Bab 3 Ko Kurikulum

14,364 views

Published on

pelan strategik

1 Comment
8 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
14,364
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
177
Actions
Shares
0
Downloads
1,047
Comments
1
Likes
8
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bab 3 Ko Kurikulum

 1. 1. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 1. Pra- Perancangan 1.1. Pendahuluan Pendidikan yang cemerlang memang menjadi hasrat semua pihak. Kerajaan telah memperuntuk sejumlah wang yang banyak bagi merealisasikan pendidikan selaras dengan kehendak masa kini iaitu pembangunan modal insan. Untuk memastikan pelaksanaan dan ’viable’, pelbagai pendekatan telah dicadangkan di antaranya ialah Pelan Pembangunan Sekolah atau School Development Planning. Kementeria Pelajaran telah melancarkan PIPP bagi mengawal sistem pendidikan berpusat. Sekolah- sekolah telah diarahkan menyediakan satu kerangka perancangan strategik untuk melaksanakan mandat kerajaan melalui penjelasan visi dan misi, menganalisa persekitaran, pemilihan fokus keutamaan, matlamt, petunjuk prestasi utama (KPI), penetapan sasaran, objektif, menjana strategi dan pelan pelaksanaan strategi. Perancangan strategik bertujuan : 1. Membolehkan sesebuah organisasi mengkaji persekitaran di mana ia wujud dan beroperasi 2. membolehkan organisasi meneroka faktor- faktor dan arah aliran yang akan memberi kesan terhadap peranan mereka 3. mampu memenuhi mandat dan misi organisasi 4. mampu mengenalpasti isu- isu strategik yang perlu ditangani 5. menjulang dan mengekalkan organisasi di tahap kegemilangan. Ini akan dapat dilakukan apabila perancangan strategik yang dibina adalah ”action oriented” serta dihubungkait dengan pelan taktikal dan pelan operasi. 1.2. Latar belakang Unit KoKurikulum 1 Unit Ko- kurikulum di Sekolah Menengah Kebangsaan Landas di antara lainya bertanggung jawab kepada Menteri Pelajaran, KPPM, Pengarah Pelajaran Negeri, Ketua Sektor Pengurusan Pembangunan Kemanusiaan dan Ketua Unit Kokurikulum bagi melaksanakan tugas berkaitan dengan Dasar Pelaksanaan Program dan Aktiviti Kokurikulum dan tugas-tugas lain yang diarahkan. Menjadi keutamaan unit ko kurikulum juga ialah bagi membantu mengumpul dan menganalisis data-data penglibatan murid berkaitan dengan program dan aktiviti kokurikulum Jabatan dan mengemaskini dari semasa ke semasa. Selain itu unit ini juga membantu merancang dan mengelolakan aktiviti sukan, unit beruniform, perkembangan koperasi sekolah, kokurikulum akademik dan penubuhan kelab-kelab dan persatuan sekolah-sekolah. Tanggung jawab unit ko kurikulum juga ialah untuk melaksanakan Kajian Tindakan, penyelidikan, Perancangan Strategik, pembangunan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum. (3) 1
 2. 2. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 2 Justeru itu, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh serta melahirkan pelajar yang sihat dan berkeupayaan melalui konsep 'Malaysia Cergas', peluang diberi kepada pelajar dan guru dalam aktiviti penyuburan diri serta sebagai persediaan menjadi seorang pelajar yang berkesan dalam pengendalian aktiviti kokurikulum di sekolah. 1.3. Falsafah Unit Ko Kurikulum Untuk melahirkan pelajar-pelajar yang sedar bahawa pencapaian kecemerlangan serta pembudayaan kegigihan, ketahanan mental serata fizikal, kemuliaan rohani dan penghayatan nilai-nilai murni adalah berterusan demi melahirkan ahli-ahli masyarakat yang unggul yang bakal menangani masa depan bangsa dan negara. 1.4. Matlamat Aktiviti Kokurikulum , Sekolah Menengah Kebangsaan Landas adalah dengan matlamat untuk: 1.4.1 Mengadakan satu sistem Pendidikan menyeluruh (all rounded ) dengan tujuan melahirkan insan yang beriman, beradab, taat setia, bertanggungjawab , berdisiplin, jujur dan bersih, disamping mempunyai ciri-ciri intelek, logik, berdikari dan berimaginatif. 1.4.2 Meningkatkan minat, bakat dan kemahiran pelajar dalam aktiviti yang diceburi. 1.4.3 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar. 1.4.4 Mengisi masa lapang dengan aktiviti-aktiviti yang bermakna dan berfaedah. (3) 2
 3. 3. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 1.5. Objektif Sejajar dengan objektif Falsafah Pendidikan Negara, Perancangan Strategik Kokurikulum, Sekolah Menengah Kebangsaan Landas adalah bertujuan untuk: 1.5.1 Membentuk sifat berdikari dan kepimpinan yang tersusun dari segi pengurusan serta tanggungjawab kepada diri, sekolah, masyarakat dan negara. 1.5.2 Untuk meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukunegara 1.5.3 Meningkatkan keseimbangan antara perkembangan mental dengan perkembangan social, jasmani, minat dan bakat pelajar kearah kecemerlangan kokurikulum berpandukan Falsafah Pendidikan Negara, Pengisian Wawasan Pendidikan Negara dan Wawasan Negara. 1.5.4 Mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar untuk meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul dan seterusnya mencapai matlamat 1.5.5 Meningkatkan penglibatan kerjasama dan sumbangan dua hala antara pelajar dengan pelajar, pelajar dengan guru dan kakitangan, sekolah dengan ibubapa dan masyarakat (3) 3
