Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paukovic pahuljice

6,314 views

Published on

Branka Pauković

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Paukovic pahuljice

  1. 1. PAHULJICE
  2. 2. <ul><li>snijeg je sastavljen od ledenih kristala </li></ul><ul><li>najčešće pada na temperaturi zraka oko 0°C </li></ul>
  3. 3. <ul><li>pahuljice se ne stvaraju od kišnih kapljica, niti od tekuće vode </li></ul><ul><li>snježni kristali formiraju se direktno iz vodene pare u atmosferi </li></ul>
  4. 4. <ul><li>većina pahuljica ima promjer oko 1 cm </li></ul><ul><li>mogu nastati i pahulje veće od 5 cm u promjeru </li></ul>
  5. 5. <ul><li>snježne pahuljice su kristalići leda </li></ul><ul><li>prekrasna su oblika, obično kao šesterostrani tanjurići ili zvijezde sa šest krakova </li></ul>
  6. 6. <ul><li>od pahulja snijega možeš napraviti grudu, </li></ul><ul><li>a od nekoliko većih gruda - snjegovića </li></ul>
  7. 7. <ul><li>na snijegu možemo uživati u zimskim radostima </li></ul>

×