Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bab 9 Pembangunan Sumber Manusia

7,328 views

Published on

pelan strategik

Bab 9 Pembangunan Sumber Manusia

  1. 1. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia 1. Pra- perancangan 1.1. Pendahuluan Satu pelan perancangan strategik telah disediakan untuk memperkasakan Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia Sekolah Menengah Kebangsaan Landas bagi tempoh tiga tahun (2009 – 2011). Ini bersesuaian dengan slogan visi sekolah ini iaitu untuk menjadi sekolah yang terbilang di Daerah Hulu Terengganu menjelang tahun 2011. Perancangan strategik ini bertujuan untuk menilai situasi semasa pembangunan sumber manusia sekolah ini dari segi kekuatan dan kelemahan serta peluang dan cabaran yang ada untuk masa depan yang bakal dihadapinya. Maklumat-maklumat yang diperolehi telah dianalisis dengan menggunakan beberapa matrik portfolio untuk melahirkan beberapa strategi ke arah penambahbaikan pembangunan sumber manusia sekolah ini untuk mencapai visi dan misi sekolah. 1.2. Ahli Jawatankuasa Pembangunan Sumber Manusia Penasihat : Tuan Pengetua Pengerusi : GPK HEM Naib Pengerusi : GKP Ko Kurikulum Setiausaha : Kaunselor- Asmadi b. Ngah Ahli Jawatankuasa : 1. Latifah bt. Abd. Ghafar 2. Maliaman b. Kassim 3. Mohd Khalis b. Abd. Malik 4. Mazini@ Akmal bt. Mohd Ali 5. Nur Faridatul Akmal bt. Ramli 6. Suzani bt. Sulaiman (9) 1
  2. 2. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia 2. Hala Tuju Organisasi: Mandat/ Dasar, Misi, Visi Bidang Kewangan 2.1. Mandat 2.1.1. SPP Bil 4/ 1994 – Garis Panduan Mengurus Pegawai Berprestasi Rendah dan Pegawai yang bermasalah 2.1.2. SPP Bil 10/ 1995- Membersarakan seseorang pegawai dalam perkhidmatan awam atas sebab kesihatan 2.1.3. SPI Bil 7/ 2001- Garis Panduan Pakaian Guru ketika bertugas 2.1.4. PP Bil 2/ 1985- Pakaian masa bekerja dan semasa menghadiri upacara rasmi bagi pegawai- pegawai awam 2.2. Visi Unit Kewangan Pengurusan Pembangunan Sumber Manusia yang Cekap, Akauntabiliti dan Integriti Menjelang 2011 2.3. Misi Unit Kewangan Menjana dan membentuk sumber manusia yang berkesan dikalangan kakitangan sokongan, guru- guru dan kumpulan pengurusan sekolah (9) 2
  3. 3. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia 3. Analisis Persekitaran Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1. Pengetua mempunyai asas pengurusan yang kuat dan W1 Guru baru kurang berpengalaman berpengalaman W2 Agihan tugas yang tidak seimbang dalam jawatankuasa S2. 95% guru tinggal di bandar W3 Guru terpaksa mengajar subjek bukan opsyen S3. Barisan guru yang komited, efektif dan efisyen W4 Guru dibebani dengan banyak kerja perkeranian S4. Guru celik komputer dengan kemudahan mesin cetak dan W5 Kekangan guru keluar sekolah kerana kursus, latihan komputer sukan dan cuti S5. Bilangan guru mencukupi dan 98% berijazah Peluang (O) Ancaman (T) O1. Sumbangan daripada individu dan ahli politik T1. Kurang penglibatan daripada ibu bapa dalam aktiviti O2. Hubungan yang baik dengan pihak luar dan PIBG, T2. pengaruh soosial yang negatif di luar sekolah FELDA, KETENGAH, KILANG SAWIT dan Syarikat T3. kesedaran kepentingan pendidikan di kalangan ibu Swasta. bapa masih rendah O3. Syarikat swasta bekrjasama dengan PIBG memajukan T4. masyarakat yang lebih mengutamakan material sekolah (9) 3
  4. 4. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia 4. ISU, MATLAMAT DAN STRATEGI – Pembangunan Sumber Manusia Isu Matlamat Objektif Indikator(KPI) Sasaran TOV 2009 2010 2011 Memastikan tiada guru Bilangan guru & 5 3 2 0 yang datang lewat ke Kakitangan sekolah Prestasi Memastikan guru Bilangan guru & 3 1 0 0 guru dan masuk ke kelas kakitangan Memastikan staf mengikut masa yang prestasi guru/ bukan sokongan ditetapkan guru akan mencapai belum Memastikan guru dan % guru & kakitangan 80% 90% 100% 100% peringkat mencapai kaitangan mempunyai maksimum tahap kemahiran dalam tugas maksima Memastikan guru- guru % guru & kakitangan 80% 90% 100% 100% memberikan kerjasama dalam setiap aktiviti sekolah (9) 4
