Teaching Strategies World history

2,918 views

Published on

I hope this can help you in the teaching of world history

comment please so i can improve this

Published in: Sports, Technology
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
2,918
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
176
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teaching Strategies World history

 1. 1. Backward Design Template – page 3Stage 3: Learning ActivitiesStage 1 AlignmentTo help learners achieve …Summary of Key Learning Events and InstructionThe teaching and learning will involve …Unang ArawAng pag-aaral ng kasaysayan1. Paglalahad ng Nilalaman ng Yunit• Pre – AssessmentGamit ang isang Modified Anticipation Guide, susubukin ng guro ang natatagong kaalaman ng mga mag – aaralhinggil sa yunit na tatalakayin.Pangalan: ________________________________Panuto: Ito ay hindi isang pag – susulit. Susubukin ng gawaing ito ang inyong mga nalalaman hinggil saunang yunit.Gumuhit ng isang masayang mukha kung ang pangungusap ay tama; malungkot  kung mali.Sagot Pahayag Reaksyon1. Ang Asya ang may pinakamalaking populasyon sa kontinente.2. Mas malaki ang Africa kumpara sa Europa.3. Ang daigdig ay nabubuhay ssa pagkakanya – kanya.4. Ang heograpiya ay maaaring maging biyaya o sumpa sa isangbansa.5. Ang kapangyarihan ng isang bansa ay nasusukat sa lakas nito atsa kakayahang manakop.6. Ang daigdig ay nilikha ng Diyos upang maging isa at magtulungan ang bawat isa tungo sa pag – unlad.7. Ang isang bansa ay mayroong kakayahang mabuhay mag – isadahil nasa kanya lahat ng kinakailangang likas na yaman.8. Ang kasaysayan ay purong pag – aaral ng nakalipas upangmalaman ang mga pagkakamali ng mga taong gumanap sa atingkasaysayan.9. Ang klima ay isa sa mga salik na humuhubog sa pamumuhay ngmga tao.10. Ang daigdig ay punung – puno ng pagbabago.T U Q G K S
 2. 2. 2. Pagbibigay linaw gamit ang EQ ng Yunit.• Muling balikan ang assessment paper, ito ay iwawasto. Kukunin ng guro ang iskor ng mga mag – aaral.• Susuriin ng mga mag – aaral ang nilalaman ng assessment paper,• Gabay na tanong: Tungkol saan ang mga pahayag na ito? Suriin ang bilang 4 at 7, ano ang kaugnayan nito sa yunit na aaralin? Ano ang iyong posisyon sa mga pahayag na ito? Makatotohanan ba ang mga ideyang ito?3. Pagbibigay linaw sa Transfer (21stCentury Literacy Skills: Social awareness; Graduate Attributes: Critical and CreativeThinking)Clock Buddy:Gamit ang clock buddy, ang mga mag – aaral ay pupunan ang mga patlang sa kanyang clock sheet at siyaay hahanap ng kanyang magiging kapareha.Matapos mahanap ang kanyang kapareha, sasagutan ng mga mag-aaral ang fact pyramid na ipagagawa ngguro.4. Globalisasyon: Ano ka nga ba?• Marketing Buddies. (Subject Integration: Economics – Production and Consumption) Tutungo ang mga mag – aaralsa kani – kaniyang mga kapareha. Kukuha ng limang pirasong ikaapat na bahagi ng papel at sila’y guguhit nglimang kagamitan sa kanilang bahay na pinakanais nila. Maaaring ito ay teknikal na bagay o pangkusina at iba pa.• Variation ng Gawain mula sa itaas (kung ito ay hindi aabot para sa ikaunang araw, maaaring magpadala ang guroIsang salitang humubog at sumubok sa katatagan ng panahon.Dalawang bagay na mahalaga sa pagkatuto ng kasaysayan.Apat na panahong humahati sa kasaysayan ng daigdigTatlong panahon na bumubuo sa kasaysayan.Limang kahalagahan ng kasaysayan
