Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Katic epidemija-popustljivog-odgoja

7,796 views

Published on

Ljiljana Katić, dipl. učiteljica, OŠ Ivan Benković, Dugo Selo, www.zbornica.com; info@zbornica.com

Published in: Education
 • Be the first to like this

Katic epidemija-popustljivog-odgoja

 1. 1. EPIDEMIJAPOPUSTLJIVOG ODGOJAZašto su djeca nevesela, nezadovoljna,sebična…te kako im pomoćiRobert Shaw (dječji i obiteljski psihijatar)i Stephanie Wood (urednica časopisa o djeci) www.zbornica.com
 2. 2. Otrovne tvari naše kulture Pritisak na roditelje (kontradiktorni savjeti bez znanstvene utemeljenosti) Izostanak opuštenih trenutaka u obitelji Napuštanje tradicionalnih vrijednosti poštenja i truda Zasićenje medijima Potrošački duh (potkopava zadovoljstvo i povećava potrebu za stjecanjem) www.zbornica.com
 3. 3. Trendovi roditeljskog odgojazadnjih 30 god. OtuĎenost Nekomunikativnost Poteškoće u učenju Nemoguće kontrolirati dijete Materijalizam Strah kako odgajati – roditelji imaju prirodnu sposobnost osjetiti što je dobro za njihovo dijete Utjecaj medija Bez čvrstog centra moralne i emocionalne kontrole www.zbornica.com
 4. 4. Korijeni epidemije TV kao dadilja Umor – previše posla premalo zabave Ulagivanjem dobiti sve što se ţeli od djeteta Scenom dijete dobiva sve što ţeli od roditelja Neusaglašen odgoj majke i oca Kriminalci bez roditeljske kontrole Zbunjujuće poruke za dijete (roditeljskim djelovanjem ili nedjelovanjem) Ţivot bez frustracija = da bi dijete moglo izražavati vlastitu ličnost Udvostručeno korištenje lijekova Djeca prenatrpana Podbacivanje u školi – spuštanje kriterija www.zbornica.com
 5. 5. Potrebe djece Iskustvo čvrste povezanosti (s bar jednom bliskom osobom) Čvrstina i red u svakodnevnom ţivotu Nadzor i moralna pouka (sposobnost odolijevanju negativnim utjecajima društva) www.zbornica.com
 6. 6. Povećani rizik u emocionalnoiskrivljenom razvoju Slaba emocionalna povezanost (nedostatak vremena i posvećene pažnje) Ne stvaraju se temelji pismenosti (nema čitanja, razgovora, igre) Prihvaćanje povećane skrbi drugih ljudi za vlastito dijete Nema čvrstih pravila ni svakodnevne rutine Ne prenošenje moralnih, etičkih i duhovnih vrednota riječima i postupcima Neadekvatan nadzor djeteta nad vlastitim ţivotom Riječi bez djela Pretjerano poistovjećivanje s djetetom Premali zahtjevi – prevelika očekivanja NagraĎivanje djeteta bez zalaganja Pretjerano izlaganje medijima Nebavljenje aktivnostima koje su preduvjet za učenje Ne razgovarati o problemima www.zbornica.com
 7. 7. Kako dijete naučiti ljubavi Dojenjem djeca počinju učiti Ljudskost se razvija brigom za hranu, vodu i zaklon i razgovorom Veza majka i dijete – ljubav, odanost, privrţenost (temelj samokontrole, samopoštovanja, empatije, pismenosti) Majka podupire fizički, govorni i pismeni razvoj te nošenje s teţinom svijeta Prve 2 god. majka poticajima odreĎuje razvoj mozga Otac pomaže (roditelji mogu i zamijeniti uloge) Radost u zajedništvu www.zbornica.com
 8. 8. Tjeskoba zbog razdvajanja(odlazak na posao) Dijete osjeća je li majka sigurna u osobu kojoj ga ostavlja (ponaša se u skladu s majkom). Razviti povjerenje da će se mama vratiti www.zbornica.com