 4. 4. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 1.6. Pemantauan Pemantauan aktiviti kokurikulum adalah dilakukan dengan bantuan Setiausaha Sukan & Permainan, Setiausaha Persatuan & Kelab dan Setiausaha Pasukan Beruniform. Pemantauan yang dibuat antara lain merangkumi aspek: 16.1 Kehadiran/Keahlian 16.2 Penyertaan/ Penglibatan 16.3 Kemudahan dan Peralatan 16.4 Perjalanan Aktiviti Kokurikulum 16.5 Kewangan 16.6 Matlamat/Objektif 16.7 Perlembagaan/ Peraturan 16.8 Disiplin dan Keselamatan 16.9 Tenaga Luar (3) 4
 5. 5. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 1.7. Ahli Jawatankuasa Induk Unit KoKurikulum Pengerusi : Tuan Pengetua N. Pengerusi : GPK Ko Kurikulum Setiausaha : Setiausaha Ko- Mohd Yusoff b. Embong Ahli Jawatankuasa : 1. Azizah bt. Md. Salleh - Ketua Bidang Bahasa 2. Mohd b. Embong - Ketua Bidang Kemanusiaan 3. Latifah bt. Abd. Ghafar - Ketua Bidang Sains 4. Manan b. Mat Min - Ketua Bidang Teknik & Vokasional 5. Khairul Anuar b. Mohamed - Penyelaras Sukan & Permainan 6. Mohd Yusoff Embong - Penyelaras Persatuan Akademik dan Kelab 7. Mazlan b. Mat Hassan - Penyelaras Unit Beruniform/ Kelab Hoki 8. Azmi b. Abd. Ghani - Persatuan Bahasa Melayu/ Sepaktakraw 9. Rohaida Aizam bt. Yusoff - Persatuan Bahasa Inggeris 10. Maliaman b. Kassim - Pendidikan Islam & Jawi 11. Alimien b. Muda - Persatuan Geografi dan Sejarah/ Olahraga (L) 12. Wan Nor Azlinda bt. W.A.Aziz - Persatuan Sains dan Matematik 13. Mazuki b. Kazar - Kelab Kemahiran Hidup dan Rekacipta/ Catur 14. Mohd Khalis b. Abd. Malik - Kelab Komputer 15. Mohd Kamal Ariffin b. Ahmad - Kelab Pengguna/ Rumah Sukan Temenggung/ Bola Baling (L) 16. Asmadi b. Ngah - Kelab Pembimbing Rakan Sebaya 17. Mohd Rasidi b. Embong - Kelab Seni Kreatif 18. Maziah bt. Mamat - Kelab Usahawan Muda/ Ping Pong (P) 19. Ashri b. Mamat - Kelab Penabung Muda/ Bola Tampar (L) 20. Alias b. Ismail - Kelab Wartawan 21. Sabariah bt. Mod. Tammamuddin - Kelab Rukunegara 22. Abd. Hanan b. Taib - Rumah Sukan Bendahara 23. Nik Amran b. Nik Salleh - Rumah Sukan Shahbandar 24. Engku Mohd Mubin b. C Ku Zainal - Rumah Sukan Laksamana 25. Azman b. Awang - Permainan Bola Sepak 26. Ilminza bt. Zakaria - Kelab Bola Jaring 27. Nasharuddin b. Ngah - Kelab Ping Pong (L) (3) 5
 6. 6. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 28. Noor Azmi b. Sulaiman - Kelab Badminton (L) 29. Nurul Asilati bt. Aziz - Kelab Badminton (P)/ Olahraga (P) 30. Anisah bt. Ismail - Kelab Bola Tampar (P) 31. Maharani bt. Abas - Bola Baling (P) 32. Shah Nuri b. Abdullah - Kelab Sofbol 33. Johar b. Musa - Memanah 34. Ishak b. Othman - Koperasi Sekolah 1.8. Tugas Guru Penasihat (Ketua) 1.8.1 Membentuk jawatankuasa. 1.8.2 Merancang meningkatkan pengetahuan,kemahiran dan minat pelajar dalam aktiviti ko kurikulum 1.8.3 Berusaha untuk mendapat khidmat nasihat dari mereka yang pakar. 1.8.4 Memilih dan melatih pasukan sekolah mengikut jadual dari takwin kokurikulum. 1.8.5 Memastikan undang-undang badan beruniform, perlawanan dan permainan dipatuhi. 1.8.6 Menganjurkan perlawanan antara kelab, persatuan, unit beruniform, rumah sukan/ tingkatan/ sekolah. 1.8.7 Menguruskan pengangkutan untuk pasukan sekolah ke pertandingan luar. 1.8.8 Menguruskan surat kebenaran ibu bapa/penjaga untuk pertandingan luar sekolah. 1.8.9 Melaporkan dan merekodkan keputusan-keputusan pertandingan yang disertai. 1.8.10 Menyediakan anggaran perbelanjaan untuk peralatan dan pengurusan. 1.8.11 Menyemai semangat kerjasama di kalangan pelajar. 1.8.12 Menentukan peralatan dan kemudahan aktiviti ko kurikulum sentiasa dalam keadaan baik, selamat dan mencukupi untuk digunakan. 1.8.13 Merancang aktiviti tahunan dengan guru- gur penasihat yang lain 1.8.14 Menilai prestasi pasukan sekolah dan mengambil langkah-langkah mempertingkatkannya. 1.8.15 Merekod nama pemain-pemain, peserta dan pasukan yang cemerlang (johan daerah/ negeri) 1.8.16 Tugas-tugas lain yang diarah oleh pengetua/ penolong-penolong kanan dari masa ke semasa. (3) 6
 7. 7. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 1.9. Enrolmen Pelajar Lelaki Perempuan JUMLAH 2006 2007 2008 2006 2007 2008 2006 2007 2008 Tingkatan 1 94 73 48 73 73 45 167 146 93 Tingkatan 2 81 88 45 77 77 58 158 165 103 Tingkatan 3 90 77 81 91 76 74 181 153 155 Tingkatan 4 68 74 46 79 68 45 147 142 91 Tingkatan 5 62 72 75 70 50 69 132 122 144 Tingkatan 6 22 10 24 92 42 76 114 52 100 JUMLAH 417 394 319 482 386 367 899 780 686 1.10. Prestasi Unit KoKurikulum Tahun Jenis Anugerah Peringkat Kategori Pencapaian 2005 Softbol Negeri L18 Johan 2005 Softbol Negeri P18 Johan 2006 Pertandingan Mural Negeri Sekolah Menengah Naib Johan 2007 HEXATHLON Daerah Perempuan Pasukan Terbaik 2006 Pertandingan Kawat Kaki Daerah Lelaki Johan (3) 7
