים‬ ‫חלק‬.‫ו‬5 ‫מתחילים‬ ‫למטיילים‬ ‫מיועדים‬ ‫לא‬ ‫ואלה‬44‫מגיעים‬ ‫ברפטינג‬‫ג‬‫למפלי‬ ‫ם‬Bad" Place"‫הסוערים‬4‫העל‬‫ות‬ ‫גבוהה‬,‫כ‬145$‫ליום‬ ‫לאדם‬4‫להירשם‬ ‫יש‬‫מוקדם‬‫בחברת‬ ‫לרפטינג‬Adrift4‫יש‬3‫זהה‬ ‫במחיר‬ ‫חברות‬,‫אך‬ ‫זו‬‫הותיקה‬‫וזה‬ ‫ביותר‬ ‫והמקצועית‬‫מ‬‫בשטח‬ ‫ורגש‬4‫שלהם‬ ‫באכסניה‬ ‫חינם‬ ‫לילה‬ ‫מעניקים‬ ‫הם‬,‫משותף‬ ‫בחדר‬, ‫ל‬ ‫מחוץ‬-‫ג‬'‫ינגה‬,‫הנילוס‬ ‫על‬4 ‫ש‬‫הנילוס‬ ‫על‬ ‫קיאקים‬ ‫ייט‬–‫המים‬ ‫ספורט‬ ‫לחובבי‬ ‫חוויה‬,‫ה‬‫צמוד‬ ‫מדריך‬ ‫עם‬ ‫בקבוצה‬ ‫יציאה‬,‫יש‬‫מספר‬ ‫שייט‬ ‫של‬ ‫רמות‬,‫מנוסים‬ ‫קיאקים‬ ‫לשייטי‬ ‫מיוחדת‬ ‫ורמה‬ ‫למתחילים‬ ‫נמוכה‬ ‫רמה‬4 ‫באנג‬'‫י‬Bungee Jump-‫כ‬ ‫של‬ ‫מגובה‬.5‫מטר‬,‫מפחיד‬,‫בוג‬ ‫מפלי‬ ‫ליד‬ ‫הקפיצה‬ ‫מקום‬'‫אג‬'‫לי‬,‫פרטים‬ ‫או‬ ‫לפארק‬ ‫בכניסה‬‫מ‬‫חב‬‫הנסיעות‬ ‫רות‬4 ‫האגם‬ ‫על‬ ‫תיירותי‬ ‫שייט‬–‫מסוכן‬ ‫ספורט‬ ‫לא‬ ‫ובמיוחד‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬ ‫חובב‬ ‫שאיננו‬ ‫למי‬ ‫טוב‬,‫ספורט‬ ‫אקסטרים‬4 ‫האזור‬ ‫כפרי‬ ‫בין‬ ‫טיול‬–‫ליד‬ ‫הכפרים‬ ‫ובמיוחד‬‫סיפי‬ ‫מפלי‬(Sipi Falls)‫אלגון‬ ‫בהר‬(Mount Elgon)- ‫כלומר‬,‫צפונה‬ ‫לעלות‬ ‫מכאן‬ ‫ניתן‬44 ‫אופני‬ ‫טיולי‬‫י‬‫ם‬–‫או‬ ‫לשכור‬ ‫ניתן‬‫בחלק‬ ‫פנים‬‫מה‬‫הוסטלים‬,‫לאופנ‬ ‫אך‬ ‫טובות‬ ‫הכי‬ ‫לא‬ ‫הדרכים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬‫י‬‫ים‬ ‫מספיק‬ ‫זה‬,‫אופנ‬ ‫טיול‬‫י‬‫ומיוחדים‬ ‫מבודדים‬ ‫למקומות‬ ‫להיכנס‬ ‫למטייל‬ ‫מאפשר‬ ‫אך‬ ‫מאמץ‬ ‫דורש‬ ‫ים‬,‫שלא‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫אליהם‬ ‫מגיעים‬4 ‫טרקטורונים‬ ‫טיול‬–‫באזור‬4‫ומומלצת‬ ‫מהנה‬ ‫מאוד‬ ‫חוויה‬ ‫זו‬,‫לתרמילאים‬ ‫ידידותי‬ ‫לא‬ ‫המחיר‬ ‫פה‬ ‫גם‬4 ‫סוסים‬ ‫טיול‬–‫חוויתי‬ ‫מאוד‬,‫מדהים‬ ‫המסלול‬ ‫לאורך‬ ‫הנוף‬4‫שעה‬ ‫לפי‬ ‫העלות‬,‫כ‬35$‫לשעה‬,51$ ‫לשעתי‬‫י‬‫ו‬ ‫ם‬75$‫ל‬-3‫שעות‬4 ‫בקנו‬ ‫שייט‬–‫בנהר‬ ‫השייט‬,‫המשייט‬ ‫לרצון‬ ‫בהתאם‬ ‫הקצב‬4‫החיים‬ ‫ובעלי‬ ‫הנוף‬,‫השייט‬ ‫במהלך‬ ‫שפוגשים‬, ‫מהנה‬4 ‫תיירים‬ ‫בסירת‬ ‫בנהר‬ ‫שייט‬–‫מאמץ‬ ‫ללא‬ ‫נחמד‬ ‫שייט‬ ‫זהו‬,‫מהנים‬ ‫מאוד‬ ‫והחוויות‬ ‫הנוף‬,‫שייט‬ ‫לקחת‬ ‫ניתן‬ ‫וללון‬ ‫ימים‬ ‫למספר‬‫האיים‬ ‫על‬ ‫ואכסניות‬ ‫בהוסטלים‬,‫הבע‬‫היא‬ ‫הגדולה‬ ‫יה‬-‫יתושים‬,‫בדוחה‬ ‫להצטייד‬ ‫מומלץ‬ ‫מהארץ‬ ‫יתושים‬,‫טוב‬ ‫העבודה‬ ‫את‬ ‫עושה‬ ‫אלתוש‬4 ‫בוג‬ ‫מפלי‬'‫אג‬'‫אלי‬–Bujagali Falls-‫כ‬ ‫נמצאים‬1‫ק‬"‫מ‬‫מהעיר‬‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬,‫ב‬ ‫מרשים‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬‫יופיו‬, ‫הנ‬ ‫והרעש‬ ‫מדרגות‬ ‫בסדרת‬ ‫הנופלים‬ ‫המפלים‬ ‫תמונת‬‫לווה‬,‫עוצמה‬ ‫של‬ ‫תחושה‬ ‫יוצרים‬4‫ירוק‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬ ‫לרוב‬ ‫וציפורים‬ ‫חיים‬ ‫בעלי‬ ‫וסביבה‬ ‫צמחייה‬ ‫ושופע‬,‫מ‬‫דהים‬4‫בקטע‬ ‫מסוים‬‫ל‬ ‫מתחלק‬ ‫הנהר‬-7‫ערוצים‬,‫מוגנות‬ ‫הן‬ ‫וכך‬ ‫ציפורים‬ ‫מקננות‬ ‫הזרמים‬ ‫בין‬ ‫במרווחים‬,‫הנשקף‬ ‫הנוף‬
