БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА Неолитни жилища  и Експозиция „Праисторическото изкуство в Старозагорско” от епохата на неол...
THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Neolithic Dwellings and Prehistoric Art in Stara Zagora R egion  ( Neolith ic, Chalcol...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА <ul><li>В Стара Загора се намират двете най-добре запазени на територията на Европа неолитни ...
THE TREASURES OF STARA ZAGORA <ul><li>The two best preserved Neolithic dwellings from </li></ul><ul><li>the middle of 6th...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА <ul><li>Посетителите имат уникалната възможност да видят съхранените 8000 години жилища и да ...
THE TREASURES OF STARA ZAGORA  <ul><li>Visit the 8000-year old dwellings to feel the lifestyle and culture of the earlies...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА  <ul><li>Експозицията „Праисторическото изкуство в Старозагорско” разкрива невероятните пост...
THE TREASURES OF STARA ZAGORA   <ul><li> </li></ul><ul><li>The Prehistoric A rt in Stara Zagora R egion  exhibition...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА  <ul><li>Експозицията  включва антропоморфни и зооморфни фигурки от най-древната човешка ис...
THE TREASURES OF STARA ZAGORA   <ul><li>A unique collection of human and animal figures from the most ancient times; gol...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа Neo...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа Neo...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа Neo...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа Neo...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамични ритони. Късен халколит – V хил . пр.  Хр. Ceramic...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Мраморна човешка фигурка.  Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с две вертикални дръжки . Късен халколит – V х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична масичка с антропоморфни очи. Късен халколит – V хи...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамично стълбче с пъпковидна украса. Халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен предмет с формата на двойна брадва. Късен халколит...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична глава на антропоморфна фигурка с маска на лицето. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична  зооморфна фигурка – прасе. Късен халколит – V хи...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен печат. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic st...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична  зооморфна фигурка – елен. Късен халколи...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Триръбести костени антропоморфни фигурки. Късен халколит – V...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен  модел на култова сграда. Късен халколит – V хил ....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична зооморфна фигурка – мечка. Късен халколит – V хил ....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка . Късен халколит – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична зооморфна фигурка – таралеж. Късен халколит – V хил...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен зооморфен съд. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ce...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамични зооморфни фигурки.  Неолит-Халколит  –  VІ  - ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамични пинтадери. Неолит-Халколит  -  VІ-V хил . пр. Хр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с графитна украса. Халколит – V хил. Пр. Хр. Ce...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд – зърнохранилище. Късен неолит – VІ хил . пр. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд – зърнохранилище . Ранен халколит – V  хил . ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – зърнохранилище . Ранен халколит – V  хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд – зърнохранилище . Късен халколит – V  хил. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с набодена украса. Халколит 5 хил. Пр. Хр.  Ке...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Накити от мидена черупка,  кост, мрамор и мед.  Игли за кос...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Накити от мидени черупки и кост. Неолит –халколит VІ  -  V ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Накити от мидена черупка,кост. Неолит –халколит VІ  -  V хи...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Накити от мидена черупка, глина и мрамор. Неолит – халколит, ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Брадви и тесли, изработени откамък. Неолит , VІ хил.  пр. Х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Върхове на копия и стрели,  шила,  игли за шиене и плетене ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Инструменти от кост. Халколит – V хил . пр. Хр. Bone instrum...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Мраморна антропоморфна фигурка.  Късен халколит – V хил.  п...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка.  Късен халколит – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен антропоморфен съд. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. C...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен антропоморфен съд с две лица. Късен халколит – V хи...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка.  Ранен неолит –  VІ хил. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Ранен неолит –  VІ хил . пр. Хр. Ceramic ves...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична чаша. Ранен неолит –  VІ хил . пр. Хр. Ceramic cu...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен ритуален съд  с човешка глава и животинско тяло. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична чаша. Ранен неолит –  VІ хил . пр. Хр. Ceramic cu...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка.  Ранен неолит –  VІ хил. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамичен съд с релефно антропоморфно изображение.  Ра...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил . пр. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил.  пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил.  пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил.  пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил.  пр. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vess...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен капак с врязана украса. Ранен халколит – V хил . п...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка  с криле.  Късен халколит –...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с врязана украса. Ранен халколит – V хил.  пр. Х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен похлупак рисуван с графит и набодена украса. Ранен ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична чаша. Ранен неолит –  VІ хил . пр. Хр. Ceramic cu...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил.  пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с формата на лодка. Късен неолит – VІ хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка.  Късен неолит –  VІ хил . ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с модел на жилище. Късен неолит –  VІ хил.  п...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –  VІ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –VІ хил . пр. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –VІ хи...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка.  Късен неолит –  VІ хил. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –  V...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка.  Късен неолит –  V...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен зооморфен съд. Халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамични антропоморфни фигурки. Късен халколит – ІV хил.  пр....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил.  пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка с детенце на гърба. Късен хал...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил.  пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vess...