Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

мк оош7 старша сокр.

2,194 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

мк оош7 старша сокр.

 1. 1. Загальноосвітня школа з профільним навчанням І-ІІІ ступенів №7
 2. 2. Завдання діяльності методичного кабінетуЗабезпечення інформаційної підтримкидіяльності структурних підрозділівметодичної служби школи.Створення банку даних програмно-методичної, нормативно-правової, науково-технічної інформації.Надання навчально-методичнихконсультацій педагогічним працівникам.Координація колективних форм і методівроботи та самоосвіти, спрямованих напідвищення педагогічної майстерності йвдосконалення фахової підготовкивчителів.Задоволення запитів, потреб учителів вінформації професійно-особистісноїорієнтації.Організація системи заходів, спрямованихна розвиток творчого потенціалу педагогів,упровадження досягнень кращогопедагогічного досвіду та інноваційнихтехнологій.
 3. 3. Основні напрями роботи методичного кабінетуСтворення умов для індивідуальної роботи педагогічних працівниківшляхом постійного забезпечення їх науково-методичною літературою.Здійснення організаційно-методичної допомоги педагогам у науковійорганізації праці та розвитку педагогічної творчості.Організація консультацій з питань психології, педагогіки, фаховоїпідготовки, методики викладання предметів.Організація та періодичне проведення виставок навчальної літератури,забезпечення педагогічних працівників необхідною інформацією.Участь в організації та проведенні представницьких педагогічних заходів:Науково-практичних конференцій, семінарів, педагогічних читань,творчих звітів, виставок тощо;презентація кращого досвіду роботи вчителів школи;здійснення наставництва, стажування молодих учителів;сприяння участі педагогічних працівників у науково-методичній таекспериментальній роботі.Впровадження в практику роботи кращого педагогічного досвіду,досягнень сучасної науки та освітніх технологій.
 4. 4. Оснащення методичного кабінету3 компютери1 ноутбук1 проектор1 екран переносний1 ксерокс1 сканер1 факс
 5. 5. Програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесуНавчальні державні та авторські програми навчальнихдисциплін, спецкурсів, факультативів, гуртківдокументація методичної ради школи (план, протоколи,рішення методичної ради);документація методичних кафедр (окрема папка на кожнуметодичну кафедру): план роботи, протоколи засідань,методичні розробки;матеріали діяльності інших методичних підструктур(творчих груп, семінарів-практикумів, проблемнихсемінарів), творчих звітів учителів тощо;документація школи молодого вчителя;матеріали вивчення, узагальнення та поширення кращогопедагогічного досвіду;тематичні папки («Профільне навчання», «Інноваційніпедагогічні технології», «Технології проектноїдіяльності», з організації виховної роботи, загальноїметодики викладання, зразки оформлення шкільноїдокументації, матеріали міського методич­ного кабінету,рекомендації обласного інституту вдосконаленнявчителів);робота допрофільних та профільних класів (положенняпро профільні класи, заяви батьків, накази про відкриттякласів, списки учнів, моніторинги навчальних досягненьучнів тощо);банк даних (картотека) педагогічних знахідок, досвіду,освітніх технологій.
 6. 6. Плани та програми Навчальні державні та авторські програми навчальних дисциплін, спецкурсів, факу льтативів, гуртків
 7. 7. Методична рададокументаціяметодичної радишколи (план,протоколи,рішенняметодичної ради)
 8. 8. Методичні кафедридокументаціяметодичних кафедр(окрема папка накожну методичнукафедру): планроботи, протоколизасідань, методичнірозробки
 9. 9. Колективні та групові форми роботиматеріали діяльностіметодичнихпідструктур (творчихгруп, семінарів-практикумів,проблемнихсемінарів), творчихзвітів учителів тощо
 10. 10. Школа молодого вчителядокументація школимолодого вчителя;
 11. 11. Підвищення педагогічної майстерності література Науково-методична Індивідуальні форми методичної роботи 1.СамоосвітаЕлектронні носії (відеотека)
 12. 12. Участь в фахових конкурсахМатеріали учасниківфахових конкурсів(“Учитель року”,“Класний керівникроку”та інші)
 13. 13. … до самореалізації учня та підготовки його до життя в сучасних умовах
 14. 14. Профільне навчанняНормативно-правові документиПоложення про порядокорганізації профільногонавчання в ЗОШ №7Концепція профільногонавчання в ЗОШ №7Положення про класи зпоглибленим вивченнямокремих предметівМоніторинг навчальнихдосягнень учнів профільнихкласівТворчі роботи вчителів і учнівпрофільних і допрофільнихкласів
 15. 15. Робота з обдарованими дітьмиНТУ “Ерудит”ОлімпіадиМАНКонкурси
 16. 16. Консультативно-методична робота з учнямиПідготовка до ЗНОПроведення ДПА
 17. 17. Аналітична роботаАнкетування вчителів 50 40 31 41293838 34344142 30 22Анкетування учнів 20 10 0МоніторингрезультативностінавчанняМоніторинг якостівикладання предметів
 18. 18. Кількість призових місць в міських предметних олімпіадах45 41 41 4240 38 3835 34 34 3130 2925 22201510 50 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
 19. 19. Кількість призерів обласних олімпіад 1010 99 887 66 55432 10 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011
 20. 20. Педагогічні кадри У школі склався стабільний педагогічний колектив, в якому нині працює 96 вчителів. З них:- 45 вчителів вищої категорії;- 24 вчителя – методиста;- 8 старших вчителів;- 1 Заслужений вчитель України- 17 нагороджено значком “Відмінник освіти”.
 21. 21. Узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду вчителівПортфоліо вчителівНауково-методичнінаробки вчителівМатеріали вчителівшколи, надрукованів фахових виданнях

×