Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Rancangan Mengajar9.6

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Upcoming SlideShare
Rph
Rph
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 4 Ad

More Related Content

Similar to Rancangan Mengajar9.6 (20)

Advertisement
Advertisement

Rancangan Mengajar9.6

  1. 1. RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: Pengajian Perniagaan 1 TINGKATAN: Enam Atas Tingkatan Enam 1. Ciri-Ciri Kelas Murid telah menghadapi PMR, SPM dan ujian- 1. a) Tingkatan / Tahun ujian bulanan dan tahu makna berjaya b) Pengetahuan Sedia Ada 2. Murid telah mempelajari dan boleh menggunakan internet untuk mencari bahan pelajaran dan tahu menggunakan e-mail. 3. Murid boleh menggunakan perisian asas MS PowerPoint, MS Excel dan MS Word. 2. Peruntukan Masa 80 minit. 9.6 Tabii Orang Berjaya 3. Tema Pelajaran / Topik Definisi berjaya, 7 Tabii Orang Berjaya, Kejayaan Seimbang Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 1. Memberi definisi efektif/berjaya 2. Menyenaraikan 7 tabii orang berjaya menurut Stephen 4. a) Hasil Pembelajaran Covey 3. Menjelaskan bagaimana individu dan organisasi boleh membantu pekerja mencapai kejayaan seimbang b) Nilai Murni 1. Berfikir secara rasional 2. Mengawal perasaan 3. Berusaha untuk berjaya c) KBKK 1. Sumbangsaran dan menyenarai 2. Membanding dan membezakan faktor-faktor 3. Mengkelaskan faktor Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 1. Memberi definisi efektif dan kejayaan seimbang 2. Menyenaraikan 7 Tabii orang Berjaya 3. Menjelaskan bagaimana individu boleh mencapai 5. Objektif Pembelajaran kejayaan seimbang 4. Menjelaskan bagaimana organisasi boleh membantu pekerja mencapai kejayaan seimbang 5. Menghantar tugasan yang telah siap kepada guru menggunakan e-mail
  2. 2. Menempah Makmal Bestari ( dan projektor LCD) . 1. 2. Memastikan sistem rangkaian dan internet berfungsi Menyediakan soalan latihan dan edaran 6. Persediaan TMK 3. Menyediakan slaid MS PowerPoint bertajuk Tabii Orang 4. Berjaya Menjawab soalan latihan dalam format yang betul 1. Mengakses maklumat mengenai falsafah pendidikan 2. 7. Penerapan TMK kebangsaan dan sinergi menggunakan internet 3. Menghantar tugasan kepada guru dalam bentuk e-mail. 8. Persediaan Guru Bukan TMK 1. Bahan maujud seperti buku, keratan akhbar 1. Set Induksi Pelajar melihat keratan akhbar Minguan Malaysia (2 minit) 2. Pencetusan Idea Bersoaljawab berkaitan kejayaan dan kegagalan yang pernah dialami pelajar dan 10 orang terkaya di Malaysia. Persembahan MS PowerPoint tentang Tabii Orang Berjaya Penerangan lanjut dari guru mengenai tabii tersebut dan bagaimana untuk mencapai kejayaan seimbang. (23 minit) Penstrukturan semula idea 3. 9. Aktiviti Pelajaran Murid mengakses internet dan menghasilkan tugasan dalam aktiviti P&P (20 minit) 4. Aplikasi Idea Mengadakan sesi perbincangan dalam kumpulan dan menyelesaikan tugasan kumpulan (20 minit) 5. Penilaian Penilaian rakan dan guru secara lisan berlaku dalam proses pengajaran dan pembelajaran (10 minit) 6. Penutup Refleksi pelajaran: semua murid diminta menyebut kembali definisi, menyenaraikan tujuh tabii orang berjaya dan kaedah mencapai kejayaan seimbang (5 minit) 10. Aktiviti Guru Meminta pelajar mengenalpasti gambar-gambar yang 1. ditunjukkan Mengemukakan soalan berkaitan dengan ketegangan 2. yang pernah dialami pelajar. Meminta pelajar melihat persembahan klip video dan MS 3. PowerPoint yang disediakan. Membuat penerangan lanjut tentang 7 tabiiorang berjaya 4. Meminta pelajar membuat latihan individu 5.
  3. 3. 6. Meminta pelajar menyiapkan tugasan kumpulan. 7. Menerima e-mail tugasan daripada pelajar 1. Memberi tumpuan terhadap persembahan slaid MS PowerPoint yang ditunjukkan 2. Mendengar penjelasan yang diberi guru 11. Aktiviti Pelajar 3. Membuat latihan yang diberikan. 4. Menyiapkan tugasan kumpulan menggunakan MS Excel dan menghantar kepada guru menggunakan e-mail. Meliputi objektif dan hasil pembelajaran mata pelajaran Pengajian Perniagaan 1 Tingkatan Enam, kemahiran berfikir, dan kemahiran 12. Liputan Kurikulum generik bestari yang berunsurkan kemahiran, kecekapan, dan ketrampilan serta strategi konstruktivisme pengajaran dan pembelajaran. 13. Keperluan Khusus Tiada Menggunakan terminologi seperti bersinergi, tajamkan 1. 14. Literasi gergaji, menang-menang, persepsi, kondusif dan lain- lain 15. Numerasi Tiada 16. a) Penilaian Pengajaran dan pembelajaran Penilaian dijalankan secara formatif berdasarkan beberapa perkara seperti yang berikut: 1. menjawab soalan guru secara lisan 2. menyelesaikan latihan indiviu dan tugasan berkumpulan 3. penilaian rakan sebaya b) Refleksi Kesesuaian TMK mengikut kriteria CIPS 1. Adakah murid boleh melayari internet untuk mengakses maklumat berkaitan? 2. Bolehkan murid mengaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan seharian mereka? 3. Bagaimana rakan sebaya dapat membantu dalam tugasan kumpulan? 1. Adakah hasil pembelajaran tercapai pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran? 2. Adakah proses P&P dapat berjalan lancar dengan bantuan TMK? 3. Adakah pelajar berjaya menghasilkan tugasan yang baik ? 4. Apakah strategi lain yang akan saya gunakan untuk membaiki kelemahan dan masalah yang timbul semasa
  4. 4. pengajaran? 17. Bahan Rujukan TMK dan 1. Pengajian Perniagaan1, Federal Publications bukan TMK http://www.moe.gov.my 18. Laman Web

×