Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН    ПЕРИОД 2014-2020  Проф.д-р Юлияна Яркова, Стопански ...
Оценки за социално-икономическо развитие на областите в            България
Общините в област Стара Загора
Обща характеристика на общините – област СЗ  Район    Населени   Население Територия Гъстота Идентификация     ...
Типологизация на общините –      област Стара Загора      ВИД                    ОБЩИНИГрадс...
Тенденции в икономическото развитие на     общините от област Стара ЗагораЦелта на анализа: Да се определи равнището...
Базови индекси на динамика на НПП по     общини, база 2000 г.  Район     2001/ 2000 2007/ 2000 2008/ 2000  200...
Относителен дял на общините в НПП           област Стара Загора100%90%80%70%    64.29  64.94  67.44  69.2...
Индекс на НПП/чн (%), България-100%                               227240230220210200    ...
НПП/чн в общините - област Стара Загора, хил.лв.       Район     2000  2007  2011     Бр. Даскалови  ...
0                   10                         20               ...
Равнище и динамика на         средната годишна работна заплата16000                        ...
100%     16      11    139                   4          6            ...
Равнище на развитие на селските общини(за определяне на райони за целенасочена подкрепа)                 ...
Общ индекс за човешко развитие в общините      от област Стара Загора Градските общини имат стойност на показателя н...
Обобщение на резултатите• Градските общини – сред най-динамично развиващите сеобщини;• Повечето селските общини в област С...
В структурата на НПП• Производството на енергия• Добивната промишленост• Преработващата промишленост (хранителни продукти,...
В основата на бъдещите структурни промени ивизията за бъдещо икономическо развитие наобщините от област Стара Загора стоят...
Основни проблеми и предизвикателства• Очертават се ясно диспропорции и неравенства всоциално-икономическото развитие на об...
• Процесът на децентрализация все още не отговаряна потребностите за местното развитие, като самитерезултати от децентрали...
Предизвикателствата можем да сведем до:• Териториални: намаляване и загуба на жизненост при част от населените места, ди...
Важно за новия планов период 2014 - 2020• Отдаване на все по-голямо значение на стратегическотоуправление;• Създаване на к...
Общините от област Стара Загорада бъдат привлекателно място за живеене         и бизнес,  да реализираме максимал...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

3,028 views

Published on

Проф.д-р Юлияна Яркова, Стопански факултет, Тракийски университет
Студенти:
Виктория Ташикова, специалност РИ
Моника Коева, специалност РИ

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020

 1. 1. ОБЩИНИТЕ ОТ ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА – НА ПРАГА НА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Проф.д-р Юлияна Яркова, Стопански факултет, Тракийски университет Студенти: Виктория Ташикова, специалност РИ Моника Коева, специалност РИ декември 2012
 2. 2. Оценки за социално-икономическо развитие на областите в България
 3. 3. Общините в област Стара Загора