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от антропоморфен керамичен съд. Ранен халколит – V хил. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка . Ранен халколит – V хил.  ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Корубеста костена антропоморфна фигурка.  Късен халколит – V...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична зооморфна фигурка – патица. Късен халколит – V хил....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамично столче. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Small cer...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка . Ранен халколит – V хил.  ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка.  Късен халколит –  І...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с набодена украса. Късен неолит – VІ хил . пр. Х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка.  Късен неолит  – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Торсо на керамична антропоморфна фигурка.  Късен неолит  – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –  VІ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит –  І...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с  рисувана в бяло украса. Късен неолит –  VІ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vesse...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Късен неолит –  VІ хил . пр. Хр. Ceramic ves...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Късен неолит –  VІ хил . пр. Хр. Ceramic ves...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен предмет. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic o...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –  V...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен модел на хляб. Късен неолит –  VІ хил . пр. Хр. Cer...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Късен неолит –VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – ІV хил . п...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична култова масичка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд  с чучурка и релефна украса. Ранен халколит – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд . Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic ve...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд . Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic ve...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична култова масичка.  Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. C...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с дъно във формата на четирилистна детелина. Р...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с графитна украса. Ранен халколит – V хил.  пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с  изобразена човешка ръка с четири пръста. Ра...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамичен съд с релефно антропоморфно изображение. Р...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамичен съд с нарисувана човешка ръка с четири пръ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд . Ранен неолит – VІ хил.  пр.  Хр. Ceramic v...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд . Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic ves...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Костена лъжичка. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Small bone ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична чаша с украса от канелюри и дъно във формата на чет...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с дръжка, завършваща с глава на куче. Среден нео...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен капак с инкрустирана в бяло набодена украса. Ран...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамично коритце. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Small ce...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд  с рисувана в бяло шахматна украса. Ранен нео...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд - лале.  Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Cera...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд, рисуван с бяла боя. Ранен неолит – VІ хил . п...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с релефно моделирана човешка фигура. Ранен нео...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд  с графитна украса и антропоморфна фигурка. Ран...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична тарамбука с графитна украса. Ранен халколит – V хил...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд  с графитна украса.  Късен халколит – V хил . ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд  с графитна украса.  Късен халколит – V хил . ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд  с графитна украса. Късен халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен  капак с цилиндрична дръжка и графитна украса. Късе...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд – лале . Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ce...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен антропоморфен съд. Късен халколит – V хил . пр. Хр. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил . пр....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична зооморфна фигурка – двуглаво куче. Ранен халколит ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Костен предмет,в единия край с глава на птица. Ранен неолит ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична  култова масичка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с релефно антропоморфно изображение. Късен халк...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Мраморен амулет с формата на брадва – чук. Късен халколит – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамично съдче с релефно  изображение  на човешко лице. Р...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Корубеста костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Корубеста костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит –  І...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с  украса от пъпки и врязани линии. Късен хал...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит –  V хил. пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен  фалос. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic p...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд  с графитна украса.  Късен халколит – V хил ....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка. Ранен  халколит – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит –  ІV хил. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен модел на къща Късен халколит –  V хил . пр. Хр. C...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична  култова масичка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична потичка – ритуална. Късен халколит – V хил . пр. Х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамично столче. Късен халколит –  V хил . пр. Хр. Small c...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд  с графитна украса.Късен халколит – V хил . п...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд  с графитна украса.Късен халколит – V хил . п...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Златна гривна. Ранен халколит –  V хил . пр. Хр. Golden bra...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична пинтадера  Неолит – халколит – VІ  -  V хил . п...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд  с  вертикална лентеста дръжка.  Ранна бронз...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична потичка – ритуална. Късен халколит –V хил . пр.  ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд  с графитна украса.  Късен халколит – V хил ....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка . Късен халколит – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен модел на къща . Късен неолит –  VІ хил . пр. Хр....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд  с  вертикална дръжка . Ранна бронзова епоха...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен капак с формата на животинска глава. Късен халколи...