 3. 3. ng isang kartolina sa bawat pares at gawin ang pag – guhit kinabukasan) Matapos ang paggagawa nito, ipapakilala ng bawat pares ang kanilang mga iginuhit na larawan. Makikinigang mga mag – aaral sa bawat gamit na ipapakilala. Gabay na tanong mula sa guro: Matapos mapakinggan ang mga kagamitang dala – dala ng inoyng mga mag– aaral, kuntento na ba kayo sa mga bagay na mayroon kayo? Sino sa inyo ang mga nagsasabing kuntentona sila? Sino naman ang nagsasabing kailangan pa nila ng iba. Paghahayag ng susunod na Gawain. Ang Palengke, bibigyan ang mga mag – aara na maglibot sa klase atmagkaroon ng mga pagpapalitan ng kagamitan. Pamprosesong katanungan:• Ano ang wala ka na meron sa mga kaklase mo? Bakit iyan ang ninais mong gamit na mapasa – inyo?• Ano meron ang gamit na iyan na wala naman sa gamit na iginuhit mo?• Anong Gawain ang inyong naisagawa?• Nangyayari ba ang inyong ginawa sa ating bansa? Sa paanong pamamaraan?• Anong konklusyon ang mabubuo mo?5. Fist to Five• Gamit ang kanilang ma kamay, bibigyang halaga ng mga mag – aaral ang kanilang mga natutunan sapamamagitan ng pagtataas ng kanilang kamay at pagpapakita ng score, base sa kanilang mga nalaman saaraw na ito.6. Gawaing Bahay / Takdang Aralin• ACROSTIC MAKING. Gumawa ng Acrostic para sa salitang HISTORY. Maaaring hingin ang opinion ng inyongmga magulan, mga kapatid at maging mga inyong kaibigan sa pag-buo ng acrostic. Isali rin ang mga guro sainyong paaralan upang sa isang mas mayabong na ideya.
 4. 4. Ikalawang ArawANG KASAYSAYAN: KAHULUGAN AT KAHALAGAHANSubject Integration: English – Words and Letters challenge / CrosswordMultiple Intelligences: Interpersonal; Spatial and Linguistic21stCentury literacy skills; Creative Thinker, Globally Aware and Information LiterateOther Areas integration: Social Sciences – Branches and Essentials1. Pre – activitySharing: Clock buddies. Pumunta sa inyong 8am buddies.Mula sa kani – kanilang mga kapareha, ang mga mag – aaral ay magbabahaginan ng kanilang mga kaalamanhinggil sa kasagutan sa kanilang Takdang Aralin. Muli, bibigyan ng mga mag - aaral ng katuturan ang salitangHISTORY.Matapos ang pagbabahagi sa kamag – aral, sunod na gagawin ang pagbabahagi sa buong klase.Gabay na tanong: Mula sa kanilang mga nabuong acrostic, ano ang nais ipakahulugan ng salitangkasaysayan?Anong mga bagay ang nararapat na bigyang pansin sa pag – aaral ng kasaysayan.Activity Proper: Ipapaskil ng guro ang mga magkakagrupo; ang klase ay hinati bataysa kagustuhan ng mga mag – aaral na kanilang napagdesisyunan bago ang Gawain.Interactive CrosswordsMay anim na pangkat, bawat pangkat ay maActivity Proper: Ipapaskil ng guro ang mga magkakagrupo; ang klase ay hinati bataysa kagustuhan ng mga mag – aaral na kanilang napagdesisyunan bago ang Gawain.2. Interactive CrosswordsMay anim na pangkat, bawat pangkat ay may isang set ng crossword na sasagutanlamang. Ang bawat salita mabubuo ay may kaugnayan sa pagaaral ng kasaysayan.Kinakailangang makumpleto ito sa loob ng 15 minuto.Comparative Models of MeaningDahan dahang ipapaskil ng guro ang mga mabubuong salita bilang gabay sa mga mag – aaral upang mabuo angcrossword. Sa isang malinis na papel, itatambal ng mga mag – aaral ang kanilang mga kasagutan para sa salitangmabubuo sa crossword.
