Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työntekijälähettilyys kaipaa kuratoinnin kulttuuria

278 views

Published on

Jotta työntekijän jakotoimet todella vahvistaisivat yrityksen brändiä, täytyy hänen asemansa asiantuntijana vahvistua. Yksi keino siihen on kolmansien osapuolien sisällön hyödyntäminen. Työntekijälähettilyysohjelmasi kaipaa Sisältökuraattoria.

Lue artikkeli: http://www.zento.fi/blog/tyontekijalahettilyys-kaipaa-kuratoinnin-kulttuuria/
Original article in English: http://blog.smarp.com/employee-advocacy-needs-the-culture-of-curating

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työntekijälähettilyys kaipaa kuratoinnin kulttuuria

 1. 1. zento.fi/blog Työntekijälähettilyys kaipaa kuratoinnin kulttuuria
 2. 2. zento.fi/blog Työntekijälähettilyys-alustalla on tarkoitus tarjoilla laadukasta sisältöä työntekijöiden jaettavaksi.
 3. 3. zento.fi/blog Tarjoiltavan sisällön tarkoitus on auttaa työntekijöitä asemoimaan itsensä mielipidejohtajiksi. Siten he vahvistavat yrityksen brändiä.
 4. 4. zento.fi/blog Tarjoiltavan sisältövirran laadusta vastaavat avainhenkilöistä etenkin Sisällöntuottajat sekä Sisältökuraattori.
 5. 5. zento.fi/blog Sisältökuraattori takaa riittävän sisällön tuomalla jaettavaksi helmiä kolmansien osapuolien sisällöistä.
 6. 6. zento.fi/blog Miten kuratointi toimii?
 7. 7. zento.fi/blog Kuratointia eli sisällön valikoimista kannattaa ajatella järjestelmällisenä asiakaspalvelun muotona.
 8. 8. zento.fi/blog Valikoi kolmansien osapuolien sisällöistä työntekijöiden jaettavaksi sellaista sisältöä, joka vastaa asiakkaidenne huoliin ja murheisiin.
 9. 9. zento.fi/blog Toimi kuraattorina järjestelmällisesti, suunnittele toimintaasi!
 10. 10. zento.fi/blog 1. Aloita lähettiläsohjelman tavoitteista Kuinka kuratoitu sisältö auttaa noihin tavoitteisiin pääsemisessä? Pysy oikealla tiellä!
 11. 11. zento.fi/blog 2. Mieti ostajapersoonien tarpeita Mitkä avainteemat resonoivat niissä yleisöissä, joita tavoitellaan?
 12. 12. zento.fi/blog 3. Käynnistä työkalut Hae valikoituja avainaiheita työkaluilla kuten Buzzsumo. Tilaa aiheita Feedlyssä. Seuraa osuvia kokoelmia Pinterestissä tai Flipboardissa. Jne. Muista pitää lähteet tuoreina!
 13. 13. zento.fi/blog 4. Valitse hyvä sisältömix Kolmansien osapuolien sisällön on tarkoitus tukea organisaationne omaa sisältöä. Seuraa esimerkiksi 4-1-1-sääntöä: Jokaista omaa kovaa markkinointisisältöä kohden yksi oma pehmeä sisältö ja 4 3. osapuolen sisältöä.
 14. 14. zento.fi/blog 5. Etsi sisällön alkulähde Anna kiitokset sinne minne ne kuuluvat! Tarjotessasi sisältöä vaikka Smarpin kautta jakoon, kirjoita saatteisiin sisällön lähde esimerkiksi @-maininnalla.
 15. 15. zento.fi/blog 6. Jaa ajan kanssa Kun löydät hyvää jakokelpoista sisältöä, älä tarjoa sitä kaikkea heti jaettavaksi. Keskustele esimerkiksi Sisällöntuottajan kanssa voitaisiinko löytösi pohjalta luoda jotain uutta omaa, kuten infograafi.
 16. 16. zento.fi/blog 7. Seuraa menestystä Hylkää sellaiset lähteet, joista ei synny odotettuja tuloksia. Opi saavutetuista voitoista.
 17. 17. zento.fi/blog Toista päivittäin. Mitä enemmän työntekijälähettiläitä, sitä enemmän laadukasta sisältöäkin tarvitaan.
 18. 18. zento.fi/blog Välitä kuratoitu sisältö vaikka Smarpilla
 19. 19. zento.fi/blog Käytä linkkejä jakaessasi edistyneitä asetuksia Anna linkille useita eri kommentteja (eli saatteita) työntekijöidesi käytettäväksi (tai esimerkiksi, josta oppia). Älä unohda toimintakehotetta tai lähdemainintaa! Tarkenna kuratoitu sisältö niille työntekijäryhmille, joiden verkostojen oletat parhaiten vastaavan valikoituun sisältöön.
 20. 20. zento.fi/blog Me Zentolla autamme mielellämme myös toimialasi sisällön kuratoinnissa. Ota yhteyttä!
 21. 21. zento.fi/blog Hanna Takala @hannatakala www.zento.fi

×