Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Brancheformule Bibliotheken

1,551 views

Published on

Brancheformule Bibliotheken

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Brancheformule Bibliotheken

 1. 1. Namens wie • Joep van Dijk, directeur bibliotheek Breda • Fred Geelen, directeur bibliotheek en communicatie SCHUNCK, Heerlen • Tineke van Ham, voorzitter Directeuren Overleg Bibliotheken Overijssel • Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur DOK Delft • Rob Pronk, directeur Biblionet Groningen • Lotte Sluyser, directeur bibliotheek Haarlem en omstreken • Hans van Soelen, directeur bibliotheek Utrecht • Thijs Torreman, directeur bibliotheek Eindhoven • Erna Winters, directeur bibliotheek Kennemerwaard
 2. 2. Citaten uit onze Agenda voor de Toekomst • Naast marketingactiviteiten die specifiek zijn toegesneden op de gekozen thema’s, is promotie van de bibliotheek als ‘sterk merk’ ook dringend noodzakelijk. en daarvoor: • De bibliotheken gaan opereren als een landelijke organisatie met lokale ‘culturele’ ondernemers. • Het merk bibliotheek wordt door middel van een heldere en eenduidige landelijke campagne uitgedragen en gepromoot. • Bibliotheken maken in al hun uitingen gebruik van een landelijke huisstijl (drukwerk, gebouwen,websites, bedrijfskleding).
 3. 3. Citaten uit onze Agenda voor de Toekomst vervolg • Onderzocht wordt of de bibliotheekbranche zich kan ontwikkelen tot franchiseorganisatie, waarbinnen landelijke klant- en winkelformules ontwikkeld worden Met als resultaat • In combinatie met de kwalitatief hoogstaande diensten die ontwikkeld worden, zal deze strategie leiden tot een aanmerkelijke positieverbetering van de bibliotheken.
 4. 4. Ervaringen roadshows Merkbeeld 4 bijeenkomsten in afgelopen 2 weken • Veel belangstelling (>200 man) • Grote waardering – voor ontwikkeling, samenwerking, nieuw perspectief – voor kwaliteit – voor economische voordelen • Veel bibliotheken overwegen volledige overstap op merk in 2010 of 2011 • Grote belangstelling voor gemeenschappelijke inrichtingsconcepten 15 oktober 2009 Beeld > Koptekst en voettekst... 12
 5. 5. Ons verhaal
 6. 6. Van succes naar achteruitgang • Bibliotheken zijn in de loop der jaren erg succesvol geweest en hebben een belangrijk deel van de samenleving als lid of gebruiker. • Maar door de groei van de welvaart en de grote concurrentie op het gebied van ontwikkeling en vermaak is de bibliotheek als adres minder vanzelfsprekend geworden. • Dit gegeven is zichtbaar door teruglopende ledenaantallen en uitleningen.
 7. 7. Succes door bundeling van initiatieven • Onze verschillende organisaties zijn erg autonoom en zelfstandig. Daardoor ontbreken daadkrachtige centrale marktinitiatieven. • Wij willen nu komen tot meer centrale gestandaardiseerde succesvolle samenwerking. • We zijn in de beeldvorming voor de klanten onderdeel van één keten, van één concept. We hebben deels gemeenschappelijke leveranciers, programma’s en ondersteuning.
 8. 8. Drie (3) belangrijke resultaten 1. Een betere formule – een betere kwalitatieve samenstelling door specialistische kennis die lokale organisaties zich niet kunnen permitteren – een hogere efficiency door een uitgekiendere samenstelling op de lokale situatie. Dit betekent dat er op centraal niveau verschillende modulen voor hetzelfde genre moeten worden onderhouden. – een betere geografische spreiding door normering omtrent dichtheid van vestigingen en collecties, fysieke en digitale beschikbaarheid.
 9. 9. Drie (3) belangrijke resultaten 1. Een betere formule 2. Een hogere verkoopkracht – door een sterkere collectie, die beter aansluit bij de wensen en verlangens van gebruikers – door een betere presentatie 3. Efficiency verbeteringen gekoppeld aan de collectie – door werkmethoden beter te definiëren en normeren
 10. 10. Beoogd eindresultaat • Het beoogde eindresultaat is het ombuigen van de neerwaartse tendensen in ledenaantallen, uitleningen. • Gestreefd wordt in de komende drie jaar naar een groei van: – Het aantal uitleningen met 20% – Het aantal leden met 10%
 11. 11. Model Inkoop- Franchise Franchise Ketenbedrijf organisatie ‘zacht’ ‘hard’ Inkoopvoordelen Snelle Supply Chain Huidige winkelformule Uitwisselen kennis en ‘best practices’ Financiering Lokaal ondernemerschap en marktkennis Lokaal autonoom; Autonomie (lokale concepten & besluitvorming) Volledig deel back office Operationeel Geen gezamenlijk Effect van de samenwerking Gebaseerd op schema Rabobank 2007 Hoog Gemiddeld Laag