 9. 9. 9 ‫מדהי‬ ‫זה‬ ‫בחלק‬‫ם‬4‫פופולארית‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬ ‫המפלים‬ ‫אזור‬‫האקסטרים‬ ‫לחובבי‬ ‫במיוחד‬4‫חברות‬ ‫מפתחות‬ ‫אקסטרים‬‫האתגרי‬ ‫הספורט‬ ‫לחובבי‬ ‫המתחם‬ ‫את‬4 ‫בונה‬ ‫אוגנדה‬ ‫ממשלת‬‫המפלים‬ ‫באזור‬ ‫גדול‬ ‫סכר‬,‫חשמל‬ ‫לייצר‬ ‫במטרה‬,‫כלכלי‬ ‫פיתרון‬ ‫יתן‬ ‫הסכר‬,‫יש‬ ‫אך‬ ‫חשש‬,‫החיים‬ ‫בעלי‬ ‫על‬ ‫והשפעתו‬ ‫כולו‬ ‫האזור‬ ‫את‬ ‫תשנה‬ ‫שהקמתו‬‫קריטית‬ ‫תהיה‬ ‫במקום‬ ‫והציפורים‬4‫לינה‬ ‫המפלים‬ ‫ליד‬-‫מסודרים‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬,‫קמפינג‬ ‫וחניון‬ ‫מלונות‬4 ‫לינה‬–‫ג‬ ‫העיר‬'‫ינג‬'‫ה‬‫אפשרויות‬ ‫שפע‬ ‫מציעה‬,‫ברמת‬ ‫ממלונות‬5‫מקימים‬ ‫בו‬ ‫קמפינג‬ ‫חניון‬ ‫ועד‬ ‫כוכבים‬ ‫אוהלים‬4‫מגוו‬ ‫לתרמילאים‬‫ן‬‫מחירים‬,‫כ‬ ‫בדורמס‬ ‫זוגי‬ ‫חדר‬11,$‫בקמפינ‬ ‫אוהל‬ ‫הקמת‬‫כ‬ ‫ג‬5,$‫באוהל‬ ‫לינה‬ ‫כ‬ ‫מיטות‬ ‫עם‬ ‫שלהם‬45$‫לזוג‬4‫מלון‬-Bellevue Hotel,‫קטן‬ ‫מלון‬,‫נחמד‬,‫הע‬ ‫במרכז‬ ‫ונקי‬ ‫זול‬‫י‬‫ירה‬13$ ‫ללילה‬4‫הוסטל‬backpacker‫הנהר‬ ‫על‬,‫ל‬ ‫גם‬ ‫יוצאים‬ ‫זה‬ ‫מהוסטל‬‫ר‬‫הנילוס‬ ‫בנהר‬ ‫פטינג‬4 ‫ושתי‬ ‫אוכל‬‫י‬‫ה‬–‫לאכול‬ ‫מקומות‬ ‫שפע‬ ‫יש‬,‫הנקרא‬ ‫קפה‬ ‫בית‬ ‫יש‬ ‫בעיר‬:The Serce,‫במ‬‫אפשרויות‬ ‫מגוון‬ ‫קום‬ ‫לקפה‬,‫טעים‬ ‫מאוד‬ ‫קפה‬ ‫אייס‬ ‫כולל‬,‫מי‬‫ץ‬‫פס‬‫י‬‫בחום‬ ‫מומלץ‬ ‫פלורה‬,‫במקום‬‫חינם‬ ‫אינטרנט‬‫מזכרות‬ ‫וחנות‬, ‫אטרקטיבי‬ ‫המזכרות‬ ‫מחירי‬‫י‬‫מאוד‬ ‫ם‬4 ‫בילויים‬–‫לצעירים‬ ‫בילוי‬ ‫מקומות‬ ‫ישנם‬ ‫שבוע‬ ‫בסוף‬,‫שתי‬ ‫והרבה‬ ‫אוירה‬ ‫הרבה‬ ‫עם‬‫י‬‫ה‬4 ‫הגעה‬–‫שכור‬ ‫רכב‬ ‫או‬ ‫ציבורי‬ ‫באוטובוס‬,‫כביש‬ ‫על‬119A,‫פנים‬ ‫בטיסות‬ ‫גם‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬,‫בשדה‬ ‫הנוחתות‬ ‫העיר‬ ‫של‬ ‫התעופה‬4‫התעופה‬ ‫משדה‬‫אנטבה‬,‫ש‬‫קמפלה‬ ‫ליד‬,‫לק‬ ‫ניתן‬‫לעיר‬ ‫אוטובוסים‬ ‫או‬ ‫מונית‬ ‫חת‬,‫יש‬‫קווים‬ ‫סדירים‬4 ‫אוגנדה‬ ‫מזרח‬ ‫העיר‬‫מבאלה‬(Mbale) ‫מבלה‬,‫מקמפלה‬ ‫מזרח‬ ‫צפון‬-‫חוויות‬-"‫ל‬ ‫נסענו‬-‫מבלה‬‫באוטובוס‬4‫רב‬ ‫כל‬ ‫עצר‬ ‫האוטובוס‬‫שעה‬ ‫ע‬,‫למלא‬ ‫פעם‬ ‫דלק‬,‫בצמיגים‬ ‫אויר‬ ‫למלא‬ ‫כך‬ ‫אחר‬,‫אח‬"‫כ‬‫הלאה‬ ‫וכך‬ ‫לקניות‬ ‫הלך‬ ‫הנהג‬4‫במקום‬.,‫אנשים‬ ‫שישה‬‫יושבים‬ ‫לרוחב‬,‫הספסלים‬4‫בנוסף‬,‫ו‬ ‫הרעוע‬ ‫לאוטובוס‬ ‫חדר‬ ‫שבחוץ‬ ‫הגשם‬‫ה‬‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫אותנו‬ ‫רטיב‬4‫הנסיעה‬,‫שהי‬‫י‬‫תה‬ ‫לקחת‬ ‫אמורה‬3‫שעות‬,‫ארכה‬5‫וחצי‬‫שעות‬,‫יגמר‬ ‫שלא‬ ‫שנדמה‬ ‫סיוט‬ ‫כמו‬"4 ‫בעיר‬ ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫מבלה‬: ‫מפלים‬-‫ח‬‫ו‬‫ויות‬-"‫ב‬‫למפלים‬ ‫דרך‬ ‫חפשנו‬ ‫מבאלה‬,‫במאטאטו‬ ‫נסיעה‬ ‫של‬ ‫וחצי‬ ‫שעה‬ ‫לאחר‬,‫לתחנה‬ ‫הגענו‬ ‫הסופית‬-1.