Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi

354 views

Published on

Prezentācija par LR kultūrpolitikas dokumentu kvantitatīvu kontentanalīzi.
No:
LU 71. konferences Socioloģijas sekcijas "Zināšanu sabiedrība, identitāte un kultūra" (LU SZF, Lomonosova ielā 1a; 2013.gada 15. februāris)

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
354
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Sintaktiski-semantiskā līmeņa kontentanalīzes uzdevums bija noskaidrot, kādos kontekstos un ar kādām nozīmēm tiek lietoti teorijā aprakstītie jēdzieni jeb potenciālie empīriskie indikatori, un tā faktiski kalpoja par kontroles mehānismu. Vārds ‘ tauta ’ tiek izmantots katrā dokumentā un atšķirīgās nozīmēs, runājot gan par iedzīvotāju iesaistīšanu kultūras dzīvē (‘tautas kolektīvs’), gan kultūras piedāvājuma nodrošināšanu (‘tautas nams’). Tāpat vārds ‘tauta’ izmantots vairākos programmu un iestāžu nosaukumos. Tāpēc tā iekļaušana analīzē nav lietderīga. Vārds ‘ tīkls ’, kas ir konceptualizēts kā viens no ekoloģiskās pieejas jēdzieniem, LR kultūrpolitikas dokumentos pamatā tiek lietots administratīvas pārvaldes un infrastruktūru kontekstā, tas drīzāk ir objektu vai institūciju, nevis pilsoņu vai kopienu tīkls, tīklošanās. „ derīgo” atslēgvārdu meklēšana un kodēšana. Par analīzes vienību tika izvēlēta rindkopa – ja rindkopā tika atrast meklētais kods (atslēgvārds), tad rindkopa tika kodēta atbilstoši šī vārda kodam. Pēc tam ‘radniecīgie’ kodi tika apvienoti trīs hierarhiskos kodos, atbilstoši analītiskā modeļa trim grupām: didaktiskā, diskursīvā, ekoloģiskā. Analīzes galarezultāts ir īpatsvars/apjoms, kādā katra šī grupa konstatēta noteiktajā tekstā vai tekstu kopā.
 • Ja didaktiskā ‘elementa’ īpatsvars visa tipa dokumentos ir aptuveni vienāds (50-56% apmērā), tad diskursīvais un ekoloģiskais saturs variē daudz lielākās robežās (attiecīgi 15-49% un 4-33%).
 • LR kultūrpolitiskajos dokumentos: likumos, kuru liela daļa pieņemti 90-jos gados, lasāma vēl ‘vecā’, daļēji no padomju laikiem pārmantotā centralizētas un paternālistiskas valsts valoda, kamēr plānošanas dokumentos un īstenošanas ziņojumos (vecākie pieņemti 2006.gadā), daudz spēcīgāk izteikts ‘jaunais’ kultūrpolitiskais diskurss, kurā uzsvērta kultūras sociālā loma un liktas cerības uz tās izmantošanu sociālajā attīstībā, iezīmēti mehānismi, kas varētu īstenot šādu funkciju.
 • Latvijas kultūrpolitisko dokumentu diskursi

