Zegispeci eloadas kalocsa

353 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
353
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Zegispeci eloadas kalocsa

 1. 1. EMMI Zalaegerszegi Gyermekotthona
 2. 2. OGYSZBjavaslatEMMI ZalaegerszegiGyermekotthona:- 6 nevelési egység- 48 főBefogadó csoport:- Diagnosztikai munka,házirend megismerése- GH1- Problémaprofil2 terápiás csoport(pszichésproblémák):- Terápiás szerződés- GH33 terápiás csoport(magatartászavaros):- Terápiás szerződés- GH3
 3. 3. PROBLÉMA PROFIL○ Fejlesztési terület, szektorok Szomatikus állapot (ápolónő, orvos) Klinikai állapot (ápolónő, orvos, pszichiáter) Intellektuális állapot (fejlesztő pedagógusok) Alkalmazkodási, beilleszkedésiképesség (pszichológusok) Családi, környezeti problémák(családgondozó, utógondozó) Társadalomellenes magatartás(családgondozó, utógondozó)
 4. 4. Szomatikus állapotpéldaCél JelenlegitünetTerápia,feladatIdő Felelős Értékelés Várhatóeredményektestiedzettségfejlesztése,egészségeséletmódkialakítása„duci”testalkat,fogászatiproblémák,látásiproblémák,Dohányzástestmozgásfogászatikezelés,szemüveghasználategyéni,csoportos(prevenciós)beszélgetésnapi 1 -2 órahavontafolyamatosanHavontanevelő, gy.f.ápolónőnövendéknevelő,fejlesztőpedagógushetenteféléventefogyás, fittség,egészségesebbfogak,jobb látásegészségesebbéletmód
 5. 5. Klinikai állapotpéldaCél JelenlegitünetTerápia,feladatIdő Felelős Értékelés VárhatóeredményekKiegyensú-lyozottság,higgadtság,megbékélésinfantilis,(éretlen),szorongó,feszült,dühkitörésekszemélyes,csoportosbeszélgetés,értékelés,pszichiátriaikezelés(gyógyszeres)heti 2-3óraheti 1 óra(napi 10perc)nevelő,gy.f.pszichológusnevelő,gy.f.pszichiáterápolónőhetentehavontanyugodtabb légkör,kezelhetőség
 6. 6. Intellektuális állapotpéldaCél JelenlegitünetTerápia,feladatIdő Felelős Értékelés Várhatóeredményekfelzárkóztatásosztályfoko-zat elvégzésealacsonymotiváltság,nagyfokúelmaradás,önállótlanfeladatvégzés,félévi bukásokismétlés,felzárkóztatásönállófeladatvégzésnapi 3-4óranevelő,fejlesztőpedagógus,növendékhetente,havontajobb tanulmányieredmények,sikeres osztályozóvizsga
 7. 7. Alkalmazkodási,beilleszkedési képességpéldaCél JelenlegitünetTerápia,feladatIdő Felelős ÉrtékelésVárhatóeredményekMegbízható-ság,őszinteség,következe-tesség,megfelelőidentitástudatkialakítása„kavargép”,manipulatív,Túlérzékeny-ségMűvészieske-dés,hódolatéhség,kapcsolatéhségönértékelésiproblémákPéldamutatásegyéni -csoportospszichoterá-pia,játékFolyama-tosnapi 1 – 2óramindendolgozó,pszichológus,nevelő,gy.f.hetente,havontaháttértevékenységelmaradása,őszintébb,következetesebb,reálisabb énkép,megfelelőbbszerepekelsajátítása
 8. 8. Családi, környezetiproblémákpéldaCél JelenlegitünetTerápia,feladatIdő Felelős Értékelés Várhatóeredményeka családdalvalókapcsolatápolása,fenntartása„leváló” apa,„anya” kereséslevélírás,telefonálás,hazautazásheti 1 óraheti 5percidőszakosnövendéknevelőCsaládgon-dozógyámesetszerűen az anya megtalálása,(apai) családikapcsolatokfennmaradása
 9. 9. TársadalomellenesmagatartáspéldaCél JelenlegitünetTerápia,feladatIdő Felelős ÉrtékelésVárhatóeredményekbüntetlenelőéletmegőrzése,elősegítéseegy szökésevoltszökésekvisszaszorítása,egyéni –csoportosbeszélgetés,bűnmegelőzés(média)folyamatoshavi 1-2 óranapi fél óra(híradó,kékfény)mindendolgozónevelő, gy.f.nevelő, gy.f.esetszerűen a szökésekmegszűntetése,büntetlen előéletmegőrzése
 10. 10. A probléma profilkiértékelése:a vezető tünetek aránya
 11. 11. TERÁPIÁS SZERZŐDÉSAmely létrejött, ………………. növendék,illetve ……………… vezető nevelő között.• A növendék vállalja a házirendmegismerését és betartását, aminekérvényesítéséhez a nevelő folyamatosanbiztosítja a feltételeket.• Emellett a növendék vállalja, hogy azsebpénzét a nevelővel együtt ossza be.• A családi pótlék fennmaradó részételőzetes megegyezés alapján használja fel.
 12. 12. Szomatikus állapotpéldaA növendék vállalja A nevelő biztosítja időtartamnapi testmozgás,fogápolás,szemüveghasználat,a dohányzás károshatásainak megismerésemozgási lehetőség,fogászati kezelés,szemészet, szemüveg vásárlása,beszélgetés a dohányzásrólnapi 1-2 órábanhavonta, szükség eseténszükség eseténhavi 1-2 órában
 13. 13. Klinikai állapotpéldaA növendék vállalja A nevelő biztosítja időtartamtürelmesebb lesz,higgadt maradszemélyes, csoportosbeszélgetésSzükség esetén gyógyszereskezelésheti 2-3 órábannapi szinten
 14. 14. Intellektuális állapotpéldaA növendék vállalja A nevelő biztosítja időtartam9. osztály elvégzése,versenyeken, rendezvényekenvaló részvétel (jó szavalásikészség)tanulási lehetőségek biztosítása,egyéni, csoportos felkészítés,irodalmi hanganyagokvásárlása (cd),színházlátogatásnapi 3-4 órábanszükségszerűen
 15. 15. Alkalmazkodási, beilleszkedésiképességpéldaA növendék vállalja A nevelő biztosítja időtartamnem „kavar”,nem lázít,őszintébb leszegyéni, vagy csoportosbeszélgetésnapi 1-2 órában
 16. 16. Családi, környezetiproblémák példaA növendék vállalja A nevelő biztosítja időtartama családjával a kapcsolatot tartja levélírás,telefonálás,hazautazás segítése(amennyiben erre vanlehetőség)folyamatosanheti 5 percbenidőszakosan
 17. 17. Társadalomellenes magatartáspéldaA növendék vállalja A nevelő biztosítja időtartamnem szökik,nem követ el bűncselekménytszökési lehetőségekvisszaszorítása,megelőző beszélgetésekszükség eseténheti 1-2 órában
 18. 18.  A problémaprofil, illetve a terápiásszerződés kiértékelése, felülvizsgálatafélévente történik.Köszönöm a figyelmet!

×