 8. 8. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 1.11. Kemudahan Fizikal Bil Kemudahan Bilangan 1 Padang Sekolah 1 2 Dewan 1 3 Bilik Sukan 1 4 Dataran Kejap 1 5 Dataran Permainan 1 (3) 8
 9. 9. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 2. Fasa 2- Hala Tuju: Misi, Visi & Visi dan Misi Implisit 2.1. Mengenalpasti Mandat 2.1.1. SPI Bil 9/2000 – Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani & Kesihatan serta kegiatan ko- kurikulum & sukan di dalam dan luar kawasan sekolah. 2.1.2. SP Pendaftaran Bil 2/1997 – Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan Taekwando/ Seni mempertahankan diri 2.1.3. Akta Pendidikan 1996 – Peraturan-peraturan Pendidikan( Persatuan Sekolah ) 1998 2.1.4. SP Unit Pendaftaran 1/1995 – Penyeliaan perjalanan Pertubuhan /Persatuan di sekolah 2.1.5. SPI Bil 1/1989 – Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan di sekolah. 2.1.6. SPI Bil 2/1986 – Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Ko-kurikulum Pelajar. 2.1.7. Laporan JK Kabinet Mmengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran 1979. Kementerian Pelajaran Malaysia- Perakuan 50 Muka surat (Petikan Ringkas) 2.2. Visi Unit KoKurikulum Unit Ko Kurikulum SMKL Terbilang Tahun 2010 2.3. Misi Unit KoKurikulum (3) 9
 10. 10. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum Membangunkan modal insan berkualiti melalui peningkatan kecemerlangan kokurikulum pelajar ke arah mencapai hasrat pendidikan berkualiti untuk semua. 2.4. Piagam Pelanggan Kami guru- guru penasihat Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Sekolah Menengah Kebangsaan Landas dengan penuh kesedaran dan dedikasi akan menjamin dan memastikan bahawa semua pelajar dapat: 2.4.1 Memperolehi pengetahuan dan kemahiran dalam aspek ko kurikulum. 2.4.2 Mengembangkan potensi individu secara menyeluruh iaitu sihat dan berkeupayaan melalui konsep "Malaysia Cergas dan Yakin Boleh". 2.4.3 Memiliki sifat penyayang, demokratik, berdisiplin dan bermoral tinggi. 2.4.4 Memastikan keselamatan guru dan pelajar sentiasa terjamin sepanjang masa interaksi aktiviti ko kurikulum dijalankan di dalam mahupun di luar sekolah 2.4.5 Meningkatkan penyuburan diri. (3) 10
 11. 11. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 2.5. Panduan Menjalankan Aktiviti dan Program Semasa menjalankan aktiviti dan program guru hendaklah:- 2.5.1. Mengutamakan keselamatan pelajar. 2.5.2. Memberi fokus terhadap aktiviti dan program yang melibatkan penyertaan ramai pelajar. Namun begitu aktiviti yang melibatkan penyertaan kecil penting juga dipertimbangkan. 2.5.3. Berusaha menambnah, mempelbagai dan mengubah suai aktiviti mengikut tahap kebolehan dan peringkat umur pelajar. 2.5.4. Memupuk dan memperkembangkan bakat dan potensi pelajar melalui aktiviti yang berkaitan seperti lakonan, seni suara, syarahan dan sebagainya. 2.5.5. Menyerapkan nilai- nilai murni ke dalam jiwa pelajar melalui aktiviti seperti gotong- royong, perkhemahan dan sebagainya. (3) 11
 12. 12. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 3. Analisis Persekitaran 3.1. Analisis Persekitaran Sukan dan Permainan KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W ) S1. Guru sentiasa memberikan komitmen dan mengambil bahagian di W1 Kebanyakan guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di dalam dalam sebarang program yang dirancangkan. mengendalikan permainan yang ditentukan kepada mereka S2. Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak pengurusan sekolah W2 Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari terutama untuk sesi latihan S3. Kemudahan padang yang baik W3 Kekangan masa untuk mengadakan latihan kerana pelajar tidak sanggup S4. Kebanyakan pelajar SMK Landas tinggal berhampiran dengan kawasan mengorbankan hari cuti mereka sekolah. W4 Kokurikulum dianggap tidak penting oleh pelajar PELUANG ( O ) CABARAN / ANCAMAN ( T ) O1. Prasarana sekolah yang amat memuaskan T1. Ibubapa menganggap bidang permainan hanyalah untuk mengisi masa O2. Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen yang baik terluang anak-anak mereka O3. Hubungan baik dengan pihak PPD JPN dan lain-lain T2. Guru terlalu sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik darjah yang O4. Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti wakil rakyat menyebabkan kurang penonjolan kualiti guru terhadap bidang permainan T3. Wang tidak mencukupi untuk menanggung kos perbelanjaan sesuatu program/aktiviti T4. Kebanyakan waris pelajar bukan dari kalangan golongan yang berada dan sukar menghulurkan sumbangan (3) 12
