Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panduan Zakat

4,346 views

Published on

Panduan Zakat oleh Majlis Ugama Islam Singapura (Muis).

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Panduan Zakat

 1. 1. Panduan ZakatMajlis Ugama Islam Singapura (Muis) 1
 2. 2. “ Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan solat dan menunaikan Zakat, 2
 3. 3. “ mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kebimbangan terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati.” (Surah Al-Baqarah: 277) 3
 4. 4. “ Islam dibinakan atas lima perkara: mengucap dua kalimah syahadah, mendirikan solat, menunaikan Zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu.” Riwayat Ibnu Umar R.A. 4
 5. 5. ? Apakah bezanyaZakat & Sedekah? 5
 6. 6. Zakat SedekahWajib SunnatRukun Islam Bukan rukun IslamMempunyai kadar Tidak mempunyaitertentu (Nisab) kadar tertentu 6
 7. 7. Zakat SedekahMempunyai masa untuk Tidak mempunyai masadikeluarkan (Haul) khas untuk dikeluarkanMempunyai penerima Tidak mempunyaiyang tertentu penerima yang tertentuOrang yang tidak Orang yang tidakmengeluarkan Zakat mengeluarkan sedekahakan dihukum tidak akan dihukum 7
 8. 8. Makna Zakat 8
 9. 9. Makna ZakatSudut Bahasa Pertumbuhan, keberkatan, pertambahan dalam kebaikan, pujian, pembersihan 9
 10. 10. Makna ZakatSudut Istilah Harta yang • diambil dari golongan tertentu • untuk diberikan kepada golongan tertentu • dengan kadar tertentu • apabila sudah sampai masanya 10
 11. 11. = Syarat WajibZakat Harta 11
 12. 12. = Syarat Wajib Zakat Harta1 Islam2 Milik Sempurna3 Cukup Nisab $ Harga pasaran emas yang beratnya 86 gram4 Cukup Haul Cukup memiliki harta selama setahun hijrah = 355 hari 12
 13. 13. ✓Hikmah Zakat 13
 14. 14. ✓ Hikmah Zakat Bagi Masyarakat • Mempereratkan persaudaraan Islam • Meninggikan kedudukan dan taraf masyarakat 14
 15. 15. ✓ Hikmah Zakat Bagi Pembayar Zakat • Meningkatkan kesedaran dan keperihatinan terhadap golongan yang memerlukan • Memupuk sifat tolong-menolong dan kasih- mengasihani • Mengikis sifat tamak serta bakhil • Melahirkan rasa syukur kepada Allah (S.W.T) 15
 16. 16. ✓ Hikmah Zakat Bagi Penerima Zakat • Membantu kehidupan dan kerja kebajikan • Menghakis sifat hasad dan dengki kepada orang kaya • Memupuk sifat hormat dan sayang kepada mereka yang diberi kekayaan 16
 17. 17. ✓ Hikmah Zakat Bagi Harta • Menyucikan harta • Memberkati harta 17
 18. 18. Jenis-Jenis Zakat ZakatZakat Harta Zakat Fitrah 18
 19. 19. Jenis-Jenis Zakat Zakat Wang Simpanan Zakat CPF Zakat PerniagaanZakat Harta Zakat Emas Zakat Saham Zakat Insurans 19
 20. 20. ? Apakah bezanyaZakat Fitrah & Zakat Harta? 20
 21. 21. Zakat Fitrah Zakat HartaZakat atas setiap kepala Zakat atas hartaMempunyai masa Tiada masa tertentutertentuMempunyai nilai yang Tidak mempunyaiamat rendah dan sama nilai, kerana iabagi semua bergantung kepadapengeluarnya jumlah harta yang akan dizakatkan 21
 22. 22. Penerima Zakat 22
