Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL
PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL <ul><li>Menerangkan maksud pembelajaran kontekstual dan kepentingan menyerapkan pendekatan...
Apakah Pembelajaran Secara Kontekstual ? 2
PENGENALAN Anda mungkin perlukannya suatu hari nanti. Kenapa saya mesti belajar perkara ini? 3
<ul><li>Mereka tidak boleh didorong untuk  belajar </li></ul><ul><li>Mereka tiada kemampuan untuk  menguasai mata pela...
The Average Child <ul><li>I don’t cause teachers trouble, </li></ul><ul><li>my grades have been OK. </li></ul><ul><li>I li...
<ul><li>Bebanan pengurusan dan pentadbiran ke atas sekolah dan guru </li></ul><ul><li>Sistem pendidikan yang berorientasik...
APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ? Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan deng...
Teori pembelajaran secara kontekstual Pengetahuan sedia ada Pengetahuan baru Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dap...
Psikologi Budaya Fizikal Sosial Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelb...
Kehidupan Harian Makmal Bilik Darjah Tempat Kerja Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran unt...
Untuk kumpulan sasaran murid yang manakah pendekatan kontekstual PALING sesuai ? <ul><li>Kumpulan sederhana </li></ul><ul...
Sains Matematik Komunikasi Teknologi Maklumat Bahasa Teknikal dan Vokasional Kemanusiaan Pendekatan Kontekstual merentas p...
Students’ involvement in their schoolwork increases significantly when they are taught why they are learning the concepts ...
Mengapa Kontekstual ? 15
<ul><li>Pembelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran. </li></ul>16 Mengapakah pendekatan kontekstua...
APA YANG KITA TAHU TENTANG PROSES PEMBELAJARAN? <ul><li>Kebanyakan murid belajar dengan berkesan melalui pengalaman pengl...
CIRI-CIRI KEJAYAAN DALAM PEMBELAJARAN <ul><li>Kita kekalkan : </li></ul><ul><li>10 % Apa yang kita baca </li></ul><ul><l...
TEORI KECERDASAN PELBAGAI Menurut pandangan Howard Gardner, terdapat sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan pelbagai. L...
Merasa Melihat Melakukan Memikir Gaya Pembelajaran 20 Pembelajaran Secara Konkrit Pembelajaran berkesan melalui penglihat...
Faedah Pembelajaran Kontekstual Kepada : Guru Murid Industri 21
<ul><li>MURID </li></ul><ul><li>Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan  pekerjaan atau kehidupan </li></ul><ul><li>Dapat...
<ul><li>GURU </li></ul><ul><li>Dapat menjadikan pengajaran  sebagai satu pengalaman yang  berjaya. </li></ul><ul><li>D...
<ul><li>INDUSTRI </li></ul><ul><li>Menerima tenaga kerja  yang berpotensi untuk  dilatih atau dilatih semula  secara...
APAKAH KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL?   R E A C T Relating (Menghubungkait) Experiencing (Mengalami) Applying (...
Experiencing (Mengalami) Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan demontrasi serta membuat latihan amali menyambungkan way...
Applying (Mengaplikasi) Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini apabila ber...
Bagaimana Melaksanakannya ? 32
Bagaimanakah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual ? Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelaja...
MOTIVASI Segmen ini bertujuan untuk menarik minat dan mencetuskan idea asas terhadap sesuatu tajuk yang akan dibincangkan,...
Segmen ini merangkumi kemahiran murid dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengannya. Kaedah penyampaian maklumat harus d...
Kemahiran yang diperolehi murid dapat diolah dan diubahsuaikan mengikut situasi. Murid dapat mengaitkan pengetahuan bilik...
Menggulung fakta utama tajuk dan menilai kemajuan adalah dua aspek segmen ini. Apabila guru mengupas tajuk, murid diingat...
Pembelajaran Murid Pengajaran Guru Sokongan Pentadbir Sekolah Sokongan Masyarakat Matlamat utama pembelajaran secara konte...