 5. 5. 3. Exit Slip4. Takdang Aralin• Bakit nilikha ng Diyos ang Daigdig?• Magdala ng mga larawang nagpapakita ng daigdig sa kasalukuyan.• Folder; Pentel Pen, mga gamit pangsining• Ugaliing dalhin palagi ang inyong Clock Buddy SheetIkaltong Araw1. Ang Pinagmulan ng DaigdigRCC-WBLS (Ecclesiastes)"When times are good, be happy; but when times are bad, consider: God has made the one as well as the other..."(7:14) Ano ang nais ipahiwatig ng berso? Narating na ba ng bansang Pilipinas ang isang masayang panahon sa kanyang kasaysayan? Alin ang mas lamang ditto, ang masaya o ang malungkot? Paano umayon ang kilos ng tao sa pangyayaring ito? Sa daigdig, ano ang masasabi mong malaking tagumpaynito?2. Buddy – buddiesMultiple Intelligences: Musical, Spatial, Interpersonal21stCentury Literacy Skills: Globally Aware , Communication anf Collaboration (Learning andInnovation Skills)Ang mga mag – aaral ay tutungo sa kani – kanilang mga 9pm buddies. Dadalhin ang kanilang mgafolders, mga ginupit na larawan at ang ginawang pagsasaliksik mula sa pagkakalikha ng daigdig.Pipili ngayon sa mag – pares kung sino ang sasama sa guro upang tugunan ang isang Gawain.Student A – ay makikinig ng awiting Note to God. Kinakailangang making ng maigi ang mag – aaral atmaintindihan ang nilalaman ng awitin.EXIT SLIPMAGBIGAY NG DALAWANG SALITANG NABUO MULA SA CROSSWORD ATIBIGAY ANG KAHULUGAN NITO.A. ___________________________________________________________________B. ___________________________________________________________________
 6. 6. Student B – ay mag – lalahad ng kanyang mga kaalaman hinggil sa pagkakabuo ng daigdig mula sa nilalaman ngBibliya. Sa isang masining na pamamaraan, isusulat niya ang kanyang ideya sa isang bahagi ng folder; gamit dinang mga materyales pang – sining na dinala nila.• World Biography Pangkabuuang Panuto: Ang bawat bahagi ng folder aynakalaan sa magpares. Habang nakikinig si Student A ngawitin, sinisimulan na ni Student B ang pagtugon saGawain. Tutukuyoin ni Student B ang mga mahahalagangkaalaman sa pagkakalikha ng daigdig base sa bibliya.Kapag natapos na ang pakikiinig ni Student A, ilalahadniya ngaun sa kabilang bahagi ang mensahe ng awitin.Pareho silang mag-sasaayos ng mga larawan base sapinaghambing na mensahe ng bibliya at mensahe ngawitin hinggil sa dahilan ng Diyos sa paglikha sa tao.3. Sharing from small to big group Mula sa grupo ng dalawa, magsasama – sama ang 3 mag – pares at magbabahaginan ng kanilangmga ginawang World Biography4. Ang Globalisasyon at ang Kasaysayan Class Discussion: Paano binago ng globalisasyon ang kasaysayan? Magbigay ng mga halimbawa ng mga bagay na ginagamit noon na ginagamit pa rin sakasalukuyang panahon sa ibang anyo lamang. Ano ang kahulugan nito kung pagtutuunan ng pansin ang globalisasyon?5. Synthesis: Sa dinami –raming tao nagdaan sa daigdig, mayroon kayang magiging katulad ko?Ikaapat na Araw:Ang Heograpiya ng Daigdig21stCentury Literacy Skills:Globally Aware, Multi – cultural LiteracyGraduate Attributes: Critical ThinkerStudent BStudent A
