Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
6.4 Struktur Mahkamah Awam
KETUA HAKIM NEGARA     MAHKAMAH PERSEKUTUAN     YAA Tan Sri Arifin bin Zakaria (Dato Lela Negara)Ketua Hakim Negara...
Pelantikan dan Pemecatan Hakim  Perkara 122B (1) Perlembagaan Persekutuan  YDPA atas nasihat PM, selepas berunding d...
Pelantikan dan Pemecatan       Hakim…….samb  Sebelum memberikan nasihatnya tentang pelantikan   seseorang haki...
Pelantikan dan Pemecatan Hakim.samb  Sebelum pelantikan Hakim Mahkamah   Persekutuan, Perdana Menteri akan   memint...
JAWATAN     DILANTIK     ATAS NASIHAT          OLEH KETUA HAKIM   YDPA   PM selepas berunding den...
JAWATAN     DILANTIK OLEH    ATAS NASIHAT HAKIM BESAR      YD P A     PM selepas berundingMAHKAMAH TINGG...
Kelayakan Jawatan Hakim  Perkara 123 Perlembagaan Persekutuan  Kelayakan Jawatan Hakim Mahkamah Persekutuan,   Hak...
Kelayakan Jawatan Hakim…samb  mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan dan   sumpah setia (Jadual Ke-6 PP)    ...
Kelayakan Jawatan Hakim…samb  memegang jawatan sehingga mencapai umur   66 tahun atau sehingga suatu masa   kemudia...
Jawatan Hakim Tambahan…samb  YDPA dengan nasihat Ketua Hakim Negara,   boleh melantik HAKIM TAMBAHAN bagi   Mahkama...
Pelantikan    Jawatan Pegawai Kehakiman  Sebagai Majistret di Mahkamah Majistret dan Hakim   di Mahkamah Sesyen ...
PENAMATAN & PEMECATAN  Hakim (semua mahkamah atasan) boleh pada bila-bila masa   meletakkan jawatan melalui surat yan...
KEBEBASAN BADAN        KEHAKIMAN  P125(3) : Hakim-hakim hanya boleh dipecat atas syor tribunal.  P126 : Mahk...
KOD ETIKA HAKIM 1994  Seseorang hakim mesti mengisytiharkan semua   hartanya secara bertulis kepada Ketua Hakim Negar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

