MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ    ĠġLETME BÖLÜMÜ       4. SINIF   ÜRÜN GELĠġTĠRME DERSĠ MICROSOFT WINDOWS 8 YENI ÜRÜN  ...
MICROSOFTWĠNDOWS 8      2
MICROSOFT      3
WINDOWS 8      4
MICROSOFT• Microsoft Corporation Windows, Xbox gibi ürünleriyle tanınan, ABD merkezli büyük yazılım ve biliĢim Ģirketidir...
• KuruluĢ       Albuquerque, New Mexico 1976• ġehir        One Microsoft Way, Redmond, Washington• Ülke  ...
7
MICROSOFT LOGOLARI   1975-1987           8
1987-2002      9
2002-2011      10
23 AĞUSTOS 2012‟YE KADAR  BU LOGO KULLANILDI              11
23 AĞUSTOS 2012‟DE RESMI OLARAK    BU LOGO TANITILDI               12
Microsoftun ilk reklamı 1976 yılında "Digital Design" dergisinin         Temmuz sayısında yayınlandı.      ...
"WINDOWS 1.0" COMDEX FUARINDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI! (KASIM 1983)                 14
MICROSOFT TÜRKIYE KURULDU! (14 TEMMUZ 1993)                     15
WINDOWS 95 PIYASAYA ÇIKTI! (24 AĞUSTOS 1995)                      16
HOTMAIL SATIN ALINDI! (ARALIK 1998)   1996 - 1998 yılları arasında kullanılan Hotmail logosu...            ...
WINDOWS XP NEW YORK‘TA TANITILDI! (25 EKĠM 2001)  Windows XP lansmanı Bill Gates ve New York Belediye BaĢkanı Rudolph Giu...
WINDOWS XP BÜYÜK SES GETIRDI!•  Microsoftun kiĢisel bilgisayarlar ve sunucu sistemleri için ürettiği iĢletim sistemi aile...
WINDOWS XP MASAÜSTÜ           20
21
WINDOWS 7 TANITILDI! (22 EKIM 2009)                   22
WINDOWS 7 ÖZELLIKLERI•  Microsoftun Windows Vista ile yaĢadığı sorunların ardından büyük bir hit olmayı  baĢaran Window...
WINDOWS 7               WINDOWS 8•  1,5 ay gibi bir sürede 30 Milyon  •  Ġlk 4 günde 4 milyon satılmıĢtı...
MICROSOFT‟UN HEDEF KITLESIBireysel tüketiciler, küçük veorta ölçekli kuruluĢlar,iĢletmeler, kamu kurumları,eğitim kurumlar...
MICROSOFT URUNLERI•  Windows ve Windows Live Bölümü: PC iĢletim sistemleri ile ilgili yazılım, çevrimiçi  hizmetler ve ...
MICROSOFT URUNLERI•  Online Hizmetler Bölümü: Çevrimiçi Hizmetler Bölümü insanların iĢlerini  basitleĢtirmesine ve çevr...
MICROSOFT URUNLERI•  Eğlence ve Cihazlar Bölümü: Eğlence ve Cihazlar Bölümü insanları eğlendirmek ve  birbirine bağlama...
PAZAR PAYLARI        29
WINDOWS‟UN KENDI IÇINDEKI PAZAR PAYLARIKaynak: http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/21/great-news-for-microsoft-windows...
WINDOWS 8 STORE      •  Windows 8 kullanıcıları        artarken uygulama mağazası        da aynı Ģekil...
WINDOWS 8DEN BEKLENEN SATIġ RAKAMI•  Windows 8in ilk etapta kaç milyon satacağı merakla bekleniyordu. Zira 2 milyar   ...
MICROSOFT TÜRKIYE‟NIN WINDOWS 8 STRATEJISI•  Microsoft‟un Windows 8‟ in tanıtımında 19 ülke için 1.9 milyar dolarlık büt...
MICROSOFT‟UN FIYAT STRATEJISI•  Microsoft, zor zamanlarda bile yazılım dünyasında tekel olmanın verdiği gücü  kullanara...
MICROSOFT‟UN DAĞITIM POLITIKALARI          Microsoft 2 tür *OEM ile çalıĢır.          Microsoft, büyük O...
