Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Interview Handboek Communities: Edwin Mijnsbergen

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
gratis
    pdf -
    inter
    view   met
  edwi
mijns   n
   b
 zeeu ergen
biblio wse
   the...
2  Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews


                        ...
3    Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews


                      ...
Advertisement
Upcoming SlideShare
Michelle,monty,zulla
Michelle,monty,zulla
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 9 Ad

Interview Handboek Communities: Edwin Mijnsbergen

Download to read offline

Het Handboek Communities; De kracht van sociale netwerken kwam tot stand dankzij medewerking van meer dan honderd mensen. Een deel van die inhoud haalde het boek, maar dat wil niet zeggen dat het overige deel niet interessant was. Vandaar dat al het basismateriaal ook online gepubliceerd wordt. Zoals de interviews met een groot aantal deskundigen. Waaronder Edwin Mijnsbergen van de Zeeuwse Bibliotheek en Bibliotheek 2.0

http://www.handboekcommunities.nl/

Het Handboek Communities; De kracht van sociale netwerken kwam tot stand dankzij medewerking van meer dan honderd mensen. Een deel van die inhoud haalde het boek, maar dat wil niet zeggen dat het overige deel niet interessant was. Vandaar dat al het basismateriaal ook online gepubliceerd wordt. Zoals de interviews met een groot aantal deskundigen. Waaronder Edwin Mijnsbergen van de Zeeuwse Bibliotheek en Bibliotheek 2.0

http://www.handboekcommunities.nl/

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from Edwin Mijnsbergen (20)

Recently uploaded (20)

