Marktonderzoek Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie

1,091 views

Published on

Marktonderzoek Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie, zie ook http://www.debibliotheken.nl/nieuws/artikel/article/onderzoeksresultaten-marktonderzoek/

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,091
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
24
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marktonderzoek Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie

 1. 1. Mogelijkheden en opportuniteiten van bibliotheekinnovatie Kwantitatieve fase PRESENTATIE 06/01/2010 DDB Pim van der Linden DDB 0949
 2. 2. ACHTERGROND EN DOELSTELLINGEN 2
 3. 3. Achtergrond Dalende trend in lidmaatschap Aantal leden daalt (4,3 miljoen in 2000, 4,0 miljoen in 2007) Aantal uitleningen daalt (155 miljoen in 2000, 125 miljoen in 2007) DE GEBRUIKER HAAKT AF Bovendien worden bibliotheken lokaal gefinancierd, wat ook een aantal consequenties heeft: Onvoldoende focus en regie om goed in te springen op digitale mogelijkheden Lappendeken aan diensten die (te) ver af staan van verwachtingen gebruiker 3
 4. 4. Context Missie: terug aansluiting vinden bij het publiek Dit betekent dat – opdat de bibliotheek haar maatschappelijke rol zou kunnen vervullen – er opnieuw aansluiting dient gezocht te worden bij het beoogde doelpubliek. De bibliotheek van de toekomst dient dan ook in staat te zijn haar publieke missie met het cultuurondernemerschap en snelheid van een internetonderneming te realiseren. Om dit te realiseren stelt de Projectgroep Bibliotheek volgende missie voorop: een bibliotheek die “connectie tot de collectie” weet waar te maken. 4
 5. 5. Kwantitatieve opvolgfase Na de kwalitatieve inzichten...de kwantificering 5
 6. 6. METHODOLOGIE 6
 7. 7. Methodologie Het kwantitatieve onderzoek werd uitgevoerd door middel van on-line panel interviews bij 2000 Nederlanders. Er werd geopteerd voor online bevraging om het concept rond “bibliotheek.nl” te bevragen bij respondenten met een zekere vertrouwdheid ten aanzien van internet. Zowel actieve bibliotheek-leden werden bevraagd als niet-leden. Volgende quota’s werden gehanteerd voor de steekproef: 50% leden – 50% niet-leden 50% mannen – 50% vrouwen Leeftijd 14 -65 jaar, met een gelijke verdeling: 14-18 jaar: 16% 19-24 jaar: 16% 25-34 jaar: 17% 35-44 jaar: 17% 45-54 jaar: 17% 55-65 jaar: 17% Geografische spreiding (Noord, Oost, Zuid, West) Uitsluiting van volgende sectoren: marketing, journalistiek, bibiliotheekwezen 7
 8. 8. Specifieke aandachtsgroepen Jongeren 14-18 jaar en allochtonen Specifieke aandachtsgroepen voor de Openbare Bibliotheken zijn: Jongeren (14-18 jaar) Allochtonen (zelf niet in Nederland geboren of minimum één van de ouders is niet in Nederland geboren) 8
 9. 9. BESCHRIJVING VAN DE STEEKPROEF 9
 10. 10. Steekproefbeschrijving Totale steekproef N=2000 Regio Noord: 14% Oost: 21% Zuid: 22% West: 43% 10 Basis: Totale steekproef N=2000
 11. 11. Steekproefbeschrijving Totale steekproef N=2000 11 Basis: Totale steekproef N=2000
 12. 12. LIDMAATSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEEK JONGEREN 12
 13. 13. Beschrijving leden Invloed van leeftijd Na de middelbare school (op 19 jarige leeftijd) nemen we de grootste dip in lidmaatschap waar. Uit het kwalitatief onderzoek zagen we dat de redenen voornamelijk liggen in: Algemene “boekenmoeheid”; het niet meer verplicht zijn om te lezen Andere interesses in het algemeen (vrienden, sporten, specifieke hobby,…) Overstap van gratis lidmaatschap naar betalend lidmaatschap Voor diegenen die verder studeren: Overstap naar universiteitsbibliotheek Minder tijd om boeken te lezen (meer studieboeken) 14‐18 14‐18 82% 82% 55‐65 55‐65 45‐54 45‐54 66% 66% 35‐44 35‐44 55% 55% 49% 49% Dip in 19‐24 lidmaatschap 19‐24 25‐34 25% 25‐34 vanaf 19 jaar 25% 24% 24% Vraag: Bent u momenteel lid van de Openbare Bibliotheek? 13 Basis: Totale steekproef N=2000
 14. 14. Lidmaatschap Motivatie om lid te blijven bij 14-18 jarigen Van de 14-18 jarigen die zelf niet hebben gekozen om lid te worden, stelt 81% dat ze lid zouden blijven indien ze hier zelf voor zouden moeten kiezen. Herleid naar het totale aantal 14-18 jarige leden betekent dit 13% uitval. In realiteit is de uitval veel hoger (kijkend naar het aantal leden onder 19-24 jarigen). Vraag: Indien u zelf zou moeten kiezen, zou u dan lid blijven? 14 Basis: Jongeren die niet zelf gekozen heb om lid te zijn – 14-18 jarigen N=185