 13. 13. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 3.2. Analisis Persekitaran Badan Beruniform KEKUATAN (STRENGTH - S) KELEMAHAN (WEAKNESS - W) S1. 100% guru dan staf ambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang W1 Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam aktiviti dirancang kelab dan persatuan S2. 100% guru lelaki dan perempuan melibatkan diri dalam aktiviti kelab dan W2 Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru persatuan W3 Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang dijalankan pada waktu petang S3. pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun dan hari Sabtu S4. Murid tinggal berhampiran sekolah W4 Masalah pengangkutan S5. Sekolah satu sesi W5 Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang S6. Kes disiplin dan salah laku yang kurang W6 Murid sekolah menganggap aktiviti kelab dan persatuan kurang penting dalam S7. Sebahagian guru mempunyai pengalaman, komited dan terlatih sistem pendidikan S8. Kemudahan di sekolah yang baik seperti makmal, makmal komputer dan W7 Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum sebagainya memudahkan aktiviti kelab dan persatuan dijalankan W8 Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan S9. Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat W9 Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan S10. Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan membosankan W10 Kurang kerjasama antara murid dalam aktiviti yang dijalankan PELUANG (OPPORTUNITIES - O) CABARAN / ANCAMAN (THREATS - T) O1. Kawasan sekolah yang luas dan baru T1. Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan kokurikulum O2. Hubungan yang baik dengan PIBG T2. Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan O3. Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO, JPN dan PPD mereka menyertai aktiviti kokurikulum O4. Sumbangan daripada wakil rakyat T3. Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat T4. Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T5. Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai (3) 13
 14. 14. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 3.3. Analisis Persekitaran Kelab dan Persatuan KEKUATAN (S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1. 100% guru dan staf mengambil bahagian dalam semua aktiviti sekolah yang W1. Sebahagian besar guru kurang pengalaman dan pengetahuan dalam dirancang. kokurikulum S2. Pengurusan kokurikulum yang mantap dan tersusun W2. Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah dan guru S3. Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah W3. Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang dijalankan pada waktu S4. Sekolah satu sesi petang dan hari Sabtu S5. Kes disiplin dan salah laku kurang W4. Masalah pengangkutan S6. Sebahagian guru mempunyai pengalaman, komited dan terlatih W5. Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen pada waktu petang S7. Kemudahan yang terdapat di sekolah baik seperti makmal, makmal komputer W6. Murid sekolah menganggap aktiviti dalam kelab dan persatuan kurang dan sebagainya memudahkan aktiviti yang dirancang dijalankan penting dalam sistem pendidikan S8. Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat W7. Kekangan masa untuk melaksanakan kokurikulum S9. Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti yang dijalankan W8. Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam aktiviti yang dijalankan W9. Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan PELUANG (OPPORTUNITIES – O) ANCAMAN (THREATS – T) O1. Kawasan sekolah yang luas dan baru T1. Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan dalam aktiviti kelab dan O2. Hubungan yang baik dengan PIBG persatuan O3. Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO, JPN dan PPD T2. Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas tuisyen daripada membenarkan O4. Sumbangan daripada wakil rakyat mereka menyertai aktiviti kelab dan persatuan T3. Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat T4. Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T5. Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai (3) 14
 15. 15. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 4. Fasa 4- Isu, Matlamat, Objektif, KPI , Sasaran & Strategi 4.1. Unit Sukan & Permainan Isu Strategi Matlamat Objektif Petunjuk Sasaran Inisiatif/ Strategi Prestasi (KPI) TOV 2008 2009 2010 Pencapaian pelajar Menjadi johan Meningkatkan Tahap Pkt Kump Suku ½ Akhir Naib dalam sukan dan peringkat daerah pencapaian dalam Pencapaian Akhir Johan permainan masih dalam salah satu pertandingan sukan lemah jenis sukan dan dan permainan permainan. yang disertai. Guru tiada kemahiran Semua guru Meningkatkan Peratus guru 40% 50% 60% 70% dalam sesuatu mempunyai kemahiran guru yang permainan kemahiran dalam berkemahiran sesuatu permainan dalam sesuatu permainan Memberi fokus Menjadi johan Meningkatkan Tahap Ketiga Ketiga Naib Johan Kepada kecemerlangan daerah dalam pencapaian dalam Pencapaian MSST Johan pencapaian sukan bola pertandingan pertandingan perempuan baling bola baling MSST MSST sukan bola (Bawah 15 baling. thn) Kurangnya kesedaran 100% pelajar Meningkatkan Peratus 30% 60% 80% 90% positif terhadap sukan melibatkan diri penglibatan pelajar Penglibatan di kalangan pelajar, ini secara aktif dalam aktiviti pelajar mengurangkan dalam sukan dan sukan dan Penglibatan aktif permainan permainan. pelajar dalam sukan dan permainan Pelajar kurang 100% pelajar Meningkatkan Peratus pelajar 40% 50% 85% 100% kemahiran dan mempunyai kemahiran dan yang kurang memahami kemahiran dan Pemahaman berkemahiran peraturan dalam memahami peraturan sukan sesuatu jenis sukan peraturan dalam dan permainan (3) 15
