Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi

387 views

Published on

Prezentācija par LR kultūrpolitikas dokumentu kvantitatīvu kontentanalīzi.
No:
LU 71. konferences Socioloģijas sekcijas "Zināšanu sabiedrība, identitāte un kultūra" (LU SZF, Lomonosova ielā 1a; 2013.gada 15. februāris)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi

 1. 1. Latvijaskultūrpolitiskodokumentu diskursi Jānis Daugavietis, LU SPPI LU 71. konference Socioloģijas sekcija "Zināšanu sabiedrība, identitāte un kultūra" LU SZF, Lomonosova ielā 1a 2013.gada 15. februāris
 2. 2. ‘Mākslinieciskā pašdarbība unLatvijas reģionu attīstība’ (prom.d.) • Kultūras vieta attīstības ideoloģijā un praksē • Mākslinieciskās pašdarbības sociālā nozīme Latvijas vietējās kopienās Mūsdienās dominējošajā ilgtspējīgas attīstības modelī, līdzās ekonomiskajiem, sociālajiem un ekoloģiskajiem mērķiem, par vienlīdz būtisku attīstības resursu tiek uzskatīta kultūra. Izmantojot sociālā kapitāla un kopienas attīstīšanas pieejas, tiek apgalvots, ka iedzīvotāju aktivitātes kultūras laukā var sekmēt attīstību.
 3. 3. Latvijas kultūrpolitikasdokumentu kvantitatīvā analīzeLatvijas kultūras jomu regulējošie dokumenti (38):•• kultūras jomu regulējošie likumi kultūrpolitikas plānošanas dokumenti•• kultūrpolitikas plānošanas dokumenti – izpildes ziņojumi KM stratēģijas• KM darbību regulējošie dokumenti No 1992. - 2011.gadam ~ 2 mlj. zīmju jeb 1000 lpp.
 4. 4. Hipotēzes......izriet no kultūrpolitikas dokumentu kvalitatīvās analīzes secinājumiem:1. Dominē vecā valoda un tiek atražota klasiskā ekonomiskā reģionālās izaugsmes pieeja (bet ne visos).2. Nav prioritāšu: kultūra ir gan mērķis, gan instruments.
 5. 5. Teorētiskais modelis, 1ASV sociālās labklājības pētnieki Marks Šterns (Mark J. Stern) un Sjūzana Seiferte (Susan C. Seifert) kultūrpolitikas pieeju klasifikācija:1.DidaktiskāMāksla un kultūra iedzīvotāju izglītojoši-politiskai ietekmēšanai, tikumu uzlabošanai.
 6. 6. Teorētiskais modelis, 22. DiskursīvāMāksla kā sociālās diskusijas un kritikas līdzekli, veids kā veicināt sociālās pārmaiņas.
 7. 7. Teorētiskais modelis, 33. EkoloģiskāIedzīvotāju iesaistīšana jebkāda veida kultūraktivitātēs, uzskatot to par vienu no pilsoniskās līdzdalības formām (sociālais kapitāls un kopienas attīstība).
 8. 8. Tehnika1.Klasiska kvantitatīvās kontentanalīzes procedūra teorētiskie modeļi tiek pārvērsti kategorijās , tās – jēdzienos, bet tie – atslēgvārdos2.Sintaktiski-semantiskā līmeņa kontentanalīze piem., ‘valsts’, ‘tīkls’3.Nomināla atslēgvārdu skala summēšana un ‘sadalīšana’ pa modeļiem (ar ‘QSR NVivo 8’).
 9. 9. Modelis Kategorijas JēdzieniDidaktiskais: Valsts (suverēns) kā amatiermāksla, labuma apgaismošana, augstais, avots/noteicējs/ demonstrācijas, dramaturģija,„mākslas un piegādātājs, un gars, iesaistīšana, ietekme, instrukcija, izdaiļošana,kultūras spēja kultūra viens no izglītošana, izpratne,izglītot un šādiem labumiem. kontrole, līmenis (pacelšana),pārliecināt Mākslas spēja ‘pacelt mācīšana, manifestācijas,iedzīvotājus” garu’, apgaismot manipulācija, masas, iedzīvotājus. mobilizācija, morāle, Kultūras dzīves pārmaiņas, pārraudzība, pārvalde un pārvlade, plāns, propoganda, standartizācija. simboli, skaistais, tauta, Klasiskā kultūras telpa, tikums, uzlabošana, uzraudzīšana, valsts, vide izpratne.
 10. 10. Kodi Hierarhiskie kodi (modeļi) DIDAKTISKAIS DISKURSĪVAIS EKOLOĢISKAISamatieri,amatiermāksla, X Xpašdarbībacilvēks Xiesaistīšana X Xlabklājība Xvides kvalitāte Xkopiena X Xiedzīvotāji X
 11. 11. RezultātsDokumentu kopas Modeļi (%) DIDAKTISKAIS DISKURSĪVAIS EKOLOĢISKAISlikumi 50 15 4īstenošanas ziņ. 51 42 14planošanas dok. 56 49 33vidēji 49 33 14
 12. 12. Secinājumi1. Likumos dominē vecā valoda2. Plānošanas dokumentos nozīmīgair arī jaunā valoda(sociālā kapitālapieeja)3. ... sadzīvo pretrunīgi diskursi
 13. 13. Problēmas... Kritika...Risinājumi...Diskusija... Paldies!

×