 15. 15. Uitdaging 1: Blijvend motiveren van de jongeren na de middelbare school De uitdaging bestaat erin om jongeren, na het beëindigen van de middelbare school, te blijven motiveren om hun lidmaatschap te behouden. 15
 16. 16. LIDMAATSCHAP OPENBARE BIBLIOTHEEK IDENTIFICATIE VAN DE “GRIJZE” LEDEN 16
 17. 17. Lidmaatschap “Grijze” leden Ruim een vierde (27%) van de niet-leden zijn in feite “grijze leden”: personen die zelf geen lid zijn van de Openbare Bibliotheek maar wel soms gebruik maken van het lidmaatschap van een familielid of kennis. Proportie “grijze” leden binnen  de niet‐leden: 27% Vraag: Bent u momenteel lid van de Openbare Bibliotheek? 17 Basis: Totale steekproef , Niet-leden N=1000
 18. 18. Grijze leden Redenen van niet-lidmaatschap Voor grijze leden zijn de redenen van niet-lidmaatschap enerzijds dat ze te weinig gaan om zichzelf lid te maken en zien anderzijds het nut niet in niet om zelf lid te worden want hebben toegang via de lidkaart van familie of kennis. De prijs van de contributie is slechts voor 17% een expliciete reden voor niet-lidmaatschap Significant hoger  voor grijze leden Significant hoger  voor niet‐leden Significant hoger  voor niet‐leden Vraag: Wat zijn de redenen dat u geen lid bent van de Openbare Bibliotheek? 18 Basis: Totale steekproef - Niet-leden N=1000
 19. 19. Grijze leden Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek Grijze leden zijn voornamelijk functionele bezoekers (gaan enkel wanneer ze iets nodig hebben) of gaan maar eerder zelden naar de Openbare Bibliotheek. INTENSITEIT Vraag: Hoe zou u uzelf omschrijven? 19 Basis: Totale steekproef – N=2000
 20. 20. Grijze leden Frequentie Bezoek Openbare Bibliotheek Hoewel de grijze leden eerder functionele en occasionele bezoekers zijn, gaat toch zo’n 28% minimum één keer per maand naar de Openbare Bibliotheek. LEDEN GRIJZE  NIET‐ LEDEN LEDEN Minimum wekelijks 16% 4% 0% Minimum  54% 24% 3% maandelijks maar  niet maar dan1  keer per week Frequentie Een of meerdere  29% 66% 24% keren per jaar  (maar niet  maandelijks) Nooit 2% 6% 73% 20 Vraag: Hoe vaak doet u elk van volgende activiteiten? – De Openbare Bibliotheek bezoeken Basis: Totale steekproef – N=2000
 21. 21. Grijze leden Welke boeken/werken consulteren/ontlenen zij? Grijze leden zijn relatief meer op zoek naar “feitelijke” kennis (naslagwerken, documentaires,…) Basis: bezoekers van  Leden Grijze leden Niet‐leden OB N= 977 251 200 Een fictieboek/roman 79% 57% 49% Een non‐fictieboek 51% 34% 29% Een naslagwerk  31% 40% 34% Reisgids 22% 15% 11% Frequentie Kinderboeken 17% 19% 14% Tijdschriften 19% 9% 8% Muziek‐cd 13% 9% 7% Een film (voor  volwassenen) 13% 6% 7% Strips 10% 11% 12% Een documentaire 7% 13% 8% Games 6% 5% 8% Een kinderfilm 5% 3% 3% Bladmuziek (partituren) 4% 8% 4% Kranten 4% 4% 6% Internet 3% 4% 5% Wegenkaarten,  plattegronden 2% 2% 3% Digitale bestanden 1% 2% 2% E‐Books 1% 0% 2% Significant hoger versus  Significant hoger versus  Significant lager versus  21 Vraag: Wat ontleent of zoekt u zoal in de Openbare Bibliotheek? oranje cel in rij(99%  blauwe cel in rij (99%  Basis: Totale steekproef – N=1428 (bezoekers van de bibliotheek) betrouwbaarheid) betrouwbaarheid)
 22. 22. Specifieke kenmerken grijze leden: Voornamelijk mannen (63%) Relatief meer 19-24 jarigen (28%) Socio-demografische beschrijving van Relatief meer professioneel actief of nog leden, “grijze” en niet-leden studerend (hogere studies) KOLOMPERCENTAGES Totaal Leden Grijze leden Niet-leden Significant hoger  N= 2000 1000 266 734 versus totaal (99%  betrouwbaarheid) GESLACHT man 50% 39% 63% 61% vrouw 50% 61% 37% 39% Significant lager  LEEFTIJD versus totaal (99%  betrouwbaarheid) 14-18 jaar 16% 26% 11% 4% 19-24 jaar 16% 8% 28% 23% 25-34 jaar 17% 8% 17% 29% 35-44 jaar 17% 17% 18% 17% 45-54 jaar 17% 19% 15% 15% 55-65 jaar 17% 22% 12% 12% ACTIVITEITSGRAAD professioneel actief 49% 42% 50% 59% niet-professioneel actief 17% 19% 11% 17% student/loop school 26% 31% 32% 17% anders 8% 8% 7% 7% REGIO Noord 14% 14% 17% 13% Oost 21% 22% 20% 19% Zuid 22% 21% 20% 25% West 43% 43% 44% 43% URBANISATIEGRAAD grote stad 29% 26% 31% 33% kleine stad 34% 34% 36% 34% dorp 33% 36% 30% 28% Platteland 4% 5% 2% 4% LEEFSITUATIE Woon in bij ouders 26% 31% 29% 19% Woon alleen/samen met kinderen 30% 31% 36% 27% Woon alleen/samen zonder kinderen 44% 38% 35% 54% 22 Basis: Totale steekproef N=2000
