Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Zarren aleta gaddi

4,123 views

Published on

Ang Panahon ng Pagsibol ng Kamalayan. Transisyon mula sa Karimlan ng Gitnang Panahon patungong Modernong Panahon...

Published in: Education, Technology
 • Be the first to like this

Zarren aleta gaddi

 1. 2. May isang panahon sa Europa na bumago sa takbo ng pamumuhay ng mga Europeo, habang sila ay papalapit patungo sa modernong panahon. Ang panahong tinutukoy rito ay ang panahong nagbigay-buhay muli sa mga kulturang nauna nang ipinamana ng mga Griyego at Romano. Hindi inakala ng mga tao na magdudulot ng matinding pagbabago ang panahong ito sa kanilang mga sarili, lipunan at pang-unawa.
 2. 3. Hindi nila alam na maaari palang pag-samahin ang Kulturang Griyego at Romano at mula rito makabuo ng mga imortal na obra maestra na hanggang ngayon pinupuri pa rin ng mundo. Ang pagsasama ng mga elemento ng sining mula sa mga Griyego at Romano ay mas lilikha ng mga makatotohang mga likhang sining na siyang pag-mumulan ng inspirasyong buhaying muli at mas linangin pa ang kulturang ito.
 3. 7. HOMER – MANUNULAT NG ILIAD AT ODDYSEY
 4. 8. VIRGIL – MANUNULAT NG AENEID
 5. 15. Renaissance
 6. 16. Mr. Zarren Aleta Gaddi BSE-Social Studies
 7. 17. <ul><li>Literal itong nangangahulugan bilang ‘Rebirth’ o muling pagsilang. </li></ul><ul><li>Isang panahon sa ating kasaysayan na naghudyat ng pasimula ng modernojng panahon, matapos ang maningning na panahon ng ‘Medias Res’ o Middle Ages. </li></ul><ul><li>Panahon na kung saan nilinang nang husto ang kulturang Greko-Romano. </li></ul>
 8. 18. Dahil ito sa mga mahahalagang salik.
 9. 22. <ul><li>Pilosopiyang umangat noong panahon ng Renaissance nagbibigay pugay sa mga tagumpay ng bawat tao sa ibat ibang larangan. </li></ul>
 10. 23. <ul><li>Francesco Petrarch- Ama ng Humanismo </li></ul><ul><li>Kinilala siya dahil sa mga sonata at tulang kanyang inialay para sa kanyang minamahal na si Laura. </li></ul><ul><li>Ang kanyang mga likha ay kinakitaan ng pagiging “REALISTIC” </li></ul>
 11. 24. Nicollo Machiavelli Kinilala dahil sa kanyang aklat na The Prince.
 12. 26. Desiderius Erasmus – Prinsipe ng mga Humanista. Ang kanyang libro na The Praise of Folly ang humawi ng daan para sa isang Repormasyon.
 13. 27. <ul><li>Leonardo Da Vinci – </li></ul><ul><li>Bukod sa isang pintor, isa rin syang syentipiko. Ibinigay nya sa mundo ang mga likhang sining na: </li></ul><ul><li>Mona Lisa </li></ul><ul><li>The Last Supper </li></ul><ul><li>Virgin of the Rocks </li></ul><ul><li>At marami pang iba. </li></ul><ul><li>May mga nauna rin syang sketches ng isang makinang nakakalipad. </li></ul><ul><li>Sumusulat sya ng libro na kung saan pabaligtad ang sulat. </li></ul>
 14. 30. Virgin of the Rocks
 15. 31. <ul><li>Michelangelo di Ludovico Buonarotti Simoni </li></ul><ul><li>Kinilala dahil sa obra na: </li></ul><ul><li>La Pieta </li></ul><ul><li>Statue of David </li></ul><ul><li>Mga Pinta sa Kisame ng Sistine Chapel </li></ul><ul><li>Siya rin ang nagdisenyo ng simboryo o dome ng St. Peters Basilica </li></ul>
 16. 36. <ul><li>Raphael Sanzio da Urbino </li></ul><ul><li>Pinakabatang alagad ng sining noong panahon ng Renaissance. Kinilala sya sa mga sumusunod na likha: </li></ul><ul><li>Sistine Madonna </li></ul><ul><li>The Transfiguration </li></ul><ul><li>School at Athens </li></ul>
 17. 40. Don Miguel de Cervantes Saavedra- (Spain) Kinilala dahil sa kanyang Don Quixote dela Mancha.
 18. 42. Dante Alighieri Ama ng Panitikang Italyano Kinilala dahil sa kanyang libro : The Divine Comedy
 19. 43. <ul><li>William Shakespeare- </li></ul><ul><li>Ama ng Panitikang Ingles </li></ul><ul><li>Makata ng mga Makata </li></ul><ul><li>Kinilala dahil sa mga Sonatang kanyang isinulat, mga nobelang kinakitaan ng kasiyahan at trahedya. </li></ul><ul><li>Romeo and Juliet </li></ul><ul><li>Julius Caesar </li></ul><ul><li>Macbeth </li></ul>
 20. 44. Copernicus Heliocentric Theory
 21. 45. Galileo Galilei Nakaimbento ng Teleskopyo. Sinuportahan si Copernicus sa kanyang heliocentric theory.
 22. 46. Isaac Newton Kinilala bilang Ama ng Modernong Pisika. Kinilala dahil sa kanyang pagtataguyod sa batas ng Gravity.
 23. 47. Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg Pinakilala niya ang proseso ng paglilimbag sa tulong ng kanyang movable printing press.
 24. 49. Sagutin ang mga sumusunod na katanungan.
 25. 50. 1. Sino ang gumuhit ng Mona Lisa?
 26. 51. 2. Siya ang Ama ng Humanismo.
 27. 52. 3. Anong panahon ang muling nagbigay buhay sa kulturang Greko-Romano?
 28. 53. 4. Anong pilosopiya ang umaangat noong ika-14 na siglo na kung saan binigyang halaga nito ang mga tagumpay ng bawat tao?
 29. 54. 5. Siya ang Ama ng Modernong Pisika?

×