Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

120,040 views

Published on

Nota Kemahiran Hidup Tingkatan 1 Pilihan Pertanian

Published in: Business, Technology
 • Dating for everyone is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • SALAM, SAYA SEZALI BOLEH SHARE NOTA KHB INI...
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • mohon share ya, tq
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • mohon share..trm kasih
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

KHB TING 1 - Bab 9 Perniagaan Dan Keusahawanan

 1. 1. BAB 9 PERNIAGAAN DAN KEUSAHAWANAN
 2. 2. Pengenalan Kepada Perniagaan <ul><li>Definisi KEPERLUAN & KEHENDAK </li></ul><ul><li>KEPERLUAN </li></ul><ul><ul><li>Sesuatu yang diperlukan untuk terus hidup. </li></ul></ul><ul><ul><li>Keperluan Asas </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Makanan, Pakaian dan Tempat Tinggal </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Keperluan Lain-Lain </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wang, Pendidikan, Perhubungan Pengangkutan, Perubatan, Bekalan Air Dan Elektrik. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>KEHENDAK </li></ul></ul><ul><ul><li>Sesuatu yang diperlukan untuk mencapai kepuasan hidup. </li></ul></ul>
 3. 3. Perbandingan Keperluan Asas dan Kehendak <ul><li>KEPERLUAN ASAS </li></ul><ul><li>Amat penting untuk hidup </li></ul><ul><li>Terhad dan sama bagi semua orang </li></ul><ul><li>Tiada keperluan manusia tidak boleh hidup </li></ul><ul><li>KEHENDAK </li></ul><ul><li>Untuk kepuasan dan keselesaan </li></ul><ul><li>Tidak terhad dan sukar dipenuhi semua </li></ul><ul><li>Boleh terus hidup walaupun kehendak tidak diperolehi </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Definisi PERNIAGAAN </li></ul><ul><li>Perniagaan adalah semua KEGIATAN melibatkan urusan JUAL dan BELI </li></ul><ul><li>BARANG-BARANG atau PERKHIDMATAN </li></ul>
 5. 5. PERNIAGAAN JUAL BELI BARANG-BARANG PERKHIDMATAN
 6. 6. Kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan negara <ul><li>Memenuhi keperluan dan kehendak manusia </li></ul><ul><li>Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat </li></ul><ul><li>Menyediakan peluang pekerjaan </li></ul><ul><li>Mengeratkan hubungan antarabangsa </li></ul>
 7. 7. Sistem Perniagaan Dahulu Dan Sekarang <ul><li>SISTEM BARTER </li></ul><ul><ul><li>Perniagaan yang menukarkan barang dengan barang lain untuk penuhi keperluan </li></ul></ul><ul><ul><li>Masalah: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kemahuan tidak serentak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sukar tentukan nilai pertukaran </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembahagian unit kecil sukar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Barang tidak tahan lama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Barang bersiz besar sukar dibawa </li></ul></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>SISTEM WANG </li></ul><ul><ul><li>Penggunaan wang sebagai perantara untuk menukar barang. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kelebihan : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Diterima umum </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tahan lama </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nilai yang tetap </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mudah dibawa, disimpan, dikenali </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mempunyai bentuk piawai </li></ul></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>SISTEM PERDAGANGAN </li></ul><ul><ul><li>Pelbagai jenis alat pembayaran masa kini : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wang tunai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kad kredit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Cek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kad prabayar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kad pintar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pembayaran elektronik (e-Pay) </li></ul></ul></ul>
 10. 10. <ul><li>JUALAN MASA KINI </li></ul><ul><ul><li>Pelbagai kaedah jualan masa kini : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jualan tunai </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Barter berasaskan wang </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Jualan kredit </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sewa beli </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Juaan prabayar </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Pesanan mel </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mesin runcit automatik </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Internet (e-Dagang) </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Bentuk Dan Jenis Perniagaan PERNIAGAAN BARANG PERNIAGAAN PERKHIDMATAN <ul><li>Aktiviti jual beli melibatkan barang-barang </li></ul><ul><li>Pakaian </li></ul><ul><li>Makanan </li></ul><ul><li>Kenderaan </li></ul><ul><li>Tempat Kediaman </li></ul><ul><li>Aktiviti jual beli melibatkan perkhidmatan </li></ul><ul><li>Khidmat nasihat : Peguam, Doktor </li></ul><ul><li>Perlindungan : Insurans </li></ul><ul><li>Kewangan : Bank, Sykt. Kewangan </li></ul><ul><li>Am : Klinik, Dobi, Pusat Tuisyen </li></ul>
 12. 12. JENIS PERNIAGAAN PERNIAGAAN Perniagaan Dalam Negeri Perniagaan Luar Negeri Perniagaan Runcit Perniagaan Borong Import Eksport Entrepot
 13. 13. <ul><li>Aktiviti jual beli yang berlaku di dalam negara kita </li></ul><ul><li>Perniagaan Runcit </li></ul><ul><ul><li>Membeli barangan dalam kuantiti kecil dari pemborong untuk dijual kepada pengguna </li></ul></ul><ul><li>Perniagaan Borong </li></ul><ul><ul><li>Membeli barangan secara pukal dari pengeluar kemuadia memecah pukal dan menjual kepada perniagaan runcit </li></ul></ul>Perniagaan Dalam Negeri
 14. 14. <ul><li>Aktiviti jual beli yang berlaku di peringkat antarabangsa / luar negara </li></ul><ul><li>Import </li></ul><ul><ul><li>Negara kita membeli barang atau perkhidmatan dari negara luar </li></ul></ul><ul><li>Eksport </li></ul><ul><ul><li>Menjual barang tempatan ke negara luar </li></ul></ul><ul><li>Entrepot </li></ul><ul><ul><li>Membeli barang dari negara lain kemudian mengeksport semula </li></ul></ul>Perniagaan Luar Negeri
 15. 15. MILIKAN PERNIAGAAN Dikecuali Atas Untung Atas Untung Cukai Terhad Tidak Terhad Tidak Terhad Liabiliti Lantikan Salah seorang Sendiri Pengurusan Saham Berkongsi Sendiri Modal Ahli 2 – 20 orang 1 orang Hak Milik Dividen Ikut Syarat Sendiri Agihan Untung Koperasi Perkongsian Milikan Tunggal Ciri-Ciri
 16. 16. Refleksi <ul><li>Nyatakan maksud Perniagaan? </li></ul><ul><li>Nyatakan 4 kepentingan perniagaan? </li></ul><ul><li>Apakah bentuk perniagaan Sistem Barter? </li></ul><ul><li>Nyatakan 3 jenis perniagaan luar negeri? </li></ul><ul><li>Apakah peranan pemborong dalam perniagaan dalam negeri? </li></ul><ul><li>Apakah kelebihan milikan perniagan Koperasi berbanding Milikan Tunggal? </li></ul>
 17. 17. Sekian Selamat Mengulangkaji

×