 4. 4. Обща характеристика на общините – област СЗ Район Населени Население Територия Гъстота Идентификация места към (км2) (д/km2 ) по национална (брой) 2011 г. дефиниция (брой) общо в т.ч. селаСтара Загорав т.ч. 206 196 333265 5 148,05 65Бр.Даскалови 23 23 8677 482,31 18 СелскиГурково 11 10 5127 292,27 18 СелскиГълъбово 11 10 13394 348,00 38 СелскиКазанлък 20 18 72581 633,42 115 ГрадскиМъглиж 15 14 10180 388,86 26 СелскиНиколаево 4 3 4346 96,52 45 СелскиOпан 13 13 2950 257,47 11 СелскиПавел баня 13 12 14186 518,60 27 СелскиРаднево 24 23 20079 544,42 37 СелскиСтара Загора 51 50 160108 1 063,24 151 ГрадскиЧирпан 21 20 21637 522,95 41 Селски
 5. 5. Типологизация на общините – област Стара Загора ВИД ОБЩИНИГрадски Стара Загора, КазанлъкСелски агломерационни Раднево, ЧирпанСелски неагломерационни Гълъбово, Мъглиж, Павел Баня, Гурково, Братя Даскалови, Опан, НиколаевоНеоблагодетелстванипланинскив. т. ч:- над 50 % от населените Павел Баняместа (значително)- от 11 до 50 % от населените Казанлък, Гурково, Мъглиж, Стара Загораместа (средно)- до 10 % от населените места Братя Даскалови, Чирпан(слабо)Необлагодетелствани (други)в. т. ч:-над 50 % от населените -места (значително)-от 11 до 50 % от населените Чирпан, Братя Даскалови, Гълъбово,места (средно) Мъглиж,-до 10 % от населените места(слабо) Гурково, Стара Загора, Казанлък, Раднево
 6. 6. Тенденции в икономическото развитие на общините от област Стара ЗагораЦелта на анализа: Да се определи равнището на икономическо развитие наобщините от област Стара Загора, да се определятпроблемите, да се очертаят перспективите и възможностите; Да се представи аргументация и обосновка на допълнителнаконцентрация на национални ресурси за намаляване навътрешнорегионалните различия в социално-икономическоторазвитие; Да бъдат изведени и приоритети, цели и задачи занационалната и регионална политика за развитие презпрограмен период 2014-2020 г.
 7. 7. Базови индекси на динамика на НПП по общини, база 2000 г. Район 2001/ 2000 2007/ 2000 2008/ 2000 2009/ 2000Братя Даскалови 1,28 2,31 2,06 2,47 Гурково 3,26 3,46 3,17 3,28 Гълъбово 1,05 1,79 1,59 1,55 Мъглиж 0,87 2,53 3,07 2,81 Николаево 0,89 1,69 1,81 2,38 Опан 0,99 8,17 11,63 10,41 Павел баня 1,05 7,28 7,33 7,13 Раднево 1,17 2,13 2,56 2,54 Чирпан 1,09 1,95 3,19 3,00 Селски 1,14 2,10 2,31 2,27 Казанлък 1,21 2,31 2,61 2,46 Стара Загора 1,17 3,05 3,16 2,81 Градски 1,18 2,91 3,05 2,74 Област Стара 1,15 2,62 2,79 2,57 Загора
 8. 8. Относителен дял на общините в НПП област Стара Загора100%90%80%70% 64.29 64.94 67.44 69.23 68.62 70.71 70.14 71.41 70.40 68.4660%50%40%30%20% 35.71 35.06 32.56 30.77 31.38 29.29 29.86 28.59 29.60 31.5410% 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Селски Градски
 9. 9. Индекс на НПП/чн (%), България-100% 227240230220210200 167.55190180170160150140130120 96.84110 80.43100 90 България 80 70 48.36 44.83 60 50 32.2 23.97 22.93 40 13.05 11.09 30 7.23 20 10 0
 10. 10. НПП/чн в общините - област Стара Загора, хил.лв. Район 2000 2007 2011 Бр. Даскалови 1,12 2,77 4,08 Гурково 2,12 8,10 10,84 Гълъбово 21,86 45,20 64,09 Мъглиж 0,57 1,54 2,20 Николаево 1,06 1,89 2,84 Опан 0,91 8,77 22,93 Павел баня 0,73 5,83 8,38 Раднево 18,73 44,66 68,88 Чирпан 1,59 3,51 6,22 Селски 7,51 17,48 26,20 Казанлък 3,99 9,90 15,08 Стара Загора 7,86 25,25 34,33 Градски 6,60 20,31 28,14 Област Стара Загора 6,89 19,41 27,51