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка. Ранен  халколит – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамично столче. Късен халколит –  ІV хил . пр. Хр. Small ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд . Късен неолит –  VІ хил.  пр.  Хр . Cerami...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с канелюри. Късен неолит –  VІ хил . пр.  Хр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен  печат. Късен неолит –VІ хил . пр. Хр. Ceramic st...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична зооморфна фигурка – глиган. Късен неолит –  VІ хил...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Торсо на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –  VІ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –VІ хил...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен  фалос. Късен халколит –  V хил . пр. Хр. Cerami...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Късен халколит –  V хил . пр. Хр. Ceramic ve...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Късен халколит –  V хил . пр. Хр. Ceramic ve...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Костен предмет, в единия край завършва с животинска глава. Р...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с две дръжки. Късен халколит –  V хил . пр. Х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vess...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична чаша. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cup...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична чаша. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cup...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Плоска костена фигурка с накити от мед. Късен халколит –  V ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с вертикална дръжка. Ранна бронзова епоха – ІІІ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с вертикална дръжка. Ранна бронзова епоха – ІІІ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична зооморфна фигурка . Късен халколит –  V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с вертикална дръжка. Ранна бронзова епоха – ІІ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд с вертикална дръжка. Ранна бронзова епоха – ІІ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен  капак с набодена украса. Късен халколит –  V хил...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен ритон,украсен с ивици червена боя и графит. Късен ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен  капак с врязана украса. Късен халколит –  V хил ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд – лале. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceram...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд – лале. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceram...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен  съд с графитна украса. Късен халколит –V хил . ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен  съд с графитна украса. Късен халколит –V хил . ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка . Късен неолит–VІ х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Амулет от черупка на охлюв с формата на човешки череп. Късен...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен модел на къща . Късен халколит –  V хил . пр. Х...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен съд – лилия.  Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ce...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Глава на керамична антропоморфна фигурка . Късен халколит – ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамичен печат . Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Инструменти от камък. Халколит - V хил . пр. Хр. Stone too...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Тесла каменна. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Stone adze. ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Инструменти от камък.  Неолит - VІ хилядолетие пр. Хр. Sto...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Кремъчни инструменти. Халколит - V хил . пр. Хр. Flint tools...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Мотика и сохи от рог на елен. Халколит - V хил . пр. Хр. Hoe...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Точило каменно.  Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Stone whet...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Точило каменно.  Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Stone whet...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Сърп от рог на елен с кремъчни резци. Ранен неолит – VІ хил ....
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Брадва – клин медна. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Copper...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Лъжичка костена. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Small bone ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Лъжичка костена. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Small bone ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Медно шило с костена дръжка. Късен халколит – V хил . пр. Хр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Двойна медна брадва. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Double...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил ...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – ІV...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Керамична зооморфна фигурка – лъв. Късен неолит  –  VІ хил...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  Мраморна антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр...
БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA  <ul><li>Неолитни жилища  и праисторическо изкуство </li></u...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Stara Zagora Treasures - Неолитни жилища Стара Загора

4,673 views

Published on

Neolithic Dwellings Stara Zagora
Неолитни жилища Стара Загора - експозиция

Published in: Travel
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,673
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,753
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Stara Zagora Treasures - Неолитни жилища Стара Загора

 1. 1. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА Неолитни жилища и Експозиция „Праисторическото изкуство в Старозагорско” от епохата на неолита, халколита и бронзовата ера Фотограф: Цветан Четъшки
 2. 2. THE TREASURES OF STARA ZAGORA Neolithic Dwellings and Prehistoric Art in Stara Zagora R egion ( Neolith ic, Chalcolithic and Bronze Ages) EXHIBITION P hotograph s : courtesy of Tsvetan Chetashki
 3. 3. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА <ul><li>В Стара Загора се намират двете най-добре запазени на територията на Европа неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа. </li></ul>
 4. 4. THE TREASURES OF STARA ZAGORA <ul><li>The two best preserved Neolithic dwellings from </li></ul><ul><li>the middle of 6th millennium BC in Europe are </li></ul><ul><li>in Stara Zagora. </li></ul>
 5. 5. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА <ul><li>Посетителите имат уникалната възможност да видят съхранените 8000 години жилища и да се докоснат до бита и културата на най-ранното население в чертите на съвременна Стара Загора. </li></ul>
 6. 6. THE TREASURES OF STARA ZAGORA <ul><li>Visit the 8000-year old dwellings to feel the lifestyle and culture of the earliest inhabitants on the site of contemporary Stara Zagora … and one of the oldest in Europe. </li></ul>
 7. 7. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА <ul><li>Експозицията „Праисторическото изкуство в Старозагорско” разкрива невероятните постижения на древната цивилизация по нашите земи през неолита, халколита и бронзовата епоха - VІ- III хил . пр. Хр. </li></ul>
 8. 8. THE TREASURES OF STARA ZAGORA <ul><li> </li></ul><ul><li>The Prehistoric A rt in Stara Zagora R egion exhibition reveals the incredible achievements of the ancient civilization flourishing on these lands back in 6th – 3th millennium BC </li></ul>
 9. 9. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА <ul><li>Експозицията включва антропоморфни и зооморфни фигурки от най-древната човешка история, златен накит от V хил. пр. Хр. – най-старото злато заедно с това от Варненския халколитен некропол, един от първите музикални инструменти в човешката история (тарамбука) – V хил . пр. Хр., изяществото и съвършенството на изработените на ръка керамични съдове. </li></ul>