 16. 16. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum dan permainan. sesuatu jenis sukan dan permainan. 4.2. Kelab dan Pesatuan Petunjuk Prestasi Sasaran Inisiatif/ Strategi Isu Matlamat Objektif Utama (KPI) TOV 2008 2009 2010 Melahirkan pelajar Meningkatkan 1. Kurang komunikasi antara yang aktif keberanian pelajar Bilangan pelajar yang pelajar dalam setiap aktiviti berkomunukasi untuk berkomunikasi berani bercakap 15 25 35 50 dalam setiap aktiviti dalam aktiviti kelab dikhalayak ramai yang dijalankan dan persatuan 2.Aktiviti yang Mewujudkan aktiviti Mengadakan aktiviti Peratus pelajar yang membosankan pelajar yang menarik minat 15% 25% 40% 50% yang menarik menyertai aktiviti pelajar 3. Penyertaan pelajar yang Meningkatkan Menggalakan pelajar Peratus pelajar yang kurang memuaskan dalam penglibatan pelajar menyertai aktiviti mengambil bahagian 5% 10% 15% 20% pertandingan anjuran kelab dalam aktiviti yang kelab dan persatuan dalam aktiviti dan persatuan dianjurkan (3) 16
 17. 17. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 4.3. Badan Beruniform Petunjuk Prestasi Sasaran Inisiatif/ Strategi Isu Matlamat Objektif Utama (KPI) TOV 2008 2009 2010 Sebahagian guru Semua guru Meningkatkan Peratusan guru kurang pengalaman penasihat mempunyai pengalaman dan mempunyai dan pengetahuan pengalaman, 20 % kemahiran guru pengalaman dan 40% 50% 70% dalam badan kemahiran, tauliah penasihat kemahiran beruniform untuk melaksanakan aktiviti. Menjadi johan Pencapaian pelajar Meningkatkan peringkat daerah dalam badan Pencapaian dalam Peringkat Johan dalam satu jenis Tahap pencapaian Johan Johan beruniform masih pertandingan anjuran Daerah Daerah pertandingan untuk Negeri Negeri lemah. badan beruniform badan beruniform (kawad kaki) Ibu bapa kurang Semua ibu bapa Peratus sokongan Memberi sokongan Meningkatkan memberi sokongan ibu bapa terhadap dalam penglibatan bilangan penyertaan dalam penyertaan Penyertaan pelajar 25% pelajar menyertai pelajar dalam aktiviti 35% 75% 85% pelajar dalam aktiviti dalam aktiviti aktiviti badan badan beruniform. badan beruniform. badan beruniform beruniform. (3) 17
 18. 18. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 5. Strategi & Taktik & Operasi Untuk membina strategi, TOWS matrik digunakan. 5.1. TOWS Matrik Sukan dan Permainan KEKUATAN ( S ) KELEMAHAN ( W ) S1. Guru sentiasa memberikan komitmen dan W1 Guru penasihat tidak mempunyai kemahiran di mengambil bahagian di dalam sebarang dalam mengendalikan permainan. program yang dirancangkan. W2 Pelajar tidak mempunyai semangat berdikari TOWs Matrik S2. Pengurusan kokurikulum yang baik oleh pihak terutama untuk sesi latihan Sukan dan Permainan pengurusan sekolah W3 Kekangan masa untuk mengadakan latihan S3. Kemudahan padang yang baik kerana pelajar tidak sanggup mengorbankan hari S4. Kebanyakan pelajar SMK Landas tinggal cuti mereka berhampiran dengan kawasan sekolah. W4 Kokurikulum dianggap tidak penting. PELUANG ( O ) O1. Prasarana sekolah yang amat memuaskan O2. Pihak PIBG sentiasa memberikan komitmen SO WO yang baik S2, S3, O1, O3 W1, W3, W4, O3, O4 O3. Hubungan baik dengan pihak PPD JPN dan Mengcungkil bakat-bakat baru dengan menjalankan Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran guru lain-lain program membentuk pasukan pelapis. O4. Mudah mendapat sumbangan daripada pihak luar seperti wakil rakyat CABARAN / ANCAMAN ( T ) ST WT T1. Ibubapa menganggap bidang permainan S1, S2, S4, T1, T2 W2, W3, T1, T3, T4 hanyalah untuk mengisi masa terluang. Meningkatkan kesedaran tentang kepentingan Memperkasa sukan sepanjang tahun T2. Guru sibuk dengan pelbagai urusan luar bilik sukan dalam pembinaan sahsiah darjah yang menyebabkan kurang penonjolan kualiti guru terhadap bidang permainan T3. Wang tidak mencukupi untuk menanggung (3) 18
