Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TURNHOUT Project: « Aanleggen van riolering in het zuiden van Turnhout » (Winkel, Mastheidestraat, Kleine Reesdijk, Kap...
Doel van de werken :  => gescheiden afvoer realiseren van afval- en regenwater => met een maximale buffering en heropnam...
 Plaats der werken:
 <ul><li>Plaats der werken: </li></ul><ul><li>Kapelweg (tot Caliebeek): in wegberm </li></ul><ul><li>2. Mastheidestraat...
Aard van de werken * aanleg afvalwaterriolering met kleine diameter, 250 mm (+/- 4000 m) * reinigen, profileren van besta...
Timing der werken : Nutsmaatschappijen (sanering en uitbouw leidingennet): Vooral aanpassingen tijdens de werken Kapelweg...
AFKOPPELING
Aanleg van een 2 DWA systeem: <ul><li>Strikte scheiding van afvalwater (DWA : Droog Weer Afvoer) en regenwater (RWA : Rege...
Huidige situatie woningen bij goede uitvoering: Toilet Keuken Bad & douche regenwater Gracht Septische put Sterfput
Huidige situatie woningen met overbelaste septische put (slechte werking): Toilet Keuken Bad & douche regenwater Gracht Se...
Gewenste situatie woningen: Toilet Keuken Bad & douche Regenwater - Herbruik - Infiltratie - Afvoer Gracht Septische put 2...
Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Aanpassen leidingen
Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Afzagen regenbuis + plaatsen bochtstuk
Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Infiltratie in tuin integreren in tuintontwerp
Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Infiltratie van regenwater voor dak- en andere verharde oppervlakken die niet o...
Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Herbruik van regenwater door middel van plaatsing regenwaterput
<ul><li>Scheiding waters op privé </li></ul><ul><li>Beperkte diameter riolering  enkel onverdund afvalwater afvoeren </...
Keuze grachten Parkeren op grasberm Parkeren deels op rijbaan Grasberm Enige kruidgroei (minder dan nu) Geen geurhinder Ge...
Keuze open grachten <ul><li>Onderhoud: niet zichtbaar wanneer noodzakelijk </li></ul><ul><li>reinigen inbuizing </li></ul>...
<ul><li>Keuze: open grachten </li></ul><ul><li>Landelijk karakter omgeving </li></ul><ul><li>Snelle heropname regenwater t...
<ul><li>Opmerking: </li></ul><ul><li>Open grachten NIET aangewezen indien: </li></ul><ul><li>dure verplaatsingen nutsleidi...
Vergelijking toestand per straat nu en later Kapelweg: Nu: rijweg: 4m, beton riolering: afwisselend open en ingebuisde gr...
Mastheidestraat : Nu: rijweg: 4m, asfalt riolering: afwisselend open en ingebuisde grachten Later: rijweg: vernieuwing, z...
Steenweg op Diest : Enkel doorpersing en aanleg riolering in wegberm Ter verbinding naar Mastheidestraat en Winkel Renovat...
Winkel : Nu: rijweg: 3m, beton riolering: afwisselend open en ingebuisde grachten Later: rijweg: systeem Kleine Reesdijk,...
Kleine Reesdijk : Nu: rijweg: afwisseling kassei en beton riolering: ingebuisde grachten aan beide zijden tegen rooilijn ...
Hartelijk dank voor uw aandacht !!! Vragen zijn welkom
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Riolering Zuid plannen