PERKARA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN Sokongan Pentadbir Sekolah Pengajaran Guru Komunikasi Sokongan Masyarakat 43
Komunikasi Guru Murid Ibu bapa Masyarakat 44
<ul><li>Ibu bapa dan masyarakat perlu  memahami keadaan dan  kaedah pengajaran yang terkini dan  memberi sokongan k...
Pengajaran Guru Teks dan Bahan Sokongan Penilaian Persekitaran Luar Sekolah Kurikulum  Suasana Bilik Darjah 46
<ul><li>Cara penilaian yang pelbagai dan adil perlu dirangka untuk  membantu murid menguasai pembelajaran. </li></ul><ul...
Sokongan Pentadbiran Sekolah Kepimpinan Kewangan Masa Perkembangan Staf Infrastruktur 48
<ul><li>Guru perlu diberi latihan atau kursus untuk mempelajari </li></ul><ul><li>teori dan kaedah pembelajaran kontekst...
Sokongan Masyarakat Sokongan Teknikal Dan Kewangan Kerjasama Industri Dan Sekolah Penyediaan Situasi Tempat Kerja Sebenar 50
Sokongan Masyarakat <ul><li>Industri perlu berkomunikasi  dengan Kementerian Pendidikan  untuk menyumbang dalam  per...
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL “ I knew Applied Math wouldn’t be easy for me. Math never is. I’m learning...
TERIMA KASIH
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pembelajaran secara kontekstual

 • Be the first to comment

Pembelajaran secara kontekstual

 1. 1. PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL
 2. 2. PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL <ul><li>Menerangkan maksud pembelajaran kontekstual dan kepentingan menyerapkan pendekatan kontekstual ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Menguasai strategi pengajaran dan pembelajaran secara kontekstual. </li></ul><ul><li>Mengaplikasi dan mengamalkan pendekatan kontekstual dalam bilik darjah dengan yakin dan berkesan. </li></ul><ul><li>Melatih guru lain menjalankan pengajaran menggunakan pendekatan kontekstual. </li></ul>MATLAMAT Matlamat modul ini ialah untuk membantu guru memahami, menguasai dan menggunakan pendekatan kontekstual dalam pengajaran dan pembelajaran. OBJEKTIF Setelah menggunakan modul ini, guru berupaya : 1
 3. 3. Apakah Pembelajaran Secara Kontekstual ? 2
 4. 4. PENGENALAN Anda mungkin perlukannya suatu hari nanti. Kenapa saya mesti belajar perkara ini? 3
 5. 5. <ul><li>Mereka tidak boleh didorong untuk belajar </li></ul><ul><li>Mereka tiada kemampuan untuk menguasai mata pelajaran akademik </li></ul>4
 6. 6. The Average Child <ul><li>I don’t cause teachers trouble, </li></ul><ul><li>my grades have been OK. </li></ul><ul><li>I listen in my classes </li></ul><ul><li>and I’m in school everyday. </li></ul><ul><li>My teachers think I’m average, </li></ul><ul><li>my parents think so too. </li></ul><ul><li>I wish I didn’t know that </li></ul><ul><li>‘ cause there’s lots I’d like to do. </li></ul><ul><li>I’d like to build a rocket, I have </li></ul><ul><li>a book that tells you how, </li></ul><ul><li>or start a stamp collection-well </li></ul><ul><li>there’s no use in trying now. </li></ul><ul><li>‘ Cause since I found I’m average </li></ul><ul><li>I’m just smart enough you see, </li></ul><ul><li>to know there is nothing special </li></ul><ul><li>that I should expect of me. </li></ul><ul><li>I’m part of the majority, </li></ul><ul><li>that hump part of the bell, </li></ul><ul><li>who spends their life unnoticed </li></ul><ul><li>in an average kind of hell. </li></ul>5
 7. 7. <ul><li>Bebanan pengurusan dan pentadbiran ke atas sekolah dan guru </li></ul><ul><li>Sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan </li></ul><ul><li>Tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran </li></ul><ul><li>Kebimbangan bahawa pengenalan elemen baru dalam kelas akan menambahkan bebanan guru </li></ul><ul><li>Terlalu terkongkong kepada pendekatan pengajaran secara behaviourist iaitu penekanan kepada tingkah laku yang boleh diperhatikan </li></ul><ul><li>Kegagalan membantu murid mencari hubungkait </li></ul><ul><li>Antara maklumat baru dengan pengalaman sedia ada </li></ul><ul><li>Antara sekolah dengan dunia luar </li></ul><ul><li>Antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain </li></ul><ul><li>Antara pengetahuan lepas dengan cabaran kini, dan cabaran kini dengan tanggungjawab masa depan </li></ul>Apakah kekangan dalam membina hubungkait tersebut ? 6 Apakah kelemahan pengajaran dan pembelajaran hari ini ?
