Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ang Komunikasyon
at Antas Nito
KAHULUGAN
- simbolikong gawi ng dalawa o
higit pang bilang ng partisipant
(Burgeon et. al)
- Isang prosesong dinamiko, tul...
KAHULUGAN
- Proseso ng pagpapadala at
pagtanggap ng mensahe sa
pamamagitan ng simbolikong
cues na maaaring berbal o di
ber...
Layunin ng Tao
sa Pakikipagkomunikasyon
1. Makapagbigay ng mga kaalaman
2. Mapagtibay ang mga umiiral na
saloobin/gawi.
3....
Nagsasalita NakikinigMensahe
1. Modelo ni Aristotle
Modelo ng Komunikasyon
2. Modelo ni Berlo
Pinagmu-
mulan ng
Mensahe
Tagatang-
gap ng
Mensahe
Mensahe
Daluyan
o Tsanel
3. Modelo ni Schramm
Mensahe Destinasyon
Pinang-
galingan
4. Modelo ni Shannon at Weaver
Pinanggalingan Tagahatid
Senyas o
Kodigo
Tagatanggap ng
pahatidDestinasyon
Antas ng komunikasyon
(Ruesch at Bateson)
1. Intrapersonal - tumutukoy sa
komunikasyong pansarili
2. Interpersonal - komun...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ang komunikasyon at Antas Nito

4,785 views

Published on

SHS_Filipino 11

Published in: Education
  • Be the first to comment

Ang komunikasyon at Antas Nito

  1. 1. Ang Komunikasyon at Antas Nito
  2. 2. KAHULUGAN - simbolikong gawi ng dalawa o higit pang bilang ng partisipant (Burgeon et. al) - Isang prosesong dinamiko, tuloy- tuloy at nagbabago (Dance - akto ng nagpapahayag ng ideya sa pamamagitan nga pasalita o pasulat na paraan (Webster)
  3. 3. KAHULUGAN - Proseso ng pagpapadala at pagtanggap ng mensahe sa pamamagitan ng simbolikong cues na maaaring berbal o di berbal (Bernales et. al) - pagpapalitang-usap para kapwa makinabang ng kaalaman ang isa’t isa nang di nagkakalamangan (Arrogante)
  4. 4. Layunin ng Tao sa Pakikipagkomunikasyon 1. Makapagbigay ng mga kaalaman 2. Mapagtibay ang mga umiiral na saloobin/gawi. 3. Magbigay halaga sa mga isyung nararapat talakayin at siyasatin. 4. Mabawasan ang mga pag-aalinlangan. 5. Maiangkop at maihambing ang sariling ideya at saloobin sa ideya at saloobin naman ng ibang tao. 6. Makipagkaibigan at makipagkapwa- tao.
  5. 5. Nagsasalita NakikinigMensahe 1. Modelo ni Aristotle Modelo ng Komunikasyon
  6. 6. 2. Modelo ni Berlo Pinagmu- mulan ng Mensahe Tagatang- gap ng Mensahe Mensahe Daluyan o Tsanel
  7. 7. 3. Modelo ni Schramm Mensahe Destinasyon Pinang- galingan
  8. 8. 4. Modelo ni Shannon at Weaver Pinanggalingan Tagahatid Senyas o Kodigo Tagatanggap ng pahatidDestinasyon
  9. 9. Antas ng komunikasyon (Ruesch at Bateson) 1. Intrapersonal - tumutukoy sa komunikasyong pansarili 2. Interpersonal - komunikasyong nagaganap sa dalawa o higit pang bilang ng tao 3. Pampubliko - komunikasyon sa pagitan ng isang tao at malaking grupo ng tao 4. Cross-cultural – komunikasyong ipinakikilala ang isang bansa sa iba pang bansa sa pamamagitan ng pagtatanghal 5. Pang-midya - pinagmumulan ng mensaheng ginagamitan ng midya

×