Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Възложител на изследването Фондация “Искам бебе” и Сдружение “Зачатие”
Реализация на изследването
Институт за социални изс...
Средната продължителност на устойчивите връзки е около 13 години.Средната продължителност на устойчивите връзки е около 13...
Едно дете 43.2%
Две 47.0%
Три 4.9%
Четири и повече деца 2.7%
Желаният брой деца е 2,0.Желаният брой деца е 2,0.
Средният б...
41 000 души41 000 души
88 000 души88 000 души
Малко над 145 000 души.Малко над 145 000 души.
Общо, недостатъчно осведомени са между 360 000 и 500 000 души.Общо, недостатъчно осведомени са между 360 000 и 500 000 душ...
Проучването е проведено от Институт за социални изследвания и маркетинг
МБМД ЕООД. Възложено е от Фондация “Искам бебе” и ...
България, 1111 София, жк. Яворов, бл. 73
Тел: (359 2) 944 20 26; 946 11 83
Факс: (+359 2) 944 19 39
e-mail: office@issm-bg...
Reproductive health april_2013_bg_end
Reproductive health april_2013_bg_end
Reproductive health april_2013_bg_end
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Reproductive health april_2013_bg_end

869 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Reproductive health april_2013_bg_end

  1. 1. Възложител на изследването Фондация “Искам бебе” и Сдружение “Зачатие” Реализация на изследването Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД ЕООД тел. 944 20 26, 946 11 83 Интернет адрес: www.issm-bg.com Електронна поща: office@issm-bg.com Период на провеждане 19 – 23.04. 2013 г. Обем на извадката 2913 пълнолетни граждани на страната. Върху тази база са селектирани хора в репродуктивна възраст между 23 и 50 години - 727 души. Метод на формиране на извадката Двустепенна случайна квотна извадка по признаците пол, възраст, образование и тип населено място Метод на регистрация на информацията Пряко стандартизирано интервю по домовете на респондентите Максимално допустим размер на стохастичната грешка при 50% дялове, при 95% гаранционна вероятност ± 3,6 %
  2. 2. Средната продължителност на устойчивите връзки е около 13 години.Средната продължителност на устойчивите връзки е около 13 години.
  3. 3. Едно дете 43.2% Две 47.0% Три 4.9% Четири и повече деца 2.7% Желаният брой деца е 2,0.Желаният брой деца е 2,0. Средният брой деца е 1,7.Средният брой деца е 1,7.
  4. 4. 41 000 души41 000 души 88 000 души88 000 души
  5. 5. Малко над 145 000 души.Малко над 145 000 души.
  6. 6. Общо, недостатъчно осведомени са между 360 000 и 500 000 души.Общо, недостатъчно осведомени са между 360 000 и 500 000 души. Като цяло, по-слабо осведомени са мъжете, най-младата възрастова група 23-29г., нискообразованите (с основно и по-ниско образование), необвързаните, учащите и работниците, живеещите в по-малките населени места. Като цяло, по-слабо осведомени са мъжете, най-младата възрастова група 23-29г., нискообразованите (с основно и по-ниско образование), необвързаните, учащите и работниците, живеещите в по-малките населени места.
  7. 7. Проучването е проведено от Институт за социални изследвания и маркетинг МБМД ЕООД. Възложено е от Фондация “Искам бебе” и Сдружение “Зачатие”. Обемът на извадката е от 2913 души. Върху тази база са селектирани хора в репродуктивна възраст между 23 и 50 години – 727 души. Проведено е в периода 19 – 23 април 2013 г. Извадката е двустепенна-случайно квотна по признаците пол, възраст, образование и населено място. Методът на регистриране на информацията е пряко индивидуално интервю по домовете на респондентите. Максимално допустимият размер на стохастичната грешка при 50% дялове, при 95% гаранционна вероятност е 3,6%.
  8. 8. България, 1111 София, жк. Яворов, бл. 73 Тел: (359 2) 944 20 26; 946 11 83 Факс: (+359 2) 944 19 39 e-mail: office@issm-bg.com

×