MICROSOFT‟UN DAĞITIM POLITIKALARI          •  Tüketicilerin doğrudan üreticiden            ürün alm...
SÜRDÜRÜLEBILIRLIK• Microsoftun baĢarısı kullanıcılar için yeni ve çekici ürünler, hizmetler ve deneyimler yaratmak, tekno...
MICROSOFT‟UN YENI ÜRÜN GELIġTIRME         STRATEJILERI• Yazılım ürünlerinin çoğu Ģirket içinde geliĢtirilirken, ay...
2003-2012 YILLARI ARASI NET GELIR                40
MICROSOFT2012 - 2013       41
42
As cool as a tree, as scary as the sea(Bir ağaç kadar soğuk, deniz kadar korkunç)  As warm as the sun, as silly as fun (...
44
WINDOWS 8• Windows 8; Microsoft firmasının kiĢisel bilgisayar kullanımı için Windows 7nin halefi olarak ürettiği iĢleti...
MICROSOFT WINDOWS 8 TÜRKIYE LANSMANI                  46
WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER•  BaĢlat menüsü artık yok: Windows 8 tabletlerden PClere birçok farklı cihazda  çalıĢabiliyor...
WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER•  Daha iyi çoklu monitör desteği: Bir monitörde baĢlangıç ekranı açıkken diğerinde  masaüstün...
WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER•  Arama: BaĢlat menüsünü kaldırılması ile artık baĢlangıç ekranından da arama  yapabiliyoruz....
WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER•  Windows Store: Windows Store, Windows 8in önemli bir parçası olacak ve  masaüstü uygulamala...
WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER•  Kilit Ekranı: Bildiğiniz gibi Windows 8‟deki ilk hedef kitle mobil cihazlardı. Bu  sebeple ...
WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER•  Dosya Gezgini: Windows 8‟de Dosya Gezgini yeniden tasarlandı. Dosya gezgininin  üst kısmına...
WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER•  Kopyalama: Dosya kopyalama ve taĢıma alanında da görsellik anlamında çok Ģey  değiĢmiĢ diye...
54
MICROSOFT „‟WHAT IS NEXT‟‟               55
BĠZĠ DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER                     56
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Microsoft-Windows 8

1,626 views

Published on

Microsoft'un tarihine bakış,
Ses getiren Windows sürümleri (xp,7,8),
Microsoft'un hedef kitlesi,
Microsoft ürün grupları,
Windows pazar payları,
Windows 8,
Microsoft Türkiye'nin Windows 8 stratejisi,
Microsoft'un fiyat stratejisi,
Microsoft'un dağıtım politikaları,
Microsoft için sürdürülebilirlik,
Microsoft'un yeni ürün geliştirme stratejileri,
Microsoft'un 2003 - 2012 yılları arası net gelirleri

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,626
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
23
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Microsoft-Windows 8

 1. 1. MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 4. SINIF ÜRÜN GELĠġTĠRME DERSĠ MICROSOFT WINDOWS 8 YENI ÜRÜN SUNUMUÖğretim Görevlisi: Öğr. Gör. Dr. Sibel AydoğanSunumu Hazırlayanlar: Aylin Çiftci Emine Demirci Zafer Kavaklı 1
 2. 2. MICROSOFTWĠNDOWS 8 2
 3. 3. MICROSOFT 3
 4. 4. WINDOWS 8 4
