Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koszty działalności gospodarczej

0 views

Published on

Koszty działaności gospodarczej. Koszty otworzenia oraz prowadzenia działalności

Published in: Education
 • Jakiś czas temu czytałem o klastrach biznesowych, które niezwykle pomagają w działaniach. Promowanie idei tworzenia powiązań kooperacyjnych opartych na współpracy, a nie na konkurencji :) "Proinnowacyjny Klaster Biznesu jest instytucją opartą na transferze wiedzy i doświadczenia, która wypracowywać będzie innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem zmierzające do optymalizacji procesów biznesowych zarówno członków klastra, jak i podmiotów zewnętrznych" ciekawe..
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Koszty działalności gospodarczej

 1. 1. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Bartłomiej Jakubowski Kwiecień 2013Bartłomiej Jakubowski Koszty działalności gospodarczej
 2. 2. Otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej wiążesię z ponoszeniem kosztów. Ogólnie koszty możnapodzielić na dwie kategorie: – Jednorazowe (początkowe), – Regularne (miesięczne).Na początku zostaną omówione koszty początkowe wzależności od biznesu mogą być bardzo duże (wprzypadku przemysłu, produkcji) lub bardzo niskie(usługi, biznes w internecie). Również kosztyprowadzenia firmy różnią się w zależności od typu firmy.Koszty otworzenia działalnościgospodarczejRejestracja działalnościPodczas rejestracji działalności gospodarczej czekają nanas koszty w postaci: • opłaty skarbowej w Urzędzie Skarbowym – ok. 170 zł – w przypadku jeśli zdecydujemy się na bycie płatnikiem Vat, • wyrobienie pieczątki – ok. 30 – 40 zł – nie obowiązkowe, ale bardzo przydatne, • otworzenie konta bankowego – od 0 zł założenieBartłomiej Jakubowski Koszty działalności gospodarczej
 3. 3. konta w Alior Sync lub mBanku do kilkunastu zł rocznie w najdroższych pakietach – konieczne jeśli nie posiadasz jeszcze konta (konto nie musi być firmowe, może być osobiste).Do kosztów otworzenia działalności można równieżzaliczyć koszty zakupu potrzebnych materiałów,wyposażenia np. komputera, drukarki, artykułówbiurowych, założenie linii telefonicznej, podłączenieinternetu, zlecenie zaprojektowania i stworzenia stronyinternetowej, zaprojektowanie wizytówek, itp.Koszty prowadzenia działalnościgospodarczejPodczas prowadzenia działalności gospodarczejbędziemy musieli płacić regularne składkiubezpieczeniowe. Aktualne (kwiecień 2013 r) miesięczneskładki ZUS wynoszą:  składka zdrowotna – 261,73 zł, (do odliczenia od podatku 225,38 zł),  ubezpieczenie emerytalne – 93,70 zł,  ubezpieczenie rentowe – 38,40 zł,Bartłomiej Jakubowski Koszty działalności gospodarczej
 4. 4.  ubezpieczenie chorobowe – 11,76 zł, (dobrowolne),  ubezpieczenie wypadkowe – 9,26 zł,Łącznie wszystkie składki miesięczne wynoszą 414,85 zł.W przypadku osób, które przed ponowną rejestracjądziałalności prowadziły już taką w przeciągu ostatnich 60miesięcy oraz osób które prowadzą działalność dłużej niż24 miesiące składki do ZUS (podstawa wynosi: 2015,40zł) wyglądają następująco:  składka zdrowotna – 261,73 zł, (do odliczenia od podatku 225,38 zł)  ubezpieczenie emerytalne – 434,87 zł,  ubezpieczenie rentowe – 178,22 zł,  ubezpieczenie chorobowe – 54,58 zł (dobrowolne),  ubezpieczenie wypadkowe – 43,00 zł,  składka na Fundusz Pracy – 54,58 zł.Łącznie wszystkie składki miesięczne bez ulgi wynoszą1 026,98 zł.Bartłomiej Jakubowski Koszty działalności gospodarczej
 5. 5. Do kosztów prowadzenia działalności możemy jeszczezaliczyć: • opłaty za telefon (abonament lub doładowania), • opłaty za Internet, • opłaty za prowadzenie konta bankowego, opłaty za przelewy bankowe odsetki od kredytów i pożyczek bankowych, • zakup paliwa – brutto w przypadku samochodu osobowego, • utrzymanie samochodu np. ubezpieczenie, wymiana płynów, zakup akcesoriów do samochodu, naprawa samochodu, • amortyzacja samochodu oraz innych środków trwałych, • koszt usług reklamowych, pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych, wydrukowania wizytówek, ulotek, • koszt zakupu usług księgowych, • zakup materiałów biurowych, wymiana tuszu do drukarek, • ubezpieczenie lokalu lub środków trwałych, • monitoring i ochrona lokalu,Bartłomiej Jakubowski Koszty działalności gospodarczej
 6. 6. • czynsz lub wynajem, • opłaty za energię elektryczną, cieplną, wodę użytkową, • podatki od nieruchomości lub samochodów ciężarowych, • wynagrodzenie pracowników + narzuty podatkowoubezpieczeniowe.Naturalnie kosztami są zakupy surowców i materiałów,które będziemy wykorzystywać w procesieprodukcyjnym.Oczywiście nie wszystkie koszty wystąpią w każdejdziałalności gospodarczej, ale warto wziąć pod uwagęwszystkie koszty jakie mogą trafić się podczasprowadzenia działalności gospodarczej. Pamiętaj, aby wydatki mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów musisz wykazać związek pomiędzy kosztem, a uzyskiwanym przychodem.Zapraszam na: • http://wlasna-dzialalnosc-gospodarcza.pl/ • http://pomyslynabiznes.org.pl/Bartłomiej Jakubowski Koszty działalności gospodarczej

×