Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kh4

139 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Kh4

  1. 1. 1 UJIAN PERTENGAHAN PENGGAL 1 TAHUN 4 KEMAHIRAN HIDUP MASA: 60 MINIT ARAHAN: Sila jawab semua soalan dengan betul. NAMA : MARKAH KESELURUHAN : %
  2. 2. 2 Bulatkan jawapan yang betul. 1. Antara berikut, yang manakah bukan bahan di dalam kotak pertolongan cemas? A Gunting B Ubat kuning C Termometer D Pembaris kayu 2. Yang manakah antara berikut merupakan tujuan pemakaian sesuai semasa berada di dalam bengkel? I Mengelakkan baju sekolah menjadi kotor. II Mempercepat aktiviti. III Memastikan keselamatan. IV Murid nampak kemas dan cantik. A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 3. Tujuan peraturan keselamatan di dalam bengkel ditetapkan adalah untuk A Mencantikkan bengkel. B Menyenangkan kerja murid. C Mengelakkan berlakunya kemalangan. D Menghukum murid yang tidak mematuhi arahan. 4. Pilih pernyataan yang tidak benar. A Sebelum menggunakan alatan, kita harus memahami dan mengetahui fungsi dan cara menggunakannya. B Sebarang alatan yang rosak atau hilang mesti dilaporkan kepadamurid lain. C Alatan yang berbahaya mesti disimpan di tempat yang selamat. D Alatan mesti disusun atau disimpan kemas di tempat yang ditetapkan. 5. Kita harus _______ alat pemadam api dari semasa ke semasa untuk memastikan ia selamat digunakan. A mengawal B menyimpan C memeriksa D membeli 6. Reka cipta bermaksud A Penjualan produk baharu. B Pembelian produk baharu. C Penghasilan produk baharu. D Pengubahsuaian barangan baharu. Bahagian A
  3. 3. 3 7. Papan tanda bas awam merupakan cantuman daripada bentuk A Silinder dan segi empat tepat. B Kon dan segi empat sama. C Kon dan segi empat tepat. D Silinder dan segi tiga. 8. Antara berikut, yang manakah nama bentuk tiga dimensi (3D) yang salah? A B C D 9. Antara pasangan berikut, yang manakah adalah betul? A Kotak mancis – kuboid B Tabung pensel – sfera C Kotak pensel – kon D Meja - piramid 10. Berikut merupakan bentuk asas 2D, kecuali A B C D 11. Apakah bentuk asas reka bentuk 3D yang sesuai bagi rajah di atas? A B C D 12. Apakah maklumat yang perlu dipersembahkan dalam komunikasi tampak? I Bahan projek II Nama kumpulan III Kegunaan projek IV Bentuk asas projek A I,II dan III B I,II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 13. Apakah bentuk asas bagi piring? A Kon B Bulat C Silinder D Kuboid
  4. 4. 4 14. Gambar di atas ialah skru _____. A Kepala rata B Segi empat C Kepala bujur D Kepala heksagon 15. Apakah kegunaan alat di atas? A Melonggarkan dan mengetatkan skru. B Melonggarkan dan mengetatkan bolt dan nat. C Memotong dan memegang benda kecil. D Melonggarkan dan mengetatkan skru kepada philips.
  5. 5. 5 Bahagian B 1. Garisi jawapan yang betul. a. Semasa menjalankan aktiviti di dalam bengkel, kita harus memakai (kasut / selipar) untuk mengelakkan kecederaan. b. Sekiranya terdapat murid yang cedera di dalam bengkel, kita boleh menggunakan (antiseptik / ubat kuning) untuk mencuci luka. c. Kita harus (membuka / menutup) pintu dan tingkap sebaik sahaja memasuki bengkel. d. Tali leher murid harus dimasukkan ke dalam ( poket / apron). e. Pemakaian yang sesuai di dalam dengkel adalah untuk (kebersihan / keselamatan) diri sendiri. 2. Tandakan ( / ) bagi pernyataan yang betul dan ( x ) bagi pernyataan yang salah. a. Objek-objek di sekeliling kita terdiri daripada bentuk-bentuk asas. b. Lakaran objek boleh dibuat dengan melutsinarkan objek tersebut. c. Kapur tulis terdiri daripada kuboid dan silinder. d. Meniru ciptaan orang lain adalah suatu kreativiti. e. Piramid mempunyai empat bucu dan empat permukaan. f. Daya kreativiti dan reka cipta merupakan kebolehan yang berlainan. g. Reka cipta setiap bahan berkaitan dengan fungsinya. h. Secara amnya, alatan digunakan untuk memasang dan membuka barangan. i. Playar gabung boleh digunakan untuk memotong wayar dan memegang benda kecil. j. Buku manual menjelaskan harga dan fungsi barangan kepada pengguna.

×