 5. 5. MICROSOFT• Microsoft Corporation Windows, Xbox gibi ürünleriyle tanınan, ABD merkezli büyük yazılım ve biliĢim Ģirketidir.• ġirket 1975 yılında Amerika BirleĢik Devletlerinin Washington eyaletindeki Seattle kentinde iki üniversite öğrencisi tarafından kurulmuĢtur. Bu iki giriĢimcinin vizyonu her ev ve her masada bir bilgisayardı. 5
 6. 6. • KuruluĢ Albuquerque, New Mexico 1976• ġehir One Microsoft Way, Redmond, Washington• Ülke ABD• Önemli kiĢiler Steve Ballmer (CEO) Bill Gates (Chairman)• Sektör Bilgisayar Yazılımı, Online Servisler, Video Oyunları• TanınmıĢ Ürünleri Microsoft Windows, Microsoft Office, Xbox 360, Enterprise Software, Windows Phone, Bing, Windows Live,• Gelir $ 73.72 Milyar (2012)• Faaliyet Gelirleri $ 21.76 Milyar (2012)• Net Gelir $ 16.97 Milyar (2012)• Sahibi Bill Gates (Yönetim Kurulu BaĢkanı) Steve Ballmer (CEO)• ÇalıĢan sayısı 94.000 (2012)• Ana sayfası microsoft.com 6
 7. 7. 7
 8. 8. MICROSOFT LOGOLARI 1975-1987 8
 9. 9. 1987-2002 9
 10. 10. 2002-2011 10
 11. 11. 23 AĞUSTOS 2012‟YE KADAR BU LOGO KULLANILDI 11
 12. 12. 23 AĞUSTOS 2012‟DE RESMI OLARAK BU LOGO TANITILDI 12
 13. 13. Microsoftun ilk reklamı 1976 yılında "Digital Design" dergisinin Temmuz sayısında yayınlandı. 13
 14. 14. "WINDOWS 1.0" COMDEX FUARINDA GÖRÜCÜYE ÇIKTI! (KASIM 1983) 14
 15. 15. MICROSOFT TÜRKIYE KURULDU! (14 TEMMUZ 1993) 15
 16. 16. WINDOWS 95 PIYASAYA ÇIKTI! (24 AĞUSTOS 1995) 16
 17. 17. HOTMAIL SATIN ALINDI! (ARALIK 1998) 1996 - 1998 yılları arasında kullanılan Hotmail logosu... 17
 18. 18. WINDOWS XP NEW YORK‘TA TANITILDI! (25 EKĠM 2001) Windows XP lansmanı Bill Gates ve New York Belediye BaĢkanı Rudolph Giulianinin katılımı ile gerçekleĢtirildi... 18
 19. 19. WINDOWS XP BÜYÜK SES GETIRDI!• Microsoftun kiĢisel bilgisayarlar ve sunucu sistemleri için ürettiği iĢletim sistemi ailesi Windowsun NT çekirdeği üzerinde yükselen altıncı ana sürümüdür. 25 Ekim 2001 tarihinde piyasaya sürülmüĢtür. XP adı experience (Türkçe: deneyim) kelimesinden gelir. Günümüzde kullanım oranı Windows 7nin altına inmiĢtir.• Clear Type Windows XP, özellikle LCD ekranlarda metinlerin okunaklılığını arttırmak amacıyla Clear Type adı verilen bir özellik içermektedir.• Uzak bağlantı Windows XP, internetten baĢka bir bilgisayarın yönetilmesine imkân veren Uzak Masaüstü adlı bir yazılım içeriyordu. Bu özellik Vistada Terminal Services adıyla bulunmaktadır.• Hızlı kullanıcı değiĢimi XPde bir kullanıcının oturumu açıkken bir diğerinin oturumuna geçiĢ yapılabilmektedir.• Internet Explorer 6 6. sürümü, Windows XP ile birlikte gelmektedir. 19
 20. 20. WINDOWS XP MASAÜSTÜ 20
 21. 21. 21
 22. 22. WINDOWS 7 TANITILDI! (22 EKIM 2009) 22
 23. 23. WINDOWS 7 ÖZELLIKLERI• Microsoftun Windows Vista ile yaĢadığı sorunların ardından büyük bir hit olmayı baĢaran Windows 7, Vistadaki birçok sorunu gidererek Ģirketi adeta kurtarmıĢtı .• Microsoft tarafından kiĢisel bilgisayarlar, masaüstü, dizüstü, netbooklar, Tablet PC ve media center bilgisayarlarda kullanılmak için çıkan bir iĢletim sistemidir.• Windows kullanıcıları, Windows 7 ile Windows Vistaya göre daha hızlı bir deneyim yaĢadılar. Microsofta göre, geliĢmiĢ Görev Çubuğu ile uygulamalar arasında geçiĢ yapmak bir eğlence hâline dönüĢecek; yeni araç çubuğu ile kullanıcıların, yazılımlar ve belgeler arasında daha rahat ve hızlı bir Ģekilde dolaĢmak mümkün oldu.• Ġnternet satrancı ve internet tavlası gibi Windows Vistada kullanılmayan ekler Windows 7ye yine eklenmiĢtir. Ayrıca Windows 7, Internet Explorer 8i ve Windows Media Player 12yi kullanmaktadır. 23
