Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

6 A,(12 6)Iks

7,005 views

Published on

Published in: Travel, Education
 • Be the first to comment

6 A,(12 6)Iks

 1. 1. TEMA: PEMBANGUNAN EKONOMI DAN IMPAK ALAM SEKITAR BAB:12.6 (SEKTOR PERINDUSTRIAN) INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA
 2. 2. <ul><li>SOALAN. </li></ul><ul><li>APAKAH YG ANDA FAHAM TENTANG IKS? </li></ul><ul><li>APAKAH CIRI-CIRI IKS DI MALAYSIA? </li></ul><ul><li>APAKAH KEPENTINGAN IKS KPD PEMBANGUNAN EKONOMI MALAYSIA? </li></ul><ul><li>APAKAH HUBUNGAN IKS DGN FIRMA BESAR? </li></ul><ul><li>APAKAH KEUNTUNGAN YG DIPEROLEHI OLEH IKS APB MENJALIN HUBUNGAN DGN FIRMA BESAR? </li></ul><ul><li>APAKAH MASALAH YG DIHADAPI OLEH IKS DI MALAYSIA? </li></ul><ul><li>APAKAH PROGRAM YG TELAH DIJALANKAN BG MEMAJUKAN IKS DI MALAYSIA? </li></ul><ul><li>CADANGKAN LANGKAH-LANGKAH YG BOLEH DIAMBIL BAGI MEMAJUKAN IKS DI MALAYSIA? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>KONSEP IKS </li></ul><ul><li>TERDAPAT PELBAGAI DEFINISI IKS </li></ul><ul><li>IA MENGIKUT KESESUAIAN OBJ @ MATLAMAT SESEBUAH ORGANISASI @ INSTITUSI YG MENDOKONG INDUSTRI. </li></ul><ul><li>ADA INDUSTRI YG MENGGUNAKAN INDIKATOR PEMILIKAN MODAL SBG UKURAN PENGELASAN, SPT: </li></ul><ul><li>i. KILANG YG KEUPAYAAN MODAL <RM500K : INDS KECIL. </li></ul><ul><li>ii. KILANG YG KEUPAYAAN MODAL RM500K – RM2.5J : INDS SEDERHANA. </li></ul><ul><li>-MOHD ASRI ABDULLAH DLM BUKUNYA: </li></ul><ul><li>“ PEMBANGUNAN PERINDUSTRIAN DI MALAYSIA- PERKEMBANGAN DAN PERMASALAHAN”, FAJAR BAKTI 1997:BAB 6, M/S 52….. </li></ul><ul><li>i. PENGILANG YG MEMPUNYAI PEKERJA SEPENUH MS <50 ORG ( INDS KECIL) </li></ul><ul><li>ii. PENGILANG YG MEMPUNYAI PEKERJA SEPENUH MASA ANT 50 – 199 ORG ( INDS SEDERHANA) </li></ul><ul><li>iii. PENGILANG YG MEMPUNYAI PEKERJA SEPENUH MS >200 ORG (INDS SKALA BESAR) </li></ul>
 4. 4. <ul><li>CIRI-CIRI IKS </li></ul><ul><li>-BERINTENSIFKAN BURUH </li></ul><ul><li>-KEUPAYAAN MODAL KECIL </li></ul><ul><li>-MENJALANKAN OPERASI PD SKALA KECIL DAN TEKNOLOGI RENDAH </li></ul><ul><li>-PENGELUARAN PRODUK UTK PASARAN TEMPATAN DAN SEBHG KECIL BERORIENTASIKAN EKSPORT </li></ul><ul><li>-KELEMAHAN DLM ASPEK PENGURUSAN, PEMASARAN, DAN MENJAMIN PRODUK SENTIASA BERKUALITI </li></ul><ul><li>-MENYUMBANG SEDIKIT SHJ KPD KDNK BERBANDING INDS SKALA BESAR WLP IKS BANYAK </li></ul><ul><li>-TUMPUAN KPD INDS MAKANAN, KAYU DAN PERABOT SERTA KEJURUTERAAN RINGAN BERASASKAN BHN BINAAN SHJ. </li></ul><ul><li>* PERUSAHAAN PERABOT MERUPAKAN IKS UTAMA NEGARA. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>KEPENTINGAN IKS KEPADA PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA </li></ul><ul><li>1. MEMPERCEPATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM NEGARA. </li></ul><ul><li>-PENGLIBATAN IKS DLM PELBAGAI JENIS AKTIVITI PERKILANGAN MENJADIKANNYA PENGGERAK DAN TULANG BELAKANG KPD SEK PERKILANGAN, SEC TIDAK LANGSUNG IKS TLH MENYUNTIK KPD PENINGKATAN KDNK SEK PERKILANGAN DAN SETERUSNYA MENYUMBANG KPD PERTUMBUHAN EKONOMI NEGARA. </li></ul><ul><li>-JUM SUMBANGAN IKS PADA ERA 90-AN KPD SEK PERKILANGAN LEBIH KURANG 