Advertisement

Interview Handboek Communities: Edwin Mijnsbergen

 1. 1. gratis pdf - inter view met edwi mijns n b zeeu ergen biblio wse thee k koop het boek 19,95
 2. 2. 2 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews gratis pdf - inter voorwoord view ‘mobiele toepassingen breken door’ — edwin mijnsbergen — zeeuwse bibliotheek Het Handboek Communities — De kracht van sociale netwerken kwam tot stand dankzij medewerking van meer dan honderd mensen. Een deel van die inhoud haalde het boek, maar dat wil niet zeggen dat het overige deel niet interessant was. Vandaar dat al het basismateriaal ook online gepubliceerd wordt. Zoals de interviews met een groot aantal deskundigen. Waaronder Edwin Mijnsbergen van de Zeeuwse Bibliotheek en Bibliotheek 2.0. erwin blom
 3. 3. 3 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews gratis pdf - inter interview edwin mijnsbergen, zeeuwse bibliotheek view Wie ben je en wat doe je? Mensen moeten nog wel zoeken naar de balans: informatie- Edwin Mijnsbergen, Informatiespecialist bij de Zeeuwse overvloed verlamt velen. Aggregatie en personalisering blijven Bibliotheek en ZZP’er internetadvies, cursusbegeleiding, inter- speerpunten. netprojecten & redactieraad Digitale Bibliotheek. Waarom moet een bedrijf of organisatie HET BELANG volgens jou social media inzetten? ‘What’s in it for them?’ Individuele medewerkers zijn nu in staat om een organi- Wat maakt social media belangrijk En satie op de kaart te zetten middels een open en transparantie waarom? presentatie in social media. Het menselijk gezicht kan een Social media voeden creativiteit en inspiratie, ook bij mensen complete organisatie verder helpen. Het gebruik van een weblog die zich op die wijze nooit zouden manifesteren in het analoge kan veel betekenen voor online vindbaarheid en zichtbaarheid, of offline leven. Social media slechten muren die om bepaalde een rijk netwerk maakt dat latere samenwerking in projecten branches zijn gebouwd. Social media stellen mensen in staat om minder moeite kost. Veel sociale media kosten veel minder dan kennis en ervaringen te delen met een gemak en snelheid die tot traditionele softwarepakketten. Meestal zelfs niets. Software uit halverwege de jaren negentig ondenkbaar leek. Social media ge- de cloud bespaart ook nog eens op kosten van samenwerking. ven ieder mens een stem en een publiek. Afkomst, verblijfplaats Activiteiten en organisatiedoelen kunnen makkelijk dan ooit en papieren kwalificaties als diploma’s en cv’s zijn niet meer zo onder de aandacht gebracht worden. De dialoog met de klant kan relevant als vroeger. makkelijker worden aangegaan. De klant kan ook veel makkelijker worden betrokken in besluitvorming. Voor wie zijn social media belangrijk? En waarom? Waarom kan het voor een persoon belangrijk Voor iedereen die kennis wil delen, verrijken en opdoen. Voor zijn om zich in online netwerken te roeren? iedereen die inziet wat de kracht van een netwerk kan zijn. Voor ‘What’s in it for them?’ iedereen die wil leren. Zie boven. Op sociale platformen kun je je stem goed laten horen en je expertise goed etaleren. Mensen krijgen na verloop Welke invloed hebben social media op de van tijd vertrouwen in jou als persoon en komen met verzoeken maatschappij, het zaken doen, het leven? op persoonlijke titel. Je versterkt daarmee je positie zowel intern Sociale media bieden individuen de kans hun eigen netwerk als extern. Het sociale aspect geeft bovendien veel voldoening. Je en ‘merk’ op te bouwen, op basis van hun persoonlijke kwalitei- geeft en daardoor krijg je ook. Velen zijn bereid elkaar te helpen; ten. De pre-social media maatschappij bood die kansen in veel daar wordt niemand slechter van. mindere mate. Persoonlijke expressie heeft een laagdrempeliger karakter gekregen, waardoor velen zich onafhankelijker voelen of Hoe hebben social media jouw persoonlijk wanen. Social media werken ook tijdsbesparend. Van videoconfe- leven veranderd ? rencing tot het online delen van documenten: er is minder energie In de afgelopen drie jaar van grote invloed. Door het blog- en tijd nodig om tot bevredigende resultaten te komen. gen ben ik ook gaan schrijven voor diverse vakbladen en ben ik gevraagd voor verschillende denktanks, presentaties, adviezen en
 4. 4. 4 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews gratis pdf - inter interview edwin mijnsbergen, zeeuwse bibliotheek view DE SUCCES- verschillende nevenwerkzaamheden. Daarnaast zijn veel mensen uit de branche mij gaan leren kennen via het internet. Het blog telt FACTOREN 2300 leden en alles bij elkaar opgeteld zo’n 80.000 pageviews per maand, bibliotheek 2.0 telt inmiddels meer dan 2800 leden en heeft meer dan 100.000 pageviews per maand. Daarnaast heb ik veel geleerd van vele mensen, goede contacten opgedaan en heb Hoe haalt een bedrijf of organisatie zoveel ik binnen mijn functie bij de bibliotheek veel meer vertrouwen en mogelijk waarde uit social media? ruimte gekregen om te doen wat ik wil doen. Ik genereer regel- Door er daadwerkelijk draagvlak voor te creeëren en het niet matig prima PR. Dat wordt steeds meer op waarde geschat....na alleen als speeltje in te zetten maar als volwaardige tool. Als het een wat langere aanloopperiode. netwerk eenmaal is opgebouwd moet het zorgvuldig gekoesterd