 24. 24. WINDOWS 7 WINDOWS 8• 1,5 ay gibi bir sürede 30 Milyon • Ġlk 4 günde 4 milyon satılmıĢtır. satmıĢtır. • 1 ay içinde 40 Milyon satıĢ rakamına• Windows 7 çıktığı günden bu yana ulaĢmıĢtır. toplamda 630 Milyon adet sattı. 24
 25. 25. MICROSOFT‟UN HEDEF KITLESIBireysel tüketiciler, küçük veorta ölçekli kuruluĢlar,iĢletmeler, kamu kurumları,eğitim kurumları, internetservis sağlayıcıları,uygulama geliĢtiriciler ve*OEM‟ lerdir.*OEM, (Original Equipment Manufacturer), yani "orijinalürün üreticisi" anlamındadır. 25
 26. 26. MICROSOFT URUNLERI• Windows ve Windows Live Bölümü: PC iĢletim sistemleri ile ilgili yazılım, çevrimiçi hizmetler ve PC donanım ürünleri geliĢtirmekte ve pazarlamaktadır. Başlıca Ürünler ve Servisler : Windows 8 iĢletim sistemi, uygulamalar veweb hizmetleri, Windows Live paketi ve PC donanım ürünleri.• Sunucu ve Araçlar: Sunucu yazılımı, yazılım geliĢtirici araçları, hizmetleri ve daha üretken ve verimli bilgi teknolojisi uzmanları ve geliĢtiricileri için tasarlanmıĢ çözümleri geliĢtirmekte ve pazarlamaktadır. Başlıca Ürünler ve Servisler : Windows Server iĢletim sistemleri, WindowsAzure, Microsoft SQL Server, SQL Azure, Windows Intune, Windows Embedded, VisualStudio, Silverlight, System Center ürünleri; Microsoft DanıĢmanlık Hizmetleri ve Premierürün destek hizmetleri. 26
 27. 27. MICROSOFT URUNLERI• Online Hizmetler Bölümü: Çevrimiçi Hizmetler Bölümü insanların iĢlerini basitleĢtirmesine ve çevrimiçi kararlar vermesine yardımcı olur ve reklam verenlere ve izleyicilerin birbirleri ile bağlantısına sağlar, bilgi ve içerik geliĢtirir ve pazarlar. Başlıca Ürünler ve Hizmetler : Skydrive, Bing, MSN, adCenter ve reklam verenler için Atlas çevrimiçi araçları.• Microsoft ĠĢletme Birimi: ĠĢletmelere ve iĢ hayatına yönelik kolaylaĢtırıcı ve sonuç odaklı çözümler sunar. Başlıca Ürünler ve Hizmetler : Microsoft Office, Microsoft Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft Lync, Microsoft Office Project ve Office Visio; Microsoft Dynamics ERP ve Dynamics CRM, Microsoft Office 365. 27
 28. 28. MICROSOFT URUNLERI• Eğlence ve Cihazlar Bölümü: Eğlence ve Cihazlar Bölümü insanları eğlendirmek ve birbirine bağlamak için tasarlanmıĢ ürün ve hizmetler geliĢtirmekte ve pazarlamaktadır. Başlıca Ürünler ve Hizmetler : Xbox 360 oyun ve eğlence konsolu, Xbox360, Xbox 360 video oyunları, Xbox 360 aksesuarları için Kinect, Xbox LIVE, Skype veWindows Phone. 28
 29. 29. PAZAR PAYLARI 29
 30. 30. WINDOWS‟UN KENDI IÇINDEKI PAZAR PAYLARIKaynak: http://thenextweb.com/microsoft/2012/12/21/great-news-for-microsoft-windows-8-grabs-2-3-of-all-windows-traffic-after-48-days-of-availability/?fromcat=microsoft 30