1,884 views

Published on

De presentatie van de plannen voor de rioleringswerken 2006-? in Zevendonk

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Riolering Zuid plannen

 1. 1. TURNHOUT Project: « Aanleggen van riolering in het zuiden van Turnhout » (Winkel, Mastheidestraat, Kleine Reesdijk, Kapelweg) Geraamde kost der werken: +/- 2 200 000 € Ontwerper: nv Groep Infrabo (Westerlo)
 2. 2. Doel van de werken : => gescheiden afvoer realiseren van afval- en regenwater => met een maximale buffering en heropname van regenwater => ter ontlasting van RWZI en waterlopen
 3. 3. Plaats der werken:
 4. 4. <ul><li>Plaats der werken: </li></ul><ul><li>Kapelweg (tot Caliebeek): in wegberm </li></ul><ul><li>2. Mastheidestraat (tot woning 22): in rijweg </li></ul><ul><li>3. Steenweg op Diest : doorpersing thv Kleine Reesdijk, </li></ul><ul><li>wegberm tot Winkel </li></ul><ul><li>4. Winkel : in rijweg & nieuwe grachten in berm </li></ul><ul><li>5. Kleine Reesdijk : in wegberm langs beide zijden & nieuwe grachten in berm </li></ul><ul><li>(detaillering zie verder) </li></ul>
 5. 5. Aard van de werken * aanleg afvalwaterriolering met kleine diameter, 250 mm (+/- 4000 m) * reinigen, profileren van bestaande (+/- 2100 m) en bijgraven van nieuwe grachten, diepte ongeveer 60 cm (+/- 2000 m) met biograsmatten * bestaande riolering na reiniging omvormen tot regenwaterriolering (+/- 800 m) (indien geen ruimte voor grachten) * gescheiden opvang van gescheiden woningafvoeren (zoniet wachtbuizen) * vernieuwen inbuizingen opritten * vernieuwen kopmuren in metselwerk (+/ 280 st) * vernieuwen rijweg indien nodig * effenen bermen en inzaaien
 6. 6. Timing der werken : Nutsmaatschappijen (sanering en uitbouw leidingennet): Vooral aanpassingen tijdens de werken Kapelweg: aanbesteding einde 2006, uitvoering 2007 Overige straten: voorontwerp nog in te dienen bij VMM, uitvoering vermoedelijk 2008 (toelichting opsplitsing volgt)
 7. 7. AFKOPPELING
 8. 8. Aanleg van een 2 DWA systeem: <ul><li>Strikte scheiding van afvalwater (DWA : Droog Weer Afvoer) en regenwater (RWA : Regen Water Afvoer) </li></ul><ul><li>Afstand tot zuiveringsstation te groot om onder vrijverval te transporteren </li></ul><ul><li>Pompstations noodzakelijk om DWA naar zuiveringsstation te transporteren </li></ul><ul><li>Verpompen van regenwater vermijden omwille van zeer grote debieten debiet kleine regenbui opvangen vraagt buis voor 6x piekdebiet DWA </li></ul>
 9. 9. Huidige situatie woningen bij goede uitvoering: Toilet Keuken Bad & douche regenwater Gracht Septische put Sterfput
 10. 10. Huidige situatie woningen met overbelaste septische put (slechte werking): Toilet Keuken Bad & douche regenwater Gracht Septische put
 11. 11. Gewenste situatie woningen: Toilet Keuken Bad & douche Regenwater - Herbruik - Infiltratie - Afvoer Gracht Septische put 2 DWA Septische put behouden om helling 2DWA-riool te beperken Wordt voorbezinktank Voor-bezink-tank
 12. 12. Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Aanpassen leidingen
 13. 13. Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Afzagen regenbuis + plaatsen bochtstuk
 14. 14. Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Infiltratie in tuin integreren in tuintontwerp
 15. 15. Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Infiltratie van regenwater voor dak- en andere verharde oppervlakken die niet of moeilijk naar de gracht kunnen worden geleid                  
 16. 16. Hoe scheiding tussen RWA en DWA realiseren Herbruik van regenwater door middel van plaatsing regenwaterput
 17. 17. <ul><li>Scheiding waters op privé </li></ul><ul><li>Beperkte diameter riolering  enkel onverdund afvalwater afvoeren </li></ul><ul><li>Open grachten en infiltratieriool  enkel zuiver regenwater opvangen </li></ul><ul><li>Aansluiting woningafvoeren op riolering  enkel vuilwater van woningen </li></ul><ul><li>VOORAF opsplitsing waters op privé realiseren tot aan rooilijn </li></ul>