 10. 10. THE TREASURES OF STARA ZAGORA <ul><li>A unique collection of human and animal figures from the most ancient times; golden adornment from the 5 th millennium BC (one of the oldest in the world); one of the first musical instruments in the human history - a tarabuka from the 5th millennium BC; the perfection of ancient </li></ul><ul><li>hand-made pottery. </li></ul>
 11. 11. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа Neolithic dwellings from the middle of 6th millennium BC
 12. 12. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа Neolithic dwellings from the middle of 6th millennium BC
 13. 13. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа Neolithic dwellings from the middle of 6th millennium BC
 14. 14. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Неолитни жилища от средата на VІ хилядолетие преди Христа Neolithic dwellings from the middle of 6th millennium BC
 15. 15. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита, халколита и бронзовата ера (VІ – ІІІ хил . пр. Хр.) The Prehistoric A rt in Stara Zagora R egion – 6th – 3rd millennium BC ( Neolith ic, Chalcolithic and Bronze Ages)
 16. 16. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита, халколита и бронзовата ера (VІ – ІІІ хил . пр. Хр.) The Prehistoric A rt in Stara Zagora R egion –6th – 3rd millennium BC ( Neolith ic, Chalcolithic and Bronze Ages)
 17. 17. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита, халколита и бронзовата ера (VІ – ІІІ хил . пр. Хр.) The Prehistoric A rt in Stara Zagora R egion , 6th – 3rd millennium BC ( Neolith ic, Chalcolithic and Bronze Ages)
 18. 18. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита, халколита и бронзовата ера (VІ – ІІІ хил . пр. Хр.) The Prehistoric A rt in Stara Zagora R egion , 6th – 3rd millennium BC ( Neolith ic, Chalcolithic and Bronze Ages)
 19. 19. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Праисторическото изкуство в Старозагорски регион през неолита, халколита и бронзовата ера (VІ – ІІІ хил . пр. Хр.) The Prehistoric A rt in Stara Zagora R egion , 6th – 3rd millennium BC ( Neolith ic, Chalcolithic and Bronze Ages)
 20. 20. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамични ритони. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic rhytons. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 21. 21. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Мраморна човешка фигурка. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Marble human figurine. Early Neolithic – 6th millennium BC
 22. 22. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с две вертикални дръжки . Късен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with two vertical handles. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 23. 23. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична масичка с антропоморфни очи. Късен халколит – V хил . пр.Хр. Small ceramic table with anthropomorphic eyes. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 24. 24. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамично стълбче с пъпковидна украса. Халколит – V хил . пр. Хр. Small ceramic pillar with bud-like ornaments. Chalcolithic – 5 th millennium BC
 25. 25. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен предмет с формата на двойна брадва. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic object in the shape of a double axe. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 26. 26. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична глава на антропоморфна фигурка с маска на лицето. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic head of an anthropomorphic figurine with a mask on the face. Early Neolithic – 6th millennium BC
 27. 27. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична зооморфна фигурка – прасе. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic zoomorphic figurine – pig. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 28. 28. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр.Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 29. 29. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр.Хр. Ceramic anthropomorphic figurine . Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 30. 30. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Flat bone anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 31. 31. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен печат. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic stamp. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 32. 32. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична зооморфна фигурка – елен. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Head of a ceramic zoomorphic figurine – deer. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 33. 33. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Триръбести костени антропоморфни фигурки. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Three-angular bone anthropomorphic figurines. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 34. 34. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен модел на култова сграда. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic model of a cult building. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 35. 35. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична зооморфна фигурка – мечка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic zoomorphic figurine – bear. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 36. 36. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine . Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 37. 37. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка . Късен халколит – ІV хил . пр. Хр. Part of a Ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 6th millennium BC
 38. 38. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична зооморфна фигурка – таралеж. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic zoomorphic figurine – hedgehog. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 39. 39. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен зооморфен съд. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic zoomorphic vessel. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 40. 40. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine . Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 41. 41. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine . Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 42. 42. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамични зооморфни фигурки. Неолит-Халколит – VІ - V хил. пр. Хр. Ceramic zoomorphic figurines. Neolithic- Chalcolithic – 6th - 5th millennium BC
 43. 43. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамични пинтадери. Неолит-Халколит - VІ-V хил . пр. Хр. Ceramic pintaderia. Neolithic- Chalcolithic, 5th - 6 th millennium BC
 44. 44. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Халколит – V хил. Пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. 5th millennium BC
 45. 45. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – зърнохранилище. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel - grain container. Late Neolithic – 6 th millennium BC
 46. 46. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – зърнохранилище . Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel-grain container . Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 47. 47. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – зърнохранилище . Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel - grain container . Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 48. 48. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – зърнохранилище . Късен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel - grain container . Late Chalcolithic – 6th millennium BC
 49. 49. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с набодена украса. Халколит 5 хил. Пр. Хр. Керамичен съд с набодена украса. Халколит 5 хил. Пр. Хр.