 11. 11. 0 10 20 40 50 70 80 30 60 12.13 19.35 25.82 8.85 75.13 5.88 36.46 5.89 12.97 11.81 18.72 21.2Коефициент на заетост (%) 11.63 6.87 16.97 8.88 72.5 6.39 Заетост и безработица 40.35Коефициент на безработица (%) 5.08 18.25 13.45 47.5 6.7 46.7 10.2
 12. 12. Равнище и динамика на средната годишна работна заплата16000 Област Стара Загора14000 Братя Даскалови Гурково12000 Гълъбово10000 Казанлък 8000 Мъглиж Николаево 6000 Опан 4000 Павел баня Раднево 2000 Стара Загора 3137 2954 3351 3493 3693 4040 4396 5225 6547 7602 0 Чирпан 2001 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
 13. 13. 100% 16 11 139 4 6 189 53 24 10 59 402 113 21 84 90 73 31 9 30090% 336 9 118 221 608 830 33 50 1180% 131 20 16 146 631 352 55 125 134 7 84 36 26 4 41 9770% 2085 2533 75 35 32560% 79 632 206 99 46 167050% 82 416 9 8040% 454 2098 9 145 3230% 607 950 567820% 92 16 1966 217 6710% 151 173 515 223 0% 50 252 Братя Даскалови Гурково Гълъбово Мъглиж Николаево Опан Павел Баня Раднево Чирпан Селско, горско и рибно стопанство Добивна промишленост Преработваща промишленост Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване Строителство Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети Транспорт, складиране и пощи Хотелиерство и ресторантьорство Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения Операции с недвижими имоти Професионални дейности и научни изследвания Административни и спомагателни дейности Образование Хуманно здравеопазване и социална работа Култура, спорт, развлечения Други дейности
 14. 14. Равнище на развитие на селските общини(за определяне на райони за целенасочена подкрепа) Братя Павел Показател Година България Гурково Гълъбово Мъглиж Николаево Опан Раднево Чирпан Даскалови баня Нетни 2007 23,43 2,79 8,13 45,40 1,54 1,89 8,78 5,84 44,77 3,53 приходи от 2008 27,88 2,96 8,21 46,32 1,51 2,11 8,90 5,98 46,03 3,9 продажби 2009 24,22 3,14 7,75 40,33 1,74 2,67 11,64 5,77 64,64 5,52 /чн (хил.лв) Средно 2007 7,75 25,37 19,21 4,98 24,30 22,62 9,60 17,12 5,62 14,62 равнище на 2008 6,3 20,13 19,06 4,52 20,25 19,92 7,55 8,98 5,26 12,70 безработица 2009 8,0 21,67 11,86 5,25 12,05 21,20 6,00 10,92 5,88 14,38 Равнище на 2007 5167 3461 3459 7808 4166 3527 3699 4190 8620 3877 средната 2008 6528 4930 4324 10522 5492 4236 3766 4943 11267 4989 годишна 2009 7309 5620 4820 13300 6140 4780 4106 5840 15200 5970 работна заплата (лева) Индекс на показатели за определяне на райони за целенасочена подкрепа (%), РБългария = 100% Нетни 2007 100 11,91 34,69 193,76 6,44 8,07 37,47 24,93 191,07 15,07 приходи от 2008 100 10,6 29,44 166,1 5,4 7,6 31,9 21,4 165,1 14,0 продажби 2009 100 /чн 12,96 32,00 166,52 7,18 11,02 48,06 23,82 266,89 22,79 Средно 2007 100 327,4 247,8 64,2 313,5 291,8 123,8 220,9 72,5 188,6 равнище на 2008 100 319,5 302,5 71,7 321,4 316,1 119,8 142,5 83,5 201,5 безработица 2009 100 270,88 148,25 65,63 150,63 265,00 75,00 136,50 73,50 179,75 Равнище на 2007 100 66,9 66,9 151,1 80,6 68,3 71,6 81,0 166,8 75,0 средната 2008 100 75,5 66,2 161,2 84,1 64,9 57,7 75,7 172,6 76,4 годишна 2009 100 76,8 65,9 181,9 84,0 65,4 56,2 79,9 207,9 81,7 работна заплата
 15. 15. Общ индекс за човешко развитие в общините от област Стара Загора Градските общини имат стойност на показателя надсредния за областта (0,793); Селските общини – по-ниски от средния (0,753-0,783); Максимална стойност на индекса за България (0,820); Минимална величина на индекса за България (0,718).
