Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tempo column db 012011

763 views

Published on

Column Argus Panoptes Digitale Bibliotheek 1, 2011 Edwin Mijnsbergen

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Tempo column db 012011

  1. 1. argus panoptes TempoN eem je wel eens praten over de risico’s en aandachts- de tijd om je punten en tegelijkertijd niemand mai larchie ven ‘vrijspeelde’ om de plannen uit te door te spitten, voeren, kwam men nooit verder dan of de rappor- de voorbereiding. De dwarsliggers ten die je ooit binnen een organisatie konden uit- schreef, of je eindelijk tevreden constateren dat eroude blogposts of tweets? Als dat niet helemaal geen behoefte was aan hethet geval is kan ik het je van harte aan- initiatief. Nee, inmiddels niet meer.bevelen. Het kost je misschien wel eenmiddag maar je leert dan wel veel over Als je begint over het tempo in dehet tempo waarin gewerkt wordt en over initiatieven bibliotheekwereld krijg je soms het verwijt dat je eendie niet van de grond kwamen. doemdenker bent, dat je wat meer geduld moet heb-Toen ik vorige week een paar uur lang zat te klikken ben. Dat je toch vooral moet kijken naar de dingenin oude mailwisselingen schrok ik een beetje van het die wel tot stand kwamen.grote aantal plannen dat uiteindelijk nooit werd uit- Ik wil beslist niet verzuren, maar ik leer van hetgevoerd of dat al weer snel na de lancering in de ver- verleden. Er wordt goed werk verricht in de biblio-getelheid raakte. Het waren stuk voor stuk plannen theekwereld, laat ik dat voorop stellen. Maar over-waar ooit weken of maanden over vergaderd werd, leggen we niet nog steeds te veel? Worden we dezewaar meerdere mensen veel tijd en energie in staken keer niet ingehaald door de tijd? Ik waag het somsen waar menig document over gepubliceerd werd. toch te betwijfelen. dibVan de nooit uitgevoerde plannen en projecten waar -Edwin Mijnsbergen werkt als informatiespecia-ik zelf direct bij betrokken was, weet ik uiteraard hoe list voor verschillende organisaties, waaronder Bi-het kómt, dat ze nooit de voorbereidingsfase ont- bliOosterschelde en Bibliotheek Vlissingen.groeiden. De ene keer was er niet genoeg geld, eenandere keer bleken er toch te veel obstakels te zijn,binnen de organisatie. Over zulke ‘doodgeborenkindjes’ zou je kunnen zeggen dat die er nu eenmaalbij horen. Het is niet leuk, maar het gebeurt.Als je door het verleden bladert, stuit je echter ookop plannen die nooit de prioriteit kregen die ze ver-dienden en daarom, op een zeker moment, werdeningehaald door de tijd. Doordat men oeverloos bleef
  2. 2. 15 praktijkverhalen over kennismanagement15 bijzondere en persoonlijke verhalen, los van theorieën, stappenschema’s en voorgeschreven protocollen.Verhalen over onverwachte tegenslagen en geweldige successen op de weg naar kennismanagement. Van Mc-Kinsey, Politieacademie, ICIMOD, KPMG Meijburg, Strukton, Kennisland, GGZ Delfland, Deloitte, GetronicsConsulting, Winkwaves, Allen & Overy LLP, Shell, ING, Gemeente Amsterdam tot het ministerie van Financiën.15 praktijkverhalen over kennismanagement is verkrijgbaar via de boekwinkel of rechtstreeks bij uitgeverijEssentials - www.essentials-media.nl.ISBN 9789077252086, prijs € 29,95 Mathieu Weggeman: “Het mooie van dit boek is dat het laat zien hoe sommige organisaties nog worstelen met de traditionele aanpak van kennismanagement − het managen van kennis − ter- wijl andere meer moderne opvattingen proberen toe te passen die vooral gebaseerd zijn op het produceren en delen van kennis door kenniswerkers te faciliteren.”
  3. 3. SwetsWise: De meest omvattende eBook bestelcatalogus beschikbaarMinder dan 6 maanden geleden heeft Swets ‘eBooks in SwetsWise’ geïntroduceerd, eenveelomvattend eBook aanschaf- en managementplatform dat volledig is geïntegreerdin SwetsWise. Sinds de introductie is onze catalogus gegroeid naar meer dan 400.000titels en bevat nu het aanbod aan eBooks van meer dan 25 gerenommeerde eBookuitgevers en aggregators. Hierdoor biedt SwetsWise de meest omvattende eBookbestelcatalogus binnen de academische en commerciële markt en de catalogus wordtmomenteel sterk uitgebreid.De uitgebreide eBooks catalogus van SwetsWise bevat:• Meer dan 400.000 titels (dagelijkse aanvulling)• Titels en pakketten van de belangrijkste eBook-aanbieders• (waaronder ACLS Humanities E-Book, Ebrary, Books 24x7 en Ingram Content Group – MyiLibrary, Safari Books Online en Skillsoft)• De optie voor het vergelijken van prijzen van verschillende eBook aanbieders• Een dekking van meer dan 90% van het totale aanbod aan wetenschappelijke eBooks www.swets.com contact@nl.swets.com @Swets_NLMeer weten?Wilt u meer weten over eBooks in SwetsWise? Meldt u dan aan voor één van onzegratis online productdemonstraties, de zogeheten Swets Webinars, door op één vande volgende links te klikken: Nederlands / Engels.

×