 23. 23. Specifieke kenmerken grijze leden: Voornamelijk hoger opgeleiden Socio-demografische beschrijving van Minder uit lagere sociale klassen leden, “grijze” en niet-leden Significant hoger  versus totaal (99%  KOLOMPERCENTAGES Totaal Leden Grijze leden Niet-leden betrouwbaarheid) N= 2000 1000 266 734 OPLEIDING Significant lager  Laag (LO/LBO) 14% 14% 8% 16% versus totaal (99%  Midden (MAO/MBO) 37% 35% 37% 39% betrouwbaarheid) Hoog (HAO/HBO/WO) 49% 51% 55% 45% SOCIALE KLASSE Laag (D,E) 33% 31% 23% 38% Midden (C1,C2) 43% 42% 48% 42% Hoog (A,B) 24% 27% 29% 20% 23 Basis: Totale steekproef N=2000
 24. 24. Profiel van de “grijze” leden Specifieke kenmerken: Type van relatie Voornamelijk mannen (63%) Relatief meer 19-24 jarigen (28%) Eerder een functionele relatie met Relatief meer professioneel actief of nog de bibliotheek studerend (hogere studies) Hoger opgeleid (55%) Minder uit lage sociale klassen Waarvoor komen ze? Redenen van niet-lidmaatschap: Relatief meer op zoek naar Vinden enerzijds dat ze te weinig gaan om feitelijke kennis (naslagwerken, zichzelf lid te maken (58%) en zien het nut documentaires, …) niet in om zelf lid te worden want hebben Geschreven boeken (minder toegang via de lidkaart van familie interesse voor digitale De prijs van de contributie is slechts voor 17% informatie -> vinden ze via een expliciete reden voor niet-lidmaatschap andere bronnen) Unieke informatie die niet op internet te consulteren is Bezoeksfrequentie: Boeken die men niet de moeite waard vindt om zelf te kopen Voornamelijk eerder occasionele bezoekers, Een rustige plek om te kunnen maar toch brengt 28% van de grijze leden werken minimum maandelijks een bezoek aan de Openbare Bibliotheek 24 Basis: Grijze leden N=266
 25. 25. Uitdaging 2: De “grijze” leden ombuigen in echte leden De uitdaging bestaat erin de grijze leden een motief te geven om zichzelf lid te maken. 25
 26. 26. Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek Pyramide Er kunnen 5 groepen van bezoekers onderscheiden worden die zich kenmerken door een verschil in bezoeksintensiteit aan de Openbare Bibliotheek: Actieve bezoekers van de Openbare  Bibliotheek Bezoekers maar zouden liever wat  meer gaan INTENSITEIT Gaan enkel wanneer ze iets nodig  hebben Gaan slechts heel af en toe of enkel  begeleiden van familielid Gaan nooit naar de Openbare  Bibliotheek 26
 27. 27. Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek LEDEN Onder de leden verhouden deze groepen zich als volgt: Meer vrouwen (73% tav 61% onder totaal leden) Meer oudere leeftijdsgroep (55‐65 jaar) Minder studenten Meer loyale leden (langer dan 10 jaar lid) Iets meer vrouwen (68% tav 61% onder totaal leden) Hoge lidmotivatie ‐> allen hebben zelf gekozen voor  lidmaatschap of zouden lid blijven indien dit eigen keuze zou zijn INTENSITEIT Meer mannen (50% tav 39% onder totaal leden) Meer studenten Lidmaatschap minder eigen beslissing maar slechts 5% zou   lidmaatschap stoppen indien ze zelf de keuze hadden Meer mannen (60% tav 39% onder totaal leden); meer  lagere sociale klassen (40% tav 31%) Lage motivatie lidmaatschap: meer lid gemaakt door  anderen, 22% van deze groep zou niet meer lid zijn  indien ze zelf de keuze hadden) Te kleine groep onder de leden om te  beschrijven 27 Basis: Totale steekproef – Leden – N=1000
 28. 28. Bezoekintensiteit Openbare Bibliotheek NIET-LEDEN Onder de niet-leden verhouden deze groepen zich als volgt: Niet-leden = inclusief grijze leden De potentiële groei onder niet- leden situeert zich voornamelijk INTENSITEIT bij deze groepen 28 Basis: Totale steekproef – Niet-Leden – N=1000
 29. 29. Beschrijving intensiteitsgroepen NIET-LEDEN Niet-leden = inclusief grijze leden Zeer beperkte basis; enkel indicaties: zien dure contributie relatief  meer als reden om geen lid te zijn (31% tav 15% onder totaal niet‐ leden) ; 10% van deze groep geeft aan een intentie te hebben om lid  te worden; proportie grijze leden/niet‐leden: 58% / 42%; relatief  meer hoger opgeleiden (60% tav 48%) en uit hogere sociale klasse  INTENSITEIT (29% tav 21%) Meer studenten (35% tav 21% onder totaal niet‐leden) Meer grijze leden (70% tav 27% onder totaal niet‐leden) Meer hoger opgeleiden (57% tav 48% onder totaal niet‐leden) Meer grijze leden (42% tav 27% onder totaal niet‐ leden) 29 Basis: Totale steekproef – Niet-Leden – N=1000
