Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acik akademi

1,071 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Acik akademi

  1. 1. AçıkAkademi 15 yaş ve üstü bilgisayar kullanmayı bilen her vatandaşımıza yazılım ve uygulama yazmak için ücretsiz eğitim verilmesi !
  2. 2. AçıkAkademiBaşarıHikayesiAçık Akademi’de;• 68.087 Kayıtlı Kullanıcı,• 6,694,382 Dakika Ders Alındı,• 888 Mezun Verildi,• 91 Katılımcı Windows Phone• Onbinlerce Katılım Belgesi Dağıtıldı
  3. 3. AçıkAkademi
  4. 4. AçıkAkademi:Online Eğitim İçeriği • Bilgisayar, • Temel • Temel1. Seviye Yazılım ve Algoritma Programlama I Programlama II Modül 1 Modül 2 Modül 3 Modüllerdeki her hazır eğitim için Sanal Sınıf ortamında da Canlı Online Eğitim öngörülmektedir. • Temel • Veri Tabanı2. Seviye Veritabanı •İleri ve Nesne Tabanlı Programlama Programlama Modül 4 Modül 5 Modül 6 • Windows3. Seviye Azure Track 5
  5. 5. SampleTraining Screen 1
  6. 6. SampleTraining Screen 2
  7. 7. www.acikakademi.comwww.facebook.com/AcikAkademiwww.twitter.com/AcikAkademi 5/20/2012 Footer Text 12

×