Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Integrální taktový grafikon v ČR 2014

960 views

Published on

prezentace studentského projektu z konference "Prezentace projektů 2014" na dopravní fakultě ČVUT v Praze, autor: Radek Papež, Rostislav Vašíček

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Integrální taktový grafikon v ČR 2014

 1. 1. takt.fd.cvut.cz Integrální taktový grafikon v ČR Projekt 17X1IG Rostislav Vašíček, Radek Papež Prezentace projektů, ČVUT v Praze Fakulta dopravní, 28.11.2014
 2. 2. Základní údaje o projektu • Obor Management a ekonomika dopravy a telekomunikací • Ústav logistiky a managementu dopravy (K 617) • Vedoucí • Ing. Karel Baudyš, Ph.D. • Ing. Vít Janoš, Ph.D. • Vznik: 2000/2001 • Kapacita: 4 studenti • Aktuální počet studentů: 2 (bakalářské studium) + 3 (navazující studium) 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 2
 3. 3. Princip integrálního taktového grafikonu • Linky provozovány v pevných intervalech (doba taktu) • Soustředění přestupních vazeb do taktových uzlů • Jednotná osa symetrie všech linek • Integrální taktový grafikon = propojení všech linek v rámci jedné sítě • Tento způsob tvorby je dnes již aplikován v západní a částečně střední Evropě • rovněž v ČR se postupně stal standardem • Umožňuje časovou a prostorovou dostupnost území díky návaznostem • alternativa k nárůstu IAD 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 3
 4. 4. Vlaky stojí v uzlu, cestující přestupují 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 4
 5. 5. Rozjezd vlaků z uzlů (po minutě 00) 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 5
 6. 6. Křižování vlaků v minutě 30 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 6
 7. 7. Sjezd vlaků do uzlů (před minutou 00) 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 7
 8. 8. Vlaky stojí v uzlu, cestující přestupují 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 8
 9. 9. Rozjezd vlaků z uzlů (po minutě 00) 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 9
 10. 10. Křižování vlaků v minutě 30 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 10
 11. 11. Sjezd vlaků do uzlů (před minutou 00) 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 11
 12. 12. Vlaky stojí v uzlu, cestující přestupují 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 12
 13. 13. Co děláme na projektu? • Pravidelné schůzky každých 14 dní (s občerstvením) • s účastí doktorandů a absolventů projektu • Řešení praktických úloh z prostředí reálného světa • Seznámení se se softwarovými nástroji pro • dopravní modelování (VISUM), • plánování nabídky (FBS) • a simulaci (OpenTrack) • Získání zkušeností a kontaktů ze zahraničních univerzit • TU Dresden • ETH Zürich 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 13
 14. 14. Závěrečné práce • Návrh koncepčního uspořádání taktových uzlů v železniční osobní dopravě • Optimalizace dopravní obslužnosti území okresu Jeseník • Dvousegmentová obsluha dálkovou železniční dopravou na vybraných relacích • Vzájemný vztah mezi VD a ID při dopravní obsluze území • Návrh a hodnocení přínosů pásmového GVD v pražské aglomeraci • Simulace kritických prvků železniční infrastruktury • Koncepce obsluhy letiště Ruzyně kolejovou dopravou 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 14
 15. 15. 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 15
 16. 16. Závěrem • Zajímáte se o veřejnou dopravu? • Nebo o navrhování dopravní obslužnosti území? • Máte logické myšlení? • Nebojíte se uplatnit vlastní kreativitu a nápady? • Pak neváhejte a pojďte mezi nás! 28. 11. 2014 Integrální taktový grafikon v ČR 16
 17. 17. Děkujeme za pozornost! Projekt 17X1IG Integrální taktový grafikon v ČR Rostislav Vašíček, Radek Papež takt.fd.cvut.cz Prezentace projektů, ČVUT v Praze Fakulta dopravní, 28.11.2014

×