Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kertas model 1 kertas 2

1,027 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kertas model 1 kertas 2

 1. 1. Kertas 2 ( Kertas Model 1 ) Bahagian A ( 40 Markah ) Jawab Semua Soalan 1 Tamadun Indus muncul pada sekitar tahun 2500 S.M dan mulai merosot pada tahun 1800 S.M. a. Berikan dua sebab kejatuhan Tamadun Indus? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah ) b. Nyatakan dua ciri-ciri penting Bandar yang terdapat di dalam tamadun Indus? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah ) c. Senaraikan dua bandar yang terkenal sebagai bandar terancang dalam Tamadun Indus? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah ) d. Apakah faktor yang membolehkan tamadun Indus membina bandar terancang yang tertua di dunia? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah )
 2. 2. e. Pada pandangan anda, apakah kepentingan pembinaan Bandar terancang di dalam sesebuah Negara atau tamadun? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah 2 Rajah berikut berkaitan dengan undang –undang tanah yang diperkenalkan oleh British di Tanah Melayu. Akta Tanah Simpanan Melayu Undang-Undang Tanah Land Order Land Settlement Order a. Nyatakan dua ciri penting undang-undang tanah sebelum kedatangan kuasa Barat di tanah Melayu ? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah b. Mengapakah British memperkenalkan Undang-Undang Tanah yang berkonsepkan sistem Barat di Tanah Melayu? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah
 3. 3. c. Apakah syarat-syarat yang terdapat di dalam Akta Tanah Simpanan Melayu? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah d. Nyatakan apakah bentuk pembahagian tanah yang terdapat di dalam Land Order 1948 di Sarawak? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah e. Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diperolehi oleh generasi hari ini jika tanah yang dimiliki tergadai kepada orang asing? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah 3 Jadual berikut berkaitan dengan Gerakan Islah Gerakan Gelaran Gerakan Islah Kaum Muda a. Apakah maksud gerakan Islah? …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 1 Markah )
 4. 4. b. Apakah idea yang disampaikan oleh gerakan Islah di Tanah Melayu i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. iii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 3 Markah c. Senaraikan akhbar dan majalah yang menyebarkan idea golongan kaum Muda? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah d. Senaraikan tokoh yang terlibat di dalam gerakan Islah. i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah e. Pada pandangan anda, bagaimanakah generasi hari dapat mewujudkan perpaduan menerusi kegiatan persatuan. i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah
 5. 5. 4 Rajah Berikut berkaitan dengan faktor-faktor pembentukan Persekutuan Tanah Melayu Ketegasan Orang Melayu X Faktor Pembentukan Y Persekutuan Tanah Melayu Sokongan bekas Pegawai-Pegawai British Sokongan Pegawai Tinggi British a. Apakah X dan Y? X :………………………………………………………………………………………………………………………….. Y :…………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah b. Mengapakah British hanya menerima UMNO dan raja-raja Melayu untuk mengadakan rundingan? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah ) c. Nama dua Pertubuhan yang bersifat radikal dan dipengaruhi oleh gerakan politik di Indonesia? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah )
 6. 6. d. Nyatakan dua ciri-ciri penting Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah ) e. Andaikan anda seorang pemimpin sebuah pertubuhan semasa zaman penjajahan, apakah yang perlu dilakukan untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan ahli-ahlinya? i. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ii. …………………………………………………………………………………………………………………………………. ( 2 Markah )
 7. 7. Bahagia B ( 60 Markah ) Jawab tiga Soalan Sahaja 5 Pendidikan Tidak Formal Pendidikan Formal Didikan keluarga secara tidak Istana langsung Madrasah Pondok a. Bagaimanakah pendidikan tidak formal di sampaikan di dalam masyarakat Melayu? ( 6 Markah ) b. Jelaskan peranan yang dimainkan oleh istana sebagai pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan? ( 8 Markah ) c. Berdasarkan pengamatan anda, apakah kepentingan cerita-cerita lisan disampaikan di dalam pendidikan tidak formal masyarakat Melayu? ( 4M ) 6 Jadual berikut berkaitan dengan Teori kedatangan agama Islam di Asia Tenggara? Teori kedatangan Agama Islam ke Asia Tenggara Dari Arab Dari India Dari China a. Jelaskan bukti teori kedatangan Islam di atas? ( 10 Markah ) b. Terangkan apakah sikap yang dimiliki oleh pedagang Arab semasa menyebarkan Islam di Asia Tenggara? ( 6 Markah ) c. Pada pendapat anda, mengapakah agama Islam mudah diterima oleh penduduk di Asia Tenggara ? ( 4 Markah )
 8. 8. 7 Maklumat berikut merujuk kepada Kesultanan Melayu Melaka Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke 15 merupakan asas pembinaan Negara dan Bangsa Kita a. Jelaskan ciri-ciri Negara dan Bangsa Kesultanan Melayu Melaka? ( 10 Markah ) b. Terangkan apakah bentuk sistem pemerintahan yang diamalkan oleh Kerajaan Kesultanan Melayu Melaka? ( 6 Markah ) c. Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah yang harus dilakukan oleh generasi hari ini dalam usaha untuk mengekalkan kedaulatan sesebuah Negara dan bangsa? ( 4 Markah ) 8 a. Terangkan maksud sistem Raja berperlembagaan yang diamalkan oleh Negara Kita? ( 6 Markah ) b. Jelaskan bidang kuasa yang ada pada Yang DiPertuang Agong mengikut perlembagaan Malaysia ( 6 Markah ) c. Raja merupakan tonggak keamanan dan kemakmuran Negara kita Malaysia i. Pada pendapat anda, mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di Negara kita? ( 4 Markah ) ii. Cadangkan Empat cara bagaimana generasi muda hari ini dapat menghayati kepentingan mempertahankan sistem beraja di Negara kita? ( 4 markah )
 9. 9. 9 Jadual berikut berkaitan dengan pakatan ketenteraan semasa Perang Dunia Pertama? Perikatan Kuasa Tengah Pakatan Bertiga Jerman Britain Austria Hungry Perancis Itali Russia a. Terangkan mengapakah berlakunya peperangan antara pakatan tersebut? ( 8 Markah ) b. Apakah kesan akibat daripada peperangan tersebut? ( 8 Markah ) c. Terangkan bagaimanakah peperangan dapat dielakkan oleh pemimpin-pemimpin dunia? ( 4 markah )

×