‫ק‬"‫מהמפלים‬ ‫מ‬4‫למפל‬ ‫מפחידה‬ ‫די‬ ‫נסיעה‬ ‫ונסענו‬ ‫בודה‬ ‫בודה‬ ‫לנו‬ ‫המתין‬ ‫במקום‬4‫הדרך‬:‫יש‬ ‫מלון‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ‫לעצור‬,‫ו‬‫לחלוטין‬ ‫עלומה‬ ‫בנקודה‬,‫לרדת‬ ‫יש‬‫מהכביש‬,‫בקתות‬ ‫מספר‬ ‫בין‬,‫מאד‬ ‫תלולה‬ ‫בדרך‬, ‫מטה‬ ‫לרדת‬4‫שעה‬ ‫חצי‬ ‫כעבור‬,‫מגיעים‬‫המדהים‬ ‫למפל‬4‫הדרך‬ ‫באמצע‬,‫נציג‬ ‫לנו‬ ‫המתין‬(?)‫האדמה‬ ‫בעל‬ ‫של‬ (?),‫כסף‬ ‫שביקש‬(‫ביקש‬4,111‫שילינג‬,‫קיבל‬1,111)‫ה‬ ‫ועל‬ ‫המעבר‬ ‫על‬"‫טיפול‬"‫ב‬‫סולם‬‫ובדרך‬4‫במפל‬ ‫סנפלינג‬ ‫שעשו‬ ‫כאלה‬ ‫היו‬4‫ה‬ ‫וחזרה‬ ‫למטה‬ ‫הדרך‬‫בוץ‬ ‫ומלאים‬ ‫ירוקים‬ ‫בננות‬ ‫במטעי‬ ‫ועברה‬ ‫למדי‬ ‫קשה‬ ‫יתה‬ ‫חלקלק‬4‫ל‬ ‫ושבנו‬ ‫בודה‬ ‫הבודה‬ ‫על‬ ‫למטאטו‬ ‫חזרנו‬-‫מבאלה‬"4 ‫טרק‬/‫אלגון‬ ‫להר‬ ‫טיפוס‬-‫מבאלה‬ ‫בעיר‬ ‫מתאמים‬4 ‫ביקור‬‫באוגנדה‬ ‫יהודי‬ ‫בשבט‬-‫שבט‬"‫אב‬‫ה‬‫יודא‬‫יה‬" ‫היהודי‬ ‫השבט‬–‫ב‬‫ה‬ ‫ליד‬ ‫כפר‬‫עיירה‬‫מבלה‬‫חי‬‫האבה‬ ‫שבט‬-‫י‬‫ודיה‬(‫יהודה‬ ‫בני‬Abayudaya,)‫טוען‬ ‫אשר‬, ‫שהו‬‫א‬‫אחד‬‫מ‬-14‫השבטים‬4‫שלהם‬ ‫במסורת‬,‫כגון‬ ‫יהודיים‬ ‫אלמנטים‬ ‫יש‬:‫השבת‬ ‫שמירת‬,‫מילה‬ ‫ברית‬,‫בית‬ ‫ועוד‬ ‫כנסת‬4‫זה‬ ‫בכפר‬ ‫לינה‬ ‫לתכנן‬ ‫וניתן‬ ‫במידה‬,‫חוויה‬ ‫זו‬ ‫הישראלים‬ ‫לנו‬‫מיוחדת‬4 "‫ב‬‫מבאלה‬‫היהודי‬ ‫השבט‬ ‫את‬ ‫למצוא‬ ‫דרך‬ ‫חפשנו‬,‫הוא‬ ‫המדוייק‬ ‫ששמו‬‫אבאיודאיה‬.‫מספ‬ ‫יש‬ ‫לשבט‬‫ר‬ ‫באזור‬ ‫כפרים‬,‫והגדול‬‫הוא‬ ‫בהם‬‫היל‬ ‫נבוגויה‬(Nabugoye Hill),‫להגיע‬ ‫וניתן‬ ‫מבאלה‬ ‫ליד‬ ‫ממש‬ ‫נמצא‬ ‫שעה‬ ‫רבע‬ ‫תוך‬ ‫בודה‬ ‫בודה‬ ‫על‬ ‫אליו‬4‫מקומי‬ ‫שבט‬ ‫היה‬ ‫זה‬,‫כ‬ ‫לפני‬ ‫שהתנצר‬151‫שנים‬4‫שנים‬ ‫מספר‬ ‫כחלוף‬, ‫הבריטים‬ ‫עם‬ ‫סכסוך‬ ‫בגלל‬ ‫מעט‬ ‫ולא‬,‫השבט‬ ‫ראש‬ ‫החליט‬,‫צ‬ ‫ועבר‬ ‫הנכונה‬ ‫הדרך‬ ‫היא‬ ‫שהיהדות‬‫ד‬".(‫דומה‬ ‫ברוסיה‬ ‫הסֹוּבֹוטניקים‬ ‫למקרה‬:‫לפני‬ ‫שהתגיירו‬ ‫נוצרים‬‫כ‬411‫שנה‬,‫ציונים‬ ‫היו‬‫לארץ‬ ‫ועלו‬‫אלכסנדר‬ ‫ובהם‬ ‫זייד‬,‫מפורסמים‬ ‫ועוד‬ ‫שרון‬ ‫אריק‬ ‫של‬ ‫אמא‬4)"‫לאחרונה‬,‫היהודית‬ ‫המסורתית‬ ‫הקהילה‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫השבט‬ ‫אומץ‬
 10. 10. 11 ‫בארה‬"‫ובארץ‬ ‫ב‬,‫עניין‬ ‫בו‬ ‫גילה‬ ‫הישראלי‬ ‫הקונסול‬ ‫וגם‬4‫הכנסת‬ ‫בית‬-‫מ‬‫גדול‬ ‫בנה‬,‫סידורים‬ ‫אינספור‬ ‫מכיל‬ ‫תנ‬ ‫ורק‬ ‫בעברית‬"‫אחד‬ ‫ך‬4‫מאד‬ ‫מפואר‬ ‫הארחה‬ ‫בית‬ ‫לקהילה‬ ‫יש‬(‫המחיר‬,‫בהתאם‬,15$‫ו‬ ‫ללינה‬-.$‫לארוחת‬ ‫ותבשילים‬ ‫דגים‬ ‫עם‬ ‫עשירה‬ ‫ערב‬4)‫צעירים‬ ‫סטודנטים‬ ‫להכשרת‬ ‫מכון‬ ‫יש‬ ‫ובמקום‬ ‫הכנסת‬ ‫בית‬ ‫ליד‬ ‫גר‬ ‫הרב‬, ‫להיות‬‫ה‬‫ב‬ ‫רבנים‬-0‫באוגנדה‬ ‫הקהילות‬.