 8. 8. APAKAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL ? Pembelajaran kontekstual ialah kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan. Kaedah ini menyediakan pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands – on dan minds – on . 7 Pengalaman Harian Individu Persekolahan Alam Pekerjaan Kehidupan Masyarakat
 9. 9. Teori pembelajaran secara kontekstual Pengetahuan sedia ada Pengetahuan baru Pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka. 8
 10. 10. Psikologi Budaya Fizikal Sosial Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid. 9 Konteks yang Pelbagai
 11. 11. Kehidupan Harian Makmal Bilik Darjah Tempat Kerja Penekanan perlu diberi kepada kepelbagaian persekitaran pembelajaran untuk menghasilkan pembelajaran yang berkesan . 10 Kepelbagaian Persekitaran Pembelajaran
 12. 12. Untuk kumpulan sasaran murid yang manakah pendekatan kontekstual PALING sesuai ? <ul><li>Kumpulan sederhana </li></ul><ul><li>13 –17 tahun </li></ul><ul><li>cenderung kepada aplikasi konsep </li></ul><ul><li>terdorong melalui aktiviti hands-on </li></ul><ul><li>tidak yakin mempelajari matematik dan sains secara abstrak </li></ul><ul><li>sekolah-sekolah menengah teknik dan vokasional </li></ul><ul><li>sekolah-sekolah menengah harian </li></ul>Jenis murid Ciri murid Lokasi 11
 13. 13. Sains Matematik Komunikasi Teknologi Maklumat Bahasa Teknikal dan Vokasional Kemanusiaan Pendekatan Kontekstual merentas pelbagai disiplin ilmu 12
 14. 14. Students’ involvement in their schoolwork increases significantly when they are taught why they are learning the concepts and how those concepts can be used outside the classroom. And most students learn much more efficiently when they are allowed to work cooperatively with other students in groups or teams. Dan Hull A curriculum and teaching methodology tied to the child’s experiences and interests. John Dewey Learning as a complex process that cannot be addressed adequately through drill-oriented, stimulus/response methodologies. Howard Gardner The mind seeks meaning through searching for relationships that make sense dan fit with past experiences. Renate Numella Caine and Geoffrey Caine Learning tasks that are situated in some meaningful real-world task, or are stimulated through some case-based or problem-based learning environment. Jonassen Suasana pembelajaran yang melibatkan pelbagai pengalaman yang mungkin dalam konteks sosial, budaya, fizikal dan psikologi. D.A. Kolb Apakah pandangan pakar pedagogi tentang pendekatan pembelajaran kontekstual ? 13
 15. 15. Mengapa Kontekstual ? 15
 16. 16. <ul><li>Pembelajaran kontekstual mengambil kira pelbagai gaya pembelajaran. </li></ul>16 Mengapakah pendekatan kontekstual perlu dalam pengajaran dan pembelajaran? <ul><li>Individu mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan melalui pengalaman sendiri. </li></ul><ul><li>Individu memiliki pelbagai jenis kecerdasan. </li></ul>
 17. 17. APA YANG KITA TAHU TENTANG PROSES PEMBELAJARAN? <ul><li>Kebanyakan murid belajar dengan berkesan melalui pengalaman penglibatan peribadi, aktiviti hands-on dan peluang untuk penemuan kendiri. </li></ul><ul><li>Pembelajaran lebih bermakna apabila konsep disampaikan dalam konteks hubungan yang tidak asing kepada murid. </li></ul><ul><li>Kebanyakan murid belajar dengan lebih berkesan melalui komunikasi interpersonal , belajar dalam kumpulan, berkongsi maklumat, saling membantu dan maklum balas yang positif. </li></ul><ul><li>Pemindahan pembelajaran dari satu situasi ke situasi yang lain adalah satu kemahiran yang perlu dipelajari. </li></ul>17