 7. 7. Establishing Links:1. Bubble Map: Sharing of Idea. From buddies to groupSisimulan ang pagbabahaginan ng ideya muila sa isang big idea nainilahad ng admit slip. Ang mga mag – aaral ay maglalagay ng kanilang mgaideya mula rito.2. ProbingAno ang kahulugan ng kapangyarihan? Ano ang kaugnayan nito sakasalukuyang panahon?Paksa: Heograpiya ng daigidig (Katuturan ng heograpiya at Mgakontinente)Ikalima hanggang Ikaanim na ArawPre Assessment: (Bago ang Gawain, siguraduhin na ang mga mag – aaral ay nakagawa ng kanilangRAISING COLOR CARDS.ADMIT SLIPBIG IDEA: ANG KAPANGYARIHAN AT ANG ESTADO1. Ano ang kahulugan ng salitang kapangyarihan?__________________________________________________________________________________________________________________________2. Kasama bas a kapangyarihan ng isang bansa ang manakop ngisa pang bansa?__________________________________________________________________________________________________________________________
 8. 8. Ang Red Card ay nangangahulugang hindi, Yellow Card ay medyo, Green Card alam na alam.Ang guro bilang panimula ng Gawain ay gagamit ng flash cards upang subukin ang kaalaman ng mga mag – aaralhinggil sa mga lumang pangalan, lokasyon at pagkakakilanlan ng mga ito.Halimbawa:o Mesopotamiao Persiao Zimbabwe – Africao Cuba – South Americao Egypt – Asiao Phoenicia – Iraqo Denmark – Europeo Old World – Africao Dark World – Africao Helvatia
 9. 9. Kontinente Bansa KapitalAnyongLupaAnyongTubigKlimaAnongpagkain angmadalaskainin salugar na ito?Anong salik angmagdudulot saakin ng kahirapanng pamumuhay salugar na ito?Kung may ibapang bansa napagpipilianmaliban sabansang ito, alingang aking pipiliin?Bakit?1. Asya2. Africa3. HilagangAmerika4. TimogAmerika5. Antarctica6. Europe7. AustraliaHook: Chain Story (21 st Century : Creative Thinking; Graduate Attributes: Excellence)• Gamit ang isang chain story na pasisimulan ng guro, ang buong klase ay magtutulong tulong upangmakabuo ng isang storya nna kung saan kabilang ang buong klase bilang karakter nito. Kailangangmabanggit ng mga mag-aarala ng mga bansang kanilang nalalaman, mga mahahalagang pook at karakter saiba’ibang bansa.• Paalala: Hindi na dapat maulit pa ang mga karakter na nabanggit maging ang mga bansa. Kinakailanganmachining ng bawat mag-aaral nang sa gayon hindi magkaroon ng panibagong gawain ang klase.• Habang ang mga mag-aaral ay nagbbibigayan ng mga bansa, gamit ang isang road map, isusulatng guro ang mga bansa at karakter ng nabanggit sa pisara. Ang klase ang magdedesisyon nkungkailangan ng putulin ng pangungusap o mga bantas na gagamitin.• Kung sakaling magkamali ng 5 beses ang klase, ang mga mag-aaral ay gagawa ng Gawain sa kanilangmga grupo. Magkakaroon ng iba’ibang paligsahan , tulad ng paramihan ng nalalamang bansa sa kontinenteat pag tukoy ng mga bansa sa mapa.magkakaroon ng karagdagan 3 puntos ang grupo makapagsasaad ng
 10. 10. 2. Uri ngpamumuhay4. Mga lugar na naiskong makita3. Heograpiya atmahahalagang pook1. Big Ideas (Pag-unlad atpamumuhay)5. Ang Pilipinas atang mga Kontinente“magagandang tanawin” sa bansang nabanggit. 21stCentury skills: Critical thinkerPaglalahad ng paksang aralin: Ang Mga KontinentePrior Knowledge (21stCentury skills: Critical thinker)• May pitong grupo, bawat isa ay magkakaroon ng isang kontinenteng nakataakda nilang bigyangpaglalarawan batay sa kanilang pagkakaaalam. Gamit ang mapa bibigyang paglalarawan ng mga mag-aaralaang kontinenteng nakaatas sa kanila gamit ang comparative chart na nasa itaas. Ang grupong maypinakamalapit na paglalarawan ay siyang magwawagi.• Whats the big deal?Pagtukoy sa big idea ng paksa.