‫היהו‬ ‫כפר‬ ‫את‬ ‫יש‬‫דים‬‫פוטי‬-Putti-‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫למרגלות‬,‫להגיע‬ ‫שכור‬ ‫ברכב‬ ‫אפשר‬ ‫אליו‬,‫בעברית‬ ‫תורה‬ ‫ספר‬ ‫עם‬ ‫כנסת‬ ‫בית‬ ‫שם‬"4 ‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫הלאומי‬ ‫הפארק‬(Mount Elgon N P) ‫אלגון‬ ‫הר‬-‫נמצא‬‫של‬ ‫בלבו‬‫אלגון‬ ‫הר‬ ‫הלאומי‬ ‫הפארק‬(Mount Elgon National Park),‫המשתרע‬ ‫הגבול‬ ‫עברי‬ ‫משני‬,‫ובקניה‬ ‫באוגנדה‬4‫זהו‬‫ה‬‫כבוי‬ ‫געש‬ ‫ר‬,‫שנים‬ ‫מיליוני‬ ‫שלפני‬,‫ביותר‬ ‫הגבוה‬ ‫ההר‬ ‫היה‬ ‫באפריקה‬‫של‬ ‫לגובה‬ ‫אותו‬ ‫הנמיכו‬ ‫ונשנות‬ ‫חוזרות‬ ‫שהתפרצויות‬ ‫עד‬.,341‫מ‬'4‫נמצאים‬ ‫והשמורה‬ ‫ההר‬ ‫לעיר‬ ‫ממזרח‬‫מבלה‬(Mbale Town)‫קניה‬ ‫גבול‬ ‫על‬4‫לשמורה‬ ‫מזרחית‬,‫הקנייתי‬ ‫בצדה‬,‫השטח‬ ‫נמצא‬ ‫שיש‬ ‫רצו‬ ‫שהבריטים‬‫הי‬ ‫לעם‬ ‫לאומי‬ ‫כבית‬ ‫מש‬‫הודי‬,‫לשם‬ ‫שזכה‬ ‫מה‬"‫אוגנדה‬ ‫תוכנית‬",‫ההר‬ ‫צידי‬ ‫שני‬ ‫אז‬ ‫כי‬ ‫לאוגנדה‬ ‫שייכים‬ ‫היו‬,‫הבריטים‬ ‫פי‬ ‫על‬4 ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫וסביבתו‬ ‫אלגון‬ ‫בהר‬: ‫מערות‬-‫במערות‬ ‫מנוקדות‬ ‫ההר‬ ‫מורדות‬,‫היא‬ ‫בהן‬ ‫שהנגישה‬‫קפקוואי‬ ‫מערת‬(Kapkwai Cave) ‫המידע‬ ‫לתחנת‬ ‫הסמוכה‬Forest Exploration Centre,‫גם‬ ‫משם‬‫ברמות‬ ‫הליכה‬ ‫מסלולי‬ ‫יוצאים‬‫קושי‬ ‫שונות‬4‫הלילה‬ ‫את‬ ‫בהן‬ ‫להעביר‬ ‫שאפשר‬ ‫מערות‬ ‫יש‬,‫המידע‬ ‫בתחנת‬ ‫לקבל‬ ‫תוכלו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫פרטים‬4‫יש‬ ‫בהר‬ ‫אליה‬ ‫להיכנס‬ ‫נוהגים‬ ‫שפילים‬ ‫מערה‬,‫האמונה‬ ‫התפתחה‬ ‫וכך‬ ‫מותם‬ ‫את‬ ‫שם‬ ‫מוצאים‬ ‫חלקם‬,‫בית‬ ‫שזהו‬ ‫למות‬ ‫מועדם‬ ‫בהגיע‬ ‫שם‬ ‫למות‬ ‫הולכים‬ ‫והם‬ ‫לפילים‬ ‫קברות‬44 ‫בריכ‬‫ג‬ ‫ת‬'‫ונסון‬-‫בגובה‬.,151‫מ‬'‫נמצאת‬‫ג‬ ‫בריכת‬'‫ונסון‬,‫שטיפס‬ ‫הראשון‬ ‫האירופי‬ ‫של‬ ‫שמו‬ ‫על‬ ‫הקרויה‬ ‫האלגון‬ ‫לפסגת‬,‫המקומיים‬ ‫השבטים‬ ‫בני‬ ‫את‬ ‫משמשת‬ ‫ואשר‬,‫אבותיהם‬ ‫רוחות‬ ‫עם‬ ‫לתקשר‬4 ‫מפלים‬-‫ההר‬ ‫של‬ ‫והמערביים‬ ‫הצפוניים‬ ‫במורדות‬,‫יש‬‫מפלים‬‫יפהפיים‬,‫מצוקי‬ ‫לאורך‬ ‫רב‬ ‫מגובה‬ ‫שנופלים‬ ‫הבזלת‬4 ‫סיפי‬ ‫מפלי‬(Sipi Falls)-‫ב‬ ‫נמצאים‬-‫אלגון‬ ‫הר‬,‫כ‬51‫ק‬"‫מ‬‫מ‬‫הקרובה‬ ‫העיירה‬‫מבלה‬Mbale‫יוצא‬ ‫וממנה‬ ‫ולמפלים‬ ‫לשמורה‬ ‫הטיול‬4‫וחצי‬ ‫כשעה‬ ‫למפלים‬ ‫מהעיר‬ ‫הנסיעה‬ ‫משך‬4‫למפלים‬ ‫המגיעים‬ ‫יש‬‫מ‬‫ג‬ ‫העיר‬`‫ינג‬`‫ה‬ (Jinja)‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬ ‫הנמצאת‬4 ‫המפלים‬-‫של‬ ‫סידרה‬ ‫זו‬3‫מפלים‬,‫ש‬‫מביניה‬ ‫הגבוה‬‫כ‬ ‫של‬ ‫מגובה‬ ‫נופל‬ ‫ם‬91‫מטר‬,‫ביותר‬ ‫מרשים‬4‫היציאה‬ ‫מהעיירה‬ ‫למפלים‬ ‫לטיול‬,‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫עם‬ ‫לטיול‬ ‫לצאת‬ ‫מומלץ‬,‫כ‬ ‫סיור‬ ‫עלות‬11$‫לאדם‬,‫השלישי‬ ‫במפל‬ ‫ל‬ ‫קרוב‬ ‫של‬ ‫סנפלינג‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬111‫מטר‬,‫חוויתי‬ ‫מאוד‬,‫כ‬ ‫העלות‬51$‫לאדם‬4‫הנחה‬ ‫יש‬ ‫לעיתים‬ ‫מטיילים‬ ‫לקבוצת‬4‫אתג‬ ‫שמחפשים‬ ‫מטיילים‬‫רים‬‫מדי‬ ‫גדולים‬ ‫לא‬,‫המפלים‬ ‫על‬ ‫לתצפית‬ ‫לעלות‬ ‫מומלץ‬4‫בדרך‬ ‫אחד‬ ‫יום‬ ‫של‬ ‫הוא‬ ‫למפלים‬ ‫הטיול‬ ‫כלל‬4‫חוויות‬‫סיפי‬ ‫למפלי‬ ‫בדרך‬:"‫את‬ ‫המדריך‬ ‫לנו‬ ‫הציג‬ ‫בבוקר‬ ‫בשמונה‬ '‫עוזריו‬':‫ילדים‬ ‫שני‬‫כבני‬15‫חזקים‬ ‫במבוק‬ ‫מקלות‬ ‫ושני‬4‫להם‬ ‫שנזקקנו‬ ‫הסתבר‬ ‫בדיעבד‬-‫איך‬ ‫ועוד‬4 ‫מאד‬ ‫תלול‬ ‫בשביל‬,‫בוצי‬,‫ל‬ ‫ירדנו‬ ‫להליכה‬ ‫וקשה‬ ‫חלקלק‬-‫סיפי‬ ‫מפל‬‫הגדול‬" 4‫המדריכים‬"‫עלינו‬ ‫לקחו‬ ‫שלנו‬ ‫הרצינות‬ ‫בשיא‬ ‫אחריות‬,‫נמעד‬ ‫לבל‬ ‫שלנו‬ ‫צעד‬ ‫כל‬ ‫שמרו‬,‫אותנו‬ ‫ועודדו‬ ‫קשים‬ ‫במקומות‬ ‫לנו‬ ‫עזרו‬,‫אם‬ ‫בין‬ ‫לא‬ ‫או‬ ‫צורך‬ ‫היה‬4‫במפל‬ ‫וצילומים‬ ‫התפעלות‬ ‫אחרי‬,‫וממנו‬ ‫לכפר‬ ‫יותר‬ ‫עוד‬ ‫גרוע‬ ‫בשביל‬ ‫לטפס‬ ‫התחלנו‬ ‫סבי‬ ‫בשביל‬‫העליונים‬ ‫למפלים‬ ‫יותר‬ ‫ר‬4‫צריכות‬ ‫שאנחנו‬ ‫ואמרו‬ ‫שונים‬ ‫אנשים‬ ‫אותנו‬ ‫עצרו‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫לאורך‬ ‫להם‬ ‫לשלם‬4‫שלהם‬ ‫הדרך‬ ‫כי‬ ‫פעם‬,‫בקטע‬ ‫מטפסים‬ ‫שבו‬ ‫הרעוע‬ ‫הסולם‬ ‫או‬ ‫שלהם‬ ‫היא‬ ‫בדרך‬ ‫הסוכה‬ ‫או‬ ‫מהעל‬‫י‬‫יה‬,‫הלאה‬ ‫וכן‬ ‫שלהם‬ ‫הוא‬4‫ה‬‫מכולם‬ ‫אותנו‬ ‫חילצו‬ ‫המלווים‬ ‫ילדים‬4‫קשה‬ ‫קצת‬ ‫היה‬ ‫הטיול‬,‫בגלל‬ ‫בעיקר‬ ‫ה‬‫החלק‬ ‫בוץ‬"4 ‫טיפוס‬/‫טרק‬-‫על‬ ‫שהטיפוס‬ ‫אף‬ ‫על‬‫אלגון‬ ‫הר‬‫כמו‬ ‫מפותח‬ ‫אינו‬‫ב‬‫קילימנג‬'‫שבקניה‬ ‫קניה‬ ‫הר‬ ‫או‬ ‫בטנזניה‬ ‫רו‬, ‫ההרים‬ ‫לשני‬ ‫יותר‬ ‫זולה‬ ‫אלטרנטיבה‬ ‫מהווה‬ ‫הוא‬4‫ב‬ ‫השמורה‬ ‫במשרדי‬ ‫לתאם‬ ‫יש‬ ‫לפסגה‬ ‫הטרק‬ ‫את‬-‫מבאלה‬ (Mbale),‫מדריכים‬ ‫לשכירת‬ ‫הדואגים‬,‫סבלים‬(‫הצורך‬ ‫במידת‬)‫בבק‬ ‫לינה‬ ‫ומקום‬‫תות‬,‫הדרך‬ ‫לאורך‬4 ‫כ‬ ‫נמשך‬ ‫המסלול‬-0‫הליכה‬ ‫ימי‬,‫הטיפוס‬ ‫באמצע‬ ‫נוסף‬ ‫מנוחה‬ ‫יום‬ ‫מוסיפים‬ ‫לעתים‬ ‫אך‬,‫הסתגלות‬ ‫לשם‬4 ‫ב‬ ‫להצטייד‬ ‫יש‬:‫המסלול‬ ‫ימי‬ ‫לכל‬ ‫אוכל‬,‫ציוד‬‫חמים‬ ‫ובגדים‬ ‫לבישול‬4‫אי‬ ‫הטיפוס‬‫מרהיב‬ ‫והנוף‬ ‫קשה‬ ‫נו‬4 ‫בחום‬ ‫מומלץ‬4 ‫הקפה‬ ‫מטעי‬-‫יש‬‫חוויתי‬ ‫טיול‬ ‫מסלול‬,‫הקפה‬ ‫מטעי‬ ‫בין‬ ‫העובר‬‫באזור‬ ‫הגדלים‬,‫ערביקה‬ ‫מזן‬ ‫הקפה‬ (Arabica Coffee)4‫מקומי‬ ‫מדריך‬ ‫לקחת‬ ‫מומלץ‬,‫המסלולים‬ ‫את‬ ‫המכיר‬4