 30. 30. Conclusies Om het ledenbestand van de Openbare Bibliotheek te verhogen, kan er op volgende vlakken gewerkt worden: 1. Uitval van de jongeren opvangen: de Openbare Bibliotheek blijvend boeiend houden bij jongeren (vooral na de middelbare school) 2. Grijze leden identificeren en omvormen in betalende leden 3. Nieuwe leden aantrekken Om dit te kunnen bewerkstelligen dienen we te identificeren wat de noden en verwachtingen zijn die het Nederlandse publiek heeft ten aanzien van de Openbare Bibliotheek. 30
 31. 31. Mijn ideale  Openbare  Bibliotheek Noden en verwachtingen  Beschrijving vanuit de  van de bezoeker van de  “perfecte” beleving: Openbare Bibliotheek Wat is de IDEALE Openbare Bibliotheek? Hoe voldoet de huidige  Hoe voldoet  Openbare Bibliotheek  bibliotheek.nl aan deze  aan deze  verwachtingen? verwachtingen? 31
 32. 32. DE IDEALE OPENBARE BIBLIOTHEEK 32
 33. 33. Mijn ideale  Openbare  Bibliotheek De Ideale Openbare Bibliotheek Verwachtingen % Top 2 Belangrijkheid (6,7) 33 Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak belangrijk vindt wanneer u denkt aan uw IDEAL Openbare Bibliotheek? Basis: Totale steekproef – N=2000
 34. 34. Mijn ideale  Openbare  Bibliotheek De Ideale Openbare Bibliotheek Persoonlijkheid % Top 2 Belangrijkheid (6,7) Vraag: Geef voor elk persoonlijkheidswoord aan in welke mate u dit kenmerk belangrijk vindt wanneer u denkt aan uw 34 IDEALE Openbare Bibliotheek. Basis: Totale steekproef – N=2000
 35. 35. Mijn ideale  Openbare  Bibliotheek De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen De meest belangrijke verwachtingen van de ideale Openbare Bibliotheek: De Ideale Openbare Bibliotheek heeft in eerste instantie een zeer ruim aanbod waar je in kan rondkijken maar die je wel op een snelle en efficiënte manier toelaat te vinden wat je zoekt. Daarnaast is de ideale Openbare Bibliotheek vooral vriendelijk (maar met een zekere bekwaamheid, intelligentie; niet in de zin van onvoorwaardelijk joviaal) en praktisch. 35
 36. 36. De Ideale Openbare Bibliotheek De belangrijkste verwachtingen Dit zijn de basisvoorwaarden waaraan de Openbare Bibliotheek moet voldoen. Naast deze basisvoorwaarden constateren we nuances in verwachtingen. Voor sommigen zijn bepaalde elementen belangrijker dan anderen. Dit uit zich in verschillende relatiepatronen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek. 36
 37. 37. RELATIEPATRONEN 37
 38. 38. Verwachtingen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek Om opnieuw aansluiting te vinden bij het grote publiek, dient de Openbare Bibliotheek te onderkennen wat van hem verwacht wordt en hoe deze verwachtingen ingevuld kunnen worden. De algemene basisverwachting = “een ruim aanbod dat praktisch en klantvriendelijk georganiseerd is en waar je snel en efficiënt vindt wat je zoekt” Maar de verwachtingen van de Openbare Bibliotheek overstijgen dit puur functionele. Er zijn ook meer emotionele verwachtingen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek. Deze kunnen omschreven worden in termen zoals “Wat kan de Openbare Bibliotheek voor mij betekenen? Welke gevoelens wil ik krijgen? Naar wat ben ik op zoek?” 38
 39. 39. Mindmap: verwachtingen van de Openbare Bibliotheek In de hoofden van het publiek komen de verwachtingen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek als volgt tezamen en kunnen we 4 verwachtingsterritoria onderscheiden: BRON VAN EXPLORATIE 320 330 340 350 000 010 020 030 040 I WE 310 050 300 060 290 070 BRON VAN BELEVING BRON VAN KENNIS 280 080 270 090 260 100 250 110 240 120 230 130 220 210 200 190 180 170 160 150 140 ME THEM BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN 39 * mindmap: statische mapping van de verwachtingen en persoonlijkheid van de ideale Openbare Bibliotheek zoals