 23. 23. “ Sesungguhnya Zakat adalah untuk orang fakir, miskin, para amil, orang yang dijinakkan hatinya (saudara baru dalam Islam), 23
 24. 24. “ membebaskan hamba, orang yang berhutang, orang yang berjuang pada jalan Allah dan orang yang berkeputusan. 24
 25. 25. “ (Ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah. Dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana." (Surah At-Taubah: 60) 25
 26. 26. 8 Asnaf Penerima Zakat Fakir Ibnussabil Miskin Amil Fisabilillah Muallaf Gharimin Riqab 26
 27. 27. Zakat Anda Diagihkan kepada Kesemua 8 Asnaf oleh Muis Fakir Seseorang yang tidak mempunyai harta mahupun mata pencarian. Ini adalah orang yang sangat sengsara, yang tidak mempunyai apa-apa untuk menampung keperluan harian mereka. 27
 28. 28. Zakat Anda Diagihkan kepada Kesemua 8 Asnaf oleh Muis Miskin Seseorang yang tidak mempunyai mata pencarian yang mencukupi untuk menampung keperluan asas harian mereka. 28
 29. 29. Zakat Anda Diagihkan kepada Kesemua 8 Asnaf oleh Muis Amil Seseorang yang dilantik untuk memungut Zakat dan perbelanjaan yang berkaitan dengan urusan Zakat. 29
 30. 30. Zakat Anda Diagihkan kepada Kesemua 8 Asnaf oleh Muis Muallaf Seseorang yang baru memeluk agama Islam. 30
 31. 31. Zakat Anda Diagihkan kepada Kesemua 8 Asnaf oleh Muis Riqab Seseorang yang mahu membebaskan dirinya daripada ikatan atau belenggu perhambaan. Di Singapura, Zakat di dalam kategori penerima ini dibelanjakan untuk mereka yang memerlukan bantuan meneruskan pendidikan. 31
 32. 32. Zakat Anda Diagihkan kepada Kesemua 8 Asnaf oleh Muis Gharimin Seseorang yang terpaksa berhutang untuk menampung keperluan asasnya. 32
 33. 33. Zakat Anda Diagihkan kepada Kesemua 8 Asnaf oleh Muis Fisabilillah Mereka yang berjuang kerana Allah demi kebaikan masyarakat. 33
 34. 34. Zakat Anda Diagihkan kepada Kesemua 8 Asnaf oleh Muis Ibnussabil Musafir yang terkandas dalam perjalanan. 34
 35. 35. !Kemusykilan Zakat 35
 36. 36. ! Tahukah Anda...Apabila cukup haul dan nisab, bukanhanya wang simpanan yang tidak berubahjumlahnya yang wajib dizakatkan.Contoh lain termasuk 36
 37. 37. ✓ Wang Simpanan yang tidak tetap jumlahnya✓ Wang yang disimpan untuk menunaikan Haji✓ Wang yang disimpan dalam akaun simpanan kanak✓ Wang yang disimpan untuk membeli kereta dan rumah 37
 38. 38. Makna Zakat Fitrah 38
 39. 39. Makna Zakat Fitrah Dikenali juga sebagai Zakat Diri, Zakat Ramadan atau Zakat Fitri Berperanan sebagai penyempurna amalan puasa kita Boleh ditunaikan sepanjang bulan Ramadan tetapi mestilah sebelum bermulanya solat Hari Raya Eidul Fitri 39
 40. 40. = Syarat WajibZakat Fitrah 40
 41. 41. = Syarat Wajib Zakat Fitrah1 Wajib atas setiap Muslim (lelaki, wanita, kanak, bayi)2 Memiliki lebih dari 2.3 kilogram makanan asas (beras)3 Bertemu Ramadan dan Syawal Harga pasaran emas yang beratnya 86 gram4 Dikeluarkan sebelum takbiratul ihram solat Eid 41
 42. 42. Untuk maklumat lanjut, lungsuri lelaman www.zakat.sg youtube.com/zakatsg facebook.com/zakat.sg slideshare.net/zakatsg twitter.com/zakat_sg issuu.com/zakatsg 42

×