 31. 31. WINDOWS 8 STORE • Windows 8 kullanıcıları artarken uygulama mağazası da aynı Ģekilde büyüyor. 20 bin uygulamayı geride bırakan Windows 8 Store indirme sayılarında da (ilk 300 uygulama) Apple Mac Store‟u da üçe katlamıĢ oldu. Ancak hemen belirtelim uygulama mağazasındaki en popüler beĢ yayıncının üçü Microsoft‟a bağlı Ģirketlerden oluĢuyor. 31
 32. 32. WINDOWS 8DEN BEKLENEN SATIġ RAKAMI• Windows 8in ilk etapta kaç milyon satacağı merakla bekleniyordu. Zira 2 milyar dolara yakın bir reklam-pazarlama bütçesiyle Windows 8i lanse eden Microsoft, sadece yazılımsal değil, donanımsal pazarda da iyi Ģeyler bekliyordu. Ġçinde Windows 8 barındıran birçok ürün, bir süredir satıĢta bulunuyor.• Bilgisayarların yanı sıra birçok tablet modeli de Windows 8 iĢletim sistemiyle birlikte satılacak. Microsoft, Windows 8in 2013 yılı sonuna kadar, yani bu yılın sonunda piyasaya çıktığını düĢünürsek 1 sene içerisinde toplamda 500 milyon kullanıcıya eriĢebileceğini tahmin ediyor. 500 milyon gerçekten yüksek bir rakam, yarım milyar demek fakat satılan bilgisayarları ve tabletleri düĢünürsek, Windows 8in yenilikleri sayesinde tercih sebebi olabileceğini düĢünürsek ulaĢılmaz değil.• Microsoft‟un pazarlama ve mali iĢler müdürü Tami Reller, 02.12.12 tarihinde dünya genelinde "bir ay içinde 40 milyon Windows 8 lisansı sattıklarını" belirtti. 26.10.12 tarihinde ilk çıktığında ise, 4 gün içerisinde 4 milyon satıĢ rakamına ulaĢmıĢtı. 32
 33. 33. MICROSOFT TÜRKIYE‟NIN WINDOWS 8 STRATEJISI• Microsoft‟un Windows 8‟ in tanıtımında 19 ülke için 1.9 milyar dolarlık bütçe ayırdığını söyleyen Microsoft Türkiye Genel Müdürü Tamer Özmen, Türkiye‟nin bu 19 ülke içinde olduğunu ve Microsoft için Türkiye‟nin önemli bir yerde olduğunu ifade ediyor.• Windows 8′in öne çıkan özelliklerine değinen Tamer Özmen, „Yeni iĢletim sisteminin tamamen geleceği düĢünerek geliĢtirildiğini‟ dile getirerek, “Windows 8 kullanıcıyı merkeze alan bir iĢletim sistemi olarak karĢımıza çıkıyor. Yeni iĢletim sistemiyle kullanıcılar, farklı cihazlarda aynı kullanım deneyimi yaĢayabilecek. Örneğin iĢ yerinde film izleyen bir kullanıcı kaldığı yerden evden izleyebilecek” Ģeklinde konuĢuyor.• Konu hakkında bilgi veren Tamer Özmen, „Türkiye Windows 8 satıĢlarında bölge ülkeleri arasında lider konumda diyebileceğimiz bir noktada. Microsoft‟a göre Türkiye, Ġsrail‟in de bulunduğu bir bölgede bulunuyor. Bu bölgede Windows 8 kullanmaya baĢlayan kullanıcıların hemen hemen yarısı Türkiye‟den. 2013′teyse bu rakamın 3.5 milyon olmasını hedefliyoruz” Ģeklinde konuĢuyor . 33
 34. 34. MICROSOFT‟UN FIYAT STRATEJISI• Microsoft, zor zamanlarda bile yazılım dünyasında tekel olmanın verdiği gücü kullanarak, yüksek kârlar elde etmeyi baĢardı. Fakat Ģimdilerde, kötüye giden ekonomi ve artan rekabetle birlikte CEO Steven A. Ballmer farklı bir stratejiye yöneliyor. Ballmer, ġirketin amiral gemisi ürünleri Windows ve Office programlarından yeni çıkan internet hizmetlerine kadar birçok alanda fiyatları düĢürüyor.• Buradaki amaç, bazı alanlarda düĢük kâr rakamları açıklamayı kabul edip, büyüme fırsatlarının peĢinden koĢarak Ģirket gelirini toplamda artırmak. Microsoft, büyük Ģirketlerin yazılım satın alımlarındaki paylarını arttırırken, Office yazılımının fiyatlarını düĢürmeyi planlıyor. Bu Ģekilde geliĢmekte olan ülkelerdeki insanlar, yazılımı kopyalamak yerine orijinalini almayı tercih edecek. ĠĢ biriminin baĢındaki isim Stephen A. Alop, “ Bu yöntem net bir görüntü çizmeyebilir ama bizim için büyük önem taĢıyan alanlarda pazar payımızı artırmaya odaklanıyoruz” diyor. 34