 12. 12. Keuze voor ‘soft’ franchise • In een ‘soft’ franchise sluiten lokale bibliotheken zich bij de formule aan, maar blijven eigen baas. • Ze hebben meer (of minder) keuze uit kant & klare pakketten. Bij aansluiting zijn enkele onderdelen verplichtend, en andere onderdelen facultatief. • Het bestuur is in handen van een gezamenlijke afvaardiging. Besluiten worden gezamenlijk genomen. Maar vooral ook samen gedeeld. • Het is eigenlijk vrijheid in gebondenheid. Deelnemers weten dat het gezamenlijke voordeel groter is dan de optelsom van de individuen.
 13. 13. Formulemanagement Denken in ‘koffertjes’ Collectie- Klant- profielen HRM informatie Dienst- Dashboard verlenings- concept
 14. 14. Samenhang van de initiatieven … … Collectie Strategisch ….. concepten thema … … Digitale … bibliotheek Dienst- Inrichtings- … verlenings- … concepten concept … … … … Activiteiten ondersteunen de strategische thema’s en 1.zijn consistent 2.versterken elkaar 3.of zelfs: optimaliseren andere activiteiten 14
 15. 15. Samen ontwikkelen in werkgroepen Aansluiten = meedoen & implementeren werkgroep werkgroep
 16. 16. Samen met 3 partijen • Een VOB die als franchisegever verantwoordelijk is voor het merk en vanuit deze verantwoordelijkheid een set van bibliotheek formules ontwikkelt, introduceert en onderhoudt. Deze formules zijn gevormd rondom collecties • Een groep van PSO’s die gespecialiseerd zijn in de markt voor bibliotheken. • Een groep van bibliotheekorganisaties die acteren als franchisenemers. – Zij zijn lid van de VOB, verenigen zich in een franchiseraad, maken actief gebruik van de landelijke collecties en bijbehorende formule en zijn lokaal verantwoordelijk voor de vertaalslag van deze landelijke concepten naar hun lokale bibliotheek vestigingen.
 17. 17. Samen met de nieuwe VOB werkgroep VOB werkgroep
 18. 18. of vanuit de nieuwe VOB werkgroep VOB werkgroep
 19. 19. Uit onze aanvraag programma’s
 20. 20. Programma’s uit aanvraag (1) • Spreiding van vestigingen Wat is de meest optimale manier om onze collecties en bibliotheek voorzieningen geografisch in te richten. • Formule ontwikkeling Het is van essentieel belang dat de nieuwe organisatie beschikt over goed beschreven en goed gedocumenteerde inrichting- en formuleconcepten. Er zijn al een aantal eerste formuleconcepten beschikbaar, zoals de dorpsformule en grote-stadsconcepten als nieuwe regionale multidisciplinaire cultuurcentra. Daarom lijkt het kopen van de bestaande formuleconcepten een goede en meest geaccepteerde situatie. Vervolgens moeten de concepten verder doorontwikkeld worden tot een beperkte set van gestandaardiseerde formules die elke bibliotheek kan gebruiken.
 21. 21. Programma’s uit aanvraag (2) • Speciale formules – Mediawijsheid – Laaggeletterdheid – Jeugd & Jongeren • Normeringen Door fundamenteel en toegepast onderzoek naar organisatie vormen, werkmethoden, investeringen, etc . …. een belangrijke adviesfunctie inrichten op het gebied van productiviteit, werkmethoden, openingstijden en andere bedrijfskundige aspecten • Inkoop Mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Assortimentsprofielen. Automatiseren van de inkoopfunctie. Inkoop andere materialen. • Toekomstvisie Centrale strategie voor de bibliotheek van de toekomst (2015). Lange termijn ontwikkelingen (scope 2030), scenarioplanning, internationale trends en vernieuwingen
 22. 22. Voorstel
 23. 23. We leggen voor… • We moeten heel veel doen. Innovatie dreigt hand in hand te gaan met bezuinigingen. Dat kunnen we alleen aanpakken door slim (samen) te werken • Soft franchise geeft hiervoor de meeste aanknopingspunten. – ruimte voor lokaal ondernemerschap – delen van succesvolle formule-onderdelen (“koffertjes”) – back-office en innovatie centraal geregeld
 24. 24. We leggen voor… • In deze ALV van 15 oktober a.s. stellen we voor dat de nieuwe VOB, de nieuwe brancheorganisatie, de regie neemt in het ontwikkelen en bewaken van gemeenschappelijke formules, met hun verschillende componenten. • De nieuwe VOB dient met ons, voor ons en door ons een programma te starten met als doel dat er één organisatie ontstaat, de Bibliotheek Nederland. • Alle bibliotheken zijn vrij om aan te sluiten bij de oprichting, mits zij voldoen aan de voorwaarden aan de samenwerking.
 25. 25. Wat we vragen • Deelname. • Maar meedoen is niet vrijblijvend. – We gaan verder, zeker als er genoeg bibliotheken mee gaan doen. – Dat kan niet kosteloos. Wij denken aan een bijdrage in geld en een bijdrage in tijd. Die bijdrage is natuurlijk ook afhankelijk is van wie er allemaal meedoen. Bij voldoende deelname kan dit onderdeel worden van de NVOB, en hopelijk krijgen we geld van PB Bibliotheek innovatie. Maar er zal ook een bijdrage nodig zijn vanuit de bibliotheken.
 26. 26. Hoe nu verder? 1. Nu discussie en aansluiting bij initiatief. 2. Daarna verder om initiatief hetzij aan te haken bij NVOB, hetzij stichting oprichten In december 3. En hoe dan ook oprichtingsvergadering om organisatie en actieplan te bespreken met iedereen die zich wil aansluiten.

×