 40. 40. Conclusies Verwachtingspatronen Naast de basisverwachtingen werden nuances geïdentificeerd. In het hoofd van de Nederlander werden 4 verwachtingspatronen ten aanzien van de Openbare Bibliotheek geformuleerd: Bron van kennis: De Openbare Bibliotheek is een verzamelplaats van kennis en informatie over de wereld en het leven Bron van beleving: De Openbare Bibliotheek is een plek, een forum, waar je dingen kan beleven: waar je even uit de drukte kan stappen, waar je in een plek van stilte en sereniteit kan komen maar eveneens andere mensen kan ontmoeten. Bron van exploratie: Een open houding naar de Openbare Bibliotheek toe waar je verrast wil worden, geprikkeld, waar je nieuwsgierigheid wordt gevoed en je aanzet om nog meer te weten te komen. De Openbare Bibliotheek heeft een actieve, inspirerende rol binnen deze context. Bron van doelgericht zoeken: Men weet wat men zoekt en verwacht van de Openbare Bibliotheek dat deze zoektocht succesvol en gemakkelijk wordt ingevuld. De Openbare Bibliotheek heeft een eerder passieve, uitvoerende rol binnen deze context. 40
 41. 41. Basisverwachting van de bibliotheek BRON VAN EXPLORATIE 320 330 340 350 000 010 020 030 040 I WE 310 050 300 060 290 070 BRON VAN BELEVING BRON VAN KENNIS 280 080 270 090 260 100 De  basisverwachting  van de Openbare  250 110 Bibiotheek ligt in  het territorium  240 120 van “bron van  kennis” en  “doelgericht  230 130 zoeken 220 210 200 190 180 170 160 150 140 ME THEM BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN 41
 42. 42. 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe o t  BRON VAN EXPLORATIE n g t di g i e n o 320 O040 Uitn tdekk 330 340 350 000 010 020 030 ntm geli oeten WE I n o jkge   stem van  de n 310 050 300 060 290 070 BRON VAN BELEVING BRON VAN KENNIS 280 080 270 090 260 100 250 110 n  Bron  Leveren va 240 120 ontsp van  de ann meerwaar ontsn ing /  appin g 230 130 220 210 200 190 180 170 160 150 140 ME THEM BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN 42 Nuttige functionaliteit
 43. 43. 5 Relatiepatronen met elk specifieke verwachtingen naar de Openbare Bibliotheek toe BRON VAN EXPLORATIE 320 330 340 350 000 010 020 030 040 I Uitnodiging tot ontdekken: WE De Ideale Openbare Bibliotheek = Ontmoeten van  • Een onuitputtelijke bron tot ontdekken gelijkgestemden: 310 050 • Inspireert en stimuleert om nog meer te  De Ideale Openbare Bibliotheek = weten • Een overkoepelende  • Verrast me telkens door het aanbod verzamelplaats van cultuur 300 060 • Geeft me de mogelijkheid alles zelf te  • Plek waar mensen met dezelfde  ontdekken interesses elkaar kunnen  290 • Leergierig, nieuwsgierig ontmoeten 070 • Plek waar ik gezellig kan vertoeven BRON VAN BELEVING • Sociaal, zorgzaam, joviaal BRON VAN KENNIS 280 Leveren van meerwaarde: 080 De Ideale Openbare Bibliotheek = • Zorgt dat ik snel en efficiënt vind wat ik  Bron van ontspanning /  270 zoek ontsnapping: 090 • Laat toe rond te kijken in het ruime  De Ideale Openbare Bibliotheek = aanbod • Plek waar ik tot mezelf kan komen 260 100 • Komt tegemoet aan mijn  • Laat me toe weg te dromen onuitputtelijke nieuwsgierigheid • Plek waar ik geconcentreerd kan  •250 Laat toe alles digitaal te consulteren werken/studeren 110 • Praktisch, bekwaam en vriendelijk • Plek waar ik gezellig kan vertoeven • Sereen, zorgzaam 240 Nuttige functionaliteit: 120 De Ideale Openbare Bibliotheek = • Zorgt ervoor dat ik op vlotte wijze mijn taken kan  230 maken / researchwerk kan doen 130 • Plek waar ik geconcentreerd kan werken/studeren 220 • Laat toe alles digitaal te consulteren 170 210 200 190 180 160 150 140 ME THEM • Modern, degelijk, zakelijk BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN 43
 44. 44. Relatieve groottes Totale steekproef De grootste relatiepatronen in omvang bevinden zich dicht bij het territorium van Bron van doelgericht zoeken tot  BRON VAN EXPLORATIE in g   odig ken O nt Uitn tde320 k 330 340 350 000 010 020 030 m ge040 oeten on 3% lijkg  v I 1 este WE an  14% m de n 310 050 300 060 290 070 BRON VAN BELEVING BRON VAN KENNIS 280 080 270 090 260 100 250 110 Bron  n  ontsp van  Leveren va ann de 18% 240 120 ontsn ing /  meerwaar appin g 20% 230 130 220 210 200 190 180 170 160 150 140 ME THEM BRON VAN DOELGERICHT  Nuttige functionaliteit ZOEKEN 44 36%