 19. 19. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum kos perbelanjaan sesuatu program/aktiviti T4. Kebanyakan waris pelajar bukan dari kalangan golongan yang berada dan sukar menghulurkan sumbangan 5.2. TOWS Matrik Kelab dan Persatuan KEKUATAN (S) KELEMAHAN (WEAKNESS – W) S1. 100% guru dan staf mengambil bahagian dalam W1. Sebahagian guru kurang pengalaman dan semua aktiviti sekolah yang dirancang. pengetahuan dalam kokurikulum S2. Pengurusan kokurikulum yang mantap dan W2. Murid terlalu bergantung kepada pihak sekolah tersusun dan guru S3. Kebanyakan murid tinggal berhampiran sekolah W3. Murid sukar hadir ke sekolah untuk aktiviti yang S4. Sekolah satu sesi dijalankan pada waktu petang dan hari Sabtu S5. Kes disiplin dan salah laku kurang W4. Masalah pengangkutan S6. Sebahagian guru mempunyai pengalaman, W5. Sesetengah pelajar menghadiri kelas tuisyen komited dan terlatih pada waktu petang S7. Kemudahan yang terdapat di sekolah baik seperti W6. Murid sekolah menganggap aktiviti dalam kelab makmal, makmal komputer dan sebagainya dan persatuan kurang penting. memudahkan aktiviti yang dirancang dijalankan W7. Kekangan masa untuk melaksanakan S8. Kerjasama yang baik antara semua guru penasihat kokurikulum S9. Pemantauan yang berterusan dalam semua aktiviti W8. Murid tidak mahu mengambil bahagian dalam yang dijalankan aktiviti yang dijalankan W9. Murid menganggap aktiviti kelab dan persatuan hanya membuang masa dan membosankan PELUANG (OPPORTUNITIES – O) S+O W+O O1. Kawasan sekolah yang luas dan baru S1 + S3 + S4 + S5 + S7 + S9 + S10 + 02 W1 + O3 + O4 O2. Hubungan yang baik dengan PIBG Menganjurkan aktiviti pertandingan peringkat sekolah seperti Menganjurkan kursus Kejurulatihan untuk guru pidato, bahas dan sebagainya. pada peringkat sekolah. O3. Hubungan yang baik dengan agensi luar seperti NGO, JPN dan PPD O4. Sumbangan daripada wakil rakyat S1+ S2+ O2+ O4 Memperkasa pengurusan kelab dan persatuan ANCAMAN (THREATS – T) S+T T1. Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan S4 + S5 + S6 + S7 + T1 + T2 dalam aktiviti kelab dan persatuan Menganjurkan Hari kecemerlangan Kokurikulum untuk memberi pengiktirafan T2. Ibu bapa lebih rela menghantar anak ke kelas kepada pelajar. tuisyen daripada membenarkan mereka menyertai (3) 19
 20. 20. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum aktiviti kelab dan persatuan T3. Guru sibuk dengan program/kursus anjuran PPD/ JPN mengakibatkan kurang tumpuan guru penasihat T4. Sumbangan dan bantuan kewangan terhad T5. Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan mempunyai tanggungan yang ramai 5.3. TOWS Matrik Badan Beruniform KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) S1 -100 peratus guru dan staff mengambil bahagian W1 - Sebahagian guru kurang pengalaman dan dalam semua aktiviti sekolah yang dirancang. pengetahuan dalam kokurikulum. Dalaman S2 - 100 peratus guru lelaki dan perempuan melibatkan W2 - Murid bergantung 100 peratus kepada tunjuk ajar diri dalam kokurikulum. / bimbingan guru. S3 - Pengurusan kokurikulum yang mantap. W3 - Murid tidak hadir untuk aktiviti kokurikulum S4 - Murid tinggal berhampiran dengan sekolah. pada waktu petang atau hari Sabtu. S5 - Sekolah satu sesi. W4 - Masalah pengangkutan awam dan masalah kos Luaran S6 - Sebahagian guru yang terlatih dan berpengalaman. tambahan oleh ibu bapa. S7 - 100 peratus guru komited terhadap kokurikulum. W5 - Murid menganggap kokurikulum tidak penting S8 - Kemudahan tempat latihan baik dan sesuai. dalam sistem pendidikan. PELUANG (O) S+O W+O O1 - Kawasan sekolah yang luas. S1+S3+S4+S5+S6+02 W1+O3+O4+O5 O2 - Hubungan yang baik dengan PIBG Menganjurkan Program Kecemerlangan Badan Menganjurkan kursus kejurulatihan untuk guru O3 - Agensi luar sedia memberi bantuan ( FELDA, IPD Beruniform (peringkat sekolah) KETENGAH, MARDI) JPN dan PPD. O4 - Kemudahan rujukan secara interaktif melalui laman Web O5 - Sumbangan daripada wakil rakyat. ANCAMAN (T) S+T T1 - Ibu bapa kurang memahami tentang kepentingan S4+S5+S6+T1+T2 kokurikulum. Menganjurkan Hari Kecemerlangan Kokurikulum T2 - Ibu bapa lebih memberi tumpuan dalam untuk memberi insentif,makluman kepada ibu bapa pencapaian akademik dengan menghantar anak dan pengiktirafan kepada pelajar. ke pusat tuisyen dan melarang anak-anak bergiat (3) 20
 21. 21. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum aktif dalam kokurikulum. T3 - Sumbangan dan bantuan kewangan/ PCG yang terhad T4 - Tahap sosioekonomi waris yang rendah dan sederhana menyukarkan proses pungutan yuran atau pembelian pakaian seragam. 5.4. Senarai Strategi & Pelan Taktikal 5.4.1. Unit Sukan dan Permainan Tempoh/ Kos Pelan Strategi Program T/ Jawab Out- put KPI Masa Sumber Kotegensi SO Setiausaha & Jan - Ogos Melahirkan pelajar yang aktif Bilangan pelajar Latihan Berkala Guru Penasihat bersukan yang aktif S2, S3, O1, O3 Setiausaha & Mac/ Mei/ Melahirkan pelajar yang Bilangan Mengcungkil bakat- Perlawanan Guru Penasihat Sep berpengalaman dalam kemenangan dalam bakat baru dengan Persahabatan pertandingan perlawanan menjalankan Setiausaha & Feb/ Jun/ Melahirkan bakat- bakat baru Bilangan peserta program membentuk Perlawanan Guru Penasihat Ogo yang menyertai pasukan pelapis. Dalaman perlawanan WO Kursus Setiausaha Mac Melahirkan guru yang Bilangan guru W1, W3, W4, O3, O4 Kejurulatihan Guru sukan menguasai kemahiran sukan Meningkatkan Setiausaha April Melahirkan pelajar yang mahir Bilangan pelajar pengetahuan dan Klinik Sukan sukan & Guru dalam undang- undang yang mahir kemahiran guru Penasihat permainan ST Ceramah Setiausaha/ Mei Meningkatkan kesedaran Bilangan pelajar S1, S2, S4, T1, T2 Kesedaran Kaunselor pelajar kepentingan sukan yang aktif bersukan Meningkatkan Setiausaha Mei Melahirkan pelajar yang aktif Bilangan pelajar kesedaran tentang Sukan bersukan yang aktif kepentingan sukan Sukan Tahunan dalam pembinaan sahsiah (3) 21