 9. 9. Krenuti pravim putem Hrana ljubavi Pravila hranjena i spavanja Igra plakanja (pedagoška inverzija – dijete uči roditelje) Samostalno spavanje Čvrsti temelji - ne stvarati iluziju da dijete kontrolira svijet, - činiti dobro za dijete, a ne suprotno od vlastitih roditelja sa čijim odgojem se niste slagali Privikavanje za odlazak na zahod www.zbornica.com
 10. 10. Raditii graditi vezu s djetetom Temeljna povezanost (osim majke može otac, baka, djed… = osoba od povjerenja) Skupna skrb riskantnija: - kognitivno napredniji - emocionalno i društveno hendikepirani Politički interesi se ne vrte oko dobrobiti djece Ovisi o konkretnoj situaciji pojedine osobe www.zbornica.com
 11. 11. Razmaţena djeca = ona kojoj se dopušta da bude po njihovom kad nije primjerena situacija Dijete nije zadovoljilo svoju potrebu, već istjeralo svoje Time učimo djecu - odnos s najbližim ljudima se zasniva na kontroli, a ne ljubavi Poput droge - popustljiv odgoj traži sve više popustljivosti NenagraĎenost za vlastiti trud – manjak motivacije i produktivnosti www.zbornica.com
 12. 12. Istina o posljedicama Neuspjeh razvoja empatije Manjak ţelje svrsishodnog uklapanja u različite situacije i odnose Poremećen osjećaj moći Nezahvalnost (bez zahvalnost nemamo što mislimo da imamo) Nedostatak spoznaje blagoslova ţivjeti meĎu ljudima koji nas vole www.zbornica.com
 13. 13. Blagodati poduke Djeca = društvena bića Traţe: ljubav, nježan fizički kontakt, da ih drugi poznaju, utjecati na druge Obrasci prilagoĎavanja - stvoreni u ranom djetinjstvu Dobar im je bilo koji oblik pozornosti Odrasli donose odluke, a ne dijete Izloţenost torturi zbog neodlučnosti majke Sačuvat ga od zastranjivanja – približiti im i pridobiti ih za svoj sustav vrijednosti Roditelj neprekidno odrţavat autoritet www.zbornica.com
 14. 14. Roditeljski pristup se mijenjadjetetovim odrastanjem Prije većina roditelja ponosna na ponašanje svoje djeca Danas poznajemo metode poticanja pozitivnog ponašanja bez nepotrebne okrutnosti i strogoće Uskladiti metode s fazama kroz koje dijete prolazi Priroda djeteta ispitivanje granica, a roditelji ih moraju odrediti i drţati 5. – 8. god. = latentna faza druţeljubivog aspekta potiskuje ispitivanje granica (psihoanalitičari) www.zbornica.com
 15. 15. Empatija, bijes, kontrola Najbolji je spoj empatije i čvrstine Naučiti se nošenju s boli i frustracijom kad se naiĎe na otpor bez prekidanja emocionalne veze Ako djecu ne naučimo dobrom ponašanju, od nas rade robove www.zbornica.com
 16. 16. Odgoj kreposne djeceu svijetu bez vrijednosti Roditelji štite djecu od nemoralnog društva Današnje škole više vremena i novca troše na disciplinu, nego na obrazovanje - moralni odgoj = roditeljski dom - misija škole = akademsko znanje - škole ne mogu same “popraviti” djecu Negativnosti u medijima Loš odnos izmeĎu prijatelja www.zbornica.com
 17. 17. Djeca uče kad im… 1. Postavljamo ograničenja (model prikladnog ponašanja) 2. Odrţavamo disciplinu (važna za ostvarenje cilja) 3. Poučavamo samokontroli (bez nje nemoć pred frustracijom i dosadom) 4. UsaĎujemo poštovanje prema drugima 5. UsaĎujemo moralne vrijednosti 6. Potičemo zdrav stupanj odvajanja 7. Uspostavljamo odgovarajuću razinu odgovornosti, privatnosti i povjerenja (privatnost i povjerenje - privilegije koje treba zaslužiti, a ne pravo) www.zbornica.com