 18. 18. Keuze grachten Parkeren op grasberm Parkeren deels op rijbaan Grasberm Enige kruidgroei (minder dan nu) Geen geurhinder Geen geurhinder Beperkte handhaving grondwater Tegengaan verdroging grond Plasvorming op berm mogelijk Minder plasvorming op berm Extra buffering (mogelijk onteigening) ivm beperking lozing Geen of beperkte extra buffering noodzakelijk Versnelde afvoer naar waterloop Vertraagde afvoer naar waterloop Beperkte buffering Grote buffering Matige infiltratie-oppervlakte Zeer grote infiltratie-oppervlakte Inbuizing Open gracht
 19. 19. Keuze open grachten <ul><li>Onderhoud: niet zichtbaar wanneer noodzakelijk </li></ul><ul><li>reinigen inbuizing </li></ul><ul><li>kolken reinigen </li></ul><ul><li>Onderhoud: zichtbaar wanneer noodzakelijk </li></ul><ul><li>maaien berm en taluds (freq.  ) </li></ul><ul><li>ruimen gracht </li></ul>Extra kosten straatgoten en kolken (ten laste van stad) zowel aanleg als onderhoud Geen straatgoten en kolken nodig Overal inbuizing : project wordt afgekeurd Enkel subsidie mogelijk voor reeds ingebuisd gedeelte. Rest verplicht open gracht Overal open gracht wordt volledig gesubsidieerd Inbuizing Open gracht
 20. 20. <ul><li>Keuze: open grachten </li></ul><ul><li>Landelijk karakter omgeving </li></ul><ul><li>Snelle heropname regenwater ter plaatse en plasvorming verdwijnt </li></ul><ul><li>Verminderde en vertraagde afvoer naar waterlopen door grotere buffering </li></ul><ul><li>Ecologisch waardevolle bermen (fauna en flora) en tegengaan van verdroging </li></ul><ul><li>Gesubsidieerde werken </li></ul><ul><li>Geen geurhinder na reiniging bestaande grachten en realisatie van nieuwe </li></ul><ul><li>Algemene waterhuishouding van het gebied verbetert!!!! </li></ul><ul><li>Voorkomen wateroverlast door groot bergend vermogen </li></ul><ul><li>Uniform uitzicht </li></ul><ul><li>!!!! Subsidies en richtlijnen Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) </li></ul>
 21. 21. <ul><li>Opmerking: </li></ul><ul><li>Open grachten NIET aangewezen indien: </li></ul><ul><li>dure verplaatsingen nutsleidingen noodzakelijk </li></ul><ul><li>snelle opeenvolging van inritten met als gevolg warboel aan kopmuren, </li></ul><ul><li>inbuizingen, open grachten </li></ul><ul><li>- te weinig ruimte tussen rijweg en rooilijn </li></ul>
 22. 22. Vergelijking toestand per straat nu en later Kapelweg: Nu: rijweg: 4m, beton riolering: afwisselend open en ingebuisde grachten Later: rijweg: blijft onaangeroerd riolering: komt onder gracht aan woningzijde bermen: open gracht waar mogelijk
 23. 23. Mastheidestraat : Nu: rijweg: 4m, asfalt riolering: afwisselend open en ingebuisde grachten Later: rijweg: vernieuwing, zelfde breedte en materiaal riolering: in rijweg bermen: open gracht indien mogelijk
 24. 24. Steenweg op Diest : Enkel doorpersing en aanleg riolering in wegberm Ter verbinding naar Mastheidestraat en Winkel Renovatie kruispunt door Afdeling Wegen en Verkeer (niet in dit project)
 25. 25. Winkel : Nu: rijweg: 3m, beton riolering: afwisselend open en ingebuisde grachten Later: rijweg: systeem Kleine Reesdijk, verbreding naar oneven zijde (4,5m) riolering: in rijweg bermen: open grachten creëren waar mogelijk
 26. 26. Kleine Reesdijk : Nu: rijweg: afwisseling kassei en beton riolering: ingebuisde grachten aan beide zijden tegen rooilijn bermen: begroeid met gazon Later: rijweg: blijft onaangeroerd riolering: aan beide zijden afvalwaterriool in berm bermen: open grachten aan beide zijden tegen rooilijn
 27. 27. Hartelijk dank voor uw aandacht !!! Vragen zijn welkom

×