 11. 11. 11 ‫לינה‬-‫ליד‬‫יש‬ ‫השמורה‬‫קמפינג‬ ‫אתר‬‫ו‬‫מסודרים‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬,‫בחלקם‬‫חמים‬ ‫מים‬ ‫ואין‬ ‫חשמל‬ ‫אין‬ ‫במקלחות‬4‫והשירותים‬ ‫הניקיון‬ ‫את‬ ‫לבדוק‬ ‫מומלץ‬4‫עולה‬ ‫בדורמס‬ ‫ללילה‬ ‫חדר‬‫כ‬5,$‫ובקמפינ‬‫כ‬ ‫ג‬3$4‫מלון‬ ‫אלגון‬ ‫הר‬(new HotelMount anodizing),‫כ‬11,$‫מסעדה‬ ‫גם‬ ‫מציע‬ ‫המלון‬,‫קצת‬ ‫המחיר‬ ‫טוב‬ ‫האוכל‬ ‫גבוה‬4 ‫אוכל‬–‫מסעדות‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫יש‬,‫ברחוב‬ ‫והן‬ ‫במלונות‬ ‫הן‬‫ו‬‫העיר‬ ‫ת‬4‫תפריטים‬ ‫מגוון‬ ‫מציעות‬ ‫המסעדות‬ ‫ומערביים‬ ‫מקומיים‬,‫סיפוקו‬ ‫על‬ ‫לבוא‬ ‫יכול‬ ‫מטייל‬ ‫שכל‬ ‫כך‬,‫ב‬ ‫אכילה‬‫מומלצת‬ ‫תמיד‬ ‫לא‬ ‫הרחוב‬ ‫דוכני‬,‫חלק‬ ‫נמוכה‬ ‫ההגיינה‬ ‫ורמת‬ ‫מטונפים‬ ‫מהדוכנים‬,‫להימנע‬ ‫יש‬‫מהם‬4‫עצמי‬ ‫לבישול‬ ‫מצרכים‬ ‫רכישת‬,‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫ובשווקים‬ ‫במרכולים‬4 ‫הגעה‬–‫מקמפלה‬ ‫ציבורי‬ ‫אוטובוס‬ ‫של‬ ‫סדיר‬ ‫קו‬ ‫יש‬(Kampala)‫ל‬ ‫הבירה‬-‫מבלה‬(Mbale),‫גם‬ ‫ניתן‬ ‫מ‬ ‫להגיע‬-‫ג‬'‫ינג‬'‫ה‬(Jinja)‫הנמצאת‬‫הנילוס‬ ‫ומקורות‬ ‫ויקטוריה‬ ‫אגם‬ ‫לחופי‬4‫עד‬ ‫כשעתיים‬ ‫הנסיעה‬ ‫משך‬3 ‫באוטובוס‬ ‫שעות‬4 ‫אוגנדה‬ ‫מרכז‬ ‫סורוטי‬(Soroti) ‫סורוטי‬(Soroti)-‫מח‬ ‫עיר‬‫כ‬ ‫וז‬351‫ק‬"‫הבירה‬ ‫לקמפלה‬ ‫מצפון‬ ‫מ‬4‫מזרח‬ ‫בצפון‬ ‫יושבת‬ ‫העיר‬‫אגם‬‫קיוגה‬ (Lake Kyoga)‫ולידה‬ ‫גדול‬ ‫תעופה‬ ‫שדה‬,‫נו‬ ‫מטוסי‬ ‫לנחיתת‬ ‫גם‬ ‫המתאים‬‫גדולים‬ ‫סעים‬4‫וחלק‬ ‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫בעת‬ ‫נבנתה‬ ‫העיר‬ ‫היו‬ ‫מתושביה‬ ‫ניכר‬‫הודים‬ ‫סוחרים‬‫העיר‬ ‫של‬ ‫הבנייה‬ ‫צורת‬ ‫ומכאן‬‫שבה‬ ‫המקדשים‬ ‫וריבוי‬4‫שפע‬ ‫בעיר‬ ‫מ‬‫בנים‬,‫שונות‬ ‫לדתות‬ ‫המשתייכים‬:‫מוסלמים‬,‫נוצרים‬,‫הינדים‬,‫ועוד‬ ‫סיקים‬4 ‫ותיירות‬ ‫טיול‬ ‫אתרי‬‫וסביבתה‬ ‫בסורוטי‬: ‫סלעי‬Moru Apeso-‫מסביב‬‫ישנו‬ ‫לעיר‬‫מיוחד‬ ‫מסלע‬,‫וולקנים‬ ‫סלעים‬,‫ב‬ ‫אשר‬‫י‬‫נ‬‫י‬‫גדול‬ ‫אחד‬ ‫סלע‬ ‫הם‬, ‫השטח‬ ‫פני‬ ‫מעל‬ ‫בולט‬,‫המקומיים‬ ‫בפי‬ ‫הנקרא‬Moru Apeso,‫זה‬ ‫סלע‬ ‫גוש‬,‫מיוחדת‬ ‫אטרקציה‬ ‫מהווה‬4‫יש‬ ‫וממנו‬ ‫לראשו‬ ‫העולה‬ ‫שביל‬‫תצפית‬‫קיוגה‬ ‫ואגם‬ ‫העיר‬ ‫על‬ ‫מרשימה‬,‫הבעיה‬,‫להוציא‬ ‫שיש‬‫טיפוס‬ ‫אישור‬ ‫בעירייה‬ ‫מיוחד‬,‫בירו‬‫לשמה‬ ‫קרטיה‬4‫יש‬ ‫הסלע‬ ‫לרגלי‬‫קברות‬ ‫בית‬,‫הבריטי‬ ‫השלטון‬ ‫מתקופת‬4 ‫בעיר‬ ‫דתיים‬ ‫מבנים‬ ‫סיור‬–‫מסגדים‬ ‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫בעיר‬,‫הודים‬ ‫ומקדשים‬ ‫כנסיות‬-‫וסיקים‬ ‫הינדים‬,‫ניתן‬ ‫מודרך‬ ‫לסיור‬ ‫להצטרף‬,‫הע‬ ‫המבנים‬ ‫בין‬ ‫העובר‬‫י‬‫קר‬‫י‬‫ים‬,‫מבחינה‬ ‫המבנה‬ ‫וחשיבות‬ ‫המקום‬ ‫סיפורי‬ ‫בליווי‬ ‫דתית‬,‫ל‬‫כל‬‫מגזר‬4 ‫לתיירים‬ ‫תרבות‬ ‫מופעי‬–‫המקומית‬ ‫והתרבות‬ ‫המסורת‬ ‫לחובבי‬,‫יש‬‫ריקודים‬ ‫של‬ ‫הופעות‬,‫ושירה‬ ‫נגינה‬, ‫בסגנונות‬‫באזור‬ ‫החיים‬ ‫השבטים‬ ‫של‬ ‫המסורתיים‬4‫הם‬ ‫במופע‬ ‫המוצגים‬ ‫הפופולאריים‬ ‫הריקודים‬:‫ריקוד‬ Akembe‫וריקוד‬Ajosi,‫שנ‬‫י‬‫מסורתיות‬ ‫בתלבושות‬ ‫הם‬,‫מרשימות‬ ‫מאוד‬4‫בתשלום‬ ‫הכניסה‬,‫פרטים‬‫ניתן‬ ‫הלינה‬ ‫במקומות‬ ‫לברר‬4 ‫אותנטיות‬ ‫יד‬ ‫עבודות‬(handcraft)-‫התפר‬ ‫העיר‬‫לאזור‬ ‫הייחודיות‬ ‫היד‬ ‫בעבודות‬ ‫סמה‬4‫העבודות‬:‫פסלים‬, ‫בעץ‬ ‫תבליטים‬,‫בית‬ ‫כלי‬-‫מעץ‬ ‫והן‬ ‫מחרס‬ ‫הן‬,‫ועוד‬ ‫מסורתיים‬ ‫נגינה‬ ‫כלי‬4‫יד‬ ‫עבודות‬ ‫מגוון‬ ‫למצוא‬ ‫ניתן‬ ‫ובכפרים‬ ‫בשווקים‬4 ‫קיוגה‬ ‫באגם‬ ‫סיורים‬(Lake Kyoga)–‫לאגם‬ ‫מאורגנים‬ ‫טיולים‬ ‫יוצאים‬ ‫מהעיר‬,‫מים‬ ‫מקווה‬ ‫הינו‬ ‫האגם‬ ‫גדול‬,‫זרועותיו‬ ‫את‬ ‫השולח‬‫הכיוונים‬ ‫לכל‬,‫יש‬ ‫האגם‬ ‫של‬ ‫לחופו‬‫מסורתית‬ ‫במסגרת‬ ‫החיים‬ ‫כפרים‬,‫בהם‬ ‫במאכלי‬ ‫המתמחות‬ ‫מסעדות‬‫אגם‬‫מקומיים‬4‫מנצלים‬ ‫מהתיירים‬ ‫חלק‬‫טיול‬‫יד‬ ‫עבודות‬ ‫של‬ ‫לקניות‬ ‫זה‬ ‫אותנטיות‬,‫מצי‬ ‫במחירי‬‫א‬‫ה‬4 ‫בא‬ ‫שייט‬‫גם‬–‫מאורגנים‬ ‫טיולים‬ ‫יש‬‫של‬‫באגם‬ ‫שייט‬,‫ס‬ ‫לשכור‬ ‫או‬ ‫מאורגן‬ ‫לסיור‬ ‫להצטרף‬ ‫ניתן‬‫עם‬ ‫ירה‬ ‫מקומי‬ ‫מדריך‬,‫עצמאית‬ ‫בצורה‬4‫האגם‬ ‫לחופי‬ ‫הממוקמים‬ ‫וכפרים‬ ‫באיים‬ ‫עוצרים‬ ‫השייט‬ ‫במסגרת‬,‫הטיול‬ ‫חוויה‬ ‫הוא‬ ‫לאיים‬,‫במיוחד‬‫א‬‫בחלקם‬ ‫לפחות‬ ‫עוצרים‬ ‫ם‬4‫הוא‬ ‫אטרקציה‬ ‫המהווה‬ ‫אי‬‫האי‬Anamulemuka, ‫על‬‫זה‬ ‫אי‬‫יונקים‬‫ו‬‫רבות‬ ‫ציפורים‬4‫המיוחד‬ ‫בעוף‬ ‫מתהדר‬ ‫זה‬ ‫אגם‬'‫מנעלן‬'‫שלו‬ ‫הענק‬ ‫המקור‬ ‫בעל‬ ‫נעל‬ ‫צורת‬4!‫חוויה‬ ‫מהווה‬ ‫שוק‬ ‫בימי‬ ‫בכפרים‬ ‫טיול‬4
 12. 12. 12 ‫קיוגה‬ ‫באגם‬ ‫מים‬ ‫ספורט‬-‫המים‬ ‫ספורט‬ ‫תיירות‬ ‫מתפתחת‬,‫יזמים‬‫ומשכירי‬ ‫מתקנים‬ ‫מפעילים‬‫קיאקים‬ ‫ם‬, ‫מים‬ ‫גלישת‬,‫רוח‬ ‫מצנחי‬‫ו‬‫ים‬ ‫אופנועי‬4 0‫אגמ‬‫לעיר‬ ‫ממזרח‬ ‫ים‬–‫לעיר‬ ‫ממזרח‬ ‫נמצאים‬ ‫אגמים‬ ‫שני‬‫ו‬‫לאטרקציה‬ ‫הפכו‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנים‬,‫במיוחד‬ ‫ל‬‫צפרים‬,‫מו‬‫מלץ‬4 ‫אגם‬Bisina-‫מהו‬‫ו‬‫מקום‬ ‫ה‬‫ל‬‫ואגמים‬ ‫טבע‬ ‫חובבי‬,‫גדול‬ ‫הציפורים‬ ‫מגוון‬,‫צפרים‬ ‫לאזור‬ ‫שמושך‬ ‫מה‬. ‫אגם‬Opeta–‫מ‬‫ר‬‫של‬ ‫גדול‬ ‫מגוון‬ ‫סביבו‬ ‫כז‬‫פרפרים‬,‫לאזור‬ ‫ייחודיים‬ ‫חלקם‬4‫בנוסף‬‫מרכז‬ ‫מהווה‬ ‫המקום‬ ‫צפרות‬ ‫לטיולי‬ ‫ובסיס‬ ‫לציפורים‬4 ‫לינה‬-‫סור‬ ‫בעיר‬‫טובה‬ ‫ברמה‬ ‫לינה‬ ‫מקומות‬ ‫מגוון‬ ‫וטי‬4‫על‬ ‫קבלנו‬ ‫מיוחדות‬ ‫המלצות‬‫סורוטי‬ ‫מלון‬(Soroti Hotel)‫מאוד‬ ‫טוב‬ ‫שירות‬ ‫הנותן‬,‫חלקי‬ ‫או‬ ‫מלא‬ ‫בפנסיון‬ ‫לשהות‬ ‫אפשר‬,‫פ‬ ‫והרבה‬ ‫בוקר‬ ‫ארוחת‬ ‫הכולל‬‫י‬‫רות‬4 ‫לטיו‬ ‫לצאת‬ ‫ניתן‬ ‫המלון‬ ‫באמצעות‬‫ובאזור‬ ‫בעיר‬ ‫לים‬4 ‫אוגנדה‬ ‫צפון‬ ‫הערה‬-‫אלו‬ ‫שורות‬ ‫כתיבת‬ ‫במועד‬,‫אפריל‬411.,‫בטרור‬ ‫ללוחמה‬ ‫המטה‬,‫באוגנדה‬ ‫למטיילים‬ ‫ממליץ‬‫לא‬ ‫סודן‬ ‫עם‬ ‫המדינה‬ ‫של‬ ‫לגבולה‬ ‫להתקרב‬4 ‫קידפו‬ ‫לאומי‬ ‫פארק‬(Kidepo N P) ‫קידפו‬ ‫פארק‬‫ממוקם‬‫ממש‬‫המדינה‬ ‫בצפון‬‫סודן‬ ‫דרום‬ ‫גבול‬ ‫על‬‫וקניה‬,‫כ‬541‫ק‬"‫מ‬‫צפון‬‫לקמפלה‬ ‫מזרחית‬ ‫הבירה‬,‫ליד‬‫קידפו‬ ‫העיר‬(Kidepo).