 50. 50. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Накити от мидена черупка, кост, мрамор и мед. Игли за коса от кост. Неолит –халколит VІ-V хил. пр. Хр. Adornments made of valve, bone and copper. Bone hair pins. Neolithic- Chalcolithic – 6th – 5th millennium BC
 51. 51. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Накити от мидени черупки и кост. Неолит –халколит VІ - V хил.пр. Хр. Adornments made of valves and bone. Neolithic- Chalcolithic – 6th – 5th millennium BC
 52. 52. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Накити от мидена черупка,кост. Неолит –халколит VІ - V хил . пр. Хр. Adornments made of valve, bone and copper. Bone hair pins. Neolithic- Chalcolithic – 6th - 5th millennium BC
 53. 53. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Накити от мидена черупка, глина и мрамор. Неолит – халколит, VІ - V хил . пр. Хр. Adornments made of clam valve, clay and marble. Neolithic- Chalcolithic , 6th – 5th millennium BC
 54. 54. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Брадви и тесли, изработени откамък. Неолит , VІ хил. пр. Хр . Stone axes and adzes made of stone. Neolithic, 6th millennium BC
 55. 55. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Върхове на копия и стрели, шила, игли за шиене и плетене на мрежи, изработени от кост и кремък. Халколит – V хил . пр. Хр. Tops of spears and arrows, awls, sewing needles for making nets made of bone and flint. Chalcolithic – 5th millennium BC
 56. 56. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Инструменти от кост. Халколит – V хил . пр. Хр. Bone instruments. Chalcolithic – 5th millennium BC
 57. 57. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Мраморна антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил. пр. Хр. Marble anthropomorphic figurine . Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 58. 58. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 59. 59. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен антропоморфен съд. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic vessel. Late Neolithic – 6th millennium BC
 60. 60. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен антропоморфен съд с две лица. Късен халколит – V хил.пр. Хр. Ceramic anthropomorphic vessel with two faces. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 61. 61. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Ранен неолит – VІ хил. пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Early Neolithic – 6th millennium BC
 62. 62. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Early Neolithic – 6th millennium BC
 63. 63. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична чаша. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cup. Early Neolithic – 6th millennium BC
 64. 64. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен ритуален съд с човешка глава и животинско тяло. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic ritual anthropo-zoomorphic vessel with a human head and animal body. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 65. 65. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична чаша. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cup. Early Neolithic – 6th millennium BC
 66. 66. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Ранен неолит – VІ хил. пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Early Neolithic – 6th millennium BC
 67. 67. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамичен съд с релефно антропоморфно изображение. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Part of a ceramic vessel with an anthropomorphic picture in relief. Early Neolithic – 6th millennium BC
 68. 68. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 69. 69. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 70. 70. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 71. 71. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 72. 72. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 73. 73. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 74. 74. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с врязана украса. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic lid with incised ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 75. 75. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка с криле. Късен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine with wings. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 76. 76. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с врязана украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with incised ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 77. 77. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен похлупак рисуван с графит и набодена украса. Ранен халколит – ІV хил . пр. Хр. Ceramic lid painted with graphite, with needled ornaments. Early Chalcolithic – 4th millennium BC
 78. 78. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична чаша. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cup. Early Neolithic – 6th millennium BC
 79. 79. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 80. 80. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с формата на лодка. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Boat-shaped ceramic vessel. Late Neolithic – 6th millennium BC
 81. 81. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6th millennium BC
 82. 82. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с модел на жилище. Късен неолит – VІ хил. пр. Хр. Ceramic lid with a model of a house. Late Neolithic – 6th millennium BC
 83. 83. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил. пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6th millennium BC
 84. 84. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –VІ хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6th millennium BC
 85. 85. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –VІ хил. пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6th millennium BC
 86. 86. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил. пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6th millennium BC
 87. 87. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6th millennium BC
 88. 88. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Part of ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6th millennium BC
 89. 89. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен зооморфен съд. Халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic zoomorphic vessel. Chalcolithic – 5th millennium BC
 90. 90. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамични антропоморфни фигурки. Късен халколит – ІV хил. пр. Хр . Ceramic anthropomorphic figurines. Late Chalcolithic – 4th mill е nnium BC
 91. 91. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 92. 92. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка с детенце на гърба. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine with a child on its back. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 93. 93. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 94. 94. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 95. 95. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от антропоморфен керамичен съд. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Part of anthropomorphic Ceramic vessel. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 96. 96. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 97. 97. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 98. 98. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 99. 99. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка . Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 100. 100. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Корубеста костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр . Hollow bone anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 101. 101. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична зооморфна фигурка – патица. Късен халколит – V хил. пр. Хр . Ceramic zoomorphic figurine – duck. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 102. 102. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамично столче. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Small ceramic chair. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 103. 103. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка . Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 104. 104. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил. пр. Хр . Flat bone anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 105. 105. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – ІV хил. пр. Хр. Part of ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 4 th millennium BC