6.4 struktur mahkamah awam

4,666 views

Published on

pengajian am kertas 1

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

6.4 struktur mahkamah awam

 1. 1. 6.4 Struktur Mahkamah Awam
 2. 2. KETUA HAKIM NEGARA MAHKAMAH PERSEKUTUAN    YAA Tan Sri Arifin bin Zakaria (Dato Lela Negara)Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Malaysia  PSM, SPSK, SPMP, DPCM, DPMK
 3. 3. Pelantikan dan Pemecatan Hakim Perkara 122B (1) Perlembagaan Persekutuan YDPA atas nasihat PM, selepas berunding dengan MRR  melantik hakim-hakim berikut :   Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Presiden Mahkamah Rayuan Hakim Besar Mahkamah Tinggi Hakim-hakim lain Mahkamah Persekutuan
 4. 4. Pelantikan dan Pemecatan Hakim…….samb Sebelum memberikan nasihatnya tentang pelantikan  seseorang hakim (selain Ketua Hakim Negara,  Presiden atau seseorang Hakim Besar), Perdana  Menteri hendaklah berunding dengan Ketua Hakim  Negara Mahkamah Persekutuan, jika pelantikan itu  ialah pelantikan ke Mahkamah Persekutuan. Berunding dengan Presiden Mahkamah Rayuan, jika  pelantikan itu ialah pelantikan ke Mahkamah Rayuan. Jika pelantikan itu ialah pelantikan ke mana-mana satu  Mahkamah Tinggi, PM mesti berunding dengan  Hakim Besar Mahkamah itu. 
 5. 5. Pelantikan dan Pemecatan Hakim.samb Sebelum pelantikan Hakim Mahkamah  Persekutuan, Perdana Menteri akan  meminta pendapat Ketua Hakim Negara.  Bagi pelantikan Hakim Mahkamah Tinggi,  Perdana Menteri akan meminta pendapat  Hakim Besar Mahkamah Tinggi. Jika pelantikan itu ialah pelantikan ke  Mahkamah Tinggi di Sabah dan Sarawak,  Perdana Menteri meminta pendapat Ketua  Menteri Sabah dan Sarawak. 
 6. 6. JAWATAN DILANTIK ATAS NASIHAT OLEH KETUA HAKIM YDPA PM selepas berunding dengan MRR NEGARAHAKIM MAHKAMAH YDPA PM selepas berunding dengan MRR PERSEKUTUAN dan KHN PRESIDEN YDPA PM selepas berunding dengan MRRMAHKAMAH RAYUAN dan KHNHAKIM MAHKAMAH YDPA PM selepas berunding dengan MRR RAYUAN dan PRESIDEN MAHKAMAH HAKIM BESAR YDPA RAYUAN PM selepas berunding dengan MRRMAHKAMAH TINGGI dan HAKIM BESAR yang lain MALAYAHAKIM MAHKAMAH YDPA PM selepas berunding dengan MRR TINGGI MALAYA dan Hakim Besar
 7. 7. JAWATAN DILANTIK OLEH ATAS NASIHAT HAKIM BESAR YD P A PM selepas berundingMAHKAMAH TINGGI dengan HAKIM BESAR S&S lain & Ketua Menteri Sabah & SarawakHAKIM MAHKAMAH YD P A HAKIM BESAR TINGGI S&SHAKIM MAHKAMAH YD P A HAKIM BESAR SYESEN YD P A ( W P )MAJISTRET KELAS 1 HAKIM BESAR R A J A /Y D P N ( N E G E R I) YD P A ( W P ) -MAJISTRET KELAS 2 R A J A /Y D P N ( N E G E R I)
 8. 8. Kelayakan Jawatan Hakim Perkara 123 Perlembagaan Persekutuan Kelayakan Jawatan Hakim Mahkamah Persekutuan,  Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah  Tinggi : (a) dia seorang warganegara Malaysia (b) berpengalaman sepuluh tahun   sebagai peguam bela bagi mahkamah itu  sebagai anggota Perkhidmatan Kehakiman dan  Perundangan Persekutuan atau Negeri
 9. 9. Kelayakan Jawatan Hakim…samb mengangkat dan menandatangani sumpah jawatan dan  sumpah setia (Jadual Ke-6 PP) Jawatan Di hadapan Ketua Hakim Negara YDPA Hakim Mahkamah Ketua Hakim Negara Persekutuan Hakim Mahkamah Rayuan Presiden Mahkamah Rayuan Hakim Mahkamah Tinggi Hakim Besar Mahkamah Tinggi
 10. 10. Kelayakan Jawatan Hakim…samb memegang jawatan sehingga mencapai umur  66 tahun atau sehingga suatu masa  kemudiannya yang diluluskan oleh YDPA,  tetapi masa itu tidak boleh melebihi daripada 6  bulan selepas dia mencapai umur 66 tahun.  Saraan hakim-hakim  dipertanggungkan pada  Kumpulan Wang Disatukan. 
 11. 11. Jawatan Hakim Tambahan…samb YDPA dengan nasihat Ketua Hakim Negara,  boleh melantik HAKIM TAMBAHAN bagi  Mahkamah Persekutuan dengan tujuan  kepentingan keadilan bagi tempoh masa  tertentu YDPA dengan nasihat PM, selepas berunding  dengan Ketua Hakim Negara, boleh melantik  PESURUHJAYA KEHAKIMAN untuk  menjadi Hakim Mahkamah Tinggi Malaya dan  Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak.
 12. 12. Pelantikan Jawatan Pegawai Kehakiman Sebagai Majistret di Mahkamah Majistret dan Hakim  di Mahkamah Sesyen Di bawah bidang kuasa Suruhanjaya Perkhidmatan  Kehakiman dan Undang-undang. Hakim Mahkamah Sesyen dilantik oleh YDPA atas  cadangan Hakim Besar. Majistret Kelas I di Wilayah Persekutuan KL,  Putrajaya dan Labuan dilantik oleh YDPA atas  cadangan Hakim Besar dan di negeri lain dilantik oleh  Raja/Sultan/YDPN atas cadangan Hakim Besar. Majistret Kelas II pula dilantik oleh  YDPA/Raja/Sultan/YDPN sahaja.
 13. 13. PENAMATAN & PEMECATAN Hakim (semua mahkamah atasan) boleh pada bila-bila masa  meletakkan jawatan melalui surat yang ditandatangani sendiri  olehnya yang ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong  Boleh dipecat melalui tribunal  atas alasan melanggar kod etika  yang ditetapkan, tidak berdaya, kelemahan tubuh atau akal atau  apa-apa sebab lain.  Tribunal terdiri daripada 5 orang yang memegang atau pernah  memegang jawatan sebagai hakim Mahkamah Persekutuan,  Mahkamah Rayuan atau Mahkamah Tinggi. Diketuai oleh anggota yang terkanan mengikut susunan seperti  Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan, Presiden dan  Hakim-Hakim Besar mengikut keutamaan.
 14. 14. KEBEBASAN BADAN KEHAKIMAN P125(3) : Hakim-hakim hanya boleh dipecat atas syor tribunal. P126 : Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan atau  Mahkamah Tinggi berkuasa menghukum apa-apa penghinaan  terhadapnya. P127 : Kelakuan hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah  Rayuan atau Mahkamah Tinggi tidak boleh dibincangkan di  dalam Majlis Parlimen kecuali dengan usul yang disokong oleh  tidak kurang daripada satu perempat daripada jumlah bilangan  ahli Majlis Parlimen itu Tidak boleh dibincangkan di dalam Dewan Undangan mana- mana Negeri. P125(6) : Parlimen membuat peruntukan saraan Hakim  Mahkamah Persekutuan, dan dipertanggungkan pada Kumpulan  Wang Disatukan. 
 15. 15. KOD ETIKA HAKIM 1994 Seseorang hakim mesti mengisytiharkan semua  hartanya secara bertulis kepada Ketua Hakim Negara. Tidak boleh berkelakuan yang boleh menyebabkannya  dianggap menggunakan kedudukan kehakimannya  untuk faedah sendiri. Tidak membelakangkan tugas-tugas kehakimannya. Mematuhi arahan statutori. Tidak berkelakuan tidak jujur, kurang cekap, kurang  berusaha, melengah-lengahkan kes tanpa alasan  munasabah, enggan mematuhi arahan pentadbiran dan  aktif dalam politik.

×