  5. 5. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia 5. Strategi & Taktik (Belanjawan dan Operasi) 5.1. TOWS Matrik. Kekuatan (S) Kelemahan (W) S1. Pengetua mempunyai asas pengurusan W1 Guru baru kurang berpengalaman yang kuat dan berpengalaman W2 Agihan tugas yang tidak seimbang S2. 95% guru tinggal di bandar dalam jawatankuasa S3. Barisan guru yang komited, efektif dan W3 Guru terpaksa mengajar subjek bukan efisyen opsyen S4. Guru celik komputer dengan W4 Guru dibebani dengan banyak kerja kemudahan mesin cetak dan komputer perkeranian S5. Bilangan guru mencukupi dan 98% W5 Kekangan guru keluar sekolah kerana berijazah kursus, latihan sukan dan cuti S6. Mempunyai kauselor yang efektif Peluang (O) SO WO O1. Sumbangan daripada individu dan S1+ S2+ O1+ O2 Meningkatkan sahsiah guru dan kakitangan ahli politik Meningkatkan Kemahiran dan Kesedaran O2. Hubungan yang baik dengan pihak Guru & Kakitangan luar dan JPN, PPD, PIBG, FELDA, KETENGAH, KILANG SAWIT dan Syarikat Swasta. O3. Syarikat swasta bekrjasama dengan PIBG memajukan sekolah Ancaman (T) ST T1. Kurang penglibatan daripada ibu bapa dalam aktiviti T2. pengaruh soosial yang negatif di luar sekolah T3. kesedaran kepentingan pendidikan di kalangan ibu bapa masih rendah (9) 5
  6. 6. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia masyarakat yang lebih mengutamakan material 5.2. Pelan Taktikal Tempoh/ Pelan Strategi Program T/ Jawab Kos Sumber Out- put KPI Masa Kotegensi Mesyuarat & Pengetua/ Dis/ Jan Sistem pengurusan Bilangan Taklimat PK yang sistematik mesyauarat yang Meningkatkan Pentadbiran berkala Kemahiran dan Latihan Dalam Kaunselor Apr/ Kemahiran dan % guru yang Kesedaran Guru Perkhidmatan Jun/ Sep pengetahuan meningkat meingkatkan & Kakitangan (LADAP) / Okt kemahiran Buku PK Dis/ Jan Staf dapat membuat Jangakamasa Pengurusan Pentadbiran rujukan tentang tugas menyiapkan buku dan fungsi Kod dan etika PK Feb Staf lebih bersahsiah % guru yang profesion Pentadbiran dan beretika beretika Meningkatkan Anugerah Kaunselor Okt Meningkatkan Bilangan guru sahsiah guru dan Kecemerlangan semangat guru kakitangan Kursus Kaunselor Jul Meningkatkan % guru yang Motivasi kesedaran guru dan mengamalkan kakitangan nilai murni (9) 6
  7. 7. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia 5.3. Carta Gant Bulan/ Minggu Strategi/ Program Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Mesyuarat & X X Taklimat Latihan Dalam X X X X Perkhidmatan (LADAP) Buku Pengurusan X x Kod dan etika x profesion Anugerah x Kecemerlangan Kursus Motivasi x (9) 7
  8. 8. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia 6. Implementasi Strategi Langkah- langkah Pelaksanaan:- 1.1. Mesyuarat untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan pengurusan strategik 1.2. Taklimat kepada semua warga sekolah 1.3. Promosikan kepada ibu bapa melalui kempen atau majlis yang khusus 1.4. Menjemput stake holder ke sekolah untuk menerangkan program yang dirancangan 1.5. Kunjungan ke PPD memberi taklimat tentang program yang telah dirancangkan (9) 8
  9. 9. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia 7. Penilaian Prestasi BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS (Keseluruhan/ Tahunan) SEKOLAH/ INDIVIDU PERINGKAT PANITIA/ UNIT ORGANISASI (Nama Staf) (Tandakan _/ di ruangan) Menjana dan membentuk sistem pengurusan Pengurusan Kewangan yang Cekap, Akauntabiliti kewangan yang berkesan dikalangan kakitangan MISI VISI dan Integriti Menjelang 2011 sokongan, guru- guru dan kumpulan pengurusan sekolah BIDANG (Tandakan _/ di Pengurusan Kewangan ruangan) TARIKH DISEDIAKAN OLEH (Nama Staf) KEY PERFORMANCE INISIATIF/ MATLAMAT/ SASARAN PRESTASI PRESTASI SEBENAR INDICATOR (KPI) TINDAKAN OBJEKTIF LAG LEAD 08 09 10 08 09 10 (9) 9
  10. 10. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 9- Pembangunan Sumber Manusia ULASAN : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… (9) 10

×