Tingkatan 1 Bab 2

19,475 views

Published on

Published in: Business, Travel
 • Be the first to comment

Tingkatan 1 Bab 2

 1. 1. <ul><li>ZAMAN PALEOLITIK </li></ul><ul><li>ZAMAN NEOLITIK </li></ul><ul><li>ZAMAN LOGAM </li></ul>
 2. 2. ZAMAN PALEOLITIK <ul><li>CIRI-CIRI PENEMPATAN </li></ul><ul><li>Hidup berpindah randah </li></ul><ul><li>Tinggal di kawasan terbuka , </li></ul><ul><li>dalam gua dan sekitar tasik </li></ul>
 3. 3. KEGIATAN DAN PERALATAN <ul><li>Memburu binatang liar </li></ul><ul><li>Memungut hasil hutan </li></ul><ul><li>Mengamalkan cara hidup sara diri </li></ul><ul><li>Menggunakan alat batu dalam hidup seharian seperti alat repihan, alat penetak dan kapak genggam. </li></ul>
 4. 4. PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA ALAT PENETAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENETAK POKOK DAN MEMOTONG DAGING KAPAK GENGGAM
 5. 5. ALAT REPIHAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MERAUT DAN MEMOTONG PENEMUAN ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA
 6. 6. KEPERCAYAAN <ul><li>Animisme </li></ul><ul><li>Mengamalkan upacara perkuburan </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Bermula kira-kira 200 000 – 300 000 tahun dahulu </li></ul><ul><li>Bukit Jawa, Kota Tampan dan Bukit Bunuh, di Lenggong, Perak. Gua Niah, Sarawak dan Tingkayu, Sabah. </li></ul>
 8. 8. UJI MINDA 1. Zaman Paleolitik di Malaysia bermula kira-kira ------------hingga -------- tahun dahulu. 2. Alat repihan digunakan oleh orang Paleolitik untuk dan 3. Masyarakat Paleolitik mengamalkan kepercayaan animisme dan 200 000 300 000 meraut memotong upacara perkuburan
 9. 9. ZAMAN NEOLITIK
 10. 10. <ul><li>Mencipta alat tembikar daripada batu dan tanah liat seperti bekas air,periuk dan belanga </li></ul><ul><li>Bercucuk tanam,menangkap ikan, menternak binatang,memungut hasil hutan dan berdagang </li></ul><ul><li>Mencipta barang-barang kemas seperti kalung, anting-anting dan gelang </li></ul><ul><li>Menggunakan alat batu seperti beliung dan pemukul kulit kayu </li></ul><ul><li>Alat beliung digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu </li></ul>
 11. 11. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA BELIUNG DIGUNAKAN UNTUK MENGGALI TANAH DAN MENGETAM KAYU
 12. 12. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA ARTIFAK TEMBIKAR YANG DITEMUI DI GUA HARIMAU PEMUKUL KULIT KAYU DIGUNAKAN UNTUK MELEPERKAN DAN MENGHALUSKAN KULIT KAYU
 13. 13. PENEMUAN ZAMAN NEOLITIK DI MALAYSIA
 14. 15. KEWUJUDAN DAN LOKASI DI MALAYSIA <ul><li>Bermula kira-kira 7000 tahun dahulu </li></ul><ul><li>Bukit Tengkorak, Sabah dan Gua Cha, Kelantan </li></ul>
 15. 16. <ul><li>UJI MINDA </li></ul><ul><li>Masyarakat Zaman Neolitik menggunakan </li></ul><ul><li>batu dan ------------------------------ untuk membuat tembikar. </li></ul><ul><li>--------------digunakan untuk menggali tanah dan mengetam kayu. </li></ul><ul><li>3. Masyarakat Zaman Neolitik mencipta barang-barang kemas seperti -----------,----------dan </li></ul><ul><li>---------------. </li></ul>tanah liat Beliung kalung anting-anting gelang
 16. 17. <ul><li>Hidup Menetap </li></ul><ul><li>Mempunyai adat sendiri </li></ul><ul><li>Ada yang tinggal di dalam gua dan berhampiran sungai </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Bercucuk tanam, menangkap ikan, berburu, menternak binatang dan perdagangan barter </li></ul><ul><li>Menghasilkan alat logam seperti gangsa dan besi </li></ul>
 18. 19. PERALATAN DI ZAMAN LOGAM A KAPAK YANG DIJUMPAI DI SG TEMBELING, PAHANG B TULANG MAWAS YANG DIJUMPAI DI RAUB, PAHANG C SABIT YANG DIJUMPAI DI LEMBAH BERNAM, SELANGOR D PISAU YANG DIJUMPAI DI KLANG, SELANGOR E MATA LEMBING YANG DIJUMPAI DI SG TEMBELING, PAHANG
 19. 20. <ul><li>Menjalankan pengebumian menggunakan kepingan batu </li></ul><ul><li>Mempunyai kepercayaan dan pegangan hidup </li></ul>
 20. 22. UJI MINDA 1. Apabila manusia mengenali logam, mereka telah mencipta -------------dan -------------. 2. Zaman Logam menjalankan perdagangan secara --------------. 3. Tulang mawas dijumpai di --------------, Pahang. alat gangsa besi pertukaran barang Raub
 21. 23. <ul><li>Apakah aktiviti yang dapat membezakan antara masyarakat Zaman Neolitik dengan masyarakat Zaman Logam? </li></ul><ul><li>A Peralatan </li></ul><ul><li>B Tempat tinggal </li></ul><ul><li>C Kegiatan harian </li></ul><ul><li>D Kegiatan ekonomi </li></ul><ul><li>2. </li></ul>
 22. 26. 2. Apakah kegunaan beliung yang dijumpai pada Zaman Neolitik ? I Menggali tanah II Meleperkan papan III Memotong pokok IV Mengetam kayu A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV
 23. 27. 3. Antara berikut yang manakah merupakan penempatan orang Zaman Paleolitik ? I Tingkayu, Sabah II Gua Niah, Sarawak III Kota Tampan, Perak IV Gua Menteri, Kelantan A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

×