 106. 106. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с набодена украса. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with needled ornaments. Late Neolithic – 6th millennium BC
 107. 107. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил. пр. Хр. Part of ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic - 6 th millennium BC
 108. 108. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Торсо на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил. пр. Хр. Topso of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic - 6 th millennium BC
 109. 109. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил. пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6th millennium BC
 110. 110. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – ІV хил. пр. Хр. Part of ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 4 th millennium BC
 111. 111. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с рисувана в бяло украса. Късен неолит – VІ хил. пр. Хр. Ceramic vessel with ornaments painted in white. Late Neolithic – 6th millennium BC
 112. 112. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Late Neolithic – 6th millennium BC
 113. 113. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Late Neolithic – 6th millennium BC
 114. 114. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Late Neolithic – 6th millennium BC
 115. 115. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен предмет. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic object . Late Neolithic – 6th millennium BC
 116. 116. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine Late Neolithic – 6th millennium BC
 117. 117. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен модел на хляб. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic model of bread. Late Neolithic – 6th millennium BC
 118. 118. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Късен неолит –VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Late Neolithic – 6th millennium BC
 119. 119. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – ІV хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – thillennium BC
 120. 120. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична култова масичка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic cult small table. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 121. 121. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с чучурка и релефна украса. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with beak and ornaments in relief. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 122. 122. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд . Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 123. 123. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд . Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 124. 124. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична култова масичка. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cult small table. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 125. 125. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с дъно във формата на четирилистна детелина. Ранен неолит –VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with a four-leaved clover bottom. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 126. 126. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic lid with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 127. 127. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с изобразена човешка ръка с четири пръста. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with a 4-finger human hand. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 128. 128. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамичен съд с релефно антропоморфно изображение. Ранен неолит – VІ хил.пр. Хр . Part of a ceramic vessel with an anthropomorphic picture in relief. Early Neolithic - 6th millennium BC
 129. 129. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамичен съд с нарисувана човешка ръка с четири пръста. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Part of a ceramic vessel with a 4-finger human hand. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 130. 130. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд . Ранен неолит – VІ хил. пр. Хр. Ceramic vessel. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 131. 131. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд . Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Early Neolithic – 6th millennium BC
 132. 132. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Костена лъжичка. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Small bone spoon. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 133. 133. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична чаша с украса от канелюри и дъно във формата на четирилистна детелина. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cup with fluting ornaments. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 134. 134. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с дръжка, завършваща с глава на куче. Среден неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with a handle ending with a dog head. Middle Neolithic – 6 th millennium BC
 135. 135. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с инкрустирана в бяло набодена украса. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic lid with inlaid ornaments in white. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 136. 136. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамично коритце. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Small ceramic trough. Late Chalcolithic – 5th mill е nnium BC
 137. 137. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с рисувана в бяло шахматна украса. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with chess ornaments in white. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 138. 138. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд - лале. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel – tulip. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 139. 139. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд, рисуван с бяла боя. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel, painted with white paint. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 140. 140. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с релефно моделирана човешка фигура. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with a human figurine in relief. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 141. 141. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса и антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic vessel with anthropomorphic figurine and graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 142. 142. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична тарамбука с графитна украса. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic drum with graphite ornaments. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 143. 143. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 144. 144. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 145. 145. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 146. 146. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с цилиндрична дръжка и графитна украса. Късен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic lid with cylindrical handle and with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5th mill. BC
 147. 147. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – лале . Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel – tulip. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 148. 148. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен антропоморфен съд. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic vessel. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 149. 149. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6 th millennium BC