 18. 18. Njegovanje (kroz dosljednost)osobina čvrstog karaktera Empatija (prirodno stanje dojenčadi i djece) Odanost Poštenje Odgovornost Ustrajnost www.zbornica.com
 19. 19. Samopoštovanje = prirodninusproizvod dobrog odgoja Ne moţe se podići tehnikama Sudjelujući u ţivotu obitelji Zaglupljivanje djece u ime samopoštovanja Pohvala ne smije biti isprazna Prije: roditelji pomoć prirodnog okruţja Danas moraju sami: vratiti se obiteljskom stolu, društvenim igrama, što više bez TV Pomoć djeci: - postavljanje manjih ciljeva, - ne usporeĎivati se s drugima, već sa sobom Razvijeno dijete: usredotočeno, sigurno u sebe, produktivno i velikodušno www.zbornica.com
 20. 20. Vremenska skala 6. -12. mj. = smijeh, komunikacija, istraţivanje dodirom 12. -18. mj. = iskazivanje ljubaznosti, agresiju zbog uzbuĎenja ili znatiţelje zaustaviti 18. mj. – 2. god. = empatija raste, izrazi pristojnosti, ne tolerirati neprijateljsko ponašanje 3. – 4. god. = dijeljenje, strpljivost, poštivanje, kontrolirati asocijalno ponašanje istjerivanja svog 4. – 6. god. = paziti na stvari, “zlatno pravilo” (Što ne želiš da drugi čine tebi , ne čini ni ti njima) 5. – 7. god. = svjesni očekivanja, sretni kad ga ispune i ponosni na uspjeh, zlovoljni kad su uhvaćeni u prijestupu 7. god. i više = taktični, mare o dojmu na druge, ne dozvoliti im ruganje, odani prijateljima, ţele biti dobri jer prihvaćaju ispravno kao takvo, ţele pomagati, zdrav odnos prema radu www.zbornica.com
 21. 21. Odnos TV i obitelji Kraj 70. -ih: zatupljuje um, dovodi u hipnotičko stanje i hiperaktivnost, slabi pamćenje i verbalne vještine 1990. g.: Zakon o dječjoj TV (odgojne emisije i manje reklame) – dimna zavjesa 1997. g.: razvrstavanje emisije prema dobi djece V – čip = blokiranje neprikladnih emisija Najbolje su stranice roditelja koje sami ureĎuju www.zbornica.com
 22. 22. Maksimum medija –minimum roditeljske skrbi Poruke medija: agresija, psovke, cigarete, alkohol, brza hrana, seks, drskost, laţ Ovisnost o medijima utječe na prehranu i zdravlje Šteta sposobnosti učenja Loša koncentracija Ne uči realnosti ţivota Pad pismenosti Nadomjestak za prijatelje Pronaći pravu mjeru! www.zbornica.com
 23. 23. Ukradeno djetinjstvo Pritisak na djecu da budu uspješna (elitni vrtići) Slobodno vrijeme se skratilo za 1/3 Nema vremena za opuštanje (emocionalna hrana i otkrivanje vlastitog identiteta) Vaţno da dijete sam kreativno rasporeĎuje vlastito vrijeme Razvoj kognitivno, zaostajanje emocionalno Zdrava doza frustracije Uspostavljanje ravnoteže www.zbornica.com
 24. 24. Izmakla kontrolaDominantne osobine takvih roditelja: Nesigurnost Nevjerodostojnost KrivnjaPonovo uspostaviti vezu i preuzeti kontrolu - ovisi o dobu djeteta i problemu (lakše ako je dijete mlađe i manji je problem) www.zbornica.com
 25. 25. Dijete zaista treba… Vezu Odgoj i kultiviranje Odavanje priznanja, pohvala i nagrada kad doĎu do zasluţenih postignuća www.zbornica.com

×