Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

New FILIPINO PHILOSOPHY

1,778 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

New FILIPINO PHILOSOPHY

 1. 1. RESEARCH FOR A FILIPINO PHILOSOPHY e. g PILOSOPIYA NG KATAMARAN ng FILIPINO Basis, Basehan: Indolence of the Filipino: Rizal Paper minimum of 10 pages maximum of ----Times New Roman FStyle 1.5 spacing 12 FSize Prepared by Raizza P. Corpuz
 2. 2. Title Page: TITLE In Partial Fulfilment for the Requirement in Philosophy Submitted to: Submitted by: Abstract/ ABSTRAK: This paper is about/ patungkol _____ This paper aims to answer/ ito ay naglalayong tugunin ang ______ The purpose of this research is to________/ ang kahalagahan ng sulatin na ito ay Result and Discussion: Descriptive Analysis or Empirical Analysis Conclusion/ KONKLUSYON References:Corpuz Prepared by Raizza P.
 3. 3. Prepared by Raizza P. Corpuz Prepared by Raizza Corpuz
 4. 4. Prepared by Raizza P. Corpuz
 5. 5. TAMA BA ITO? Prepared by Raizza P. Corpuz
 6. 6.  PARAAN NG PAGTINGIN NG MGA PILIPINO Prepared by Raizza P. Corpuz
 7. 7. AKO TAYO SILA Prepared by Raizza P. Corpuz
 8. 8. Tatlong mahalagang bagay na pinagmulan ng Pilosopiya, (Gordon 2009) 1. Pagtataka -------------- BAKIT 2. Pag-aalinlangan 3. Kamalayang Sarili- Self Awareness Isang karaingangn nagpapatulis sa kaisipang tao at nagpapayaman sa karanasa ng bawat indibidwal sa kanyang walang-tigil na pagtuklas ng katotohanan at paghahananap ng kabuluhan at kasagutan sa kanyang mga katanungan– (Gordon, 2009) Prepared by Raizza P. Corpuz
 9. 9. Katanungan: 1.Ano ang Pilosopiyang Pilipino? 2. Mayroon bang Pilosopiyang Pilipino? 3. Paano masasabing Pilosopiyang Pilipino ito? Prepared by Raizza P. Corpuz
 10. 10. Kung ang Pilosopiya ay isang salita na kung saan nangangahulugan ito sa pagsasaling depinisyon na nagmula pa sa salitang Griyego, ang etimolohiya ng salitang ito sa Ingles ay “Philosophy”, philos-sophia, love of wisdom kung sa aking deskripsiyon naman: Ito ay isang malalim na salitang may pagkakaugnay sa pundasyon ng kaalaman para sa pagtuklas ng karunungan at katotohanan. -- RPCorpuz Prepared by Raizza P. Corpuz
 11. 11. Ito ay pag-ibig sa karunungan at ang pag-hakbang sa unang tapak ng pagiral para maintindihan ang kaganapan sa kapaligiran. Ang pananaliksik sa katotohanan ay simbulo na walang humpay na pagkatuto – RPCorpuz Prepared by Raizza P. Corpuz
 12. 12.  Sa kaniyang pagsusuri: Ang Pilosopiyang Pilipino:  Humuhubog ng ideolohiyang Pilipino 1. Humuhubog ng etikang Pilipino 2. Kategoryang ginagamit sa pamimilosopiya ay katutubong Pilipino 3. Pinapahayag sa Wikang Pilipino 4. Ang pagkamamayan ng namimilosopiya ay Pilipino (citizenship) 5. Ang kamalayang taglay ng namimilosopiya ay Pilipino Prepared by Raizza P. Corpuz
 13. 13. Gripaldo 2000, Filipino Philosophy , Traditional Approach Part 1 Section 1 2nd Edition, De La Salle University Manila 3 Different approaches of Filipino Philosophy 1. Traditional/Philosophical 2. Cultural/ Anthropological 3. National / Constitutional Prepared by Raizza P. Corpuz
 14. 14. Filipino PHILOSOPHY SHAPED BY Prepared by Raizza P. Corpuz
 15. 15. POLITICS RELIGION HISTORY ECONOMICS Prepared by Raizza P. Corpuz SOCIAL
 16. 16.  The other important view is the traditional approach that identifies individual Filipino philosophers.  This approach is used in the discipline of philosophy; in that respect, it may likewise be called the philosophical approach to philosophy.  Since in “Greek philosophy” one names individual Greek philosophers, so one should likewise name Filipino philosophers when one speaks of “Filipino philosophy” (Gripaldo 1988:521). Prepared by Raizza P. Corpuz
 17. 17. F IL IPIN O RE VO L T S Prepared by Raizza P. Corpuz
 18. 18. Prepared by Raizza P. Corpuz
 19. 19.  Weltanschauung ( WORLD VIEW)  Volkgeist  This anthropological/cultural approach to philosophy that William Graham Sumner (1960:1-605)has popularized points to the views of a people expressing their Volkgeist and their collective Weltanschauung.  This philosophical outlook is embodied in the people’s language and oral and written literature. Prepared by Raizza P. Corpuz
 20. 20. Human experience WORLD VIEW Human perception Prepared by Raizza P. Corpuz
 21. 21.  The third important view conceives of Filipino philosophy from the constitutional or national perspective (Gripaldo 1978: 56). In this case, any philosophical work written by a Filipino (including naturalized ones) as defined by the Philippine Constitution is Filipino philosophy. Prepared by Raizza P. Corpuz
 22. 22. PAGSUSURI AT PAGBABAHAGI Prepared by Raizza P. Corpuz
 23. 23. Prepared by Raizza P. Corpuz
 24. 24. 1.QUEZON’S EDUCATIONAL PHILOSOPHY 2.The Political Philosopher and the Man--JPL 3. Reflection on Bonifacio’s Philosophy of Revolution Prepared by Raizza P. Corpuz
 25. 25. PAGSUSURI AT PAGBABAHAGI Prepared by Raizza P. Corpuz
 26. 26. Prepared by Raizza P. Corpuz

×