Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan Mengajar

4,823 views

Published on

Published in: Technology, Economy & Finance
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Rancangan Mengajar

  1. 1. RANCANGAN MENGAJAR SUBJEK: PERAKAUNAN TAHUN / TINGKATAN: 6 1. Ciri-Ciri Kelas 6 a) Tingkatan / Tahun 1. Pelajar pernah mempelajari fungsi perakaunan kos seperti b) Pengetahuan Sedia Ada perancangan dan pembuatan keputusan 2. Pelajar telah mempelajari dan memahami format akaun penamat 3. Pelajar boleh menggunakan perisian asas MS Powerpoint, MS Excel dan MS Word. 2. Peruntukan Masa 80 minit. 3. Tema Pelajaran / Topik 80 minit. Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 1.Memahami konsep analisa pulang modal 2.Dapat meningkatkan pemahaman dalam kegunaan model analisa pulang modal di sesebuah perniagaan 3.Memahami tatacara perancangan dan pembuatan keputusan 4. a) Hasil Pembelajaran dalam syarikat. b) Nilai Murni 4.Menimbulkan rasa tanggung jawab untuk kerja yang kemas, tepat, dan sistematik . c) KBKK 1. Bertanggungjawab terhadap diri sendiri , guru dan rakan. 2. Berhati-hati ketika menyediakan melukis graf. 1. Sumbang saran , tunuk cara dan menyenarai. 2. Membanding dan membeza.
  2. 2. Pada akhir sesi pembelajaran murid dapat: 1. menyenaraikan kegunaan analisa pulang modal. 2. menyatakan andaian analisa pulang modal . 5. Objektif Pembelajaran 3. menerangkan peranan model analisa pulang modal kepada : i) perniagaan ii) Firma 1. Menempah bilik komputer dan projektor LCD. 2. Memastikan sistem rangkaian internet berfungsi. 6. Persediaan TMK 3. Menyediakan soalan latihan dalam MS Powerpoint dan MS Ex-Cell. 4. Memastikan sekolah mempunyai laman web sendiri berserta ruangan forumnya. 1. Mengakses maklumat mengenai agensi Audit : i) Angkasa ii) UBS 7. Penerapan TMK iii) AssetBase(CBL) 2. Menjawab soalan latihan menggunakan perisian MS Powerpoint dan MS Ex-Cell (sessi penutup) 8. Persediaan Guru Bukan TMK 1. Tiada 9. Aktiviti Pelajaran 1. Set induksi : Menunjukkan gambar perniagaan dan perancangan menggunakan MS Power Point.(5 minit) 2. Pencetusan idea : pengenalan tentang analisa pulang modal Bersoal jawab berkaitan dengan tajuk.(10 minit) 3. Penstrukturan idea : (isi) Menerangkan tiga kaedah mengira titik pulang modal. Melukis graf bersama-sama pelajar(30 minit) 4. Aplikasi idea : Mengadakan sesi perbincangan penyelesaian masalah dalam syarikat dan kelemahan model analisa pulang modal itu sendiri (20 minit) 5. Penilaian : Menjawab soalan latihan menggunakan perisian MS Powerpoint.(10 minit)
  3. 3. 6. Penutup : Refleksi pelajaran.(5 minit)

×