 22. 22. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum Mesyuarat Setiausaha dan Feb Meningkatkan pengurusan % pelaksanaan WT guru Penasihat sukan dan permainan aktiviti Pengurusan/ W2, W3, T1, T3, T4 Agong Memperkasa sukan Perjumpaan Guru Penasihat Sepanjang Meningkatkan sistem % pelaksanaan sepanjang tahun Tahun pengurusan aktiviti Mingguan 5.4.1.1. Carta Gant Aktiviti Unit Sukan dan Permainan BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 1 Latihan Berkala 2 Perlawanan Persahabatan x x x 5 Perlawanan Dalaman x x x x 6 Kursus Kejurulatihan Guru 7 Klinik Sukan x 8 Ceramah Kesedaran x x 9 Sukan Tahunan/ Sukan Tara x 10 Mesyuarat Pengurusan/ Agong 11 Perjumpaan Mingguan x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (3) 22
 23. 23. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 5.4.2. Kelab dan Persatuan Tempoh/ Kos Pelan Strategi Program T/ Jawab Out- put KPI Masa Sumber Kotegensi S+O Mesyuarat Agong/ Penyelaras & Jan Pengurusan kelab dan persatuan % pelaksanaan S1+ S2+ O2+ O4 Perancangan Guru Penasihat yang sistematik aktiviti Memperkasa pengurusan Aktiviti/ Perlantikan kelab dan persatuan JK Kerja/ Memperkasa Pengurusan Pendaftaran ahli baru kelab dan Persatuan Mengemaskini fail Guru Penasihat Jan Fail- fail kelab dan persatuan % dokumen dalam persatuan/ kelab yang lengkap dan kemaskini fail Kenali Kelab Guru Penasihat Jan Pelajar yang cintakan kelab dan % pelajar yang hadir persatuan ke aktiviti kelab Carta Organisasi Guru Penasihat Jan Carta organisasi yang mudah Maklumat dalam dijadikan rujukan carta organisasi (3) 23
 24. 24. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum S+O Buletin Kelab Guru Pemasihat 3 BULAN Buletin kelab dan persatuan Tempoh buletin di S1 + S3 + S4 + S5 + S7 + & AJK SEKALI yang bermaklumat siapkan S9 + S10 + 02 Kuiz Kemahiran Guru Penasihat Feb Pelajar dapat mempunyai Bilangan pelajar Menganjurkan aktiviti & AJK pengetahuan yang menyertai pertandingan peringkat Sumbangan Kelab Guru Penasihat Mei Meningkatkan keceriaan Bilangan sudut ilmu sekolah seperti pidato, & AJK sekolah bahas dan sebagainya. Mereka cipta baju T- Guru Penasihat Jul Pelajar dapat memakai t-shirt % pelajar yang Kelab kelab pada setiap kali memakai T-shirt perjumpaan Pertandingan Guru Penasihat Jun Terhasil logo kelab/ Persatuan Logo Kelab Mencipta Logo Minggu Akademik Guru Penasihat Sep Meningkatkan akedemik % pelajar. pelajar Bulan Patrotisme Guru Penasihat Ogo Meningkatkan semanagt % pelajar yang patriotisme mempunyai semangat patriotisme W+O Cermah kesedaran Guru Penasihat Mac Pelajar mempunyai kesedaran % pelajar yang W1 + O3 + O4 & Kaunselor tentang kepentingan kelab dan menghadiri aktiviti Menganjurkan kursus persatuan kelab Kejurulatihan untuk guru Kursus Kemahiran Guru Penasihat Apr Pelajar boleh berkominikasi % pelajar pada peringkat sekolah. berkomunikasi dengan baik semasa menyertai aktiviti S+T Guru Penasihat Sep Mendapat pengalaman dan ilmu % pelajar yang Lawatan sambil S4 + S5 + S6 + S7 + T1 + baru mengikuti belajar T2 rombongan Menganjurkan Hari Guru Penasihat Okt Memberi sumbangan dan % pelajar yang kecemerlangan penghargaan mendapat Kokurikulum untuk sumbangan Hari Anugerah memberi pengiktirafan kepada pelajar. (3) 24
 25. 25. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 5.4.2.1. Carta Gant Aktiviti Kelab dan Persatuan BIL NAMA PROJEK JAN FEB MAC APR MEI JUN JULAI OGOS SEPT OKT NOV Mesyuarat Agong/ Perancangan x 1 Aktiviti/ Perlantikan JK Kerja/ Pendaftaran ahli baru 2 Mengemaskini fail persatuan/ kelab x 5 Kenali Kelab x Carta Organisasi x 6 7 Buletin Kelab x x x 8 Kuiz Kemahiran x (3) 25