 18. 18. CIRI-CIRI KEJAYAAN DALAM PEMBELAJARAN <ul><li>Kita kekalkan : </li></ul><ul><li>10 % Apa yang kita baca </li></ul><ul><li>20 % Apa yang kita dengar </li></ul><ul><li>30 % Apa yang kita lihat </li></ul><ul><li>50 % Apa yang kita dengar dan </li></ul><ul><li>lihat </li></ul><ul><li>70 % Apa yang kita bincang </li></ul><ul><li>dengan orang lain </li></ul><ul><li>80 % Apa yang kita alami sendiri </li></ul><ul><li>95 % Apa yang kita ajar kepada </li></ul><ul><li>orang lain </li></ul>Kita Belajar Sumber : Secret of Ancient Chinese Art of Motivation 18
 19. 19. TEORI KECERDASAN PELBAGAI Menurut pandangan Howard Gardner, terdapat sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan pelbagai. Logik-Matematik Kinestetik Interpersonal Visual-ruang Naturalis Muzik Verbal-Linguistik Intrapersonal Setiap orang memiliki kesemua kecerdasan tersebut. Walau bagaimanapun, tahap dan kombinasi kecerdasan berbeza-beza di antara individu. Teori kecerdasan pelbagai memberi maklumat tentang apa yang perlu dipelajari tetapi lebih penting lagi, bagaimana mempelajarinya. Justeru, pendekatan Pembelajaran Kontekstual dapat mencungkil potensi kecerdasan pelajar dengan lebih berkesan. 19  abc 123 +
 20. 20. Merasa Melihat Melakukan Memikir Gaya Pembelajaran 20 Pembelajaran Secara Konkrit Pembelajaran berkesan melalui penglihatan dan pengalaman Pembelajaran berkesan melalui penglihatan dan pemikiran Pembelajaran berkesan melalui pemikiran dan perlakuan Pembelajaran berkesan melalui pengalaman dan perlakuan Pembelajaran Secara Abstrak
 21. 21. Faedah Pembelajaran Kontekstual Kepada : Guru Murid Industri 21
 22. 22. <ul><li>MURID </li></ul><ul><li>Dapat mengaitkan mata pelajaran dengan pekerjaan atau kehidupan </li></ul><ul><li>Dapat mengaitkan kandungan mata pelajaran dengan pengalaman harian </li></ul><ul><li>Boleh memindahkan kemahiran </li></ul><ul><li>Boleh meneroka dan mendapatkan bukti </li></ul><ul><li>Boleh menguasai perkara abstrak melalui pengalaman konkrit </li></ul><ul><li>Dapat belajar secara kerjasama </li></ul>22
 23. 23. <ul><li>GURU </li></ul><ul><li>Dapat menjadikan pengajaran sebagai satu pengalaman yang berjaya. </li></ul><ul><li>Dapat mengaitkan prinsip-prinsip mata pelajaran dengan dunia pekerjaan. </li></ul><ul><li>Dapat menjadi penghubung antara pihak akademik dan vokasional atau industri. </li></ul>23
 24. 24. <ul><li>INDUSTRI </li></ul><ul><li>Menerima tenaga kerja yang berpotensi untuk dilatih atau dilatih semula secara berkesan mengikut keperluan </li></ul><ul><li>Menggerakkan industri ke dalam pendidikan sebagai rakan kongsi </li></ul>24
 25. 25. APAKAH KAEDAH-KAEDAH PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL?   R E A C T Relating (Menghubungkait) Experiencing (Mengalami) Applying (Mengaplikasi) Cooperating (Bekerjasama) Transfering (Memindahkan) Belajar dalam konteks penerokaan, penemuan dan reka cipta Belajar dalam konteks menghubungkaitkan pengetahuan baru dengan pengalaman hidup Belajar dalam konteks bagaimana pengetahuan atau informasi boleh digunakan dalam situ a si lain. Belajar dalam konteks bekerjasama, memberi maklum balas dan berkomunikasi Belajar dalam konteks pengetahuan sedia ada dengan menggunakan atau membina daripada apa yang telah diketahui Dalam proses pembelajaran secara kontekstual, murid akan melalui satu atau lebih daripada kaedah-kaedah pembelajaran berikut : 28
