BORANG GURU CEMERLANG

13,428 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
1 Comment
6 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
13,428
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
335
Comments
1
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

BORANG GURU CEMERLANG

  1. 1. GC/DGA32/DGA34/DG44/DG48­A Gred DGA32 (KUP)  KEMENTERIAN  PELAJARAN MALAYSIA  Gred DGA34 (KUP)  Gred DG44 (KUP)  BORANG PERMOHONAN  Gred DG48 (KUP)  GURU CEMERLANG Sila tandakan (P) dalam petak berkenaan  MAKLUMAT PERIBADI DAN PERKHIDMATAN  Gambar PERINGATAN  a. Bagi pilihan bertanda ( * )  potong yang tidak berkenaan.  b. Jika ruang yang disediakan tidak mencukupi, sila kepilkan helaian tambahan.  1.  Nama (dalam huruf besar seperti dalam kad pengenalan)  ________________________________________  2.  No. Kad Pengenalan: ___________________  3.  Keturunan:  __________________  4.     Jantina: *Lelaki / Perempuan  5.  Umur pada 1 September 2007 :  ________ tahun ________ bulan  6.  Tempat Bertugas Sekarang  a.  Nama dan Alamat  b.  No. Telefon: _______________   c.    No. Faks: _____________________  7.  No. Fail Perkhidmatan (JPN/Bahagian): ____________________________________  8.  Skim Perkhidmatan Sekarang:  *PPLD/PPPS  9.  Tarikh Lantikan dalam Skim Perkhidmatan Sekarang: _______________________  10.  Gred Jawatan Sekarang :  *DGA29/DGA32/DG41/DG44  11.  Tarikh Pengesahan ke jawatan gred *DGA29/DG41: ________________________ 
  2. 2. 12.  Pengisytiharan Harta terkini  :  a.  Tarikh lulus : __________  b.  No. Rujukan Surat Kelulusan : _____________________________  13.  Tindakan Tatatertib:  *Ada / Tiada.  14.  Penilaian Tahap Kecekapan (PTK)  a.  Tarikh lulus : _____________   b.  Tahap/Aras PTK: ______________  c.  No. Rujukan Slip Keputusan :  _____________________________  15.  Kelulusan Akademik dan Ikhtisas  Bil.  Kelulusan  Pengkhususan/Opsyen  Institusi  Tahun  1  2  3  4  5  17.  Mata Pelajaran / Bidang yang dipohon : ___________________________  18.  Pengalaman mengajar mata pelajaran/ bidang dipohon sehingga 1 September 2007:  _________ tahun   ______ bulan  19.  Pengalaman mengajar mata pelajaran/  bidang yang dipohon bagi  tiga tahun kebelakangan  (2005 hingga 2007).  Waktu Mengajar  Tingkatan/  Seminggu  Tahun  Mata Pelajaran / Bidang  Institusi  Tahun  Jumlah  Bilangan  Jam  2005  2006  2007
  3. 3. 20.  Anugerah/Penghargaan/Surat Kepujian yang diterima bagi tiga tahun kebelakangan  (2005 hingga 2007).  Bil.  Anugerah/ Penghargaan/ Surat Kepujian  Tahun  1  2  3  4  5  21.  Bahan  yang  dihasilkan  untuk  meningkatkan  keberkesanan  pengajaran  dan  pembelajaran  (seperti  bahan  multimedia,  modul  dan  garis  panduan  pembelajaran  pelajar)  Bil.  Tajuk  Tahun  Kumpulan Sasaran  1  2  3  4  5  PENGAKUAN PEMOHON  Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah benar.  Tandatangan :  ……………………………………………………  Tarikh :  ……………………..  (Nama:  )
  4. 4. PERAKUAN GURU BESAR/ PENGETUA  Markah Laporan Nilai Prestasi Tahunan (LNPT) tiga tahun berturut­turut:  TAHUN  MARKAH  WAJARAN  2004  20% =  2005  35% =  2006  45% =  JUMLAH  Ulasan dan sokongan :  Saya mengesahkan bahawa semua maklumat di atas adalah benar.  Tarikh: Tandatangan  Guru Besar /  Pengetua  Dan Cop Rasmi 

×