 45. 45. Relatieve groottes Leden versus Niet-Leden Leden bevinden zich relatief meer in Uitnodiging tot ontdekken en Leveren van meerwaarde. Niet-Leden bevinden zich relatief meer in de relatie Nuttige Functionaliteit o t  BRON VAN EXPLORATIE n g t di g i e n o 320 Uitn tdekk 330 340 350 000 010 020 030 040 WE I n o 310 050 300 060 290 070 BRON VAN BELEVING BRON VAN KENNIS 280 080 Leden 270 090 260 100 250 110 n  Leveren va meerwaar de 240 Niet-leden 120 230 130 220 210 200 190 180 170 160 150 140 ME THEM BRON VAN DOELGERICHT  ZOEKEN 45 Nuttige functionaliteit
 46. 46. Relatieve groottes Verschillen naar Geslacht Vrouwen bevinden zich relatief meer in de relaties Uitnodiging tot ontdekken, Leveren van meerwaarde en Bron van ontspanning/ontsnapping terwijl mannen relatief meer aanwezig zijn in het relatiepatroon Bron van doelgericht zoeken BRON VAN EXPLORATIE tot  in g   odig320 n Uitn tdekke 330 340 350 000 010 020 030 040 WE I n o 310 050 300 060 290 070 BRON VAN BELEVING BRON VAN KENNIS 280 Vrouwen 080 270 090 260 100 250 110 n  Bron v Leveren va 240 120 ontspa an  de n ni n g meerwaar Mannen ontsn  / appin   g 230 130 220 210 200 190 180 170 160 150 140 ME THEM BRON VAN DOELGERICHT  46 Nuttige functionaliteit ZOEKEN
 47. 47. Relatieve groottes Verschillen naar Leeftijd De jongste leeftijdsgroepen bevinden zich relatief meer in het relatiepatroon Nuttige Functionaliteit; 19-34 jarigen bevinden zich relatief meer in Bron van ontspanning/ ontsnapping en 45+ jarigen relatief meer in Ontmoeten van gelijkgestemden BRON VAN EXPLORATIE 320 330 340 350 000 010 020 030 O040 ntm I geli oeten WE jkge   stem van  de n 310 050 300 060 45+ jarigen 290 070 BRON VAN BELEVING BRON VAN KENNIS 280 080 270 090 260 19-34 jarigen 100 250 110 Bron v an  240 120 ontspa n ni n g 18-24 jarigen ontsn appin    / g 230 130 220 210 200 190 180 170 160 150 140 ME THEM BRON VAN DOELGERICHT  47 Nuttige functionaliteit ZOEKEN
 48. 48. Relatieve groottes Verdeling binnen sub-groepen Totaal niet- Overige Niet- KOLOMPERCENTAGES Totaal Leden Grijze leden leden leden Uitnodiging tot ontdekken 13% 17% 8% 11% 7% Leveren van meerwaarde 18% 21% 14% 18% 13% Nuttige functionaliteit 36% 27% 44% 36% 47% Bron van ontspanning / 20% 20% 19% 20% 19% ontsnapping Ontmoeten van 14% 15% 14% 15% 14% gelijkgestemden KOLOMPERCENTAGES Mannen Vrouwen allochtonen Uitnodiging tot ontdekken 9% 16% 10% Leveren van meerwaarde 16% 20% 15% Nuttige functionaliteit 43% 28% 36% Bron van ontspanning / 18% 22% 23% ontsnapping Ontmoeten van 14% 15% 16% gelijkgestemden Relatief meer aanwezig binnen deze sub-groep Relatief minder aanwezig binnen deze sub-groep 48
 49. 49. Relatieve groottes Verdeling binnen sub-groepen KOLOMPERCENTAGES Totaal 14-18 19-24 25-34 35-44 45-54 55-65 Uitnodiging tot 13% 11% 8% 12% 15% 12% 15% ontdekken Leveren van meerwaarde 18% 18% 16% 19% 19% 19% 17% Nuttige functionaliteit 36% 43% 42% 34% 30% 32% 34% Bron van ontspanning / 20% 16% 23% 23% 22% 19% 15% ontsnapping Ontmoeten van 14% 12% 11% 12% 14% 18% 19% gelijkgestemden Relatief meer aanwezig binnen deze sub-groep Relatief minder aanwezig binnen deze sub-groep 49
 50. 50. Relatiepatronen Conclusie Hoewel relatieve verschillen kunnen aangeduid worden naar socio-demografische kenmerken toe of functionele kenmerken (zoals lidmaatschap) blijken deze niet één op één te liggen met de verwachtingen binnen deze groepen. Bijvoorbeeld: hoewel er binnen de niet-leden 44% in een “Nuttige functionaliteits-relatie” staan met de Openbare Bibliotheek, bevindt de meerderheid van de niet-leden (de overige 56%) zich dus in de andere relatiepatronen. Een socio-demografische segmentatie is bijgevolg niet voldoende genuanceerd om de verwachtingen duidelijk te beschrijven en op een zinvolle manier relaties met het doelpubliek aan te gaan. Een segmentatie die vertrekt vanuit de verwachtingen van de mens, de bezoeker, is waardevoller in deze context. 50
 51. 51. HUIDIGE OPENBARE BIBLIOTHEEK PERCEPTIE 51
 52. 52. Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek Hoe wordt de huidige Openbare Bibliotheek gepercipieerd? In welke mate voldoet de huidige Openbare Bibliotheek reeds aan de verwachtingen? Sterktes In welke mate voldoet de huidige Openbare Bibliotheek (nog) niet aan de verwachtingen? Zwaktes 52
 53. 53. : dit item scoort beduidend lager ten De huidige beleving van de Openbare Bibliotheek versus het ideaal aanzien van het ideaal : dit item scoort beduidend hoger ten aanzien van het ideaal Verwachtingen Index ten aanzien van  Gerangschikt op het belang van de ideale verwachting: ideaal % Top 2 Past (6,7) % Top 2 Belangrijkheid (6,7) 53 Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000
