Successfully reported this slideshow.

Internetfilters in bibliotheken

660 views

Published on

Column ICT Bibliotheekblad Edwin Mijnsbergen
www.edwinmijnsbergen.nl

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Internetfilters in bibliotheken

  1. 1. ICTInternetfilters in bibliothekenLaat het toezicht in de bibliotheken doet bibliotheken tekort als ze dieop het bekijken van porno door vergelijkt met kroegbazen die wodka schenken aan 13-jarigen. Ze pikt erkinderen te wensen over? Zijn slechts een deel van het VOB-standpuntdaarom internetfilters gewenst? Of (2) uit. De VOB zegt ook:worden de verhalen overdreven? ‘Bibliotheken zetten veel middelen in om veilig internet in de bibliotheek te kunnen aanbieden. Filters, blacklists,In november 2009 ontspon zich op de whitelists, maar ook gedragscodes enwebsite Ouders Online een discussie over huisregels. Bij een aantal bibliothekenhet vermeende gebrekkige toezicht op is internet alleen met een toegangscodeklanten die porno kijken in de Bibliotheek te gebruiken. Hiermee is, weliswaarAmsterdam. Ik schreef toen onder meer: achteraf, correctie op het internet-‘Dat porno in de bibliotheek niet kan en gedrag mogelijk. Ook zijn er biblio-mag behoeft denk ik geen discussie. Dat theken die geen filters toepassen. Datopenbare biblioheken ook verantwoorde- betekent niet dat alles dan ook is toe-lijk zouden zijn voor het lees- en computer- gestaan in de bibliotheek. Ook sociaalgedrag van hun klanten vind ik een heel moet de bibliotheek een veilige plekander verhaal. Vaak krijgen computers en zijn. Huisregels en de naleving daarvanvideogames de schuld van veranderende worden door toezicht en sociale con-normen en waarden. Ten onrechte. Maar trole gereguleerd. Omdat pc’s in open-als je dan al vindt dat toezicht en beperkin- bare ruimte staan wordt dit bevorderd.gen noodzakelijk zijn: ligt die verantwoor- Helemaal te voorkomen is misbruik of de bibliotheken die ik ken, is dat ookdelijkheid dan bij de medewerkers, bij de sociaal onwenselijk gedrag natuurlijk niet. gebruikelijk. Maar we moeten niet over-informatiebemiddelaars? Gaan we ons dan Zelfs op pc’s met filters weet de slimme drijven. Zo slecht doen bibliotheken hetook bemoeien met al die aanstootgevende gebruiker mogelijkheden om ongewenste volgens mij niet.boeken die worden ingezien, soms hele sites te bezoeken. Maar uitgangspunt is Ik denk overigens dat de negatieve invloeddagen lang? Nee toch zeker?’ dat bibliotheken ongewenst pc-gebruik van games en seks wordt overschat. HetHet verhaal over porno in de Bibliotheek niet alleen willen voorkomen, maar ook zijn niet altijd de media, het is veel vakerAmsterdam kreeg onlangs een vervolg. gebruikers aanspreken op ongewenst de opvoeding. Wat je verbiedt, maak jeRegelrecht, een programma van de gedrag. Enige tijd geleden werd een interessant. Toen ik op de lagere schoolgrootste familie van Nederland, besteedde bibliotheek regelmatig bezocht door een zat, was er nog geen internet, maar dieaandacht aan het feit dat pornofilters in man met zweetvoeten die het klimaat in de plastic zak gevuld met dubieuze titels alsveel bibliotheken ontbreken. Natuurlijk bibliotheek ernstig schade deed door zijn Candy, Tuk en Rosie lag bij onze katholiekeverdient dit onderwerp aandacht, maar ik schoenen uit te doen. Uiteindelijk is hij lagere school ‘ook gewoon’ achter hetvond de toon van die uitzending nogal met een gerechtelijk verbod geweerd, fietsenhok. Daar was ik als 8-jarige noghijgerig. Alsof bibliotheken oorden zijn omdat hij zich niet wenste aan te passen. niet aan toe, maar het bezorgde me welwaar velen, vooral kinderen, zich onledig Maar zoals gezegd, 100% voorkomen van mijn eerste inzichten in het verkniptehouden met ranzige media. Iedereen die problemen is niet mogelijk.’ gedrag van sommige volwassenen. Waar ikde bibliotheekwereld een beetje kent, Dat er wel eens incidenten zijn, kan maar mee wil zeggen: kinderen gaan tochweet dat dit onzin is. Er zijn nauwelijks niemand ontkennen. Maar moet je dan, wel op zoek, als ze willen weten.bravere plekken te verzinnen dan biblio- zoals Pardoen deed, meteen naar detheken. Dat is precies een van de dingen ondertekening van artikel 240a verwijzen? Tekst: Edwin Mijnsbergenwaar we al jaren discussie over voeren. Die handtekening betekent echt niet dat Tekening: Eric Heuvel alle informatiebemiddelaars het er meeSelectief eens zijn, integendeel.Ik was eigenlijk niet van plan nog aandacht Notente besteden aan dit onderwerp, maar toen Overschatting 1. http://mijnkindonline.web-log.nl/ik op de website Mijn Kind Online de pos- Nu moeten we het ook niet al te dik aan- mijnkindonline/2010/04/ting ‘Bibliotheek denkt klaar te zijn met zetten, want er is altijd meer nuance dan bieb-zuidholland.htmléén keer zeggen: porno kijken mag niet’ (1) een blogpost doet vermoeden. Zie bijvoor- 2. www.debibliotheken.nllas, kon ik het niet laten. Ik waardeer de beeld het standpunt (3) van Pardoen op 3. www.netkwesties.nl/198/experts-initiatiefneemster van die website, Justine Netkwesties. Het is ook waar dat biblio- over-filtering-niet-doen.htmPardoen, om haar goede werk, maar ze theken best iets beter op mogen letten. In28 Bibliotheekblad 12 2010

×