Sociale media zijn voor mij verworden tot mijn belangrijkste worden, door mensen die er ook echt plezier aan beleven en de bron van informatie en entertainment. Werk en privé zijn daar- bedoeling ervan snappen. Het is een slecht idee om iemand met door weliswaar met elkaar versmolten geraakt maar dat voelt social media te laten werken als die persoon er eigenlijk niet alleen maar goed: ik heb er plezier in. achter staat. Laat het idee los dat mensen je websites of online collecties DE (ON) moeten bezoeken. Beter zorg je ervoor dat je de content bij de klanten, die overal zitten, krijgt. Zorg voor OPEN content. Werk MOGELIJKHEDEN met creative commons, zet in op de deelcultuur, durf de klant en de medewerker ‘radicaal te vertrouwen’, laat de oude hierarchie los. Probeer niet alles te controleren. Voor welk type toepassingen zijn social media volgens jou het meest geschikt? Bijv. Wat zijn de randvoorwaarden voor succes? branding, innovatie, kennisdeling, etcetera. Wat moet bij een bedrijf of organisatie Kennisdeling, klantcontact, het vertellen van verhalen in tekst, geregeld zijn, op orde zijn om social media beeld en geluid, het verrijken van metadata van digitaal erfgoed, succesvol in te kunnen zetten? PR, branding. Draagvlak is belangrijk. Een management moet uitstralen te geloven in sociale media. Er zijn mensen nodig die als een vis En waarvoor moet je het niet gebruiken? En in het water zijn op het sociale web. Je kunt niet meteen ROI waarom niet? verwachten: je moet dus ook tijd (en dus geld) durven investeren Steeds vaker zie ik weblogs zonder persoonlijk gezicht, die in de langere termijn. alleen verwijzen naar zaken die gepromoot moeten worden. Vaak niet-authentiek. De toegevoegde waarde daarvan is beperkt. Hoe haalt een persoon of individu zoveel Sociale media moet je ook echt sociaal gebruiken, niet alleen mogelijk uit social media? als uithangbord. Als je dat wel doet prikken mensen daar ook Door zich er helemaal in onder te dompelen en zich niet vast doorheen. te pinnen op de digitale waan van de dag. Flexibel denken en handelen is noodzakelijk. Een negen tot vijf mentaliteit is geen optie. Durven schrijven en reageren is een must. De drang om
 5. 5. 5 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews gratis pdf - inter interview edwin mijnsbergen, zeeuwse bibliotheek view NADELEN/GEVAREN te experimenteren moet ook de ruimte krijgen. Eenmaal op weg moeten er ook zaken verankerd worden. Onderhoud je netwerk. Houd je contacten in het oog. Werk met alerts. Zorg dat je infor- matievoorziening op peil blijft (actueel en overzichtelijk) Wat zijn de nadelen van social media? De bomen en het bos. Het is lastig om een onderscheid te Is er een minimale grootte van een maken tussen nuttig en hype. Daarnaast kun je veel tijd verliezen community? met verkennen, vergelijken en wat dies meer zij. Je moet durven Nee. Het hangt af van je doelen. Je kunt een hele nuttige kiezen voor die tools en informatie die voor jou of je organisatie gemeenschap hebben van 10 personen of een hele grote met werken. minder toegevoegde waarde. Wat wil je uit een netwerk halen? Het is van belang dat je snel durft in te zetten op media Is het een interactief adresboek of een platform waar dagelijks die veel perspectief bieden, maar je moet niet overal in willen kennis wordt gedeeld? investeren. Tegen de tijd dat bibliotheken de mogelijkheden van Second Life begonnen in te zien was die wereld alweer achter- DE OBSTAKELS haald. Op die manier kun je niet met alle middelen omgaan. Wat zijn de gevaren van social media? Wat zijn de grootste obstakels om social Privacy is en blijft een belangrijk aandachtpunt, dat niet uit media tot een succes te maken bij een het oog mag worden verloren. Hoever ga je in je transparantie. bedrijf of organisatie? Zijn alle betrokkenen zich voldoende bewust van de mogelijke Traditioneel denken. Angst voor teveel transparantie. Angst gevolgen van hun online gedrag? Breng je ‘je merk’ niet in gevaar voor ‘spielerei’. Gebrek aan slagvaardigheid en beslissingsver- met bepaalde uitingen? Verzand je niet teveel in spelen alleen? mogen. Vasthouden aan traditionele softwarepakketten en rigide werkvormen. Te veel overleg. Hoe ondervang je die of hoe ga je daar mee om? Hoe neem je die weg? Door er voldoende aandacht aan te besteden en regelmatig Bottom-up door medewerkers de ruimte te geven zelf aan de te evalueren wat er is gedaan en gebeurd. Desnoods door er een slag te gaan en creatief te zijn. Top Down door het belang ervan paar richtlijnen voor op te stellen. te benadrukken en alle ontwikkelingen serieus te nemen. Durf te FOUTEN experimenteren. Leg niet te veel vast in beleidsplannen. Wanneer moet een bedrijf social media mijden? Welke fouten moet je niet maken als je als Als het niets toevoegt aan welke bedrijfsdoel dan ook. Als het bedrijf social media wilt inzetten? leden van een community absoluut niet zitten te wachten op je Je moet het oprecht doen. Anders heeft het geen zin. Je aanwezigheid daar. moet de ROI ook meten. Hoeveel tijd besteden medewerkers aan sociale media en wat heeft het opgeleverd?