 26. 26. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 9 Sumbangan Kelab x 10 Mereka cipta baju T- Kelab x 11 Pertandingan Mencipta Logo x 12 Minggu Akademik x 13 Bulan Patrotisme x 14 Cermah kesedaran x 15 Kursus Kemahiran berkomunikasi x 16 Lawatan sambil belajar x 17 Hari Anugerah x 5.4.3. Badan Beruniform Tempoh/ Kos Pelan Strategi Program T/ Jawab Out- put KPI Masa Sumber Kotegensi S+O Mesyuarat/ GPK Ko Jan/ Mei/ Perjalanan aktiviti sepanjang % aktiviti yang S1+S2+O1+O2 Perjumpaan Ketua Penasihat Okt tahun dalam keadaan terkawal dijalankan Meningkatkan kualiti Penyediaan Pelan Setiausaha Jan Aktiviti persatuan diadakan % aktiviti yang pengurusan mengikut Strategik badan mengikut jadual dan dijalankan mengikut piawaian KPM beruniform perancangan perancangan W+0 Kursus Kejurulatihan s/u unit Feb Melahirkan guru yang mampu Bilangan guru yang W1+W2+W3+O3+O4 badan beruniform beruniform melaksanakan aktiviti persatuan mampu Memantapkan program (guru) dengan efektif melaksanakan kejurulatihan aktiviti dengan berkesan Kursus kejurulatihan s/u unit Mac Melahirkan pelajar yang Bilangan ahli yang Badan Beruniform beruniform mampu membimbing kumpulan mampu memimpin (Pelajar) sendiri dan melatih kumpulan sendiri (3) 26
 27. 27. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum S+T Latar Belakang Guru Penasihat Jan Melahirkan pelajar yang % ahli yang S3+S4+S5+T1+T2 Badan Uniform mengetahui latar belakang megetahui latar Meningkatkan kesedaran badan beruniform belakang unit dan kemahiran asas beruniform pasukan beruniform Latihan Kawad Guru Penasihat Jan – Okt Melahirkan ahli persatuan yang % ahli yang boleh 45 minit boleh mengikuti arahan mudah berkawad pertama kawad kaki setiap kali perjumpaan Latihan kecergasan Guru Penasihat Feb/ Mei/ Memastikan pelajar dapat % pelajar yang badan Jul melepasi tahap kecergasan yang melepasi tahap ditetapkan kecergasan Perkhemahan Guru Penasihat Jun Melahirkan pelajar yang % pelajar yang mampu berdikari menyertai perkhemahan Simpulan dan ikatan Guru Penasihat Feb Melahirkan pelajar yang % pelajar yang boleh mampu mebuat simpulan dan membuat simpulan ikatan dan ikatan Kem Jati Diri Guru Penasihat Mac Melahirkan pelajar yang % pelajar yang mempunyai jati diri yang tinggi mempunyai jati diri yang tinggi Asas Pertolongan Guru Penasihat Apr Melahirkan pelajar yang Bilangan penyertaan Cemas mampu memberikan di dalam pertolongan pertolongan cemas cemas Keselamatan Jalan Guru Penasihat Mei Melahirkan ahli yang tahu % pelajar yang Raya menjaga keselamatan semasa menjaga dijalanraya keselamatan jalan raya Khidmat Masyarakat Guru Penasihat Jul Melahirkan pelajar yang % pelajar yang sanggup berkhidmat kepada berkhidmat masyarakat secara percuma Menghargai dan Guru Penasihat Ogo Melahirkan pelajar yang % pelajar yang mencintai alam menghargai alam sekitar terlibat dalam sekitar aktiviti alam sekitar Projek reka cipta Guru Penasihat Jan- Okt Melahirkan pelajar yang kreatif Bilangan pelajar yang kreatif Ceramah agama Guru Penasihat Sep/ Pelajar menyedari kepentingan % pelajar yang Ramadhan ko kurikulum menyertai aktiviti ko kurikulum Aktiviti di air Guru Penasihat Jun Melahirkan pelajar yang boleh Bilangan ahli yang (3) 27
 28. 28. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 5.4.3.1. Carta Gant Aktiiviti Badan Beruniform Bulan/ Hari Strategi/ Program Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt Nov Dis 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1. Mesyuarat/ Perjumpaan x x x 2. Penyediaan Pelan Strategik x 3. Kursus Kejurulatihan badan x beruniform (guru) 4. Kursus kejurulatihan Badan x Beruniform (Pelajar) 5. Latar Belakang Badan Beruniform x 6. Latihan Kawad x x x x x x x x x x 7. Latihan kecergasan badan x x x 8. Perkhemahan x 9. Simpulan dan ikatan x 10. Kem Jati Diri x 11.Asas Pertolongan Cemas x x 12.Keselamatan Jalan Raya x 13.Khidmat Masyarakat x 14.Menghargai dan mencintai alam x sekitar 15.Projek reka cipta x x x x x x x x x x 16.Ceramah agama x (3) 28
 29. 29. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum 17.Aktiviti di air x 18.Aktiviti ketahanan diri x 19.Orienteering 6. Implementasi Strategi Langkah- langkah Pelaksanaan Mesyuarat untuk menjelaskan kaedah pelaksanaan pengurusan strtegik Taklimat kepada semua warga sekolah Promosikan kepada ibu bapa melalui kempen atau majlis yang khusus menjemput stake holder ke sekolah untuk menerangkan program yang dirancangan Kunjungan ke PPD memberi taklimat tentang program yang telah dirancangkan (3) 29
 30. 30. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum Fasa 7- Penilaian Prestasi dan Penambahbaikan BORANG PENGUKURAN PRESTASI DAN MAKLUM BALAS (Keseluruhan/ Tahunan) SEKOLAH/ INDIVIDU PANITIA/ UNIT PERINGKAT ORGANISASI (Nama Staf) (Tandakan _/ di ruangan) Membangunkan modal insan berkualiti melalui peningkatan kecemerlangan kokurikulum pelajar ke arah mencapai hasrat Unit Ko Kurikulum SMKL Terbilang Tahun 2010 MISI pendidikan berkualiti untuk semua. VISI BIDANG Sukan & (Tandakan _/ di Kelab & Persatuan Badan Beruniform Permainan ruangan) TARIKH DISEDIAKAN OLEH (Nama Staf) KEY PERFORMANCE SASARAN PRESTASI INISIATIF/ TINDAKAN PRESTASI SEBENAR MATLAMAT/ OBJEKTIF INDICATOR (KPI) LAG LEAD 08 09 10 08 09 10 (3) 30
 31. 31. Pelan Strategik Pengurusan Sekolah 2008- 2010 Bab 3- Ko Kurikulum ULASAN : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. (3) 31

×