 16. 16. Обобщение на резултатите• Градските общини – сред най-динамично развиващите сеобщини;• Повечето селските общини в област Стара Загора не могатда достигнат граничната стойност за средно равнище наикономическо развитие (70% спрямо средните показатели застраната) и могат да бъдат предложени като райони зацеленасочена подкрепа при актуализиране на Областнатастратегия за развитие на област Стара Загора;• Състоянието на местното стопанство има решаващозначение за цялостното социално-икономическо развитие наобщините;• Стопанските субекти се включват в категориятамикро, малки и средни предприятия (99,47%);
 17. 17. В структурата на НПП• Производството на енергия• Добивната промишленост• Преработващата промишленост (хранителни продукти, машини и оборудване, електрически съоръжения, метали и метални изделия, изделия от текстил и облекло; мебели)• Търговия• Строителство• Селско стопанство - относително постоянен дял в структурата на НПП - 4-5%.Положителни тенденции• Абсолютният размер на НПП/чн нараства;• Равнището на безработица намалява през наблюдавания период (в абсолютен и в относителен размер);• Абсолютният размер на работната заплата нараства
 18. 18. В основата на бъдещите структурни промени ивизията за бъдещо икономическо развитие наобщините от област Стара Загора стоят:- специфичните териториални условия;- ресурсни дадености ;- историческите корени и традиции на местнатаикономика.
 19. 19. Основни проблеми и предизвикателства• Очертават се ясно диспропорции и неравенства всоциално-икономическото развитие на общини инаселени места. Някои са в доста затрудненоикономическо положение, а други показват много добритемпове на икономически растеж и заетост;• Демографски проблеми – обезлюдяване, застаряванев някои общини и населени места. Затруднява сеосигуряването на необходимите услуги.• По-ниският доход на глава от населението. Слабитеизточници на собствени приходи поставят общините впо-голяма зависимост от републиканския бюджет.
 20. 20. • Процесът на децентрализация все още не отговаряна потребностите за местното развитие, като самитерезултати от децентрализацията можем да определимкато неоткроими, а някъде и дискусионни.• Бавно се развива ИК инфраструктурата в някоинаселени места, недостатъчно добра пътнатаинфраструктура. Съществуват райони, в които трябвада се решават и проблеми, свързани с ВиК иелектроснабдяването. Все още проблем за някоинаселени места са изхвърляните нерегламентиранотвърди отпадъци.
 21. 21. Предизвикателствата можем да сведем до:• Териториални: намаляване и загуба на жизненост при част от населените места, диверсифициране на стопанската дейност, устойчиво и балансирано използване на земята (храна, фураж, биогорива)• Социално-икономически: изоставане на доходите, нестабилност на цените, нарастваща конкуренция• Екологични: емисии на парникови газове, загуба на почви, влошаване качеството на водата и въздуха, загуба на хабитати и на биоразнообразие
 22. 22. Важно за новия планов период 2014 - 2020• Отдаване на все по-голямо значение на стратегическотоуправление;• Създаване на консорциум „местна власт – бизнес – наука” ицялостно подобряване на социалния капитал;• Провокиране на все по-голяма гражданска активност;• Пространствено координиране на процесите протичащи натериторията на всички общини от областта;• Привличане на средства от външни източници в общинскитебюджети. Приоритетно финансиране на услуги от общ интересв контекста на НСР “България 2020”;• Оптимизиране на структурата на местните администрациии подобряване качеството и производителността на услугите;
 23. 23. Общините от област Стара Загорада бъдат привлекателно място за живеене и бизнес, да реализираме максимално техния потенциал и да съхраним природата и културни традиции декември 2012

×