Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lakar graf fungsi kuadratik

4,113 views

Published on

Published in: Education

Lakar graf fungsi kuadratik

  1. 1. <ul><li>Tuliskan persamaan paksi simetri graf itu </li></ul><ul><li>Nyatakan titik minimum </li></ul><ul><li>Lakarkan graf </li></ul><ul><li>Cari julat nilai m supaya persamaan </li></ul><ul><li>mempunyai dua punca berbeza </li></ul><ul><li>Nyatakan persamaan graf kuadratik yang dibentuk apabila graf itu dipantulkan pada paksi- x dan pada paksi-y </li></ul>Soalan Ungkapkan fungsi dalam bentuk di mana p dan q adalah integer. Oleh yang demikian , bagi graf
  2. 2. Titik minimum = (3, - 10) (a) Paksi-y, x = 0 Maka f(x) = 17 (c) Paksi-x, y = 0 (a) 17 ] 2 6 2 6 6 [ 3 2 2 2                    x x
  3. 3. 17 4.83 (3,-10) 1.17 x y Paksi simetri, x = 3
  4. 4. Dua punca berbeza 17 4.83 (3,-10) 1.17 x y Paksi simetri, x = 3 y = - 10
  5. 5. Graf dipantulkan pada paksi - y ditukar 17 4.83 (3,-10) 1.17 x y Paksi simetri, x = 3 (-3,-10) Paksi simetri, x = -3
  6. 6. Graf dipantulkan pada paksi - x ditukar 17 4.83 (3,-10) 1.17 x y Paksi simetri, x = 3 (3,10) -17
  7. 7. adalah sentiasa negatif untuk semua nilai x Tunjukkan bahawa fungsi adalah sentiasa negatif untuk semua nilai x

×