‫בשנת‬ ‫הוקם‬ ‫הפארק‬19614‫נוף‬‫הגבוה‬ ‫וההר‬ ‫סאוונה‬ ‫הינו‬ ‫הפארק‬ ‫הוא‬‫ה‬‫ר‬Morungole‫המ‬‫ת‬‫של‬ ‫לרום‬ ‫נשא‬4,751‫מטר‬4‫ה‬ ‫בשטח‬‫גדולים‬ ‫נהרות‬ ‫שני‬ ‫עוברים‬ ‫פארק‬:‫נהר‬ ‫נארוס‬(Narus)‫ו‬‫ק‬ ‫נהר‬‫י‬‫ד‬‫פו‬(Kidepo),‫ה‬‫מהו‬‫ב‬ ‫החיים‬ ‫לבעלי‬ ‫המים‬ ‫מקורות‬ ‫את‬ ‫וים‬‫שטח‬.‫מגוון‬ ‫היונקים‬‫וכולל‬ ‫מרשים‬:‫ג‬'‫ירפות‬,‫אנטילופות‬,‫קרקלים‬,‫נמרים‬,‫בר‬‫ד‬‫לס‬,‫אריות‬,‫צבועים‬,‫תנים‬,‫ועוד‬4‫מגוון‬ ‫הצי‬‫מאו‬ ‫לכמה‬ ‫ומגיע‬ ‫בהרבה‬ ‫גדול‬ ‫פורים‬‫ת‬‫מינים‬,‫כולל‬‫יענים‬,‫דורסים‬ ‫עופות‬‫וכו‬,'‫לתיירות‬ ‫אטרקציה‬ ‫העולם‬ ‫מכל‬ ‫ולצפרים‬ ‫ספארי‬4 ‫ספארי‬ ‫טיול‬–‫הספארי‬ ‫בטיולי‬‫עד‬ ‫רואים‬‫מלח‬ ‫גדולים‬ ‫רים‬‫כ‬‫עשב‬ ‫ים‬4‫זו‬ ‫נידחת‬ ‫בשמורה‬,‫מרוכז‬‫בעלי‬ ‫מספר‬ ‫באוגנדה‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫החיים‬–‫הפתוחה‬ ‫בסוואנה‬ ‫חיים‬ ‫כולם‬,‫שני‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫שנחצית‬‫ה‬‫נהרות‬,‫הנעלמ‬‫ים‬ ‫אחריהם‬ ‫ומותירים‬ ‫היבשה‬ ‫בתקופה‬‫מים‬ ‫ובורות‬ ‫רדודות‬ ‫בריכות‬4 ‫מ‬‫י‬‫נהלות‬-‫במחנה‬Apoka‫השמורה‬ ‫שבשטח‬,‫מידע‬ ‫תחנת‬ ‫תמצאו‬,‫ל‬ ‫חנות‬‫במזון‬ ‫הצטיידות‬,‫להשכרת‬ ‫מקום‬ ‫ספארי‬ ‫רכב‬‫ללינה‬ ‫עץ‬ ‫ובקתות‬4 ‫לינה‬–‫מוגבלות‬ ‫די‬ ‫האפשרויות‬,‫ולודג‬ ‫לקמפינג‬ ‫שטח‬ ‫יש‬ ‫הפארק‬ ‫ליד‬,'‫יש‬ ‫בנוסף‬‫את‬‫ה‬‫קידפו‬ ‫עיירה‬, ‫לפארק‬ ‫הצמודה‬4 ‫אוכל‬–‫בעיירה‬‫אוכל‬ ‫ודוכני‬ ‫מסעדות‬,‫היגיינה‬ ‫של‬ ‫בעיה‬ ‫יש‬,‫אל‬ ‫מהברזים‬ ‫מים‬ ‫לשתות‬ ‫אסור‬‫א‬‫מים‬ ‫רק‬ ‫או‬ ‫מטוהרים‬‫סגורים‬ ‫מבקבוקים‬4 ‫הגעה‬–‫סדירה‬ ‫איננה‬ ‫לעיירה‬ ‫האוטובוסים‬ ‫תנועת‬,‫בש‬ ‫להגיע‬ ‫ניתן‬‫טל‬(‫מהמלון‬ ‫התייר‬ ‫את‬ ‫הלוקח‬ ‫טרנזיט‬, ‫היום‬ ‫ובסוף‬ ‫ליעד‬ ‫אותו‬ ‫מסיע‬‫מחזיר‬‫למלון‬),‫ע‬ ‫המאורגן‬"‫הנסיעות‬ ‫סוכנויות‬ ‫י‬4‫תעופה‬ ‫שדה‬ ‫העיירה‬ ‫בקרבת‬ ‫פנים‬ ‫בטיסת‬ ‫להגיע‬ ‫וניתן‬ ‫קטן‬4 ‫צפון‬-‫אוגנדה‬ ‫מערב‬ ‫הפאר‬‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫הלאומי‬ ‫ק‬'‫יסון‬(P(Murchison Falls N ‫מורצ‬ ‫מפלי‬ ‫פארק‬'‫יסון‬(Murchison Falls National Park)-‫מצפון‬ ‫נמצא‬‫מערב‬‫לקמפלה‬4‫הפארק‬ ‫בשנת‬ ‫הוקם‬1954‫האטרקציות‬ ‫לאחת‬ ‫הפך‬ ‫הכרזתו‬ ‫ומאז‬‫המבוקשות‬‫במדינה‬4‫של‬ ‫ייחודו‬‫ה‬‫במפלי‬ ‫פארק‬ ‫השוצפים‬ ‫המים‬,‫מורצ‬ ‫מפלי‬'‫יסון‬(Murchison Falls)‫חלק‬ ‫המהווים‬‫הלבן‬ ‫מהנילוס‬4‫המפלים‬ ‫סידרת‬ "‫יושב‬‫ת‬"‫הנילוס‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫היובל‬ ‫על‬‫הלבן‬4‫נילוס‬‫זה‬,‫אל‬ ‫בהמשך‬ ‫מצטרף‬‫הכחול‬ ‫הנילוס‬‫המגיע‬ ‫מאתיופיה‬,‫קרויים‬ ‫הם‬ ‫יחד‬-‫הנילוס‬,‫היאור‬‫בעברית‬,‫ש‬‫התיכון‬ ‫לים‬ ‫עד‬ ‫ומצרים‬ ‫סודן‬ ‫את‬ ‫בדרכו‬ ‫חוצה‬4 ‫מפלי‬ ‫שמורת‬‫מורצ‬'‫יסון‬‫היא‬‫בשמורות‬ ‫הגדולה‬‫אוגנדה‬‫ושטח‬‫ה‬3,840‫קמ‬"‫ר‬.

×