 150. 150. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична зооморфна фигурка – двуглаво куче. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic zoomorphic figurine – two-head dog. Early Chalcolithic – 5th mill е nnium BC
 151. 151. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Костен предмет,в единия край с глава на птица. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Bone object with a bird head on one of its ends. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 152. 152. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична култова масичка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic cult small table. Early Chalcolithic – 5th mill е nnium BC
 153. 153. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с релефно антропоморфно изображение. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with anthropomorphic figurine in relief. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 154. 154. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Мраморен амулет с формата на брадва – чук. Късен халколит – V хил. пр. Хр. Marble amulet in the shape of an axe-hammer. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 155. 155. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамично съдче с релефно изображение на човешко лице. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Small ceramic vessel with a picture of a human face in relief. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 156. 156. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Корубеста костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил. пр. Хр. Hollow bone anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 157. 157. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Корубеста костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Hollow bone anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th mill е nnium BC
 158. 158. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – ІV хил. пр. Хр. Part of ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 4 th millennium BC
 159. 159. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с украса от пъпки и врязани линии. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with bud ornaments and incised lines. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 160. 160. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил. пр. Хр. Ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 161. 161. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен фалос. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic phallus. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 162. 162. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5th mill е nnium BC
 163. 163. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Part of ceramic anthropomorphic figurine. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 164. 164. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – ІV хил. пр. Хр . Ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic - 4 th millennium BC
 165. 165. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен модел на къща Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic model of a house. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 166. 166. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична култова масичка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic cult small table. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 167. 167. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична потичка – ритуална. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Small ritual ceramic chalice. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 168. 168. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамично столче. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Small ceramic chair. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 169. 169. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса.Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5th mill е nnium BC
 170. 170. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса.Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 171. 171. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 172. 172. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Златна гривна. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Golden bracelet. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 173. 173. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична пинтадера Неолит – халколит – VІ - V хил . пр. Хр. Ceramic pintaderia. Neolithic- Chalcolithic 6th – 5th mill е nnium BC
 174. 174. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с вертикална лентеста дръжка. Ранна бронзова епоха – ІV хил . пр. Хр. Ceramic vessel with a vertical band-shaped handle. Early Bronze Age – 4th millennium BC
 175. 175. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична потичка – ритуална. Късен халколит –V хил . пр. Хр. Small ritual ceramic chalice. Late Chalcolithic – 5th mill е nnium BC
 176. 176. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 177. 177. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка . Късен халколит – V хил. пр. Хр . Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 178. 178. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен модел на къща . Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic model of a house. Late Neolithic – 6 th millennium BC
 179. 179. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с вертикална дръжка . Ранна бронзова епоха – ІІІ хил. пр. Хр. Ceramic vessel with a vertical handle. Early Bronze Age – 3 th millennium BC
 180. 180. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с формата на животинска глава. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic lid in the shape of an animal head. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 181. 181. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Ранен халколит – V хил. пр. Хр. Part of ceramic anthropomorphic figurine. Early Chalcolithic – 5th mill е nnium BC
 182. 182. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамично столче. Късен халколит – ІV хил . пр. Хр. Small ceramic chair. Late Chalcolithic – 4 th mill е nnium BC
 183. 183. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд . Късен неолит – VІ хил. пр. Хр . Ceramic vessel. Late Neolithic – 6 th millennium BC
 184. 184. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с канелюри. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with fluting ornaments. Late Neolithic – 6 th millennium BC
 185. 185. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен печат. Късен неолит –VІ хил . пр. Хр. Ceramic stamp. Late Neolithic – 6 th millennium BC
 186. 186. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична зооморфна фигурка – глиган. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр . Ceramic zoomorphic figurine –boar. Late Neolithic – 6th millennium BC
 187. 187. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Торсо на керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит – VІ хил. пр. Хр. Torso of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6 th millennium BC
 188. 188. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен неолит –VІ хил. пр. Хр. Part of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic – 6 th millennium BC
 189. 189. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен фалос. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic phallus. Late Chalcolithic - 5 th millennium BC