 26. 26. Experiencing (Mengalami) Murid dibawa ke makmal untuk menyaksikan demontrasi serta membuat latihan amali menyambungkan wayar kepada plug 3 pin. Pengalaman ini boleh digunakan di rumah apabila berlakunya situasi di mana wayar plug 3 pin sterika tertanggal. Relating (Menghubungkait) Murid melakukan aktiviti mengutip sampah di sekitar sekolah untuk menanam sikap cintakan kebersihan. Menerusi pengalaman ini murid dapat mengaitkan aktiviti yang dilakukan oleh ibu bapa mereka semasa membersihkan kawasan tempat tinggal mereka setiap hari. 29
 27. 27. Applying (Mengaplikasi) Murid mempelajari teori dan konsep tuas. Mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini apabila bertemu situasi di mana sebuah kereta yang tayarnya pancit tidak mempunyai jek. Dengan mengamalkan pengetahuan yang ada, murid boleh menggunakan konsep tuas untuk menggantikan jek kereta bagi membolehkan penukaran tayar. Cooperating (Bekerjasama) Murid ditugaskan secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah pencemaran alam menerusi satu aktiviti yang memerlukan mereka berbincang dan bekerjasama dengan ahli kumpulan masing-masing . Hasil yang diperolehi adalah lebih baik disebabkan mereka me n yelesaikan masalah secara bekerjasama. Transfering (Memindahkan ) Murid mempelajari cara untuk mendapatkan sudut tegak dengan menggunakan T eorem P ythagoras. Murid boleh memindahkan pengetahuan bahawa segitiga bersisi 3m, 4m dan 5m akan menghasilkan sudut tegak dalam aktiviti mengeca t garisan gelanggang permainan. 30
 28. 28. Bagaimana Melaksanakannya ? 32
 29. 29. Bagaimanakah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran kontekstual ? Dalam pendekatan kontekstual, pengajaran dan pembelajaran mesti memenuhi keperluan strategi berikut:                                                                                 33 <ul><li>MOTIVASI </li></ul><ul><li>Pengenalan </li></ul><ul><li>Isu perbincangan </li></ul><ul><li>Alat bantu </li></ul><ul><li>mengajar </li></ul><ul><li>PEMAHAMAN </li></ul><ul><li>Penerangan </li></ul><ul><li>konsep dan </li></ul><ul><li>perbincangan </li></ul><ul><li>kelas </li></ul><ul><li>Bacaan dan melakukan </li></ul><ul><li>Contoh kajian </li></ul><ul><li>KEMAHIRAN APLIKASI </li></ul><ul><li>Aktiviti Hands- On </li></ul><ul><li>Penyelesaian masalah </li></ul><ul><li>IMBASAN KEMBALI DAN PENILAIAN </li></ul><ul><li>Ingat kembali fakta utama </li></ul><ul><li>Penilaian kemajuan </li></ul>
 30. 30. MOTIVASI Segmen ini bertujuan untuk menarik minat dan mencetuskan idea asas terhadap sesuatu tajuk yang akan dibincangkan, contohnya : 34 Memperdengarkan rakaman bunyi tembak menembak berserta dialog antara pihak polis dan komunis Peristiwa Bukit Kepong Sejarah Tayangan video permainan gendang oleh pelbagai kaum di Malaysia Permainan gendang Muzik Motivasi Konsep Bidang
 31. 31. Segmen ini merangkumi kemahiran murid dan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengannya. Kaedah penyampaian maklumat harus dipelbagaikan untuk dapat menarik minat murid terhadap sesuatu konsep itu. Murid diberi kebebasan mengutarakan perkara-perkara yang berkaitan. PEMAHAMAN 35
