Miscanthus x giganteus info

1,453 views

Published on

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Miscanthus x giganteus info

  1. 1. MISCANTHUS X GIGANTEUSTemeljne informacije o kulturi za plantažni uzgoj
  2. 2. Miscanthus x giganteus je sorta trstike koja je već duže vrijeme poznata i uvedena međueuropske energetske biljne kulture kao brzorastuća trava. Izvorno potječe iz japanskih nizinai s pacifičkih otoka a prenesena je u industrijski razvijena područja radi svojih visokihenergetskih vrijednosti. Razvoj Miscanthusa potekao je iz nekoliko naučnih institucija isveučilišta iz Njemačke, pa je gospodarska jedinica u kojoj uzgajaju mladice pripremljene zasadnju na plantaže nazvana „Laboratorij“.Miscanthus moguće je uzgajati na tlima niže kvalitete kao i onima potpuno nepogodneza ratarske kulture, što znači da se radi dobivanja energije ne ulazi u hranidbeni lanaca time se ne okupira poljoprivredno zemljište namijenjeno za proizvodnju ljudske istočne hrane!!.Miscanthus sadnice se mogu samo u laboratoriji „in-Vitro“ razmnožavati (ne postoji sjeme)a biljka je sama po sebi neplodna, te se ne može izvan plantaža širiti niti razmnožavati.Ekološki su oba segmenta više nego poželjna. Uzgoj Miscanthusa nema nikakvih štetnihposljedica za okolinu, nasuprot tomu, ona kao biljka C4 grupe apsorbira nadprosječnukoličinu CO2 (30 t po hektaru) iz okoline a trajno podiže (rekultivira) kvalitetu tla na kojem seuzgaja.Biljka raste u gustom sklopu širine do jedan metar s dubokim snažnim korijenom koji prodirejednako duboko pod površinu kao što izraste u visinu. Biljka nakon treće godine uzgojadostiže visinu do 4 metra. Kultura zahtijeva izravnu sunčanu svjetlost i vlažno plodno tlo.Otporna je na hladnoću i vjetrovitu klimu, a poželjno je tlo s pH vrijednošću oko 5.Sadnica Miscanthusa nema zabilježenih fito i zoo neprijatelja (zato je nepotrebno koristitipesticide!!). Uzgaja se u Danskoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Švicarskoj, Austriji, Mađarskoj,V.Britaniji, Francuskoj i drugdje već od 1982. godine.Miscanthus x giganteus je trajna biljka, njezina gospodarski korisna eksploatacija traje 25godina od sadnje a godišnji prinos koji se dobiva mehaniziranom sječom iznosi do 30 tonasuhe mase po hektaru. Sade se mladice uzgojene u laboratorijskim uvjetima i to po 10.000komada na svaki hektar (= 1 sadnica po m2) namijenjenog tla. Ovim planom pokreće seplantažni uzgoj ove korisne biljke i na našem prostoru.Urod ove kulture namijenjen je energetskom korištenju; u toplanama ilielektrocentralama, proizvodnji sintetskog bio dizela II. generacije (MME tehnologijom)ili dobivanju bio plina.Uzgoj kulture Miscanthus prati niz općih i posebnih koristi, kao na primjer:(a) održavanje ekološke stabilnosti prostora,(b) korištenje zaparloženih i nekvalitetnih poljoprivrednih tala,(c) trajno poboljšavanje pedološkog sastava tla (obnova površinskog sloja tla),(d) pojačana apsorpcija CO2 iz atmosfere u vegetacijskom razdoblju, te(e) korištenje obnovljivog energetskog izvora u nekoliko oblika proizvodnje energije.Ova dugogodišnja biljka nije zahtjevna, temeljna obrada tla ostaje unutar granicaagrotehničkih zahtjeva za ratarske kulture, a prihrana je vrlo skromna tijekom njezinog životaod cca 20 – 25 godina. Nakon iskorištenja osnovane plantaže, tlo koje je bilo s njompokriveno, imat će veću pedološku vrijednost, a zamjenska plantaža se osniva na novimdegradiranim površinama (ako takvih ima ili postoji potreba za njihovim rekultiviranjem nakonvišedecenijskog korištenja za uzgoj ratarskih kultura).Njezine prednosti ne iscrpljuju se svojstvom energetske biljke, ona ima i povoljno djelovanjena održavanje eko stabilnosti obuhvaćenih poljoprivrednih tala.
  3. 3. Korištenjem danas zapuštenog tla, ili tala koja nisu pogodna za uzgoj ratarskih i povrtnihkultura, koje se površine procjenjuju na približno 320.000 ha, za organizirani uzgoj kultureMiscanthusa, stiče se mogućnost usmjerene prerade u tekuće BTL (Biomass to liquid) gorivo(sintetski bio dizel II. generacije dobivenim MME tehnologijom) u količini koja u potpunostizadovoljava današnje potrebe Hrvatske.1.) Laboratorij – proizvodnja sadnicaMiscanthus x giganteus
  4. 4. 2.) Sadnja Miscanthusa na plantažama Strojna sadnja Ručna sadnja biljke  Biljka nakon prve godine
  5. 5. 3.) Plantaža Miscanthusa
  6. 6. 4. ) Žetva Miscanthusa

×