40%/TH. DAN SUMBANGAN SEMAKIN MENINGKAT DI ERA 2000. </li></ul><ul><li>2. MEWUJUDKAN RANTAIAN EKONOMI DLM NEGARA YG LEBIH KUKUH. </li></ul><ul><li>-IKS BERFUNGSI SBG PELENGKAP DAN PENDOKONG KPD EKO BERSKALA BESAR. </li></ul><ul><li>-DGN ADANYA RANTAIAN INDUSTRI IKS MAKA FIRMA-FIRMA BESAR BOLEH MENINGKATKN PRODUKTIVITI, MENJAMIN KEBERTERUSAN OPERASI, MENGURANGKAN BEBAN MODAL DAN KOS PENGANGKUTAN BARANGAN SEPARUH SIAP DAN MENGURANGKAN KOS PEMASARAN. </li></ul><ul><li>3. MEPELBAGAIKAN JENIS EKONOMI DLM NEGARA. </li></ul><ul><li>-IKS TERLIBAT DLM PELBAGAI JENIS DAN PERINGKAT, MAKA NEGARA TIDAK TERLALU BERGANTUNG KPD DIRMA BESAR SEMATA2 KERANA IKS DIMILKI OLEH RAKYAT TEMPATAN. </li></ul><ul><li>-RISIKO KERUGIAN DPT DIKURANGKAN SEKIRANYA FIRMA BESAR MENARIK KELUAR PELABURAN MEREKA SPT YG BERLAKU PD TH 97-98. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>4. MEMBUKA LEBIH BANYAK PELUANG PEKERJAAN. </li></ul><ul><li>-PELUANG PEKERJAAN LUAS TERBUKA KERANA IKS BERSIFAT INTENSIF BURUH BERBANDING FIRMA BESAR YG BYK MENGGUNAKAN JENTERA DAN TEKNOLOGI. </li></ul><ul><li>-DGN ADANYA PEKERJAAN, PENDUDUK AKAN BERPENDAPATAN, KUASA BELI MENINGKAT, MENGALAKKAN TABUNGAN </li></ul><ul><li>5. MENGGALAKKAN PERKEMBANGAN KEMAHIRAN DAN PENGURUSAN PERNIAGAAN. </li></ul><ul><li>-APB INDIVIDU TERLIBAT DGN IKS SEC TIDAK LANGSUNG IA AKN MENJADI TEMPAT UTK MENJANA KEMAHIRAN PENGURUSAN DIRI, SYKT, KEWANGAN DLL MELALUI KURSUS, SEMINAR, PERBINCANGAN , LAT LANJUTAN DLL. </li></ul><ul><li>6. MENINGKATKAN KEUPAYAAN MODAL DAN TABUNGAN NEGARA. </li></ul><ul><li>-WLP KEUPAYAAN MODAL YG TERBATAS SEC INDIVIDU, TP JK DIGABUNGKAN IA JUGA MENJADI BESAR. APA YG PENTING DANA TEMPATAN AKAN BERTAMBAH DAN KERAJAAN TIDAKLAH TERLALU BERGANTUNG KPD MODAL LUAR SEMATA2. </li></ul><ul><li>7. MEMBANTU MENGAGIHKAN PENDAPATAN KEPADA SEBAHAGIAN BESAR PENDUDUK. </li></ul><ul><li>-AGIHAN PENDAPATAN OLEH IKS LEBIH LUAS BERBANDING ISB YG AGIHANNYA LEBIH TERTUMPU KPD GOL PRO DAN KORPORAT YG MEMILIKI % SHM YG BESAR. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>HUBUNG JALIN FIRMA IKS DGN FIRMA BESAR: </li></ul><ul><li>FAEDAH DAN KEUNTUNGAN BERSAMA </li></ul><ul><li>BENTUK @ PERINGKAT RANTAIAN IKS: </li></ul><ul><li>1. SBG SUB KONTRAK </li></ul><ul><li>-IKS BERTINDAK SBG PEMBEKAL BARANGAN KHUSUS UTK ISB SPT PEMBEKAL BHN MENTAH, PENGANGKUTAN, PASARAN DLL. </li></ul><ul><li>2. PERKONGSIAN MODAL </li></ul><ul><li>-PERKONGSIAN MODAL DGN FIRMA BESAR. </li></ul><ul><li>3. KONTRAK PEMBELIAN KHUSUS </li></ul><ul><li>-KONTRAK PEMBELIAN BAHAN MENTAH, BHN SEPARA SIAP, DAN BARANG SIAP ANT IKS DGN FIRMA BESAR BG MENJAMIN BAHAN2 TADI BERTERUSAN, BERHARGA RENDAH DAN STABIL. </li></ul><ul><li>KELEBIHAN DAN KEUNTUNGAN KPD IKS </li></ul><ul><li>1. DPT MENAMBAH KEUPAYAAN MODAL MELALUI SUMBANGAN ISB. </li></ul><ul><li>2. MENAMBAH SAIZ PASARAN DR HANYA DLM NEGARA KE PERINGKAT GLOBAL </li></ul><ul><li>3. PEMINDAHAN TEKNOLOGI </li></ul><ul><li>4. KELEBIHAN LAIAN: PELUANG KERJA, PENGGUNAAN BHN MTH TEMPATAN DLL </li></ul>