 32. 32. Kemahiran yang diperolehi murid dapat diolah dan diubahsuaikan mengikut situasi. Murid dapat mengaitkan pengetahuan bilik darjahnya untuk menyelesaikan masalah harian. Guru boleh menyediakan senario tertentu untuk membantu murid menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, selepas murid mempelajari cara penggunaan ensiklopedia, guru mengutarakan persoalan yang akan mendorong murid menggunakan ensiklopedia sebagai rujukan. Bidang kerjaya juga dibincangkan oleh guru dalam segmen ini. Guru mengaitkan isi kandungan pelajaran dengan bidang kerjaya yang berkaitan. Kebolehan murid mengaplikasikan pengetahuan sedia ada mereka dengan situasi sebenar dalam kerjaya yang akan mereka ceburi merupakan aset utama yang mereka perolehi hasil dari pembelajaran secara kontekstual. 36 APLIKASI
 33. 33. Menggulung fakta utama tajuk dan menilai kemajuan adalah dua aspek segmen ini. Apabila guru mengupas tajuk, murid diingatkan semula mengenai fakta penting. Di sini perbincangan dapat diarahkan untuk memperkayakan lagi pengetahuan murid. Selepas ini, guru perlu mengadakan penilaian kemajuan murid. Penilaian tidak semesti secara bertulis. Guru boleh menggunakan kaedah lisan dan pemerhatian. Contoh-contoh aktiviti adalah seperti kuiz berkumpulan, perbincangan antara kumpulan dan penyediaan portfolio. Perubahan sikap dan perlakuan yang dapat dilihat juga boleh digunakan sebagai petunjuk bahawa murid telah menghayati isi pelajaran. IMBASAN KEMBALI DAN PENILAIAN 37
 34. 34. Pembelajaran Murid Pengajaran Guru Sokongan Pentadbir Sekolah Sokongan Masyarakat Matlamat utama pembelajaran secara kontekstual adalah untuk menghasilkan murid yang berkualiti. Untuk menjayakannya, semua pihak perlu bersetuju mengenai apa yang perlu dipelajari dan bersetuju mengenai strategi pembelajarannya. Di samping itu, sokongan daripada organisasi masyarakat diperlukan untuk menjayakan strategi pengajaran dan pembelajaran kontekstual. Sokongan luaran ini akan memberi galakan dan sumber-sumber untuk membantu murid dan guru mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. 42
 35. 35. PERKARA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN Sokongan Pentadbir Sekolah Pengajaran Guru Komunikasi Sokongan Masyarakat 43
 36. 36. Komunikasi Guru Murid Ibu bapa Masyarakat 44
 37. 37. <ul><li>Ibu bapa dan masyarakat perlu memahami keadaan dan kaedah pengajaran yang terkini dan memberi sokongan kepada perancangan dan perkembangan pembelajaran kontekstual. </li></ul><ul><li>Pembelajaran kontekstual yang berjaya memerlukan komunikasi berterusan di kalangan murid, guru, ibu bapa dan masyarakat. </li></ul><ul><li>Maklum balas daripada murid adalah satu komponen yang penting untuk mengukur keberkesanan program pembelajaran kontekstual. </li></ul>Komunikasi Antara : Murid Guru Ibu bapa Masyarakat 45
 38. 38. Pengajaran Guru Teks dan Bahan Sokongan Penilaian Persekitaran Luar Sekolah Kurikulum Suasana Bilik Darjah 46