 6. 6. 6 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews gratis pdf - inter interview edwin mijnsbergen, zeeuwse bibliotheek view DE TOOLS Welke fouten moet je als individu niet maken? Jezelf centraal stellen. Een deelcultuur betekent niet dat je alleen kunt nemen. Integendeel. Wat zijn voor jou persoonlijk de belangrijkste gereedschappen als het om social media DE WAARDE gaat en waarom? Zie http://www.zbdigitaal.nl/2008/12/website-top-10-2008. html Hoe meet je succes van social media? Door te kijken naar verandering die het teweeg heeft gebracht, En welke tools zijn het meest belangrijk voor door ook zaken te meten als het gebruik van rss (Feedburner), de een bedrijf of organisatie? inzet van widget, enz. Door alerts in te zetten. Door gebruikers Sociale netwerken in het algemeen, tools als Twitter, pro-actief te vragen wat ze vinden van je activiteiten: continu de Googletoepassingen, Netvibes: ze maken het werken met het dialoog zoeken. Door te van tijd tot tijd te kijken wat sociale media sociale web makkelijker en zijn in staat de doelen te ondersteu- hebben opgeleverd als het gaat om kennisvergaring, versterking nen. RSS, open source: de mogelijkheden zijn groot. van een naam of merk, enz. DE TOEKOMST DE STRATEGIE Social media zijn nog relatief nieuw. Wat zijn Stel ik ben een bedrijf of organisatie en ik volgens jou de belangrijkste ontwikkelingen wil social media gaan inzetten. Waar begin op het gebied van social media en waarom? ik, hoe begin ik? Hoe ziet een goede social Mobiele toepassingen breken echt door. Daar wordt nog media strategie eruit? veel te weinig op geanticipeerd. Dat geldt ook voor ‘het internet Ga vooral eerst op zoek naar succesvolle verhalen. Verdiep je van de dingen’ Binnen het grote aanbod van sociale netwerken in de literatuur (boeken als Wikinomics, the long tail, the wealth treed weer een versnippering op die ertoe leidt dat steeds meer of networks, the cluetrain manifesto, enz). Leg je oor te luisteren, mensen diverse netwerken gaan combineren. Aggregratie blijft onderzoek wat er gaande is op het web van nu. Stel iemand aan, een speerpunt. De behoefte aan betere en kortere informatie blijft of wijs iemand aan die veel weet van het sociale web. Zorg dat die toenemen. Inzetten op kwaliteit is daarom ook een must. Houd het persoon voldoende draagvlak en ondersteuning heeft. Leg niet te sober en overzichtelijk maar zorg wel voor constante en interes- veel vast in plannen: bouw veel vrijheid in. sante voeding. Houd de ontwikkelingen rondom online gaming en the metaverse in de gaten. Speel er zonodig op in. Het web wordt slimmer (‘web 3.0’), de cloud wordt alleen maar groter. De impact van real-time neemt toe. Zie de stroomversnelling van Twitter en de bovenmatige aandacht hiervoor van andere partijen.
 7. 7. 7 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews gratis pdf - inter interview edwin mijnsbergen, zeeuwse bibliotheek view Is social media een hype of blijvend en waarom? Blijvend. De vorm zal misschien veranderen, de platformen evolueren maar een weg terug is er niet. Wat is de toekomst van social media? Meer verbindingen, meer aggregatie, meer lifestreaming, meer convergentie, meer ‘ambient findability’.
 8. 8. 8 8 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews Handboek Communities De kracht van sociale netwerken gratis pdf - inter meer view Socialmediahub is de site bij het Handboek Communities — De kracht van sociale netwerken. Op de site wordt de complete verzameling aan interviews, links en aanvullende informatie voor dit boek gebundeld. Bezoek de site en laat dit boek geen eindpunt, maar een startpunt zijn. Voeg eigen ervaringen en voorbeelden toe! www.socialmediahub.nl koop het boek 19,95
 9. 9. 9 Handboek Communities De kracht van sociale netwerken pdf interviews gratis pdf - inter view Handboek Communities © 2009 A.W. Bruna Uitgevers B.V. © 2009 Erwin Blom PDF interviews, behorende bij Handboek Communities. Ontwerp: Marcel Kampman, kampman.nl ISBN: 978 90 229 5948 0 NUR: 801, Management algemeen Behoudens de in of krachtens de auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautoma- tiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16 h auteurswet 1912 dient men de daarvoor wettelijk verschul- digde vergoedingen te voldoen aan de stichting reprorecht (Postbus 3060, 2130 kB hoofddorp, www.reprorecht.nl). voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 auteurswet 1912) kan men zich wenden tot de stichting Pro (stichting Publicatie en reproductierechten organisatie, Postbus 3060, 2130 kB hoofddorp, www. cedar.nl/pro). ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan noch de redactie, noch de auteur, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen. in dit boek komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen zijn in de tekst niet voorzien van een handelsmerksymbool, omdat ze slechts fungeren als aanduiding van de besproken producten. hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbreuk te maken op de rechten van de handelsmerkhouder. Ga voor eventuele updates van dit boek naar www.awbruna.nl. Voor meer informatie over A.W. Bruna Uitgevers B.V. kijkt u ook op www.awbruna.nl. Blijft u graag op de hoogte van de nieuwste boeken van A.W. Bruna? Kijk dan op www.awbruna.nl/aanmelden en geef u op voor de digitale nieuwsbrief. Op deze manier krijgt u steeds als eerste alle informatie over nieuwe boeken en kunt u gebruikmaken van aantrekkelijke kortingen en andere lezersacties.

×