Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ASPNET Web API

1,194 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ASPNET Web API

 1. 1. ASP.NET Web API (WCF Web API) ING Bank – Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı http://www.buraksenyurt.com selim@buraksenyurt.com http://www.formspring.me/BurakSenyurt http://twitter.com/Buraksenyurt http://www.linkedin.com/in/buraksenyurt
 2. 2. Gündem• Tanım• Kuş Bakışı Mimari• Sağladıkları• NuGet Desteği• Örnekler – MVC – Self Hosting• Notlar• Soru & Cevap
 3. 3. Tanım• ASP.Net Web API yardımıyla, Web Programming Model’ e uygun olacak şekilde WCF servisi geliştirilmesi, yayınlanması, tüketilmesi kolaylaştırılmaktadır.• API, REST tabanlı servis yaklaşımını desteklemekte olup istemci ve servis tarafı için gerekli Object-HTTP Message eşleştirmelerini sağlayan işlevsellikleri de içermektedir.• WCF 3.5 ile birlikte başlayan Web programlama modelinin ASP.Net tarafına entegre edilmiş tamamlayıcı alt yapısı olarak düşünülebilir.
 4. 4. Kuşbakışı Mimari HTTP Service Dispatcher HTTP Message HTTP Channel Stack HTTP Client
 5. 5. Sağladıkları• HTTP Get,Post,Put,Delete odaklı servisler• XML, JSON, OData desteği• JSON için jQuery tarafında dynamic nesne desteği• Herhangibir media type(MIME Type) için Plug-In desteği – MediaTypeFormatter• OData için IQueryable desteği• Validation, caching, e-tags desteği• IoC ile kolay entegrasyon• Test edilebilirlik• Basit Code-Based konfigurasyon modeli• ve tabiki HttpClient tipi
 6. 6. NuGet Desteği• Asp.Net Web API kütüphaneleri NuGet paket yönetim aracı ile kolayca install edilebilir.• Aynı durum WCF Web API için de geçerlidir.
 7. 7. Örnek Çözüm(Solution)
 8. 8. Notlar• 2012 sonu itibariyle WCF Web API artık yerini kesin olarak ASP.NET Web API’ ye bırakmış olacağı Microsoft tarafından bildirilmektedir.• ASP.NET Web API, .Net Framework 4.5 ve şu anki MVC 4 sürümlerinde gömülü olarak gelmektedir.
 9. 9. Soru ve Cevap Bölümü
 10. 10. Burak Selim ŞenyurtING Bank Kıdemli Yazılım Geliştirme Danışmanı http://www.buraksenyurt.com selim@buraksenyurt.com http://www.formspring.me/BurakSenyurt http://twitter.com/Buraksenyurt http://www.linkedin.com/in/buraksenyurt

×