 39. 39. <ul><li>Cara penilaian yang pelbagai dan adil perlu dirangka untuk membantu murid menguasai pembelajaran. </li></ul><ul><li>Teks dan bahan sokongan yang pelbagai perlu disediakan . </li></ul>Kurikulum Teks & Bahan Sokongan Penilaian Suasana Bilik Darjah Persekitaran Luar Sekolah <ul><li>Guru mengambil kira persekitaran luar sekolah. Misalnya bagi sekolah luar bandar, guru akan menggunakan konteks yang ada di persekitarannya. </li></ul>47 <ul><li>Aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid </li></ul><ul><li>Bilik darjah diubahsuai supaya murid boleh menjalankan </li></ul><ul><li>aktiviti ‘ hands-on’ secara berkumpulan. </li></ul><ul><li>Suasana pembelajaran koperatif di kalangan murid digalakkan. </li></ul><ul><li>Disiplin tradisional diubahsuai dalam konteks yang bermakna. </li></ul><ul><li>Strategi pengajaran baru perlu diwujudkan memandangkan peranan </li></ul><ul><li>guru hanya sebagai fasilitator. </li></ul><ul><li>Kandungan kurikulum yang sesuai untuk pembelajaran kontekstual </li></ul><ul><li>dikenal pasti terlebih dahulu. </li></ul><ul><li>Maklumat tentang hubungkait kurikulum dengan individu, </li></ul><ul><li>masyarakat dan khususnya alam pekerjaan perlu disediakan. </li></ul><ul><li>Bukan semua kandungan kurikulum boleh disampaikan </li></ul><ul><li>dengan kaedah pembelajaran kontekstual. </li></ul>
 40. 40. Sokongan Pentadbiran Sekolah Kepimpinan Kewangan Masa Perkembangan Staf Infrastruktur 48
 41. 41. <ul><li>Guru perlu diberi latihan atau kursus untuk mempelajari </li></ul><ul><li>teori dan kaedah pembelajaran kontekstual dan mempraktikkannya dalam bilik darjah. </li></ul><ul><li>Guru perlu belajar dan memahami keadaan sebenar tempat kerja </li></ul><ul><li>di mana murid mungkin ditempatkan. </li></ul><ul><li>Kemudahan bilik aktiviti, makmal, bilik tayang, </li></ul><ul><li>perkakasan komputer dan perisian serta peralatan lain perlu disediakan untuk menambahkan keberkesanan </li></ul><ul><li>pengajaran dan pembelajaran. </li></ul><ul><li>Peruntukan kewangan yang mencukupi mesti disediakan. </li></ul><ul><li>Sokongan dan dorongan daripada pihak pentadbir </li></ul><ul><li>amat perlu supaya guru boleh melaksanakan pengajaran kontekstual dengan berkesan. </li></ul><ul><li>Jadual waktu perlu fleksibel supaya masa </li></ul><ul><li>mencukupi untuk menjalankan aktiviti . </li></ul>Perkembangan Staf Infrastruktur Kewangan Kepimpinan Masa 49
 42. 42. Sokongan Masyarakat Sokongan Teknikal Dan Kewangan Kerjasama Industri Dan Sekolah Penyediaan Situasi Tempat Kerja Sebenar 50
 43. 43. Sokongan Masyarakat <ul><li>Industri perlu berkomunikasi dengan Kementerian Pendidikan untuk menyumbang dalam perkembangan kurikulum. </li></ul><ul><li>Hubungan rapat antara Kementerian Pendidikan dengan industri adalah penting untuk mendapatkan sokongan teknikal, kewangan dan memberi pendedahan kemahiran kepada murid tentang alam pekerjaan. </li></ul><ul><li>Murid memerlukan pengalaman hands-on. Mereka menimba pengalaman ini dengan cara bekerja atau membuat latihan amali di dalam situasi tempat kerja sebenar. </li></ul>51
 44. 44. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SECARA KONTEKSTUAL “ I knew Applied Math wouldn’t be easy for me. Math never is. I’m learning how to comprehend problems and think through instead of just doing the mechanics of math. I like being able to have a group or partner.” (Komen seorang murid selepas satu semester kelas Matematik Gunaan secara kontekstual di Portage High School, Amerika Syarikat). Oleh itu, pendekatan secara kontekstual ialah … Still the SAME Mathematics, History, Music, Science … BUT … taught and learned DIFFERENTLY 53
 45. 45. TERIMA KASIH

×