 11. 11. Mga Hakbangin:• Mula sa gawaing Activating prior Knowledge, gagabayan ng guro ang mga mag-aaral sa wastong paggamitng mapa at pagpapalabas ng tiyak na kaalaman tungkol sa mga kontinente gamit ang conceptual map saitaas.• Isang pagsusuri ang gagawin gamit ang Hot Potato strategy: hahatiin ang klase sa maraming pangkat nabubuuin lammang ng 3-4 na miyembro. Bawat grupo ay bibigyan ng magkakaibang katanungan ng gurokaugnay ng big idea sa itaas. Isang papel lamang ang gagamitin ng mga mag-aaral sa bawat pangkat. Sahudyat ng guro, iikopyt ang papel sa kabilang grupo. Limang minutong bahaginan ng ideya ang nakalaan sabawat papel.Synthesis: (Subject Integration English: Figures of Speech)Think like a painter!!Ang Mga Mag-aaral ay aatasang gumawa ng mga masisining na paghahalintulad at pagwawangis gamit angmga tayutay o mga makukulay na pananalita sa dalawang kontinenteng tatalakayin.Ang Asya /Aprika(katangian)Ay tuladng_________________________(katangian)Mgapagkakatulad
 12. 12. RCC-WBLS: Pagninilay sa Mabuting Balita: “Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumangnalikha nang hindi sa pamamagitan niya.” John 1:3• Ano ang nais ipahiwatig ng berso?• Anong mga mahahalagang salita ang tumatak sa iyong isipan?• Ipagpalagay na ikaw ang sumulat ng berso, sa iyong pamamaraan paano mo ito sasabihin?Current Events: Climate Change at Global Warming (Opsyonal na Gawain) Graduate Attributes:Isang babasahin ang irerekomenda ng guro sa kanyang mga mag-aaral. Ang babasahin ay tungkol sa mga epekto ngGlobal Warming na isinulat ni Maria Colenso na matatagpuan sa http://science.howstuffworks.com/worst-effects-global-warming.htm/printable. Bumuo ng mga grupo na binubuo ng 3 miyembro. Bawat miyembro ay magtutulong-tulong upang makabuo ng mga makabuluhang ideya at mga opinion upang sa ikauunlad ng Gawain.IGumawa ng isang ClockChart. Tataglayin ng ClockChart ang 12 posiblengepekto ng global warminglabinlimang taon mulangayon.IIBilang isang mag-aaral, ano angpinakamabisangparaan ng iyongpagtulong upangmapangalagaan angkapaligiran.IIIAno ang pinakamtindingkaranasan mo saPilipinas na maituturingmong isa sapinamalubhang epektong Global Warming?