 54. 54. De huidige beleving van de Openbare : dit item scoort beduidend lager ten aanzien van het ideaal : dit item scoort relatief lager ten aanzien van het ideaal Bibliotheek versus het ideaal : dit item scoort beduidend hoger ten aanzien van het ideaal Gerangschikt op het belang van de ideale Persoonlijkheid Index ten aanzien van  verwachting: ideaal % Top 2 Past (6,7) % Top 2 Belangrijkheid (6,7) 54 Vraag: Kan u telkens aangeven in welke mate u deze uitspraak past bij de Openbare Bibliotheek zoals u deze nu kent? Basis: Totale steekproef – N=2000
 55. 55. Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek ALGEMENE STERKTES Laat toe rond te kijken in het ALGEMENE ZWAKTES ruime aanbod Zorgt ervoor dat ik snel en efficiënt vind wat ik zoek Is voor mensen zonder middelen om Helpt me op vlotte wijze boeken/muziek/films aan te mijn taken te maken en kopen researchwerk te doen Geeft de mogelijkheid om Verrast me telkens door het alles zelf te ontdekken aanbod Is een verstandige manier Praktisch, vriendelijk, om miskopen te vermijden warm, enthousiast, leergierig, nieuwsgierig, Overkoepelende dynamisch verzamelplaats van cultuur Te streng, zakelijk Degelijk, Zorgzaam 55
 56. 56. Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek Hoe scoort de huidige Openbare Bibliotheek ten aanzien van de verschillende verwachtingen van de relatiepatronen? 56
 57. 57. Huidige beleving van de Openbare Bibliotheek Verschillen tussen relatiepatronen Bron van  Uitnodiging tot  Leveren van  Nuttige  Ontmoeten van  ontspanning/  ontdekken meerwaarde functionaliteit gelijkgestemden ontsnapping • Overkoepelende  • Plek waar ik  • Plek waar ik  verzamelplaats  De huidige  • Geeft de  • Laat toe rond te  geconcentreerd  gezellig kan  van cultuur bibliotheek  kijken in het  vertoeven mogelijkheid  kan werken • Plek waar  ruime aanbod • Plek waar ik  voldoet aan  alles zelf te  • Bekwaam,  • Laat toe alles  geconcentreerd  mensen met  deze  ontdekken digitaal te  dezelfde  vriendelijk kan werken consulteren interesses elkaar  verwachting • Degelijk, zakelijk • Sereen,  ontmoeten zorgzaam • Zorgzaam, joviaal • Zorgt dat ik snel  • Onuitputtelijke  en efficiënt vind  bron van  wat ik zoek Kloof tussen  ontdekken • Plek waar ik tot  • Komt tegemoet  • Plek waar ik  • Inspireert en  • Zorgt dat ik mijn  mezelf kan  verwachting  stimuleert aan mijn  taken op vlotte  komen gezellig kan  en huidige  onuitputtelijke  vertoeven • Verrast me  wijze kan maken • Laat me toe weg  nieuwsgierigheid • Sociaal beleving telkens te dromen • Alles digitaal  • Leergierig,  consulteren nieuwsgierig • Praktisch Hoe beter  Inspireren Modern en Hulp Ontspannen Sociaal tegemoet  komen? praktisch bieden, sfeer platform organiseren faciliteren creëren bieden 57
 58. 58. BIBLIOTHEEK.NL EVALUATIE 58
 59. 59. Concept bibliotheek.nl 59
 60. 60. Concept bibliotheek.nl Evaluatie Op vlak van aantrekkelijkheid en gebruiksintentie kan bibliotheek.nl rekenen op een positieve respons (62% van de respondenten geeft aan de site waarschijnlijk te gebruiken). Top 2:  Top 2:  57% 62% Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? Vraag: Beeld u zich in dat deze internetsite al zou bestaan, in welke mate zou u deze gebruiken? 60 Basis: Totale steekproef N=2000
 61. 61. Concept bibliotheek.nl Evaluatie (2) Onder de leden staat 69% niet absoluut weigerachtig ten aanzien van een meerkost voor deze dienst. Onder niet-leden zou bibliotheek.nl 16% sterk kunnen overtuigen om effectief lid te worden. Bereid Overtuigings heid  kracht: 69% 64% Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen? zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van bibliotheek.nl? Basis: Totale steekproef , Leden N=1000 Basis: Totale steekproef , Niet-Leden N=1000 61
 62. 62. Binnen de niet-leden staan de grijze leden en de leeftijdsgroep 19-24 jaar relatief Concept bibliotheek.nl positiever ten aanzien van het concept. Aantrekkelijkheid Top 2       Top 2%  Top 2%  % bij leden bij niet‐ leden 57% 66% 48% 66% 66% 56% 56% 46% 46% 53% 64% 46% 61% 66% 52% 56% 60% 34% 56% 62% 54% 53% 67% 48% 59% 72% 47% 58% 68% 46% 60% 66% 49% 57% 60% 50% Significant hoger  Significant lager  Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? 62 versus totaal (99%  versus totaal (99%  Basis: Totale steekproef N=2000 betrouwbaarheid) betrouwbaarheid)