 190. 190. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 191. 191. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 192. 192. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Костен предмет, в единия край завършва с животинска глава. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Bone object ending with an animal head. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 193. 193. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с две дръжки. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with two handles. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 194. 194. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 195. 195. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична чаша. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cup. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 196. 196. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична чаша. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic cup. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 197. 197. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Плоска костена фигурка с накити от мед. Късен халколит – V хил. пр. Хр . Hollow bone figurine with copper adornments. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 198. 198. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с вертикална дръжка. Ранна бронзова епоха – ІІІ хил. пр. Хр. Ceramic vessel with a vertical handle. Early Bronze Age – 3 rd millennium BC
 199. 199. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с вертикална дръжка. Ранна бронзова епоха – ІІІ хил. пр. Хр. Ceramic vessel with a vertical handle. Early Bronze Age – 3 rd millennium BC
 200. 200. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична зооморфна фигурка . Късен халколит – V хил . пр. Хр . Ceramic zoomorphic figurine – boar. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 201. 201. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с вертикална дръжка. Ранна бронзова епоха – ІІІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with a vertical handle. Early Bronze Age – 3 rd millennium BC
 202. 202. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с вертикална дръжка. Ранна бронзова епоха – ІІІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel with a vertical handle. Early Bronze Age – 3 rd millennium BC
 203. 203. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с набодена украса. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic lid with needled ornaments. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 204. 204. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен ритон,украсен с ивици червена боя и графит. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic rhyton decorated with red bands and graphite. Late Chalcolithic – 5 th mill е nnium BC
 205. 205. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен капак с врязана украса. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic lid with incised ornaments. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 206. 206. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – лале. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel – tulip. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 207. 207. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – лале. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic vessel – tulip. Early Neolithic – 6 th millennium BC
 208. 208. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Късен халколит –V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 209. 209. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд с графитна украса. Късен халколит –V хил . пр. Хр. Ceramic vessel with graphite ornaments. Late Chalcolithic - 5 th millennium BC
 210. 210. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка . Късен неолит–VІ хил. пр. Хр . Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Neolithic - 6 th millennium BC
 211. 211. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Амулет от черупка на охлюв с формата на човешки череп. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Periwinkle amulet in the shape of a human skull. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 212. 212. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен модел на къща . Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic model of a house. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 213. 213. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен съд – лилия. Ранен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic vessel – lily. Early Chalcolithic – 5th millennium BC
 214. 214. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Глава на керамична антропоморфна фигурка . Късен халколит – V хил . пр. Хр. Head of a ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 215. 215. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Flat bone anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 216. 216. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамичен печат . Късен халколит – V хил . пр. Хр. Ceramic stamp. Late Chalcolithic – 5 th millennium BC
 217. 217. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Инструменти от камък. Халколит - V хил . пр. Хр. Stone tools. Neolithic - Chalcolithic – 5th millennium BC
 218. 218. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Тесла каменна. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Stone adze. Early Neolithic 6th millennium BC
 219. 219. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Инструменти от камък. Неолит - VІ хилядолетие пр. Хр. Stone tools. Neolithic – 6th millennium BC
 220. 220. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Кремъчни инструменти. Халколит - V хил . пр. Хр. Flint tools. Chalcolithic - 5th millennium BC
 221. 221. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Мотика и сохи от рог на елен. Халколит - V хил . пр. Хр. Hoe and forks made of deer horn. Chalcolithic - 5th millennium BC
 222. 222. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Точило каменно. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Stone whetstone. Early Neolithic – 6th millennium BC
 223. 223. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Точило каменно. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Stone whetstone. Early Neolithic – 6th millennium BC
 224. 224. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Сърп от рог на елен с кремъчни резци. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Sickle of deer horn with flint cutters. Early Neolithic – 6th millennium BC
 225. 225. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Брадва – клин медна. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Copper axe – wedge. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 226. 226. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Лъжичка костена. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Small bone spoon. Early Neolithic – 6th millennium BC
 227. 227. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Лъжичка костена. Ранен неолит – VІ хил . пр. Хр. Small bone spoon. Early Neolithic – 6th millennium BC
 228. 228. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Медно шило с костена дръжка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Copper awl with bone handle. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 229. 229. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Двойна медна брадва. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Double copper axe. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 230. 230. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Flat bone anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 231. 231. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Част от керамична антропоморфна фигурка. Късен халколит – ІV хил . пр. Хр. Part of ceramic anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 4th millennium BC
 232. 232. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Плоска костена антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил. пр. Хр. Flat bone anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 233. 233. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Керамична зооморфна фигурка – лъв. Късен неолит – VІ хил . пр. Хр. Ceramic zoomorphic figurine – lion. Late Neolithic – 6th millennium BC
 234. 234. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA Мраморна антропоморфна фигурка. Късен халколит – V хил . пр. Хр. Marble anthropomorphic figurine. Late Chalcolithic – 5th millennium BC
 235. 235. БОГАТСТВАТА НА СТАРА ЗАГОРА THE TREASURES OF STARA ZAGORA <ul><li>Неолитни жилища и праисторическо изкуство </li></ul><ul><li>Neolithic Dwellings and Prehistoric Art </li></ul>Tourist Information Centre 27, Ruski Bld. Stara Zagora 6000 Bulgaria Phone: (+ 359 42) 627 098 Fax: (+ 359 42) 627 098 e-mail: [email_address] www.tour.starazagora.net

×