 13. 13. Ikapitong ArawAnalysis of Power1. Pre – assessmentRaise CardsMagpapakita ang guro ng mga pangalan ng bansa. Sa bawat pangalan / watawat na ipapakita,tatanungin ng guro kung makapangyarihan ba ang bansa.Itataas ng mga mag – aaral ang kanilang mga cards ayon sa sumusunod na kulayGREEN – oo, makapangyarihanORANGE – oo yata, magaling naman sila.RED – hindi ah.2. Graffiti Walls:Anong mga katangian ang sukatan ng kapangyarihan? (Subject Integration: Personality Development;21stCentury Literacy: Reflective Thinker; MI – Intrapersonal; Interpersonal)Word Association“Ang Pilipinas ay may mga mahahalagang elementong nagpapalamang dito sa kanyang mga kasamahan sa timog– silangang asya. Ang Pilipinas ay 12 sa may pinakamalaking populasyon sa daigdig. Ang bulto ng populasyon nitoay mga kabataan at mga manggagawang nasa edad 25 pataas. Ang mga Pilipino ay kilala sa pagiging matiyaga atmatapang sa harap ng mga napakaraming pagsubok; mga magiliw na tumatanggap ng mga panauhin at higit salahat may matibay na pananalig sa Diyos. Ang PIlipinas ay nasa puso ng karagatang Pasipiko at daanan ito ng mgadayuhang nais bumisita sa kaloob – looban ng Timog – Silangang Asya. Ang pagtatanim ang pangunahingkinabubuhay ng mga tao rito. Buhay na buhay din ang sector ng industriya at manufacturing. Ang call centerindustry ang isa sa nagbibigay trabaho sa mga mamamayang Pilipino. Ang pilipinas ay hindi rin pahuhuli sa mganag – gagandahang mga gadgets tulad ng mga cellphones, laptops atbp. May mga kabataang humamon sapagsubok ng robotics at napagtagumpayan at kinikilala ng mga bansang naging katunggali nila. Ang kasaysayanng bansa at ang kabuuang pundasyon nito ay hinubog at hinulma ng halos 400 taong pananakop ng mga banyaga.Mababakas sa kanyang kasaysayan na buong tapang na nilabanan ng mga Pilipino ang mga banyagang
 14. 14. mananakop; maraming nagbuwis ng buhay para lamang maibalik ang kalayaang minsang inagaw at ipinagdamotsa kanila.Sa ngayon ang Pilipinas ay may pa.mahalaang demokratiko – republikano na kung saang isang pangulo angnagpapatakbo sa bansa. Higit sa lahat, ang Pilipinas ay ika – 23 sa may pinaka lakas na sandatahang pandigma sadaigdig. May malaki at matibay na relasyon ang Pilipinas sa Amerika.”Gabay na tanong:(Ang mga mag – aaral ay tutungo sa kani – kanilang mga grupo base sa na rin sa readiness okahandaan ng mga mag – aaral mula sa resulta ng pre – assessment na isinagawa)• Ano – anong mga bagay ang nagpapalakas sa PIlipinas?• Mula sa mga detalyeng ibinahagi, ano – anong mga element ang nagpapalakas sa isang bansa?3. Pagtalakay sa AralinAng mga Elemento ng KapangyarihanMula sa mga sanaysay na nabanggit; ang mga mag – aaral ay babalik sa kani – kaniyang mga grupoupang bigyang klassipikasyon ang mga elemento ng kapangyarihang kumikilala sa isang bansa.ScientificTechnologicalMilitaryAdministration /GovernmentHistoricalPsychologicalEconomyGeographyDemographyElements ofPower
 15. 15. Ikawalong ArawYamang Tao ng DaigdigRCC – WBLS: ‘Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Silay kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae,at silay pinagpala niya.’ Gen 1:28• Ano ang nais ipahiwatig ng berso?• Paano mo mailalarawan ang isang taong ipinapakita ang larawan ng Diyos sa araw-araw niyang pakikisalamuha?Subject Intergration: LiteratureI shall be telling this with a sighSomewhere ages and ages hence:Two roads diverged in a wood, and I--I took the one less traveled by,And that has made all the difference. – Robert Frost(Pagsasaling Wika: Subject integration – Filipino)• Ano ang literal na pagsasalin ng siniping tula sa itaas?• Ano ang iyong sariling pakahulugan ditto? Paano mo nakikita ang iyong sarili sa tula?• Ano ang “isang salita” na tumutukoy sa pangunahing ideya ng tula?• Sa anong bahagi ng iyong buhay, iyong masasabi,, na ikaw ay tumawid sa isang “road not taken”?Inner – Outer circleDo you know this person?Bilang pagtugon sa Gawain, aatasan ng guro ang mga mag-aaral na magdala ng isang larawan ng kilalang personalidad sa bawat larangan(Pilipino man o hindi).(Pair) kukuha ng kapareha ang mga mag-aaral at ang klase ay gagawa ng dalawang malaking bilog tulad ng nasa larawan.Susunod ang mga mag-aaral sa ipagbibilin ng guro hinggil sa tamang pag-galaw. Maaaring ang nasa loonb ang gumalaw pakanan opakaliwa; maaari rin ang mga nasa labas. Ang magaaral na magkakaroon ng parehong larawang hawak ay magkakaron ng kaukulangGawain sa pagtatapos ng Gawain. Habang umiikot, kinakailangang bigysng pagkakakilalanlan ng mga mag-aaral ang kanilanglarawang taglay. Maari nilang ilista ang mga personalidad na kanilang nakilala mula sa kanilang mga kamag-aral.