 63. 63. Binnen de niet-leden is de effectieve gebruiksintentie relatief hoger bij de grijze leden en de leeftijd 45+. Ook bij allochtonen is de gebruiksintentie onder niet- leden hoger. Concept bibliotheek.nl Gebruiksintentie lijkt relatief lager bij de jongere leeftijdsgroepen maar is nog 61% bij de 14-18 Gebruiksintentie jarigen en 49% bij 19-34 jarigen. Top 2       Top 2%  Top 2%  % bij leden bij niet‐ leden 62% 75% 49% 75% 75% 68% 68% 42% 42% 57% 72% 48% 67% 77% 51% 61% 66% 34% 49% 63% 44% 49% 70% 42% 69% 83% 56% 71% 81% 58% 74% 81% 61% 65% 71% 61% Vraag: Beeld u zich in dat deze internetsite al zou bestaan, in welke mate zou u Significant hoger  Significant lager  versus totaal (99%  63 deze dan gebruiken? versus totaal (99%  betrouwbaarheid) betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef N=2000
 64. 64. De jongste leeftijdsgroep onder de leden staat weigerachtig ten aanzien van het Concept bibliotheek.nl betalen van een extra voor bibliotheek.nl. Bereidheid extra te betalen Top 2        % 69% 67% 70% 56% 61% 70% 73% 75% 77% 69% Significant hoger  Significant lager  Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar 64 zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen? versus totaal (99%  versus totaal (99%  betrouwbaarheid) betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef , Leden N=1000
 65. 65. Onder niet-leden is de overtuigingskracht van bibliotheek.nl om toch lid te worden het grootst bij Concept bibliotheek.nl grijze leden maar ook relatief hoger Overtuigingskracht om lid te worden bij allochtonen. Top 2        % 64% 80% 58% 61% 68% 60% 68% 65% 64% 61% 60% 79% Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar Significant hoger  Significant lager  zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van 65 bibliotheek.nl? versus totaal (99%  versus totaal (99%  betrouwbaarheid) betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef , Niet-Leden N=1000
 66. 66. Het concept is relatief aantrekkelijker voor de relatiepatronen Leveren van Concept bibliotheek.nl meerwaarde en Uitnodiging tot ontdekken. Aantrekkelijkheid Top 2       Top 2% Top 2% % Bij leden Bij niet‐ leden 57% 66% 48% 69% 70% 67% 71% 75% 65% 43% 56% 34% 63% 67% 58% 57% 62% 52% Significant hoger  Significant lager  Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? 66 versus totaal (99%  versus totaal (99%  Basis: Totale steekproef N=2000 betrouwbaarheid) betrouwbaarheid)
 67. 67. De gebruiksintentie bij niet-leden is relatief hoger in de relatiepatronen Leveren van Concept bibliotheek.nl Meerwaarde en Uitnodiging tot ontdekken Gebruiksintentie Top 2       Top 2% Top 2% % Bij leden Bij niet‐ leden 62% 75% 49% 74% 78% 67% 73% 81% 61% 49% 67% 38% 67% 79% 53% 65% 73% 58% Significant hoger  Significant lager  Vraag: In welke mate vindt u dit idee aantrekkelijk? versus totaal (99%  67 versus totaal (99%  Basis: Totale steekproef N=2000 betrouwbaarheid) betrouwbaarheid)
 68. 68. Onder de leden zijn de personen in een Nuttige functionaliteits-relatie met de Concept bibliotheek.nl Openbare Bibliotheek het minst bereid om iets extra te betalen. Bereidheid extra te betalen Top 2        % 69% 78% 71% 58% 67% 77% Significant hoger  Significant lager  Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar 68 zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u hiervoor bereid zijn iets extra te betalen? versus totaal (99%  versus totaal (99%  betrouwbaarheid) betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef , Leden N=1000
 69. 69. Onder de niet-leden kan het concept de personen in een Nuttige functionaliteits- Concept bibliotheek.nl relatie het minst overtuigen Overtuigingskracht om lid te worden om lid te worden. Top 2        % 64% 85% 82% 49% 73% 69% Vraag: Beeld u zich in dat alle kenmerken die u interessant vindt beschikbaar Significant hoger  Significant lager  zouden zijn op bibliotheek.nl, Zou u dit kunnen overtuigen om lid te worden van 69 bibliotheek.nl? versus totaal (99%  versus totaal (99%  betrouwbaarheid) betrouwbaarheid) Basis: Totale steekproef , Niet-Leden N=1000

×