Vode tekucice

16,821 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Vode tekucice

 1. 1. ŽIVI SVIJET U VODAMA TEKUĆICAMA
 2. 2. Rijeke smo tekućice podijelili : <ul><li>a) na brzace (brzi tok) b) na rijeke sa sporijim tokom </li></ul>
 3. 3. VODENA KUGA ROGOZ TRSKA KROCANJ ALGE BILJKE U VODI
 4. 4. TOPOLA VRBA BILJKE OKO VODE
 5. 5. ŽIVOTINJE : <ul><li>a) u brzacima </li></ul>riječni rak pastrva vidra
 6. 6. <ul><li>b) u sporijim tokovima </li></ul>som šaran štuka
 7. 7. <ul><li>Tijelo pastrve je klinasto, a šaran ima vretenasto tijelo. </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Svaka riba ima: </li></ul>repnu peraju trbušnu peraju leđnu peraju podrepnu peraju
 9. 9. <ul><li>Rijeke za čovjeka imaju veliku važnost jer: </li></ul><ul><li>u njima čovjek pronalazi hranu </li></ul><ul><li>vodu za piće </li></ul><ul><li>odmor i razonodu </li></ul>
 10. 10. Z A K LJ U Č I M O !

×