  1. 1. Latvijaskultūrpolitiskodokumentu diskursi Jānis Daugavietis, LU SPPI LU 71. konference Socioloģijas sekcija "Zināšanu sabiedrība, identitāte un kultūra" LU SZF, Lomonosova ielā 1a 2013.gada 15. februāris
  2. 2. ‘Mākslinieciskā pašdarbība unLatvijas reģionu attīstība’ (prom.d.) • Kultūras vieta attīstības ideoloģijā un praksē • Mākslinieciskās pašdarbības sociālā nozīme Latvijas vietējās kopienās Mūsdienās dominējošajā ilgtspējīgas attīstības modelī, līdzās ekonomiskajiem, sociālajiem un ekoloģiskajiem mērķiem, par vienlīdz būtisku attīstības resursu tiek uzskatīta kultūra. Izmantojot sociālā kapitāla un kopienas attīstīšanas pieejas, tiek apgalvots, ka iedzīvotāju aktivitātes kultūras laukā var sekmēt attīstību.
  3. 3. Latvijas kultūrpolitikasdokumentu kvantitatīvā analīzeLatvijas kultūras jomu regulējošie dokumenti (38):•• kultūras jomu regulējošie likumi kultūrpolitikas plānošanas dokumenti•• kultūrpolitikas plānošanas dokumenti – izpildes ziņojumi KM stratēģijas• KM darbību regulējošie dokumenti No 1992. - 2011.gadam ~ 2 mlj. zīmju jeb 1000 lpp.
  4. 4. Hipotēzes......izriet no kultūrpolitikas dokumentu kvalitatīvās analīzes secinājumiem:1. Dominē vecā valoda un tiek atražota klasiskā ekonomiskā reģionālās izaugsmes pieeja (bet ne visos).2. Nav prioritāšu: kultūra ir gan mērķis, gan instruments.
  5. 5. Teorētiskais modelis, 1ASV sociālās labklājības pētnieki Marks Šterns (Mark J. Stern) un Sjūzana Seiferte (Susan C. Seifert) kultūrpolitikas pieeju klasifikācija:1.DidaktiskāMāksla un kultūra iedzīvotāju izglītojoši-politiskai ietekmēšanai, tikumu uzlabošanai.
  6. 6. Teorētiskais modelis, 22. DiskursīvāMāksla kā sociālās diskusijas un kritikas līdzekli, veids kā veicināt sociālās pārmaiņas.
  7. 7. Teorētiskais modelis, 33. EkoloģiskāIedzīvotāju iesaistīšana jebkāda veida kultūraktivitātēs, uzskatot to par vienu no pilsoniskās līdzdalības formām (sociālais kapitāls un kopienas attīstība).
  8. 8. Tehnika1.Klasiska kvantitatīvās kontentanalīzes procedūra teorētiskie modeļi tiek pārvērsti kategorijās , tās – jēdzienos, bet tie – atslēgvārdos2.Sintaktiski-semantiskā līmeņa kontentanalīze piem., ‘valsts’, ‘tīkls’3.Nomināla atslēgvārdu skala summēšana un ‘sadalīšana’ pa modeļiem (ar ‘QSR NVivo 8’).
  9. 9. Modelis Kategorijas JēdzieniDidaktiskais: Valsts (suverēns) kā amatiermāksla, labuma apgaismošana, augstais, avots/noteicējs/ demonstrācijas, dramaturģija,„mākslas un piegādātājs, un gars, iesaistīšana, ietekme, instrukcija, izdaiļošana,kultūras spēja kultūra viens no izglītošana, izpratne,izglītot un šādiem labumiem. kontrole, līmenis (pacelšana),pārliecināt Mākslas spēja ‘pacelt mācīšana, manifestācijas,iedzīvotājus” garu’, apgaismot manipulācija, masas, iedzīvotājus. mobilizācija, morāle, Kultūras dzīves pārmaiņas, pārraudzība, pārvalde un pārvlade, plāns, propoganda, standartizācija. simboli, skaistais, tauta, Klasiskā kultūras telpa, tikums, uzlabošana, uzraudzīšana, valsts, vide izpratne.
  10. 10. Kodi Hierarhiskie kodi (modeļi) DIDAKTISKAIS DISKURSĪVAIS EKOLOĢISKAISamatieri,amatiermāksla, X Xpašdarbībacilvēks Xiesaistīšana X Xlabklājība Xvides kvalitāte Xkopiena X Xiedzīvotāji X
  11. 11. RezultātsDokumentu kopas Modeļi (%) DIDAKTISKAIS DISKURSĪVAIS EKOLOĢISKAISlikumi 50 15 4īstenošanas ziņ. 51 42 14planošanas dok. 56 49 33vidēji 49 33 14
  12. 12. Secinājumi1. Likumos dominē vecā valoda2. Plānošanas dokumentos nozīmīgair arī jaunā valoda(sociālā kapitālapieeja)3. ... sadzīvo pretrunīgi diskursi
  13. 13. Problēmas... Kritika...Risinājumi...Diskusija... Paldies!

  ×