Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

A non verbális kommunikáció- zakkar antónia

Ninverbális kommunikáció

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

A non verbális kommunikáció- zakkar antónia

 1. 1. A non-verbális kommunikáció verbális 7% nonverbális 55% vokális 38%
 2. 2. Eredetük alapján a nem verbális jelek három csoportba sorolhatók: o Örökölt (ontogenetikus) jelek o Az egészséges emberekre jellemzők, s a világ minden táján azonos jelentésük van. Ezek az alapérzelmek arckifejezései: öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, ha rag, undor, érdeklődés o Ösztönösen megtanult (filogenetikus) jelek
 3. 3. Nem verbális kommunikáció típusai • EKMAN és FRIESEN szerint a nem verbális kommunikáció ötféle lehet: o érzelemnyilvánítások o illusztratív gesztusok (aláfestő és kiemelő nem verbális megnyilvánulások o szabályozók (a kommunikációs folyamatot szabályozó, annak tartalmától független megnyilvánulások, pl.: felszólítás, megszakító jelzések o emblémák (egyértelmű híreket szállító konvencionális jelek, akkor ha a verbális közlést valami nehezíti vagy akadályozza o adaptáló jelzések (a személyiség viszonyulását fejezik ki az adott kommunikációs helyzethez)
 4. 4. • A nonverbális kommunikáció megnyilvánulási formái: pl. mimika (arcjáték), tekintet, gesztusok, testtartás, térkö zszabályozás, kulturális szignálok (ruha, hajviselet stb.).
 5. 5. A pontos gesztusértelmezés három szabálya • Első szabály: a gesztusokat együttesen értelmezzük • Második szabály: figyeljük meg, van-e összhang a szóbeli és a nonverbális kommunikáció között • Harmadik szabály: fontos a kontextus
 6. 6. A kifejező arcjáték, a mimika
 7. 7. • A mimika az érzelmi viszonyok tükröződése az arcon, az arc izmainak mozgása által, jelentős szerepe van a kommunikációban. • Az arcon az érzelmek kifejezésében a szemnek, a szemöldöknek és a szájnak van szerepe, ellenben az orrnak nincs. • A mimika nagy része a kommunikációs folyamatban nem tudatos szinten jelenik meg, többnyire a verbális jelentéstartalmat kíséri, egybeolvad vele. • Ekman szerint 7 érzelem tükröződik az arcon: öröm, meglepetés, félelem, szomorúság, harag, undor, érdek lődés • - A mimika az emberi kommunikációban állandó közlési csatorna, az ezen futó jelzések biológiai kódja közös az emberekben, és ez biztosítja a dekódolást.
 8. 8. Mozgásos kommunikáció • Kézfogások: o Ha a tenyerem felfelé van, akkor elismerem alábbvalóságomat o Ha a tenyerem lefelé van, uralkodó o Döglött hal kézfogás, amikor semmi élet nincs benne o A másik kezét ne törjük össze o Kesztyűben nem illik kezet fogni • Sajátos kézmozdulatok: o A két kéz összedörzsölése: elégedettség o A két kéz összekulcsolása: szorongás o A karomat fogom: erőszakos vagyok o Összefont kar a mell előtt: védelem, bezárkózás o Csukló markolászása: nyugalom megőrzése o Hátratett kéz: fegyelem, önbizalom, felsőbbrendűség
 9. 9. • Állhoz tett kézgesztusok: oÁllhoz tett nyitott tenyér: unalom oÁllsimogatás: gondolkodás oZárt tenyér az állhoz téve: gondolkodás • Egyéb kézgesztusok: oSzájdörzsölés: az agy utasítja tudatalatt a kezet, hogy ne mondjam ki oFüldörzsölés: nem akarja hallani a rosszat oNyakvakarás: kínos helyet • Lábgesztusok: oKeresztbe teszem a lábam: védekezés oÜlésmódban lábkeresztezés és a kéz keresztezése: elégedettség oTükörreflex: a láb és a kéz gesztusoknál a beszélgető partner pózát átvesszük
 10. 10. A szem és a tekintet kifejezőereje • „A szem a lélek tükre”- mondják, korántsem alaptalanul. • A szem és a viselkedés összefüggése ősidők óta foglalkoztatja az embereket. A szemre, tekintetre, a pillantásra számtalan nyelvi fordulat utal: „felcsillan a szeme”, „a szeme sem áll jól”, „felnyársal a tekintetével” stb.
 11. 11. • A testbeszéd egyéb jeleihez hasonlóan a nézés ideje is kulturálisan meghatározott. Egyes kultúrkörökben a tekintetek találkozásának aktusát külön viselkedési és illemszabályok rögzítik. Így pl. a nőknek számos helyen még ma sem szabad társas szituációban más férfira nézni, csak arra, akivel mindenki által elfogadott módon kapcsolatban állnak.
 12. 12. Három alapvető nézéstípus van: • a társasági nézés, • a bizalmas nézés, • az intenzív nézés.
 13. 13. A térközszabályozás • Intim zóna, amely kb. fél méteres sugarú körben veszi körül a testet. Valamennyi zóna közül ez a legfontosabb. Küszöbét csak az érzelmileg legközelebb állók léphetik át: házastárs, szülő, gyerek, szerető, jó barát, rokon és szeretett háziállat. Az intim zóna része a 15 cm-es határon belüli alzóna, melybe csak intim testi érintkezés során lehet bejutni. Ez a szoros intim zóna.
 14. 14. Intim zóna
 15. 15. • Nyilvános zóna kb. 3 m-nél távolabb. Ha nagyobb embercsoporthoz szólunk, ezt a távolságot érezzük kényelmesnek.
 16. 16. Öltözék Alkalomhoz, helyhez, környezethet, ott lévő emberekhez és időjáráshoz illő viselet
 17. 17. Forrás: Barbara és Allan Pease: A testbeszéd enciklopédiája, Park Könyvkiadó, Budapest, 2006.
 18. 18. Zakkar Antónia Eszterházy Károly Főiskola Mozgóképkultúra és Médiaismeret 2013

×