 35. 35. MICROSOFT‟UN DAĞITIM POLITIKALARI Microsoft 2 tür *OEM ile çalıĢır. Microsoft, büyük OEM‟ler yani küresel çapta faaliyet gösteren orijinal ürün üreticileri ile doğrudan iliĢki içerisindedirler. Bu büyük OEM‟ler ise Acer, AsusTek, Dell, Fujitsu, HTC, Hewlett-Packard, LG, Lenovo, NEC, Nokia, Samsung, Sony, Toshiba gibi çok uluslu Ģirketlerdir. Küçük OEM‟ler ise daha yerel ve bölgesel Medion, MSI ve Positivo gibi firmalardır. 35
 36. 36. MICROSOFT‟UN DAĞITIM POLITIKALARI • Tüketicilerin doğrudan üreticiden ürün almak gibi artan internet verimliliği ile, yazılım ürünleri için dağıtım kanalları en doğrudan olmuĢtur. Internet kullanımı yoluyla dağıtım daha ucuz ve daha güvenli hale gelmiĢtir. • Microsoft‟un çevrimiçi olarak da hizmet sağladığı bulut tabanlı hizmetleri de vardır. Bunlar; SkyDrive, Bing, MSN portalları, Microsoft Live Essential paketi, Xbox LIVE, vb. üzerinden de online içerik ve hizmet vermektedir. *OEM: Original Equipment Manifactures - Orijinal Ürün Üreticileri 36
 37. 37. SÜRDÜRÜLEBILIRLIK• Microsoftun baĢarısı kullanıcılar için yeni ve çekici ürünler, hizmetler ve deneyimler yaratmak, teknolojileri trendlerini kucaklamak, yeni coğrafi ürün pazarlarına girmek, ürün ve hizmetlerin geniĢ kabulünün sürdürülmesine dayanmaktadır.• Teknoloji trendlerine yapılan bir dizi yatırımlar ve atılımlar ile müĢterilerine ve Ģirkete değer yaratıldığına inanılıyor.• Uzun dönemde teknoloji platform ve ağları iletiĢim, eğlence, iĢ, e-ticaret, reklam ve cihazları geniĢ bir yelpazede araĢtırma ve geliĢtirmeyi taahhüt etmektedirler. 37
 38. 38. MICROSOFT‟UN YENI ÜRÜN GELIġTIRME STRATEJILERI• Yazılım ürünlerinin çoğu Ģirket içinde geliĢtirilirken, aynı zamanda teknoloji satın alınıyor, fikri mülkiyet hakları lisansı veriliyor ve belirli ürünlerin sınırlandırılması ile üçüncü parti geliĢtirilmesi denetleniyor.• ġirket içi geliĢme, ürünlerin üzerinde daha yakın bir teknik kontrol kurmalarına izin veriyor. Ayrıca, hangi değiĢikliklerin ya da ayarlamaların en önemli olduğunu ve ne zaman uygulanmaları gerektiği konusunda karar verme özgürlüğünü de tanıyor.• Genel olarak, ürün belgelendirmeleri de Ģirket içinde oluĢturuluyor. Bilgiyi mümkün olan en kısa sürede elde etmek için uğraĢılıyor. 38
 39. 39. 2003-2012 YILLARI ARASI NET GELIR 40
 40. 40. MICROSOFT2012 - 2013 41
 41. 41. 42
 42. 42. As cool as a tree, as scary as the sea(Bir ağaç kadar soğuk, deniz kadar korkunç) As warm as the sun, as silly as fun (GüneĢ kadar sıcak, alay kadar aptalca) As hot as fire, cold as ice (AteĢ kadar sıcak, buz kadar soğuk) Sweet as sugar and everything nice (ġeker kadar tatlı ve her Ģey güzel) All I wanna be oh, oh (Tüm olmak istediğim) All I wanna be is everything at once (Tüm istediğim bir defada her Ģey olmak) 43
