Ranc.Pengajaran Sejarah

8,501 views

Published on

Published in: Technology, Education

Ranc.Pengajaran Sejarah

  1. 1. RANCANGAN MENGAJAR HARIAN Subjek: Sejarah Kelas : 1 RK Tarikh: 11 Mac 2009 ( Selasa) Bil. Pelajar : 20 orang Masa : 3.20 – 3.55 pm ( 35 minit) Topik : Bab 1 : Sejarah dan Kita Subtopik : 1.3. Sumber Sejarah Hasil pembelajaran : Di akhir pelajaran ini, pelajar akan dapat : 1. Menyatakan 2 jenis sumber Sejarah 2. Menyatakan maksud sumber pertama dan sumber kedua 3. Menyenarai 3 contoh sumber pertama dan sumber kedua. Nilai murni : 1. Menghargai usaha ahli sejarah 2. Bersyukur dengan kemerdekaan negara Sumber dan Alat Bantu Mengajar : Buku teks, Lampiran Kerja, Power Point Pengetahuan Sedia Ada : Pelajar telah terdedah dengan sumber pertama seperti surat peribadi, diari dan sumber kedua seperti buku, majalah, suratkhabar dan lain-lain. Fasa Kandungan Aktiviti pembelajaran Nota Pengenalan Pada akhir pelajaran ini, pelajar dapat: Aktiviti Guru Strategi dan teknik : ( 5 minit) 4. Menyatakan 2 jenis sumber Guru menerangkan objektif dan hasil Penyoalan secara Sejarah pembelajaran yang akan diperolehi pelajar. keseluruhan 5. Menyatakan maksud sumber BBM: Buku teks pertama dan sumber kedua Guru menanyakan pemahaman pelajar 6. Menyenarai 3 contoh sumber tentang pembelajaran yang lepas. Nilai murni : Berkongsi pertama dan sumber kedua. pendapat, sedia Aktiviti Pelajar bekerjasama, berani Pelajar memberi jawapan kepada guru. mencuba
  2. 2. Penstrukturan idea Sumber Sejarah memberi maklumat Aktiviti Guru Strategi dan teknik: (15 minit) dan bukti yang benar tentang sesuatu Guru menerangkan maksud sumber sejarah. Penyoalan dan peristiwa. Ada 2 iaitu : Guru juga memberi penerangan mengenai perbincangan i) sumber pertama sumber pertama dan sumber kedua ii) sumber kedua menggunakan power point. BBM: Power Point, Buku Sumber pertama : Aktiviti Pelajar Teks. Sumber yang bersifat asli dan masih Pelajar dikehendaki menjawab soalan latihan belum ditafsir. Belum diolah dan yang ditunjukkan di power point. Nilai murni: Berkongsi masih belum dicetak. Pelajar melibatkan diri secara aktif. pendapat, Berani Contoh: fail rasmi jabatan, surat mencuba, Berfikiran peribadi , manuskrip, diari, fosil dan terbuka. Melibatkan diri artifak. secara aktif Sumber kedua : Sumber yang telah diolah, dicetak dan disebar kepada umum. Contoh : buku, majalah, ssuratkhabar, jurnal, ensiklopedia, risalah. Aplikasi Idea Guru memberi pengukuhan melalui Pelajar menjawab soalan di Power Point BBM : Buku teks, Power (10 minit) soalan pengkayaan daripada Power dengan menyalin ke dalam buku nota. Point. Point. Penutup Kepentingan membezakan antara Pelajar merumuskan idea utama berdasarkan Strategi dan teknik : ( 5 minit) sumber pertama dan sumber kedua. pemahaman yang telah mereka pelajari. Penyoalan

×