 16. 16. Mga gabay na tanong;• Gamit ang tic-tac-toe drill, ilalahad ng mga mag-aaral ang kanilang mga nakilala.• Bakit kaya ang mga katauhang ito ay nakilala? Ano meron sila na nagging kasiya-siya at katangi-tangi?• Bakit mahalaga ang tao sa lipunan?• Paano mo mapauunlad ang iyong pagkatao?Synthesis: Subject Integration: Personality DevelopmentSino ako sa kanila?Ang guro ay magpapaskil ng mga larawan patungkol sa mga iba’t ibang personalidad na maaring taglayin ng tao. Bibigyang paglalarawan ito ngguro gamit ang Role Playing method. Matapos ang isinagawang paglalarawan, ilalapat ng gma mag-aaral ang kanilang mga pangalan sa ilalim ngmga larawan.• The Shy Personality• The barker• The conformist• The Questionnaire• The Traveler• The Clown• The Animator
 17. 17. Ikasiyam hanggang Ikasampung ArawPaglalahad ng performance tasks (mini – transfer)Ano kaya?Ano kaya?GOAL – Nakukumpleto ang isang globe – book na naglalaman ang mga sanga – sangang pag – uugnay ng mga epekto ng globalisasyon sakasalukuyan.ROLE – Mga Researchers ng ika – 21 siglo.AUDIENCE – Mga panelist mula sa iba’t ibang lebel ng high school.Situation – May isang global summit na mangyayari sa Pilipinas. Kayo ay naatasang gumawa ng pagsasaliksik hinggil sa epekto ngglobalisasyon sa Pilipinas maging sa mga karatig bansa nito at sa daigdig.Product- RAFT• Role – Researchers• Audience• Format Mula sa kanilang mga Friendly Circles ang apat na magkakaibang grupo ay gagawa ng: Friendly Circles A – Scrap book: Theme : Hands that Shaped the World Friendly Circles B – Voices around the Globe. Recorded tribute for the world. Friendly Circles C – Recorded Conversations – Globalisasyon: Sa Akin, Sa Amin, Sa Kanila. Friendly Circles D – Video Documentary: News Break: Ang Daigdig ng Pagbabago• Topic - GlobalizationStandards: Ang bawat grupo ay mamarkahan gamit ang mga sumusunod na criteria.• A - Nilalaman• B - Pagiging malikhain• C - Kooperasyon• D - Pag – unawa sa AralinScrap book: - Kaugnayan ng nilalaman sa paksa- Pagiging updated ng nilalamanVoices Around the Globe – Tinig / Boses- Pangkabuuang dating sa madlaRecorded Conversations – Tinig / Boses- Organisasyon ng nilalamanVideo Documentary – Confidence- Pangkabuuang tindig at boses
 18. 18. ©2009 Grant Wiggins and Jay McTigheIkalabingisang arawHistournament (history drill)Geography Master. Gamit ang illustration board at chalk bawat mag-aaral ay may pagkakataong sagutin ang mga flash cards na ipapakita ngguro. Bawat flash cards ay may nakatalang alinman sa mga sumusunod: pangalan ng bansa, capital ng bansa, kilalang istraktura o gusali.Sasabihin ng guro kung ano ang isasagot na bata , maaring ito ay pangalan ng kontnente o pangalan ng bansa. Ang bawat mag-aaral na magkakamalisa pangalawang pagkakataon ay hindi na makakasali pa bagkus sila ay magiging tagasuri na lamang.Ikalabindalawang ArawMahabang pagsusulit

×