 43. 43. 44
 44. 44. WINDOWS 8• Windows 8; Microsoft firmasının kiĢisel bilgisayar kullanımı için Windows 7nin halefi olarak ürettiği iĢletim sistemidir.• 26 Ekim 2012de piyasaya çıkmıĢtır ġu anda, Vista veya Windows 7 için Windows 8 yayındadır. Windows 8 için Windows Live ve Live ID unutulmamıĢtır.• Windows 8„ de Metro arayüzü vardır. 45
 45. 45. MICROSOFT WINDOWS 8 TÜRKIYE LANSMANI 46
 46. 46. WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER• BaĢlat menüsü artık yok: Windows 8 tabletlerden PClere birçok farklı cihazda çalıĢabiliyor, Metro arayüzüyle ve çok daha fazlasıyla yepyeni bir deneyim sunuyor. 47
 47. 47. WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER• Daha iyi çoklu monitör desteği: Bir monitörde baĢlangıç ekranı açıkken diğerinde masaüstünü görebiliyorsunuz. Veya her iki monitörde de görev çubuğunu görebiliyor, farklı monitörlere farklı simgeler yerleĢtirebiliyorsunuz. Farklı monitörlere farklı duvar kağıtları atamanız bile mümkün. 48
 48. 48. WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER• Arama: BaĢlat menüsünü kaldırılması ile artık baĢlangıç ekranından da arama yapabiliyoruz. Siz yeter ki bir Ģeyler yazmaya baĢlayın! 49
 49. 49. WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER• Windows Store: Windows Store, Windows 8in önemli bir parçası olacak ve masaüstü uygulamalar sunacak. Kullanıcılar Windows Store mağazasından istedikleri uygulamaları cihazlarına indirip kullanabilecekler.• Bu, geliĢtiriciler için yeni bir ekosistem anlamına geliyor. Windows 8 için uygulama geliĢtirip, kullanıcılara ücretli/ücretsiz, uygulama içi satın almalı veya reklamlı uygulamalar geliĢtirebilirler ve bundan da para kazanabilirler.• Bulut entegrasyonu: Uygulamalarını, ayarlarını ve verilerini farklı PClerde kullanmak üzere çevrimiçi olarak eĢitleyebilirsiniz.• Snapping: Windows 8 ile beraber gelen ilk özellik snapping. Bu özellik sayesinde uygulamalar yüksek çözünürlükte çalıĢsalar dahi yanyana görüntülenebiliyor. 50
 50. 50. WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER• Kilit Ekranı: Bildiğiniz gibi Windows 8‟deki ilk hedef kitle mobil cihazlardı. Bu sebeple yeni iĢletim sisteminde bir kilit ekranı bulunmakta ve bu kilit ekranında bildirimlerimizi de görebileceğiz. 51
 51. 51. WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER• Dosya Gezgini: Windows 8‟de Dosya Gezgini yeniden tasarlandı. Dosya gezgininin üst kısmına daha önce Microsoft Office programlarından alıĢkın olduğumuz Ribbon arayüzü eklendi. Bu sayede sık kullanılan özelliklere rahatça ulaĢmanız ve iĢlem kolaylığınız sağlandı. 52
 52. 52. WINDOWS 8‟DEKI YENILIKLER• Kopyalama: Dosya kopyalama ve taĢıma alanında da görsellik anlamında çok Ģey değiĢmiĢ diyebiliriz. Hatta çoklu dosya kopyalama iĢlemleri ise artık tek bir pencere içinde gösteriliyor. 53
 53. 53. 54
 54. 54. MICROSOFT „‟WHAT IS NEXT‟‟ 55
 55. 55. BĠZĠ DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜRLER  56

×