 8. 8. <ul><li>MASALAH YG DIHADAPI UTK MEMAJUKAN IKS DI MALAYSIA </li></ul><ul><li>1. MASALAH KEKURANGAN MODAL KERANA KEUNTUNGAN YG RENDAH ATAU SUKAR MENDAPAT PINJAMAN KERANA TIADA CAGARAN, KELEMAHAN AKAUN DLL. </li></ul><ul><li>2. KEKURANGAN TENAGA BURUH MAHIR DISEBABKAN PERSAINGAN DGN ISB DAN SEKTOR LAIN YG GAJI LEBIH TINGGI. </li></ul><ul><li>3. MASALAH KEKURANGAN BAHAN MENTAH MENYEBABKAN OPERASI TERGENDALA </li></ul><ul><li>4. MASALAH PASARAN DAN PEMASARAN KERANA QUALITI PRODUK YG RENDAH, PENGANGKUTAN DLL </li></ul><ul><li>5. KEKURANGAN TEKNOLOGI UNTUK MENINGKATKAN KUALITI PRODUK YG BERDAYA SAING. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>PROGRAM MEMAJUKAN IKS DI MALAYSIA </li></ul><ul><li>1. PENUBUHAN PERBADANAN PEMBANGUNAN IKS (SMIDEC) </li></ul><ul><li>-MENSELARASKAN PROG/AKTIVIT IKS TERUTAMAYA PEMBERIAN PINJAMAN MELALUI BANK PEMBANGUNAN MALAYSIA, MALAYSIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT FINANCE (MIDA) DAN MALAYSIAN INDUSTRIAL ESTATES LIMITED YG BERPERANAN MENGAWAL DAN MENINGKATKAN KUALITI PRODUKS IKS. </li></ul><ul><li>2. MEWUJUDKAN DANA KHUSUS UTK MEMBANTU SUMBER KEEWANGAN IKS </li></ul><ul><li>-TABUNG INDUSTRI BUMIPUTERA, TABUNG USAHAWAN IKS, SKIM KREDIT MIKRO DLL </li></ul><ul><li>3. MWUJUDKN DAN MMPERLUASKN PROG PEMBANGUNAN VENDOR (PPV) </li></ul><ul><li>-MITI BERPERANAN MENASIHATI ISB UTK MEMILIH IKS YG SESUAI. </li></ul><ul><li>4. MENGEMBANGKAN PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R&D) </li></ul><ul><li>5. TIDAK BERGANTUNG KEPADA KERAJAAN </li></ul>
 10. 10. <ul><li>LATIHAN: </li></ul><ul><li>1. STPM 99/4 </li></ul><ul><li>Pilih sebuah Negara di Asia Tenggara </li></ul><ul><li>a) Huraikan ciri-ciri umum perkembangan industri perkilangan di negara tersebut.[12m] </li></ul><ul><li>b) Nyatakan kepentingan sektor perkilangan dalam kemajuan ekonomi negara tersebut.[5m] </li></ul><ul><li>c) Huraikan 4 daripada langkah-langkah yang telah di ambil bagi mengimbangkan taburan industri perkilangan di negara tersebut.[8m] </li></ul><ul><li>2.STPM 02/3 </li></ul><ul><li>Pilih sebuah negara di Asia Tenggara, </li></ul><ul><li>a) Huraikan kelebihan yang terdapat di negara tersebut yang memberi sumbangan terhadap sektor industri pembuatan. [8m] </li></ul><ul><li>b) Jelaskan mengapa wujud penumpuan industri pembuatan di kawasan-kawasan tertentu di negara tersebut. [10m] </li></ul><ul><li>c) Nyatakan kesan yang dialami oleh penduduk di kawasan yang menjadi tumpuan pembuatan tersebut itu .[7m] </li></ul>
 11. 11. <ul><li>3. STPM 01/6 </li></ul><ul><li>Jadual:Nilai eksport mengikut sektor di Malaysia </li></ul><ul><li>Pada tahun 1980,1992, dan 1998(RM juta) </li></ul><ul><li>a) Berdasarkan jadual,lukis graf bar yang sesuai untuk membandingkan nilai eksport mengikut sektor di Malaysia pada tahun 1980,1992, dan 1998. [10m] </li></ul><ul><li>b) Berdasarkan graf bar yang telah anda lukis pada soalan (a). </li></ul><ul><li>i)Nyatakan pola perubahan eksport mengikut sektor pada tahun 1980,1992, dan 1998. [5m] </li></ul><ul><li>ii)Jelaskan sebab-sebab berlakunya perubahan yang ketara dalam sektor perkilangan.[10m] </li></ul>1980 1992 1998 PERTANIAN PERLOMBONGAN PERKILANGAN 6319 11505 92147 229436 15999 12408 70932 15987 14529

×